Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn"

Transkript

1 Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati, arbejdsmiljø følger de gældende regler på området og er i overensstemmelse med de ledelsesmæssige værdier. Tilsynet påser at bestyrelsen er fuldtallig og inviterer bestyrelsesformanden til deltagelse i det anmeldte generelle tilsyn. Et tilbud skal være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Alle organisationsformer undtaget person ejede virksomheder skal have en vedtægt. Vedtægten skal godkendes i forbindelse med den generelle godkendelse ligesom det gælder for eventuelle senere ændringer. Har et tilbud en bestyrelse, har denne den øverste ledelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger tilbuddets leder. Igennem tilsynet skal det påses at stedets leder har de fornødne personlige og faglige kompetencer til at lede stedet i overensstemmelse med stedets formål og værdier, målgruppens behov og de ydelser, der fremgår af godkendelsen samt udviklingen på området. I forbindelse med nyansættelse af ledere anmoder tilsynet om CV og dokumentation for uddannelse m.v. på den person bestyrelsen ønsker at ansættes samt en samtale med vedkommende. Tilsynet skal have et grundigt indblik i de organisatoriske rammer og strukturer. Tilsynet skal have grundigt indblik i ledelsens økonomistyring og driftssikkerheden. Plejefamilier Tilsynet skal have kendskab til plejefamiliens civilstatus og plejefamilien skal gøres bekendt med deres oplysningspligt i.f.t. ændringer. Tilsynet skal have indblik i, hvordan plejeforældrene strukturerer familielivet og hverdagslivet for den samlede familie og for det enkelte medlem af familien. Tilsynet skal have et grundigt indblik i plejeforældrenes opdragelsesmæssige værdier og syn på samarbejdet med professionelle og plejebarnets forældre og andre nære relationer samt hvordan de omsætter disse værdier i praksis. Tilsynet skal vurdere om der er overensstemmelse mellem plejefamiliens værdier og kompetencer og målgruppens behov Ledelse I forhold til ledelse af medarbejdere skal tilsynet skal have et grundigt indblik i de ledelsesmæssige værdier, den ledelsesmæssige organisering og ansvarsfordeling og den ledelsesmæssige praksis. 1 Begrebet tilbud dækker samtlige tilbud, som der skal føres tilsyn med jfr. Serviceloven se i øvrigt den overordnede generelle kvalitetsstandard.

2 Side 2/5 Tilsynet skal tillige interessere sig for disse forhold i et medarbejderperspektiv altså hvordan medarbejderne beskriver og oplever ovenstående temaer. Tilsynet gennemføres således, at det er muligt at få et grundigt indtryk af Om der er relevante faglige kvalifikationer til stede i personalegruppen og hvorvidt disse matcher beboernes behov for pædagogisk indsats og metode. Om der er relevant erfaringsniveau blandt medarbejdere til sikring af udvikling og kvalitet i forhold til den enkelte i tilbuddet. Tilsynet skal endvidere have indblik i kommunikationsformerne og beslutningsprocesser og i, hvordan konflikter mellem ledelse og medarbejdere eller medarbejdere indbyrdes håndteres Tilsynet skal informeres om medarbejderomsætning, introduktion af nye medarbejdere og om, hvordan kompetenceudvikling indgår i ledelsens strategier i forhold til at imødekomme brugernes 2 behov og de ændringer i krav og forventninger organisationen møder fra omverden I forhold til den faglige ledelse skal tilsynet have indblik i mødestrukturer og arbejdstidstilrettelæggelse og i det interne og eksterne professionelle samarbejde. Tilsynet skal vurdere, hvorledes disse strukturelle redskaber understøtter den pædagogiske praksis og målgruppens behov. Tilsynet skal undersøge, hvordan medarbejdere og ledelse kommunikerer om stedets pædagogiske værdier og kerneydelse. Tilsynet skal vurdere, hvordan denne kommunikation understøtter stedets formulerede pædagogiske og faglige mål. For plejefamilier Tilsynet skal påse at plejeforældrene er kompetente voksne, som har de fornødne personlige og faglige kompetencer til at sikre gode udviklingsbetingelser for egne og plejebørn og for familien som helhed. Tilsynet skal interessere sig for, hvordan plejeforældrene tager lederskab i familien og understøtter positive relationer og kommunikation medlemmerne imellem. Tilsynet skal have indblik i hvordan plejeforældrene forstår og håndterer konflikter. Tilsynet skal påse at plejeforældrene opfylder deres uddannelsesforpligtelse. Tilsynet skal vurdere hvorvidt plejefamiliens faglige kompetencer og ledelse af familien er i overensstemmelse med den godkendte målgruppes behov Tilsynet skal vurderer den ledelsesmæssige kompetence i forhold til organisationens virke og målgruppens behov I forhold til driftssikkerheden, samarbejdskompetence, kommunikation, og udviklingspotentiale. Tilsynet skal vurdere om organisation og ledelse er i overensstemmelse med stedets faglige praksis, målgruppens behov og den samfundsmæssige udvikling. Personale Formålet med tilsynet er at påse, at opholdsstedet, botilbuddet lever op til den givne godkendelse. Godkendelsesmyndigheden skal efter bekendtgørelsens kapitel 25 godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen. 2 Jævnfør den overordnede generelle kvalitetsstandard benyttes begrebet brugerne, når der er tale om alle persongrupper, der føres tilsyn med: børn og unge samt voksne (handicappede som ældre).

3 Side 3/5 Jfr. 23, stk. 2 i bekendtgørelsen, kan kommunalbestyrelsen afslå at godkende et opholdssted eller et botilbud, hvis der i bemandingen ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave som det pågældende opholdssted eller botilbud ønskes godkendt til. Iflg. formålvejledningens pkt. 109 er Kommunalbestyrelsen ikke bundet af interne retningslinjer for bemandingen af tilsvarende kommunale tilbud ved vurderingen af medarbejdergruppens personlige og faglige kvalifikationer og kommunalbestyrelsen kan ikke stille krav til medarbejdere ved private opholdssteder og botilbud, der rækker videre, end de krav, som stilles til medarbejdere ved tilsvarende kommunale tilbud. Tilsynet gennemføres således, at det er muligt at få et grundigt indtryk af Om der er relevante faglige kvalifikationer til stede i personalegruppen og hvorvidt disse matcher beboernes behov for pædagogisk indsats og metode Om der er relevant erfaringsniveau blandt medarbejdere til sikring af udvikling og kvalitet i forhold til den enkelte i tilbuddet På baggrund af ovenstående opstilles følgende Organisatorisk og ledelsesmæssig kvalitet Manual Ledelse og drift - Ledelsesværdier - Ledelse og ledelsesform - organisering af ledelse - kompetencefordeling/uddelegering af ansvar - renoveringsplaner/ byggeplaner - bestyrelse sammensætning og samarbejde - økonomistyring Politikker - ryge, og misbrug - senior - sygefravær - uddannelse - Konfliktberedskab, kriser, vold og trusler Arbejdsmiljø - fysisk arbejdsmiljø - psykisk arbejdsmiljø - medarbejdertilfredshed

4 Side 4/5 - procedurer for beredskab, sikkerhedsarbejde, arbejdsskader, vold/trusler om vold, brand mv. - sygefravær (omfang, årsager og indsats) Ledelse af medarbejdere og pædagogisk praksis - Normering, herunder kønsfordeling 3 - Uddannelsesmæssig baggrund - Medarbejderomsætning - Rollefordeling/funktioner - introduktion af nye medarbejdere - kompetenceudvikling - Faglig udvikling kurser supervision - arbejdstidstilrettelæggelse og mødevirksomhed - arbejdsplaner - kommunikation og samarbejde - faglige ledelse og strukturer - Trivsel og (syge-)fravær - Medarbejdersamtaler - Ansættelsesprocedure, introduktionsprogrammer for nye medarbejdere - Vurdering af nye medarbejdere, hvad vægtes i forhold til målgruppe - beslutningsprocesser - konfliktforståelse og konflikthåndtering - lokalaftale - personalemøder hvor ofte dagsorden og referat - Samarbejde personalet internt og mellem personale og ledelse - MED- udvalg Konklusion på den organisatoriske kvalitet og tilsynets anbefalinger På baggrund af skriftligt materiale, dialog med såvel ledelse som medarbejdere Sammenhængen mellem de organisatoriske rammer og de faglige målsætninger for anbringelsesstedets praksis. 3 Der gøres opmærksom på, at Ligebehandlingsnævnet har praksis for, at kønsfordeling på en arbejdsplads ikke uden videre sagligt kan begrunde forskelsbehandling på grund af køn. Se fx afgørelse nr. 264/2012

5 Side 5/5 Hvordan understøtter mødestrukturer, vagtplaner og samarbejdsstrukturer den pædagogiske og anden faglige praksis og målsætning. Hvordan vurderes organisation og ledelses- og medarbejderkompetencer at være i overensstemmelse med stedets faglige praksis, målgruppens behov og den samfundsmæssige udvikling.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere