Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016"

Transkript

1 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015

2 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret udgave Oktober 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN

3 Indhold Indhold 1. Overdragelse af betalingsrettigheder Tidsfrister Registrering af betalingsrettigheder Ejerskab Betalingsrettigheder kan kun erhverves af aktive landbrugere Ændring af selskabsform Hvis dit CVR-nr. ophører Hvis din virksomhed ændres fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab Producentskifte af tilsagn Frister for overdragelse af betalingsrettigheder i Tilbagetrækning eller ændring før ændringsfristen Overdragelser efter ændringsfristen Pant i betalingsrettigheder Sletning af pant Inden du går i gang Oversigt over betalingsrettigheder Generelt om at oprette en overdragelse Oprettelse af bruger og kontrol af data Hvis du er rådgiver Døds- og konkursboer kan ikke benytte Tast selv-service Sådan opretter du en overdragelse Sådan vælger du en modpart Hvis modparten ikke kan fremsøges Modparten er en ny ansøger Ukendt CVR-nr Find dit skema Sådan opretter du en varig overdragelse af betalingsrettigheder (salg) Rettighedsgrupper Sådan opretter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder (bortforpagtning) Rettighedsgrupper Sådan forkorter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder Sådan forlænger du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder Sådan sletter du et oprettet skema Sådan kontrollerer og indsender du skemaet Signatur og afslutning

4 8.2 Kvitteringsbreve og øvrige breve

5 1. Overdragelse af betalingsrettigheder 1.1 Tidsfrister Når du indsender skema til overdragelse af betalingsrettigheder, og overdragelsen skal have virkning for ansøgningsåret 2016, er der en række tidsfrister, du skal være opmærksom på. Det gælder: Frist for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2016 Frist for modtagelse af forsinket indsendt Fællesskema 2016 Frist for modtagelse af ændringer til Fællesskema 2016 og overdragelser, forudsat at erhverver har indsendt Fællesskema Fristerne er endnu ikke fastlagt, men du kan følge med på vores hjemmeside: naturerhverv.dk, hvor vi vil offentliggøre dem. Skema til overdragelse af betalingsrettigheder indsender du via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service: naturerhverv.dk/tastselv Konkurs- og dødsboer har ikke umiddelbart adgang til Tast selv-service. Konkurs- og dødsboer skal derfor have oprettet en fuldmagt eller anvende en papirfuldmagt, hvis fuldmagten skal videregives til en konsulent. Du finder papirfuldmagten her Du kan se en film om overdragelse af betalingsrettigheder her Du kan desuden få mere hjælp på Tast selv-service i øverste højre hjørne ved at klikke på "Hjælp". 1.2 Registrering af betalingsrettigheder Ejerskab Betalingsrettigheder er personlige, dvs. at de kun kan ejes af én person (registreres med ét CPR-nr.) eller af ét selskab (registreres med ét CVR-nr.). For at få udbetalt grundbetaling skal dine betalingsrettigheder på datoen for ændringsfristen være registreret på det CVR-/CPR-nr., som du indsender dit Fællesskema i. Hvis en bedrift drives af et interessentskab, skal betalingsrettighederne være registreret med interessentskabets CVR-nr. Hvis du fx opretter et I/S eller ApS, der søger støtte for arealerne, skal betalingsrettighederne overdrages til selskabets CVR-nr. På samme måde skal betalingsrettighederne overdrages til en forpagter sammen med de forpagtede arealer, hvis forpagteren vil søge om støtte Betalingsrettigheder kan kun erhverves af aktive landbrugere For at blive betragtet som aktiv landbruger, skal erhverver af betalingsrettighederne udføre mindst én landbrugsaktivitet. Virksomhedstypen må ikke stå på negativlisten over virksomhedstyper, der ikke er aktive landbrugere. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte 5

6 1.3 Ændring af selskabsform Hvis dit CVR-nr. ophører Hvis din enkeltmandsvirksomhed ikke længere er registreret med et CVR-nr., registrerer vi rettighederne i dit CPR-nr. Dette gælder udelukkende for enkeltmandsvirksomheder. Hvis du eller I har et interessentskab eller et andet selskab, og CVR-nummeret ophører, skal betalingsrettighederne overdrages, inden meddelelsen om ophør af CVR-nummeret bliver sendt til CVR-registreret. Det skyldes, at der efter ophøret ikke længere er en tegningsberettiget for selskabet, og det er ikke længere muligt at anvende NemID erhverv for selskabet. Overdragelsen kan fx ske til: En af parternes (interessenternes) CPR-nr. (evt. CVR-nr.), hvis det ophørte selskab var et interessentskab Den/de nye ejere af bedriften, hvis det ophørte selskab var et anpartsselskab eller aktieselskab Du vælger den landbruger, som har rådighed over jorden på datoen for ændringsfristen. Bemærk, at fællesskemaet skal indsendes på samme CPR-nr. eller CVR-nr., som betalingsrettighederne overdrages til Hvis din virksomhed ændres fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab I de tilfælde får du et nyt CVR-nr. Du skal overdrage betalingsrettighederne via Tast selvservice til det nye CVR-nummer, hvis den nye virksomhed skal kunne søge om støtte. Husk, at logge ind med NemID Erhverv, der er tilknyttet det nye CVR-nr. og ikke din personlige NemID - når du indsender Fællesskema Producentskifte af tilsagn Bemærk, at hvis du har et miljø- eller økologitilsagn og sælger hele eller en del af din bedrift, skal du indsende en anmeldelse om producentskifte til NaturErhvervstyrelsen. Læs mere i Vejledning om producentskifte 1.4 Frister for overdragelse af betalingsrettigheder i 2016 Fristen for indsendelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder er den samme som ansøgningsfristen for indsendelse af Fællesskema. Denne frist gælder både for nye overdragelser og ændringer af slutdato for midlertidige overdragelser. Du kan dog indsende et skema til overdragelse af betalingsrettigheder senest på datoen for ændringsfristen i ansøgningsåret, forudsat at erhverver af betalingsrettighederne har indsendt et Fællesskema, inden udløb af den forsinkede ansøgningsfrist. Hvis du overdrager betalingsrettigheder i perioden fra ansøgningsfristen til udløb af ændringsfristen, skal overdragelsen ske som led i en ændring af erhververs Fællesskema

7 1.4.1 Tilbagetrækning eller ændring før ændringsfristen Du kan ikke indsende en anmodning om annullering af et indsendt overdragelsesskema via Tast selv-service. Hvis du har udfyldt og indsendt en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder, og forpagtningsaftalen fx ikke bliver underskrevet, kontakter du erhverver (forpagter) og aftaler med ham, at han returnerer betalingsrettighederne i Tast selv-service. Han skal bruge Skema til forkortning af forpagtning Overdragelser efter ændringsfristen 2016 Efter udløb af ændringsfristen kan du ikke overdrage betalingsrettigheder, som erhverver kan udnytte i Pant i betalingsrettigheder En betalingsrettighed er en simpel fordring, som fx et pengeinstitut kan få pant i som sikkerhed for et lån. NaturErhvervstyrelsen kan på baggrund af en erklæring fra pantsætter og panthaver registrere pant i betalingsrettighederne. Der betales et gebyr for registreringen. Pantet medfører ingen ret til udbetaling af den støtte, der opnås på baggrund af betalingsrettigheden. Pantet omfatter således alene værdien af selve betalingsrettigheden. Ønskes støtte under grundbetalingsordningen overført til fx en panthaver, skal du give transport i støtten. En pantsat betalingsrettighed kan overdrages midlertidigt og varigt uden samtykke fra panthaver. Ved varige overdragelser modtager panthaver en underretning om overdragelsen. Da pantet fortsat er registreret efter salg, opretholdes panthavers sikring. Det betyder, at panthaver fortsat har adgang til at tvangsrealisere pantet i tilfælde af, at pantsætter (den tidligere ejer) misligholder den underliggende aftale (lån). Hvis der er flere panthavere og betalingsrettighederne tvangsrealiseres (sælges på tvangsauktion) kan pantet opretholdes af de efterfølgende panthavere. Tvangsrealiseringen afhænger af den privatretlige aftale mellem pantsætter og panthaver. Når der overdrages betalingsrettigheder via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, er det muligt at se om NaturErhvervstyrelsen har registreret pant i rettighederne. Det fremgår af et j (ja) i kolonnen Pant i det oprettede skema til overdragelse af betalingsrettigheder Sletning af pant Hvis pant i betalingsrettigheder skal slettes (frigives), meddeler panthaver dette til NaturErhvervstyrelsen. Panthaver anvender papirblanketten "Frigivelse af pant". Du finder blanketterne vedrørende notering og frigivelse af pant her 1.6 Inden du går i gang Før du logger ind, anbefaler vi, at du tjekker Driftsstatus på denne adresse: Her kan du se en opdateret status, hvis der er konstateret generelle fejl. Hvis du skal indsende flere overdragelsesskemaer, er det vigtigt, at du efter hver overdragelse afventer, at kvitteringsbrevet er dannet, før du opretter et nyt skema til overdragelse af 7

8 betalingsrettigheder. Dermed undgår du, at de samme betalingsrettigheder indgår i flere overdragelser Oversigt over betalingsrettigheder Hvis du har brug for en oversigt over dine betalingsrettigheder, inden du overdrager, skal du oprette et skema samme sted som du finder de øvrige skemaer. Find guiden til at oprette oversigten her Generelt om at oprette en overdragelse Helt generelt skal du være opmærksom på, at alle rubrikker med en rød stiplet linje skal udfyldes. Hvis det ikke er muligt at hente betalingsrettigheder, kan det skyldes, at du ikke har udfyldt: Overdragelsesdatoen (varige overdragelser) Overdragelsesdatoen og/eller slutdatoen (midlertidige overdragelser) Vælg aftale (ændring af midlertidige overdragelser, som er registreret). Hvis du oplever fejl, som ikke er omtalt her eller på driftsstatus, kan du indsende blanketten Vil du melde en fejl eller eventuelt ringe til Center for Landbrug, tlf.nr Blanketten finder du på siden Velkommen til Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service Oprettelse af bruger og kontrol af data Før du kan overdrage betalingsrettigheder, og før erhverver kan modtage betalingsrettigheder via Tast selv-service, skal erhverver være oprettet. Hvis erhverver ikke har været logget på Tast selv-service før, opretter han sig i Tast selv-service ved at logge ind og udfylde brugeroplysningerne. Erhverver udfylder oplysningerne om telefon og adresse, og hvordan han vil modtage henvendelser/breve fra NaturErhvervstyrelsen. I kan få vist de breve, vi sender til jer under fanen "Oversigter og breve" i Tast selv-service. Hvis der er fejl i de personlige oplysninger - fx navn, adresse mv. - kan det skyldes, at du er logget ind med den forkerte NemID. Hvis det ikke skyldes forkert identifikation, skal du rette henvendelse til enten Det Centrale Personregister (CPR-registret) eller Erhvervstyrelsen (CVRregistret), hvor NaturErhvervstyrelsen henter oplysningerne fra. Oplysningerne kan ikke rettes af NaturErhvervstyrelsen Hvis du er rådgiver Før du kan overdrage betalingsrettigheder på vegne af en landmand, skal du have en fuldmagt. Dette kan ske ved, at din kunde opretter en fuldmagt til dig. Læs mere om fuldmagter her Når du har fået fuldmagt, opretter du et skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Øverst på siden med selve skemaet under fanen "Rådgiver" udfylder du dine kontaktoplysninger. Hvis virksomheden fx er ophørt pga. dødsfald, konkurs eller andet og har givet fuldmagt til dig, må du ikke anvende fuldmagten efter virksomhedens ophørsdato i CVR-registret. Du får ikke automatisk en meddelelse om, at virksomheden er ophørt. 8

9 1.6.5 Døds- og konkursboer kan ikke benytte Tast selv-service Hvis betalingsrettighederne er registreret hos et konkurs- eller dødsbo, indsender boet en kurator- eller skifteretsattest. NaturErhvervstyrelsen opretter på denne baggrund en elektronisk fuldmagt til kurator/bobestyrer. Boet kan herefter oprette overdragelsen i Tast selv-service. Hvis fuldmagten skal gives videre til en konsulent, skal der indsendes en papirfuldmagt. 9

10 2. Sådan opretter du en overdragelse Vil du overdrage betalingsrettigheder, som du råder over, logger du på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service med din NemID eller dit selskabs NemID erhverv. Læs mere om NemID på NemIDs hjemmeside: 1. Vælg fanen Skemaer 2. Vælg Opret nyt skema i højre side. 3. Hvis det er første gang, du opretter et overdragelsesskema, kan du tilføje skemaet som ny favorit (ordninger) ved at vælge fanen Alle og følge step

11 4. Klik på NaturErhvervstyrelsen i rullelisten Vælg en institution under Søg skema under fanen Alle. 5. Under Vælg område klik på Arealstøtte og Fællesskema 6. Klik derefter på Søg. Nu kan du se en oversigt over alle de ordninger, hvor du kan oprette et skema. 7. Ud for linjen Betalingsrettigheder, klikker du på Tilføj til mine favoritter i højre side. Du kan nu finde Betalingsrettigheder under fanen Favoritter, klik på fanebladet. For at få vist hvilke skemaer, der kan oprettes, klikker du på plusset til venstre for Betalingsrettigheder 11

12 Du har 4 muligheder for at oprette en overdragelse af betalingsrettigheder: 8. Klik på "Opret" ud for en af følgende: Varig overdragelse (salg) Midlertidig overdragelse (forpagtning) Forkortning af forpagtning (eksisterende aftale)* Forlængelse af bortforpagtning (eksisterende aftale) Bemærk, at det kun er erhverver i den oprindelige midlertidige overdragelse, der kan afkorte en forpagtning. I de 3 andre typer overdragelser, er det overdrager, der opretter og indsender skemaet. 2.1 Sådan vælger du en modpart For alle typer af overdragelser skal du først vælge en modpart, dvs. en modtager af betalingsrettighederne, før du kan oprette skemaet. Du kan vælge en modpart ved at fremsøge vedkommende i NaturErhvervstyrelsens kunderegister. Vi anbefaler, at du søger via CVR-nummer. Indtast CVR-nummeret i søgefeltet og klik på "Søg". Læs mere om kunderegisteret i afsnit Hvis du ikke kender CVR-nummeret, kan du søge på navn og adresse. Søger du på navn eller adresse, bør du undlade at søge på kombinationer af navn, adresse eller by. Undlad også at søge på vejnavn sammen med vejnummer eller postnummer sammen med by. Vær opmærksom på, at der kan være flere CVR-numre tilknyttet samme adresse. Klik på "Vælg", når du har kontrolleret, at det er den korrekte modpart (virksomhed), der er anført under bjælken "Navn og Adresse". På siden "Opret nyt skema" kontrollerer du, at oplysningerne i rammen "Valgt skematype" er korrekte og klikker på "Opret". 12

13 Der kommer en dialogboks, der viser hvilket journalnummer, overdragelsesskemaet har fået tildelt. Du kan skrive journalnummeret ned for nemt at kunne finde overdragelsesskemaet på oversigten over dine oprettede skemaer. Klik "OK" for at få vist en oversigt over skemaer, du har gemt som kladde. Du opdaterer oversigten ved at klikke på knappen "Hent". Vent venligst og klik evt. en eller flere gange, da der kan gå lidt tid, før skemaet bliver oprettet og vist øverst i listen over "Skemaer der ikke er indsendt". 2.2 Hvis modparten ikke kan fremsøges Modparten er en ny ansøger Hvis modparten er en ny ansøger, skal vedkommende oprettes i NaturErhvervstyrelsens kunderegister, før du kan overdrage betalingsrettigheder til landbrugeren. Modparten opretter sig ved at logge ind i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service og udfylde brugerindstillingerne. Du kan læse mere om kunderegisteret i afsnit Ukendt CVR-nr. Hvis du ikke kender modpartens CVR-nr., søger du i NaturErhvervstyrelsens kunderegister ved at indtaste navn eller adresse i søgefeltet og klikke på Søg. Bemærk, at du ikke kan søge på modpartens CPR-nr. Hvis du søger på en del af et navn eller en adresse, skriver du %-tegn foran og bagved søgeordet, fx %Jensen%. Hvis din søgning giver over 100 resultater, vises den ikke. Søg i stedet på fx vejnavnet. 13

14 Brug kun et søgeord ad gangen, fx %Ringkøbingvej%. Under bjælken "Navn og Adresse" vises en liste over de landbrugere, som er registreret enten med det valgte navn eller vejnavn. Vær opmærksom på, at der kan være flere CVR-numre tilknyttet samme adresse. Når du har fundet den korrekte modpart, klikker du på Vælg til højre for navnet. 2.3 Find dit skema På oversigtssiden Skemaer kan du under Skemaer der ikke er indsendt nu finde det skema, som du har oprettet under fanen Udfyld skema. Du kan evt. finde skemaet ved hjælp af journalnummeret. Der kan gå lidt tid, før skemaet kan vises. 5. Klik på navnet på skemaet fx Varig Overdragelse. Du kommer nu til det relevante skema. 14

15 3. Sådan opretter du en varig overdragelse af betalingsrettigheder (salg) 1. Først vælger du den dato (salgsdatoen), hvor du overdrager betalingsrettighederne. Du taster datoen i feltet således: datomåned-år (fx ). Sæt en streg eller et mellemrum mellem fx dato og måned. Du kan også klikke på ikonet for kalender og vælge en dato. 2. For at få vist de rettigheder, du ejer (og råder over) på overdragelsesdatoen, klikker du på Hent rettigheder i rullelisten Vælg funktion og afslutter med at klikke på Udfør. Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. 15

16 3. Du får nu to valgmuligheder i rullelisten. Du skal vælge, om du vil have vist enten: A) de betalingsrettigheder du råder over eller B) alle dine rettigheder (også bortforpagtede - læs mere nedenfor) Hvis du vælger alle dine betalingsrettigheder kan du vælge betalingsrettigheder, der er bortforpagtede og overdrage disse til en ny ejer, sådan at disse ved ophør af forpagtningen, overføres til den nye ejer. Bemærk, at den nye ejer ikke vil komme til at se forpagtningsaftalen under sine oversigter, da aftalen er indgået med den oprindelige ejer. 4. Du kan nu vælge, om du vil overdrage alle eller udvalgte betalingsrettigheder. Hvis du vil overdrage udvalgte betalingsrettigheder kan du i kolonne 4 se, hvor mange rettigheder en gruppe indeholder. Du kan i kolonne 12 vælge hvilke grupper af rettigheder, du overdrager. Du kan også vælge at overdrage et antal fra en gruppe af rettigheder. 16

17 3.1 Rettighedsgrupper Fælles for en gruppe af rettigheder er, at de har fortløbende numre, og alle har ens karakteristika, dvs. alle har samme størrelse, værdi og seneste udnyttelsesår osv. Dette gælder også fx pant. Du kan klikke på "Vis" i kolonne 14 (Detaljer), hvis du fx vil se rettigheden eller rettighedernes foreløbigt beregnede værdier for årene Du kan i kolonne 11 (Overdrag udvalgte i gruppen) klikke på knappen Vælg, hvis du ikke vil overdrage en hel gruppe af rettigheder. Du får herefter vist en side med karakteristika for den pågældende gruppe. Ud for rækken Rettigheder svarende til kan du indtaste det antal rettigheder opgjort i ha (med to decimaler), som du vil overdrage fra gruppen. Der vælges automatisk de betalingsrettigheder med de laveste rettighedsnumre. 17

18 Hvis din overdragelse omfatter en betalingsrettighed, som er mindre end en hel hektar fra en gruppe af hele rettigheder, opsplittes en rettighed. Du kan også overdrage en rettighed, der er mindre end en hel hektar fra en gruppe bestående af en eller flere opsplittede rettigheder. Du klikker på knappen OK, når du har valgt det antal rettigheder, du vil overdrage fra gruppen. Du kommer herefter tilbage til skærmbilledet med selve skemaet. Når du har valgt alle de rettigheder, du ønsker at overdrage, kan du i den nederste linje I alt overdrages rettigheder svarende til se antallet af betalingsrettigheder i ha. 5. Klik på Næste side. Kontroller, at parterne er de rigtige. Hvis du er rådgiver, så klik på Næste side igen og kontroller, at dine oplysninger står rigtigt. Når du er tilfreds med alle oplysninger, klikker på du på Indsend. Du kan herefter indsende skemaet. 18

19 3.2. Salg af bortforpagtede betalingsrettigheder Vær opmærksom på, at hvis du overdrager betalingsrettigheder, som er bortforpagtet til tredjemand, får erhverver først rådighed over rettighederne, når den oprindelige forpagtningsperiode er ophørt. Indtil da vil bortforpagtningsaftalen stadig være registreret under dine aftaler. Vi anbefaler, at overdragelsen sker i 3 trin, da det vil sikre, at køber af betalingsrettighederne kommer til at stå som bortforpagtermed det samme. Først skal forpagter i den midlertidige overdragelse afkorte den eksisterende aftale. Rettighederne returneres dermed til overdrager, og sælger kan herefter overdrage rettighederne til den nye køber. Bemærk, at sælger ikke kan indsende den varige overdragelse til køber, før forpagter har valgt en ny slutdato, der ligger før overdragelsesdatoen for den varige overdragelse. Til sidst kan den nye køber overdrage betalingsrettighederne midlertidigt til forpagteren for den resterende periode. 19

20 4. Sådan opretter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder (bortforpagtning) 1. Angiv en overdragelsesperiode, der evt. svarer til forpagtningsaftalen. 2. Tast overdragelsesdatoen og slutdatoen i felterne på denne måde: dato-måned-år (fx ). Der skal være en streg eller et mellemrum mellem dato, måned og år. Du kan også klikke på ikonet for kalender og vælge en dato. Bemærk, at du skal udfylde både overdragelsesdato og slutdato, før du kan hente rettigheder. 3. For at få vist de rettigheder, du har rådighed over i den angivne overdragelsesperiode, klikker du på Hent rettigheder i rullelisten Vælg funktion og afslutter med at klikke på Udfør. Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. 20

21 Du kan nu vælge at overdrage udvalgte eller alle dine rettigheder ved at sætte flueben i en af boksene. I kolonne 4 kan du se, hvor mange rettigheder en gruppe indeholder. Hvis du vælger at overdrage udvalgte rettigheder, vælger du i kolonne 12 hvilke grupper af rettigheder, du vil overdrage. Du kan også vælge at overdrage et antal fra en gruppe rettigheder. 4.1 Rettighedsgrupper Fælles for en gruppe af rettigheder er, at de har fortløbende numre, og alle har ens karakteristika, dvs. alle har samme størrelse, værdi og seneste udnyttelsesår osv. Dette gælder også fx pant. Du kan klikke på "Vis" i kolonne 14 (Detaljer), hvis du fx vil se rettigheden eller rettighedernes foreløbigt beregnede værdier for årene

22 Du kan i kolonne 11 (Overdrag udvalgte i gruppen) klikke på knappen Vælg, hvis du ikke vil overdrage en hel gruppe af rettigheder. Du får herefter vist en side med karakteristika for den pågældende gruppe. Ud for rækken Rettigheder svarende til kan du indtaste det antal rettigheder opgjort i ha (med to decimaler), som du vil overdrage fra gruppen. Der vælges automatisk de betalingsrettigheder med de laveste rettighedsnumre. Hvis din overdragelse omfatter en betalingsrettighed, som er mindre end en hel hektar fra en gruppe af hele rettigheder, opsplittes en rettighed. Du kan også overdrage en rettighed, der er mindre end en hel hektar fra en gruppe bestående af en eller flere opsplittede rettigheder. Du klikker på knappen OK, når du har valgt det antal rettigheder, du vil overdrage fra gruppen. Du kommer herefter tilbage til skærmbilledet med selve skemaet. Når du har valgt alle de rettigheder, du ønsker at overdrage, kan du i den nederste linje I alt overdrages rettigheder svarende til se antallet af betalingsrettigheder i ha. Du kan herefter indsende skemaet. 22

23 8. Klik på Næste side. 9. Kontroller, at parterne er de rigtige. Hvis du er rådgiver, så klik på Næste side igen og kontroller, at dine oplysninger står rigtigt. 10. Klik på Indsend, når du er tilfreds med alle oplysningerne. 23

24 5. Sådan forkorter du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder Bemærk, at det kun er erhverver, der kan forkorte en midlertidig overdragelse. 1. For at få vist de rettigheder, der indgår i overdragelsen, klikker du på Hent rettigheder i rullelisten Vælg funktion og afslutter med at klikke på Udfør. Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. 2. I kolonnen "Vælg aftale" markerer du den aftale, du vil afkorte ved at klikke i boksen ud for den. 24

25 3. Herefter vælger du en ny slutdato for den midlertidige overdragelse, der fx svarer til den ændrede forpagtningsaftale. Du taster datoen i feltet således: dato-måned-år (fx ). Sæt en streg eller et mellemrum mellem dato, måned og år. Du kan også klikke på ikonet for kalender og vælge en dato. I kolonnen "Begrænsende dato" kan der være anført en dato. Datoen betyder, at du fx har videreoverdraget en eller flere af betalingsrettighederne i aftalen til en tredjepart, og derfor ikke umiddelbart kan forkorte aftalen til en dato før den angivne dato. I kolonnen "Begrænsning" kan du klikke på "Vis" for at se den aftale, der omfatter nogle eller alle rettigheder i aftalen, som du vil forkorte. Du kan evt. kontakte den landbruger, du har videreoverdraget betalingsrettighederne til og bede ham afkorte perioden. 4. Klik på knappen Indsend for at indsende skemaet. 25

26 6. Sådan forlænger du en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder Bemærk, at det kun er overdrager, der kan forlænge en midlertidig overdragelse. 1. I kolonnen "Vælg aftale" markerer du den aftale, du vil afkorte ved at klikke i boksen ud for den. 2. For at få vist de rettigheder, der indgår i overdragelsen, klikker du på Hent rettigheder i rullelisten Vælg funktion og afslutter med at klikke på Udfør. Der kommer et pop-up vindue med teksten Beregner. Hvis du har en generel blokering for pop-up vinduer, skal du tillade pop-up vinduer på dette websted. Når beregningen er færdig, klikker du på knappen OK. 26

27 3. Vælg en ny slutdato for den midlertidige overdragelse, der fx svarer til den ændrede forpagtningsaftale. Du taster datoen i feltet således: dato-måned-år (fx ). 4. Sæt en streg eller et mellemrum mellem dato, måned og år. Du kan også klikke på ikonet for kalender og vælge en dato. I kolonnen "Begrænsende dato" kan der være anført en dato. Datoen betyder, at du fx har overdraget en eller flere af betalingsrettighederne i aftalen til en tredjepart, og derfor ikke umiddelbart kan forlænge aftalen til den angivne slutdato. 11. I kolonnen "Begrænsning" kan du klikke på "Vis" for at se den aftale, der omfatter nogle eller alle rettigheder i aftalen, som du vil forlænge. Du kan evt. kontakte den landbruger, du har overdraget betalingsrettighederne til og bede ham afkorte perioden 27

28 12. Klik på knappen Indsend for at indsende skemaet. 28

29 7. Sådan sletter du et oprettet skema Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af et overdragelsesskema fortryder oprettelsen af skemaet, kan du gå tilbage til siden Skemaer og gøre følgende: 1. Find det skema, du vil slette under oversigten: Skemaer der ikke er indsendt. Skemaet fremgår af listen: Skemaer der ikke er indsendt. 2. Klik herefter på Slet kladde i højre side ud for det endnu ikke indsendte skema, som du vil slette. Der kommer herefter en dialogboks, hvor du bekræfter, at du vil slette kladden. 3. Klik på Hent. Så forsvinder skemaet fra oversigten over "Skemaer, der ikke er indsendt". Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at klikke en eller flere gange, før siden er opdateret. 29

30 8. Sådan kontrollerer og indsender du skemaet Når du klikker på knappen Indsend i venstre side af skærmbilledet, udføres der automatisk en skemakontrol. Denne kontrol skal udføres, før du kan indsende skemaet. Dialogboksen indeholder også en mulighed for at komme tilbage til skemaet. Du skal bare klikke på annuller indsendelse. Hvis der er en blokering for indsendelse af skemaet, kommer der oplysning om, hvad du gør for at komme videre med overdragelsen. 8.1 Signatur og afslutning Du får vist en dialogboks, hvor du kan signere overdragelsen. Du klikker først på "Underskriv", og taster derefter din kode (NemID eller NemID Erhverv). Når skemaet er indsendt vises dette i en dialogboks. Overdragelsen er nu flyttet og fremgår af listen: Skemaer der er indsendt. Bemærk, at du ikke kan fortryde indsendelsen, efter at skemaet er indsendt. Hvis du skal indsende flere overdragelsesskemaer, er det vigtigt, at du efter hver overdragelse afventer, at kvitteringsbrevet er dannet, før du opretter et nyt skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Du skal være opmærksom på, at efter at overdragelsen er indsendt, kan det blive konstateret, at en eller flere af dine betalingsrettigheder ikke er udnyttet i ansøgningsåret. Hvis det viser sig, at en eller flere betalingsrettigheder, der indgår i overdragelsen, ikke er blevet udnyttet bliver de inddraget. Det kan derfor være nødvendigt for NaturErhvervstyrelsen at genoptage overdragelsen efterfølgende. 8.2 Kvitteringsbreve og øvrige breve Når du har indsendt skemaet, finder du kvitterings- og registreringsbrevet under fanen Oversigter og breve / "Seneste nyt". Klik på "Hent". 30

31 Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid, før du kan se brevet. Når brevet fremgår af listen med journalnummer, klikker du på det. Du kan derefter klikke på brevet for at åbne det som en pdf-fil. Der ligger både et brev til dig og modparten. Du kan finde brevet ved hjælp af indsendelsesdatoen eller journalnummeret. Du har også mulighed for at se en oversigt over oplysninger fra skemaet (printview). Registreringsbrevet er sammen med bilaget "Skema" din dokumentation for indsendelse af overdragelsen. Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen løbende foretager stikprøvekontroller af, at alle overdragelser er registreret korrekt. 31

32 Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K Tel

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution Din profil på besøgshunde.dk - find en institution HUNDEEJERE Det er meget vigtigt, at du sørger for at opdatere jeres profil, så det er de rigtige oplysninger, vi har på dig og din hund. Det understøtter

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Ny ansøgning... 2 Prøvepakninger til Lægemiddelstyrelsen... 4 Sådan modtager du henvendelser fra Lægemiddelstyrelsen... 5 At svare

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Guide til Til- og afmelding

Guide til Til- og afmelding Guide til Til- og afmelding Indledning Når man skal flytte er der ofte mange ting, som man skal huske. Man skal bl.a. huske at melde sin flytning til Nukissiorfiit, hvor målerne på ens gamle adresse skal

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere