Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011"

Transkript

1 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011

2 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F, København N T:

3 Indhold Indholdsfortegnelse...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Læsevejledning... 4 Kvalitetskoncept... 5 Metodeafsnit... 5 Validitet... 6 Analysen... 7 Opsamling

4 Læsevejledning Praktikpladsundersøgelsen beror på et spørgeskema udsendt pr. mail til studerende, som har været i praktik i forbindelse med deres multimediedesigneruddannelse. De studerende skulle tage stilling til en række udsagn om praktikopholdet. De studerende har her haft mulighed for at vælge hvilken grad af enighed de har i forhold til de respektive udsagn. Udover den nævnte kvantitative spørgeramme er der også en tillempet kvalitativ tilgang, idet der også er åbne spørgsmål for at sikre, at de studerende fik muligheden for at komme med uddybende kommentarer i tilfælde af, at de har bemærkninger, som faldt udenfor KEAs spørgeramme. I de tilfælde hvor de studerende har erklæret deres grad af enighed, er svarene blevet fremstillet grafisk, hvilket giver et antalsmæssigt overblik. Det pågældende udsagn er ligeledes skrevet ind i forbindelse med den grafiske fremstilling. Antallet af besvarelser er i denne praktikpladsundersøgelse 75, hvilket giver en besvarelsesprocent på 76 procent. Da besvarelsesprocenten må anses for at være forholdsvis høj kombineret med, at mængden af studerende på multimediedesign ligeledes er forholdsvis stor, må man anse denne rapports resultater for at være valide. 4

5 Kvalitetskoncept Praktikpladsundersøgelser er en signifikant del af KEA kvalitetsarbejde. Det er KEAs vision at udbyde stærke uddannelser med viden, der virker, og som giver de rigtige kompetencer til tiden - med de studerende i centrum og i et tæt partnerskab med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner nationalt som internationalt. Kompetencebehovene for KEAs dimittender ændres hele tiden. Dette stiller store krav til KEA om tilstedeværelse i den praksis, som vi leverer uddannelser til. Derfor er det KEAs ambition at have et tæt samarbejde med erhvervene. Praktikvirksomhedernes evaluering af de studerendes praktikforløb vægter vi derfor meget højt, da disse kan være med til at kvalitetssikre vores uddannelser i henhold til erhvervenes behov for kompetenceniveau. Det er derfor yderst vigtigt, at praktikvirksomhederne er tilfredse med de studerende under deres praktikforløb. Vi opererer med et kvalitetskriterium på 85 procent, hvilket betyder, at mindst 85 procent af praktikvirksomhederne skal give en positiv respons på de respektive udsagn i forbindelse med praktikforløbet, før vi anser dette for acceptabelt. I rapporten ligger vi særlig vægt på praktikvirksomhedernes besvarelse af spørgsmål, der afdækker, i hvilket omfang den enkelte uddannelses struktur og indhold stemmer overens med praktikvirksomhedens kompetencebehov. Ligeledes sætter vi praktikvirksomhedens vurdering af de studerendes faglige kompetencer og eventuelle huller i fokus. Vi er særligt opmærksomme på praktikvirksomhedens vurdering af praktikantens personlige kvalifikationer samt samarbejdet mellem KEA og den enkelte praktikvirksomhed. Metodeafsnit KEA foretager to typer praktikanalyser. Den ene i forhold til virksomhederne og den anden i forhold til de studerende. Begge analyser har samme metodiske tilgang og de er forholdsvis kvantitative undersøgelser med kvalitativt islæt. Undersøgelserne gennemføres på basis af en prædefineret spørgeramme, der fortrinsvis indeholder lukkede spørgsmål med enkelte uddybende åbne spørgsmål. Undersøgelsen bliver foretaget via internettet. Formålet med denne lettere blanding af metoder er at opnå nogle af fordelene ved begge metoder. Den kvantitative tilgang sikres via et fast spørgeskema, der fastholder en systematik og struktur i interaktionen. De faste svarmuligheder på de lukkede spørgsmål faciliterer tolkning på en ensartet og objektiv manér. Den kvalitative tilgang opnås via de åbne og uddybende spørgsmål, der åbner for en mere eksplorativ metode. Fleksibiliteten i denne metode åbner for en mere uddybende dialog. Der udsendes mails til de respektive respondenter med link til spørgeskemaet. I mailen er et introducerende brev, der forklarer respondenten formålet med undersøgelsen og i kraftige vendinger opfordrer til besvarelse. Efter to uger udsendes elektroniske rykkere til de respondenter, der ikke har besvaret undersøgelsen for at øge svarprocenten. Det understreges, at besvarelsen ikke er anonym og KEA ser det som en meget vigtig del af analysen at følge op på henholdsvis utilfredse praktiksteder og praktikanter. Praktikforløbet er en vigtig del af den studerendes uddannelse og det er derfor essentielt at rette op på eventuelle klagepunkter. Der spørges derfor ind til den studerendes kompetencer i forhold til arbejdsopgaver hos virksomheder og omvendt spørges studerende om koblingen mellem undervisning på KEA og praktikdelen i praktikvirksomheden. 5

6 KEAs praktikvejledere følger derfor op på en analyse ved at kontakte praktikvirksomheder enten telefonisk eller personligt. Der foretages fokusgruppeinterviews blandt studerende som opfølgning. Validitet For at opnå valide resultater er det yderst vigtigt, at praktikpladsundersøgelsens besvarelsesprocent er høj. Det skal understreges, at mindre uddannelser med færre studerende kræver en særlig høj besvarelsesprocent. Dette betyder at jo mindre populationen er, desto flere svar kræves for at undersøgelsen skal fremkomme med valide resultater. Nedenfor ses en tabel over fordelingen af populationens størrelse og dens sammenhæng med krævede antal svar for en valid undersøgelse. Antal i populationen Kræver antal svar til +/- 3 % usikkerhed

7 Analysen Virksomhederne (sp. 1) De virksomheder som de studerende var i praktik hos: Radikale Venstre - Sekretariatet på Christiansborg Cowbell Music W20 SURFhøjskolen Ciber At Work A/S Greensby (reg. navn: Goodzone Profil Rejser Pttrading Personale bureauet Max, Max Management Aha & Co Slowmotion FX $coop Records VEGA Musikkens Hus DR Nyheder Chrisper Economy Kunstmesse.dk ArtRebels Wuxus Sustainability in Sales $coop Records brandiators Aps Hjælp i Tide ArtRebels ApS MediaStyle At Work A/S Spalt PR Casa Latinoamericano Vs. Magazine Coffeebrewer Nordic A/S Kunstmesse.dk Forvandlingskuglen Mimers The New Black Brook Advertising & Public Relations AmPd (Architecture Ministry & Production Design) Cowbell Music Slowmotion FX W20 media SQUAWS Vitamin SE Media AB Chrisper Economy Aps Inet-Design Michael Nielsen Profil Rejser Pixel Pandemic ApS Egmont Serieforlaget Falck Releaze A/S We Love Design Copenhagen Records Aha & Co Gorm Larsen & Zornig Aller Media A/S Det Danske Filminstitut Yourwaves I/S ELM Group Ebay Classifieds Group, Den Blå Avis Arbejdsmiljøsekretariatet Inclusive ArtPeople (People Group) Vs. Magazine Get visual Professional LED System (prolys) Mimers I/S WishBone A/S 7

8 Designeren Stine Goya BRANDHOUSE DIGITAL YouHeShe.com TAP1 Produktion af dokumentar film Virksomhedernes antal ansatte (sp. 5) Praktikstedernes størrelse Balleby og Grumsen Primære arbejdsopgaver hos virksomheden (sp.6) Arbejdsopgaver som de studerende har været involveret i: At uploade indhold til valgsite * At opsætte og programmere Facebook App faner * At udvikle 'database' opslagsværk til facebook væg Webdesign, Strukturering af CMS, Grafiske opgaver til web og print - cd covers, plakater mv Udarbejding af logoer Udarbejding af visuel identitet Udarbejding af trykte sager kampange udvikling Design af logo -Design af hjemmeside -Udvikling af hjemmeside SEO Producere wireframes samt noget grafisk til, Det udvidede frie sygehusvalg Jeg har arbejdet i et selvstændigt team, hvor jeg har været med til at skabe rammerne for markedsføringen, kommunikationen og visualiseringen af At Work Skolens nye kursus, kaldet Sundhedsugle Dannelse af visuel identitet, blog + optimering af hjemmeside Redigering, optimereing, tilføje nye sider på hjemmesiden (CMS) Billederedigering Destinationspræsentation er Rutekort At lave ny hjemmeside på og (samme side) Daglige opdateringer af grafik og lignende. Grafisk design. Markedsføring. Organidations teori Video redigering og udvikling af ny hjemmeside At lave en 'behind the scenes' video til en kommende sci-fi film i Dk 8

9 Coding Designing User testing Grafisk design var vores primære opgave. Vi har lavet et katalog, samt designet bus kampagner, flyers, banner osv. Markedsføring af kunstmessen 2011 Pressearbejde Afvikle messen Konsulentvirksomhed hvor der arbejdes med uvikling af visuel identitet for bandet Lyhne/Foss og design og opsætning af EP-cover. Hjemmeside udarbejdes i et CMSsystem på baggrund af den visuelle identitet. Ydermere har vi bidraget til diverse kommunikationsstragier Oprettelser af koncerter, nyheder og andet på vega.dk Pressemeddelelser / Presse kontakt Analyse af sociale og online medier Design af grafiske elementer til artikler på nettet, samt udvikling af flashelementer til artiklerne på deres hjemmeside Visuel identitet grafisk design og designe website Ansvarlig for visuel identitet, hjemmesideopbygning, kommunikationsplan, markedsføringstrategi mm. for $coop Records, samt bands he Design og opbygning af hjemmeside, samt udvikling af deres visuelle udtryk Udvikling af visuelt koncept - Udvikling af logo - Hjemmeside - Opsætning af visitkort og brochure Opbygning af hjemmesider og webshops i CMS systemer (Joomla, Wordpress & Drupal) lig for den grafiske del af markedsføringen af kurset Sunhedsugle Vedligeholdelse af showroomet Skrive pressemeddelelser Arrangere events Databaseopdatering i form af bl.a. udlån og retur af designernes kollektioner Opdatering af imagebank Redesign af officiel webside. Inkl. add nye funktioner Produktion af Grafiske elementer til trykte og digitale medier. Projektledelse Grafisk Design (annoncer, banner, katalog) Markedsføring Opdatering af hjemmeside/facebook Dialog med trykkeri redesign af hjemmeside i CMS Konceptudvikling og produktion af websites Opstart af virksomhed - kommunikation, virksomhed, interaktion og visualsering praktikforløb har været med både kultur- og strukturforskelle, hvor min synsvinkel var interessant for firmaet. Sad med brugen af forskellige medieplatforme, idé generering og udformningen af diverse design. Arbejdet med e- mailsystemer og e-blasts. Været til møder med klienter - fremlagt ideer, designs og public relations Lave et dynamisk site som skal fungere som portofolio for virksomheden Udvikle en Hjemmeside til Valby sommerjazz 2011 Lave grafisk arbejde i form af plakater, annoncer og bannere Produktion af "Behind the Visuals" dokumentar for "Junk Love". Afgangsfilm fra Filmskolen. Slowmotion FX ønskede at vise deres arbejde frem i denne dansk producerede Sci-fi film Grafisk design 9

10 Web oplæg Design oplæg Banner kampagne udvikling Grafiske identitetsprogrammer bla Design af bagend applikation i CakePHP med Geo funktioner. Opdatering af site med ældre HTML struktur Design af Site som skulle kunne fungere med TYPO3 Design og positionering af Make Look Good Android Applikation Udvikling, opsætning og optimering af websites. grafisk design, video og viral marketing samt konceptudvikling Udvikling af designmanual med rød tråd i det visuelle udtryk til website, Power point samt visitkort. Udvikling af simpel website i Joomla Grafisk opsætning og design - nyhedsbreve, annoncer og bannere. Actionscript 3 - flash bannere CMS systemer - Sitecore og Apsis Marketing - budskaber og branding At løse de små opgaver, som er betydningsfulde, men ikke topprioriterede. Billedredigering, lettere kodning (html, css) Vedligeholdelse af et af Serieforlagets sites herunder dialog med brugerne. Udarbejdelse af elementer samt annoncer både online og offline. Design af subsite til et andet af Serieforlagets sites. Flyt materiale fra et CMS system til et andet multimedieproduktion produktvideo/videouniver s til webshop Interaktionsdesign, grafisk design, kundekontakt, præsentation, koncept udvikling Re-design af hjemmeside/facebook/bl og Optimering af hjemmeside i PHP Trykt materiale til markedsføring Produktfotografering Udarbejde designguide for at skabe en sammenhængende visuel identitet Grafiske opgaver Redigering af site Web analyse, konverterings optimering samt brugeradfærds analyse Webdesign og usability Webløsninger i wordpress Har opdateret nogle hjemmesider samt begyndt på en ny udgave af teetimetravel.dk Udvikling af Logo, promovering af app, udvikling af MyDeal, Udnyttelse af sociale medier Udarbejdelse af 3 årsberetninger, opsætning af invitationer til fyraftensmøder + Fagligt træf mm. Billederedigering, flashopgaver, CMSsystemer grafik til bog-forside, annoncer, plakater, webbannere, wordpress m.m. Udvikle specifik case grafisk support 3d/2d Optimering af den nuværende salgsplatform, prolys.dk, samt branding sitet, sunflux.dk Administrerende direktør (Partner) Udvikling af kommunikationsstrategi mod målgruppen år Grafiske opgaver. Herunder logo design, udvikling af navn, design af website. Design af vinduesparti i form af sticker/plakat. Design af præsentationsmateriale Ansvar for webshop, facebook, blog, PR generelt Diverse grafiske opgaver fx kundepræsentation. video af eksekveringer 10

11 optagelse og redigering. tvoholder på kommende indhold på Brandhouse.coms nye site Konkurrencer til sociale medier hjemmeside (sparring til grafisk layout, funktionalitet samt via cms -MIT EKSAMENSPROJEKT Logodesign, mobilapplikationprogrammering, content) Produktion af en kort film (trailer) Facebookprogrammering Styring af kapacitet - og Afholdelse af scrum - dagligt -Oplæg til diverse Nyhedsbreve opdatering af facebook/twitter grafisk design af mobile kampagner inspirationsmøder - Projekt manager -Lagt Redigere billeder til hjemmesiden Tilfredshed med praktikopholdet (sp. 7) KEA spurgte de studerende på multimediedesigneruddannelsen om deres tilfredshed med praktikopholdet og nedenstående fordeling viser, at 92 procent de studerende har været tilfredse med deres praktikophold. Modtagelse på praktiksted (sp. 8) De studerende blev ligeledes spurgt om de blev godt modtaget på deres praktiksteder, dette mente alle de studerende på multimediedesigneruddannelsen 11

12 Det sociale miljø (sp.9) KEA bad de studerende vurdere det sociale miljø på deres respektive praktiksteder og billedet er overvejende positivt, da alle var enige. Praktikstedets udbytte (sp.10) I praktikpladsundersøgelsen, skulle de studerende give deres vurdering af deres eget bidrag til virksomheden, her mente 99 procent, at virksomheden havde haft gavn af deres praktikophold. 12

13 Afklaring af krav (sp.11) For at kunne forbedre kommunikationen mellem den studerende og virksomhed, bad vi de studerende om at vurdere, hvorvidt praktikstedet havde gjort dem opmærksom på hvilke krav virksomheden havde til dem. Her var 86 procent inden for svarkategorierne meget enig eller enig. 13

14 Initiativ (Sp.12) Selvstændighed er en central egenskab at få udviklet, derfor blev de studerende spurgt om praktikstederne forventede, at den studerende selv tog initiativer. Til dette spørgsmål erklærede 94 procent af de studerende sig enige med spørgsmålet. Arbejdsopgavernes faglige relevans (sp. 13) KEA bad de studerende om at vurdere hvorvidt arbejdet var af faglig relevant karakter. Nedenstående figur viser at 96 procent af de studerende fandt arbejdsopgaverne relevante. Integration i arbejdsdagen (sp.14) For at praktikken kan være fagligt udviklende og udfordrende, anser KEA det for essentielt at den enkelte studerende i tilstrækkelig grad bliver integreret i hverdagen. Derfor bad vi de 14

15 studerende om at tage stilling til dette aspekt af praktikopholdet og 97 procent svarede positivt tilbage. Respons på arbejdsrelaterede spørgsmål (sp.15) KEA bad de studerende om at vurdere i hvor høj grad de fik tilstrækkelig respons fra deres praktiksted på arbejdsrelaterede spørgsmål og det gjorde 86 procent af de adspurgte studerende. Faglig udvikling (sp.16) Via dette udsagn, bad KEA de studerende om at tage stilling til deres faglige udvikling igennem 15

16 praktikperioden og nedenstående figur viser, at 97 procent af de studerende vurderede at praktikken har været med til at udvikle dem fagligt Uddannelsens indhold og praktikken (sp.17) For at kunne udruste de studerende til at kunne begå sig i fremtidige arbejdsfunktioner, bad KEA dem om at tage stilling til om deres uddannelse udrustede dem fagligt til deres praktik. Af de studerende vurderede, 76 procent, at de var fagligt udrustet til praktikopholdet. Praktikopholdets indflydelse på forståelsen af uddannelsens teori (sp.18) Af de studerende på multimediedesign mener 78 procent, at praktikforløbet har givet dem en bedre forståelse af deres teori. 16

17 Sammenhængen mellem teori og praksis (sp.19) Figuren viser, at 80 procent af de studerende mener, at praktikforløbet gav dem en bedre forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis 17

18 Uddannelsens faglige behov (sp.20) Følgende udsagn har KEA bedt de studerende om at tage stilling til for at få et indblik i uddannelsens faglighed i forhold til arbejdsmarkedets behov. Af de studerende vurderede 70 procent at de igennem praktikken blev gjort opmærksom på,hvilke behov som deres uddannelse bør dække. Kommentarer om uddannelsens faglige behov (sp.21) I spørgeskemaet bad vi de studerende om at komme med kommentarer, hvis de mente, der var nogle behov som uddannelsen ikke på nuværende tidspunkt dækker, men burde dække med henblik på at gøre uddannelserne endnu bedre og målrettet til arbejdsmarkedet. Følgende komme * Programmering i Facebook * Geomatic Manglende undervisning i: -SEO -Google analytics eller andet analyse værktøj af antal besøgende. -Flere CMSsystem end kun wordpress Firebug Jeg kunne godt tænke mig mere grundlæggende viden i CSS og HTML Markedsførinslov Ville være rart med mere undervisning og teori med hensyn til brug af sociale medier (især facebook Min uddannelse burde fokusere mere på hvordan teori bruges i praksis Mangler på det KRAFTIGSTE uddannelse i relevante CMS systemer som feks. Joomla med tilpasninger ol. Derudover mangler vi VIRKELIG også dybere uddannelse i Adobe aftereffect I et længere video-forløb med mere teori på kea ville være godt Da vi sendte til tryk, var der besværlige indstillinger i InDesign hvorved, der bl.a. skulle anvendes en bestemt IRC-profil, sørges for bleeds og de rigtige CMYK-farver. Vi er aldrig blevet tilstrækkeligt introduceret for disse indstillinger. Generelt har vi aldrig fået et ordentligt kursus i InDesign (1 dag). Fx opdagede jeg for nyligt paragraph styles - funktionen, som gør udarbejdelsen af et dokument i InDesign langt federe. Den slags info skal man have i 1. Semester Lave en Brief og praktisk. CMS har vi slet ikke haft nok af Vigtigheden af sikkerhed når man laver hjemmesider. Alle store hjemmesider bruger idag CMS CMS - Individuel håndtering af et projekt/ forløb Jeg har været i Entrepreneur-internship 18

19 og skolen mangler i den grad et samarbejde med f.eks. iværksætter miljøet, kontotfælleskaber/inkuba tor og i det hele taget viden om hvad det vil sige at være selvstændig multimediedesigner Java script og jquery Har brugt flere analyse modeller, bl.a. SWOT/TOWS og Blue Ocean Strategy for at danne et overblik over virksomheden Praktisk film produktion. Hvorledes Branchen postproduction for film/tv/reklamer fungere i Danmark Vi har for lidt PHP. Og vi har nærmest inget Java Vigtigheden af websikkerhed og beskyttelse mod hacking. Vigtigheden af grundige brugerundersøgelser gennem hele udviklingsfasen At sociale medier spiller en meget stor rolle i marketing og at det er vigtigt at vide vordan disse skal håndteres. Derudover at der er mange flere faktorer i den virkelige verden man skal tage højde for ved projekter end ved skole projekter Jeg synes især der burde være noget mere omkring SEO (søgeoptimering), herunder google Addwords og Analytics. Jeg synes også der burde være mere fokus (valgfrit fokus) på de sociale medier, også på det praktiske plan, herunder Facebook. Det er nogle emner som er meget varme for tiden, og som bliver set som store muligheder nu og i fremtiden Gerne mere fokus på projektledelsesværktøjer hvis muligt/relevant Bedre forståelse for det mobile medie Vi lære alt for lidt om CMS systemer. Vi burde lære det allerede på 1. eller 2. semester. Vi burde også ha' lært at anvende HTML5 og styling med CSS3. Analyse... interaktionsundervisning en på første semester i html og css bør opdateres Jeg har fået en masse ny teori indenbords, som jeg aldrig har hørt om på min skole. Det er alt fra arbejdsprocessor, projektstyring, teori omkring sociale medier, samt udvikling og promovering af nye produkter Markedsføring på skrift. Fx pressemeddelelser Jeg anvendte analyseredskaber i forbindelse branding af en virksomhed Vi har lært alt for lidt op projektledelse, hvilket jeg har manglet på praktikstedet og i mit studiejob - der er mange ting at holde styr på når man eksempelvis laver et website, og mange mennesker man skal have ressourcer (tekst, foto, andet materiale) fra. Til gengæld har jeg endnu ikke oplevet at kunne bruge organisationsteorien til noget Iværksætteri Virksomhedssparring Fra idé til koncept Ønsker at vi havde haft teori om JAVA, hvilket kun var at finde som valgfag. fandt også ud af at vores M om soc. medier, manglede relevant wordpress/php teori. På M havde vi meget undervisning i brugen af den brugerflade der findes, hvilket jeg finder irrellevant at bruge undervisningstid på, da dette er så nemt at finde ud af at man sagtens ku have fået udleveret nogle simple manualer som Michael gjorde det på videom. Undervisningen skulle istedet bruges på 19

20 php brugen i CMSløsninger professionelisme, kunde kontakt, og være på Ikke tilstrækkelig undervisning i grafisk design. Der var en smule på 1. semester, men når man starter fra bar bund, gik det for hurtigt og det er allerede glemt. Det ville have hjulpet med undervisning i grafisk design på 2. og 3. semester, for at understøtte indlæringen fra 1. semester. Det ville helt klart have rustet mig bedre til praktikken og føle mig klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det meste af det jeg har lært i grafisk design er selvlært ved hjælp af tutorials og bøget PÅ KEA har jeg fået basisviden, som jeg har kunne bygge videre på i praktikken I og med jeg har været i praktik i en digital afdeling, har jeg jo været inde over web, sociale medier, kampagner, visualisering og kommunikation I og med jeg har været i praktik i en digital afdeling, har jeg jo været inde over web, sociale medier, kampagner, visualisering og kommunikation Kompetencer (sp.22) Praktikperiodens formål er blandt andet at give de studerende et indtryk af hvad et fremtidigt job kunne være, men det er også at lade den enkelte studerende anvende sin faglighed og derigennem blive mere bevidst om egne kompetencer. Af de studerende vurderer 93 procent at de gennem praktikken er blevet mere bevidst om deres kompetencer. 20

21 De videre studier og praktikken (sp.23) I forbindelse med praktikken, har KEA bedt de studerende fra multimediedesign give deres vurdering af om de kan drage fordel af praktikopholdet i deres videre studier. Af de studerende erklærede 90 procent sig enige/ meget enige i udsagnet. Fremtidigt arbejde (sp.25) Udover, at de studerende skal kunne drage fordel af deres praktik i en fremtidig jobfunktion, nærer KEA håb om, at de studerende kan få et indtryk af hvad et fremtidigt arbejde kan være. Dette indtryk fik 44 procent af de adspurgte studerende. 21

22 Egen arbejdsindsats (sp.26) For at få et indblik i de studerendes egen indsats på praktikstedet, bad vi dem om at vurdere ud fra nedenstående udsagn. Her var samtlige 96 % tilfredse med deres egen indsats. Professionalisme og praktik (sp. 27) I en fremtidig jobfunktion er en professionel tilgang vigtig og KEA ønskede derfor at få de studerendes vurdering af dette aspekt i deres arbejdsindsats. 98 procent af de adspurgte studerende vurderede dette. 22

23 Information om praktikken (sp. 28) KEA bestræber sig på at give deres studerende det mest optimale udgangspunkt for praktikken ved at give tilstrækkelig information vedrørende praktikken. Af de studerende vurderede 62 procent, at de selv har mulighed for at søge tilstrækkelig information inden de studerende skal i praktik. Praktikaftale med virksomheden (sp. 29) For at få et overblik over, hvor mange der indgår en klar aftale med deres praktikvirksomhed blev studerende bedt om at svare på dette og 96 procent af de studerende havde en aftale. 23

24 Praktikaftale (sp.30) Nedenstående figur viser et billede af de studerendes vurdering af, hvorhvidt virksomheden overholdte denne aftale og det vurderer 95 procent af de studerende. Praktikopholdet og samspil med uddannelse (sp. 31) For at få en overordnet vurdering af de studerendes praktikforløb, blev der spurgt til praktikken og dens samspil med resten af den studerendes uddannelse. Her er 92 procent tilfredse med samspillet. 24

25 Afsluttende kommentarer (sp. 32) Til sidst i undersøgelsen blev de studerende bedt om at komme med yderligere kommentarer i tilfældet af at de forudgående udsagn manglede at afdækket et element i deres praktikophold. Følgende kommentarer blev tilføjet: Det har været en stor hjælp at arbejde sammen med dygtige kollegaer Jeg kan klart anbefale XX til fremtidig samarbejde som praktiksted. Der var en varm velkomst fra starten, godt arbejdsmiljø og generelt et behageligt sted at være, hvor de er klar til at hjælpe når man har brug for det. Det ville også ha været spændende at være i praktik et sted hvor der var flere eksperter på netop mit område. På mit praktiksted var det mig der sad med ekspertisen hvilket selvfølgelig var en udfordring. Det kunne også ha været lærerigt at der var nogle på stedet der vidste mere om de arbejdsopgaver jeg sad med, da man på den måde også ville ha haft en person man kunne blive vejledt af rent fagligt Sad for det meste alene og have ikke nogle at arbejde sammen med. Havde 1 opgave i løbet af de 10 uger, ingen milepæle at gå efter, ikke noget at arbejde hen imod. Havde meget svært ved at leve op til mine læringsmål, da min opgave var så begrænset og der ikke var andet jeg kunne lave. Savnede i den grad interesse fra de andre ansatte og taknemlighed for at jeg var til deres rådighed I praktikperioden er jeg blevet optaget i Inkubatoren i Iværksætterhuset på Niels Brock. Det undrer mig meget at et lignende kontorfælleskab med sparring imellem nystartede virksomheder/iværksættere, ikke eksistere på skolen, eller som tilkytningen til skolen. Synes det er helt oplagt og nødvendigt at der laves noget lignende - f.eks. kunne alle de tomme lokaler på øverste etage på Lygten 16 indrettes til det på forsøgsbasis. Sammenspil? mellem praktik og uddanelse? Jo jeg har lært nogle ting på min uddanelse og jo jeg har lært meget på praktikken, men der har ikke varet meget andet sammenspil. Jeg syntes det har været hårdt og noget rod med eksmanerne og praktiken, det har fraholdt en fra at gå all in, der har altid været ekstra i baghovedet. i mine øjne kunne det være fedt at man har været ude og kommer hjeme og så har et forløb så man heller ikke står i det rod jeg gør nu med aftaler om den ene gruppe og den anden gruppe. hvis den sidste eksamen udelukkende var solo fair nok, men det her syntes jeg er noget rod Jeg har fagligt udviklet mig på områder omkring CMS-systemet wordpress og design af logoer i illustrator. Det helt store minus har været, at arbejdet har foregået hjemmefra. Det kan på ingen måde anbefales og har resulteret i manglende tilnærmelse af relevant erhvervserfaring. Jeg synes faktisk skolen har et ansvar overfor at studerende ikke kommer i sådan en situation. Dertil skal lige siges, at jeg også selv bære en del af ansvaret. Manglende tro på egne evner afholdte mig fra at komme ud i en virksomhed. Da jeg så opslaget om udvikling af et web-sitet for et nystartet projekt med base hjemmefra tog jeg imod tilbudet. Jeg synes det har været pinligt at vores uddannelse ikke har kunne leve op til de forventninger der er fra erhvervslivets side af. Vores uddannelse er simpelthen for overfladisk og mangle fuld, til at man kan levere en ordenligt produkt til virksomheden, man selv kan være stolt over Det har været ekstremt lærerigt Det har været et rigtig godt praktikophold, men det kan jeg kun takke mig selv for. Jeg synes ikke, skolen har været godt til at informerer eller tage hånd om hele praktikansøgningen på nogen måde! Det skal siges at jeg allerede havde været ansat i firmaet i 4 mdr. inden praktikforløbet, og jeg havde derfor ingen problemer med at blive integreret i arbejdsgangen og projekterne, da jeg allerede var en del af det Kunstmesse.dk er et godt praktiksted, fordi kunstmesse.dk bruger praktikanterne som de eneste "professionelle" på området. Det vil sige at de tager praktikanter ind at gøre arbejde de ikke selv er kompetente til at udføre. Det gør, at man som praktikant får lov til utroligt meget, og står så at sige selv for opgaven man får stillet. På den anden side kan det være frustrerende at man ikke kan spørge de ansatte om hjælp, fordi de ikke kender noget til faget. 25

26 Men alt i alt et meget godt sted, hvor man lærer en del Det har været super spændende at arbejde i en så stor virksomhed som XX er. Jeg har virkelig udviklet mig fagligt i de 10 uger De er gode til at sætte mig ind i opgaverne, selvom de har travlt. Desuden er de gode til at give ansvar og variation i arbejdet Fantastisk virksomhed og jeg regner med at lave arbejde for dem senere Jeg er mere end tilfreds med mit praktikophold hos XX. Jeg har fået lov til at være med over mange fagområder, og har haft mulighed for at give udtryk for de områder jeg havde mest lyst til at beskæftige mig med. Derudover er jeg blevet mere bevidst om hvad jeg gerne vil læse videre som, efter at have prøvet flere fagområder af i praksis Jeg synes at praktikforløbet har været rigtig sjovt og spændende. Det er virkelig en god del af uddannelsen, hvor man kan se sammenhængen mellem teori og praksis. Jeg føler at jeg har lært meget! Det har været fint, men for mit vedkommende lidt overflødigt, da jeg arbejder med lign. til dagligt... måske skulle man kunne søge om dispen Skøn måde at komme ud i den virkelige verden og prøve sig selv af Det var en spændende proces og meget lærerig, men det er meget anderledes i forhold til, hvis jeg havde været ude hos en virksomhed, hvor der vil være mere samarbejde med folk indenfor vores fagområder. Vi har lært meget omkring processen, projekthåndtering og arbejdet med folk indenfor musikbranchen I starten af perioden fik jeg ikke så meget ad af at være der, da der bla. manglede internet og virksomhedens kontaktperson havde meget travlt. Dette blev gradvist bedre og alt i alt har jeg lært en del hos virksomheden. Derfor kan virksomheden godt anbefales til nye praktikanter Det at få rigtig erfaring og sande arbejdsoplevelser udvejer alt teori og boglære i mine øjne. Meget tilfredsstillende praktikophold. Jeg har fået lov til at arbejde med rigtige projekter for store kunder som f. eks TV2. Jeg er tilmed blevet tilbudt en stilling som Project Manager som jeg har sagt ja tak til. Tilføjelse til spg. 31: Praktikforløbet har været yderst positivt og lærerrigt, og jeg har kunnet bruge mange af mine kompetencer. Samspillet med uddannelsens teori har dog været begrænset, da vi aldrig har fået undervisning om opstart af virksomhed eller virksomhedsledelse Det har været en meget lærerig oplevelse. Man kommer ud og får lov til at prøve ens kompetencer af og samtidig udvikle dem. Man lærer at færdes iblandt professionelle kreative mennesker. Man lærer endnu mere i praktik end på selve skolen fordi man netop kommer ud og får rigtige opgaver mellem hænderne Der var ikke mulighed for at anvende meget teori og det ærgrede mig, så ville gerne have haft opgaver, hvor dette ville have været muligt XX har været et godt praktik sted, hvor man lige fra dag 1 har haft ansvar og man har kunnet mærke der har været forventninger til én Det har været sjovt at prøve dog har jeg ikke lært ret meget nyt om branchen da jeg gennem hele mit studie har haft et relevant studiejob i en stører virksomhed Synes informationen om om praktikophold fra KEA s side har været okay, men kunne forbedres. Ang praktikrapport manglede jeg info om noter, bilag og hvad den omtalde "journal" dækker over. Mange detaljer kunne der godt være informeret bedre om Jeg er under mit praktikforløb blevet mødt at diverse forskelligheder og problemstillinger, som har været utrolig lærerige. Det har været både designmæssige forskelligheder og kultur-og strukturforskelle, hvor jeg måtte "lære" at indordne mig og gebærde mig høfligt såvel som professionelt. Jeg er blevet præsenteret for nye metoder i systemer, måden hvorpå man imødekommer, taler til og kommuniker med forskellige kunder og vigtigheden af god kommunikation internt i virksomheden. Det har været en fantastisk mulighed og et praktikhold, 26

Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende II Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende II Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Danske studerende II Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F, 4. 2200

Læs mere

[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår 2011

[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Bygningskonstruktør Virksomheder II Forår PRAKTIKPLADSUNDERSØGELSE BYGNINGSKONSTRUKTØR - VIRKSOMHEDER II FORÅR Praktikpladsundersøgelse

Læs mere

PRAKTIKPLADSUBDERSØGELSE MULTIMEDIEDESIGN - VIRKSOMHEDER FORÅR 2011. Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 2011

PRAKTIKPLADSUBDERSØGELSE MULTIMEDIEDESIGN - VIRKSOMHEDER FORÅR 2011. Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 11 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Virksomheder Forår 11 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3 F, 4. 2 København N lis@kea.dk

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Designteknolog Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Designteknolog Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Designteknolog Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Designteknolog Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 0 AUGUST STEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER L S 0 L S S 0 L S Typ-Lay Illustra Typ-Lay A CSS Web HTML Billed W Bill Webdesigner L S S 0 L S 0 L S

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

ansøgning Lars Gravesen marketing, grafiker, underviser, selvstændig, sælger, forfatter

ansøgning Lars Gravesen marketing, grafiker, underviser, selvstændig, sælger, forfatter ansøgning marketing, grafiker, underviser, selvstændig, sælger, forfatter Hobrovej 479 9200 Aalborg SV Mobil: 29760494 E-mail: lars@pixelfreaks.dk Skalborg den 15. September 2010 Jeg har lysten og evnerne

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 CV Navn: Adresse: Zeljko Klen Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 Resume Jeg er en ung fyr på 31 med rødder fra Kroatien.

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk Charley Nordahn CV 2005-2014 Info Charley Nordahn Fødselsdato: 16-02-1987 Civilstatus: Enlig uden børn Sprog Dansk Engelsk Resume eg har nu gennem en årrække studeret visuel udvikling på flere niveauer.

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS RD HUSET INDLÆGSSEDLER GRAFISK RÅDGIVNING DRINKSKORT FLYERS LAYOUT BREVPAPIR MENUKORT TRYKKLARE FILER PLAKATER WEBSHOPS KONCEPTUDVIKLING KATALOGER TRYKSAGER REKLAME GRAFISK ILLUSTRATIONER VISITKORT SVARKUPONER

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning Ansøgning I starten af 2016 skal jeg i praktik. Efter at ha gået 1 og 2 semester på uddannelsen multimediedesign, vil jeg sende uopfordret ansøgninger til virksomheder med grafisk design og kommunikation.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Thor P. Svendsen. Frederiksborgvej 8, 4.th 2400 Kbh NV Tlf. 2729 3440. Jeg har løst opgaver indenfor:

Thor P. Svendsen. Frederiksborgvej 8, 4.th 2400 Kbh NV Tlf. 2729 3440. Jeg har løst opgaver indenfor: Thor P. Svendsen Frederiksborgvej 8, 4.th 2400 Kbh NV Tlf. 2729 3440 Curriculum Vitae thorpalmquist@gmail.com www.onthefloor.dk Personlig profil Som person er jeg fra naturens side skruet sammen som et

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Kursus for iværksættere. Mikkel Elmholdt MEconsult

Kursus for iværksættere. Mikkel Elmholdt MEconsult Internettet i markedsføringen Kursus for iværksættere Mikkel Elmholdt MEconsult Præsentation Mikkel Elmholdt Freelance softwareudvikler. Civilingeniør fra DTU 1989, +22 års erhvervserfaring. Merkonom i

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

Jeg har oplevet både succeser og fiaskoer og har lært af lektien hver eneste gang.

Jeg har oplevet både succeser og fiaskoer og har lært af lektien hver eneste gang. Carsten Ebbesen online marketeer & informationsarkitekt Født: 11. november 1977 Adresse: Virup Skovvej 127, 8530 Hjortshøj Mobil: 22 79 64 68 Email: carstenebbesen@gmail.com LinkedIn: linkedin.com/in/carstenebbesen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Dynamisk Webdesign F2010

Dynamisk Webdesign F2010 Dynamisk Webdesign F2010 Præsentationer Læringsmål Emnet: teknologi, koncept, design og process Projekt Semesterplan Jeres underviser: Tess Gaston Cand.it, software udvikling (ITU) og ba. pædagogik (KU)

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012.

Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012. Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012. Personlige data Rachel Kollerup Fabricius f. 1974 Mor til tvillingepigerne Rosa og Isabella på 10 år Bor i Meieriet Vasebæk i Køge

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

udtalelser & diplomer

udtalelser & diplomer www.jesperpedersen.net mail@jesperpedersen.net Jesper Pedersen udtalelser & diplomer søger stilling indenfor marketing eller kommunikation Bachelor i Engelsk Almen & Medieformidlet Kommunikation Kandidat

Læs mere

Hurtigt igang på lille budget. start up webkit. @Webpresence.dk

Hurtigt igang på lille budget. start up webkit. @Webpresence.dk Hurtigt igang på lille budget start up webkit @Webpresence.dk WebPresence er som udvikler- og designlille budget - mange muligheder D enne folder beskriver indholdet af WebPresence Startup Webkit samt

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere