I lære som talent v. Jesper Stilling Olesen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I lære som talent v. Jesper Stilling Olesen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet"

Transkript

1 I lære som talent v. Jesper Stilling Olesen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Nordisk Talentkonference ScienceTalenter Den august 2013

2 Et eksempel på praksisnær forskning i talentudvikling Kontakt til ScienceTalenter Forskningsinteressen Aftale om rammen for forskningen Unge Forskere 2012 Semifinalen 14. marts 2012 Innovations camp på ScienceTalenter april 2012

3 Forskningsinteressen Talent er et begreb der stammer fra sport og kunst Vandrer over i uddannelsessystemet Elever bliver til talenter Læring bliver til talentudvikling Lærere bliver til talentudviklere Talent variere fra miljø til miljø fx ATU; Station Next; ScienceTalenter; Eliteidrætsklasser Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan elever formes til talenter gennem deltagelse i et specifikt talentprogram og derigennem udvikler særlige forståelser af, hvad det vil sige at være dygtig og hvilke former for viden, der er værdifuld

4 Teoretisk perspektiv Traditionel opfattelse af talent Det ensomme geni Den rene tænkning Den rationelle aktør Vi har ikke brug for en krop Vi behøver ikke at være situerede Vi behøver ikke kollegaer Vi behøver ikke institutioner for at kunne tænke Ny opfattelse af talent Latour & Woolgar: studier af videnskabelig praksis som en social og materiel proces Hélène Mialet: Studier af naturvidenskabelige genier som integrerede i netværk, der gør det muligt for dem at fremstå og agere som genier: Stephen Hawking

5 Englen Hawking Stephen Hawking roams the cosmos from the confines of a weelchair (Telegraph Sunday Magazine) Physicist Stephen Hawking is confined to a weelchair, a virtual prisoner in his own body, but his intellect carries him to the far reaches of the universe (Time)

6 Hun troede hun studerede et individ, men hun studerede et kollektiv Cambridge, july 3, 1997 Slipping her head between the door and the wall, she asks him, Do you want to give a conference at Oxford? Hawking raises an eyebrow. His secretary makes an about-face and leaves. He said yes, she murmurs. Oxford, february 24, 1998 Eight hundred people are now waiting in the Oxford Town Hall. Tonight, thanks to the L Chaim Society, Professor Stephen Hawking, The Greatest Scientist since Einstein, is going to speak on the Theory of everyting The crowd is full to overflowing. It is eight o clock. The curtain is still down and won t be going up. Tonight everything will be played in front of it.

7 Han holdt en tale! Transformation af en bevægelse med øjenbrynet til HAWKING holder en tale Slutresultatet af mere en 50 siders beskrivelse af et komplekst netværk på arbejde Bestående af en videnskabelig assistent, en personlige assistent, en computer, en synthesizer m.fl. Hawking agerer selv i netværket: ja, nej, afvisninger af tilbud om teknologiske opdateringer, kunstpauser m.m.

8 Talentforståelse Talent er noget man er i forhold til et bestemt talentudviklingsprogram, der udpeger bestemte egenskaber som talenter Talent tilføjes eksistens efterhånden som det formes i relation til bestemte praksisser Talent er distribueret i et socialt og materielt netværk Når man skal studere talenter må man interessere sig for relationer og interaktion mellem subjekter, diskurser, materialitet, teknologi etc.

9 Feltarbejde Fulgte deltagerne fra de blev udvalgt ved semifinalen til et stykke tid efter innovations campen Deltog i fælles forelæsninger: Symbolske ressourcer Indblik i arrangørernes forestillingsverden om talenter Fulgte deltagerne til vejledning: Dialog Indblik i brydninger mellem programmet og deltagernes talentopfattelser Førte uformelle samtaler med deltagerne Kilde til at forstå det subjektiveringsarbejde der hører til at blive et ScienceTalent Spørgeskema til alle deltagere efter campen

10 Introduktionsforelæsning Fra idé til exit Unik viden For at en idé er god, skal der være to elementer til stede: en unik viden og et marked for den. Nye kriterier for bedømmelse af god viden Unik viden fremfor dybt inde i det faglige stof Viden bedømmes ud fra hvad den er værd på et marked Viden i sig selv er ikke noget værd Skal kunne kobles til andre aktører: fabrikanter, patenter, investeringer eller fagfæller, forskningsledere og bevillinger Et ScienceTalent kan identificere sine unikke viden Præsentationsteknik Udvikling af en idé til et salgbart produkt involverer mange andre personer end talentet selv. Derfor skal man kunne beskrive den gode idé og overbevise andre. Den gode idé formidler ikke sig selv Man skal øve sig på at forklare, hvad den gode idé går ud på Det er gennem fortællingen at den bliver koblet til andre interessenter Et ScienceTalent kan opbygge en fortælling om sin idé og fremføre den overbevisende

11 Patentforelæsning Patentadvokat: Et patent kan beskytte den unikke viden i et projekt ved at forbyde andre at producere, markedsføre, sælge og anvende den i den periode patentet løber. Historien om Boltstrips 2011 Forestillingen om unik viden ændrer relationen mellem deltagerne og de aktører, de ønsker at samarbejde med: fx producenter & konsulenter. Relationerne reguleres af: Patenter Hemmeligholdelsesblanketter Aftaler om overdragelse af rettigheder

12 Ændringer i synet på viden i et studieretningsprojekt Gymnasiet Viden som tegn på elevens standpunkt Viden som noget læreren kan bruge til at vejlede og vurdere eleven Handlekraft ligger hos læreren Talentprogram Viden som elevens ejendom og kapital Viden som noget eleven kan bruge til at grundlægge en forretning eller promovere sig selv som ScienceTalent Handlekraft ligger hos eleven

13 Forelæsning om præsentationsteknik Sceneinstruktør Kontakt til publikum Gymnasieelev versus ScienceTalent: Fra at have interesse for et givet emne til at begrunde hvorfor de personligt blev interesseret i emnet, og hvorfor andre også bør interessere sig for det. I skal synes det er et fedt projekt! Plus engagement og begejstring ScienceTalentet er afsender af et budskab og bærer af projektet Why? How? What?

14 Sådan bliver man et ScienceTalent 1. Deltagerne skal identificere den unikke viden i deres projekter 2. De skal kunne fortælle, hvorfor deres projekt er interessant og relevant 3. Fortællingen skal bruges til at mobilisere centrale aktører i omverden

15 Krystalgruppen taler med Ekspert i materialer Hvilke typer af apparater kan krystallerne forsyne med strøm? Proof of Concept Unik viden om energi i krystaller Værdifuld viden er unik viden Noget der kan løse et eksisterende problem Proof of Concept = et fortælleelement

16 Krystalgruppen taler med ekspert i projektledelse Hvem er beslutningsdygtig, når I ikke er samlet? Hvem har kommunikationsansvar? Hvem er sekretæren, som sidder med ressourceoverblik og fører dagbog, så jeres fælles erfaring vokser? Det startede bare som en skoleopgave. Tag jeres arbejde alvorligt. Vi er de eneste 2.g er her. Nu er det allerede ved at snerpe til. Der kommer meget mere business talk over det. Det er vigtigt at lære at sætte sig kortsigtede og langsigtede mål. Det handler om at blive voksen og professionel. De fleste studieretningsprojekter er spild af tid!

17 Krystalgruppens refleksioner Det startede som et skoleprojekt, som vores lærer sagde var så godt, at vi burde sende det ind til Unge forskere Det ville være sjovt, og der var nogle fede præmier. Og pludselig står vi her. Dygtige gymnasieelever SRP et godt gymnasieprojekt Overraskede over at deres projekt blev behandlet som et produkt, der skulle patenteres, og at de skulle starte egen virksomhed. Materialeekspertens råd gavnede dem i konkurrencen Unge forskere 2012 versus starte egen virksomhed

18 Krystalgruppen efter campen Når eksamen er overstået, og vi starter i 3.g, har vi snakket om at arbejde videre med projektet. Vi kan ikke se nogen grund til at lade være. Vi skal kigge nærmere på anvendelsesmulighederne af den viden, vi har skaffet i forbindelse med projektet. Tegn på at projektet er under forandring: Projektet er blevet meget vigtigere, og jeg brænder helt klart mere for det nu end i starten, da det bare var en idé. Hele processen fra idé til praktisk udførelse var vildt spændende. Det der startede som et SRP blev hurtigt meget mere seriøst.

19 Overensstemmelse mellem talent og ScienceTalent Projekt der handler om at benytte alger som solbeskyttende middel i solcreme De var blevet bedre til at præsentere deres projekt De oplevede at de blev taget seriøst Konsulenterne virkede oprigtigt interesseret i at hjælpe dem Fået kontakt til en jurist der kunne hjælpe dem med at beskytte deres idé til en pris af 1000,- kr/time Fra skoleprojekt (læringsudbytte) til innovationsprojekt (investering og udbytte)

20 Uoverensstemmelse mellem talent og ScienceTalent En ny og nemmere måde at lave kunstige sødemidler på Han sagde, at hans projekt ikke havde flyttet sig Han fokuserede udelukkende på konkurrencen Udbytte af campen: mødt en masse mennesker og fået lov til at gentage sit aspartamforsøg på ScienceTalenter Det unikke i hans projekt er ikke svært at få øje på Gør det ikke til genstand for strategiske overvejelser Indtræder ikke som afsender af sit eget projekt Han er en kanon håndværker i et laboratorium. Det var den rolle han indtog på campen

21 Uoverenstemmelse mellem talent og ScienceTalent Einsteins specielle relativitetsteori: hvorfor slog Einstein igennem med teorien, når han ikke var den første? Naturvidenskabeligt tema ud fra et videnskabshistorisk perspektiv Campen var meget orienteret mod produkter og business Ikke interesseret i at tjene penge på sit projekt På kanten af campens definition af naturvidenskab som markedsrelevant aktør Begrænset udbytte: præsentationsteknik og kontakt til videnskabshistoriker Talent for det videnskabshistoriske versus ScienceTalent

22 Profil af et ScienceTalent Handlekraftig Personlig bærer af sit projekt Talent er ikke bare et højt kompetenceniveau En parallel social verden med andre kriterier for at vurdere viden og særlige måder at være vidende på Knytter bestemte følelser til projektet: begejstring, engagement, seriøsitet, Professionalisme Projekt blev omgærdet med strategi i forhold til omverden Det vidende subjekt blev et strategisk tænkende subjekt Optaget af hvordan viden kan nyttiggøres

23 Hvilken slags talent skal have eksistens? Praksisnær forskning kan bruges til at reflektere over talentprogrammer Hvilken relation skal talentprogrammer indtage i forhold til den almindelige skole? Er den praktiserede talentforståelse rummelig nok, når der er nogle af de udvalgte (24 i alt) der falder udenfor? Skal rummeligheden efterstræbes i det enkelte program eller gennem en vifte af specialiserede talentprogrammer? Hvilken slags talent vil de unge selv udvikles til?

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

Akademiet for Talentfulde Unge

Akademiet for Talentfulde Unge Akademiet for Talentfulde Unge Rapport baseret på kvalitativ undersøgelse af 30 deltagere fra årgangene 2007-2010 Den 17. marts 2014 Eva Elisabeth Roland 2013 Side 1 Indhold Executive Summary og anbefalinger

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2 ORGANISATIONER BAG EUROPEAN BUSINESS GAME Indhold Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet... 5 Hvad er EBG... 7 Interview med sidste års vindere fra

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet God og dårlig videnskab Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Oversigt 1. Hvad er videnskab? Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab og verdensanskuelser. Forskellen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere