Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson"

Transkript

1 Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson

2 Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf / Regnskab, bogføring. budgetter Bestyrelsen Anita K. Larsen Båstrupvej Ungdommen, koordinering juniorudvalget og sportschefen Melita Jørgensen Kongevejen / Indkøb, klubhus, Sponsoransvarlig, Peter Arlyng Rosenvænget 2K / Ansvarlig for baneanlæg, klubhus og kommunerelationer Jørgen Kragerup Nørredamsvej Holdturnering senior, spontane turneringer, klubmesterskaber Lis Gregersen Kirkeleddet Sportchef, Jakob W. Boesen træner senior/junior Hedegårds Alle 18 st Brøndby Tlf.: Holdturnering senior, spontane turneringer, klubmesterskaber Charlotte Holm Kirkeleddet 218, Tlf.: Du finder også adresser på under Bestyrelsen

3 Kontingenter i Kontingenter og hold 2010 Seniorer (født før 1985)... kr. 875,00 Juniorer (født efter 1986): Juniorer kategori A (spilleret u/træning) kr. 450,00 Juniorer kategori B (1 ugentlig træningstime er inkluderet) kr. 725,00 Juniorer katagori C (2 eller flere ugentlig træningstimer er inkluderet) kr.1.025,00 Pensionist: Seniorer årgang kr. 675,00 (Spilleret indtil kl. 12:00 på alle hverdage) Rykkergebyr... kr. 100,00 Dit kontingent dækker din spilleret. Seniorer og Juniorkontingent A dækker ikke instruktion og træning For alle medlemmer: Husk at tilmelde dig instruktion og træning. Benyt klubbens hjemmeside. Junior turneringshold 2010 Klubben har tilmeldt hold i alle aldersgrupper. Nogle hold kaldes Øresund tennis. De hold er sammensat af spillere fra såvel FTK som NKT. Du kan se antallet af tilmeldte hold og disses holdkaptajner på klubbens hjemmeside. Spillerne udtages af sportschefen i samarbejde med øvrige trænerne. Har du ikke tidligere spillet på et af klubbens juniorhold, men har lyst nu, så kontakt sportschef Jakob Boesen. Senior turneringshold 2010 Klubben har tilmeldt følgende hold: Seniorer, forventes spillende i serie 2. Holdkaptajn Henrik K. Christensen +35 hold, forventes at spille i serie 1. Holdkaptajn Simon Bastiansen +45 hold, forventes at spille i serie 3. Holdkaptajn Lis Gregersen +55 hold, forventes at spille i serie 2. Holdkaptajn Hanne Vesterdal Tirsdagshold 1, Holdkaptajn Klaus Baltersen Tirsdagshold 2, Holdkaptajn Charlotte Holm (midlertidig) Kontakt holdkaptajnen, hvis du er ny og ikke tidligere har spillet på klubbens hold. 1

4 Banebooking... husk at opdatere din profil du kan selv opdatere Klubben anvender igen i år et elektronisk banebooking system. Du finder et link til systemet på klubbens hjemmeside. Din mailadresse er vigtig!!! De oplysninger klubben har på dig kan du selv opdatere. Dit medlemsnummer og dit fornavn benyttes som login-navn og kodeord: Vælg selv dit kodeord Du kan rette din profil lægge en ny mailadresse ind og tilføje et billede af dig selv ved at gå ind på min brugeropsætning. Du skal dog være logget ind i systemet. Har du glemt dit loginnavn og kodeord så kan du sende en mail til systemet eller kontakte Jørgen Holm pr. mail: Har du glemt hvordan man booker? Har du glemt hvordan man booker bane, så finder du en vejledning på klubbens hjemmeside e Nyheder e Tilbud e Arrangementer...sendes gennem booking systemet direkte til din mailadresse!!!...hvis den findes i systemet! 2

5 Klub turneringer Prøv kræfter mod et andet medlem! For dig der gerne vil spille med forskellige modstandere. Der spilles single, og double. NYHED Big Box er en løbende turnering, der afvikles i 3 perioder i løbet af sommersæsonen. Turneringen er for ALLE seniormedlemmer i FTK, der har lyst til at spille kamp og trænger til en udfordring i stedet for altid at spille med den/de samme person(er). Se mere om turneringens format og regelsæt på hjemmesiden i april Alle deltagere bliver delt ind i puljer, der skal være færdigspillet inden periodens udløb. De 3 perioder er maj-juni og august.når sæsonen er slut vil årets Big Box spiller blive kåret. Den samlede stilling i Big Box vil blive opdateret efter hver periode. Tilmelding på lister i klubhuset fra 17.april Deltagernes placering i puljerne forventes klar på opslag i klubhuset primo maj NYHED Voksen/barn turnering - har du ingen børn med, så er du naturligvis også velkommen. Dette arrangement afvikles på ledige fredage - en fredag i maj, juni og august. Om vejret tillader det, også i september. Vi Senior/ Junior tænder grillen kl. 19:00. Du tager selv maden med. Du møder op kl. 17:30 hvor de fremmødte sættes sammen som par og spiller mod andre par. Du finder datoer på hjemmesiden og på opslag i klubhuset. Handicapturnering I skolernes sommerferie afvikles en handicapturnering. Turneringen afvikles over en Fredag/lørdag/søndag. Finaler spilles søndag. Det er en doubleturnering hvor parrene uddeles et handicap. Se tilmelding og opslag i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside. NYHED Udfordringstavlen for såvel juniorer som seniorer. Førstnævnte hænger i klubhuset og sidstnævnte hænger i gangen i klubhuset. Se regler for udfordringstavlen på opslagstavlen eller kontakt for juniorer: Jakob Boesen og for seniorer Charlotte Holm mail: Senior/ Junior Klubmesterskaber 2010 se side 7 3

6 Og så lidt mere... Brug gerne boldmaskinen. Klubben har en boldmaskine. Boldmaskinen kan anvendes af alle medlemmer. Maskinen har den fordel, at der ikke kræves ledning, idet den anvender opladeligt batteri, som kan holde i flere timer. Husk derfor altid at sætte ledningen på maskinen efter brug, således den næste kan få en fuldt opladet maskine til brug. Læs mere om hvordan du bruger og booker boldmaskinen på klubbens hjemmeside. Klubmesterskaber 2010 Turneringsledelse 2010: Seniorer: Turneringsudvalget v/lis Gregersen & Charlotte Holm Juniorer: Sportschef Jakob Boesen og juniorudvalget. Bemærk at for seniorer: Klubbens holdspillere bliver autimatisk tilmeldt i single. Bliver du 2010 klubmester? Connie over Melita Henrik KC over Mads 2009 mestre: Husk at tilmelde dig! 7 Lis over Hanne

7 instruktion og træning Seniorer For nye medlemmer tilbydes instruktion og træning ved klubbens trænere. Sportschef og træner Jakob Boesen står for fordelingen af de tilmeldte. Der tilbydes instruktion og træning på torsdage fra kl. 18:00. En instruktionstime varer 1,5 time. Første træningsmodul afvikles fra uge Prisen for de 4 gange 1,5 time er kr. 500,-. Beløbet afregnes direkte med Jakob Boesen ved første træningstime. Andet træningsmodul afvikles i ugerne Tredie træningsmodul afvikles i ugerne Tilmelding på klubben hjemmeside under senior. For klubbens gamle medlemmer der har spillet i mange år, tilbydes instruktion og træning ved klubbens trænere. Sportschef og træner Jakob Boesen står for fordelingen af de tilmeldte. Der tilbydes instruktion og træning på torsdage fra kl. 18:00. En instruktionstime varer 1,5 time. Første træningsmodul afvikles fra uge Prisen for de 4 gange 1,5 time er kr. 500,-. Beløbet afregnes direkte med Jakob Boesen ved første træningstime. Andet træningsmodul afvikles i ugerne Tredie træningsmodul afvikles i ugerne Tilmelding på klubben hjemmeside under senior. Jacob Boesen er klubbenssportschef Jeg er 32 år, - - har spillet tennis siden jeg var 8 år og er pt. stadig aktiv turnerings/divisions spiller. Tidligere har jeg arbejdet i klubber som Kr. Hyllinge, Hvalsø, Lejre, Osted, Ramsø, Ishøj og Rødovre. I disse klubber har jeg haft som primær opgave, at motivere og fastholde spillere i alle aldre, fra begyndere til elite fortæller, Jakob. For klubbens senior- og +35 hold med reserver, tilbydes kun træning, idet det forventes at deltagerne kan alle slag. Denne træning er baseret på spil og øvelser, samt det forhold at nye konstellationer måske skal spilles ind. Henrik KC og Simon Bastiansen står for denne træning. Der spilles ca. 1,5 time, hver onsdag fra kl Prisen for udendørssæsonen er kr. 400,- som afregnes med kassereren før første træningstime. Første træningstime er: Se hjemmesiden under senior. 6 Henrik KC og Simon Bastiansen står for holdspillernes træning.

8 Klubbens......vedtægter 1 Klubbens navn er Fredensborg Tennisklub (FTK). Klubben er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Klubben har af Fredensborg Kommune fået dispositionsret over tennisbanerne v/fredensborg Hallen, Kastanievej 16,. Klubbens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for klubbens medlemmer med hensyn til tennisspillets udøvelse. Dette skal gælde for alle aldersgrupper og for alle spillekategorier. Klubben er medlem af DIF og DTF, samt andre sammenslutninger, som klubben på generalforsamlingen måtte beslutte. 3 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen tager stilling til vederlag for særligt omfattende klubarbejde. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel på følgende måde: a. Publicering på klubbens hjemmeside og ved mailservice. b. Ved annoncering i lokale aviser for Fredensborg området. Den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent. 4. Beretninger fra udvalg o.l.. 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisorer 8. Evt. Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpel stemmeflertal. Valg og almene beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer m.m., se under 11 og Bestyrelsen består af mindst 6 højst 8 medlemmer. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, og halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år. Udtræder et medlem i årets løb af bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig med et andet medlem, indtil næste generalforsamling. 5 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv, og fordeler arbejdet mellem sig og vælger formand, næstformand og kasserer. Senest på dette møde nedsættes stående udvalg for et år ad gangen. I tilfælde af at formanden ikke er tilstede tegner næstformanden klubben. De stående udvalg er træningsudvalg, turneringsudvalg og hus- og baneudvalg. 4

9 Herudover kan bestyrelsen oprette andre udvalg efter behov. Mindst ét medlem af udvalget skal være medlem af bestyrelsen. 6 Bestyrelsen forestår klubbens ledelse, repræsenterer klubben i alle forhold og er bemyndiget til i enhver henseende at handle på klubbens vegne i henhold til vedtægterne. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at handle og disponere over klubbens midler i den udstrækning, som det hverv de har fået tildelt af klubbens bestyrelse, berettiger dem til, i henhold til godkendte budgetter. Herudover tegnes klubben af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen. 7 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentperioden er den samme som regnskabsåret. 8 På den ordinære generalforsamling vælges revisor, der fungerer i 2 år ad gangen. Hvis revisoren udtræder i perioden, udpeger bestyrelsen en ny. Klubbens......vedtægter 9 Bestyrelsen udarbejder ordens- og tegningsregler for klubhusets og banernes benyttelse. Regler opslås på tavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er pligtig inden 8 dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skriftlig at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal bilægges ovennævnte forslag. 11 Ændringer af klubbens love, salg og pantsætning af fast ejendom, kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer. 12 Opløsning af klubben kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 75% af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for en nedlæggelse af klubben. Opnås et sådan flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte. Opløses klubben, tilfalder klubbens aktiver såfremt sådanne foreligger til idrætslige formål i Fredensborg, hvorom beslutning træffes på den afsluttende generalforsamling, subsidiært til Dansk Tennis Forbund. Vedtaget på generalforsamlingen den ændret den

10 Du kan vælge flere løsninger, hvis du vil have lidt at drikke efter eller før kampen. Medtag selv det du ønsker at fortære, eller du kan satse på at der er et bestyrelsesmedlem eller en holdkaptajn tilstede på banen eller i klubhuset, som kan servere lidt drikkevarer. Herudover sørger bestyrelsen for at der normalt står kaffe, the, sukker og fløde i skabene og øl/vand i køleskabet Tørstig, klubhus,baner... Er du sidste mand på anlægget så husk at lukke klubhusdørene, og tjek lige at vinduerne er lukkede også dem i omklædningsrummene. Det tager kun få sekunder.gården er et sted hvor hyggen ofte breder sig. Det gør den bedst, hvis gården ser pæn og tiltalende ud. Husk derfor lige at tørre borderne af med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt. Blomsterne er sat frem for at skabe hygge, disse kan ikke leve uden vand. Observerer du de er tørstige, så stik dem en tår. Vandet i hanen sponseres af kommunen - også det til blomsterne. Husk at hvis du er sidste mand, så luk venligst alle døre og vinduer i klubhuset. Du skal blot selv sørge for produktion og frem for alt oprydning. Rengøringen i klubhuset varetages igen af Majas hjemmeservice. Rengøringen foretages normalt 2 gange om ugen på hverdage. Bolde kan med fordel købes i klubben. Prisen er laveste dagspris. Da klubben indkøber et stor antal bolde er prisen altid helt i bund til dig. Spørg i klubhuset, der er ofte en fra bestyrelsen, som kan hjælpe dig med boldkøb. Ketsjer. Skal du have en ny? Eller bare have en, så kontakt klubbens samarbejdspartner Transocean Sport i Lyngby. Du får 20% rabat når du siger du kommer fra Fredensborg Tennis Klub. 8

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere