Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling november 2009

2 Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling Partierne er enige om, at der i lyset af den økonomiske krise er behov for at fortsætte de seneste års stærke satsning på forskning og udvikling. Partierne bekræfter samtidig Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling fra 2. november 2006 og Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 5. november 2008, herunder at forskning og udvikling er en af nøglerne til fornyelse, videnopbygning og erhvervsudvikling og dermed et grundlag for fortsat vækst og velstand. Med aftalen udmøntes mio. kr. af de i alt mio. kr., der er afsat i globaliseringsreserven til forskning og udvikling fra 2010 til 2012, jf. bilag 1. Endvidere udmøntes 174 mio. kr. i 2010, 200 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012 af forskningsreserven på 35. Partierne konstaterer, at der med aftalen i alt afsættes 1,04 pct. af bruttonationalproduktet til offentlig forskning og udvikling i 2010, og at målsætningen fra Velfærdsaftalen om at [d]e offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP, er nået. Laboratorier og taxametre Teknologisk løft af laboratoriebygninger Der afsættes 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og ventilationsanlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning (SEA-ordningen). Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Videnskabsministeriet efter finanslovens vedtagelse indgår bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont. Forhøjelse af uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab Der gennemføres en forhøjelse af taxametret pr. STÅ til humaniora og samfundsvidenskab på kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. fra Partierne har en forventning om, at løftet sikrer mere og bedre forskningsbaseret undervisning på humaniora og samfundsvidenskab. Partierne er endvidere enige om, at der i 2012 laves en vurdering af, i hvilket omfang løftet i taxametrene har haft betydning for den forskningsbaserede undervisning på humaniora og samfundsvidenskab. 1

3 Forhøjelsen finansieres ved, at der fra globaliseringspuljen afsættes 100 mio. kr. i 2010, 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i Endvidere afsættes 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på 35. Forskning og udvikling Med denne aftale udmønter partierne 881 mio. kr. i 2010, mio. kr. i 2011 og mio. kr. i 2012 af globaliseringsreserven til forskning og udvikling, jf. tabel 1. Tabel 1 Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling I alt Basismidler i alt Opbyg. forskningskapacitet i alt Fri forskning i alt Strategisk forskning i alt Samarbejde med private i alt Internationalisering i alt Ufordelt reserve Endvidere afsættes 90 mio. kr i 2010, 90 mio. i 2011 og 110 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på 35, jf. tabel 2. Tabel 2 Midler til strategisk forskning fra forskningsreserven på Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter Økologi og GUDP I alt

4 1 Basismidler til forskning Der tilføres i alt 205 mio. kr. i 2010, 310 mio. kr. i 2011 og 310 mio. kr. i 2012 til basismidler til forskning. 1.1 Basisbevillinger til universiteterne Der tilføres 200 mio. kr. i 2010, 290 mio. kr. i 2011 og 290 mio. kr. i 2012 til universiteternes basismidler. Af de ovennævnte beløb afsættes 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 til præmiering af offentlige forskningsinstitutioners internationale samarbejde, heraf 30 mio. kr. i 2011 til medfinansiering, hvis et dansk universitet får mulighed for at deltage i European Institute of Innovation and Technology (EIT) som en førende institution i et Knowledge and Innovation Communities (KIC). De samlede basismidler til universiteterne fremgår herefter af tabel 3. Tabel 3 Basismidler til universiteterne , mio. kr. 1 Basismidler til universiteterne ) Der kan ske mindre justeringer af de samlede beløb i forbindelse med de afsluttende finanslovsforhandlinger. 2) Præmieringsordningen er fra 2010 udvidet til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner, hvilket betyder, at en mindre andel af de 100 mio. kr. der er afsat i årene vil gå til andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne. Der er på finanslovsforslaget for 2010 afsat 100 mio. kr. om året i 2010 til 2013 til Basismidler efter resultater. Dermed udmøntes i alt 300 mio. kr. i 2010, 290 mio. kr. i 2011 og 290 mio. kr. i 2012 via ny model for Basismidler efter resultater til universiteterne, jf. aftalen af 30. juni Basisbevillinger til sektorforskningsinstitutionerne Der afsættes 5 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til basismidler til sektorforskningen og de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), SFI Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI), Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA), Statens Seruminstitut og Kennedy Centret tilføres 4 mio. kr. i 2010, 16 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i Arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler under Kulturministeriet tilføres 1 mio. kr. i 2010, 4 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i

5 2 Opbygning af forskningskapacitet Der afsættes 120 mio. kr. i 2010 og 120 mio. kr. i 2011 til en fortsættelse af den nationale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr. 3 Fri forskning Der afsættes i alt 193 mio. kr. i 2010, 208 mio. kr. i 2011 og 280 mio. kr. i 2012 til fri forskning. 3.1 Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram Der afsættes 115 mio. kr. i 2010, 115 mio. kr. i 2011 og 184 mio. kr. i 2012 til Det Frie Forskningsråd. Midlerne udmøntes blandt andet til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude vov at vide, der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje inden for forskning. Indsatsen sker på tre trin: DFF-ung eliteforsker (postdoc), DFF- forskningsleder (lektor) og DFF-topforsker (professor). 3.2 Søren Kierkegaard Forskningscenter Der afsættes 7 mio. kr. i 2010, 6 mio. kr. i 2011 og 6 mio. kr. i 2012 til SKF centeret med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker. 3.3 Grundtvigcenteret Der afsættes 6 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret. Centret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie. Projektet forventes at strække sig over 20 år. 3.4 Bedre evaluering af forskning Der afsættes 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012 til bedre evaluering af forskning. Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af metoder til forskningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt. 3.5 Institutioner skal skabe mere systematisk viden Der afsættes 65 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011 og 65 mio. kr. i 2012 til at styrke mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i 4

6 samarbejde med universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats i formidling af den opbyggede viden. Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik. 4 Strategisk forskning Der afsættes 289 mio. kr. i 2010, 305 mio. kr. i 2011 og 390 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning. Midlerne finansieres med 199 mio. kr. i 2010, 215 mio. kr. i 2011 og 280 mio. kr. i 2012 fra globaliseringsreserven. Endvidere afsættes 90 mio. kr. i 2010, 90 mio. kr. i 2011 og 110 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på 35. Hovedprioriteringen på det strategiske forskningsområde er en samlet satsning på det grønne område. Derudover afsættes midler inden for temaerne sundhed, stamceller og uddannelse. Partierne er enige om, at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er et vigtigt led i kæden fra forskning og udvikling til marked, hvorfor der fremadrettet skal prioriteres midler til forskning, udvikling og demonstration på klima- og energiområdet. 4.1 Det Strategiske Forskningsråd Der afsættes i alt 269 mio. kr. i 2010, 282 mio. kr. i 2011 og 372 mio. kr. i 2012 til initiativer under Det Strategiske Forskningsråd En samlet satsning på grøn strategisk forskning Der afsættes i alt 200 mio. kr. i 2010, 242 mio. kr. i 2011 og 277 mio. kr. i 2012 til en samlet satsning på grøn strategisk forskning. Midlerne udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd, bortset fra initiativerne Green Lab dk samt Økologi og GUDP. Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter Der afsættes 50 mio. kr. i 2010, 50 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 til forskning i Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Forskning kan for eksempel bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i fødevareproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskning kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, og mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme. Initiativet finansieres af forskningsreserven på 35. 5

7 Klima- og klimatilpasning Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til forskning i Klima- og klimatilpasning, herunder til videreførelse af de forskningskoordinerende aktiviteter under klimatilpasningsenheden ved Århus Universitet. Forskning i klima kan bidrage med viden om omfanget og hastigheden af klimaforandringerne og om forandringerne i forskellige dele af verden. Klimaforskningscenter på Grønland Der afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til videreførelse af klimaforskningscenteret i Grønland. Centeret er tværvidenskabeligt og skal have fokus på klimatilpasning i Arktis. Grøn transport Det afsættes 30 mio. kr. i 2010, 30 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til Grøn transport der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten. Miljøteknologi Der afsættes 12 mio. kr. i 2011 og 17 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive teknologier, der blandt andet kan bidrage til udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer. Partierne er enige om, at vende tilbage til spørgsmålet om miljøteknologi ved forhandlingerne i Green Lab dk testfaciliteter for klimateknologier Der afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til Green Lab dk der består i et statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomhederne kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. Økologi og GUDP Der afsættes 40 mio. kr. i 2010, 40 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i 2012 til et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Initiativet finansieres af forskningsreserven på 35. 6

8 4.1.2 Øvrige prioriteter under Det Strategiske Forskningsråd Der afsættes 69 mio. kr. i 2010, 40 mio. kr. i 2011 og 95 mio. kr. i 2012 til øvrige prioriteter under Det Strategiske Forskningsråd. Sundhed og forebyggelse Der afsættes 44 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til forskning inden for Sundhed og forebyggelse. Dette område dækker forskning inden for temaerne, fra basal forskning til individualiseret behandling, menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer, forskning i kroniske sygdomme herunder forudses det at mindst ét strategisk forskningsprojekt vil ligge inden for demensforskning samt forskning i forebyggelse. Stamcelleforskning Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning inden for rammerne af Det Strategiske Forskningsråd. Partierne er enige om, at midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk forskningscenter med inspiration fra de principper, der ligger til grund for Berkeley Universitetets CITRIS-model og det hollandske Top-Pharma institut. Partierne er endvidere enige om, at etableringen af et center for stamcelleforskning udbydes i konkurrence. Der vil blive efterspurgt projektforslag fra konsortier, som samler ekspertisen fra offentlige og private parter. Der skal i udbuddet ligeledes stilles krav om, at projektforslagene indeholder en væsentlig medfinansiering, således at private parter og universiteter skal bidrage med en minimumsfinansiering. Videnskabsministeriet og Sundhedsministeriet vil primo 2010 i fællesskab udarbejde en meget kort beskrivelse af de overordnede forsknings- og sundhedsmæssige udfordringer, som forskningen skal adressere. Herefter kan udbuddet offentliggøres senere i 2010 med opslag af den samlede pulje for 2010, 2011 og 2012 på 65 mio. kr., med henblik på igangsættelse primo Udvælgelse af konsortiet/centeret foretages efter en kvalitetsvurdering i Det Strategiske Forskningsråd og efter forudgående international peer review. Ansøgningerne vurderes først og fremmest på grundlag af deres kvalitet. Herudover vil størrelsen af den private medfinansiering indgå som et væsentligt parameter i bedømmelsen af ansøgningerne. I den forbindelse er partierne enige om, at der kan afviges fra det generelle krav om et loft for medfinansiering på 10 pct. 7

9 Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt Der afsættes 15 mio. kr. i 2010 og 30 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 procent af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet og professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Midlerne for 2012 slås op allerede i 2011 med mulighed for udmøntning i januar Internationalt forskningssamarbejde Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for Danmark. Midlerne til internationalt samarbejde kan Det Strategiske Forskningsråd anvende til tidligt at indgå i planlægningen og udformningen af kommende initiativer inden for EU-joint programming og artikel 169-initativer, hvis rådet har vished for, at rådet har midler til internationalt samarbejde inden for en horisont på minimum fire år. 4.3 Bedre grundlag for prioritering (FORSK2015) Der afsættes 3 mio. kr. i 2011 og 3 mio. kr. i 2012 til udvikling og videreførelse af FORSK-2015-initaitivet. 5 Samarbejde med private Der afsættes 130 mio. kr. i 2010, 193 mio. kr. i 2011 og 180 mio. kr. i 2012 til samarbejde med private. Det er vigtigt, at den viden der skabes ved forskning og udviklingsindsatsen spredes til det omkringliggende samfund. Derfor er vigtigt, at det i takt med en stigende forsknings- og udviklingsindsats sikres, at ny viden omsættes til nye produkter, serviceydelser og andre typer af innovation. 5.1 Innovationsprojekter og netværk Der afsættes 35 mio. kr. i 2010, 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 til at udvide ordningen med innovationskonsortier, så der kan igangsættes nye former for forskningssamarbejde som f.eks. fremmer innovation i den offentlige sektor, eller styrker de innovative netværk inden for f.eks. servicesektoren. 5.2 GTS Der afsættes 75 mio. kr. i 2010, 63 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet via internationale samarbejdsprojekter med udenlandske institutter. 8

10 5.3 Entreprenørskab og proof of concept Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 30 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til at videreføre proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner i 2010 til Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes (igangsættes i 2010). 6 Internationalisering Der afsættes 34 mio. kr. i 2010, 94 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til internationalisering. 6.1 Etablering af internationaliseringspulje for dansk forskning og innovation Der afsættes 30 mio. kr. i 2010, 60 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til Internationaliseringspuljen. Bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 28 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk. Midlerne anvendes til indgåelse af nye og opfølgning på allerede indgåede bilaterale aftaler med Kina, Indien, Japan og Israel, herunder til Internationalt netværksprogram, udmøntning af Kina-strategien samt til konkrete forskningssamarbejder i form af topping up af forskningsrådenes internationale opslag. Midlerne anvendes endvidere til partnerskabsaftaler med førende forskernetværk som fx samarbejdet med UC Berkeley (CITRIS) og Stanford University (H-Star) samt til finansiering af aktiviteter i regi af innovationscentrene i Silicon Valley, Shanghai og München. Det danske universitetscenter i Beijing Der afsættes 20 mio. kr. i 2010 og 32 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne. Det forventes, at centeret påbegynder ph.d.-uddannelse og forskningssamarbejde i 2010, mens øvrige uddannelsesaktiviteter ventes påbegyndt fra Partierne er enige om, at der ved forhandlingerne i 2010 afsættes midler til en videreførelse af universitetscenteret i Beijing fra 1. januar Nordisk Topforskning Ved aftalen om udmøntning af globaliseringsreserven i efteråret 2008 blev der afsat midler til Nordisk Topforskning for Partierne er enige om, at bidraget til programmet i 2011 og 2012, som der er indgået politisk aftale om, finansieres af den del af reserven, der udmøntes ved de kommende års forhandlinger. 9

11 6.2 Brohoveder/innovationscentre Det afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af de eksisterende innovationscentre. Innovationscentrene har til opgave lokalt i førende udenlandske hot spots at hjælpe danske virksomheder og forskere med at få adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder. En ekstern evaluering udarbejdet i juli 2008 viser, at brugerne, især små og mellemstore virksomheder og yngre forskere, er meget tilfredse med centrenes ydelser. 6.3 Rumforskning Der afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning. Partierne er enige om at afsætte yderligere midler ved forhandlingerne i de kommende år for at sikre, at Danmark kan fastholde den satsning, der blev igangsat på baggrund af 2008 aftalen. 6.4 Vejledning i forbindelse med EU-programmer Der afsættes 4 mio. kr. i 2010, 4 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling. 7 Øvrige aftaler 7.1 Status for optaget af ph.d.er på universiteterne Partierne er enige om i 2010 at mødes for at drøfte en status for udviklingen i optaget af ph.d.er på universiteterne, herunder realiseringen af målet om forøgelse af ph.d.-optaget og fordelingen mellem de enkelte hovedområder. I aftalen fra november 2006 om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling blev der afsat midler til at øge optaget. Det blev aftalt, at forøgelsen af optaget af ph.d.er særligt skulle ske inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og sundhedsvidenskab. De afsatte midler til ph.d.-området fra aftalen i 2006 er udmøntet på finansloven på baggrund af de tillæg til udviklingskontrakter, der er indgået med universiteterne. 7.2 Strategi for internationalisering af forskning og innovation I forbindelse med aftalerne om udmøntning af globaliseringsmidler til forskning og udvikling i 2006, 2008 og nu i 2009 er der afsat væsentlige midler til en række initiativer, der sigter mod at fremme internationaliseringen af dansk forskning og innovation. Der er behov for at sikre en sammenhæng og koordinering at de mange nye initiativer. Og samtidig er der behov for at sikre at indsatsen er forankret i universiteter, forskningsinstitutioner, GTS institutioner og virksomheder og relevante ministerier. Partierne er på den baggrund enige om i 2010 at mødes for at drøfte behovet og retningen for en sammenhængende strategi for internationalisering af forskning og innovation. 10

12 Bilag 1: Fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling (mio. kr.) Globaliseringsreserve Nye initiativer på universitetsområdet i alt Teknologisk løft af laboratoriebygninger Forhøjelse af uddannelsestaxametret (*) 184 (*) 210 (*) 220 (*) - heraf fra forskningsreserven på Reserve til udmøntning efterår Reserve til senere udmøntning Fordeling af globaliseringsreserve til forskning 1. Basismidler i alt Basismidler til universiteterne Basismidler til sektorforskningsinstitutioner mv Opbyg. forskningskapacitet i alt Forskningsinfrastruktur Fri forskning i alt Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram Søren Kirkegaard Centeret Grundtvigcenteret Evaluering af forskning Institutioner skal skabe mere systematisk viden Strategisk forskning i alt En samlet satsning på grøn strategisk forskning (*) 200 (*) 242 (*) 277 (*) - heraf initiativer vedrørende Grøn Vækst fra forskningsreserven på Sundhed og forebyggelse Stamcelleforskning Uddannelsesforskning og professionsudd. arbejdsfelt Internationalt forskningssamarbejde Bedre grundlag for prioritering (FORSK 2015) Samarbejde med private i alt Innovationsprojekter og netværk GTS Entreprenørskab og proof of concept Internationalisering i alt Internationaliseringspulje Brohoveder/Innovationscentre Rumforskning EU forskningsmidler, vejledning Fordeling af globaliseringsreserve til forskning i alt I alt fordelt med denne aftale Heraf administration 28,2 32,1 31,5 *) Omfatter midler fra forskningsreserven på 35 til henholdsvis forhøjelse af uddannelsestaxametret og initiativerne vedrørende Grøn Vækst. 11

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Partierne bekræfter aftalen om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling fra 2. november

Læs mere

Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009

Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009 B5-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009 251109 0. Temadiskussion Det strategiske review af efter- og videreuddannelsesområdet Knut Akselvoll og Morten Christiansen fra

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 27. august 2013 Sag.nr. 2013-356 Dok.nr. ks/bba/db Finansloven for 2013 gav ro på økonomien på universiteterne,

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011

DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011 DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011 Uddannelse: Taxameterløft til alle lange videregående uddannelser på mindst otte pct. fuldt indfaset i 2012 Forskning: Markant løft i basisbevillinger

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

3) Nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse. 4) 2,7 mia. kr. til en forstærket vedligeholdelse af statsveje

3) Nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse. 4) 2,7 mia. kr. til en forstærket vedligeholdelse af statsveje oversigt 1) Oversigt over aftalerne om finansloven for 2010 2) Nye initiativer i finanslovsaftalerne for 2010 3) Nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse 4) 2,7 mia. kr. til en forstærket

Læs mere

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma En integreret del af det danske innovationssystem Ny fond med ny fokus Værdikæden Grundforskning Forskning Udvikling Implementering Innovationsfonden

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater

F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater af Eirik S. Amundsen Formand for De Økonomiske Råd Professor Københavns Universitet og Universitetet i Bergen EnergiForsk2013

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD GEUS er en vidensorganisation De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING FORORD Kina har i de seneste årtier placeret sig som en central aktør

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

2. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling

2. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling 2. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling Forskning og udvikling er en af nøglerne til fornyelse, videnopbygning og erhvervsudvikling og dermed et grundlag for

Læs mere

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 Bilag 2.2 Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 2-9-2015 0 Indholdsfortegnelse Samlede bevillinger uddelt fra FNU, FTP og FSS i 2013...

Læs mere

Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet

Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet December 2005 Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 8.-9. december 2005 1 Offentlig forskning i verdensklasse Danmark skal være et

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet GUDP er ét af initiativerne i Grøn Vækst Lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklingsog demonstrationsprogram.

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen Opfølgning på velfærdsaftalen Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring 2. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti)

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere