Internationale Benchmarking Spørgeundersøgelse (da)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale Benchmarking Spørgeundersøgelse (da)"

Transkript

1 Velkommen til den Internationale Benchmarking Spørgeundersøgelse Om denne benchmarking spørgeskemaundersøgelse På denne introside finder du informationer om: Vores formål Undersøgelsens spørgsmål Respondentens anomymitet Sådan kommer man i kontakt med de ansvarlige Spørgeskemaundersøgelsens data Vores formål Becta, som er den institution i UK, der er ansvarlig for anvendelsen af teknologi i de videregående uddannelser, har et ønske om at sammenligne udviklingen og brugen af IKT i de videregående uddannelser og relaterede arbejdsområder i et bredt udvalg af europæiske lande. Derfor samarbejder Becta med partnere i 5 europæiske lande om en grundig benchmarking spørgeskemaundersøgelse af undervisere. Undersøgelsen løber hele februar og regner med online svar fra ca. 500 undervisere fra hvert land. Formålet er at producere en rapport om benchmarking resultater og eksempler på god praksis. Man kan downloade et kort dokument som gøre rede for baggrund samt hvilken fremgangsmåde, der er anvendt i opsætningen af denne spørgeskemaundersøgelse og dens benchmarking struktur. Becta ejer copyrighten til denne spørgeundersøgelse. Hvis du eller din organisation senere skulle få lyst til at anvende spørgeskemaundersøgelsen, så vær venlig at kontakte: Undersøgelsens spørgsmål Benchmarking spørgeskemaundersøgelsen består af 12 enkle spørgsmål (Sektion 1 og 2) efterfulgt af dine svar på 50 udsagn om din brug af ICT i din undervisning og dine studier (Sektionerne 38). Alle 50 udsagen kræver et enkelt tick (flueben) svar på den 5 punkts skala som går fra Helt enig til Helt uenig (Likert skalaen). Der er mulighed for at komme med uddybende personlige kommentarer til sidst i spørgeskemaet.til slut kan du give os din adresse, hvis du gerne vil modtage en kopi af analyserapporten. De, der svarer, vil ofte gerne gennemse spørgsmålene på forhånd, og vi anbefaler kraftigt, at man gør dette ved at downloade det fulde spørgeskema som en 12 siders Pdf fil, - man finder denne på: Man får især brug for at referere til ordlisten, når man skal udfylde spørgeskemaet. Ordlisten udgøres af side 2 i PDF filen. Vi forventer at hvert afsnit tager ca. 90 sekunder, - hele undersøgelsen tager kun 12 minutter. Hvis man har brug for at afbryde, bliver man automatisk sendt tilbage til samme afsnit, med mindre man logger ind fra en anden location. Svarene er anonyme Du bliver udelukkende bedt om dit navn af hensyn til undersøgelsens behandling af data. Din identitet vil forblive ukendt uden for undersøgelsen og også når undersøgelsens resultater foreligger. etc. Navne vil blive fjernet fra de nøgne data, som leveres til Becta, ElfEL, nationale partnere og andre interessenter. Alle data, der bliver brugt i rapporter vil blive angivet i samlede enheder (d.v.s.) efter land, køn, aldersgruppe Page 1

2 Hvordan man kommer i kontakt med organisatorerne Denne internationale benchmarking undersøgelse leds af Becta (www.becta.org.uk) som samarbejder med ElfEL (www.eife-l.org) som europæisk koordinator og med overordnet ledelse i hvert af de deltagende europæiske lande. Undersøgelsens data vil blive bearbejdet, og der vil blive afgivet beretning om dem af Sero Consulting (www.sero.co.uk). Hvis man har spørgsmål angående spørgeskemaundersøgelsen, bedes man kontakte sin landsledelse på Spørgeskemaundersøgelsens data Undersøgelsen vil være åben for svar fra 16. februar 2010, og den vil lukke ved udgangen af 4. marts 2010 Copyright Becta 2010 Page 2

3 Ordliste Ordliste Det vil være nyttigt at have en kopi af denne side, før man påbegynder spørgeskemaundersøgelsen. Der, hvor ordlistens termer bliver brugt i spørgsmålene, er de markeret i blåt. Termer Vurdering Støtteteknologi Arbejdsmarkedets krav Diagnose E-assessment Elektronisk kommunikation E-safety og Internet security Formel IKT IT devices Learning managent system (LMS) Studiematerialer Mobile enheder Online resources Offentlige eksaminer Sociale medier Standart office IT application Subject-specific IT application Summarisk Definition test, eksamen eller lignende, hvis vigtigste formål er at vurdere en studerendes viden, forståelse og færdigheder inden for et veldefineret område. hardware og software som anvendes for at tilpasse computersystemer og gøre services tilgængelige for folk med handicaps eller indlæringsvanskeligheder. lokale og/eller nationale krav om medarbejdere med specifikke kvalifikationer og færdigheder. hjælp til at klarlægge hvor meget en studerende ved, hvor erfaren en studerende er, eller hvilke færdigheder en studerende har. en vurdering som stilles til rådighed ved brug af IKT. personlig og gruppeudveksling af beskeder samt informationsudvekslingsservices så som , SMS og forums. som beskytter folk, - især børn, unge mennesker og mennesker med funktionshæmninger mod skade på internettet. vejledning der gør studerendeen bedre til at løse en opgave. Informations- og kommunikationsteknologi formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at teknologi bliver inkluderet i læring og undervisning, sammen med teknologi infrastruktur og IT devices. computer hardware så som bærbare computere, netbooks og andre maskiner forbundet med internettet. samt andre systemer der anvendes til at fremme læringsprocessen samt at hjælpe studerende, tutorer og administrative medarbejdere med at kortlægge læringsfremskridt og som samtidig kan facilitere opdatering af lærings materiale elektronisk indehold der kan bruges af lærer og studerende som en del af et kursus. håndholdte computere med touch-screens eller keyboards, som kan forbindes trådløst med internettet og/eller til et netværk. online indhold som kan bruges af en studerende som del af et kursus og som man kan opnå adgang til ved brug af netværket. eksaminer eller tests, som stilles til rådighed af et udenforstående bedømmelsesorgan eller en offentlig myndighed frem for af udbydere af undervisning. Web-fokuseret (eller Web 2.0) software og services så som browsers, RSS, wikis, Twitter, YouTube, og flickr, som giver brugerne mulighed for at lave og dele indhold og for at kommunikere on-line. desktop software applications så som browser, , spreadsheet, text processing eller presentation software. software tools og applications som er specifikke for et bestemt emne f.eks. CAD i ingeniørarbejde, video-editing I medier, revisions- og finanssystemer til forretningsbrug og/eller til reservationssystemer i turisme. bedømmelse og registering af den studerendes præsentation. Page 3

4 Sektion 1 Om dig selv Vær venlig at fortælle os om dig selv, da det vil hjælpe med til vores analyse af spørgeskemaundersøgelsens besvarelser: * 1. Dit navn * 2. Dit køn Kvinde Mand * 3. Din alder under Over 50 * 4. Dit ansættelsesforholdt Fuldtid Deltid Kontraktarbejde, løsarbejde * 5. Navn på din uddannelseinstitution * 6. Dit land England Østrig Portugal Sverige Danmark Page 4

5 Sektion 2 - Om dit arbejde Vær venlig at fortælle os om dit fagområde og om dine studerende, da disse oplysninger giver vigtig baggrundsviden for dine svar i resten af spørgeskemaundersøgelsen. Brug spørgsmål for at beskrive størstedelen af din undervisning. *1. Hovedtypen blandt dine studerende. Akademikere Profession Grundskole *2. Den overvejende aldersgruppe blandt studerende over 50 en kombination af de nævnte. * 3. Den vigtigste fagområde Sundhedsvæsenet, Offentlig administration og omsorg. Videnskab og matematik. Landbrug, havebrug og husdyravl. Ingeniørarbejde & Fremstillingsteknologier og anlæg Planlægning & Byggeri Informations- og kommunikationsteknologi Detailsalg og Handelsvirksomhed Fritid, rejse og turisme Kunst, medier og forlagsvirksomhed teologi Histori, filosofi og kultur arbejde Samfundsvidenskab Sprog, litteratur og Uddannelse Forberedelse til liv og Forretning, administration og jura Andet. (uddyb venligst) Besvar kun de sekundære spørgsmål, dersom et andet emneområde eller en anden type studerende beslaglægger mere end 20% af din undervisningstid. 4. Den sekundære type af studerende, som du underviser. Akademikere Profession Grundskole 5. Den sekundære studerendealder over 50 en kombination af de nævnte Page 5

6 6. Den sekundære emneområde Sundhedsvæsenet, Offentlig administration og omsorg. Videnskab og matematik. Landbrug, havebrug og husdyravl. Ingeniørarbejde & Fremstillingsteknologier og anlæg Planlægning & Byggeri Informations- og kommunikationsteknologi Detailsalg og Handelsvirksomhed Fritid, rejse og turisme Kunst, medier og forlagsvirksomhed teologi Histori, filosofi og kultur arbejde Samfundsvidenskab Sprog, litteratur og Uddannelse Forberedelse til liv og Forretning, administration og jura Andet. (uddyb venligst) Page 6

7 Sektion 3: Dig selv dine evner og din læringsstil Alle de resterende spørgsmål er baseret på udsagn, som vi beder dig besvare ved at vælge det svar, som passer bedst ud fra samme fempunkt skala. *1. Formåen 1.1 Jeg bruger standard office IT applications i mit daglige virke. 1.2 Jeg bruger emne specifikke IT applikationer i min undervisning. 1.3 Jeg gør brug af internettet til research og til at finde studiematerialer og timeplaner. 1.4 Jeg anvender elektronisk kommunikation for at støtte mine studerende. 1.5 Jeg anvender sociale medier for at støtte studieaktiviteter 1.6 Jeg anvender mobile enheder for at støtte studieaktiviteter. 1.7 Jeg kan undervise online 1.8 Jeg gør brug af IKT til at udvikle studiematerialer til brug i min undervisning 1.9 Jeg kan udvikle online materialer Page 7

8 * 2. Læring 2.1 Jeg har adgang til professionelle udviklingsmuligheder, som støtter mig i min brug af IKT i undervisningen. 2.2 Jeg er fortrolig med at udvikle min egen færdighed i brugen af IKT i undervisning og selvstudie. 2.3 Jeg deler og søger feedback fra mine kollegaer omkrig studiematerialer og timeplaner. 2.4 Jeg bruger IKT til at planlægge, registrere og skaffe feedback på min professionelle udvikling. Page 8

9 Sektion 4: Dine studerende, - deres evner og deres forventninger *3. Formåen 3.1 Mine studerende gør brug af standard office IT applikationer. 3.2 Mine studerende anvender sociale medier i deres læreproces. 3.3 Mine studerende gør brug af mobile enheder i deres læring. 3.4 Mine studerende er fortrolige med brugen af mange slags online materialer 3.5 Mine studerende bruger teknologi til at tænke over og modtage feedback på deres læring. * 4. Forventning 4.1 Mine studerende har god adgang til IT herunder adgang til internettet. 4.2 Mine studerende forventer at bruge IKT bredt i deres læreproces. 4.3 Studerende, som har brug for støtte i brugen af IKT, har god adgang til støtteteknologi. Page 9

10 Sektion 5: Din studieplan dens læringsindhold samt vurdering * 5. Studieinhold 5.1 Der er god plads til at inkorporere brugen af IKT i de hovedfag, som jeg underviser i. 5.2 Elektroniske hjælpemidler er bredt tilgængelige i de hovedfag, som jeg underviser i. * 6. Vurdering 6.1 Der gøres brug af e-assessment til vurdering af det studerendes kompetencer ved kursernes start. 6.2 E-assessment anvendes i betydelig grad til at skabe indhold i kurserne. 6.3 E-assessment anvendes i betydelig grad til at vurdere progression med. 6.4 Det gøres brug af e-assessment i stort omfang ved offentlige eksaminer. Page 10

11 Sektion 6: Din organisation dens infrastruktur og kultur * 7. Infrastruktur 7.1 Jeg har adgang til en computer med internetadgang på arbejde når som helst jeg har brug for det. 7.2 Jeg har god adgang til min organisations informationssystem hjemmefra. 7.3 Min organisation stiller et LMS (studieplanlægningssystem) til rådighed. 7.4 Min organisation stiller god IKT teknisk support til rådighed. 7.5 E-safety og Internet security er meget vigtige i min organisation. * 8. Kultur 8.1 Elektronisk kommunikation er en del af hverdagens interaktion mellem de ansatte og de studerende. 8.2 Min organisation kræver at jeg gør aktiv brug af IKT i min undervisning og mine studier. 8.3 Min organisation opmuntrer til fornyelse i brugen af teknologi 8.4 Min organisation opmuntrer til at give feedback på dets IKT systemers og services. 8.5 Jeg bliver opmundret til at søge og at dele god praksis i brugen af teknologi. 8.6 Min organisation opmuntrer de studerende til at bruge deres egne IT enheder i studierne. Page 11

12 Sektion 7: Din indflydelse ydre kilder og ligestillede *9. Ydere 9.1 Jeg holder mig løbende orienteret om nye teknologiudviklinger som kunne få indflydelse på mit arbejde. 9.2 Jeg er aktivt medlem af en eller flere IKT-relaterede interessegrupper eller professionelle sammenslutninger. 9.3 Jeg tager hensyn til arbejdsmarkedets krav hvad angår brugen af IKT i mine kurser. * 10. Ligestillede 10.1 Jeg diskuterer teknologiske udviklinger og erfaringer med mine ligestillede og jeg lærer af dem Jeg forbedrer mine IKT færdigheder gennem interaktion med familie og venner. Page 12

13 Sektion 8: Resultaterne - IT's indflydelse på dit eget og dine studerendes... * 11. Indflydelse på arbejdet 11.1 IKT gør mit arbejde mere effektivt ved at sætte mig i stand til at gore ting hurtigere og med en mindre indsats IKT gør mit arbejde mere effektivt ved at sætte mig i stand til at gore ting hurtigere og med en mindre indsats IKT hjælper mig til at blive en bedre og mere reflekterende professional IKT gør mit arbejde mere tilfredsstillende, behageligt og belønnende. * 12. Indflydelse på studerende 12.1 Mine studerendes brug af IKT gør deres studier mere effektive 12.2 Mine studerendes brug af IKT gør deres studier mere effektive 12.3 Mine studerendes brug af IKT bidrager til at gøre dem til bedre, mere reflekterende studerende Mine studerendes brug af IKT gør deres studie mere tilfredsstillende og lønsomt. Page 13

14 Andet? Vær venlig at bruge denne åbne sektion, hvis der er andre ting du gerne vil fortælle os. 5 Becta og ElfEL er meget taknemmelige fordi du har deltaget i denne benchmarking spørgeskemaundersøgelse. 6 Hvis du gerne vil have en kopi af analyserapporten, som også indeholder en sammenligning mellem landene, angiv da venligst din adresse her: Page 14

15 Page 15

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Koordinatorer. Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning

Koordinatorer. Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning Koordinatorer Garry D Arcy Nicola Daley Vejledning Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning 1 Thessaloniki, 2012 Dette vejledningsværktøj er udviklet inden for rammerne af projektet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere