Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corrigo E - Brugermanual Ventilation"

Transkript

1 Corrigo E - Brugermanual Ventilation

2 Brugermanual Corrigo E Ventilation Om Corrigo E Installering og ledningsnet Igangsætning (drift) Funktionsbeskrivelse Start og stop af Aggregatet Display, LEDs og knapper Adgangsrettigheder Konfiguration Indstillinger Ur Ønske Manuel / Auto Ind-/Udgange Andre funktioner...55

3 Brugermanual Corrigo E Ventilation Revision C Jan 2006 Denne brugermanual omfatter alle modeller i CORRIGO E serien af ventilationsregulatorer. For uddybende beskivelse af moduler til ekstern kommunikation, LON Modbus etc, henvises til separat dokumentation. Der findes også en separat manual for CORRIGO E softwaren. Denne brugermanual er udgivet af AB REGIN uden garanti. AB REGIN kan nårsomhelst, uden varsel, foretage ændringer og forbedringer I denne manuals indhold hvis nødvendigt pga. trykfejl, fejlagtig information eller ændringer i den hardware eller software som manualen dækker. Enhver sådan ændring vil altid blive inkluderet i fremtidige versioner af manualen. AB REGIN, CORRIGO 1. Om Corrigo E CORRIGO E til ventilation er et nyt komplet sortiment af programmérbare regulatorer til regulering af anlægssystemer i bygninger såsom ventilations aggregater. CORRIGO E serien til ventilation omfatter tre modelstørrelser: 8, 15 eller 28 ind-/udgange. Leveres med eller uden front panel display og knapper. Til regulatorer uden front panel display og knapper, leveres der en separat kabelforbundet terminal E-DSP med display og knapper. Al programmering og normal brug kan foretages via displayet og knapperne eller fra en tilsluttet computer der kører CORRIGO E software og bruger EXOline som kommunikation. Temperatur regulatoren er baseret på en PI tilluftsregulator til varmeregulering med et antal for-programmerede reguleringsfunktioner. Til denne regulator kan der tilknyttes et antal forskellige styringsfunktioner samt analoge og digitale indgangs- og udgangsfunktioner. Valget af hvilke funktioner der skal bruges er frit, men begrænsningen ligger i det konkrete antal af indgange og udgange som de enkelte modeller har. CORRIGO er lavet til DIN-skinne montering. Programmet til et ventilations aggregat indeholder bl.a. følgende funktioner: Forskellige funktioner til temperatur regulering: Temperatur tillufts regulering, med eller uden udendørs temperatur kompensering Rumtemperatur regulering (kaskade regulering) Fraluftstemperatur regulering (kaskade regulering). Med regulering af: Varmeveksler (væskekoblet, kryds eller roterende) eller blandespjæld. Varme batteri; vand med frostvagt eller elvarme. Køling. Tillufts- og fralufts ventilatorer (én-hastigheds, to-hastigheds, trykreguleret eller flowreguleret). Brandspjæld. Cirkulationspumpe varme, køling, veksler. Fugtighedsregulering Enten befugtning eller affugtning eller både befugtning og affugtning. Tidsprogram Til start og stop af aggregatet. Behovsreguleret ventilation. I bygninger med meget varierende aktivitet kan ventilator hastighederne og/eller blandespjældene reguleres af luftkvaliteten målt af en CO 2 /VOC sensor. Støtteregulering. Ved brug af regulerings funktionen Rumregulering eller fraluftstemperatur-regulering med en rumsensor tilsluttet, er det muligt at benytte støtte-varme og/eller støtte-køling. Min. driftstid kan sættes til minutter (Grundindstilling er 20 minutter). Frikøling. Funktionen bruges om sommeren til at nedkøle bygningen om natten ved hjælp af kølig luft udefra hvorved behovet for at køre køling om dagen reduceres. Trinregulatorer Varme/Køling Som alternativ til den analoge regulering af varme Y1 eller køling Y3 kan der anvendes trinregulatorer til regulering af varme eller køling i digital reguleringstrin. 3

4 CORRIGO E Hardware oversigt CORRIGO 8 8D 15 15D 28 28D Analoge indgange Digitale indgange Universalindgange Analoge udgange Digitale udgange RS485 Ja Ja Ja Ja Ja Ja LON Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri TCP/IP Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Display Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ekstern display Valgfri Nej Valgfri Nej Valgfri Nej Indgange Analoge indgange AI Digitale indgange DI Universalindgange UI Udgange Analoge udgange AO Digitale udgange DO Flere data Display LEDs Ur Batteri Batteri backup Kommunikation Styresystem Forsyningsspænding Omgivende temperatur Kasse CE-mærkning Valgfrie LON TCP/IP E-DSP Kan sættes til 0 10 V DC eller PT1000, 12 bit A/D Potential fri sluttekontakt Kan sættes til at fungere som enten en analog indgang eller en digital indgang med ovennævnte specifikationer Kan sættes til 0 10 V DC; 2 10 V DC; 10 0 V DC eller 10 2 V DC. 8 bit D/A beskyttet mod kortslutning. Triac udgange 24 V AC, 0.5 A uafbrudt 4 rækker med 20 tegn. Baggrund oplyst. Gul = Stilbar parameter Rød = Alarm År, 24 timers ur med batteri backup. Automatisk sommer-/vintertids skift. Udskifteligt Litiums element. Batteri levetid; mere end 5 år. Varsel v. lavt batteri. Hukommelse og faktisk ur EXOline Port 1, isoleret via en indbygget RS485 kontakt. Alle standard modeller er udstyret med muligheden for at bruge Modbus. For at bruge Modbus skal der købes en separat kode hos Regin. Valgfri kommunikations (forbindelses-) modeller til TCP/IP or LON kan fåes, se nedenfor EXOreal 24 V AC, 6 VA 0 50 C 148x123x60 (WxHxD inkl. terminaler), standard Euronorm kasse. Beskyttelses-klasse IP20. Til DINskinne montering. I overensstemmelse med EMC standarder: CENELEC EN :2001 og CENELEC EN :2001. FT3150, giver en alternativ kommunikationsvej Erstatter RS485 ved EXOline (Port 1) kommunikation Ekstern hånd-terminal til brug med CORRIGO E regulatorer uden display 4

5 2.1 Installering 2. Installering og ledningsnet CORRIGO E kan monteres i en DIN-standard kasse (minimum 9 moduler), på en DIN-skinne i et skab eller, v.hj.a. et passende frontmonterings udstyr FMCE, i en skabslåge eller andet kontrol-panel. Omgivende temperatur: 0 50 C. Omgivende fugtighed. Max. 90 %RH, ikke-kondenserende 2.2 Ledningsnet I sidste del af dette kapitel er der ledningsdiagrammer der viser grundindstillings-konfigurationen. Vi har også inkluderet tomme diagrammer. Da de fleste indgangs- og udgangsfunktioner afhænger af programmeringen af regulatoren, kan det endelige ledningsdiagram ikke udfyldes før installatøren har besluttet hvordan ind-/udgangene skal bruges. Det er vigtigt at sikre sig at ledningsinstallationen er korrekt udført og i overensstemmelse med denne manuals instrukser Forsyningsspænding 24 V AC ±15%, Hz. 6 VA Hvis CORRIGO E og dens tilsluttede motorer deler samme transformer, er det absolut nødvendigt at den samme transformerpol bruges som reference pol til hele udstyret. Hvis ikke, vil udstyret ikke fungere efter hensigten og det kan også føre til skader Indgange og udgange Listen over indgangs- og udgangsfunktioner i afsnit er et handy værktøj der hjælper dig med at holde styr på hvilke indgange og udgange der skal til for at konfigurere. Analoge indgange Analoge indgange skal henføres til en A-gnd terminal placeret i den samme terminalblok som indgangen der installeres. Analoge indgange kan, afhængig af konfigurationen, bruges til enten PT1000 temperatur sensorer eller til 0 10 V DC analoge input signaler, f.eks. fra en tryktransmitter. Digitale indgange Digitale indgange skal henføre til C+ på terminal 4. Digitale indgange må kun tilsluttes potientialefri kontakter. Enhver ekstern spænding overført til en digital indgang kan skade regulatoren. Universal-indgange En universal-indgang kan konfigureres til at fungere som enten en analog indgang eller en digital indgang. En universal-indgang konfigureret til en anlog indgang kan, afhænging af konfigurationen, bruges til enten PT1000 temperatur sensorer eller til 0 10 V DC analoge ingangs-signaler, f.eks. fra en tryktransmitter. Universal-indgange konfigureret til en analog indgang skal henføres til en A-gnd terminal placeret i den samme terminalblok som indgangen der installeres. En universal-indgang konfigureret til en digital indgang skal, ligesom andre digitale indgange, henføres til C+ på terminal 4. Den må kun tilsluttes potientialefri kontakter. Analoge udgange Analoge udgange skal henføres til A-gnd terminalen placeret i AO terminal blokken. Alle analoge udgange kan individuelt sættes til hvilket som helst af de følgende signaler: 0 10 V DC 2 10 V DC 10 0 V DC 10 2 V DC Hvis CORRIGO E og dens tilsluttede motorer deler samme transformer er det absolut nødvendigt at den samme transformerpol bruges som reference pol til hele udstyret. Hvis ikke, vil udstyret ikke fungere efter hensigten og det kan også føre til skader. Digitale udgange Digitale udgange skal henføres til G på terminal 10. Alle de digitale udgange er triac regulerede. Udgangene vil levere 24 V AC, 0.5 A uafbrudt. Udgangene kan ikke bruges til at køre DC relæer Indgangs- og udgangs-lister Brug disse lister under udfærdigelsen som hjælp til at holde styr på hvilke indgangs- og udgangsfunktioner der ønskes anvendt. 5

6 Analoge indgange Analogt indgangs signal Udendørs temperatur sensor Tillufts temperatur sensor Fralufts temperatur sensor Udsugnings temperatur sensor Rumtemperatur sensor 1 Rumtemperatur sensor 2 CO 2 /VOC sensor V DC Ekstra føler / Setpoint potentiometer Tryk transmitter, tilluft 0 10 V DC Tryk transmitter, fraluft 0 10 V DC Af-isnings føler, varme veksler Frostvagt føler Digitale indgange Digitalt indgangs signal Filtervagt, tilluft og fraluft Drift-indikation/alarm cirkulationspumpe, varme Drift-indikation/alarm cirkulationspumpe, køl Drift-indikation/alarm cirkulationspumpe, veksler Brandalarm Brandspjæld end-switch / overvågning Forlænget drift 1/1-hastighed Forlænget drift 1/2-hastighed Ekstern stop Ekstern alarm Flow switch Roter vagt, veksler Drift-indikation/alarm tilluftsventilator Drift-indikation/alarm fraluftsventilator Af-isning, veksler Høj temp indikering /Frostvagt termostat Bemærk: Universal-indgangene på Corrigo E28 kan, individuelt, konfigureres til enten analoge indgange der bruger hvilkensomhelst af de ovennævnte analoge indgangs-signaler, eller til digitale indgange der bruger hvilkensomhelst af de ovennævnte digitale indgange 6

7 Analoge udgange Analogt udgangs-signal Y1 Varme Y2 Genvinding Y3 Køl Y4 Frekvens-omformer, tilluftsventilator Y5 Frekvens-omformer, fraluftsventilator Y6 Fugtigheds-kontrol Split (opdeling) af en af temp.udgangene Y1, Y2 eller Y3 Digitale udgange Digitalt udgangs-signal Start/stop tilluftsventilator (TV) 1/1-hastighed Start/stop fraluftsventilator (FV) 1/1-hastighed Start/stop tilluftsventilator (TV) 1/2-hastighed Start/stop fraluftsventilator (FV) 1/2-hastighed Start/stop cirkulationspumpe, varme Brandspjæld Sumalarm A- og B-alarm Sumalarm A-alarm Sumalarm B-alarm Start/stop cirkulationspumpe, køl Start/stop cirkulationspumpe, væske genvinding Drift signal TV frekvens-omformer Drift signal FV frekvens-omformer Aktivering varme Aktivering køl Aktivering varmegenvinding Afkastluft lukkespjæld Frisk luft lukkespjæld Recirkulationsspjæld Varme 3-pos. motor, øge Varme 3-pos. motor, mindske Genvinding 3-pos. motor, øge Genvinding 3-pos. motor, mindske Køl 3-pos. motor, øge Køl 3-pos. motor, mindske Varme trin-kobler, trin 1 Varme trin-kobler, trin 2 Varme trin-kobler, trin 3 Varme trin-kobler, trin 4 Køl trin-kobler, trin 1 Køl trin-kobler, trin 2 Køl trin-kobler, trin 3 Ekstra Timer kanal 1 Ekstra Timer kanal 2 Ekstra Timer kanal 3 Ekstra Timer kanal 4 Ekstra Timer kanal 5 7

8 Ledningsdiagram Corrigo E28V Grundkonfiguration 1 G Forsynings-spænding 24 V AC, ±15% Hz 2 G0 3 Jord 4 +C +24 V DC. Reference for digitale indgange DI. 10 G Reference for digitale udgange DO. 11 DO1 Start/stop tilluftsventilator (TV) 1/1-hastighed 12 DO2 Start/stop fraluftsventilator (FV) 1/1 hastighed 13 DO3 Start/stop tilluftsventilator (TV) 1/2-hastighed 14 DO4 Start/stop fraluftsventilator (FV) 1/2 hastighed 15 DO5 Start/stop Cirkulationspumpe, Varme 16 DO6 Brandspjæld 17 DO7 Sum alarm A + B 30 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI1 Udendørs-temperaturføler 32 AI2 Tillufts-temperaturføler 33 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI3 Fralufts-temperaturføler 35 AI4 Rum temperaturføler 1 40 Agnd Reference stel for universal-indgange UI UI1 DI Drifts-indikation / Motor beskyttelse TV 42 UI2 DI Drifts-indikation / Motor beskyttelse FV 43 Agnd Reference stel for universal-indgange UI UI3 Krydsveksler af-isnings føler 45 UI4 Frostvagt føler 50 B RS485 EXO-line forbindelse 53 E 51 A 52 N 57 Net+ 58 Net- 59 Egnd LON-forbindelse (kun LON-versioner) 71 DI1 Filtervagt, tilluft og fraluft 72 DI2 Driftsindikation /alarm, Cirk. pumpe Varme 73 DI3 Driftsindikation /alarm, Cirk. pumpe Køl 74 DI4 Brandalarm 75 DI5 Brandspjæld end-switch / overvågning 76 DI6 Forlænget drift 1/1-hastighed 77 DI7 Ekstern alarm 78 DI8 Ekstern stop 90 Agnd Reference for analoge udgange AO AO1 Y1 Varme 92 AO2 Y2 Genvinding 93 AO3 Y3 Køl 94 AO4 Y4 TV frekvens-omformer 95 AO5 Y5 FV frekvens-omformer 8

9 Ledningsdiagram Corrigo E15V Grundkonfiguration 1 G Forsynings-spænding 24 V AC, ±15% Hz 2 G0 3 Jord 4 +C +24 V DC. Reference for digitale indgange DI. 10 G Reference for digitale udgange DO. 11 DO1 Start/stop tilluftsventilator 1/1-hastighed 12 DO2 Start/stop fraluftsventilator (FV) 1/1 hastighed 13 DO3 Start/stop Cirkulationspumpe, Varme 14 DO4 Sum alarm A + B 30 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI1 Udendørs temperatur føler 32 AI2 Tillufts temperatur føler 33 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI3 Frostvagt føler 35 AI4 Rum temperatur føler 1 50 B RS485 EXO-line forbindelse 53 E 51 A 52 N 57 Net+ 58 Net- 59 Egnd LON-forbindelse (kun LON-versioner) 71 DI1 Driftsindikation / Motor beskyttelse TV 72 DI2 Driftsindikation / Motor beskyttelse FV 73 DI3 Driftsindikation /alarm, Cirk. Pumpe Varme 74 DI4 Forlænget drift 90 Agnd Reference for analoge udgange AO AO1 Y1 Varme 92 AO2 Y2 Genvinding 93 AO3 Y3 Køl 11

10 1 G Forsynings-spænding 24 V AC, ±15% Hz 2 G0 3 Jord 4 +C +24 V DC. Reference for digitale indgange DI. 10 G Reference for digitale udgange DO. 11 DO1 Start/stop tilluftsventilator (TV) 1/1-hastighed 12 DO2 Start/stop Cirkulationspumpe, Varme 30 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI1 Udendørs temperatur-føler 32 AI2 Tillufts temperatur-føler 50 B RS485 EXO-line forbindelse 53 E 51 A 52 N Ledningsdiagram Corrigo E8V Grundindstilling 57 Net+ 58 Net- 59 Egnd LON-forbindelse (kun LON-versioner) 71 DI1 Driftsindikation / Motor beskyttelse TV 72 DI2 Driftsindikation /alarm, Cirk. pumpe Varme 73 DI3 Høj temp. grænse kontakt / Frostvagt termostat 90 Agnd Reference for analoge udgange AO 1 91 AO1 Y1 Varme 12

11 1 G Forsynings-spænding 24 V AC, ±15% Hz 2 G0 3 Jord 4 +C +24 V DC. Reference for digitale indgange DI. 10 G Reference for digitale udgange DO. 11 DO1 12 DO2 13 DO3 14 DO4 15 DO5 16 DO6 17 DO7 30 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI1 32 AI2 33 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI3 35 AI4 40 Agnd Reference stel for universal-indgange UI UI1 42 UI2 43 Agnd Reference stel for universal-indgange UI UI3 45 UI4 50 B RS485 EXO-line forbindelse 53 E 51 A 52 N Tomt ledningsdiagram Corrigo E28 57 Net+ 58 Net- 59 Egnd LON-forbindelse (kun LON-versioner) 71 DI1 72 DI2 73 DI3 74 DI4 75 DI5 76 DI6 77 DI7 78 DI8 90 Agnd Reference for analoge udgange AO AO1 92 AO2 93 AO3 94 AO4 95 AO5 13

12 1 G Forsynings-spænding 24 V AC, ±15% Hz 2 G0 3 Jord 4 +C +24 V DC. Reference for digitale indgange DI. 10 G Reference for digitale udgange DO. 11 DO1 12 DO2 13 DO3 14 DO4 30 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI1 32 AI2 33 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI3 35 AI4 50 B RS485 EXO-line forbindelse 53 E 51 A 52 N Tomt ledningsdiagram Corrigo E15V 57 Net+ 58 Net- 59 Egnd LON-forbindelse (kun LON-versioner) 71 DI1 72 DI2 73 DI3 74 DI4 90 Agnd Reference for analoge udgange AO AO1 92 AO2 93 AO3 14

13 1 G Forsynings-spænding 24 V AC, ±15% Hz 2 G0 3 Jord 4 +C +24 V DC. Reference for digitale indgange DI. 10 G Reference for digitale udgange DO. 11 DO1 12 DO2 30 Agnd Reference stel for analoge indgange AI AI1 32 AI2 50 B RS485 EXO-line forbindelse 53 E 51 A 52 N Tomt ledningsdiagram Corrigo E8V 57 Net+ 58 Net- 59 Egnd LON-forbindelse (kun LON-versioner) 71 DI1 72 DI2 73 DI3 90 Agnd Reference for analog udgang AO 1 91 AO1 15

14 3. Igangsætning (drift) Generelt Før CORRIGO E kan tages i brug skal den konfigureres, indgange og udgange skal bestemmes og alle relevante parametre skal fastsættes. Al igangsætning kan foretages v.hj.a. CORRIGO E front panel displayet og knapper eller via display E-DSP. Corrigo E Tool Det er dog bedst at konfigurere CORRIGO E v.hj.a. CORRIGO E Tool. CORRIGO E Tool er et PC-baseret konfigurationsprogram specielt udviklet til forenkling af igangsætningen af CORRIGO E-serien. Når man bruger E Tool kan hele konfigurationen og alle opsætninger foretages på computeren og derefter downloades til CORRIGO E. Der kan gemmes et uendeligt antal forskellige konfigurationer i computerhukommelsen til senere brug Sådan gøres det Ved konfiguration via E Tool, se E Tool manualen. Ved konfiguration via frontpanelet er der to fremgangsmåder afhængig af hvor meget hjælp man behøver. Fremgangsmåde 1: Gå direkte til kapitel 6 og 7 Display, knapper og LEDs og Adgangsrettigheder. Efter at have læst knapper og menu systemet, tilslut CORRIGO, log ind på System niveau og gå til menuen Konfiguration. Spring foreløbig konfigurationsmenuen Indgange/Udgange over og start med at konfigurere Regulerings-funktioner. Gennemgå konfigurations-menuerne i rækkefølge og fastsæt de funktioner og parametre der ønskes inkluderet. Brug afsnit 4 i denne manual som reference. Hold styr på hvilke indgange og udgange der skal bruges. Til hjælp er der en liste over indgangs- og udgangsfunktioner i afsnit 2, (2.2.3 Indgangs- / Udgangs-liste.) Slutteligt, konfigurér Indgange/Udgange. Gå ud af Konfiguration og til Indstillinger Fastsæt regulerings-værdierne i Indstillinger Indstil uret og ur-funktioner i Tids-indstillinger. Indstil regulerings-ønskeværdierne i Aktuelle/Ønske-værdierne. Deres CORRIGO skulle nu være klar til brug. Fremgangsmåde 2: Læs denne manual i rækkefølgen angivet nedenfor: Manualen er lavet så den fungerer som en guide gennem igangsætningen. De sidste afsnit af manualen, ej anført nedenfor, omhandler menuer og funktioner der ikke bruges under igangsætningen. Funktionsbeskrivelse Start med at læse afsnit 4. Funktionsbeskrivelse nedenfor. Visse funktioner er absolut nødvendige for driften af aggregatet og skal inkluderes. Andre har mere karakter af valgfri ekstra som kan udelades. Til slut i hver funktionsbeskrivelse er der en oversigt over de nødvendige indgange og udgange for at implementere funktionen. Til slut i manualen er der en liste over alle de analoge og digitale indgange og udgange. Under læsningen, markér da undervejs i listen de indgange og udgange De skal bruge til den pågældende anvendelse. Bemærk at universal-indgangene i CORRIGO E28 kan konfigureres, individuelt, til enten analoge eller digitale indgange. Display, knapper og LEDs Læs afsnit 6 om hvordan front panel knapperne bruges til at navigere CORRIGO E menu-systemet. Adgangsrettigheder Afsnit 7. Lær at logge på CORRIGO E Konfiguration Afsnit 8. Konfiguration. Tilslut CORRIGO. V.hj.a. knapperne og menu systemet, gå gennem configurations-menuerne der omhandler de funktioner De ønsker at bruge. Ved levering har Regulatorerne allerede ind- og udgangene fastsat til flere funktioner. Disse kan, selvfølgelig, ændres. I afsnit 2 Installering og ledningsnet er der to sæt ledningsdiagrammer, et sæt der viser den for-konfigurerede indgangs-/ udgangs-konfiguration, og et sæt hvor De kan udfylde med egne konfigurationsvalg. Indstillinger Indstil kontrol parametrene, P-bånd, I-tid for temperatur reguleringen. Indstil kontrol parametrene for tryk-reguleringen hvis De har tryk- eller luftmængde-regulerede ventilatorer. Indstil kontrol parametrene for fugtigheds-reguleringen hvis aktiveret. Indstil alarm parametrene; alarm niveau og tidsforsinkelser. Tidsindstillinger Indstil ur og kalender funktioner Ønskeværdier Sæt alle ønskeværdierne for alle aktive regulerings-sløjfer. Hånd/Auto Lær at bruge manuel regulering. Meget nyttigt ved test af Deres system. 16

15 4.1 Temperatur regulering Generelt CORRIGO E har følgende valg af regulerings-muligheder: 4. Funktionsbeskrivelse 1. Tillufts-regulering. 2. Udendørs temperatur tilpasset tillufts-regulering. 3. Kaskade rumtemperatur-regulering. 4. Udendørs temperatur afhængigt skift mellem rum-regulering og tillufts-regulering. 5. Udendørs temperatur afhængigt skift mellem fralufts-regulering og tillufts-regulering. 6. Kaskade Fralufts-regulering. Tillufts temperatur regulatoren fungerer omvendt, d.v.s. udgangen vil øges v. faldende temperatur. Regulatoren er en PI-regulator med justérbart P-bånd og I-tid. I de to første muligheder reguleres tilluftstemperaturen via tilluftstemperaturen og bruger ønskeværdierne som regulerings indgange. Under muligheder 3 og 6 reguleres tilluftstemperaturen som del af en kaskade regulator sammen med rum-/fraluftstemperatur regulatoren. Den ønskede rum-/fraluftstemperatur vil bestemme tilluftstemperatur ønskeværdien. Mulighed 4 og 5 svinger iflg. udendørstemperaturen: Tillufts regulering om vinteren og kaskade fralufts regulering om sommeren. I installationer med blandespjæld i stedet for varme krydsveksler, vil signalet for spjæld regulatoren blive vendt om i forhold til signalet for varme veksler regulering, d.v.s. mindskende signal v. øget varme behov. Dette gøres automatisk v. konfigurering af veksler udgangen = spjæld. Varmekilden kan enten være et varme batteri eller en el-varmer. Udgange Tillufts ventilator udgangen er delt mellem en eller flere af udgangs blokkene Y1, Y2 og Y3 for varme, varme krydsveksler og køl. Udgangs blokkene kan tilknyttes enten analoge 0 10 V DC udgange eller til 3-positions øge/mindske udgange Hver udgangsblok har to parametre til instilling af regulator muligheden: Regulator signal hvor udgangen bør være 0% Regulator signal hvor udgangen bør være 100% Disse indstillinger bruges til at bestemme udgangs aktiverings-rækkefølgen og til at opdele P-båndet mellem udgangene. 100% Udgangssign. 0% Regulator signal Køl Varme krydsveksler Varme Det er også muligt at dele en af de tre analoge udgange i to lige dele for at få en fjerde udgangs sekvens til temperatur regulering Regulerings-muligheder 1. Tilluftsregulering Tillufts temperaturen holdes på ønskeværdien ved at regulere udgangssignalerne for Varme, Varme krydsveksler og Køl. Der bruges en enkelt PI regulerings-sløjfe. Ønskeværdien indstilles v.hj.a. front panelet eller ved at bruge en ekstern ønske-anordning. Alarmer for høj og lav tillufts temperatur er aktive. Alarm for regulerings afsæt af tilluftstemperaturen er aktiv. 2. Udendørstemperatur tilpasset tilluftsregulering Tillufts temperatur ønskeværdien er udendørstemperatur tilpasset v.hj.a. en regulerings kurve med 8 knudepunkter. Tilluftstemperaturen holdes på ønske værdien ved at regulere udgangs-signalerne for Varme, Varme krydsveksler og Køl. Der bruges en enkelt PI regulerings-sløjfe. Alarmer for høj og lav tilluftstemperatur er aktive. Alarm for regulerings afsæt af tilluftstemperaturen er aktiv. 3. Rumregulering med kaskade funktion Kaskade regulering af rum temperatur og tillufts temperatur for at opnå en konstant indstillelig rum temperatur. Rumregulator udgangssignalet fremkalder tillufts regulatorens ønskeværdi. Der kan tilsluttes en eller to rumfølere. Hvis der tilsluttes to følere vil gennemsnittet af deres værdier blive brugt. Antallet af 17

16 rumfølere opfanges automatisk. Rumtemperaturen holdes på ønskeværdien ved at regulere udgangssignalerne for Varme, Varme krydsveksler og Køl. Der bruges to PI sløjfer. 4. Udetemperatur afhængigt skift mellem tillufts-temperatur-regulering og rum-temperatur-regulering Når udendørstemperaturen er lavere end en indstillelig grænse (vinter), vil udendørs tilpasset tilluft temperatur regulering blive aktiveret, ellers sommer kaskade rum temperatur regulering. 5. Udetemperatur afhængigt skift mellem tillufts-temperatur-regulering og fralufts-temperatur-regulering Når udendørstemperaturen er lavere end en indstillelig grænse, vil udendørs tilpasset tilluft temperatur regulering blive aktiveret, ellers kaskade fraluftstemperatur-regulering. 6. Fralufts regulering med kaskade funktion Kaskade regulering af fraluftstemperatur og tilluftstemperatur for at opnå en konstant, indstillelig rumtemperatur. Fraluftsregulator udgangssignalet fremkalder tillufts regulatorens ønskeværdi. Fraluftstemperaturen holdes på ønskeværdien ved at regulere udgangssignalet for Varme, Varme krydsveksler og Køl. Der bruges to PI sløjfer. Indgange og udgange Regulerings muligheder AI AI AI AI AI AI Tillufts føler AI AI AI Udetemperatur føler AI AI Rumtemperatur føler(e) AI AI Fralufts føler AI AI AI AI AI AI Frostvagt føler (vandvarme, valgfri) DI DI DI DI DI DI Frostvagt termostat (vandvarme, valgfri) AO AO AO AO AO AO Y1 Varme 0 10 V DC AO AO AO AO AO AO Y2 Veksler 0 10 V DC AO AO AO AO AO AO Y3 Køl 0 10 V DC AO AO AO AO AO AO Ekstra opdeling Y1, Y2 or Y V DC (valgfri) DO DO DO DO DO DO Varme 3-pos. Øge DO DO DO DO DO DO Varme 3-pos. Mindske DO DO DO DO DO DO Veksler 3-pos. Øge DO DO DO DO DO DO Veksler 3-pos. Mindske DO DO DO DO DO DO Køl 3-pos. Øge DO DO DO DO DO DO Køl 3-pos. mindske Varme typer Vandvarme Regulering Når aggregatet er i drift reguleres varme ventilen af den analoge udgang Y1 Varme eller af to digitale udgange Varme 3-pos. motor, øge og Varme, 3-pos. motor, mindske. Frostvagt Varme retur-vands temperaturen måles v.hj.a. den analoge indgang Frostvagt føler. Lave temperaturer vil fremkalde et internt, proportionalt signal der bruges til at tvinge varmeventilen åben og dermed undgå tilfrysning af varmeren. Det interne signal ( Internt signal ) er 100 % når signalet Frostvagt føler er lig med eller lavere end Alarm niveau. Når Frostvagt føler er højere end Alarm niveau går signalet lineært ned til 0 for Frostvagt føler lig med eller højere end Alarm niveau + Prop. Bånd. 18

17 100 % Intern signal Prop. Bånd 0 % Alarm niveau Frostvagt føler Når Internt signal når 100% eller når den digitale indgang Høj temp. grænse/frostvagt er aktiveret, lukkes aggregatet ned og en alarm aktiveres. Aggregatet vil gen-starte efter at alarmen er bekræftet og værdien på Frostvagt føler er gået tilbage til normal. Stilstandsvarme Hvis frostvagt er aktiveret vil regulatoren gå til stilstandsvarme når drift tilstanden går til Off. Stilstandsvarme-regulatoren vil regulere varme udgangen så der bevares en konstant indstillelig temperatur på frostvagt føleren. Frostvagt alarm niveauet indstilles in menuen aktuel/ønskeværdi El-varme Regulering Varmen reguleres v.hj.a. den analoge udgang Y1 Varme. Ved aktivering af den digitale indgang Høj temp grænse (Overhedning) vil aggregatet blive lukket ned, enten iflg. stop sekvensen beskrevet i afsnittet Start/stop af aggregat eller som en nød-nedlukning. Aggregatet vil genstarte efter at alarmen er bekræftet og Høj temp grænse (Overhedning) er genstartet. Bemærk at aktiveringen af indgangssignalet Luftmængde skift også stopper aggregatet. Ledningsinstallation forslag højtemp grænse v. brug af elvarme. Tegnede kontakter inaktiverede. Reguleringsspænding Relæ elvarme Høj grænse termostat Regulerings spænding Hjælperelæ Corrigo N.B. Det er vigtigt at høj-temperatur-termostaten er forbundet til at slå strømmen fra batteriet for at sikre at varmen er lukket ned når termostaten er aktiveret, selv hvis CORRIGO skulle være defekt. Indgange og udgange Vandvarme Elvarme AI DI** DI Frostvagt føler (valgfri) Frostvagt termostat (valgfri) Høj temp. grænse skiftekontakt DI Luftmængde skiftekontakt (valgfri) **Frostvagt kan også dannes v.hj.a. den digitale indgang Frostvagt termostat. Aktivering af indgangen vil tvinge drifttilstanden til Off og en alarm vil aktiveres. Frostvagt termostat kan ikke kombineres med stilstands varme. 19

18 4.1.3 Varme-veksler typer Varme-veksler aggregatet kan indstilles til en af de følgende muligheder: Krydsveksler Roterende veksler Væskekoblet veksler Blandespjæld Krydsveksler Regulering Luftstrømmen gennem veksleren reguleres af et lukkespjæld og et by-pass spjæld. Begge spjæld reguleres af den samme analoge udgang Y2 Varme veksler eller af to digitale udgange Veksler 3-pos. motor, øge og Veksler, 3-pos. motor, mindske, og forbindes så en åbner og den anden lukker. Af-isning Af-isning aktiveres enten når det digitale indgangssignal Af-isning aktiveres eller når værdien på den analoge indgang Afisnings veksler går under af-isnings grænsen (-3 C). Den deaktiveres når den digitale indgang grundindstilles eller den analoge indgang overstiger grænseværdien plus et indstilleligt differens. Ved af-isning: En PI-regulator sammenligner af-isnings ønskeværdien med signalet Af-isnings Veksler. Det mindste af udgangssignalerne fra denne regulator og udgangen fra den almindelige regulator bruges som udgang for spjældene. Roterende veksler Regulering Roteringshastighed reguleres af det analoge signal Y2 Varme veksler eller af to digitale udgange Veksler 3-pos. motor, øge og Veksler, 3-pos. motor, mindske. En rotationsvagt kan tilsluttes den digitale indgang Rotationsvagt Veksler. En alarm fremkaldes hvis denne indgang aktiveres samtidig med at det analoge udgangssignal er højere end 1.0V. Væskekoblet varmeveksler Regulering En blandeventil i veksler-cirkulations-systemet reguleres af det analoge signal Y2 Varme veksler eller af to digitale udgange Veksler 3-pos. motor, øge og Veksler, 3-pos. motor, mindske. Cirkulationspumpen (digital indgang start/stop CP Veksler ) startes såsnart motor-regulator-signalet er højere end 0.1V og stoppes når ventilen har været lukket i mere end 30 minutter. Af-isning Af-isning aktiveres når værdien på den analoge indgang Af-isnings Veksler går under af-isnings grænsen (-3 C). Den deaktiveres når den analoge indgang kommer over grænseværdien plus et indstilleligt differens. Ved af-isning En PI-regulator sammenligner af-isnings ønskeværdien med signalet Af-isnings Veksler. Det mindste af udgangssignalerne fra denne regulator og udgangen fra den almindelige regulator bruges som udgang for motoren. Udetemperatur regulering af veksler I stedet for at bruge Y2 til analog regulering af varme veksleren, kan den sættes til at on-off drift mod udendørstemperatur. Funktionen regulerer en digital udgang Genvindingsregulering, som aktiveres når udendørstemperaturen går under en sat værdi. En varme veksler alarm aktiveres hvis indgangen Rotationsvagt Veksler ikke er aktiveret når udgangen Genvindingsregulering er aktiv. Blandespjæld Regulering Den analoge udgang Y2 Varme veksler regulerer to spjæld for gradvis blanding af frisk luft og recirkuleret luft. I denne funktion mindskes udgangssignalet med øget varme-behov. CO2/VOC Hvis behovsreguleret ventilation er aktiveret i kombination med blandespjæld og CO 2 -værdien øges over ønskeværdien, vil spjældene gå over til at tillade mere frisk luft v.hj.a. en P-funktion. Minimumsgrænse En frisklufts minimum-grænse kan indstilles via front panelet. Grænseværdien kan sættes mellem 0 og 100%. Indgange og udgange Kryds Roter ende Væske Spjæld AI AI AI AI Udetemperatur føler (valgfri, udetemp start) DO DO DO DO Motor veksler (valgfri, udendørs temp start) AI AI Af-isnings føler (valgfri) DI DI Af-isnings signal (valgfri) DI Rotationsvagt, veksler (valgfri) 20

19 4.1.4 Trin regulator Varme/ DX køl Som alternativ eller tilføjelse til ovennævnte analoge regulering, kan varme og køl aktiveres i trin. Det interne signal bruges da til at aktivere digitale udgange til regulering af varme/køl. Der kan konfigureres op til fire varme udgange og tre køle udgange. Der er to muligheder: Sekvens; Hvert udgangstrin har individuelt indstillelige on- og off-værdier i % af regulerings-signalet. Antallet af trin svarer til antallet af varme/køle trin. Binær; Vameudgangene skal vægtes binært (1:2:4:8 for varme, 1:2:4 for køl) Antallet af trin der skal reguleres indstilles. Derefter kalkulerer programmet automatisk hvert aktiveringstrin. Skift mellem differens og minimums on/off tider kan indstilles. Antallet af varme trin vil være: 2 antal grupper. I binær funktion kan det analoge udgangssignal bruges til at fylde ud mellem trinene. Signalet vil gå % mellem aktiveringen af hvert trin. belastningen tilsluttet det analoge signal bør have samme størrelse som den mindste af de binære grupper. I nedenstående eksempel er der 4 varme grupper (1:1:2:4) og det totale antal varme trin er 8. Y1 = , Min-grænse sænkning (DX køl) Hvis der bruges DX køl sammen med rumtemperatur regulering eller fraluft temperatur regulering, kan tilluftstemperatur minimumsgrænseværdien sænkes for at give blidere (mere konstant) drift af køleagg. Den indstillede sænkning af grænseværdierne aktiveres når DX køl kører. Inputs and outputs Varme Køl DO DO Trin-kobler, trin 1 (valgfri) DO DO Trin-kobler, trin 2 (valgfri) DO DO Trin-kobler, trin 3 (valgfri) DO Trin-kobler, trin 4 (valgfri) Støtte regulering Når man kører rumtemperatur regulering eller fralufts regulering med en rumføler tilsluttet, vil Støtte reguleret Varme eller Støtte reguleret Køl køre når driftfunktionen er i Off-tilstand, der er konfigureret Støtte regulering og hvis forholdene kræver støtteregulering. Minimum driftstid kan sættes 0 til 720 minutter (normalt 20 minutter). Støtte regulerings-varme Behov for støtte regulerings-varme er når rumtemperaturen er lavere end startværdien som kan sættes 0 til 30 C. Ventilatorerne vil køre på den for-indstillede hastighed, varmeren og varme krydsveksleren køres på 100% kapacitet og køl slukkes (0%). Støtte regulerings-varme stopper når temperaturen overstiger 1K over startværdien. Støtte regulerings-køl Behov for støtte regulerings-køl er når rumtemperaturen er højere end startværdien som kan sættes 20 til 50 C. Ventilatorerne vil køre på den for-indstillede hastighed, varmeren og varme krydsveksleren slukkes (0%) og køl køres på fuld kapacitet (100%). Støtte regulerings-køl stopper når temperaturen går 1K under startværdien. Blandespjæld Der kan bruges en digital udgang til at tvinge blandespjæld eller et separat recirkulationsspjæld til fuld recirkulation når støtte regulerings-varme eller støtte regulerings-køl er aktiv. Slukket fralufts-ventilator Fralufts-ventilatoren kan konfigureres til at køre eller slukkes når støtte regulerings-varme eller støtte regulerings-køl er aktiv. Hvis ventilatoren er sat til ikke at køre vil signalet til varme-krydsveksleren sættes til 0% selv når der køres Støtte reguleringsvarme medmindre udgangen er konfigureret til blandespjæld. 21

20 Indgange og udgange AI AI DO Udetemperaturføler Rumtemperatur føler(e) Recirkulations spjæld Fri køl Denne funktion bruges om sommeren til at nedkøle bygningen om natten v.hj.a. kølig udendørs-luft, og dermed reducere behovet for køl om dagen. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres via frontpanelet.. Fri køl startes kl hvis alle tidskanaler er off, dag-udendørstemperaturen har været højere end en indstillelig værdi (22 C), og Tidsprogrammet er aktiv det følgende døgn. Ventilatorene kører mindst 3 minutter. Fri køl stopper kl a.m. eller hvis udendørstemperaturen kommer over startværdien (+15 C), eller udendørstemperaturen går under en indstillelig værdi (+5 C), eller hvis rumtemperaturen går under en indstillelig værdi (+18 C). Når fri køl er aktiv, kører ventilatorerne på normal hastighed men udgangene Varme, Varme veksler og Køl lukkes ned. Indgange og udgange AI AI Udetemperatur føler Rumtemperatur føler(e) Køle genvinding Hvis fraluftstemperaturen er en indstillelig værdi lavere end udendørstemperaturen, kan køle-genvinding aktiveres. Når køle-genvinding er aktiveret vil varmeveksler signalet blive vendt om så der gives øget genvinding ved øget køle-behov. Udgangssignaler Køl Veksler Regulator-signal 100% Output signals 0% Controller signal Cooling Exchanger Indgange og udgange AI AI Udetemperatur føler Fraluftstemperatur føler 22

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere