INDHOLDSFORTEGNELSE 389

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 389"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 389 International garanti Anbefalinger Tolerancer Ækvivalenstabel Piktogrammer Månekalender Gummirem Foldespænde Ægthedscertifikat Vandtæthed / Skruekrone og skrueknapper Indstilling af tiden (Generel information) Automatiske ure L607, L L602, L L Tidszoner L704.2, L L633 Diver Date L614 / L699 The Lindbergh Hour Angle Watch L699 The Longines Weems Second-Setting Watch L600 Månefaser L697, L698 3X / 4X Retrograde L707 4X Retrograde Kronografer Generel information Quartz-kronografer L538, L En PDF-version af denne brugsanvisning kan downloades fra vort website Automatiske kronografer L650, L L667, L L683, L688 Column-Wheel L688 Vernier, L L L788 Single Push-Piece Chronograph L678 Månefaser

2 390 INTERNATIONAL GARANTI LONGINES er glad for, at du har valgt en model fra vor ansete kollektion. Det lille, tekniske vidunder, du nu er ejer af, vil være dig tro i mange år. De mest avancerede teknikker er blevet brugt ved fremstillingen, og det har gennemgået strenge kontroller, inden det er blevet frigivet til salg. Dit LONGINES -ur er omfattet af en garanti fra Longines Watch Co. Francillon Ltd.* Garantien gælder i en periode på fireogtyve (24) måneder fra anskaffelsesdatoen på nedenstående betingelser. Den internationale LONGINES-garanti omfatter eventuelle fabrikations- og materialefejl ( mangler ), som måtte bestå på tidspunktet for leveringen af det LONGINES-ur, du har købt. Garantien vil kun kunne gøres gældende, såfremt garantibeviset er dateret og fuldstændigt og korrekt udfyldt og stemplet af en autoriseret LONGINESforhandler ( gyldigt garantibevis ). I garantiperioden er du berettiget til gratis at få repareret enhver mangel mod forevisning af et gyldigt garantibevis. Hvis en reparation ikke vil være tilstrækkelig til at sikre, at dit LONGINES-ur igen kan anvendes normalt, garanterer Longines Watch Co. Francillon Ltd vederlagsfri udskiftning med et LONGINES-ur af samme type eller med tilsvarende egenskaber. Garantien for erstatningsuret udløber fireogtyve (24) måneder efter datoen for anskaffelsen af det udskiftede ur. Denne producentgaranti omfatter ikke: batteriets holdbarhed; almindelig slitage og ælde (f.eks. ridset glas; farveforandring og/eller forandring af det materiale som ikke-metalliske remme eller kæder er lavet af, såsom læder, tekstil, gummi; afskalning af belægning); enhver skade på nogen del af uret, der er opstået som følge af unormal eller hårdhændet brug, mangelfuld vedligeholdelse og omhu, uheld (stød, buler, tryk, smadret glas og lignende), ukorrekt brug af uret samt undladelse af at følge den brugsanvisning, som følger med uret fra Longines Watch Co. Francillon Ltd; indirekte skader eller følgeskader af enhver art, der er opstået f.eks. som følge af anvendelsen af uret, manglende funktionsdygtighed, mangler ved uret eller på grund af LONGINES-urets manglende præcision; LONGINES-uret, hvis det har været overgivet til ikke autoriserede personer (f.eks. i forbindelse med batteriskifte, service eller reparationer), eller hvis det er blevet grundlæggende ændret i forhold til dets oprindelige tilstand, efter det ikke længere er under Longines Watch Co. Francillon Ltds kontrol. Ethvert yderligere krav mod Longines Watch Co. Francillon Ltd f.eks. på erstatning ud over den ovenfor anførte garanti er herved udtrykkeligt udelukket, undtagen for så vidt angår eventuelle obligatoriske lovhjemlede rettigheder køberen måtte have mod producenten.

3 International garanti SÆRLIGE ANBEFALINGER 391 Den ovenfor anførte producentgaranti: er uafhængig af enhver garanti, som sælger måtte yde køber, idet sælger alene bærer ansvaret for en sådan garanti; påvirker ikke købers rettigheder over for sælger eller nogen andre præceptive lovhjemlede rettigheder, som køber måtte have mod sælger. Longines Watch Co. Francillon Ltds kundeservice sikrer den bedst mulige vedligeholdelse af dit LONGINES- ur. Hvis dit ur trænger til service, bør du benytte en af de på medfølgende liste anførte autoriserede LONGINESforhandlere eller service-centre, som garanterer dig en service, der er i overensstemmelse med Longines Watch Co. Francillon Ltds krav. VIGTIGT: For at opfylde lokale krav er der udarbejdet et separat australsk/newzealandsk garantibevis for dette produkt. Det internationale garantibevis, der følger med dette produkt, gælder således ikke længere for kunder i Australien og New Zealand. Kontakt venligst Swatch Group Kundeservice på customer. eller for at rekvirere et eksemplar af det australske/newzealandske garantibevis, der gælder for dette produkt. KONTROL / SERVICE: Hvor ofte skal mit ur til kontrol? Vi anbefaler, at du lader dit urs vandtæthed kontrollere hvert år (partiel service, der omfatter en kontrol af urværket). Hvor ofte skal mit ur til service? Som ethvert præcisionsinstrument bør et ur serviceres jævnligt for at sikre sig, at det virker perfekt. Vi kan ikke sige, hvor ofte du bør lade dit ur servicere, da dette afhænger af modellen, det klima, du bor i, og hvor godt, du selv passer på uret. Som en hovedregel bør et ur til service hvert 4. eller 5. år afhængigt af, under hvilke forhold det bæres. Hvor skal jeg henvende mig for at få mit ur serviceret eller for at få et nyt batteri? Det anbefales, at du henvender dig til en autoriseret LONGINES-forhandler. De er de eneste, som råder over de nødvendige værktøj og apparater til at foretage indgreb på dit ur og udføre de nødvendige test på et professionelt niveau. Desuden kan kun specialister garantere, at deres arbejde lever op til LONGINES strenge kvalitetskrav. * Longines Watch Co. Francillon Ltd, CH-2610 Saint-Imier, Schweiz. LONGINES er et registreret varemærke.

4 392 SÆRLIGE ANBEFALINGER / TOLERANCER Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at mit Longines-ur virker perfekt i mange år? Magnetfelter: undgå at lægge dit ur på en højttaler eller et køleskab, da disse apparater frembringer magnetfelter, som kan beskadige uret. Saltvand: skyl altid dit ur i ferskvand efter et havbad. Chok: undgå at udsætte dit ur for chok, inklusive pludselige temperaturændringer. Skruekrone: sørg altid for at skrue kronen helt ind for at undgå, at der trænger fugt ind i urværket. Trykkrone: tryk altid kronen tilbage i den neutrale position for at undgå, at der trænger fugt ind i urværket. Rengøring: brug en tandbørste og sæbevand til at rengøre urremme af metal og vandtætte urkasser, og tør efter med en blød klud. Kemikalier: undgå direkte kontakt med opløsningsmidler, rengøringsmidler, parfume, kosmetik og lign., som kan beskadige armbåndet, urkassen eller pakningerne. Temperaturer: undgå at udsætte dit ur for ekstreme temperaturer (over 60 C (140 F) og under 0 C (32 F)) eller pludselige temperatursvingninger. Vandtæthed: vi kan ikke garantere, at dit ur vil forblive vandtæt for evigt. Pakningen kan påvirkes af slid eller af slag på kronen. Som anbefalet i vore serviceanvisninger bør du lade de vandtætte pakninger kontrollere af en godkendt LONGINES-forhandler en gang om året. Kronografknapper: undlad at benytte knapperne under vand, da der herved kan trænge fugt ind i urværket. TOLERANCER / OPTRÆKNING Mekaniske urværker Et mekanisk urværks præcision varierer afhængig af bærerens vaner. De fleste LONGINES-ure har en præcision på mellem 5 og + 15 sekunder i døgnet. Optrækning (kronen trykket helt ind) Dit håndleds naturlige bevægelser trækker automatisk dit Longines-ur op, og det har en gangreserve på adskillige timer (se ækvivalenstabellen på side ). Det er kun nødvendigt at trække uret/kronografen op manuelt, hvis du ikke har haft det på i flere dage. Lejlighedsvis optrækning: hvis du ikke har haft dit ur på i et døgn eller mere, bør du trække det op manuelt med kronen i position 1.

5 ANBEFALINGER 393 Quartz-urværker Den omgivende temperatur påvirker et quartz-urværkets præcision, som vil ligge på mellem 0,3 og + 0,5 sekunder om dagen. Hvis du har et quartz-ur, forsynes det med energi af et batteri. Non-lithium-batterier vil kunne holde i 12 til 18 måneder, inden et pludseligt energitab vil få uret til at standse. Visse ure er forsynet med en batteriindikator for «end-of-life» (E.O.L.): når batteriet er ved at være opbrugt, begynder sekundviseren at hoppe hvert fjerde sekund over. Når dette sker, skal batteriet udskiftes omgående. Et afladet batteri inde i uret kan beskadige værket. Håndtering af quartz-ure efter endt levetid* Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres på en lokal godkendt Gælder kun for quartz-ure genbrugsstation. Ved at følge disse retningslinjer bidrager du til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med til at bevare naturens ressourcer. * Gælder i EU-medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning. Udskiftning af batteriet Vi tilråder at kontakte et godkendt LONGINES servicecenter eller en godkendt LONGINES forhandler. De råder over det nødvendige værktøj og de nødvendige apparater til at udføre dette arbejde professionelt. Brugte batterier bør udskiftes med det samme, så man undgår syreudslip med deraf følgende beskadigelse af urværket. Batteritype Zink sølvoxid knapbatteri.

6 394 ÆKVIVALENSTABEL * Omfatter kun kalibre med flere end 3 visere og dato. Øvrige kalibre, se side Ref. Kaliber* Kollektion Gangreserve Side L L600 The Longines Master Collection 42 timer 413 L L614 The Lindbergh Hour Angle Watch 42 timer 410 L L651 The Longines Master Collection 42 timer 421 L L635 The Longines Master Collection 38 timer 406 L L650 Longines evidenza 42 timer 421 L L607 The Longines Master Collection 42 timer 404 L L693 The Longines Master Collection 48 timer 405 L L651 The Longines Master Collection 42 timer 421 L L678 The Longines Master Collection 48 timer 426 L L699 The Lindbergh Hour Angle Watch 46 timer 410 L L696 The Longines Master Collection 46 timer 424 L L602 The Longines Master Collection 42 timer 405 L L699 The Longines Weems Second-Setting Watch 46 timer 412 L L697 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L698 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L697 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L698 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L704.2 The Longines Master Collection 48 timer 408 L L705 Longines Lindbergh s Atlantic Voyage Watch 46 timer 425 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 L L707 The Longines Master Collection 46 timer 415 L L707 The Longines Master Collection 46 timer 415 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 L L688 Conquest 54 timer 423 L L688 Conquest 54 timer 423 L L683 Longines Heritage timer 423 L L674 Longines Heritage timer 422 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 Dit urs referencenummer er indgraveret bag på urkassen.

7 ÆKVIVALENSTABEL 395 * Omfatter kun kalibre med flere end 3 visere og dato. Øvrige kalibre, se side Ref. Kaliber* Kollektion Gangreserve Side L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 L L704.3 Longines Twenty-Four Hours 48 timer 408 L L688 The Longines Saint-Imier Collection 54 timer 423 L L688 The Longines Saint-Imier Collection 54 timer 423 L L636 The Longines Master Collection 38 timer 404 L L688 The Longines Master Collection 54 timer 423 L L707 The Longines Saint-Imier Collection 46 timer 415 L L688 Longines Heritage timer 423 L L678 The Longines Master Collection 48 timer 426 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180 th Anniversary 54 timer 425 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180 th Anniversary 54 timer 425 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180 th Anniversary 54 timer 425 L L788 The Longines Avigation Watch Type A-7 54 timer 425 L L688 The Longines Telemeter Chronograph 54 timer 423 L L688 The Longines Tachymeter Chronograph 54 timer 423 L L538 Conquest QUARTZ 419 L L541 HydroConquest QUARTZ 419 L L667 HydroConquest 48 timer 422 L L541 Conquest QUARTZ 419 L L633-Diver The Longines Legend Diver Watch 38 timer 409 L L704.2 Conquest 48 timer 408 L L688-Vernier The Longines Column-Wheel Chronograph Record 54 timer 424 L L683 Flagship Heritage 48 timer 423 L L698 Longines Heritage Retrograde 46 timer 414 L L636 Flagship 38 timer 404 L L688 Flagship 54 timer 423 Dit urs referencenummer er indgraveret bag på urkassen.

8 396 PIKTOGRAMMER Cal. Ref. Kaliber Vandtæthed Reference Vandtæt ned til 3 bar (30 m)* E.O.L Batteriets resterende levetid Afstand mellem hornene Konvention om International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter d extinction Gennemsigtig bagkasse Vandtæt ned til 5 bar (50 m)* Vandtæt ned til 10 bar (100 m)* Vandtæt ned til 30 bar (300 m)* * De angivne værdier af vandtætheden i meter svarer til det påførte overtryk ifølge standarden ISO Gennemsigtig bagkasse med dæksel Urkassens materiale Skruebagkasse Skruekrone Enkeltknapkrone Drejelig yderring Tachymeter Indstillingsspids Antal og karat af Top Wesselton VVS diamanterne Rustfrit stål Guld 18 karat PVD Stål / PVD Rustfrit stål / Guld 18 karat Rustfrit stål / Keramik PL GE Antal og karat af Top Wesselton VS eller SI diamanterne Perlemorsurskive Glas Superluminova Foldespænde PMMA af HT-kvalitet (polymethylmethacrylat) Mineralsk glas Safirglas Urværk Quartz Safirglas med et lag antirefleksbelægning på indersiden Safirglas med flere lag antirefleksbelægning på indersiden Automatisk Kolonnehjulsværk Urkassens størrelse Manuel optrækning (i mm)

9 MÅNEFASER / MÅNEKALENDER 397 Nymåne Første Kvarte Fuldmåne Sidste Kvarte December December December Januar Januar 18 Januar 27 Januar 3 Februar 10 Februar 17 Februar 25 Februar 4 Marts 11 Marts 19 Marts 27 Marts 3 April 10 April 18 April 25 April 2 Maj 10 Maj 18 Maj 25 Maj 31 Maj 8 Juni 16 Juni 23 Juni 30 Juni 8 Juli 16 Juli 22 Juli 29 Juli 6 August 14 August 21 August 28 August 5 September 12 September 19 September 27 September 5 Oktober 11 Oktober 18 Oktober 26 Oktober 3 November 10 November 17 November 25 November 3 December 9 December 17 December 25 December Januar Januar Januar Januar Januar 6 Februar 14 Februar 22 Februar 1 Marts 8 Marts 16 Marts 24 Marts 30 Marts 7 April 15 April 22 April 29 April 7 Maj 14 Maj 21 Maj 28 Maj 5 Juni 13 Juni 19 Juni 27 Juni 5 Juli 12 Juli 19 Juli 26 Juli 4 August 10 August 17 August 25 August 2 September 9 September 16 September 24 September 1 Oktober 8 Oktober 15 Oktober 23 Oktober 31 Oktober 6 November 14 November 22 November 29 November 6 December 14 December December December Januar Januar Januar 27 Januar 3 Februar 12 Februar 18 Februar 25 Februar 5 Marts 13 Marts 20 Marts 27 Marts 4 April 12 April 18 April 25 April 4 Maj 11 Maj 18 Maj 25 Maj 2 Juni 9 Juni 16 Juni 24 Juni 2 Juli 8 Juli 16 Juli 24 Juli 31 Juli 7 August 14 August 22 August 29 August 5 September 13 September 21 September 28 September 4 Oktober 13 Oktober 20 Oktober 27 Oktober 3 November 11 November 19 November 25 November 3 December December December December Januar Januar 16 Januar 24 Januar 1 Februar 8 Februar 15 Februar 22 Februar 1 Marts 9 Marts 15 Marts 23 Marts 31 Marts

10 398 GUMMIREM God modstand mod aggressive og ekstreme omgivelser 1. Tag de to dæksler af lukketøjet ved at trykke på stifterne. 4. Indfør de to stifter i de to dele af gummiremmen. 2. Mål omkredsen af dit håndled ved at sno urremmen omkring håndleddet. Den længde, der svarer til din arm, bestemmes af halvdelen af antallet af overliggende huller. Eksempel: halvdelen er et lige tal: 8 overliggende huller, halvdelen af 8 er 4, skær 2 huller af på hvert stykke af remmen. Halvdelen er et ulige tal: 14 overliggende huller, halvdelen af 14 er 7, skær 4 huller af på det stykke rem, der svarer til kl. 12, og 3 huller på det stykke, der svarer til kl Skær remmen over langs de tilsvarende inddelinger. 5. Montér remmens to stykker på lukketøjet, så siden med inddelingerne vender ind mod din hud, og indfør stifterne i hullerne nærmest midten af spændet. 6. Prøv uret. 7. For en finjustering af urremmen flyttes stiften til et af hullerne i spændet. Hvis remmen er for lang, kan du skære yderligere et hul af. Hvis det er nødvendigt at justere længden af din urrem, anbefaler vi dig at lade en Longinesforhandler gøre det. Det anbefales at vaske gummiremmen jævnligt med vand og sæbe, især på indersiden.

11 FOLDESPÆNDE 399 Justering af spændet 1. Frigør justeringsmekanismen ved at trække stiften ud af hullet i det lange stykke af urremmen. Lukning af spændet 5. Sæt urremmen på håndleddet og før det lange stykke af remmen gennem det lille faste spænde. 2. Skub mekanismen hen ad dette lange stykke rem og fastgør den igen ved at trykke stiften ind i det ønskede hul. 6. Luk foldespændet, så der lyder et klik. Før om nødvendigt det lange stykke af remmen gennem det lille forskydelige spænde. Åbning af spændet 3. For at åbne spændet trykkes på knapperne på begge sider samtidig. 4. Spændet åbnes for at udvide urremmen, så uret kan tages af og på håndleddet.

12 400 ÆGTHEDSCERTIFIKAT Longines bøjer sig for den ultimative skønhed: diamanten Dette ægthedscertifikat garanterer kvaliteten af hver enkelt ædelsten, der er udvalgt af Longines specialister. Slibningen: Longines diamanter slibes i den traditionelle brillantstil. Renheden: renhedsgraden for en af Longines diamanter er VVS (very very small inclusions). Det betyder, at den kan indeholde ubetydelige ufuldkommenheder, som dårligt nok kan ses ved en tidobbelt forstørrelse. Farven: farven af de diamanter, der anvendes af Longines, er Top Wesselton. Vægten: vægten af en diamant måles i karat, en karat svarer til en femtedel af et gram.

13 VANDTÆTHED / SKRUEKRONE OG SKRUEKNAPPER Forholdsregler vedrørende vandtæthed Hvis dit ur er vandtæt, er det meget vigtigt, at pakningerne kontrolleres hvert år inden badesæsonens start, da de, uden at du opdager det, kan være blevet beskadiget af et hårdt slag. Hvis urkassen af en eller anden grund skal åbnes, skal pakningerne ved glasset, urkassens bagkasse og kronen (og/eller knapperne) kontrolleres og om fornødent udskiftes. Skruekrone og skrueknapper Visse Longines-modeller er forsynet med en skruekrone, som skal løsnes før hver indstilling ved at dreje den mod uret (fig. ). Efter brug sættes kronen tilbage i position 2, trykkes ind og skrues godt fast i position 1, så den slutter tæt mod urkassen (fig. ). VIGTIGT! Husk altid at trykke kronen (og/eller knapperne) helt i bund og skru den godt fast, så den slutter tæt mod urkassen. Bevæg aldrig kronen (og/eller knapperne), når uret befinder sig i et fugtigt miljø.

14 402 INDSTILLING AF TIDEN GENEREL INFORMATION Model med time- og minutviser 2 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Model med time- og minutviser og dato 3 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Indstilling af tiden Træk kronen helt ud i position 2. Indstil viserne ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1. Det kan være nødvendigt at trække selvoptrækkende ure op manuelt, hvis de ikke har været brugt i længere tid. Indstilling af tiden Træk kronen helt ud i position 3. Indstil viserne ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1. Hurtig indstilling af datoen (standardmetode) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns, og tryk så kronen i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. 8:00pm :00 0am Det er ikke muligt at indstille datoen mellem kl. 20 og kl. 3.

15 INDSTILLING AF TIDEN GENEREL INFORMATION 403 Model med time-, minut- og sekundviser og dato 3 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Gangreserveindikator Visse ure er forsynet med en gangreserveindikator (kaliber L602, L693, L697). Hvis uret bæres sjældent eller slet ikke, vil denne viser gradvis bevæge sig mod uret. Når den angiver en gangreserve på under 1/4, bør uret enten trækkes op eller bæres for at undgå, at det går i stå. Når uret trækkes op, bevæger gangreserveindikatoren sig med uret. (standardmetode) For at synkronisere uret med et officielt tidsignal (telefon, radio, mv.), træk kronen helt ud i position 3 i det øjeblik, hvor den lille sekundviser står på 60, og tryk så kronen tilbage i position 1 samtidig med bippet i tidssignalet. Datoen skifter, hver gang timeviseren passerer midnat. Hurtig indstilling af datoen (standardmetode) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns, og tryk så kronen i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

16 404 L607, L636 Automatiske ure 3 positioner 3 positioner Sekundviser Vindue Vindue med med stor dato Sekundviser dato og ugedag L607 L636 Viser timer, minutter, sekunder og dato. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Viser timer, minutter, sekunder, ugedag og dato. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen og ugedagen Træk kronen ud i mellempositionen 2, drej den forlæns for at indstille datoen eller baglæns for at skifte ugedagen, og tryk den tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

17 Automatiske ure L602, L Sekundviser 3 positioner Sekundviser 3 positioner Gangreserveindikator Datovindue Gangreserveindikator Datovindue L602 L693 Viser timer, minutter, sekunder og dato samt gangreserven. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Viser timer, minutter, sekunder og dato samt gangreserven. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

18 406 L tidszoner Automatiske ure 24-timers-urskive Ring med bynavne 3 positioner Sekundviser Datovindue L tidszoner Viser timer, minutter, sekunder og dato samt tiden i 24 tidszoner, hvor der er et referencepunkt (Longines patent nr /92-3). 3 positioner Træk kronen helt ud i position 3, hvorved sekundviseren standser. Indstil tiden ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Når kronen drejes, drejer 24-timers-urskiven også. Synkroniser uret med et tidssignal (telefon, radio, tv, mv.), og tryk så kronen tilbage i position 1. Indstilling af tidszonen og datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej kronen forlæns eller baglæns for at bevæge timeviseren i den tilsvarende retning i successive hop af 1 time uden at påvirke minut- eller sekundviseren. Når timeviseren passerer midnat, skifter datoen automatisk og viser enten den næste dag eller den foregående dag afhængig af, i hvilken retning du drejer kronen. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. Tryk kronen tilbage i position 1.

19 Automatiske ure L tidszoner 407 Brugsanvisning til dit Longines-ur med 24 tidszoner Træk kronen helt ud i position 3. Sekundviseren vil derved standse. Drej kronen i den ene eller den anden retning, så din lokale tid (vintertid) vises på 24-timers-urskiven over for byen i den tidszone, hvor du befinder dig. Tryk kronen tilbage i mellempositionen 2 og indstil timeviseren på lokal tid, idet du tjekker, at datoen skifter ved midnat. Tryk kronen tilbage i position 1. Dit ur viser nu universaltid på 24-timers-urskiven og lokal tid med viserne. Eksempel: den 23. februar i Paris er GMT (London) kl. 12, viserne angiver 10 timer og 8 minutter, og på urskiven står 10 over for Paris. Brugsanvisning på rejser Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil timeviseren, så den svarer til tidszonen i den by, hvor du befinder dig (jf. tabel over byer). Tryk kronen tilbage i position 1. Visse lande har sommertid. Følg samme procedure for at indstille dit ur. Eksempel: den 23. februar i Tokyo er GMT (London) kl. 12, viserne angiver 18 timer og 8 minutter, og på urskiven står 10 over for Paris: Det betyder, at klokken er i Paris.

20 408 L704.2, L704.3 Automatiske ure (24 timer) Datovindue 3 positioner 24-timers-indikator 3 positioner Sekundviser 24-timers-indikator Datovindue 24-timers-viser (24 timer - anden tidszone) Sekundviser Knap til åbning af urkassens bagkasse L timer, 2 tidszoner Viser timer, minutter, sekunder og dato samt tiden i en anden tidszone. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. L704.3 Longines Twenty-Four Hours Viser 24 timer, minutter, sekunder og dato. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. Indstilling af tiden i en anden tidszone (24-timers-viser) på rejser Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej kronen baglæns for at indstille 24-timers-viseren, så den svarer til tidszonen i den by, hvor du befinder dig. Tryk kronen tilbage i position 1.

21 Automatiske ure L633-Diver Date 409 Drejekrans DIVER Krone til at låse/frigøre drejekransen Sekundviser 1 2 Datovindue 3 A 3 positioner L633-Diver Date Dit Longines Legend Diver Watch har 2 kroner, A og DIVER for særlige funktioner (fig. ). Viser timer, minutter, sekunder og dato og sætter des uden brugeren i stand til at tjekke sin dykketid. Indstilling af datoen Skru krone A løs og træk den ud i mellempositionen 2. Drej den forlæns, indtil den ønskede dato vises. Tryk krone A tilbage i position 1 og skru den godt fast. Krone A : 3 positioner Skru kronen A løs og træk den helt ud i position 3, hvorved sekundviseren standser. Indstil tiden ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen A tilbage i position 1 samtidig med bippet i et tidssignal (telefon, radio, tv, mv.), og skru kronen A fast igen. DIVER -skruekrone Sådan tjekker du din dykketid Skru DIVER -kronen løs. Ved dykningens start indstilles drejekransen, så pilen står ud for minutviseren. Tryk kronen ind igen og skru den godt fast (fig. ). Du kan aflæse din dykketid ved hjælp af minutviseren og skalaen på drejekransen (fig. ). Eksemplet viser: 15 minutters dykketid.

22 410 The Lindbergh Hour Angle Watch Automatiske ure C Drejelig yderring Sekundviser 3 positioner A Central urskive for timer, minutter, sekunder, timevinkel D B Knap til åbning af urkassens bagkasse Drejelig central urskive for sekunder L614 / L699-Lindbergh The Lindbergh Hour Angle Watch blev oprindeligt designet af Charles Lindbergh som et navigationshjælpemiddel til piloter. Brugt sammen med en sekstant og en nautisk almanak sætter uret brugeren i stand til let at bestemme timevinklen i forhold til Greenwich, dvs. længdegraden. Dette ur adskiller sig i kraft af sin sindrige kombination af urskiver fra almindelige ure på tre områder: A Urskiven er beregnet til på samme tid at vise klokken (i timer, minutter og sekunder) og timevinklen (i buegrader og -minutter). B Den drejelige centrale urskive viser sekunderne. Den kan drejes ved hjælp af kronen for at synkronisere uret med et tidsignal. C Yderringen kan drejes for at korrigere tidsækvationen (som varierer fra dag til dag). 3 positioner Synkronisering af uret med et tidsignal I mellempositionen 2 kan kronen bruges til at dreje den centrale urskive (i den ene eller den anden retning). Træk kronen ud i mellempositionen 2 og drej den centrale urskive, så sekundviseren peger på positionen 60/15, når det sidste bip i tidsignalet lyder. Tryk kronen tilbage i position 1. Knap D ud for kl. 4 Denne knap bruges til at åbne urets bagkasse, hvorved urværket kan ses gennem et beskyttende safirglas.

23 Automatiske ure The Lindbergh Hour Angle Watch 411 Rum/tid-urskiven, og hvordan den fungerer The Lindbergh Hour Angle Watch er designet på baggrund af det faktum, at jorden drejer 360 på 24 timer, 180 på 12 timer, 15 på 1 time og 15 bueminutter på 1 minut. Følgelig: en bevæger sig 15 i timen. Et helt gennemløb af urskiven (12 timer) svarer til 180. en bevæger sig 1 hvert 4. minut, med andre ord 15 i timen. Hver af de 15 er inddelt i fire sektorer på 15 bueminutter. Alle disse angivelser er indgraveret på den drejelig yderring. Den centrale sekundvisers gennemløb af en hel omgang svarer til 15 bueminutter. Den drejelige centrale urskive er inddelt i 60 buesekunder og 15 bueminutter. Brugsanvisning til The Lindbergh Hour Angle Watch Synkroniser uret med et tidsignal. Når du aflæser dit ur, viser det for eksempel 4 timer, 37 minutter og 12 sekunder. Tidsækvationen for den betragtede dag er minus 4 minutter og 50 sekunder. Flyt derfor mærket, der sidder ved 15 på yderringen, 4 enheder mod venstre. Disse enheder, der svarer til minutterne, er indgraveret på kanten af urkassen. Dine data er som følger: Sekundviser (central urskive) 3 (yderring) (hovedskive) 60 Da du kun har drejet yderringen 4 minutter, mangler du stadig at tage højde for de 50 sekunder (idet tidsækvationen jo var på minus 4 minutter og 50 sekunder for den betragtede dag). På den centrale urskive står 50 over for 12½. /. 12½ Solens timevinkel i forhold til Greenwich (din længdegrad) 70 5½

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere