INDHOLDSFORTEGNELSE 389

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 389"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 389 International garanti Anbefalinger Tolerancer Ækvivalenstabel Piktogrammer Månekalender Gummirem Foldespænde Ægthedscertifikat Vandtæthed / Skruekrone og skrueknapper Indstilling af tiden (Generel information) Automatiske ure L607, L L602, L L Tidszoner L704.2, L L633 Diver Date L614 / L699 The Lindbergh Hour Angle Watch L699 The Longines Weems Second-Setting Watch L600 Månefaser L697, L698 3X / 4X Retrograde L707 4X Retrograde Kronografer Generel information Quartz-kronografer L538, L En PDF-version af denne brugsanvisning kan downloades fra vort website Automatiske kronografer L650, L L667, L L683, L688 Column-Wheel L688 Vernier, L L L788 Single Push-Piece Chronograph L678 Månefaser

2 390 INTERNATIONAL GARANTI LONGINES er glad for, at du har valgt en model fra vor ansete kollektion. Det lille, tekniske vidunder, du nu er ejer af, vil være dig tro i mange år. De mest avancerede teknikker er blevet brugt ved fremstillingen, og det har gennemgået strenge kontroller, inden det er blevet frigivet til salg. Dit LONGINES -ur er omfattet af en garanti fra Longines Watch Co. Francillon Ltd.* Garantien gælder i en periode på fireogtyve (24) måneder fra anskaffelsesdatoen på nedenstående betingelser. Den internationale LONGINES-garanti omfatter eventuelle fabrikations- og materialefejl ( mangler ), som måtte bestå på tidspunktet for leveringen af det LONGINES-ur, du har købt. Garantien vil kun kunne gøres gældende, såfremt garantibeviset er dateret og fuldstændigt og korrekt udfyldt og stemplet af en autoriseret LONGINESforhandler ( gyldigt garantibevis ). I garantiperioden er du berettiget til gratis at få repareret enhver mangel mod forevisning af et gyldigt garantibevis. Hvis en reparation ikke vil være tilstrækkelig til at sikre, at dit LONGINES-ur igen kan anvendes normalt, garanterer Longines Watch Co. Francillon Ltd vederlagsfri udskiftning med et LONGINES-ur af samme type eller med tilsvarende egenskaber. Garantien for erstatningsuret udløber fireogtyve (24) måneder efter datoen for anskaffelsen af det udskiftede ur. Denne producentgaranti omfatter ikke: batteriets holdbarhed; almindelig slitage og ælde (f.eks. ridset glas; farveforandring og/eller forandring af det materiale som ikke-metalliske remme eller kæder er lavet af, såsom læder, tekstil, gummi; afskalning af belægning); enhver skade på nogen del af uret, der er opstået som følge af unormal eller hårdhændet brug, mangelfuld vedligeholdelse og omhu, uheld (stød, buler, tryk, smadret glas og lignende), ukorrekt brug af uret samt undladelse af at følge den brugsanvisning, som følger med uret fra Longines Watch Co. Francillon Ltd; indirekte skader eller følgeskader af enhver art, der er opstået f.eks. som følge af anvendelsen af uret, manglende funktionsdygtighed, mangler ved uret eller på grund af LONGINES-urets manglende præcision; LONGINES-uret, hvis det har været overgivet til ikke autoriserede personer (f.eks. i forbindelse med batteriskifte, service eller reparationer), eller hvis det er blevet grundlæggende ændret i forhold til dets oprindelige tilstand, efter det ikke længere er under Longines Watch Co. Francillon Ltds kontrol. Ethvert yderligere krav mod Longines Watch Co. Francillon Ltd f.eks. på erstatning ud over den ovenfor anførte garanti er herved udtrykkeligt udelukket, undtagen for så vidt angår eventuelle obligatoriske lovhjemlede rettigheder køberen måtte have mod producenten.

3 International garanti SÆRLIGE ANBEFALINGER 391 Den ovenfor anførte producentgaranti: er uafhængig af enhver garanti, som sælger måtte yde køber, idet sælger alene bærer ansvaret for en sådan garanti; påvirker ikke købers rettigheder over for sælger eller nogen andre præceptive lovhjemlede rettigheder, som køber måtte have mod sælger. Longines Watch Co. Francillon Ltds kundeservice sikrer den bedst mulige vedligeholdelse af dit LONGINES- ur. Hvis dit ur trænger til service, bør du benytte en af de på medfølgende liste anførte autoriserede LONGINESforhandlere eller service-centre, som garanterer dig en service, der er i overensstemmelse med Longines Watch Co. Francillon Ltds krav. VIGTIGT: For at opfylde lokale krav er der udarbejdet et separat australsk/newzealandsk garantibevis for dette produkt. Det internationale garantibevis, der følger med dette produkt, gælder således ikke længere for kunder i Australien og New Zealand. Kontakt venligst Swatch Group Kundeservice på customer. eller for at rekvirere et eksemplar af det australske/newzealandske garantibevis, der gælder for dette produkt. KONTROL / SERVICE: Hvor ofte skal mit ur til kontrol? Vi anbefaler, at du lader dit urs vandtæthed kontrollere hvert år (partiel service, der omfatter en kontrol af urværket). Hvor ofte skal mit ur til service? Som ethvert præcisionsinstrument bør et ur serviceres jævnligt for at sikre sig, at det virker perfekt. Vi kan ikke sige, hvor ofte du bør lade dit ur servicere, da dette afhænger af modellen, det klima, du bor i, og hvor godt, du selv passer på uret. Som en hovedregel bør et ur til service hvert 4. eller 5. år afhængigt af, under hvilke forhold det bæres. Hvor skal jeg henvende mig for at få mit ur serviceret eller for at få et nyt batteri? Det anbefales, at du henvender dig til en autoriseret LONGINES-forhandler. De er de eneste, som råder over de nødvendige værktøj og apparater til at foretage indgreb på dit ur og udføre de nødvendige test på et professionelt niveau. Desuden kan kun specialister garantere, at deres arbejde lever op til LONGINES strenge kvalitetskrav. * Longines Watch Co. Francillon Ltd, CH-2610 Saint-Imier, Schweiz. LONGINES er et registreret varemærke.

4 392 SÆRLIGE ANBEFALINGER / TOLERANCER Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at mit Longines-ur virker perfekt i mange år? Magnetfelter: undgå at lægge dit ur på en højttaler eller et køleskab, da disse apparater frembringer magnetfelter, som kan beskadige uret. Saltvand: skyl altid dit ur i ferskvand efter et havbad. Chok: undgå at udsætte dit ur for chok, inklusive pludselige temperaturændringer. Skruekrone: sørg altid for at skrue kronen helt ind for at undgå, at der trænger fugt ind i urværket. Trykkrone: tryk altid kronen tilbage i den neutrale position for at undgå, at der trænger fugt ind i urværket. Rengøring: brug en tandbørste og sæbevand til at rengøre urremme af metal og vandtætte urkasser, og tør efter med en blød klud. Kemikalier: undgå direkte kontakt med opløsningsmidler, rengøringsmidler, parfume, kosmetik og lign., som kan beskadige armbåndet, urkassen eller pakningerne. Temperaturer: undgå at udsætte dit ur for ekstreme temperaturer (over 60 C (140 F) og under 0 C (32 F)) eller pludselige temperatursvingninger. Vandtæthed: vi kan ikke garantere, at dit ur vil forblive vandtæt for evigt. Pakningen kan påvirkes af slid eller af slag på kronen. Som anbefalet i vore serviceanvisninger bør du lade de vandtætte pakninger kontrollere af en godkendt LONGINES-forhandler en gang om året. Kronografknapper: undlad at benytte knapperne under vand, da der herved kan trænge fugt ind i urværket. TOLERANCER / OPTRÆKNING Mekaniske urværker Et mekanisk urværks præcision varierer afhængig af bærerens vaner. De fleste LONGINES-ure har en præcision på mellem 5 og + 15 sekunder i døgnet. Optrækning (kronen trykket helt ind) Dit håndleds naturlige bevægelser trækker automatisk dit Longines-ur op, og det har en gangreserve på adskillige timer (se ækvivalenstabellen på side ). Det er kun nødvendigt at trække uret/kronografen op manuelt, hvis du ikke har haft det på i flere dage. Lejlighedsvis optrækning: hvis du ikke har haft dit ur på i et døgn eller mere, bør du trække det op manuelt med kronen i position 1.

5 ANBEFALINGER 393 Quartz-urværker Den omgivende temperatur påvirker et quartz-urværkets præcision, som vil ligge på mellem 0,3 og + 0,5 sekunder om dagen. Hvis du har et quartz-ur, forsynes det med energi af et batteri. Non-lithium-batterier vil kunne holde i 12 til 18 måneder, inden et pludseligt energitab vil få uret til at standse. Visse ure er forsynet med en batteriindikator for «end-of-life» (E.O.L.): når batteriet er ved at være opbrugt, begynder sekundviseren at hoppe hvert fjerde sekund over. Når dette sker, skal batteriet udskiftes omgående. Et afladet batteri inde i uret kan beskadige værket. Håndtering af quartz-ure efter endt levetid* Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres på en lokal godkendt Gælder kun for quartz-ure genbrugsstation. Ved at følge disse retningslinjer bidrager du til at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med til at bevare naturens ressourcer. * Gælder i EU-medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning. Udskiftning af batteriet Vi tilråder at kontakte et godkendt LONGINES servicecenter eller en godkendt LONGINES forhandler. De råder over det nødvendige værktøj og de nødvendige apparater til at udføre dette arbejde professionelt. Brugte batterier bør udskiftes med det samme, så man undgår syreudslip med deraf følgende beskadigelse af urværket. Batteritype Zink sølvoxid knapbatteri.

6 394 ÆKVIVALENSTABEL * Omfatter kun kalibre med flere end 3 visere og dato. Øvrige kalibre, se side Ref. Kaliber* Kollektion Gangreserve Side L L600 The Longines Master Collection 42 timer 413 L L614 The Lindbergh Hour Angle Watch 42 timer 410 L L651 The Longines Master Collection 42 timer 421 L L635 The Longines Master Collection 38 timer 406 L L650 Longines evidenza 42 timer 421 L L607 The Longines Master Collection 42 timer 404 L L693 The Longines Master Collection 48 timer 405 L L651 The Longines Master Collection 42 timer 421 L L678 The Longines Master Collection 48 timer 426 L L699 The Lindbergh Hour Angle Watch 46 timer 410 L L696 The Longines Master Collection 46 timer 424 L L602 The Longines Master Collection 42 timer 405 L L699 The Longines Weems Second-Setting Watch 46 timer 412 L L697 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L698 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L697 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L698 The Longines Master Collection 46 timer 414 L L704.2 The Longines Master Collection 48 timer 408 L L705 Longines Lindbergh s Atlantic Voyage Watch 46 timer 425 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 L L707 The Longines Master Collection 46 timer 415 L L707 The Longines Master Collection 46 timer 415 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 L L688 Conquest 54 timer 423 L L688 Conquest 54 timer 423 L L683 Longines Heritage timer 423 L L674 Longines Heritage timer 422 L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 Dit urs referencenummer er indgraveret bag på urkassen.

7 ÆKVIVALENSTABEL 395 * Omfatter kun kalibre med flere end 3 visere og dato. Øvrige kalibre, se side Ref. Kaliber* Kollektion Gangreserve Side L L688 The Longines Column-Wheel Chronograph 54 timer 423 L L704.3 Longines Twenty-Four Hours 48 timer 408 L L688 The Longines Saint-Imier Collection 54 timer 423 L L688 The Longines Saint-Imier Collection 54 timer 423 L L636 The Longines Master Collection 38 timer 404 L L688 The Longines Master Collection 54 timer 423 L L707 The Longines Saint-Imier Collection 46 timer 415 L L688 Longines Heritage timer 423 L L678 The Longines Master Collection 48 timer 426 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180 th Anniversary 54 timer 425 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180 th Anniversary 54 timer 425 L L788 The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180 th Anniversary 54 timer 425 L L788 The Longines Avigation Watch Type A-7 54 timer 425 L L688 The Longines Telemeter Chronograph 54 timer 423 L L688 The Longines Tachymeter Chronograph 54 timer 423 L L538 Conquest QUARTZ 419 L L541 HydroConquest QUARTZ 419 L L667 HydroConquest 48 timer 422 L L541 Conquest QUARTZ 419 L L633-Diver The Longines Legend Diver Watch 38 timer 409 L L704.2 Conquest 48 timer 408 L L688-Vernier The Longines Column-Wheel Chronograph Record 54 timer 424 L L683 Flagship Heritage 48 timer 423 L L698 Longines Heritage Retrograde 46 timer 414 L L636 Flagship 38 timer 404 L L688 Flagship 54 timer 423 Dit urs referencenummer er indgraveret bag på urkassen.

8 396 PIKTOGRAMMER Cal. Ref. Kaliber Vandtæthed Reference Vandtæt ned til 3 bar (30 m)* E.O.L Batteriets resterende levetid Afstand mellem hornene Konvention om International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter d extinction Gennemsigtig bagkasse Vandtæt ned til 5 bar (50 m)* Vandtæt ned til 10 bar (100 m)* Vandtæt ned til 30 bar (300 m)* * De angivne værdier af vandtætheden i meter svarer til det påførte overtryk ifølge standarden ISO Gennemsigtig bagkasse med dæksel Urkassens materiale Skruebagkasse Skruekrone Enkeltknapkrone Drejelig yderring Tachymeter Indstillingsspids Antal og karat af Top Wesselton VVS diamanterne Rustfrit stål Guld 18 karat PVD Stål / PVD Rustfrit stål / Guld 18 karat Rustfrit stål / Keramik PL GE Antal og karat af Top Wesselton VS eller SI diamanterne Perlemorsurskive Glas Superluminova Foldespænde PMMA af HT-kvalitet (polymethylmethacrylat) Mineralsk glas Safirglas Urværk Quartz Safirglas med et lag antirefleksbelægning på indersiden Safirglas med flere lag antirefleksbelægning på indersiden Automatisk Kolonnehjulsværk Urkassens størrelse Manuel optrækning (i mm)

9 MÅNEFASER / MÅNEKALENDER 397 Nymåne Første Kvarte Fuldmåne Sidste Kvarte December December December Januar Januar 18 Januar 27 Januar 3 Februar 10 Februar 17 Februar 25 Februar 4 Marts 11 Marts 19 Marts 27 Marts 3 April 10 April 18 April 25 April 2 Maj 10 Maj 18 Maj 25 Maj 31 Maj 8 Juni 16 Juni 23 Juni 30 Juni 8 Juli 16 Juli 22 Juli 29 Juli 6 August 14 August 21 August 28 August 5 September 12 September 19 September 27 September 5 Oktober 11 Oktober 18 Oktober 26 Oktober 3 November 10 November 17 November 25 November 3 December 9 December 17 December 25 December Januar Januar Januar Januar Januar 6 Februar 14 Februar 22 Februar 1 Marts 8 Marts 16 Marts 24 Marts 30 Marts 7 April 15 April 22 April 29 April 7 Maj 14 Maj 21 Maj 28 Maj 5 Juni 13 Juni 19 Juni 27 Juni 5 Juli 12 Juli 19 Juli 26 Juli 4 August 10 August 17 August 25 August 2 September 9 September 16 September 24 September 1 Oktober 8 Oktober 15 Oktober 23 Oktober 31 Oktober 6 November 14 November 22 November 29 November 6 December 14 December December December Januar Januar Januar 27 Januar 3 Februar 12 Februar 18 Februar 25 Februar 5 Marts 13 Marts 20 Marts 27 Marts 4 April 12 April 18 April 25 April 4 Maj 11 Maj 18 Maj 25 Maj 2 Juni 9 Juni 16 Juni 24 Juni 2 Juli 8 Juli 16 Juli 24 Juli 31 Juli 7 August 14 August 22 August 29 August 5 September 13 September 21 September 28 September 4 Oktober 13 Oktober 20 Oktober 27 Oktober 3 November 11 November 19 November 25 November 3 December December December December Januar Januar 16 Januar 24 Januar 1 Februar 8 Februar 15 Februar 22 Februar 1 Marts 9 Marts 15 Marts 23 Marts 31 Marts

10 398 GUMMIREM God modstand mod aggressive og ekstreme omgivelser 1. Tag de to dæksler af lukketøjet ved at trykke på stifterne. 4. Indfør de to stifter i de to dele af gummiremmen. 2. Mål omkredsen af dit håndled ved at sno urremmen omkring håndleddet. Den længde, der svarer til din arm, bestemmes af halvdelen af antallet af overliggende huller. Eksempel: halvdelen er et lige tal: 8 overliggende huller, halvdelen af 8 er 4, skær 2 huller af på hvert stykke af remmen. Halvdelen er et ulige tal: 14 overliggende huller, halvdelen af 14 er 7, skær 4 huller af på det stykke rem, der svarer til kl. 12, og 3 huller på det stykke, der svarer til kl Skær remmen over langs de tilsvarende inddelinger. 5. Montér remmens to stykker på lukketøjet, så siden med inddelingerne vender ind mod din hud, og indfør stifterne i hullerne nærmest midten af spændet. 6. Prøv uret. 7. For en finjustering af urremmen flyttes stiften til et af hullerne i spændet. Hvis remmen er for lang, kan du skære yderligere et hul af. Hvis det er nødvendigt at justere længden af din urrem, anbefaler vi dig at lade en Longinesforhandler gøre det. Det anbefales at vaske gummiremmen jævnligt med vand og sæbe, især på indersiden.

11 FOLDESPÆNDE 399 Justering af spændet 1. Frigør justeringsmekanismen ved at trække stiften ud af hullet i det lange stykke af urremmen. Lukning af spændet 5. Sæt urremmen på håndleddet og før det lange stykke af remmen gennem det lille faste spænde. 2. Skub mekanismen hen ad dette lange stykke rem og fastgør den igen ved at trykke stiften ind i det ønskede hul. 6. Luk foldespændet, så der lyder et klik. Før om nødvendigt det lange stykke af remmen gennem det lille forskydelige spænde. Åbning af spændet 3. For at åbne spændet trykkes på knapperne på begge sider samtidig. 4. Spændet åbnes for at udvide urremmen, så uret kan tages af og på håndleddet.

12 400 ÆGTHEDSCERTIFIKAT Longines bøjer sig for den ultimative skønhed: diamanten Dette ægthedscertifikat garanterer kvaliteten af hver enkelt ædelsten, der er udvalgt af Longines specialister. Slibningen: Longines diamanter slibes i den traditionelle brillantstil. Renheden: renhedsgraden for en af Longines diamanter er VVS (very very small inclusions). Det betyder, at den kan indeholde ubetydelige ufuldkommenheder, som dårligt nok kan ses ved en tidobbelt forstørrelse. Farven: farven af de diamanter, der anvendes af Longines, er Top Wesselton. Vægten: vægten af en diamant måles i karat, en karat svarer til en femtedel af et gram.

13 VANDTÆTHED / SKRUEKRONE OG SKRUEKNAPPER Forholdsregler vedrørende vandtæthed Hvis dit ur er vandtæt, er det meget vigtigt, at pakningerne kontrolleres hvert år inden badesæsonens start, da de, uden at du opdager det, kan være blevet beskadiget af et hårdt slag. Hvis urkassen af en eller anden grund skal åbnes, skal pakningerne ved glasset, urkassens bagkasse og kronen (og/eller knapperne) kontrolleres og om fornødent udskiftes. Skruekrone og skrueknapper Visse Longines-modeller er forsynet med en skruekrone, som skal løsnes før hver indstilling ved at dreje den mod uret (fig. ). Efter brug sættes kronen tilbage i position 2, trykkes ind og skrues godt fast i position 1, så den slutter tæt mod urkassen (fig. ). VIGTIGT! Husk altid at trykke kronen (og/eller knapperne) helt i bund og skru den godt fast, så den slutter tæt mod urkassen. Bevæg aldrig kronen (og/eller knapperne), når uret befinder sig i et fugtigt miljø.

14 402 INDSTILLING AF TIDEN GENEREL INFORMATION Model med time- og minutviser 2 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Model med time- og minutviser og dato 3 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Indstilling af tiden Træk kronen helt ud i position 2. Indstil viserne ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1. Det kan være nødvendigt at trække selvoptrækkende ure op manuelt, hvis de ikke har været brugt i længere tid. Indstilling af tiden Træk kronen helt ud i position 3. Indstil viserne ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen tilbage i position 1. Hurtig indstilling af datoen (standardmetode) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns, og tryk så kronen i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. 8:00pm :00 0am Det er ikke muligt at indstille datoen mellem kl. 20 og kl. 3.

15 INDSTILLING AF TIDEN GENEREL INFORMATION 403 Model med time-, minut- og sekundviser og dato 3 positioner Gælder for alle ure, der ikke er opført i ækvivalenstabellen side Gangreserveindikator Visse ure er forsynet med en gangreserveindikator (kaliber L602, L693, L697). Hvis uret bæres sjældent eller slet ikke, vil denne viser gradvis bevæge sig mod uret. Når den angiver en gangreserve på under 1/4, bør uret enten trækkes op eller bæres for at undgå, at det går i stå. Når uret trækkes op, bevæger gangreserveindikatoren sig med uret. (standardmetode) For at synkronisere uret med et officielt tidsignal (telefon, radio, mv.), træk kronen helt ud i position 3 i det øjeblik, hvor den lille sekundviser står på 60, og tryk så kronen tilbage i position 1 samtidig med bippet i tidssignalet. Datoen skifter, hver gang timeviseren passerer midnat. Hurtig indstilling af datoen (standardmetode) Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns, og tryk så kronen i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

16 404 L607, L636 Automatiske ure 3 positioner 3 positioner Sekundviser Vindue Vindue med med stor dato Sekundviser dato og ugedag L607 L636 Viser timer, minutter, sekunder og dato. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Viser timer, minutter, sekunder, ugedag og dato. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen og ugedagen Træk kronen ud i mellempositionen 2, drej den forlæns for at indstille datoen eller baglæns for at skifte ugedagen, og tryk den tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

17 Automatiske ure L602, L Sekundviser 3 positioner Sekundviser 3 positioner Gangreserveindikator Datovindue Gangreserveindikator Datovindue L602 L693 Viser timer, minutter, sekunder og dato samt gangreserven. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Viser timer, minutter, sekunder og dato samt gangreserven. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage.

18 406 L tidszoner Automatiske ure 24-timers-urskive Ring med bynavne 3 positioner Sekundviser Datovindue L tidszoner Viser timer, minutter, sekunder og dato samt tiden i 24 tidszoner, hvor der er et referencepunkt (Longines patent nr /92-3). 3 positioner Træk kronen helt ud i position 3, hvorved sekundviseren standser. Indstil tiden ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Når kronen drejes, drejer 24-timers-urskiven også. Synkroniser uret med et tidssignal (telefon, radio, tv, mv.), og tryk så kronen tilbage i position 1. Indstilling af tidszonen og datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej kronen forlæns eller baglæns for at bevæge timeviseren i den tilsvarende retning i successive hop af 1 time uden at påvirke minut- eller sekundviseren. Når timeviseren passerer midnat, skifter datoen automatisk og viser enten den næste dag eller den foregående dag afhængig af, i hvilken retning du drejer kronen. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. Tryk kronen tilbage i position 1.

19 Automatiske ure L tidszoner 407 Brugsanvisning til dit Longines-ur med 24 tidszoner Træk kronen helt ud i position 3. Sekundviseren vil derved standse. Drej kronen i den ene eller den anden retning, så din lokale tid (vintertid) vises på 24-timers-urskiven over for byen i den tidszone, hvor du befinder dig. Tryk kronen tilbage i mellempositionen 2 og indstil timeviseren på lokal tid, idet du tjekker, at datoen skifter ved midnat. Tryk kronen tilbage i position 1. Dit ur viser nu universaltid på 24-timers-urskiven og lokal tid med viserne. Eksempel: den 23. februar i Paris er GMT (London) kl. 12, viserne angiver 10 timer og 8 minutter, og på urskiven står 10 over for Paris. Brugsanvisning på rejser Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil timeviseren, så den svarer til tidszonen i den by, hvor du befinder dig (jf. tabel over byer). Tryk kronen tilbage i position 1. Visse lande har sommertid. Følg samme procedure for at indstille dit ur. Eksempel: den 23. februar i Tokyo er GMT (London) kl. 12, viserne angiver 18 timer og 8 minutter, og på urskiven står 10 over for Paris: Det betyder, at klokken er i Paris.

20 408 L704.2, L704.3 Automatiske ure (24 timer) Datovindue 3 positioner 24-timers-indikator 3 positioner Sekundviser 24-timers-indikator Datovindue 24-timers-viser (24 timer - anden tidszone) Sekundviser Knap til åbning af urkassens bagkasse L timer, 2 tidszoner Viser timer, minutter, sekunder og dato samt tiden i en anden tidszone. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. L704.3 Longines Twenty-Four Hours Viser 24 timer, minutter, sekunder og dato. 3 positioner Hurtig indstilling af datoen Træk kronen ud i mellempositionen 2. Indstil datoen ved at dreje kronen forlæns. Tryk kronen tilbage i position 1. Det er nødvendigt at indstille datoen i slutningen af hver måned med færre end 31 dage. Indstilling af tiden i en anden tidszone (24-timers-viser) på rejser Træk kronen ud i mellempositionen 2. Drej kronen baglæns for at indstille 24-timers-viseren, så den svarer til tidszonen i den by, hvor du befinder dig. Tryk kronen tilbage i position 1.

21 Automatiske ure L633-Diver Date 409 Drejekrans DIVER Krone til at låse/frigøre drejekransen Sekundviser 1 2 Datovindue 3 A 3 positioner L633-Diver Date Dit Longines Legend Diver Watch har 2 kroner, A og DIVER for særlige funktioner (fig. ). Viser timer, minutter, sekunder og dato og sætter des uden brugeren i stand til at tjekke sin dykketid. Indstilling af datoen Skru krone A løs og træk den ud i mellempositionen 2. Drej den forlæns, indtil den ønskede dato vises. Tryk krone A tilbage i position 1 og skru den godt fast. Krone A : 3 positioner Skru kronen A løs og træk den helt ud i position 3, hvorved sekundviseren standser. Indstil tiden ved at dreje kronen i den ene eller den anden retning. Tryk kronen A tilbage i position 1 samtidig med bippet i et tidssignal (telefon, radio, tv, mv.), og skru kronen A fast igen. DIVER -skruekrone Sådan tjekker du din dykketid Skru DIVER -kronen løs. Ved dykningens start indstilles drejekransen, så pilen står ud for minutviseren. Tryk kronen ind igen og skru den godt fast (fig. ). Du kan aflæse din dykketid ved hjælp af minutviseren og skalaen på drejekransen (fig. ). Eksemplet viser: 15 minutters dykketid.

22 410 The Lindbergh Hour Angle Watch Automatiske ure C Drejelig yderring Sekundviser 3 positioner A Central urskive for timer, minutter, sekunder, timevinkel D B Knap til åbning af urkassens bagkasse Drejelig central urskive for sekunder L614 / L699-Lindbergh The Lindbergh Hour Angle Watch blev oprindeligt designet af Charles Lindbergh som et navigationshjælpemiddel til piloter. Brugt sammen med en sekstant og en nautisk almanak sætter uret brugeren i stand til let at bestemme timevinklen i forhold til Greenwich, dvs. længdegraden. Dette ur adskiller sig i kraft af sin sindrige kombination af urskiver fra almindelige ure på tre områder: A Urskiven er beregnet til på samme tid at vise klokken (i timer, minutter og sekunder) og timevinklen (i buegrader og -minutter). B Den drejelige centrale urskive viser sekunderne. Den kan drejes ved hjælp af kronen for at synkronisere uret med et tidsignal. C Yderringen kan drejes for at korrigere tidsækvationen (som varierer fra dag til dag). 3 positioner Synkronisering af uret med et tidsignal I mellempositionen 2 kan kronen bruges til at dreje den centrale urskive (i den ene eller den anden retning). Træk kronen ud i mellempositionen 2 og drej den centrale urskive, så sekundviseren peger på positionen 60/15, når det sidste bip i tidsignalet lyder. Tryk kronen tilbage i position 1. Knap D ud for kl. 4 Denne knap bruges til at åbne urets bagkasse, hvorved urværket kan ses gennem et beskyttende safirglas.

23 Automatiske ure The Lindbergh Hour Angle Watch 411 Rum/tid-urskiven, og hvordan den fungerer The Lindbergh Hour Angle Watch er designet på baggrund af det faktum, at jorden drejer 360 på 24 timer, 180 på 12 timer, 15 på 1 time og 15 bueminutter på 1 minut. Følgelig: en bevæger sig 15 i timen. Et helt gennemløb af urskiven (12 timer) svarer til 180. en bevæger sig 1 hvert 4. minut, med andre ord 15 i timen. Hver af de 15 er inddelt i fire sektorer på 15 bueminutter. Alle disse angivelser er indgraveret på den drejelig yderring. Den centrale sekundvisers gennemløb af en hel omgang svarer til 15 bueminutter. Den drejelige centrale urskive er inddelt i 60 buesekunder og 15 bueminutter. Brugsanvisning til The Lindbergh Hour Angle Watch Synkroniser uret med et tidsignal. Når du aflæser dit ur, viser det for eksempel 4 timer, 37 minutter og 12 sekunder. Tidsækvationen for den betragtede dag er minus 4 minutter og 50 sekunder. Flyt derfor mærket, der sidder ved 15 på yderringen, 4 enheder mod venstre. Disse enheder, der svarer til minutterne, er indgraveret på kanten af urkassen. Dine data er som følger: Sekundviser (central urskive) 3 (yderring) (hovedskive) 60 Da du kun har drejet yderringen 4 minutter, mangler du stadig at tage højde for de 50 sekunder (idet tidsækvationen jo var på minus 4 minutter og 50 sekunder for den betragtede dag). På den centrale urskive står 50 over for 12½. /. 12½ Solens timevinkel i forhold til Greenwich (din længdegrad) 70 5½

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

SEA-TOUCH Brugsanvisning

SEA-TOUCH Brugsanvisning EA-TOUCH Brugsanvisning Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit EA TOUCHur omfatter de nyeste tekniske innovationer. Uret har permanent analog

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen.

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen. BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861 Funktioner Digital ur med LCD skærm. Tid og kalender. Kaliber W861 Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 5 daglige alarmer. Verdenstid.

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Urenes Mile High klub

Urenes Mile High klub Urenes Mile High klub I s gennemgang af diverse kategorier indenfor armbåndsure er vi i dette nummer nået til piloture. Ure, som typisk kan kendes på særdeles letaflæselige skivelayouts, store optrækskroner

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

IWC Portuguese med minut-repetition gengiver klokkeslættet med mekanisk klang. Dette er noget af det sværeste inden for finere urmageri også kaldet

IWC Portuguese med minut-repetition gengiver klokkeslættet med mekanisk klang. Dette er noget af det sværeste inden for finere urmageri også kaldet 16 IWC Portuguese med minut-repetition gengiver klokkeslættet med mekanisk klang. Dette er noget af det sværeste inden for finere urmageri også kaldet horologeri. 17 Frygt ikke ur-tossen Internettet kan

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

VICTORINOX SWISS ARMY WATCH SA 4 P.O.

VICTORINOX SWISS ARMY WATCH SA 4 P.O. INSTRUCTIONS AND WARRANTY English 2-15 Français 16-30 Deutsch 31-45 Italiano 46-60 Español 61-75 Português 76-90 Svenska 91-104 Norsk 105-118 Suomi 119-132 Dansk 133-146 Nederlands 147-160 Ελληνικά 161-174

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere