KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph"

Transkript

1 KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives af lys energi Batteriskift er unødvendigt 6 måneders gangreserve ved fuld opladning Advarselsfunktion før uret løber tør for energi Funktion, der forhindrer overopladning Skive og knapper Stopur 1/5 sekund viser Time viser Stopur minut viser Minutviser Lille sekundviser Dato Alarm time viser a: Normal position b: 1. position c: 2. position Alarm minut viser

2 Sådan anvender man et Solar ur og sørger for nok gangreserve Et Solar ur fungerer ved, at optage lys energi gennem urskiven. Ved hjælp af solcellen under urskiven, konverteres lysenergien til elektrisk energi, der opsamles i et genopladeligt batteri, og fungerer som gangreserve. For at oplade Solar uret, skal solcellen rammes af lys lodret fra, således at det kan oplades tilstrækkeligt, og have en vis mængde gangreserve. Hvis noget af solcellen dækkes af et ærme eller vinklen er skrå, eller hvis uret lægges i en skuffe/æske, bliver det ikke opladt tilstrækkeligt. IKKE OK OK Uret er lagt i en skuffe Uret er skjult af et ærme Lyset rammer solcellen lodret Sådan sørger man for nok gangreserve: 1. Sørg for at oplade uret dagligt, under solen eller en elektrisk lampe, selv i kortere tid. 2. Udsæt uret for mindst en 1/2 dags sollys en gang om måneden. * Når uret oplades, bør det ikke efterlades for tæt på en lampe eller i for lang tid, da urets temperatur vil blive ekstrem høj, og skade de indvendige dele i uret. Sådan oplades og startes uret Når uret startes eller når mængden af energi i det genopladelige batteri er meget lav, oplades uret, ved at udsætte det for lys i tilstrækkelig lang tid. Straks-start funktion: 1. Udsæt uret for sollys eller stærkt kunstigt lys som en elektrisk lampe.(uret vil begynde at gå i 2 sekund intervaller) 2. Oplad batteriet tilstrækkeligt på denne måde indtil sekundviseren bevæger sig i 1 sekund intervaller. (Se venligst guideline for opladningstid/præcision) 3. Indstil tid og dato før uret tages på. ADVARSEL Advarsel vedrørende opladning Når uret oplades må det ikke placeres for tæt på blitz, spotlights, halogenlys eller andre lyskilder, da urets temperatur vil blive for høj, og dermed ødelægge dele inden i uret. Når uret udsættes for sollys, for at oplade det, må det ikke efterlades på instrumentbrædtet i en bil eller lign. i lang tid, da temperaturen på uret vil blive for høj. Mens uret oplades må dets temperatur ikke overstige 60 C.

3 Guideline for opladningstid/præcision - (Nedenstående tabel er vejledende) V111/V117 Lyskilde (LUX) A (minutter) B (timer) C (timer) Kontor/elektrisk lys (700) W20 cm/elektrisk lys (3000) Skyet vejr / sollys (10000) 9 3,5 30 Godt vejr /sollys (100000) 2 0,6 5 Forventet gangreserve fra fuld opladning til stop Tab/indhentet pr. måned Temperaturområde 6 måneder Mindre end 15 sekunder når uret bæres på håndleddet ved normal temperatur (5-35 C) -10 C til 60 C A : Tid det tager at oplade 1 dags gangreserve B : Tid der kræves for stabil drift C : Tid der kræves for fuld opladning af uret Uret går mens det lader elektricitet, ved at omdanne det lys der optages af urskiven til elektrisk energi. Uret kan ikke gå, medmindre der er tilstrækkeligt af opladt energi. Placer uret på et sted, hvor der er lys for at lade. Når uret er stoppet, eller sekundviseren bevæger sig i 2 sekund intervaller (modeller med sekundviser), oplades uret ved at udsætte det for lys. Tiden der kræves, for at oplade uret, varierer afhængigt af værket (kaliber). Kaliber nr. er graveret på bagsiden af uret. Det anbefales, at uret oplades så længe som angivet under kolonne B (timer), for at sikre stabil drift. Advarsel om udløb af energi Hvis dit ur har sekund viser, vil sekundviseren begynde, at bevæge sig i 2 sekund intervaller, når energiniveauet er nået et minimum. (Visse ure har ikke denne funktion). Uret går stadig præcist, selvom sekundviseren bevæger sig i 2 sekund intervaller. I så fald bør uret oplades snarest muligt, ved at udsætte det for lys. Ellers vil uret stoppe med at gå i løbet af få dage. Bemærk venligst følgende. Når sekundviseren bevæger sig i 2 sekund intervaller: kan chronographen ikke anvendes. Dette er ikke en fejl. Hvis stopuret er i brug, vil den igangværende måling automatisk standse, og viserne nulstille. kan alarmen ikke indstilles. vil alarmen ikke ringe på det indstillede tidspunkt, men automatisk blive annulleret.

4 Det genopladelige batteri Det genopladelige batteri der anvendes i dette ur adskiller sig fra de almindelige sølvoxid batterier. Ulig andre batterier såsom knapbatterier, kan dette batteri bruges igen og igen. Energimængde der kan oplades aftager gradvist gennem tidens løb. Det afhænger af flere faktorer, som lang tids brug og omgivelser. ADVARSEL Fjern ikke selv det genopladelige batteri. Udskiftning af det genopladelige batteri kræver professionel kendskab. Kontakt din urmager for udskiftning af det genopladelige batteri. Udskiftes det genopladelige batteri med et almindeligt sølvoxid batteri kan det overophede og i værste fald eksplodere eller antænde. Skruekrone Nogle modeller har skruekrone, der kan skrues fast, når kronen ikke bruges. Det er en ekstra sikkerhed imod vandindtrængen. Hvis kronen skrues fast undgår man betjeningsfejl. Kronen skal skrues løs inden enhver betjening af den. Når indstilling af uret er færdig, skrues kronen fast igen. Hvordan man betjener skruekronen Sådan løsnes kronen 1. Drej kronen venstre om til gevindet er frit 2. Kronen kan trækkes ud Sådan låses kronen 1. Tryk kronen i til normal position 2. Drej kronen højre om med et let tryk, indtil den er tæt. Drejekrans (kun for modeller med drejekrans) Drejekransen kan vise op til 60 minutter. 1. Drej kransen således at pilen pejer på positionen for minutviseren 2. Den forløbne tid kan aflæses på drejekransen. Det er tallet som minutviseren peger på. Bemærk: På nogle modeller kan drejekransen kun drejes fremad. Forløbet tid 30 minutter er forløbet

5 Indstilling af tid og justering af stopurets visere Uret er designet således at de følgende justeringer foretages hvor kronen er trukket ud til 2. klik/position: 1) Indstilling af klokkeslet 2) Justering af alarmviserne 3) Justering af stopurets visere Når kronen er trukket ud til 2. klik, kontrolleres og indstilles både punkt 1) og 2) samtidigt. Hvis det er nødvendigt, kan man også justere 3). 1. Træk kronen ud til 2. klik når sekundviseren står på klokken 12. Drej kronen for at indstille viserne til det aktuelle klokkeslet. 1. Indstilling af klokken Time viser Minutviser Lille sekundviser Drej for at indstille time og minutviserne Bemærk venligst følgende: 1. Når stopuret er i gang med eller har målt, vil stopuret automatisk blive nulstillet når kronen trækkes ud til 2. klik. 2. Hvis alarm er indstillet, og kronen trækkes ud til 2. klik, vil alarm viserne dreje og vise den aktuelle tid. 3. Det anbefales, at viserne indstilles et par minutter forud for den aktuelle tid, for at tage hensyn til den tid, det tager at indstille alarm viserne, og evt. justere positionen på stopurets visere. 4. Når timeviseren indstilles, kontrolleres det at viseren står korrekt: før eller efter midnat/middag, da datoen skifter hver 24. time. 5. Når minutviseren indstilles, drejes viseren 4-5 minutter forud for den aktuelle tid, og derefter tilbage til den præcise tid.

6 2. Justering af alarmviserne Time viser Minutviser Alarm time viser Alarm minut viser Indstil alarmviserne til samme tid som hovedviserne Tryk gentagne gange på knap B for at indstille alarmviserne til samme tid som hovedviserne. (Viserne bevæger sig hurtigt hvis knappen holdes inde). 3. Justering af positionen på stopurets visere Stopur minut viser Hvis stopurets visere ikke står præcis på 0 når de nulstilles, følges nedenstående procedure for at justere dem. Tryk knap A ind i 2 sekunder. Stopurets minutviser drejer en hel omgang. Tryk gentagne gange for at indstille stopurets minutviser til 0. Viseren bevæger sig hurtigt hvis knap B holdes inde. Stopur 1/5 sekund viser Tryk knap A ind i 2 sekunder. Stopurets 1/5 sekund viser drejer en hel omgang. Tryk gentagne gange på knap B for at justere 1/5 sekundviseren til 0. Viseren bevæger sig hurtigt hvis knap B holdes inde. Alarm og stopur viserne kan genjusteret i den nedenstående rækkefølge ved at trykke på knap i 2 sekunder. Alarm visere * Alarmviserne avancerer med 12 timer Stopur minutviser * Stopurets minutviser drejer en hel omgang. Stopur 1/5 sekund viser * Stopurets 1/5 sekund viser drejer en hel omgang. Når justeringen er færdig kontrolleres det at hovedviserne og alarmviserne viser samme klokkeslet. Tryk kronen tilbage til normal position samtidigt med et timesignal.

7 Indstilling af dato Inden datoen indstilles skal klokkeslettet være indstillet jvf. forrige afsnit. Dato Træk kronen ud til 1. klik/position. Drej kronen højre om ( urets retning ) indtil den ønskede dato vises. Tryk kronen tilbage til normal position. Bemærk venligst følgende: 1. Det er nødvendigt at justere datoen i slutningen af februar og i måneder med 30 dage. 2. Indstil ikke datoen i tidsrummet 21 og 01. Ellers vil datoen ikke skifte korrekt. 3. Tryk ikke på knap B når kronen er i 1. position, da det vil flytte alarm viserne. Stopur Stopuret kan måle op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller. Når målingen når 60 minutter standser stopuret automatisk. Måling af melletid kan foretages. Stopur minut viser Stopur 1/5 sekund viser Inden stopuret anvendes kontrolleres det at kronen er i normal position og at stopurets visere er nulstillet. Hvis stopurets visere ikke stiller sig på 0 når stopuret nulstilles kan viserne justeres ved at følge proceduren i afsnittet Indstilling af tid og justering af alarm og justering af stopurets visere på side 2.

8 Nulstilling af stopuret Mens stopurets visere måler: 1. Tryk knap A for at stoppe målingen. 2. Tryk knap B for at nulstille stopuret Når viserne er stoppet: (Når stopuret er standset) 1. Tryk knap B for at nulstille stopuret. (Når mellemtidsmålingen bliver vist imens stopuret måler) 1. Tryk knap B for at frigive visning af mellemtid og vende tilbage til visning af den igangværende måling. 2. Tryk knap A for at standse målingen 3. Tryk knap B for at nulstille stopuret. (Når mellemtiden vises og stopuret er standset) 1. Tryk knap B for at frigive visningen af mellemtiden 2. Tryk knap B for at nulstille stopuret. Almindelig tidsmåling Akkumuleret tidsmåling: * Genstart og standsning af stopuret kan gentages ved at trykke på knap A. Måling af mellemtid (Split time): * Måling og frigivelse af mellemtid kan gentages ved at trykke på knap B. * Hvis målingen når 120 minutter mens mellemtiden vises vil stopuret automatisk standse og standse visning af mellemtiden og vise Nulstil stopuret ved at trykke på knap B inden næste tidtagning påbegyndes. MELLEMTID FRIGIVELSE AF MELLEMTID Måling af 2 konkurrenter: START SLUTTID 1. DELTAGER 2. DELTAGER I MÅL SLUTTID 2. DELTAGER RESET

9 Alarm - enkelt Alarmen kan indstilles til at ringe en enkelt gang indenfor de næste 12 timer. Alarmen indstilles i 1 minut intervaller Man kan høreteste alarmen ved at anvende lyd demonstrations funktionen. Indstilling af alarmen: Inden alarmen anvendes kontrolleres det at alarmviserne er synkroniseret med de store visere (den aktuelle tid). Træk kronen ud til 1. position Tryk på knap B for at indstille alarm tiden. Viserne bevæger sig hurtigt hvis knappen holdes inde. Tryk kronen tilbage i normal position. Alarmen er automatisk tilsluttet. Alarm time viser Alarm minut viser Bemærk venligst følgende: 1. Alarmen kan ikke indstilles mere end 12 timer frem. Når viserne indstilles ved at holde knap B inde vil de stoppe når de viser den aktuelle tid, og alarmen er slået fra. Slip knap B og tryk knap B ind igen for at indstille alarm tiden på ny. 2. Når kronen er i normal position vil alarm viserne vise den aktuelle tid hvis alarm er slået fra og indstillede alarmtid hvis alarmen er slået til. Sådan standses alarmen Alarmen ringer i 20 sekunder, og er automatisk slået fra når den stopper. Tryk på knap A eller B for at stoppe alarmen manuelt. 1. Mens stopuret måler ringer alarmen anderledes end normalt. Dette er imidlertid ikke en fejl. 2. Mens alarmen ringer, vil tryk på knap A eller B kun stoppe alarmen. Stopuret kan ikke betjenes imens. Lyd demonstration af alarmen Træk kronen ud til 1. position. Tryk på knap A i mere end 3 sekunder. Alarmtonen kan høres mens knap A holdes inde.

10 Sådan slettes den indstillede alarmtid Træk kronen ud til 1. position. Tryk og hold knap B nede indtil alarmviserne stopper og viser den aktuelle tid. (Samme tid som de store visere) Tryk kronen tilbage til normal position. For at rette det indstillede alarmtidspunkt, følges proceduren, der er beskrevet i punktet, Indstilling af alarmen Fejlfunktion Når et unormalt display vises, følges denne procedure for at nulstille den indbyggede IC. Uret vil igen begynde at gå normalt. Sådan nulstilles IC en 1. Træk kronen ud til 2. klik 2. Tryk og hold knap A og B inde i 3 sekunder eller mere. 3. Tryk kronen tilbage til normal position, og kontroller at den lille sekundviser bevæger sig normalt. Bemærk: Det er nødvendigt at genindstille tid og dato efter denne procedure.

11 Tachymeter (for modeller med tachymeter skala på skiven) Måling af gennemsnitsfarten pr. time. 1. Anvend stopuret for at måle hvor mange sekunder det tager at tilbagelægge 1 km. 2. På tachymeter skalaen aflæses gennemsnitsfarten pr. time, angivet af stopurets 1/5 sekundviser. Tachymeterskalaen kan kun anvendes såfremt den anvendte tid er mindre end 60 sekunder. Eksempel: Hvis den målte distance forlænges til 2 km eller afkortes til 0,5 km og sekundviseren står på 90 på tachymeterskalaen: 90 x 2 km = 180 km/t 90 x 0,5 km = 45 km/t Måling af job pr. time 1. Anvend stopuret til at måle tiden det kræver af udføre et job. 2. Tachymeter skalaen angiver, ved hjælp af stopurets 1/5 sekundviser, det gennemsnitlige antal job pr. time. Eks.: Hvis 15 jobs er udført i løbet af 20 sekunder: 180 x 15 jobs = 2700 jobs/time. STOPUR Sekundviser: 40 sekunder Tachymeter skala: (tal på tachymeter skalaen) x 1 km = 90 km/t Tachymeter skala: 180 STOPUR 1/5 sekundviser: 20 sekunder Telemeter (for modeller med telemeter skala på skiven) Telemeteret kan give en indikation af afstanden til en lys- og lydkilde. Telemeteret angiver afstanden fra det punkt man befinder sig på til et objekt, der udsender lys og lyd. F.eks. kan det indikere afstanden til hvor et lyn slår ned ved at måle tiden, der går fra man ser lynet, til man hører torden. Et lyn ser man næsten med det samme, mens lyden er ca. 0,33 km/sekund om at nå frem. Distancen kan udregnes på baggrund af denne difference. Telemeter skalaen er afstemt efter at lyden bevæger sig med en fart på 1 km på 3 sekunder. (Ved en temperatur på 20 C) OBS. Telemeteret kan kun anvendes som en indikation og er ikke præcis, da lydens hastighed varierer efter bl.a. atmosfærens temperatur. Anvendelse af telemeteret Check at stopuret er nulstillet 1. Tryk på knap A for at starte stopuret så snart du ser lynet. 2. Tryk på knap A når du hører torden for at standse stopuret. 3. Aflæs telemeterskalaen hvor sekundviseren er standset. Bemærk venligst følgende: Telemeteret kan kun anvendes når den målte tid er mindre end 60 sekunder. Stopurets 1/5 sekund viser bevæger sig i 1/5 sekund intervaller og står derfor ikke nøjagtig udfor markeringerne på telemeter skalaen. Lyn Torden Ca. 3 km

12 Hjælp til fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning Uret går ikke Uret er løbet tør for energi Hvis man støder på dette problem selvom man går med uret hver dag, er det muligt at uret ikke har fået nok lys, Den lille sekundviser bevæger sig i 2 sekund intervaller. Sekundviseren bevæger sig i 2 sekund intervaller selvom uret er blevet opladt i længere tid end den tid, der kræves for en fuld opladning. Uret vinder eller taber tid midlertidigt. Stopurets visere står ikke på 0 ved nulstilling. Selvom alarmtiden ikke er blevet indstillet følger alarmviserne ikke hovedviserne. Indersiden af glasset er tåget. Datoen skifter midt på dagen. Uret er ved at løbe tør for energi. Lyset uret har været opladt ved er for svagt. Den indbyggede IC er blevet ustabil. Uret har været udsat for, for høje eller lave temperaturer. Uret har været for tæt på en magnetisk felt. Uret har været tabt, slået imod noget hårdt eller båret under hård sportsudøvelse. Uret har været udsat for stærke vibrationer. Påvirkning fra eksterne kilder, eller hvis IC en er blevet nulstillet kan det have fået viserne ud af position. Uret har været tæt på en magnetisk kilde. Uret har været udsat for stærke vibrationer. Fugt er trængt ind i uret fordi pakningen er forvitret (utæt). Klokkeslettet er stillet 12 timer forud for den korrekte tid. mens man bærer det. Uret kan f.eks. have været dækket af tøj. Oplad uret ved at udsætte det for tilstrækkeligt med lys. Tiden der kræves for at oplade uret afhænger af intensiteten af lyset. Følg Guideline for opladning på forrige side. Nulstil uret ved at følge vejledningen under afsnittet Fejlfunktion på forrige side. Lad uret få normal stuetemperatur og indstil herefter tiden på ny. Uret er indstillet til at gå præcist ved temperaturer imellem 5 og 35 C. Hold uret væk for magnetiske kilder. Hvis dette ikke hjælper, kontakt forhandleren du har købt uret af. Genindstil tiden. Hvis uret ikke vender tilbage til normal præcision efter genindstillingen, kontakt forhandleren du har købt uret af. Juster stopurets visere ved at følge vejledningen i afsnittet Justering af positionen på stopurets visere på side 2. Genindstil både hovedviserne og alarmviserne. Kontakt din forhandler. Genindstil klokkeslet.

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Funktioner KRONE. KRONE a: Normal position b: 1. position: Indstilling timeviser, og dato c: 2. position: Indstilling af klokkeslæt

Funktioner KRONE. KRONE a: Normal position b: 1. position: Indstilling timeviser, og dato c: 2. position: Indstilling af klokkeslæt KAL. 5M85 Funktioner SEIKO KINETIC GMT er et analogt quartz ur med Kinetic teknologi udviklet af SEIKO. Det genererer elektrisk energi, til at drive urværket ved hjælp af din arms bevægelser, og oplagrer

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X

Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er udleveret et CITIZEN

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Urets karakteristik Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Afhængig af modellen kan designet være forskelligt. Dette er et lysdrevet analogur, som er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

BRUGSANVISNING CAL J250

BRUGSANVISNING CAL J250 BRUGSANVISNING CAL J250 Automatisk vanddybde måling Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk. Maksimal vanddybde indikation Du kan se den maksimal vanddybde for sidste

Læs mere

START/ STOP. (B) Knop Flyt visere Vis tider Vis tider Flyt visere (C) Knop Indstilling af tid

START/ STOP. (B) Knop Flyt visere Vis tider Vis tider Flyt visere (C) Knop Indstilling af tid Model no. JN3XXX Cal. C330 Introduktion: Dette er et kombinationsur hvori der findes to forskellige stopursfunktioner, derudover er der nedtælling, alarm og almindeligt ur med kalender. Desuden kan uret

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

24-timer synkroniseret. med timeviser

24-timer synkroniseret. med timeviser Kaliber No.A510 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er udleveret et CITIZEN internationalt

Læs mere

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at urskiven udsættes for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys jævnligt for at oplade uret.

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at urskiven udsættes for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys jævnligt for at oplade uret. BRUGSANVISNING J280 Før du bruger dette ur Om kompasset Dette ur fungerer ikke som et anerkendt kompas instrument som er godkendt efter gældende standarder. Brug kun den viste kompasretning som en vejledning.

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009

Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009 Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009 Komponentoversigt Knap A Indstil Lokal tid Indstil År + Måned Genkald År + Måned Knap B Minut repetition Indstil Datoviser Tænd sluk alarm Knap C Program skift

Læs mere

Brugsanvisning E310 ref.bt000

Brugsanvisning E310 ref.bt000 Brugsanvisning E310 ref.bt000 Når akkumulatoren er ved at løbe tør for strøm, begynder sekundviseren at springe med intervaller på 2 sekunder. Det betyder at uret ikke er blevet opladet tilstrækkeligt.

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

CITIZEN SERVICE CENTER. (A)

CITIZEN SERVICE CENTER. (A) Model No. BJ2XXXCal. B74X Introduktion: Hvis du følger de korrekte regler for dykning, kan du få fornøjelse af en sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer, f. eks. dykkersyge og andre mulige

Læs mere

CALIBER H360 RADIOSTYRET

CALIBER H360 RADIOSTYRET Brugsanvisning CALIBER H360 RADIOSTYRET Dette radiostyrede ur modtager standard radio sendesignaler fra Tyskland. Dette er et radiostyret ur, det har en automatiske modtagelse funktionen og en manuel modtagelse

Læs mere

VIGTIGSTE EGENSKABER BRUGSANVISNING

VIGTIGSTE EGENSKABER BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING CONQUEST V.H.P. Mærket med det bevingede timeglas har mange års erfaring med quartz-ure og præsenterer nu sin nye Conquest V.H.P., som er udstyret med et eksklusivt og banebrydende urværk.

Læs mere

CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020

CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020 CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020 1. Egenskaber Dette ur er solcelledrevet og skiven indeholder en solcelle, som ved at omdanne lysets energi til elektrisk energi driver uret. Det er også udstyret med

Læs mere

CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031

CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031 CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88069FV05X07VI SEC MIN

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88069FV05X07VI SEC MIN Kronograf 5 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88069FVX07VI 16-07 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Og det bedste af det hele:

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

BRUGSANVISNING. Caliber B740 Ref BJ2111

BRUGSANVISNING. Caliber B740 Ref BJ2111 BRUGSANVISNING Caliber B740 Ref BJ2111 Model No. BJ2XXXCal. B74X Introduktion: Hvis du følger de korrekte regler for dykning, kan du få fornøjelse af en sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer,

Læs mere

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. F A B G E H C I D Tillykke med dit nummererede eksemplar af Le Mans uret årgang 2006. Dansk Dit ur er ét eksklusivt nummer ud af de kun 777 ure, som den 7-dobbelte Le

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94907HB22XVIII 2017-10 Indhold 3 Oversigt 4 Indstilling af klokkeslæt og dato 6 Stopursfunktion 14 Tachymeterfunktion 16 Justering af

Læs mere

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur Urets programmer Modul No. 2575 Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer kan displaylyset tændes med tryk på (L). Tidsprogrammet Tidsprogrammet bruges til at indstille

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93078AB5X6VII 2017-05 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Du ønskes god fornøjelse

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93079AB6X6VII

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93079AB6X6VII Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93079AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Et automatisk ur er et mekanisk armbåndsur, der trækkes automatisk op, når du går med det. Dine

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Tidsvisning I tidsprogrammet trykkes på (A) for at skifte mellem em kalender og tid. Urets funktioner

Tidsvisning I tidsprogrammet trykkes på (A) for at skifte mellem em kalender og tid. Urets funktioner Modul No. 5303 Bliv fortrolig med uret Brugsanvisningen: Afhængig af hvilken model, der er valgt, vil teksten enten blive vist sort på lys baggrund eller lys på sort baggrund. Alle illustrationerne i denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

I II FØRSTE ANVENDELSE 134 V.H.P. ALLE MODELLER FØRSTE ANVENDELSE URET LEVERES I ENERGIBESPARENDE FUNKTION

I II FØRSTE ANVENDELSE 134 V.H.P. ALLE MODELLER FØRSTE ANVENDELSE URET LEVERES I ENERGIBESPARENDE FUNKTION 134 V.H.P. LLE MODELLER FØRSTE NVENDELSE 2 1 FØRSTE NVENDELSE URET LEVERES ENERGESPRENDE FUNKTON Uret kommer fra fabrikken med viserne indstillet på klokken 12 og kronen trukket ud i position 2, holdt

Læs mere

Henning Stæhr A/S. Side 1 af 5 HSAS 45282

Henning Stæhr A/S. Side 1 af 5 HSAS 45282 Modul No.2926 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugervejledning. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse.

Brugervejledning. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse. 1 Nyd tiden 3 Brugervejledning Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af. Brugervejledningen er også altid til rådighed på internettet på: www.qlocktwo.com

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Billede af Combivox urets knapper

Billede af Combivox urets knapper Indhold Billede af Combivox urets knapper... 1 Beskrivelse af Combivox uret... 2 Hvordan bruges Combivox... 3 Knappernes placering og funktioner... 3 Hvordan stilles Combivox alarm... 4 Indstilling af

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Quarzwerk Quartz movement

Quarzwerk Quartz movement Quarzwerk Quartz movement J644.83, J644.92 J645.30, J645.31 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR DA N S K 64 65 JUNGHANS THE GERMAN WATCH Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans. Det, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 389

INDHOLDSFORTEGNELSE 389 INDHOLDSFORTEGNELSE 389 International garanti... 390 Anbefalinger... 391 Tolerancer... 392 Ækvivalenstabel... 394 Piktogrammer... 396 Månekalender... 397 Gummirem... 398 Foldespænde... 399 Ægthedscertifikat...

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93541AB6X6VII

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93541AB6X6VII Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93541AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Dette automatiske ur er fremstillet med kendte metoder fra urmagerhåndværket. Det er et mekanisk

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max Brugervejledning Dansk MAX C966 MAX C10 Nova Max 1 Indhold Display MAX C966 & MAX C10 3/4 Betjeningspanel.5/6/7 Indstillinger 8/9/10/11 Fejlkodevisning.11/12 Batteripakken.13 Vedligeholdelse af batteripakken

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

TAKTILE MULTISPORTSURE BRUGSANVISNING

TAKTILE MULTISPORTSURE BRUGSANVISNING BRUGAVIIG Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit taktile multisportsur har de nyeste tekniske funktioner. Uret har permanent analog visning

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse. Brugervejledning

SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse. Brugervejledning SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse Brugervejledning Denne digitale skridttæller måler distance og kalorieforbrug og er udstyret med en træningstimer og 30 dages træningshukommelse. For

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning 138_da / 03.11 1/14 www.tissot.ch T-Touch, multifunctions Brugsanvisning Minutviser Timeviser Korrektion + / krono Drejelig krone Aktivering / validering Digital visning Korrektion - / krono Berøringsfølsomt

Læs mere

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0292-Q ver. 1.0.0 - November 2013 DK Brugervejledning Joystick DX2-REM420 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0292-Q

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Automatiske ure. Kronografer. Quartz-kronografer. Automatiske kronografer

INDHOLDSFORTEGNELSE. Automatiske ure. Kronografer. Quartz-kronografer. Automatiske kronografer INDHOLDSFORTEGNELSE 449 International garanti... 450 Særlige anbefalinger... 451 Tolerancer... 452 Ækvivalenstabel... 454 Piktogrammer... 456 Månekalender... 457 Gummirem... 458 Foldespænde... 459 Ægthedscertifi

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere