SEA-TOUCH Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEA-TOUCH Brugsanvisning"

Transkript

1 EA-TOUCH Brugsanvisning Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit EA TOUCHur omfatter de nyeste tekniske innovationer. Uret har permanent analog visning af klokkeslættet samt flere forskellige digitale visninger. Derudover kan du aktivere følgende funktioner blot ved at røre ved urglasset: Alarm, kompas, temperatur, dykning, logbog, kronograf. 1/12 145_DA

2 Adresser på officielle servicecentre BEMÆRK! TIOT TAKTILE URE MÅ KU ERVICERE AF TIOT AUTORIEREDE KUDEERVICECETRE, OM FIDE I MERE ED 160 LADE Anbefalede servicepriser support.tissot.ch

3 EA-TOUCH Funktioner 2. funktion 1. funktion 1. funktion 2. funktion W E + CAL EW-YORK T2 LODO T1 27 december AKTIVÉR BERØRIG- FØLOMT URGLA AKTIVÉR LY - 27 Vandtæt: 10 bar (100 m / 330 ft) Batteritype: lithium mangandioxid knapbatteri. Tidszone 1 Ante meridiem Batteri afladet Tidszone 2 Post meridiem Fejl - kontakt servicecenter Berøringsfølsomt urglas aktivt Aktivér berøringsfølsomt urglas/aktivér lys W E COMPA Kompas 7 27 december CETRUM Dato 4 CAL COMPA Kalibrering 8 LODO T1 CETRUM Klokkeslæt THERMO Termometer 9 EW-YORK T2 CETRUM Klokkeslæt 2 4 DIVE Dybde & dykkehastighed 9 CETRUM Funktioner 5 LOGBOOK Visualisering af gemte dyk 11 ALARM Alarm 7 CHROO Kronograf 12 3/12 145_DA

4 EA-TOUCH GEERELT OM BRUG Aktivering af berøringsfølsomt urglas Aktivering af lyset Indstillingsfunktion Display Lyset i displayet er tændt i 5 sekunder. Visning af dato = standardvisning Vælg en funktion år urglasset er aktivt, blinker symbolet på det digitale display. Visning af klokkeslæt 1: T1 Hvis der ikke er nogen betjening af uret, deaktiveres det automatisk efter 15 sekunder. Undtagelse: I kompasfunktionen deaktiveres urglasset efter 30 sekunder. Berør et af de 7 berøringsfølsomme punkter på urglasset for at aktivere en funktion. : Trinvis frem på displayet og/ placering af viserne : Trinvis tilbage på displayet og/ placering af viserne Uden betjening i 10 sekunder deaktiveres indstillingsfunktionen. Visning af klokkeslæt 2: T2 Visning af indstillinger Tilbage til visning af dato LODO T1 EW-YORK T2 IDTILLIG > KLOKKELÆT T1 & T2 Et langt tryk på får viserne til at rykke frem tilbage. Efter en hel omgang standser minutviseren, og timeviseren kører trinvist en time frem/tilbage. Klokkeslæt T2 indstilles i intervaller på 15 minutter i forhold til T1. a) b) Visning af klokkeslæt T1 T2 (f.eks.: T1) Indstillingsfunktion : øgning 1 min. : formindskning 1 min. (visere og display) Bekræftelse af indstilling a) ekunderne starter påny ved nul b) ekunderne fortsætter 27 december IDTILLIG > DATO Datofunktionen er en evighedskalender, dvs. at antal dage pr. måned er foruddefineret. Ved at holde knappen inde skifter dagene først langsomt og derefter hurtigere. år en hel måned er løbet igennem, skiftes der derefter i hele måneder, og på samme måde efterfølgende i hele år. Visning af dato Indstillingsfunktion : Trinvis forøgelse med en dag : Trinvis formindskelse med en dag Bekræftelse af indstilling 4/12 145_DA

5 EA-TOUCH AFLÆIG > IDTILLIGER Visning af valgmuligheder (se side 4) ådan kommer du til undermenuerne : Visning af enheder Visning af lydsignal Automatisk skift til standbytilstand efter ti sekunder med bip hvert sekund Tilbage til visning af enheder Altid: år du forlader undermenuen vender du tilbage til visning af dato IDTILLIG > EHEDER Visning af enheder Indstillingsfunktion Vælg funktionen12/24 timer ved 12-timers-funktionen vises AM PM i visningen under klokkeslættet Vælg funktionen" º C " " º F " Bekræftelse af indstilling. Hvis du vælger 12-timers-funktionen, vises datoen i formatet MM.DD.ÅÅ (måned, dato, år), og 24-timers-funktionen vises i formatet DD.MM.ÅÅ (dag, måned, år). IDTILLIG > LYDIGAL Deaktiveringen annullerer lyd fra betjening, men den deaktiverer ikke lyd fra alarmer. Visning af lydsignal Indstillingsfunktion Aktiveret = on (tændt), Deaktiveret = off (slukket) Bekræftelse af indstilling 5/12 145_DA

6 EA-TOUCH IDTILLIG > TADBY tandby-funktionen er en batterisparefunktion. Alle funktioner er slået fra undtagen klokkeslæt og dato, som stadig ajourføres. I funktionen spares derved på batteriet, når uret ikke bruges. a) Uret er i standby Tilbage til funktionen klokkeslæt & dato Går automatisk i standby efter 10 sekunder Et bip i sekundet b) / : tandsning af nedtællingen, uret går ikke i standby-tilstand Tilbage til funktionen klokkeslæt & dato IDTILLIG > YKROIERIG ynkroniseret Ikke synkroniseret Det er nødvendigt at synkronisere uret, hvis viserne på uret ikke viser det samme klokkeslæt, hvis de mister synkroniseringen ved brug af funktionerne i uret. ynkronisering af uret kan også ophæves, hvis den elektriske motors mekanisme taber indstillingen som følge af f.eks. rystelser stød..b.: For at få adgang til synkroniseringsfunktionen skal urglasset være aktiveret. 5 sek. Visning af enheder Indstilling af synkronisering Viserne bør overlappe hinanden i positionen kl. 12 til timeviseren på kl. 12 Bekræftelse af indstilling til minutviseren på kl. 12 Bekræftelse af indstilling Tilbage til funktionen Tid T 6/12 145_DA

7 EA-TOUCH ALARM Alarmen er forbundet med tiden T1. En alarm varer 30 sekunder uden gentagelse. år det programmerede klokkeslæt nås, kan alarmen slås fra ved at trykke på en af trykknapperne. lå alarm fra Alarmvisning Alarmsignal lå alarm fra IDTILLIG AF > ALARM Alarmvisning Aktivering deaktivering Indstillingsfunktion : Forøgelse af klokkeslættet Bekræftelse af valg af alarmen : Formindskelse af klokkeslættet W E KOMPA Minutviseren angiver det geografiske nord under hensyntagen til den indstillede deklination. I kompasfunktionen viser den digitale skærm azimut (vinklen mellem position/kl. 12 og ord/minutviser). Visning af kompas Kompasset skal kalibreres af brugeren Tilbage til kompasvisning W E IDTILLIG AF > KOMPA > MAGETIK DEKLIATIO Visning af kompas Indstilling og visning af den : +/- 1 grad mod øst magnetiske deklination : +/- 1 grad mod vest Bekræftelse af indstilling 7/12 145_DA

8 EA-TOUCH CAL IDTILLIG > KOMPA > KOMPAKALIBRERIG Kompas Kalibreringsvisning Aktivering af kalibreringsfunktion urglas deaktiveret under kalibrering Drej uret lidt mere end en omgang rundt på en vandret flade (f.eks. et bord) i et område uden magnetiske forstyrrelser med en rotationshastighed på ca. 30 i sekundet. Total varighed: Maks. 20 sekunder a) Kalibrering lykkedes data gemt b) Kalibrering mislykket kalibrer igen Tilbage til kompasvisning W E ORDLITE > KOMPA Kompas I kompasfunktionen viser dit EA-TOUCH-ur den geografiske nordpol, idet det tager hensyn til den magnetiske deklination. Kompasforklaringer På en globus løber de lodrette linjer (meridianer) mod den geografiske nordpol (g) og angiver dens retning. Viseren på et almindeligt kompas peger mod den magnetiske nordpol (m). Vinklen (α) mellem disse to punkter kaldes den magnetiske deklination. Værdien af den magnetiske deklination afhænger derfor af, hvor du befinder dig på jordkloden. Desuden ændrer g den magnetiske nordpol sig konstant. Værdien m af den magnetiske deklination afhænger derfor også af datoen. Hvis den korrekte værdi (afhængig af sted og dato) for den magnetiske deklination er indstillet (se fremgangsmåden for indstilling på side 7), angiver minutviseren på dit EA-TOUCH -ur retningen mod den geografiske nordpol (g). Hvis den magnetiske deklination indstilles til 0, angiver dit EA-Touch-ur den magnetiske nordpol (m). Værdierne og datoerne for den magnetiske deklination fremgår af topografiske kort kan findes ved hjælp af et særligt program, der kan downloades på internettet. I chweiz: I hele verden: Azimut I kompasfunktionen angiver LCD-skærmen på dit EA-TOUCH-ur, hvilken azimut (position) du skal vende mod. Azimut-forklaringer Azimut er den vandrette vinkel mellem en genstands retning (position) og den geografiske nordpol og måles i grader fra 0 til 359 (f.eks.: Øst = 90 ). I kompasfunktionen angiver kl. 12 azimut-retningen i forhold til den geografiske nordpol. Position Bemærkning 1 Det er yderst vigtigt, at du holder uret så vandret som muligt for at opnå en korrekt visning af ord. Bemærkning 2 Ligesom et ethvert andet kompas må kompasfunktionen ikke anvendes i nærheden af metalliske magnetiske genstande. I tvivlstilfælde bør du kalibrere kompasset igen. Egenskaber for funktionen Præcision: ± 8 Inddeling: 2 Azimut 315 Position Azimut 315 8/12 145_DA

9 EA-TOUCH TERMOMETER ORDLITE > TERMOMETER Beskrivelse af funktionen I termometerfunktionen viser dit EA TOUCHur den omgivende temperatur. T Visning af termometer Forklaringer Den viste temperatur svarer til temperaturen på urkapslen, og denne temperatur påvirkes derfor af din kropstemperatur. Derfor T kan den viste temperatur afvige fra den omgivende temperatur. For at vise den reelle omgivende temperatur T skal uret være taget af armen i ca minutter for ikke at være påvirket af kropstemperaturen. Under vand viser termometeret vandets temperatur. Kropstemperaturen vil ikke påvirke denne funktion. Det tager dog uret et par minutter at tilpasse sig fra lufttemperaturen til vandtemperaturen, når du går i vandet. Egenskaber for funktionen Temperaturen kan vises i grader Celsius [ C] i grader Farenheit [ F]. (e fremgangsmåden for at ændre måleenheder på side 5). Konverteringsformler : T 0 C = (T 0 F 32) x 5/9 T 0 F = T 0 C x 9/ Måleområde : 5 C til + 55 C/23 F til 130 F Præcision : Inddeling : ± 1 C/± 1,8 F 1 C/1 F DYKIG > MAUEL TART & TOP tart 5 sek. Aktivering af urglas (når det ikke er i vand) Dykningsvisning tart Dykningsfunktion manuelt LCD-kontrol - viserne i nulposition for dybde og dykningshastighed Dykningsfunktion aktiv - tidsforbrug på LCD, minutviseren viser dybden i meter fod på kransen, og timeviseren angiver dykningshastigheden i m/min. ft/min. på urskiven top Kun over dybdegrænse på 1m40 : - kort tryk på den midterste trykknap efter kort dyk på under 3 minutter. - Langt tryk på den midterste trykknap efter lang dykning på mere end 3 minutter 9/12 145_DA

10 EA-TOUCH DYKIGDYBDE > AUTOMATIK TART & TOP Uret starter automatisk dykningsfunktionen senest 5 sekunder efter, at dybdegrænsen på 1m40/4,5 fod er nået. Dykningsdataene gemmes i logbogen, hvis dykningen varer mere end 15 sekunder. Dykning uspension Dykning standset 1 4,5 fod 1,40 m 2 Automatisk start af dykningsfunktion på en dybde af mere end 1,4 m/4,5 fod Dykningsfunktion aktiv - tidsforbrug på LCD, minutviseren viser dybden i meter fod på kransen, og timeviseren angiver dykningshastigheden i m/min. ft/min. på urskiven Dykkeren vender tilbage til overfladen (en dybde på mere end 0,50 m/1,64 fod): Tid standset og blinker på LCD (se eksempler nedenfor). Maks. dykketid på 3 timer Maks. dykningsdybde er 59 m/189 fod. Maks. hastighed ved opstigning og nedstigning er 29,3 m/min. 88 fod/min. DYKIG > EKEMPLER 1. norkling med manuel start 2. Dykning med iltudstyr og automatisk start 0 m 0,50 m 1,40 m maks. Dybde [m] tart manuel dykning < 10 sek. Dybdegrænse for manuel standsning Varighed af dykning = < 3 minutter = 10 sek. Klokkeslæt Automatisk standsning af dykning 0m 0,50 m 1,40 m maks. Dybde [m] Dybde for automatisk start af dykning < 5 min. = 5 min. Dybdegrænse for manuel standsning Varighed af dykning > 3 minutter Klokkeslæt Automatisk standsning af dykning Hvis dykket varer under 3 minutter, standser dykningsfunktionen automatisk, hvis dykkeren befinder sig ved overfladen i mere end 10 sek. Dykkeren kan standse den aktuelle dykning manuelt ved at holde den midterste trykknap under forudsætning af, at dybden er mere end 1,4 m. Alle data om dyk med manuel start gemmes i logbogen. Hvis dykket varer mere end 3 minutter, standser dykningsfunktionen automatisk efter 5 minutter ved overfladen. Data om dykket gemmes. DYKIG > TILGÆGELIGE FUKTIOER UDER VAD Under dykning deaktiveres det taktile urglas under vand. Du kan få adgang til kompasset, termometeret og baggrundslyset ved at bruge trykknapperne. Kompas under dykning Termometer under dykning Baggrundslys under dykning Dykkefunktion Kompasvisning, aktiv i 15 sekunder Termometervisning, C F, aktiv i 15 sekunder Baggrundslys aktiv i 15 sekunder Tilbage til dykkefunktionen 10/12 145_DA

11 EA-TOUCH LOGBOG For alle trin gælder det, at hvis uret ikke betjenes i 15 sekunder, deaktiveres urglasset, og displayet viser LOG. LOGBOG-funktion vælg efter dato LOGBOG-funktion vælg efter maks. dybde LOGBOG-funktion vælg bedste dykning Vælg dato Vælg maks. dybde & varighed af dykning Dato Vælg dykningstid for valgt dato Dato Tid Vælg maks. dybde & varighed af dykning Tid Maks. dybde & varighed af dykning PAUE TOP 0-10 Forhåndsindstillet dykningssimulering imulering POL TILBAGE Visere: Viser dybden på kransen Display: Viser varigheden af dykket -20 EJ dybde (m) -30 JA Dykning tid (min.) For at starte denne simulering vælges den ældste dykningsdato, der er gemt i logbogen. e diagram. Gem som bedste dyk? Tilbage til LOGBOG-funktionen DATO DYBDE som valgt før Tilbage til LOGBOG-funktionen BEDTE 11/12 145_DA

12 EA-TOUCH KROO Inddeling: 1/100 sek./måleområde: 99t59 59 og 99/100 sek. Kronograf-funktion tart af kronografen tandsning af kronografen plit (tidtagning med mellemtider) ulstilling tart af kronografen a) tandseblink ved visning af periode med mellemtider, kronografen kører i baggrunden b) Genstart af kronografen med tælling af den forløbne tid tandsning af kronografen ulstilling af kronografen ADVARLER Batteritype: lithium mangandioxid knapbatteri. TIOT EA-TOUCH er IKKE et dykkerur, og TIOT EA-TOUCH måler ikke med professionel industriel præcision. Dit TIOT EA-TOUCH kan IKKE erstatte en professionel dykkercomputer. Du kan kun anvende TIOT EA-TOUCH som reserveur. Bemærk! Efter hver dykning bør du skylle og rengøre uret grundigt, og kun med rent ferskvand. Du skal ikke anvende rensemiddel. Trykmåleren viser en dykkedybde på op til 59 m/189 fod. elv hvis du dykker dybere ned, viser displayet en dykkedybde på 59 m/189 fod. Den maksimale dykketid, som kan vises og registreres, er 180 minutter/3 timer. For din egen sikkerheds skyld bør du ikke dykke dybere ned, end hvad de internationale dykkestandarder anbefaler: Dvs. 30 m/100 fod. 12/12 145_DA

TAKTILE MULTISPORTSURE BRUGSANVISNING

TAKTILE MULTISPORTSURE BRUGSANVISNING BRUGAVIIG Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit taktile multisportsur har de nyeste tekniske funktioner. Uret har permanent analog visning

Læs mere

T-TOUCH II Brugsanvisning

T-TOUCH II Brugsanvisning T-TOUCH II Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt et ur fra TISSOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit T-TOUCHur er udstyret med den nyeste teknologi. Uret har permanent

Læs mere

T-TOUCH EXPERT Brugsanvisning

T-TOUCH EXPERT Brugsanvisning T-TOUCH EXPERT Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt et ur fra TISSOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemæker. Dit T-TOUCH-ur er udstyret med den nyeste teknologi. Uret har permanent

Læs mere

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning 138_da / 03.11 1/14 www.tissot.ch T-Touch, multifunctions Brugsanvisning Minutviser Timeviser Korrektion + / krono Drejelig krone Aktivering / validering Digital visning Korrektion - / krono Berøringsfølsomt

Læs mere

Navigator 3000 Brugsanvisning

Navigator 3000 Brugsanvisning Navigator 3000 Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra TISSOT, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Dit Navigator-ur indgår i serien af ure med touch-screen

Læs mere

T-TOUCH SOLAR E84 BRUGSANVISNING

T-TOUCH SOLAR E84 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tillykke Tak, fordi du har valgt et ur fra TISSOT, et af ver dens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit T TO T-TOUCH SO SOLAR E84 ur ur -ur er udst ret udst ret udstyret med den n n

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Varighed Slut K dspyd Kort tid Klokkesl t

Varighed Slut K dspyd Kort tid Klokkesl t mofpj^ mbocb`q=o Varighed Slut K dspyd Kort tid Klokkesl t ESSE/JTB 1 Kontrol af lågelåsningen Prisma EmÉêÑÉÅí OF Varighed Slut K dspyd Kort tid Klokkesl t Til/fra Hurtigopvarmning Valg Komfur tilsluttet,

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere