Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five"

Transkript

1 Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune samt projekt High:Five i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere underskrev en samarbejdsaftale i februar Med dette samarbejde skal der skabes job- og uddannelsesmuligheder for marginaliseringstruede unge mellem 15 og 25 år i Københavns Kommune, hvoraf mange har en kriminel baggrund og andre befinder sig i en gråzone med hensyn til kriminalitet. I denne rapport evalueres samarbejdet med projekt High:Five. Ultimo januar 2008 vil den blive forelagt det politiske udvalg i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Resultatmål for samarbejdet Formålet med samarbejdet er via projekt High:Five at få virksomhedsplaceret de unge fra målgruppen med henblik på afklaring og opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet via ordinær beskæftigelse, arbejdsmarkedspraktik, fritids/deltidsjob, læreplads, EGU eller ordinær uddannelse. De tre involverede forvaltninger i Københavns Kommune har alle marginaliserede og socialt utilpassede unge, som kan drage fordel af virksomhedsplacering gennem High:Five og derved opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. 1 Resultatmålet har været at få mindst unge fra Københavns Kommune i job eller uddannelse via projekt High:Five. Status ved udgangen af 2007 viser, at 7 unge har påbegyndt en læreplads, mens 24 unge stadig er virksomhedsplaceret via High:Five. Herudover er 22 unge kommet videre i andet job og 4 unge har begyndt anden uddannelse efter deres første virksomhedsplacering via High:Five. Resultatmålet er derfor opfyldt. Virksomhedssamarbejdet Det er vurderingen fra projekt High:Five, at virksomhederne, der indtil videre har deltaget i projektet, har udvist en stor vilje og lyst til at medvirke. Det er erfaringen, at virksomhederne oftest skal tænke over tingene, før de beslutter sig for at deltage i et samarbejde, men når der først er sagt ja, så udviser virksomhederne hurtig og konsekvent handling. I København er unge virksomhedsplaceret i supermarkeder (Føtex, Irma, Netto), hos murermestrer, i diverse butikker, restaurationer (McDonald, Don Don, 7 eleven) byggemarkeder mv. 1 Se Samarbejdsaftalen (Bilag 1) for nærmere beskrivelse af projektet.

2 Side 2 af Væsentlige resultater Alle samarbejdsparter i Københavns Kommune er enige om, at samarbejdet kører tilfredsstillende. Nedenstående figur opsummerer projektets resultater. Resultater ( ) 34 pct. af de unge over 18 år er kommet videre i job eller uddannelse efter virksomhedsplacering via High:Five, mens det tilsvarende tal for de unge under 18 er på 25,9 pct. 43 pct. af de unge over 18 år er stadig virksomhedsplaceret via High:Five, mens det kun gælder for 25,9 pct. af de unge under 18 år. Frafaldsraten er mindst for de unge over 18 år, idet kun 16,1 pct. af de over 18 årige har afbrudt en påbegyndt virksomhedsplacering før tid, men det gælder for hele 40,9 pct. af de under 18 årige. De unge med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig bedst, idet frafaldsraten for denne gruppe er 38 pct.-point lavere end for unge med dansk baggrund. Ovenstående tal vil blive uddybet i afsnit 4. Unge over 18 år og unge under 18 år Det er de unge over 18 år, som klarer sig bedst. Hele 77 pct. af de unge over 18 år er stadig virksomhedsplaceret eller er kommet videre i andet job eller uddannelse. Heraf har 12,5 pct. fået en læreplads, 30,4 pct. er virksomhedsplaceret, 28,6 pct. har selv fundet et andet job, mens 5,4 pct. har påbegyndt en uddannelse, jf. tabel 1. For de unge under 18 år er det samlede tal 52 pct. for unge på læreplads, i job eller under uddannelse, og de har samtidig en frafaldsprocent, der er oppe på 33,3 pct. sammen med 7,4 pct., som er blevet afskediget. Tabel 1 Status for målgruppen fordelt på alder, unge under unge over 18 år 18 år Virksomhedsplaceret læreplads 12,5 job 25,9 30,4 Er selv kommet videre Afbrudt forløb overgået til job 22,2 28,6 overgået til uddannelse 3,7 5,4 afbrudt forløb pga afskedigelse 7,4 3,6 afbrudt forløb af andre årsager 33,3 12,5 mangler match 7,4 7,1 i alt 99,9 100,1

3 Side 3 af 12 Etnisk danske unge og unge med anden etnisk baggrund end dansk Hvis man kigger på de unges etniske baggrund, så klarer de unge med anden etnisk baggrund end dansk sig bedst. De har en frafaldsrate, som er 38 pct.-point lavere end for unge med dansk baggrund, og hele 82,4 pct. af de etniske unge er stadig til knyttet arbejdsmarkedet, hvoraf 10,5 pct. har fået en læreplads, 36,8 pct. er virksomhedsplaceret, 29,8 pct. har selv fundet et andet job og 5,3 pct. har påbegyndt en uddannelse, jf. tabel 2. Tabel 2 Status for målgruppen fordelt på etnisk baggrund, dansk baggrund anden etnisk baggrund Virksom- læreplads 3,1 10,5 heds- placeret job 28,1 36,8 Er selv kommet videre Afbrudt forløb overgået til job 15,6 29,8 overgået til uddannelse 3,1 5,3 afbrudt forløb pga afskedigelse 9,4 1,8 afbrudt forløb af andre årsager 37,5 7,0 mangler match 3,1 8,8 i alt 100,0 100,0 Samarbejdet kører tilfredsstillende, hvilket primært skyldes gode personlige relationer. For at konsolidere projektet og sikre, at de gode resultater videreføres, så vurderer samarbejdsparterne at det er nødvendigt at skabe mere faste procedurer for samarbejdet. Samarbejdsparterne fremhæver tre områder, som de ønsker at videreudvikle og styrke i Prioriteringer for samarbejdet fremover 1. Sikre at alle udsatte unge får tilbud om helhedsorienteret mentorstøtte på arbejdsplads og i fritiden, herunder etablering af et mentorforum. 2. Udvikle samarbejdet på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune. 3. Invitere Kriminalforsorgen med i samarbejdet omkring kriminelle/ gråzone unge. Disse punkter vil blive uddybet i afsnit 3. Resultater for de over 18 årige (2007) Et resultatmål fra Beskæftigelsesaftale 2007 i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er, at Mindst 30 unge med kriminel baggrund skal i løbet af 2007 være kommet i job eller uddannelse som led i to særlige projekter på området. Det ene af disse to projekter er projekt High:Five.

4 Side 4 af 12 I løbet af 2007 er 37 unge over 18 år blevet virksomhedsplaceret gennem High:Five 2, hvoraf 26 unge, hvilket svarer til 71 pct., stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. Heraf har 16 pct. fået en læreplads, 30 pct. er virksomhedsplaceret via projektet, mens 22 pct. selv har fundet et ordinært job og 3 pct. er påbegyndt en uddannelse., jf. tabel 3. Tabel 3 Status for de unge over 18 år, 2007 (antal, pct.) unge over 18 unge over 18 år (antal) år Læreplads 6 16 Virksomheds- placeret Job overgået til job 8 22 Er selv kommet videre Afbrudt forløb overgået til uddannelse 1 3 afbrudt forløb pga afskedigelse 2 5 afbrudt forløb af andre årsager 6 16 mangler match 3 8 i alt Fordelt på etnisk baggrund, så er halvdelen af de unge med dansk baggrund faldet fra, men tallet for de etniske unge er nede på 4,3 pct. Tabel 4 De unge over 18 år fordelt på etnisk baggrund, 2007 dansk anden etnisk baggrund baggrund læreplads 7,1 21,7 Virksomheds- placeret job 35,7 26,1 overgået til job 7,1 30,4 Er selv kommet videre Afbrudt forløb overgået til uddannelse 4,3 afbrudt forløb pga afskedigelse 14,3 afbrudt forløb af andre årsager 35,7 4,3 mangler match 13,0 i alt 100,0 100,0 2 Tallet for de under 18 årige er 7 virksomhedsplaceringer i 2007.

5 Side 5 af Fremtidige prioriteter i samarbejdet High:Five konstaterer, at i løbet af den periode, hvor projektet har kørt, har gruppen af unge ændret sig markant. I starten lykkes det ofte at få fat i velfungerende unge, der ved en fejl havde fået en plet på straffeattesten, men som egentlig fungerede som andre unge. I løbet af perioden er mængden af unge, der alene har ledighed og pletter på straffeattesten som problem, skrumpet ind til næsten nul. Denne udvikling i gruppens karakteristika stiller krav om en tæt og håndholdt indsats for hver enkelt ung i projektet. De erfaringer, der er gjort i Københavns Kommune fremhæver tre områder, der skal i fokus fremover i samarbejdet Mentorer på arbejdspladserne og i fritiden Projektets parter er enige om, at en stor del af projektets succes kan tillægges værdien af en mentor på arbejdspladsen. High:Five vurderer, at det klart er opfattelsen, at udvælgelse, afklaring og kvalificering af den rigtige mentor er altafgørende. BUF supplerer med, at både mentorer og unge udtrykker tilfredshed med ordningen. Mentorstøtten betyder tryghed for de unge, som ikke før har haft en succesfuld tilknytning til en arbejdsplads eller har svært ved at fastholde arbejde og uddannelse. På den baggrund er der generel enighed om, at brugen af mentorer skal styrkes. Det gælder både mentorer på arbejdspladsen og sociale mentorer. Mentorer på arbejdspladsen støtter de unge og styrker samtidig medarbejdernes forståelse for en ny kollega med en plettet straffeattest, som har behov for at starte på et lidt lavere niveau end normalt. Sociale mentorer støtter de unge i fritiden uden for arbejdssituationen. Det er vurderingen, at der er behov for samkøring og helhedstænkning mellem de forskellige mentorordninger, som er etableret i hhv. SOF, BUF, BIF og hos High:Five. Mentorordninger virker, hvis mentoren har de rette personlige kvalifikationer og engagement. Derudover skal mentorerne selv være i stand til at søge informationer og have adgang til en vejleder, når der er behov for coaching. De mange mentorer efterspørger et fælles forum, hvor de kan blive introduceret til opgaven, få løbende oplæring samt udveksle erfaringer. I dag eksisterer der ikke opkvalificerende kurser målrettet mentorer, der arbejder med udsatte unge. Samarbejdet peger på, at der er behov for at opkvalificere mentorerne til at støtte særligt udsatte unge. Derfor er samarbejdspartnere fra High:Five, UU-København, Jobcentret i Skelbækgade og Kriminalforsorgen ved at udarbejde et mentorudviklingsforløb med supervision, sparring og etablering af mentornetværk. Mentorkurset starter op i Der skal sikres mulighed for supervision og coaching af mentorer i Københavns Kommune. Det er vigtigt, at mentoroplæringen og udvælgelsen får lokalt ejerskab i BIF, BUF og SOF. Derfor forslås det, at ansvaret for mentorerne placeres hos et nyt Samarbejdsforum (se næste afsnit).

6 Side 6 af 12 Der skal etableres et formelt forum for mentorer i Københavns Kommune, hvor de kan videndele med hinanden på tværs af forvaltningerne. I dag eksisterer et lignende forum på High:Fives hjemmeside Samarbejdsforum på tværs af forvaltningerne Samarbejdsparterne ønsker at udvikle et mere formaliseret samarbejde på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune. Et formaliseret Samarbejdsforum består af mindst en repræsentant fra hver forvaltning (BIF, BUF og SOF), der efter fast mødeplan mødes med High:Fives repræsentanter i København. Samarbejdsforumet skal udvikle, koordinere og vedligeholde samarbejdet samt gennemgå og afklare aktuelle sager. Kompetencer til afklaring ligger hos deltagerne. Inspiration til udvikling af en konkret samarbejdsmodel kan bl.a. hentes fra Dommervagtsprojektet. Forumet skal også fungere som bekymringsgruppe, hvor den enkelte unges situation drøftes og relevante tilbud afdækkes og iværksættes. Unge som er for fagligt, socialt eller personligt svage til at profitere af High:Fives tilbud bringes op i gruppen, og der tages stilling til, hvordan de unge vil kunne hjælpes videre på anden vis. Der skal udfærdiges en klar oplistning af mulighederne for støtte fx EGU-kurser, prøvepraktik, virksomhedspraktik, løntilskud, mentor, mentorkursus, støtteperson mv. Netværksmøder BUF foreslår, at der som fast procedure etableres et indledende Netværksmøde før en ung sættes i arbejde. På dette møde deltager den unge, High:Five konsulent, vejleder, arbejdsgiver, samt eventuelt sagsbehandler, mentor og andre relevante involverede, herunder ressourcer fra den unges eget netværk. Mødet skal sikre en klar rollefordeling og fælles aftaler om perspektiv, handleplan og opfølgning. På netværksmødet aftales der hvem, der får den primære kontakt til den unge. Netværksmødet finder sted på baggrund af en indledende visitationssamtale med deltagelse af den unge, High:Five og indstillende sagsbehandler/vejleder. Det er Samarbejdsforumet, som tager stilling til, hvordan dette forslag om Netværksmøder skal igangsættes Kriminalforsorgen Der er generelt enighed om, at det er væsentligt at få Kriminalforsorgen med i samarbejdet. Det er via Samarbejdsforumet, at Kriminalforsorgen søges inddraget i samarbejdet.

7 Side 7 af Uddybende tal Dette afsnit indeholder en uddybende forklaring af de tal, som er præsenteret i de første afsnit af denne evaluering Status for gruppen af unge over 18 år Projekt High:Five har gennem de seneste 2 år (jan okt. 2007) virksomhedsplaceret 56 unge over 18 år fra projektets målgruppe i Københavns Kommune. Tabel 5 viser, hvor de unge fra målgruppen befinder sig efter at de er blevet/ har været virksomhedsplaceret gennem projekt High:Five. Det fremgår om de: A) Stadig er aktive deltagere i et virksomhedsforløb, B) Er kommet videre i job eller uddannelse, C) Har afbrudt det påbegyndte virksomhedsforløb. Det fremgår her, at 12,5 pct. har fået en læreplads på en virksomhed, mens 30,4 pct. er placeret i et støttet jobforløb (løntilskud, praktik, fuldtids-, deltids- eller fritidsjob). Dvs samlet set er 42,9 pct. af målgruppen stadig aktive deltagere i det virksomhedsforløb, som de er blevet matchet til af High:Five. Yderligere er 28,6 pct. kommet videre i et job, de selv har fundet, mens 5,4 pct. er gået videre til et uddannelsesforløb. De, der er kommet videre i andet job eller uddannelsesforløb, udgør 34 pct. af den samlede ungegruppe. En mindre andel af ungegruppen har afbrudt deres virksomhedsforløb før tid uden at komme videre i andet job/ uddannelse. Det drejer sig om 3,6 pct., der er blevet fyret og 12,5 pct., som er stoppet af sig selv eller efter aftale. Herudover er der 7,1 pct. unge, som ikke er blevet matchet med en virksomhed. I alt 23,2 pct. af den samlede målgruppe. Tabel 5 Status for gruppen af unge over 18 år, A) Placering i forløb B) Overgået til C) Årsag til afbrudt forløb Antal unge læreplads Job job uddannelse afskediget standset selv/ eft. aftale mgl. Match i alt dømt/afsoner 4 3,6 3,6 7,1 plettet straffeattest 40 5,4 17,9 21,4 3,6 3,6 12,5 7,1 71,4 ren straffeattest/gråzone 12 3,6 8,9 7,1 1,8 21,4 i alt 12,5 30,4 28,6 5,4 3,6 12,5 7,1 100,0

8 Side 8 af 12 Etnisk baggrund og straffeattest for gruppen af unge over 18 år Ungegruppen kan også karakteriseres ud fra deres straffeattest samt deres etniske baggrund. Af tabel 5 på foregående side fremgår det, at 7,1 pct. af gruppen af de over 18 årige afsoner en dom, 71,4 pct. af målgruppen har en plettet straffeattest, mens 24,1 pct. er gråzone-unge. I nedenstående tabel 6 er ungegruppen både opdelt på etnisk herkomst (hhv. dansk eller anden etnisk baggrund) og status på deres straffeattest. Hele 69,6 pct. af den samlede gruppe har anden etnisk baggrund end dansk. Det fremgår, at ud af de 7,1 pct., som afsoner en dom, så er alle stadig aktive i det virksomhedsforløb, som High:Five har formidlet. Der er procentvis lige mange danske og etniske unge i denne del af målgruppen, nemlig hhv. 3,6 pct. Ud af de 71,4 pct., som har en plettet straffeattest, så er 2/3 unge med anden etnisk baggrund. Dette svarer til knap halvdelen af den samlede målgruppe (44,6 pct.). De etniske unge med en plettet straffeattest klarer sig væsentligt bedre end de unge med dansk baggrund, som ligeledes har en plettet straffeattest. For de etniske unge har 12 pct. fået en læreplads, 16 pct. er blevet virksomhedsplaceret, 40 pct. er fortsat i andet job efter virksomhedsplaceringen, og 8 pct. er gået videre til et uddannelsesforløb. Hele 76 pct. af målgruppen er således stadig tilknyttet arbejdsmarkedet, og kun 8 pct. har afbrudt virksomhedsforløbet før tid. Dog er hele 16 pct. af de etniske unge endnu ikke blevet matchet med en virksomhed. For de etnisk danske unge med en plettet straffeattest er 40 pct. stadig virksomhedsplaceret, og 13,3 pct. har selv fundet andet job. Dvs. 53,3 pct. af målgruppen er stadig tilknyttet arbejdsmarkedet, men herudover er 13,3 pct. blevet fyret og 33,3 pct. har afbrudt virksomhedsforløbet før tid. Der er altså en markant større andel af de danske unge, som dropper ud og taber kontakten til arbejdsmarkedet. Tabel 6 Målgruppen fordelt på etnisk herkomst, A) Placering i B) Overgået forløb til C) Årsag til afbrudt forløb mgl. match i alt Etnisk baggrund læreplads job job uddannelse afskediget standset selv/ eft. aftale dansk 3,6 50,0 50,0 100 dømt/afsoner anden 3,6 50,0 50,0 100 plettet dansk 26,8 40,0 13,3 13,3 33,3 100 straffeattest anden 44,6 12,0 16,0 40,0 8,0 8,0 16,0 100 ren straffeattest/gråzone dansk 0,0 0 anden 21,4 16,7 41,6 33,3 8,3 100 dansk 30,4 anden 69,6 i alt 12,5 30,5 28,6 5,4 3,6 12,5 7,1 100 De unge i gråzonen består kun af unge med anden etnisk baggrund. Her er alle stadig tilknyttet arbejdsmarkedet.

9 Side 9 af Status for gruppen af unge under 18 år 27 unge under 18 år er blevet virksomhedsplaceret via projekt High:Five gennem de seneste 2 år (jan okt. 2007). Tabel 7 viser, hvor de unge fra målgruppen befinder sig efter denne virksomhedsplacering. Det fremgår om de: A) Stadig er aktive deltagere i et virksomhedsforløb, B) Er kommet videre i job eller uddannelse, C) Har afbrudt det påbegyndte virksomhedsforløb. Det fremgår her, at 25,9 pct. af de unge under 18 år stadig er aktive deltagere i det virksomhedsforløb, som de er blevet matchet til af High:Five, men ingen er påbegyndt en læreplads. Herudover er 22,2 pct. kommet videre i andet job, og 3,7 pct. er nu i et uddannelsesforløb. Hele 40,7 pct. af gruppen har afbrudt deres virksomhedsforløb før tid uden at komme videre i andet job/ uddannelse. Heraf er 7,4 pct, blevet fyret og 33,3 pct. er stoppet af sig selv eller efter aftale. Der er også 7,4 pct. af de unge, som endnu ikke er blevet matchet med en virksomhed. Tabel 7 Status for gruppen af unge under 18 år, A) Placering i forløb B) Overgået til C) Årsag til afbrudt forløb Antal unge læreplads Job job uddannelse afskediget standset selv/ eft. aftale mgl. Match i alt dømt/afsoner 2 3,7 3,7 7,4 plettet straffeattest 13 7,4 7,4 3,7 3,7 18,5 7,4 48,1 ren straffeattest/gråzone 12 14,8 11,1 3,7 14,8 44,4 i alt 0,0 25,9 22,2 3,7 7,4 33,3 7,4 100,0 Det fremgår, at mere end dobbelt så mange af de unge under 18 år er faldet fra undervejs sammenlignet med de over 18-årige. BUF beskriver, at for fem af de unge, der er stoppet uden at overgå til andet tilbud, er der undervejs i forløbene afdækket så svære misbrugsproblemer, manglende sociale kompetencer, psykiske problemer eller en kombination af disse, at de ikke kan leve op til minimumskravene i High:Fives tilbud. Disse problemer viser sig typisk først et lille stykke inde i forløbet, når den unge ikke længere magter arbejdet. Det har i de fleste tilfælde ikke været muligt at motivere de unge til andre tilbud. Etnisk baggrund og straffeattest for gruppen af unge under 18 år Ungegruppen kan også karakteriseres ud fra deres straffeattest samt deres etniske baggrund. Af ovenstående tabel 7 fremgår det, at 7,4 pct. af de unge under 18 år afsoner en dom, 48,1 pct. har en plettet straffeattest og 44,4 pct. er gråzone-unge.

10 Side 10 af 12 I tabel 8 er ungegruppen både opdelt på etnisk herkomst (hhv. dansk eller anden etnisk baggrund) og status på deres straffeattest. Det fremgår, at 55,6 pct. af den samlede gruppe har dansk baggrund. Tabel 8 Målgruppen fordelt på etnisk herkomst, Placering i forløb Overgået til Årsag til afbrudt forløb mgl. Match i alt (pct.) standse Etnisk baggrund læreplads job job uddannelse afskediget t selv/ eft. aftale dansk 7,4 50,0 50,0 100 dømt/afsoner anden 0,0 0 plettet dansk 37,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 10,0 100 straffeattest anden 11,1 33,3 33,3 33,3 100 ren straffeattest/gråzone dansk 11,1 33,3 66,7 100 anden 33,3 44,4 22,2 11,1 22,2 100 dansk 55,6 anden 44,4 i alt 0,0 25,9 22,2 3,7 7,4 33,3 7,4 100 Det fremgår, at ud af de 7,4 pct., som afsoner en dom, så er alle stadig aktive i det virksomhedsforløb, som High:Five har formidlet. Der kun etnisk danske unge i denne del af målgruppen. Ud af de 48,1 pct., som har en plettet straffeattest, så er 3/4 etnisk danske unge. Heraf har hele 50 pct. afbrudt påbegyndt forløb og 10 pct. er blevet afskediget, hvilket er ensbetydende med, at hele 60 pct. af gruppen af unge med dansk baggrund står uden for arbejdsmarkedet. Ingen af de unge med anden etnisk baggrund og plettet straffeattest er droppet ud. Der er altså en større andel af de danske unge, som dropper ud og taber kontakten til arbejdsmarkedet. Andelen af de danske unge, som stadig har en tilknytning til arbejdsmarkedet er nede på 30 pct. For de etnisk danske unge med en plettet straffeattest er 33,3 pct. stadig virksomhedsplaceret, og 33,3 pct. har selv fundet andet job. Dvs. 66,6 pct. af de etniske unge stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet, og ingen i målgruppen har afbrudt et påbegyndt forløb i utide. Dog er hele 33,3 pct. af de etniske unge endnu ikke blevet matchet med en virksomhed. De unge i gråzonen udgør 44,4 pct. af den samlede målgruppe, mens ¾ er unge med anden etnisk baggrund. Her viser tallene ligeledes, at langt størstedelen af de unge, som dropper ud og taber kontakten til arbejdsmarkedet, er etnisk danske unge. Hele 66,7 pct. af de danske unge har afbrudt en virksomhedsplacering før tid, mens kun 33,3 pct. af de unge med anden etnisk baggrund end dansk er faldet fra.

11 Side 11 af Generelle vurderinger Dette afsnit indeholder generelle vurderinger og kommentarer fra de enkelte samarbejdsparter. Disse vurderinger skal læses som et supplement til de øvrige afsnit BUF s generelle vurderinger Samarbejdet er i BUF forankret i UU-København, hvor det er tilknyttet EGU og OPSteam. UU-København, herunder de ansvarlige afdelinger, medvirker til en helhedsorienteret indsats for de unge ved at supplere virksomhedspraktikken med løbende vejledning af den unge. Gruppen af unge Det fremgår af samarbejdsaftalen, at samarbejdet udelukkende omhandler unge under 18 år. Da alle unge op til 25 år har ret til vejledning gennem UU-København, bliver der i praksis henvist unge mellem 15 og 25 år. Samarbejdet omfatter alle unge i målgruppen både med og uden anden offentlig forsørgelse. De unge bevæger sig således mellem BIF og BUF, og det har været naturligt, at både BIF og BUF er involveret i den enkelte unge. Dette samarbejde fungerer bedst, når der er gode personlige netværk på tværs af forvaltningerne, men vil kunne understøttes yderligere gennem udvikling af formelle samarbejdsprocedurer vedr. unge i High:Five forløb. Fremtidige udfordringer Unge i High:Five forløb har forskellige vejledere. Der er mange enkeltpersoner i spil i samarbejdet, som alle har behov for at kende til procedurerne vedrørende visitation og opfølgning på den enkelte unge. Dette samarbejde fungerer generelt godt, men samarbejdsprocedurerne bør beskrives klart og entydigt, så vejledere, der ikke tidligere har benyttet High:Five, nemmere kan gå ind i samarbejdet. Gennem UU-København har der i flere tilfælde været tilknyttet faglige mentorer i virksomheden og sociale mentorer til at hjælpe den unge med at finde løsninger på personlige problemer eller til at få en hverdag til at hænge fornuftigt sammen. Disse mentorordninger skal ses som et supplement til andre eksisterende støtteforanstaltninger i BIF og SOF BIF s generelle vurderinger Formålet med samarbejdet er at sikre unge med kriminel baggrund en varig tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret, smidig og effektiv arbejdsgang. Gruppen af unge Den primære målgruppe er unge mellem 18 og 25 år, der er stoffrie og ikke aktive kriminelle. Det er en gruppe, der både kan og vil arbejde, men som har problemer ud over ledighed, som fordrer, at de får en håndholdt indsats. Derfor er BIF-medarbejdere i Skelbækgade i ugentlig kontakt med de unge. Størstedelen af de unge tilhører matchgruppe 3 eller 4 og er derfor en relativ tung gruppe.

12 Side 12 af 12 Fremtidige udfordringer Organiseringen og fordelingen af opgaver mellem BIF-medarbejdere i Jobcenter København Skelbækgade og High:Five er specificeret, og det daglige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Samarbejdsområder, som skal prioriteres fremover, er: 1. I jobcentret etableres der samarbejde med modtagelsen vedr. visitationsstrategi for den enkelte unge. Herefter foregår afgrænsning og servicering af målgruppen tilhørende match Der etableres samarbejdsaftaler med de relevante aktiveringsafdelinger, herunder CKB, CAB og CKI. 3. En intensivering af samarbejdet med fængslerne: Jyderup Statsfængsel og Horserød. 4. Etablering af samarbejde med SOF/ Spydspidsen vedr. de unge, der nærmer sig 18 år. 5. Sikre klare og korte kommunikationskanaler til de unges sagsbehandler. 6. Sikre samarbejde med UU-København vedr. unge med uddannelsesperspektiv High:Fives generelle vurderinger Generelt har samarbejdet med Københavns Kommune fungeret godt. High:Fives grundtanke er, at projektet udsendt af et virksomhedsnetværk i samarbejde med virksomhederne skal etablere jobs til unge mellem 15 og 25 år, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet. I udarbejdelsen af strategier og metoder var det væsentligt, at fastholde positionen som et virksomhedsprojekt, der søgte at bringe unge og offentlige myndigheder på den ene side tættere sammen med virksomhederne på den anden. Langt de fleste af de unge, der stadig er ledige, har andre problemer end ledighed og pletter på straffeattesten, og det stiller store krav til det kommunale system og store krav til det samarbejde, der er mellem aktørerne. Der er flere frafald end tidligere, men det kan lykkes at fastholde rigtig mange unge med en effektiv indsats. Erfaringerne i projektet har vist, at den ældste del af målgruppen er væsentlig nemmere at fastholde i job, end den yngre del af målgruppen, og at de unge, som vi får direkte fra afsoning fastholdes næsten 100 %. Samlet har projekt High:Five en fastholdelse på 71 % på landsplan. Erfaringerne fra landsprojektet er, at jo tættere samarbejdet er mellem bevilgende myndigheder på den ene side og projektet (virksomhederne) og fængslerne på den anden, jo større er effektiviteten og muligheden for fastholdelse af den ledige på arbejdspladsen. Samarbejdet omhandler her både visitation, vurdering af nødvendig ressourcemæssig og økonomisk opbakning, bevilling, støtte til virksomheden, samt opfølgning. Den optimale model er således, at skabe en fast koordinerende og besluttende arbejdsgruppe på tværs af kommune, Kriminalforsorg og projektet High:Five.

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære virksomheder Der er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar med det formål, at assistere

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen Ungeindsats Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet d. 22. juni at jobcentrets forslag om udvidelse af projekt Styrkeprøven

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

High:five. Job til unge på kanten

High:five. Job til unge på kanten High:five Job til unge på kanten High:five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Kære virksomheder Der er brug for en indsats i forhold til unge på

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Ungepolitik i Odsherred Kommune

Ungepolitik i Odsherred Kommune Ungepolitik i Odsherred Kommune Maj 2008 1 Politiske målsætninger De Politiske udvalg har på baggrund af drøftelser formuleret følgende krav og rammer for den kommunale indsats, der skal understøtte at

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 33

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse Punkt 6. Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse 2012-3717 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til beskæftigelsesudvalget orientering evalueringen af Mentorforsøget til udsatte

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

De ledige 18-29 årige

De ledige 18-29 årige Sundhedsstyrelsen De ledige 18-29 årige Hvem er de og hvad skal der til for at få dem i uddannelse eller job? 1 Sektionsleder Helle Engelund, COWI 2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE?

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? DEBATMØDE KØF 2016 DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? Deltagere: Leif Sønderup,

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Forvaltningen undersøger hvorvidt der kræves ren straffeattest for at tilgå job i transportsektoren.

Forvaltningen undersøger hvorvidt der kræves ren straffeattest for at tilgå job i transportsektoren. Pkt.nr. 6 Safaribus skitseforslag 665106 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at Safaribussens kapacitet udnyttes yderligere ved A. at der køres ture for nye

Læs mere

Henrik Appel Esbensen, MB. 14. januar 2013. Sagsnr. 2012-188370. Dokumentnr. 2012-1035556. Kære Henrik Appel Esbensen

Henrik Appel Esbensen, MB. 14. januar 2013. Sagsnr. 2012-188370. Dokumentnr. 2012-1035556. Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen, MB 14. januar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2012-1035556 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 18. december 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007.

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 368 Offentligt Folketingets retsudvalg På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Projektgruppens erfaringer: Politimand, UU-vejleder, socialrådgiver,

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere