Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011"

Transkript

1 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til oktober 2011 finansieret gennemførelse af en indsats med formålet: At styrke mulighederne for at benytte virksomhederne i beskæftigelsesarbejdet, og lette de lediges vej tilbage i beskæftigelse ved at udvide antallet af virksomhedsmentorer samt pleje af de eksisterende. Indsatsen bestod i gennemførelse af lokalt mentorkursus og fortsættelse af netværksaktiviteterne for tidligere uddannede mentorer samt inddragelse af nyuddannede mentorer i indsatsen. I denne aktivitet er desuden afprøvet muligheden for at lave fælles netværksaktiviteter for virksomhedsmentorerne og de sociale mentorer. 2.0 Formål med evaluering Evaluering af indsatsen har til formål at redegøre for aktiviteter og resultater i indsatsen, samt at danne grundlag for det videre arbejde med udvikling og pleje af samarbejdet med mentorer og virksomheder. 3.0 Økonomi og organisering LBR bevilgede et rammebeløb på kr til udvikling og afholdelse af indsatsen. Som følge af den reducere bevilling til LBR efter sidste behandling af finansloven 2011 reformuleredes aktiviteterne i projektet, således den endelige bevilling til projektet blev på kr. Projektet har haft indtægter fra et netværksmøde på kr Projektet har været forankret i Jobcenter Struer, og Struers lbr konsulent har været projektleder. Jobkonsulenterne i jobcentret har været væsentlige vidensdelere i forhold til projektet. 4.0 Gennemførte aktiviteter 4.1 Afholdelse af kursus Der blev holdt en to-dages certificerende mentoruddannelse den 6. og 7. april Jobkonsulenterne i Jobcentret har overvejende delt invitationerne ud til virksomhederne og har desuden deltaget aktivt i at markedsføre kurset. Invitationerne til virksomhederne er afleveret ud fra et ønske om at styrke samarbejdet med netop den virksomhed og pågældende person eller, fordi jobkonsulenterne oplever, at en tidligere benyttet samarbejdspart på en virksomhed kunne have glæde af de værktøjer, der ligger i uddannelsen. Deltagelse i uddannelsen er gratis, men virksomhederne afholder selv lønudgiften til deres deltagende medarbejdere. Kurset blev afholdt på BusinessPark Struer, og det var et af de vigtige forhold i denne aktivitet. Regionen har kørt flere introduktionskurser for mentorer, men de har haft ganske lille tilslutning fra virksomheder i Struer. Beskeden har altid været den samme, nemlig at virksomhederne meget gerne vil deltage, men at de ikke er indstillet på at bruge/betale 6-7 timers transport. Den store tilslutning til dette kursus vidner også om det afgørende i afstanden til undervisningssted. Der blev uddannet 21 nye mentorer. Heraf 15 deltagere fra private virksomheder, 3 deltagere fra offentlige virksomheder og 3 jobkonsulenter 1

2 fra Jobcentret. Uddannelsen er en grundig indføring i: - Mentors rolle - Hvem er målgruppen - Kultur og integration på arbejdspladsen - Opgaver for mentor - Hvordan skabes god kontakt og tillid - Værktøjer i mentorrollen - Motivation, fastholdelse, den gode mentor m.v - Grænsesætning for mentor Indholdsmæssigt er uddannelsen tilrettelagt som en kombination af undervisning og praktisk træning. Mentor Company har bedt alle deltagere evaluere uddannelsesdagene og sammenfattende ser evalueringerne således ud 1 : Kurset som helhed 9,5 85,7 Kursusmaterialet 47,6 52,4 Underviseren 9,5 85,7 Tabel 1: Alle deltagere har afleveret evalueringsskemaet. Deres vurdering af uddannelsen fordeler sig procentvis som vist i tabel 1. Lbr konsulenten deltog på kurset, og oplevede en særdeles god stemning, og stor vilje til at indgå i et styrket samarbejde med Jobcentret i det fremtidige samarbejde. Jobkonsulenternes deltagelse på kurset er af afgørende betydning, idet der kan komme hurtige svar på spørgsmål om hvordan arbejdet er organiseret i Jobcentret, og den efterfølgende undervisning kan tage afsæt deri. Desuden skabes væsentlige relationer mellem virksomheder og Jobcenter på sådanne dage. 4.2 Netværksmøde Der er planlagt og afholdt et netværksmøde. Netværksmødet var en kombination af et fagligt oplæg og erfaringsudveksling. Det faglige indhold var om Mennesket i Forandring. Det handlede om hvad der sker med mennesker, når de skal bevæge sig fra ledighed til at arbejde på en virksomhed. Hvilke faser gennemgår de, og hvordan kan man som mentor støtte personen, så der opnås tilstrækkelig motivation og vilje hos praktikanten. Emnet er relevant for de sociale mentorer og de blev også inviteret til netværksmødet. Det fungerer ganske godt at blande de sociale mentorer med virksomhedsmentorerne på nogle af netværksmøderne, og mentorerne melder også positivt tilbage i forhold til det. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at det ikke kan erstatte alle de fremtidige netværksmøder. Det er det faglige indhold og i særdeleshed sparring på rollen som mentor, der ikke hver gang kan foregå i blandede grupper. Dette forhold er mest udpræget for de sociale mentorer. 1 Der er afleveret 21 besvarelser. 2 deltagere har valgt at beskrive deres vurdering af et spørgsmål, og derfor er det ikke alle spørgsmål der opnår 100% besvarelse. 2

3 Der var 31 deltagere på netværksmødet. Mødet blev afholdt på Struer Museum, som er virksomhedscenter, og selv har en uddannet mentor. Der var en god stemning på mødet, og en god vilje til at dele sine erfaringer. Tilbagemeldingen i plenum var at emnet var yderst relevant og at mødet havde bidraget med god viden. Der er et stort ønske om at der fortsat holdes netværksmøder, og der var ønsker om at den faglige del kunne handle om ADHD og misbrug. Deltagerne evaluerede netværksmødet således: Kurset som helhed 27,3 72,7 Kursusmaterialet 45,5 54,5 Underviseren 9,1 90,9 Tabel 2: 22 deltagere har afleveret evalueringsskemaet. Deres vurdering af netværksmødet fordeler sig procentvis som vist i tabel 2. Der er økonomisk mulighed for at holde endnu et netværksmøde indenfor projektets økonomi. Dette møde er planlagt til den 8. december 2011, og kommer til at handle om ADHD i den faglige del. 4.3 Omtale af virksomheder De virksomheder som har uddannet mentorer i år, eller som har indgået aftale om virksomhedscenter bliver nævnt på Jobcentrets hjemmeside og vist på storskærmen i Jobcentrets modtagelse. Desuden har en af de gode historier i Jobcentrets kampagneavis handlet om en virksomhed, som har en meget engageret mentor. Denne historie fra Struer er desuden blevet brugt af Mentor Company i deres materiale. 4.4 Spørgeskemaundersøgelse Til brug for planlægning af Jobcentrets fremtidige indsats i forhold til virksomhedsmentorerne og for denne evaluering, er der gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse 2. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til alle uddannede virksomhedsmentorer som er registreret med en aktiv mailadresse - det er 56 mentorer. 30 personer har svaret helt eller delvist på undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 54%. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen peger i korte vendinger entydigt på at både mentorerne og deres virksomheder er positive overfor deres rolle og opgaver, at de gør gavn som mentorer, at de har glæde af deres uddannelse, at de ønsker en fortsættelse af netværksaktiviteterne med et interval på ca. 4 mdr. samt at de vil anbefale andre at uddanne sig til mentor. I denne sammenhæng er det interessant særligt at fremhæve svarene på følgende spørgsmål: Hvor har du brugt din mentoruddannelse. Hertil svarer respondenterne følgende: - Praktikanter/borgere fra Jobcenter Struer 80,0% - Nye kolleger på din arbejdsplads 33,3% - Sygemeldte kolleger på din arbejdsplads 13,3% - Andre steder på din arbejdsplads 13,3% - I fritiden 6,7% - Har ikke brugt mentoruddannelsen 6,7% 2 Hele spørgeskemaundersøgelsen kan ses i bilag 1. 3

4 Det er væsentligt at bemærke, at en del mentorer også bruger deres uddannelse til andre målgrupper end de borgere, som Jobcentret kommer med. Vores arbejde med at udvide mentorernes rolle ser altså ud til at lykkes. Dette forhold kan udvikles og tænkes mere ind i den fremtidige indsats på området. 5.0 Resultater Målet med indsatsen var at uddanne ca. 20 virksomhedsmentorer, samt at tilbyde netværksaktiviteter for både nye og tidligere uddannede mentorer, så mentorernes fortsatte engagement plejes og bibeholdes. Målet er nået, ligesom den ønskede effekt om at opnå styrket samarbejde med virksomheder om borgere i praktik m.v. er opnået. Det er desuden afprøvet om det er muligt at holde fælles netværksmøder for sociale mentorer og for virksomhedsmentorer. Det har vist sig muligt og i nogle tilfælde endda gavnligt. Det kan dog ikke udelukkende erstatte netværksmøder for grupperne hver for sig. Der er ligeledes opnået resultater i forhold til opkvalificering af vore virksomhedscentre, og flere virksomheder har efterfølgende vist interesse i at blive virksomhedscenter. 6.0 Sammenfatning og perspektivering Sammenfattende er projektet forløbet tilfredsstillende og planmæssigt. Det opfylder formålet, og der er etableret flere gode relationer, som kan benyttes i det fremadrettede arbejde. Arbejdet med mentorerne har vist sig væsentligt og afgørende for samarbejdet. Der er ingen tvivl om, at der i jobkonsulenternes samarbejde med virksomhedsmentorerne skabes mange gode relationer til gavn for de borgere, som er i praktik eller en anden foranstaltning på virksomhederne. Desuden lettes jobkonsulenterne adgang til de virksomheder, der har uddannede mentorer betydeligt. På baggrund af erfaringerne i projektet og spørgeskemaundersøgelsen især, anbefales følgende for det fremtidige arbejde på mentorområdet: /lkm Gennemførelse af ca. 4 netværksmøder om året. Møderne bør have en faglig del og desuden god tid til erfaringsudveksling. Der bør deltage jobkonsulenter på alle møder. Erfaringerne viser at det er en god model vi har benyttet, samt at den faglige del skal være vedkommende, konkret og relevant. At 2 af de 4 årlige netværksmøder afholdes som fællesmøder mellem de sociale mentorer og virksomhedsmentorerne. Det faglige emne på disse møder skal tilpasses begge målgrupper. Fortsat fokus på mentorernes tilstedeværelse og at de bliver benyttet - både i forhold til en konkret borger, men også i forhold til interne situationer på arbejdspladserne. Fortsat vedligeholdelse og ajour førelse af netværket - deltagere og virksomheder. Fremadrettet er det muligt at udvikle på mentorernes udvidede rolle i virksomhederne, så mentorerne kan benyttes i højere grad i forbindelse med arbejdsfastholdelse. 4

5 Bilag 1 P:\Mentorprojekt\ Survey spørgeskema oktober 2011.pdf 5

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen

MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen INSPIRATIONSHÆFTE MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen LBR INDHOLD FORORD s. 3 VEJLEDNING TIL LÆSEREN s. 4 VI HAVDE EN UDFORDRING s. 5 METODE-MODEL s. 6 VI ARBEJDER I BREDDEN Stormøder

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 - Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august 2011 - - 1 - 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2.

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2

Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2 Afslutningsevaluering af: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2 Juni 2010 Af: Ole Christian Madsen 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 3 Baggrund og metode... 4

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere