BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE BU NYT NOVEMBER 2014 Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven Læs mere på SIDE 4

2 konference JOBROTATION SSP Ledelse, Lego og læring Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. En personlig samtale Med giver for at vise sin fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. motivation som jobsøgende. Visionerne og kreativiteten blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. JOBROTATION: SPEEDREKRUTTERING FOR PÆDAGOGER På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen Tirsdag d. 30. september mødtes ledere og jobsøgende pædagoger til Rekrutteringsdag på Grøndalsvej. Dagen var startskuddet på et større rotationsprojekt i Børn og Unge. Til foråret deltager 46 pædagoger fra Aarhus Kommune i en 7 ugers praktikvejlederuddannelse. Uddannelsen er en del af et rotati-onsprojekt, der giver lederne mulighed for at få en gratis vikar, mens ledige pædagoger kan vise deres kvalifikationer og blive et kendt ansigt på flere arbejdspladser. Arrangementet skal give arbejdsgiverne mulighed for at prøve nye kræfter og rekruttere dygtige medarbejdere, mens den ledige får mulighed for at vise sine evner i praksis og skabe faglige kontakter. Erfaring viser, at flere vikarer fra jobrotationsprojekter efterfølgende får en fastansættelse - primært på grund af den faglige net-værksdannelse siger Anders Probst-Jensen fra Personale. Alle får en chance På rekrutteringsdagen var godt 95 jobsøgende mødt op til kommunens 9 vikarstillinger. I den lange kø til indskrivning og udlevering af navneskilte var der spændte pædagoguddannede ansøgere af meget forskellig karakter. Både erfarne og nyuddannede pædagoger og pædagoger af begge køn og etnicitet. Ifølge Anders Probst-Jensen er speedrekrutteringsarrangementet en måde, der giver alle en chance. Her bliver ansøgerne hverken dømt på et billede eller en ansøgning men ved en personlig samtale. KOLOFON kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Kontorchef, Kommunikation Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december november 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Børnehaven Bjørnbakhus sætter fokus på børnenes læring i 1. december som chef for Sundhed og Trivsel den daglige forældrekontakt. 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt November 2014

3 JOBROTATION Vikarerne roterede i mindre grupper mellem de ledere, de havde ønsket at tale med. Her kunne de på skift stille spørgsmål og præsentere sig selv. Samtidig fik de mulighed for at aflevere et CV og en ansøgning til lederne. Faglig netværksdannelse Louise Lamri var en af de jobsøgende, der var mødt op til arrangementet. Hun er nyuddannet og har ingen tidligere erfaring på børneområdet. Derfor var hun meget spændt, inden samtalerne gik i gang. Hun håbede at komme ud for at prøve sine teorier af i praksis og mener, at speedrekruttering er en god mulighed for at få skabt nogle kontakter i modsætning til de traditionelle ansættelsesprocesser. Annette Lau, der har mange års erfaring indenfor området, glædede sig også til dagens samtaler. Hun mener, det er sundt at blive udfordret lidt på sine kompetencer. De jobsøgende roterede i mindre grupper mellem lederne. Med mange mennesker og samtaler handler det om at kunne være smidig og skille sig ud i mængden siger hun. Med mange mennesker og samtaler handler det om at kunne være smidig og skille sig ud i mængden siger hun. Tidsramme giver dynamik Snakken gik hurtigt og ansøgningerne fløj over de små runde barborde, hvor lederne var placeret. Ansøgerne trippede efter deres taletid og ledere styrede samtalen efter bedste evne, så alle blev hørt inden klokken lød og det var videre til næste samtale. Ifølge Mai Britt Funk, der er pædagogisk leder i Den Integrerede Institution Spiren, var det en udfordring at overskue så mange forskellige mennesker og sætte alle i gang. Men hun mener, at tidspresset gjorde det lettere at komme hurtigt til de vigtige spørgsmål i ansættelsen. Under tidspres blev vi nødt til at komme hurtigt ind til kernen af de jobsøgende hvad de brænder for og hvad de kan byde på siger hun. Hun mener samtidig, at gruppeinddelingen gav en god dynamik, hvor de jobsøgende kunne inspirere hinanden. Nye vikarer i Børn og Unge Marlene Kabel Tarpgaard, der er pædagogisk leder i Den Integrerede Institution Børnely, var også positiv efter dagens arrangement. Selvom det kunne være svært at huske alle ansøgerne fra hinanden, så tror hun, at man husker de vigtigste. Jeg var hurtig til at spotte de ansøgere, der kunne passe ind i vores gruppe. Men er spændt på at se, om vi får det, vi regner med, når de kommer ud i institutionen siger hun. Louise Lamri oplevede, at lederne tog godt imod hende ved dagens samtaler. Men synes, der var hård konkurrence, hvor det var svært at sælge sig selv som nyuddannet. Hun tager flere erfaringer med fra dagen, selvom hun ikke endte ved en vikarstilling og vil gerne deltage igen. Det har været en læringsproces at skulle sælge sig selv på kort tid og jeg har fået god inspiration til, hvordan man kan præsentere sig selv ved en samtale siger hun, inden hun forlader dagens arrangement. Vikariat giver praktiske erfaringer Erol Ercan var en af de jobsøgende, der fik et vikarjob efter rekrutteringsarrangement. Han mener, at arrangementet gav ham en særlig mulighed for at vise sin motivation og lyst til at komme i arbejde, som han ikke har kunnet ved de skriftlige ansøgninger. Ifølge ham var det lettere at præsentere sig selv og sine kvalifikationer, når man møder lederne ansigt til ansigt. Erol Ercan har været ledig siden han blev færdiguddannet og arbejder nu i Den Integrerede Institution Nørrestenbro, hvor han kan bruge sine teorier i praksis. Jeg synes, det er spændende at komme ud på en arbejdsplads og få nogle praktiske erfaringer, som jeg kan bruge i min fremtidige jobsøgning siger han. Det lykkedes at besætte alle 9 vikarstillinger ved rekrutteringsarrangementet og de jobsøgende glæder sig til at starte på deres nye arbejdsplads. Rekrutteringsdagen gentages igen d. 16. december, hvor nye ledere kan få mulighed for at møde jobsøgende pædagoger. Læs mere om rotationsprojektet på BU-portalen: medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk /BU/emner/Ledelse/Sider/Jobrotation.aspx Kontakt: Anders Probst-Jensen, Personale og Udvikling, Mail: BU Nyt November

4 FORÆLDRESAMARBEJDE FORÆLDRESAMARBEJDE STYRKER BØRNENES LÆRING Forældresamarbejdet er en forudsætning, når der skal arbejdes med børnenes trivsel, læring og udvikling. Det mener personalegruppen i Børnehaven Bjørnbakhus, der har arbejdet på styrke forældreinddragelsen og opnået flotte resultater Når forældrene kommer ind af døren i det lille selvejende dagtilbud på Bjørnbaksvej, er det ikke bare for at hente deres børn og løbe hurtigt videre. Ofte bliver børnenes udvikling eller pædagogiske spørgsmål drøftet mellem gummistøvler, flyverdragter og huer. Den daglige forældrekontakt er nemlig en afgørende del af den pædagogiske praksis. Det fortæller Dagtilbudsleder Lone Sloth og husets tre pædagoger, da vi møder dem i personalestuen. Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på, når de afleverer og henter deres barn. Det er her, at et godt og tillidsfuldt samarbejde bliver grundlagt siger dagtilbudsleder Lone Sloth. Den daglige kontakt Husets pædagoger sørger altid for at være til stede enten om morgnen eller om eftermiddagen, når forældrene henter deres børn. De oplever, at det er afgørende for den gode atmosfære at sætte tid af til en daglig snak og et smil på vejen. Dagtilbudslederen prioriterer samtidig at være synlig blandt børnehavens børn og forældre med jævne mellemrum. Det betyder, at alle kender hinanden på tværs af stuer og forældregrupper. Samtidig giver den daglige forældrekontakt pædagogerne mulighed for at følge med i forældrenes tanker og fokusområder. Det kan for eksempel være forældre, der er bekymrede for børnenes sproglige udvikling eller sociale kompetencer. Ifølge pædagog Lisbeth Madsen er det vigtigt at tage de små bekymringer alvorligt. Det er en måde at vise respekt og anerkende forældrenes behov. Hun mener, at den daglige kontakt i garderoben er en god måde at lytte til forældrene og imødegå deres ønsker. Det er et uformelt forum, hvor pædagogerne kan vise og italesætte børnenes udvikling. Kommunikation af den pædagogiske praksis Udover den daglige kontakt har personalegruppen arbejdet en del på at kommunikere den pædagogiske praksis videre til forældrene. De oplever, at det kan være en udfordring at konkretisere tankerne bag det pædagogiske arbejde. Derfor har de fundet et kreativt redskab, der skal inddrage forældrene i børnenes læring. Ifølge pædagog Trine Juul Nielsen giver det en tryghed hos forældrene, at de kender alle de ansigter, der omgiver deres børn. Det gør det lettere at vide, hvem man skal henvende sig til og naturligt at snakke om sine frustrationer. På den måde bliver små bekymringer hurtigt opdaget og taget hånd om. Pædagog Lisbeth Madsen bruger den daglige forældrekontakt til at vise børnenes udvikling 4 BU Nyt November 2014

5 FORÆLDRESAMARBEJDE Børnehaven Bjørnbakhus har fokus på børnenes læring i de daglige aktiviteter Med jævne mellemrum udarbejder personalegruppen en såkaldt pædagogisk blomst, der kan hænge på opslagstavlen i gangen. Udgangspunktet for at lave de pædagogiske blomster er primært at formidle og synliggøre børnenes læring ud fra den pædagogiske praksis og aktiviteter i børnehaven. Blomsten kan derudover tage forskellige pædagogiske emner op, der har skabt forundring eller kritik i forældregruppen. Det kan være alt fra de daglige udendørsaktiviteter til brugen af ipads. I blomstens blade skriver pædagogerne de kompetencer, som børnene opnår ved de forskellige aktiviteter. Her fremstår de pædagogiske overvejelser overskueligt og klart for forældrene, fortæller pædagog Trine Juul Nielsen. Det er vigtigt for os, at forældrene forstår, at vi ikke bare er et sted, hvor børnene bliver passet, men et sted, hvor børnene trives og gennemgår en udvikling siger hun. Forventninger til forældrene Dagtilbudsleder Lone Sloth mener, at det er vigtigt at fortælle forældrene om de forventninger, som personalet har til dem. Det kan gælde små hverdagsting som at rydde op i børnenes garderobe eller hjælpe dem med at sige farvel. Men også større ting som at bidrage til børnenes rummelighed og sociale udvikling. Forventningerne kommunikeres blandt andet Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på, når de afleverer og henter deres barn. Det er her, at et godt og tillidsfuldt samarbejde bliver grundlagt siger dagtilbudsleder Lone Sloth. i en forældrepjece til nye forældre, på forældremøder og gennem nyhedsbreve. Ifølge Lone Sloth, giver de klare forventninger ro i forældregruppen. Pædagog Laura Katborg mener også, at det er vigtigt at kunne ytre sine holdninger og erfaringer overfor forældrene. For eksempel at fortælle, hvorfor det er vigtigt at tale respekt- fuldt om de andre børn over aftensmaden og hvorfor det er vigtigt med legeaftaler. Vi er ikke bange for at blande os i det, der sker udenfor vores fire vægge, når det er afgørende for børnenes udvikling siger hun. Når forældrene forstår de pædagogiske overvejelser, er det ofte lettere at inddrage dem i børnenes udvikling. Det fortæller børnehavens pædagoger, der bruger forældrene aktivt i børnenes læring. Blandt andet opfordrer de forældrene til at arbejde videre på børnehavens sproglige temaer i hjemmet. Det betyder, at der kommer en sammenhæng i børnenes læring hjemme og i børnehaven. Pædagogerne bruger samtidig de tilbagemeldinger, de får fra forældrene som en aktiv del det pædagogiske arbejde. Alle nye forældre bliver inviteret til en samtale med personalet 3-6 måneder efter børnene er startet. Mødet kan danne grobund for et positivt samarbejde fremadrettet. Dagtilbudsleder Lone Sloth mener, at forældresamarbejdet er en gensidig forpligtigelse, hvor både pædagoger og forældre kan nyde godt af hinandens kompetencer. Kontakt: Dagtilbudsleder i Børnehaven Bjørnbakhus Lone Sloth. Tlf.: Mail: BU Nyt November

6 KOMPETENCEUDVIKLING FU-STRUKTUR SSP NY FU-LEDELSE: OG SÅ TIL DE NÆSTE SKRIDT Med den nye ledelsesstruktur på plads lægger FU-ledelsen spor ud til den kommende fusionsproces med fokus på organisation, ledelse og inddragelse Med ambitionen om at have en ny organisation på plads ved årsskiftet havde den nye FU-ledelse på sit første lederseminar fokus på FU-forligets indhold og opgaver, på de roller og det ansvar den nye ledelsesstruktur giver, herunder de kommende lokale fusionsprocesser. Vi har en stor opgave i at tilrettelægge gennemsigtige og inddragende processer i forhold til de kommende fusioner i områderne. Vi skal have sat viden og erfaringer i spil hos både medarbejdere og ledere, så vi får de bedst mulige løsninger og dermed det bedste tilbud til børn og unge, siger FU-chef Toke Agershou. Én fælles administration På det administrative område har byrådet besluttet at samle den administrative understøttelse i én fælles enhed for hele FU-området. Lige nu pågår en proces med medarbejderne i de nuværende ni administrationer i forhold til opgaver og bemanding af en sådan administrativ enhed. Af byrådsforliget følger en række ændringer af organisationen,- som vil have indflydelse på medarbejdernes hverdag. Derfor er det afgørende, at vi hele tiden er i dialog med medarbejderne og er åbne om processen og på hvilken baggrund, vi træffer vores beslutninger, siger Toke Agerschou. Midt i december er alle medarbejder i FU-regi indbudt til en fælles arrangement i DGI-huset. Formålet er at få sat en fælles retning for det arbejde, som følger efter årsskiftet med byrådets beslutninger som fundament. Hvor FU-ledelsen samt den fælles administration rent fysisk skal sidde, beslutter chefgruppen inden nytår. Kontakt: FU-leder, Toke Agerschou, mail: 6 BU Nyt November 2014

7 Skoleindskrivning Fra 14. november 2014 til 11. januar 2015 kan forældre til undervisningspligtige børn født i 2008 og 2009, skrive deres børn op til 0. klasse. Forældrene modtager den 14. november besked herom via digital post. Indskrivningen foregår via den digitale skoleindskrivning. Der kan læses mere om skoleindskrivningen på Aarhus Kommunes hjemmeside under skolestart eller på skolernes egne hjemmesider. Det er ialt 3750 potientelle skolestartere. Kontakt: Josefine Rasmussen, Pladsanvisningen. Mail: Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: Problematikker om forældremyndighed og samvær 2 timers kursus for decentrale ledere og ansatte med særligt ansvar samt andre interesserede i Børn og Unge Er der forskel på at have fælles forældremyndighed, og at den ene forælder har forældremyndigheden alene? Hvilke rettigheder har en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden? Hvad betyder det for skoler og institutioner, når Statsforvaltningen har fastsat samværet? Skal fraskilte forældre informeres, når ex-ægtefællen kontakter skolen/institutionen? Har forældre krav på, at der afholdes møder med dem hver især? Fællessekretariatets jurister vil på kurset besvare ovenstående samt andre problematikker om forældremyndighed og samvær. Dato: 22. januar, kl. 8:30-10:30. Tilmelding i Kursusportalen Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt November

8 KORT SSP NYT Unge bygger udkigsplatform til frederiksbjergbyggeriet Otte elever fra HU Heltidsundervisningen i Aarhus har bygget en platform, der giver mulighed for at følge Frederiksbjergbyggeriet fra oven. Fredag var der officiel indvielse af udkigsplatformen Det var med stolthed, at drengene fra HU fredag kunne indvie den nye udkigsplatform ved Frederiksbjergbyggeriet. Jeppe Jørgensen, Mikkel Buné og Lukas Kiil er tre af de drenge, der har været med i opbygningen. De synes alle, at det har været spændende at komme ud af skolens rammer og være en del af en rigtig arbejdsplads. Det har været lærerigt, at følge håndværkerne på nært hold og arbejde intensivt med et konkret projekt med en deadline. Den friske luft, det praktiske arbejde og det stærke sammenhold vil især blive savnet. APV og Trivselsundersøgelse på skolerne APV og Trivselsundersøgelsen på skolerne er i gang og har været det siden mandag den 27. oktober. Undersøgelsen omfatter alle medarbejdere og ledere på skolerne rundt regnet mulige respondenter, som har frist for besvarelse søndag den 9. november. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres den 9. december og vil blive brugt af den lokale ledelse og MED til det fortsatte arbejde med trivslen. Skolerne skal også foretage fysisk APV i løbet af efteråret I 2015 gennemføres der APV og Trivselsundersøgelse for hele Børn og Unge. Kontakt: APV-hotline, Betina Holk: eller på Jeg har fået et stærkt kammeratskab med elever fra andre klasser. Her går vi ude hele dagen og har mulighed for at snakke mere sammen siger Jeppe Jørgensen. Personlig stolthed og disciplin Lærer Anders Hansen har bygget sammen med eleverne og fulgt deres udvikling: Byggeriet har givet dem en unik mulighed for at lære et nyt miljø at kende og være en del af en arbejdsplads. Samtidig har det givet drengene en stor personlig stolthed at gennemføre et projekt siger han. Byggeleder Allan Skorup mener, at byggebranchens faste forventninger og retningslinjer har været med til at stille krav til drengene. Han oplever, at byggeriet har påvirket drengenes opførsel og disciplin. Udkigsplatformen er åbent for alle nysgerrige indgang mellem Krogshgade 1 og 3. Nyt om sundhed Fest mere - drik mindre I et nyt partnerskab går Aarhus og fem andre kommuner sammen om at ændre de unges alkoholvaner. I Aarhus Kommune er der et stort antal af unge som rusdrikker, og derfor er det rigtig vigtigt at man sammen med de unge skaber en kulturændring fra drukkultur til festkultur. Skoleelever er ensomme som aldrig før Selvom vi lever i et netværkssamfund, hvor man kan chatte og skype på nettet og have hundredvis af venner på Facebook, har andelen af ensomme unge aldrig været større. Lidt over seks procent af alle drenge i årsalderen og ti procent af alle pigerne i samme aldersgruppe føler sig ofte eller meget ofte ensomme Der bliver lige nu arbejdet intenst på udviklingen af handleplanerne for sundhedspolitikken i Aarhus Kommune. Særligt de overordnede strategiske udviklingsspor på tværs af forvaltningerne inden for områder som blandt andet alkohol, trivsel og mere lighed i sundhed er så småt på plads. Herefter begynder arbejdet med de konkrete indsatser. Yderligere information om arbejdet med sundhedspolitikken i Aarhus Kommune: Kontakt Otto Ohrt på Mail: 8 Kontakt: Proces- og projektleder Henrik Rudfeldt. Mail: BU Nyt November 2014

9 KORT NYT Nyt om Aarhus Kommunes fødevareudbud Der er nu ikke længe til, at Aarhus Kommune efter planen kan offentliggøre udbuddet af indkøb af fødevarer på tværs af magistratsafdelingerne. Og det går planmæssigt fremad. I de seneste måneder har de forskellige udbudsgrupper arbejdet med at gennemgå varelister for at sikre, at de rigtige varer i den rigtige størrelse kommer til at indgå i udbuddet, og det arbejde er tæt på at være færdigt. I arbejdet har udbudsgrupperne lagt vægt på byrådets beslutning om, at 60 procent af de fødevarer, der købes ind i Aarhus Kommune, skal være økologiske. For at kvalificere udbudsmaterialet har Aarhus Kommune indgået en samarbejdsaftale med det landsdækkende projekt Kloge Fødevareindkøb under Fødevareministeriet. Samarbejdet skal dels sikre, at økologihensynet indgår med passende vægt i vareudbuddet, dels lette det daglige arbejde med indkøb af fødevarer ikke mindst økologiske. Der skal gennemføres to udbud. Et for de mindre køkkener, der køber ind for mindre end 1200 kroner ad gangen. Et for de større køkkener, der køber ind for mere end 1200 kroner ad gangen. Det er planen at lave en delaftale med en abonnementsordning med frisk fisk samt delaftaler på henholdsvis frisk frugt og grønt samt bageriartikler for blandt andet de 10 store kantiner. Kontakt: Fødevareudbud: Asger Birger Klausen. Mail: Økologiprojektet: Bente Kramer Møller. Mail: To elever fra Katrinebjergskolen vinder klimakonkurrence på DR Younes Deaibes og Benjamin Nordentoft, som går i 9. klasse på Katrinebjergskolen i Aarhus, har vundet DRs artikel-konkurrence for skoleelever. De to 15-årige drenge har vundet DR Skoles klimakonkurrence med en artikel, der giver et utraditionelt bud på, hvordan unge kan være til at bremse klimaforandringerne. De har skrevet om et forsøg på deres skole, hvor de ældste elever blev lærere for en dag og underviste de yngste i klimaforandringer. Læs artiklen på dr.dk søg på: Younes og Benjamin: Klima er sygt fedt BU Nyt November

10 NYT OM NYT om navne Ny skoleleder på Beder Skole Ny økonomi- og administrationschef i Børn og Unge Lars Lykkegaard tiltræder 1. december 2014 skolelederstillingen på Beder Skole. Lars Lykkegaard kommer fra en stilling som viceskoleleder på Rosenvangskolen, hvor han blev ansat først som lærer i 1999 og senere som viceskoleleder i Lars er 44 år og uddannet på Aarhus Dag- og Aftensseminarium i 1999 og har Diplom Uddannelse i Offentlig Ledelsen. Lars Lykkegaard glæder sig til at sætte sig i spidsen for Beder Skole med fokus på skolen som lokalt kultur- og læringscenter, byens naturlige samlingspunkt. Ny skoleleder på Skødstrup Skole Thor Davidsen er pr. 1. december ansat som ny forvaltningschef for økonomi og administration i Børn og Unge. 51-årige Thor Davidsen har cirka 14 års ledelseserfaring fra økonomistillinger i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og var inden da ansat på Budgetkontoret i Borgmesterens Afdeling i fem år. Ud over økonomi har Thor Davidsen haft ansvar for afdelingerne for digitalisering, bygninger, velfærdsteknologi og intern administrativ service. Som forvaltningschef i Børn og Unge skal han stå i spidsen for afdelingerne for økonomi, planlægning, pladsanvisning og elevadministration, fællessekretariat samt it i Børn og Unge. Han får dermed ansvar for en række centrale og grundlæggende funktioner og bliver chef for 115 medarbejdere. Mikkel Kruuse-Andersen begynder den 1. december som ny skoleleder på Skødstrup Skole. 10 BU Nyt November 2014 Mikkel Kruuse-Andersen kommer fra en stilling som viceskoleleder på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. Han har gennem mange år arbejdet som lærer på Rosenvangskolen i Viby. Mikkel Kruuse-Andersen afløser Anne Littauer, der tidligere på året blev overflyttet til stillingen som skoleleder på Ris-skov Skole. Mikkel Kruuse-Andersen er 46 år og uddannet lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium. Han har gennem mange år været ansat som lærer på Rosenvangskolen i Viby, inden han i 2012 blev ansat som viceskoleleder på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. Derudover har han siden 2000 været ansat ved UNI-C som redaktør og faglig konsulent på EMU.dk. Mikkel bor i Risskov, er gift og har to børn. Fødseldage Tillykke med 25 års jubilæet Pædagog Vibeke Poulsen Lennert, Børnehuset Frydenlund, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 24. november. Tillykke med 40 års jubilæet Pædagog Kirstine Rasmussen, ønskes tillykke med 40 år i Vuggestuen Jægergårdsgade d.1.november. Kirstine fik overrakt Dronningens fortjenstmedalje og så gik hun på en lige så fortjent efter-løn. Frederiksbjerg Dagtilbud takker for lang og tro tjeneste og ønsker Kirstine held og lykke.

11 FORÆLDRESAMARBEJDE Ledertalentudvikling - to spændende tilbud - til de medarbejdere, som allerede har besluttet sig for at ville være leder og/eller - til de medarbejdere som ønsker at finde ud af, om de har lyst til en lederkarriere. Det fælles Lederaspirantforløb i Aarhus Kommune - er for dig, der har besluttet dig for at ville være leder, og som vil udfordres på dine kompetencer i praksis indenfor en formel kompetencegivende uddannelse. Forløbet tager afsæt i modulet Det personlige lederskab i Den Offentlige Lederuddannelse og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Cubion. i kommunen og aktiviteter, hvor du er sammen med de andre deltagere på forløbet. Forløbet afsluttes med gruppesamtaler og tilbud om en personlig mentor. Sidste frist for tilmelding fredag den 9. januar 2015 Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb bliver der foretaget en prioritering blandt ansøgerne, så der sikres en ligelig fordeling af pladserne mellem magistratsafdelingerne. Ved begge forløb er det afgørende, at din egen leder bakker op om din deltagelse på forløbet, og din leder skal i forbindelse med tilmeldingen begrunde din deltagelse. Deltagerbetalingen dækkes af din egen arbejdsplads. Prisen fremgår ligeledes inde på hjemmesiden. Det fælles Lederaspirantforløb er kompetencegivende og udgør 5 ECTS point, som svarer til et modul på lederuddannelse på diplomniveau. Uddannelsen afsluttes med eksamen, og du kan meritere modulet ind i Den Offentlige Lederuddannelse. Lederafklaringsforløbet i Aarhus Kommune - er for dig som har lyst til ledelse, og som har brug for at blive understøttet i din afklaring af, om ledervejen er noget for dig. Det gøres ved, at introducere dig til hvad ledelse er, og give dig en fornemmelse af, hvad lederjobbet indebærer og gennem coachsamtaler, der tager udgangspunkt i en persontest og en kortlægning af dine karrieremotiver. LÆS MERE; aarhus.dk/lederuddannelse Aktiviteterne på lederafklaringsforløbet er en blanding af aktiviteter, hvor du arbejder på egen hånd, er på besøg hos en leder Kontakt: Kirsten Berthelsen, HR og Jura, Borgmesterens afdeling. Mail: BU Nyt November

12 PROFIL I de kommende numre af BU Nyt sætter vi fokus på Børn og Unge-udvalget og dets rolle i indsatsen for børn og unge i Aarhus Kommune. Børn og Unge-udvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget rådgiver byrådet og rådmanden og kan komme med anbefa-linger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse. I dette nummer af BU Nyt præsenterer vi det andet af udvalgets syv medlemmer. BLÅ BOG Jan Ravn Christensen er medlem af Socialistisk Folkeparti (SF). Han har været medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2010 og er ud over at være medlem af Børn og Unge-udvalget, medlem af Teknisk Udvalg og Sundhed- og Omsorgsudvalget. Jan Ravn Christensen har en bachelor i statskundskab. Han er født i 1980, er samlevende med Karen Lorenzen og sammen har de datteren Asta. Find ham på facebooksiden https://www.facebook.com/ Jan.Ravn.Christensen.SF Jan Ravn Christensen, medlem af Børn og Unge - udvalget Hvilke to ting mener du er vigtigst at prioritere på børne- og ungeområdet lige nu? Det er helt klart at implementeringen af folkeskolereformen fortsat skal have stort politisk og ledelsesmæssigt fokus. Der er store udfordringer med ressoucer til forberedelse og med stigende sygefravær. Det skal vi finde løsninger på. Selve reformen er stort anlagt og baserer sig på rigtigt fornuftige tanker om hvordan, vi kan styrke børns læring, knække den negative sociale arv, og gøre skoletiden mere interessant for dem, der hidtil ikke har passet så godt ind i folkeskolen. Et andet vitalt punkt er de tidlige indsatser, og et fokus på at blive endnu bedre til at sandsynliggøre og dokumenterer effekterne af indsatserne. I SF har vi altid arbejdet utroligt meget for forebyggelse og tidlige indsatser. Men når der skal skabes flertal for et øget fokus på området, gør det jo ikke noget, at man også har så god dokumentation af de mulige effekter som muligt. på et mandat for sit parti. Herudover ændrer verden sig selvfølgelig løbende og mange andre har værdifulde inputs. Derfor sætter jeg også stor pris på inputs fra forvaltningen og dialog med borgere samt organisationer på området i forhold til deres ønsker og ideer. Hvad har gjort mest indtryk på dig, når du har været rundt i Børn og Unge? Jeg bliver nødt til at pege på to oplevelser. For det første et besøg på Sødalskolen, hvor jeg både blev inspireret og provokeret i forhold til arbejdet med undervisningsdifferentiering. For det andet et besøg på Skæring Skole, hvor jeg fik en grundig indføring i skolens kosttilbud. Selvom jeg ved, at skolerne har forskellige rammevilkår, håber jeg at mange vil lade sig inspirere af den succes de oplever på Skæring Skole. Med folkeskolereformens længere skoledage er der simpelthen behov for, at eleverne kan få tanket op med sund næring. Hvad ser du som din vigtigste opgave som medlem af Børn og Unge-udvalget? Jeg synes selv min vigtigste opgave er at fremme SF s politik på børne- og ungeområdet. Som politiker er man nu engang valgt 12 BU Nyt November 2014

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 nr. 10 maj 2014 BU nyt Forældresamarbejde: Digitalt Komme-Gå i skyen side 2 Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 Uddannelse: Aarhus fortsætter positiv kurs side 9 Bagsiden: Unge bag udsmykning

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00 tilbud til medarbejdere i Børn og Unge Informationsmøde Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 16.00 til 18.00 Sted: Grøndalsvej 2, Kantinen Tilmeldingsfrist infomødet: Fredag den 13. marts kl. 12.00 på Børn

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Verdensmestre i anerkendelse

Verdensmestre i anerkendelse Verdensmestre i anerkendelse Af Sidsel Boye, sib@kl.dk Københavns Kommune har sendt alle deres institutionsledere på kursus i anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser feedback og opmærksomhed.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere