BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE BU NYT NOVEMBER 2014 Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven Læs mere på SIDE 4

2 konference JOBROTATION SSP Ledelse, Lego og læring Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. En personlig samtale Med giver for at vise sin fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. motivation som jobsøgende. Visionerne og kreativiteten blev sluppet løs, da flere tons Legoklodser satte form på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. JOBROTATION: SPEEDREKRUTTERING FOR PÆDAGOGER På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Du kan læse endnu mere på under Lederkonferencen Tirsdag d. 30. september mødtes ledere og jobsøgende pædagoger til Rekrutteringsdag på Grøndalsvej. Dagen var startskuddet på et større rotationsprojekt i Børn og Unge. Til foråret deltager 46 pædagoger fra Aarhus Kommune i en 7 ugers praktikvejlederuddannelse. Uddannelsen er en del af et rotati-onsprojekt, der giver lederne mulighed for at få en gratis vikar, mens ledige pædagoger kan vise deres kvalifikationer og blive et kendt ansigt på flere arbejdspladser. Arrangementet skal give arbejdsgiverne mulighed for at prøve nye kræfter og rekruttere dygtige medarbejdere, mens den ledige får mulighed for at vise sine evner i praksis og skabe faglige kontakter. Erfaring viser, at flere vikarer fra jobrotationsprojekter efterfølgende får en fastansættelse - primært på grund af den faglige net-værksdannelse siger Anders Probst-Jensen fra Personale. Alle får en chance På rekrutteringsdagen var godt 95 jobsøgende mødt op til kommunens 9 vikarstillinger. I den lange kø til indskrivning og udlevering af navneskilte var der spændte pædagoguddannede ansøgere af meget forskellig karakter. Både erfarne og nyuddannede pædagoger og pædagoger af begge køn og etnicitet. Ifølge Anders Probst-Jensen er speedrekrutteringsarrangementet en måde, der giver alle en chance. Her bliver ansøgerne hverken dømt på et billede eller en ansøgning men ved en personlig samtale. KOLOFON kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Kontorchef, Kommunikation Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december november 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Børnehaven Bjørnbakhus sætter fokus på børnenes læring i 1. december som chef for Sundhed og Trivsel den daglige forældrekontakt. 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt November 2014

3 JOBROTATION Vikarerne roterede i mindre grupper mellem de ledere, de havde ønsket at tale med. Her kunne de på skift stille spørgsmål og præsentere sig selv. Samtidig fik de mulighed for at aflevere et CV og en ansøgning til lederne. Faglig netværksdannelse Louise Lamri var en af de jobsøgende, der var mødt op til arrangementet. Hun er nyuddannet og har ingen tidligere erfaring på børneområdet. Derfor var hun meget spændt, inden samtalerne gik i gang. Hun håbede at komme ud for at prøve sine teorier af i praksis og mener, at speedrekruttering er en god mulighed for at få skabt nogle kontakter i modsætning til de traditionelle ansættelsesprocesser. Annette Lau, der har mange års erfaring indenfor området, glædede sig også til dagens samtaler. Hun mener, det er sundt at blive udfordret lidt på sine kompetencer. De jobsøgende roterede i mindre grupper mellem lederne. Med mange mennesker og samtaler handler det om at kunne være smidig og skille sig ud i mængden siger hun. Med mange mennesker og samtaler handler det om at kunne være smidig og skille sig ud i mængden siger hun. Tidsramme giver dynamik Snakken gik hurtigt og ansøgningerne fløj over de små runde barborde, hvor lederne var placeret. Ansøgerne trippede efter deres taletid og ledere styrede samtalen efter bedste evne, så alle blev hørt inden klokken lød og det var videre til næste samtale. Ifølge Mai Britt Funk, der er pædagogisk leder i Den Integrerede Institution Spiren, var det en udfordring at overskue så mange forskellige mennesker og sætte alle i gang. Men hun mener, at tidspresset gjorde det lettere at komme hurtigt til de vigtige spørgsmål i ansættelsen. Under tidspres blev vi nødt til at komme hurtigt ind til kernen af de jobsøgende hvad de brænder for og hvad de kan byde på siger hun. Hun mener samtidig, at gruppeinddelingen gav en god dynamik, hvor de jobsøgende kunne inspirere hinanden. Nye vikarer i Børn og Unge Marlene Kabel Tarpgaard, der er pædagogisk leder i Den Integrerede Institution Børnely, var også positiv efter dagens arrangement. Selvom det kunne være svært at huske alle ansøgerne fra hinanden, så tror hun, at man husker de vigtigste. Jeg var hurtig til at spotte de ansøgere, der kunne passe ind i vores gruppe. Men er spændt på at se, om vi får det, vi regner med, når de kommer ud i institutionen siger hun. Louise Lamri oplevede, at lederne tog godt imod hende ved dagens samtaler. Men synes, der var hård konkurrence, hvor det var svært at sælge sig selv som nyuddannet. Hun tager flere erfaringer med fra dagen, selvom hun ikke endte ved en vikarstilling og vil gerne deltage igen. Det har været en læringsproces at skulle sælge sig selv på kort tid og jeg har fået god inspiration til, hvordan man kan præsentere sig selv ved en samtale siger hun, inden hun forlader dagens arrangement. Vikariat giver praktiske erfaringer Erol Ercan var en af de jobsøgende, der fik et vikarjob efter rekrutteringsarrangement. Han mener, at arrangementet gav ham en særlig mulighed for at vise sin motivation og lyst til at komme i arbejde, som han ikke har kunnet ved de skriftlige ansøgninger. Ifølge ham var det lettere at præsentere sig selv og sine kvalifikationer, når man møder lederne ansigt til ansigt. Erol Ercan har været ledig siden han blev færdiguddannet og arbejder nu i Den Integrerede Institution Nørrestenbro, hvor han kan bruge sine teorier i praksis. Jeg synes, det er spændende at komme ud på en arbejdsplads og få nogle praktiske erfaringer, som jeg kan bruge i min fremtidige jobsøgning siger han. Det lykkedes at besætte alle 9 vikarstillinger ved rekrutteringsarrangementet og de jobsøgende glæder sig til at starte på deres nye arbejdsplads. Rekrutteringsdagen gentages igen d. 16. december, hvor nye ledere kan få mulighed for at møde jobsøgende pædagoger. Læs mere om rotationsprojektet på BU-portalen: medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk /BU/emner/Ledelse/Sider/Jobrotation.aspx Kontakt: Anders Probst-Jensen, Personale og Udvikling, Mail: BU Nyt November

4 FORÆLDRESAMARBEJDE FORÆLDRESAMARBEJDE STYRKER BØRNENES LÆRING Forældresamarbejdet er en forudsætning, når der skal arbejdes med børnenes trivsel, læring og udvikling. Det mener personalegruppen i Børnehaven Bjørnbakhus, der har arbejdet på styrke forældreinddragelsen og opnået flotte resultater Når forældrene kommer ind af døren i det lille selvejende dagtilbud på Bjørnbaksvej, er det ikke bare for at hente deres børn og løbe hurtigt videre. Ofte bliver børnenes udvikling eller pædagogiske spørgsmål drøftet mellem gummistøvler, flyverdragter og huer. Den daglige forældrekontakt er nemlig en afgørende del af den pædagogiske praksis. Det fortæller Dagtilbudsleder Lone Sloth og husets tre pædagoger, da vi møder dem i personalestuen. Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på, når de afleverer og henter deres barn. Det er her, at et godt og tillidsfuldt samarbejde bliver grundlagt siger dagtilbudsleder Lone Sloth. Den daglige kontakt Husets pædagoger sørger altid for at være til stede enten om morgnen eller om eftermiddagen, når forældrene henter deres børn. De oplever, at det er afgørende for den gode atmosfære at sætte tid af til en daglig snak og et smil på vejen. Dagtilbudslederen prioriterer samtidig at være synlig blandt børnehavens børn og forældre med jævne mellemrum. Det betyder, at alle kender hinanden på tværs af stuer og forældregrupper. Samtidig giver den daglige forældrekontakt pædagogerne mulighed for at følge med i forældrenes tanker og fokusområder. Det kan for eksempel være forældre, der er bekymrede for børnenes sproglige udvikling eller sociale kompetencer. Ifølge pædagog Lisbeth Madsen er det vigtigt at tage de små bekymringer alvorligt. Det er en måde at vise respekt og anerkende forældrenes behov. Hun mener, at den daglige kontakt i garderoben er en god måde at lytte til forældrene og imødegå deres ønsker. Det er et uformelt forum, hvor pædagogerne kan vise og italesætte børnenes udvikling. Kommunikation af den pædagogiske praksis Udover den daglige kontakt har personalegruppen arbejdet en del på at kommunikere den pædagogiske praksis videre til forældrene. De oplever, at det kan være en udfordring at konkretisere tankerne bag det pædagogiske arbejde. Derfor har de fundet et kreativt redskab, der skal inddrage forældrene i børnenes læring. Ifølge pædagog Trine Juul Nielsen giver det en tryghed hos forældrene, at de kender alle de ansigter, der omgiver deres børn. Det gør det lettere at vide, hvem man skal henvende sig til og naturligt at snakke om sine frustrationer. På den måde bliver små bekymringer hurtigt opdaget og taget hånd om. Pædagog Lisbeth Madsen bruger den daglige forældrekontakt til at vise børnenes udvikling 4 BU Nyt November 2014

5 FORÆLDRESAMARBEJDE Børnehaven Bjørnbakhus har fokus på børnenes læring i de daglige aktiviteter Med jævne mellemrum udarbejder personalegruppen en såkaldt pædagogisk blomst, der kan hænge på opslagstavlen i gangen. Udgangspunktet for at lave de pædagogiske blomster er primært at formidle og synliggøre børnenes læring ud fra den pædagogiske praksis og aktiviteter i børnehaven. Blomsten kan derudover tage forskellige pædagogiske emner op, der har skabt forundring eller kritik i forældregruppen. Det kan være alt fra de daglige udendørsaktiviteter til brugen af ipads. I blomstens blade skriver pædagogerne de kompetencer, som børnene opnår ved de forskellige aktiviteter. Her fremstår de pædagogiske overvejelser overskueligt og klart for forældrene, fortæller pædagog Trine Juul Nielsen. Det er vigtigt for os, at forældrene forstår, at vi ikke bare er et sted, hvor børnene bliver passet, men et sted, hvor børnene trives og gennemgår en udvikling siger hun. Forventninger til forældrene Dagtilbudsleder Lone Sloth mener, at det er vigtigt at fortælle forældrene om de forventninger, som personalet har til dem. Det kan gælde små hverdagsting som at rydde op i børnenes garderobe eller hjælpe dem med at sige farvel. Men også større ting som at bidrage til børnenes rummelighed og sociale udvikling. Forventningerne kommunikeres blandt andet Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på, når de afleverer og henter deres barn. Det er her, at et godt og tillidsfuldt samarbejde bliver grundlagt siger dagtilbudsleder Lone Sloth. i en forældrepjece til nye forældre, på forældremøder og gennem nyhedsbreve. Ifølge Lone Sloth, giver de klare forventninger ro i forældregruppen. Pædagog Laura Katborg mener også, at det er vigtigt at kunne ytre sine holdninger og erfaringer overfor forældrene. For eksempel at fortælle, hvorfor det er vigtigt at tale respekt- fuldt om de andre børn over aftensmaden og hvorfor det er vigtigt med legeaftaler. Vi er ikke bange for at blande os i det, der sker udenfor vores fire vægge, når det er afgørende for børnenes udvikling siger hun. Når forældrene forstår de pædagogiske overvejelser, er det ofte lettere at inddrage dem i børnenes udvikling. Det fortæller børnehavens pædagoger, der bruger forældrene aktivt i børnenes læring. Blandt andet opfordrer de forældrene til at arbejde videre på børnehavens sproglige temaer i hjemmet. Det betyder, at der kommer en sammenhæng i børnenes læring hjemme og i børnehaven. Pædagogerne bruger samtidig de tilbagemeldinger, de får fra forældrene som en aktiv del det pædagogiske arbejde. Alle nye forældre bliver inviteret til en samtale med personalet 3-6 måneder efter børnene er startet. Mødet kan danne grobund for et positivt samarbejde fremadrettet. Dagtilbudsleder Lone Sloth mener, at forældresamarbejdet er en gensidig forpligtigelse, hvor både pædagoger og forældre kan nyde godt af hinandens kompetencer. Kontakt: Dagtilbudsleder i Børnehaven Bjørnbakhus Lone Sloth. Tlf.: Mail: BU Nyt November

6 KOMPETENCEUDVIKLING FU-STRUKTUR SSP NY FU-LEDELSE: OG SÅ TIL DE NÆSTE SKRIDT Med den nye ledelsesstruktur på plads lægger FU-ledelsen spor ud til den kommende fusionsproces med fokus på organisation, ledelse og inddragelse Med ambitionen om at have en ny organisation på plads ved årsskiftet havde den nye FU-ledelse på sit første lederseminar fokus på FU-forligets indhold og opgaver, på de roller og det ansvar den nye ledelsesstruktur giver, herunder de kommende lokale fusionsprocesser. Vi har en stor opgave i at tilrettelægge gennemsigtige og inddragende processer i forhold til de kommende fusioner i områderne. Vi skal have sat viden og erfaringer i spil hos både medarbejdere og ledere, så vi får de bedst mulige løsninger og dermed det bedste tilbud til børn og unge, siger FU-chef Toke Agershou. Én fælles administration På det administrative område har byrådet besluttet at samle den administrative understøttelse i én fælles enhed for hele FU-området. Lige nu pågår en proces med medarbejderne i de nuværende ni administrationer i forhold til opgaver og bemanding af en sådan administrativ enhed. Af byrådsforliget følger en række ændringer af organisationen,- som vil have indflydelse på medarbejdernes hverdag. Derfor er det afgørende, at vi hele tiden er i dialog med medarbejderne og er åbne om processen og på hvilken baggrund, vi træffer vores beslutninger, siger Toke Agerschou. Midt i december er alle medarbejder i FU-regi indbudt til en fælles arrangement i DGI-huset. Formålet er at få sat en fælles retning for det arbejde, som følger efter årsskiftet med byrådets beslutninger som fundament. Hvor FU-ledelsen samt den fælles administration rent fysisk skal sidde, beslutter chefgruppen inden nytår. Kontakt: FU-leder, Toke Agerschou, mail: 6 BU Nyt November 2014

7 Skoleindskrivning Fra 14. november 2014 til 11. januar 2015 kan forældre til undervisningspligtige børn født i 2008 og 2009, skrive deres børn op til 0. klasse. Forældrene modtager den 14. november besked herom via digital post. Indskrivningen foregår via den digitale skoleindskrivning. Der kan læses mere om skoleindskrivningen på Aarhus Kommunes hjemmeside under skolestart eller på skolernes egne hjemmesider. Det er ialt 3750 potientelle skolestartere. Kontakt: Josefine Rasmussen, Pladsanvisningen. Mail: Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: Problematikker om forældremyndighed og samvær 2 timers kursus for decentrale ledere og ansatte med særligt ansvar samt andre interesserede i Børn og Unge Er der forskel på at have fælles forældremyndighed, og at den ene forælder har forældremyndigheden alene? Hvilke rettigheder har en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden? Hvad betyder det for skoler og institutioner, når Statsforvaltningen har fastsat samværet? Skal fraskilte forældre informeres, når ex-ægtefællen kontakter skolen/institutionen? Har forældre krav på, at der afholdes møder med dem hver især? Fællessekretariatets jurister vil på kurset besvare ovenstående samt andre problematikker om forældremyndighed og samvær. Dato: 22. januar, kl. 8:30-10:30. Tilmelding i Kursusportalen Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt November

8 KORT SSP NYT Unge bygger udkigsplatform til frederiksbjergbyggeriet Otte elever fra HU Heltidsundervisningen i Aarhus har bygget en platform, der giver mulighed for at følge Frederiksbjergbyggeriet fra oven. Fredag var der officiel indvielse af udkigsplatformen Det var med stolthed, at drengene fra HU fredag kunne indvie den nye udkigsplatform ved Frederiksbjergbyggeriet. Jeppe Jørgensen, Mikkel Buné og Lukas Kiil er tre af de drenge, der har været med i opbygningen. De synes alle, at det har været spændende at komme ud af skolens rammer og være en del af en rigtig arbejdsplads. Det har været lærerigt, at følge håndværkerne på nært hold og arbejde intensivt med et konkret projekt med en deadline. Den friske luft, det praktiske arbejde og det stærke sammenhold vil især blive savnet. APV og Trivselsundersøgelse på skolerne APV og Trivselsundersøgelsen på skolerne er i gang og har været det siden mandag den 27. oktober. Undersøgelsen omfatter alle medarbejdere og ledere på skolerne rundt regnet mulige respondenter, som har frist for besvarelse søndag den 9. november. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres den 9. december og vil blive brugt af den lokale ledelse og MED til det fortsatte arbejde med trivslen. Skolerne skal også foretage fysisk APV i løbet af efteråret I 2015 gennemføres der APV og Trivselsundersøgelse for hele Børn og Unge. Kontakt: APV-hotline, Betina Holk: eller på Jeg har fået et stærkt kammeratskab med elever fra andre klasser. Her går vi ude hele dagen og har mulighed for at snakke mere sammen siger Jeppe Jørgensen. Personlig stolthed og disciplin Lærer Anders Hansen har bygget sammen med eleverne og fulgt deres udvikling: Byggeriet har givet dem en unik mulighed for at lære et nyt miljø at kende og være en del af en arbejdsplads. Samtidig har det givet drengene en stor personlig stolthed at gennemføre et projekt siger han. Byggeleder Allan Skorup mener, at byggebranchens faste forventninger og retningslinjer har været med til at stille krav til drengene. Han oplever, at byggeriet har påvirket drengenes opførsel og disciplin. Udkigsplatformen er åbent for alle nysgerrige indgang mellem Krogshgade 1 og 3. Nyt om sundhed Fest mere - drik mindre I et nyt partnerskab går Aarhus og fem andre kommuner sammen om at ændre de unges alkoholvaner. I Aarhus Kommune er der et stort antal af unge som rusdrikker, og derfor er det rigtig vigtigt at man sammen med de unge skaber en kulturændring fra drukkultur til festkultur. Skoleelever er ensomme som aldrig før Selvom vi lever i et netværkssamfund, hvor man kan chatte og skype på nettet og have hundredvis af venner på Facebook, har andelen af ensomme unge aldrig været større. Lidt over seks procent af alle drenge i årsalderen og ti procent af alle pigerne i samme aldersgruppe føler sig ofte eller meget ofte ensomme Der bliver lige nu arbejdet intenst på udviklingen af handleplanerne for sundhedspolitikken i Aarhus Kommune. Særligt de overordnede strategiske udviklingsspor på tværs af forvaltningerne inden for områder som blandt andet alkohol, trivsel og mere lighed i sundhed er så småt på plads. Herefter begynder arbejdet med de konkrete indsatser. Yderligere information om arbejdet med sundhedspolitikken i Aarhus Kommune: Kontakt Otto Ohrt på Mail: 8 Kontakt: Proces- og projektleder Henrik Rudfeldt. Mail: BU Nyt November 2014

9 KORT NYT Nyt om Aarhus Kommunes fødevareudbud Der er nu ikke længe til, at Aarhus Kommune efter planen kan offentliggøre udbuddet af indkøb af fødevarer på tværs af magistratsafdelingerne. Og det går planmæssigt fremad. I de seneste måneder har de forskellige udbudsgrupper arbejdet med at gennemgå varelister for at sikre, at de rigtige varer i den rigtige størrelse kommer til at indgå i udbuddet, og det arbejde er tæt på at være færdigt. I arbejdet har udbudsgrupperne lagt vægt på byrådets beslutning om, at 60 procent af de fødevarer, der købes ind i Aarhus Kommune, skal være økologiske. For at kvalificere udbudsmaterialet har Aarhus Kommune indgået en samarbejdsaftale med det landsdækkende projekt Kloge Fødevareindkøb under Fødevareministeriet. Samarbejdet skal dels sikre, at økologihensynet indgår med passende vægt i vareudbuddet, dels lette det daglige arbejde med indkøb af fødevarer ikke mindst økologiske. Der skal gennemføres to udbud. Et for de mindre køkkener, der køber ind for mindre end 1200 kroner ad gangen. Et for de større køkkener, der køber ind for mere end 1200 kroner ad gangen. Det er planen at lave en delaftale med en abonnementsordning med frisk fisk samt delaftaler på henholdsvis frisk frugt og grønt samt bageriartikler for blandt andet de 10 store kantiner. Kontakt: Fødevareudbud: Asger Birger Klausen. Mail: Økologiprojektet: Bente Kramer Møller. Mail: To elever fra Katrinebjergskolen vinder klimakonkurrence på DR Younes Deaibes og Benjamin Nordentoft, som går i 9. klasse på Katrinebjergskolen i Aarhus, har vundet DRs artikel-konkurrence for skoleelever. De to 15-årige drenge har vundet DR Skoles klimakonkurrence med en artikel, der giver et utraditionelt bud på, hvordan unge kan være til at bremse klimaforandringerne. De har skrevet om et forsøg på deres skole, hvor de ældste elever blev lærere for en dag og underviste de yngste i klimaforandringer. Læs artiklen på dr.dk søg på: Younes og Benjamin: Klima er sygt fedt BU Nyt November

10 NYT OM NYT om navne Ny skoleleder på Beder Skole Ny økonomi- og administrationschef i Børn og Unge Lars Lykkegaard tiltræder 1. december 2014 skolelederstillingen på Beder Skole. Lars Lykkegaard kommer fra en stilling som viceskoleleder på Rosenvangskolen, hvor han blev ansat først som lærer i 1999 og senere som viceskoleleder i Lars er 44 år og uddannet på Aarhus Dag- og Aftensseminarium i 1999 og har Diplom Uddannelse i Offentlig Ledelsen. Lars Lykkegaard glæder sig til at sætte sig i spidsen for Beder Skole med fokus på skolen som lokalt kultur- og læringscenter, byens naturlige samlingspunkt. Ny skoleleder på Skødstrup Skole Thor Davidsen er pr. 1. december ansat som ny forvaltningschef for økonomi og administration i Børn og Unge. 51-årige Thor Davidsen har cirka 14 års ledelseserfaring fra økonomistillinger i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og var inden da ansat på Budgetkontoret i Borgmesterens Afdeling i fem år. Ud over økonomi har Thor Davidsen haft ansvar for afdelingerne for digitalisering, bygninger, velfærdsteknologi og intern administrativ service. Som forvaltningschef i Børn og Unge skal han stå i spidsen for afdelingerne for økonomi, planlægning, pladsanvisning og elevadministration, fællessekretariat samt it i Børn og Unge. Han får dermed ansvar for en række centrale og grundlæggende funktioner og bliver chef for 115 medarbejdere. Mikkel Kruuse-Andersen begynder den 1. december som ny skoleleder på Skødstrup Skole. 10 BU Nyt November 2014 Mikkel Kruuse-Andersen kommer fra en stilling som viceskoleleder på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. Han har gennem mange år arbejdet som lærer på Rosenvangskolen i Viby. Mikkel Kruuse-Andersen afløser Anne Littauer, der tidligere på året blev overflyttet til stillingen som skoleleder på Ris-skov Skole. Mikkel Kruuse-Andersen er 46 år og uddannet lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium. Han har gennem mange år været ansat som lærer på Rosenvangskolen i Viby, inden han i 2012 blev ansat som viceskoleleder på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg. Derudover har han siden 2000 været ansat ved UNI-C som redaktør og faglig konsulent på EMU.dk. Mikkel bor i Risskov, er gift og har to børn. Fødseldage Tillykke med 25 års jubilæet Pædagog Vibeke Poulsen Lennert, Børnehuset Frydenlund, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 24. november. Tillykke med 40 års jubilæet Pædagog Kirstine Rasmussen, ønskes tillykke med 40 år i Vuggestuen Jægergårdsgade d.1.november. Kirstine fik overrakt Dronningens fortjenstmedalje og så gik hun på en lige så fortjent efter-løn. Frederiksbjerg Dagtilbud takker for lang og tro tjeneste og ønsker Kirstine held og lykke.

11 FORÆLDRESAMARBEJDE Ledertalentudvikling - to spændende tilbud - til de medarbejdere, som allerede har besluttet sig for at ville være leder og/eller - til de medarbejdere som ønsker at finde ud af, om de har lyst til en lederkarriere. Det fælles Lederaspirantforløb i Aarhus Kommune - er for dig, der har besluttet dig for at ville være leder, og som vil udfordres på dine kompetencer i praksis indenfor en formel kompetencegivende uddannelse. Forløbet tager afsæt i modulet Det personlige lederskab i Den Offentlige Lederuddannelse og gennemføres i samarbejde med konsulentfirmaet Cubion. i kommunen og aktiviteter, hvor du er sammen med de andre deltagere på forløbet. Forløbet afsluttes med gruppesamtaler og tilbud om en personlig mentor. Sidste frist for tilmelding fredag den 9. januar 2015 Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb bliver der foretaget en prioritering blandt ansøgerne, så der sikres en ligelig fordeling af pladserne mellem magistratsafdelingerne. Ved begge forløb er det afgørende, at din egen leder bakker op om din deltagelse på forløbet, og din leder skal i forbindelse med tilmeldingen begrunde din deltagelse. Deltagerbetalingen dækkes af din egen arbejdsplads. Prisen fremgår ligeledes inde på hjemmesiden. Det fælles Lederaspirantforløb er kompetencegivende og udgør 5 ECTS point, som svarer til et modul på lederuddannelse på diplomniveau. Uddannelsen afsluttes med eksamen, og du kan meritere modulet ind i Den Offentlige Lederuddannelse. Lederafklaringsforløbet i Aarhus Kommune - er for dig som har lyst til ledelse, og som har brug for at blive understøttet i din afklaring af, om ledervejen er noget for dig. Det gøres ved, at introducere dig til hvad ledelse er, og give dig en fornemmelse af, hvad lederjobbet indebærer og gennem coachsamtaler, der tager udgangspunkt i en persontest og en kortlægning af dine karrieremotiver. LÆS MERE; aarhus.dk/lederuddannelse Aktiviteterne på lederafklaringsforløbet er en blanding af aktiviteter, hvor du arbejder på egen hånd, er på besøg hos en leder Kontakt: Kirsten Berthelsen, HR og Jura, Borgmesterens afdeling. Mail: BU Nyt November

12 PROFIL I de kommende numre af BU Nyt sætter vi fokus på Børn og Unge-udvalget og dets rolle i indsatsen for børn og unge i Aarhus Kommune. Børn og Unge-udvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget rådgiver byrådet og rådmanden og kan komme med anbefa-linger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse. I dette nummer af BU Nyt præsenterer vi det andet af udvalgets syv medlemmer. BLÅ BOG Jan Ravn Christensen er medlem af Socialistisk Folkeparti (SF). Han har været medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2010 og er ud over at være medlem af Børn og Unge-udvalget, medlem af Teknisk Udvalg og Sundhed- og Omsorgsudvalget. Jan Ravn Christensen har en bachelor i statskundskab. Han er født i 1980, er samlevende med Karen Lorenzen og sammen har de datteren Asta. Find ham på facebooksiden https://www.facebook.com/ Jan.Ravn.Christensen.SF Jan Ravn Christensen, medlem af Børn og Unge - udvalget Hvilke to ting mener du er vigtigst at prioritere på børne- og ungeområdet lige nu? Det er helt klart at implementeringen af folkeskolereformen fortsat skal have stort politisk og ledelsesmæssigt fokus. Der er store udfordringer med ressoucer til forberedelse og med stigende sygefravær. Det skal vi finde løsninger på. Selve reformen er stort anlagt og baserer sig på rigtigt fornuftige tanker om hvordan, vi kan styrke børns læring, knække den negative sociale arv, og gøre skoletiden mere interessant for dem, der hidtil ikke har passet så godt ind i folkeskolen. Et andet vitalt punkt er de tidlige indsatser, og et fokus på at blive endnu bedre til at sandsynliggøre og dokumenterer effekterne af indsatserne. I SF har vi altid arbejdet utroligt meget for forebyggelse og tidlige indsatser. Men når der skal skabes flertal for et øget fokus på området, gør det jo ikke noget, at man også har så god dokumentation af de mulige effekter som muligt. på et mandat for sit parti. Herudover ændrer verden sig selvfølgelig løbende og mange andre har værdifulde inputs. Derfor sætter jeg også stor pris på inputs fra forvaltningen og dialog med borgere samt organisationer på området i forhold til deres ønsker og ideer. Hvad har gjort mest indtryk på dig, når du har været rundt i Børn og Unge? Jeg bliver nødt til at pege på to oplevelser. For det første et besøg på Sødalskolen, hvor jeg både blev inspireret og provokeret i forhold til arbejdet med undervisningsdifferentiering. For det andet et besøg på Skæring Skole, hvor jeg fik en grundig indføring i skolens kosttilbud. Selvom jeg ved, at skolerne har forskellige rammevilkår, håber jeg at mange vil lade sig inspirere af den succes de oplever på Skæring Skole. Med folkeskolereformens længere skoledage er der simpelthen behov for, at eleverne kan få tanket op med sund næring. Hvad ser du som din vigtigste opgave som medlem af Børn og Unge-udvalget? Jeg synes selv min vigtigste opgave er at fremme SF s politik på børne- og ungeområdet. Som politiker er man nu engang valgt 12 BU Nyt November 2014

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3 nr. 11 juni 2012 BU Nyt foeældreintra: millioner af klik side 3 vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4 sociale medier: nye retningslinjer side 8 hjertestarter: redder liv side 10 11 B U n y

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar

Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar nr. 4 marts 2015 Skulderklap til Aarhus-modellen s. 3 Ny grønspættebog skal lette administration Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar 2 NYHEDSNOTER SPROGSTIMULERING Forældre tager ansvar for

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere