Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave"

Transkript

1 Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse

2 Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen, februar/marts 2007 Rammer Værdier: Kommunens og Mariehønens værdier er tillid, respekt, ligeværd og dialog. Vilkår Integreret institution (36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn). Personalegruppen består af 10 pædagoger, 6 pmf ere og et antal faste vikarer. Institutionen er lønsumsstyret. Virksomhedsaftale, som kontrakt med byrådet om målopfyldelse. Løn efter overenskomst med mulighed for funktions- og kvalifikationsløn. Resultatkrav Få (gen)skabt trivsel blandt medarbejderne. Nedbragt sygefraværet, som er steget markant. Skabe retning og finde fælles fodslag med personalegruppen Opgaver Varetagelse af den pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse Medvirke til at udvikle et aktivt ledelsesteam Strategisk udvikling i forhold til at udvikle Mariehønens pædagogiske profil. Faglig udvikling i forhold til at sikre en faglig høj dialog og kompetenceudvikling i personalegruppen. Side 1 af 1

3 Kompetenceprofil Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Når man har udarbejdet jobanalysen og går til kompetenceprofilen, kan det være en god måde at få startkortene på bordet, at tænke i hvad ved vi sådan top of the head plejer at fremme hhv hæmme at man får succes og indfrier resultatkravene i dette job. Får ansættelsesudvalget samlet et par vigtige meldinger her, er der et godt afsæt for at dykke videre ned i kompetencerne. Vi har erfaring med, at følgende egenskaber hos lederen fremmer varetagelsen: Er tilstede og viser interesse i medarbejderne, børn og forældre. Er udadvendt og opsøgende tilgang Får personalegruppen til at arbejde selvstændigt og motiveret, men koordineret Stiller tydelige krav til personalegruppen Indbyder til samarbejder og medinddragelse Vægter et højt informations- og kommunikationsniveau. Vi har erfaring med at følgende kan hæmme: Tendens til at sidde på kontoret / indadvendt tilgang Fejlsøgeri eller laissez-faire-ledelse overfor personalegruppen Manglende og for sene beslutninger Ikke at handle ud fra det aftale og udmeldte. Kompetencer Praktiserer tilstedeværelse og opmærksomhed Er omsorgsfuld og anerkendende og kan give feedback og supervision til personale gruppen Kan se muligheder i den enkelte medarbejder og er god til at sparre og motivere (udvikle medarbejderne) Er synlig, handlekraftig og har gode samarbejds- og kommunikationsevner Kan håndtere den vanskelige samtale - og træffe og udføre upopulære beslutninger. Er engageret og med ideer til udvikling af institutionen i samarbejde med personale og bestyrelse. Er et positivt menneske med øje for muligheder, der er i stand til at uddelegere opgaver og ansvar, har teamforståelse og velfunderet indsigt i børne- og gerne voksenpædagogik. Side 1 af 1 Side 1 af 1

4 Fra jobanalyse til kompetenceprofil (b) Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Jobbets rammer Værdier Kommunens og Mariehønens værdier er tillid, respekt, ligeværd og dialog. Vilkår i lederjobbet Integreret institution (36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn) /Personalegruppen består af 10 pædagoger, 6 pmf ere og et antal faste vikarer / Institutionen er lønsumsstyret / Virksomhedsaftale, som kontrakt med byrådet om målopfyldelse / Løn efter overenskomst med mulighed for funktions- og kvalifikationsløn. Resultatkrav Vi har erfaringer med at følgende kan fremme succes Vi har erfaringer med at følgende kan hæmme Kompetenceprofil Få (gen)skabt trivsel blandt medarbejderne. Er udadvendt og opsøgende tilgang Indbyder til samarbejder og medinddragelse Tendens til at sidde på kontoret / indadvendt tilgang Fejlsøgeri eller laissez-faire ledelse overfor personalegruppen Praktiserer tilstedeværelse og opmærksomhed Er synlig, handlekraftig og har gode samarbejdsog kommunikationsevner Kan se muligheder i den enkelte medarbejder og er god til at sparre og motivere (udvikle medarbejderne). Nedbragt sygefraværet, som er steget markant. Er tilstede og viser interesse i medarbejderne, børn og forældre. Stiller tydelige krav til personalegruppen Berøringsangst i forhold til medarbejderne Er omsorgsfuld og anerkendende og kan give feedback og supervision til personalegruppen Kan håndtere den vanskelige samtale - og træffe og udføre upopulære beslutninger. Skabe retning og finde fælles fodslag med personalegruppen Får personalegruppen til at arbejde selvstændigt og motiveret, men koordineret. Vægter et højt informations og kommunikationsniveau. Manglende/for sent trufne beslutninger Ikke at handle ud fra det aftale og udmeldte. Er engageret og med ideer til udvikling af institutionen i samarbejde med personale og bestyrelse. Er et positivt menneske med øje for muligheder, der er i stand til at uddelegere opgaver og ansvar, har teamforståelse og velfunderet indsigt i børne - og gerne voksenpædagogik. Side 1 af 2

5 Kerneopgaver Varetagelse af den pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse Medvirke til at udvikle et aktivt ledelsesteam Strategisk udvikling i forhold til at udvikle Mariehønens pædagogiske profil. Faglig udvikling i forhold til at sikre en faglig høj dialog og kompetenceudvikling i personalegruppen. Side 2 af 2

6 Fra kompetenceanalyse til starten på spørgeguide Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelsesudvalget har vurderet, at Man har derfor beskrevet en kompetence omkring dette: Og spørgsmål til afdækning kunne være: det er vigtigt at den nye leder kan få (gen)skabt trivsel blandt medarbejderne.. Praktiserer tilstedeværelse og opmærksomhed. Er synlig, handlekraftig og har gode samarbejds- og kommunikationsevner. Kan se muligheder i den enkelte medarbejder og er god til at sparre og motivere (udvikle medarbejderne). Hvilke principper vurderer du som vigtigst i ledelse af mennesker? - Kan du give et eksempel som illustrerer din egen ledelsesstil? Kan du give et eksempel på, at du med succes har hjulpet en medarbejder med et problem? - Hvilken rolle spillede du? Hvordan reagerer du typisk når en medarbejder beder om et godt råd? - Eksempel? - Har der været en situation, hvor du ikke kunne hjælpe en medarbejder? Hvilken? Hvilke signaler er du særligt opmærksom på, når du skal aflæse andres humør? - Kan du komme i tanke om et eksempel, hvor du havde succes med at aflæse andres humør? - Hvad var det præcist du gjorde? Kan du beskrive en situation, hvor du som den første blev klar over, at der var samarbejdsproblemer på din arbejdsplads? - Hvad var det netop du havde set, som andre ikke havde set? - Hvilke signaler reagerede du på? Kan du give et eksempel på, at du har givet andre en positiv tilbagemelding? Hvordan sikrer du dig, at andre forstår hvilke forventninger du har til dem? - Kan du give et eksempel hvor du havde succes med at kommunikere dine forventninger til andre? Side 1 af 1

7 Interviewguide Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen, februar/marts Velkommen Præsentere udvalgets medlemmer og deres rolle i interviewprocessen Vi ønsker stillingen besat pr. 1. april og har indkaldt i alt 4 til interview. Der er afsat én time til interviewet og vi forestiller os Præcisere interviewets opbygning (fx: information - interview evt. spørgsmål) Gøre dig opmærksom på, at vi i udvalget (primært Tina) tager notater undervejs, så vi bagefter kan vurdere og sammenligne ansøgerne. 2. Ansøgerens præsentation Vil du kort præsentere dig selv og funktionen i dit nuværende job? 3. Ansøgerens motivation og forventninger [klik her for at se flere spørgsmål] Hvad tiltrækker dig umiddelbart ved jobbet? Er der noget du især lægger vægt på? Er der forhold/ting i dit nuværende job, som du søger væk fra? Har du kendskab til Mariehønen eller andre daginstitutioner i kommunen? Har du gjort dig overvejelser omkring, hvad der har stor betydning for dig i forhold til et job? Har du gjort dig overvejelser omkring, hvad der får dig til at trives? 4. Ansøgerens kompetencer [klik her for at se flere spørgsmål] Hvilke af din personlige evner tror du, at der bliver brug for i jobbet? Hvad vil du kunne tilbyde? Hvilke principper vurderer du som vigtigst i ledelse af mennesker? - Kan du give et eksempel som illustrerer din egen ledelsesstil? Kan du give et eksempel på, at du med succes har hjulpet en medarbejder med et problem? - Hvilken rolle spillede du? Hvordan reagerer du typisk når en medarbejder beder om et godt råd? - Eksempel? - Har der været en situation, hvor du ikke kunne hjælpe en medarbejder? Hvilken? Hvilke signaler er du særligt opmærksom på, når du skal aflæse andres humør? - Kan du komme i tanke om et eksempel, hvor du havde succes med at aflæse andres humør? - Hvad var det præcist du gjorde? Side 1 af 2

8 Kan du beskrive en situation, hvor du som den første blev klar over, at der var samarbejdsproblemer på din arbejdsplads? - Hvad var det netop du havde set, som andre ikke havde set? - Hvilke signaler reagerede du på? Kan du give et eksempel på, at du har givet andre en positiv tilbagemelding? Hvordan sikrer du dig, at andre forstår hvilke forventninger du har til dem? - Kan du give et eksempel hvor du havde succes med at kommunikere dine forventninger til andre? Om jobbet Vi udsendte virksomhedsplanen for dette år og det seneste referat fra mødet i forældrebestyrelsen har du spørgsmål/kommentarer til det udsendte materiale? Af referatet fremgår beslutningen om besparelser på vikarområdet, som har vakt bekymring i medarbejdergruppen. Kan du forestille dig, hvordan du vil gribe denne udfordring an? Har du erfaringer med en tilsvarende udfordring? I så fald, hvordan håndterede du det? Forventninger fra ansættelsesudvalgets side Noget af det du især vil blive vurderet på i jobbet er at få nedbragt sygefraværet og dermed også vikarforbruget. Det er et problem for os og derfor er det vigtigt for os at du har lyst til at gøre noget ved det. Det handler bl.a. om at få skabt bedre trivsel blandt medarbejderne. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil gribe denne situation an? Hvordan du vil håndtere den? Afrunding Er der forhold vi har glemt at belyse eller forhold, som kan supplere eller uddybe dine kompetencer? Er der forhold ved jobbet, du ønsker uddybet? Hvilket forventninger har du til løn og øvrige vilkår (fx hjemmearbejdsplads) Vores udgangspunkt er så og så meget. Hvornår har du mulighed for at starte i jobbet? Det videre forløb Vi har interview den 14. og 15. februar og vil senest den 16. om eftermiddagen give en tilbagemelding. Såfremt du går videre til 2. samtale finder den sted den 26. februar. Farvel & tak Side 2 af 2

9 Interviewrapport Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Navn på ansøger Dato/ tidspunkt Ansøger nr. 3. Henriette Poulsen 14. febr. kl. 14 Spørgsmål Notefelt til svar / bemærkninger / eksempler Vurdering Ansøgerens præsentation Vil du kort præsentere dig selv og funktionen i dit nuværende job? Ansøgerens motivation og forventninger Hvad tiltrækker dig umiddelbart ved jobbet? Er der noget du især lægger vægt på? Er der forhold/ting i dit nuværende job, som du søger væk fra? Har du kendskab til Mariehønen eller andre daginstitutioner i kommunen? Har du gjort dig overvejelser omkring, hvad der har stor betydning for dig i forhold til et job? Har du gjort dig overvejelser omkring, hvad der får dig til at trives? Ansøgerens kompetencer Hvilke af din personlige evner tror du, at der bliver brug for i jobbet? - Hvad vil du kunne tilbyde? Hvilke principper vurderer du som vigtigst i ledelse af mennesker? - Kan du give et eksempel som illustrerer din egen ledelsesstil? Kan du give et eksempel på, at du med succes har hjulpet en medarbejder med et problem? - Hvilken rolle spillede du? Side 1 af 3

10 Hvordan reagerer du typisk når en medarbejder beder om et godt råd? - Eksempel? - Har der været en situation, hvor du ikke kunne hjælpe en medarbejder? Hvilken? Hvilke signaler er du særligt opmærksom på, når du skal aflæse andres humør? - Kan du komme i tanke om et eksempel, hvor du havde succes med at aflæse andres humør? - Hvad var det præcist du gjorde? Kan du beskrive en situation, hvor du som den første blev klar over, at der var samarbejdsproblemer på din arbejdsplads? - Hvad var det netop du havde set, som andre ikke havde set? - Hvilke signaler reagerede du på? Kan du give et eksempel på, at du har givet andre en positiv tilbagemelding? Hvordan sikrer du dig, at andre forstår hvilke forventninger du har til dem? - Kan du give et eksempel hvor du havde succes med at kommunikere dine forventninger til andre? Om jobbet Har du spørgsmål/kommentarer til det udsendte materiale? Mht. besparelser på vikarområdet, som har vakt bekymring i medarbejdergruppen - kan du forestille dig, hvordan du vil gribe denne udfordring an? Har du erfaringer med en tilsvarende udfordring? I så fald, hvordan håndterede du det? Side 2 af 3

11 Forventninger fra ansættelsesudvalgets side Mht. at få nedbragt sygefraværet og dermed også vikarforbruget - har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil gribe denne situation an? Hvordan du vil håndtere den? Afrunding Er der forhold vi har glemt at belyse eller forhold, som kan supplere eller uddybe dine kompetencer? Er der forhold ved jobbet, du ønsker uddybet? Hvilket forventninger har du til løn og øvrige vilkår (fx hjemme-arbejdsplads) Vores udgangspunkt er så og så meget. Hvornår har du mulighed for at starte i jobbet? Øvrigt Referencer Notefelt Vurdering Nuværende souschef Palle Holgersen Har fået nedbragt sygefraværet hos medarbejderne gennem målrettet indsats, bl.a. ved tidligt at gribe fat i de pågældende medarbejdere og ved at få en dialog i gang om nogle af årsagerne til fraværet. God til at håndtere kontakten med forvaltningen omkring institutionens økonomi. På trods af underskud (fra forrige leder) er det lykkes at skabe god og konstruktiv dialog om løsningsforslag. Vigtig!! Godt ift. vores vanskelige budgetlægning sidste år Side 3 af 3

12 Interviewguide Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen, februar/marts Velkommen Præsentere udvalgets medlemmer og deres rolle i interviewprocessen Vi ønsker stillingen besat pr. 1. april og har indkaldt i alt 4 til interview. Der er afsat én time til interviewet og vi forestiller os Præcisere interviewets opbygning (fx: information - interview evt. spørgsmål) Gøre dig opmærksom på, at vi i udvalget (primært Tina) tager notater undervejs, så vi bagefter kan vurdere og sammenligne ansøgerne. 2. Ansøgerens præsentation Vil du kort præsentere dig selv og funktionen i dit nuværende job? 3. Ansøgerens motivation og forventninger [klik her for at se flere spørgsmål] Hvad tiltrækker dig umiddelbart ved jobbet? Er der noget du især lægger vægt på? Er der forhold/ting i dit nuværende job, som du søger væk fra? Har du kendskab til Mariehønen eller andre daginstitutioner i kommunen? Har du gjort dig overvejelser omkring, hvad der har stor betydning for dig i forhold til et job? Har du gjort dig overvejelser omkring, hvad der får dig til at trives? 4. Ansøgerens kompetencer [klik her for at se flere spørgsmål] Hvilke af din personlige evner tror du, at der bliver brug for i jobbet? Hvad vil du kunne tilbyde? Hvilke principper vurderer du som vigtigst i ledelse af mennesker? - Kan du give et eksempel som illustrerer din egen ledelsesstil? Kan du give et eksempel på, at du med succes har hjulpet en medarbejder med et problem? - Hvilken rolle spillede du? Hvordan reagerer du typisk når en medarbejder beder om et godt råd? - Eksempel? - Har der været en situation, hvor du ikke kunne hjælpe en medarbejder? Hvilken? Hvilke signaler er du særligt opmærksom på, når du skal aflæse andres humør? - Kan du komme i tanke om et eksempel, hvor du havde succes med at aflæse andres humør? - Hvad var det præcist du gjorde? Side 1 af 2

13 Kan du beskrive en situation, hvor du som den første blev klar over, at der var samarbejdsproblemer på din arbejdsplads? - Hvad var det netop du havde set, som andre ikke havde set? - Hvilke signaler reagerede du på? Kan du give et eksempel på, at du har givet andre en positiv tilbagemelding? Hvordan sikrer du dig, at andre forstår hvilke forventninger du har til dem? - Kan du give et eksempel hvor du havde succes med at kommunikere dine forventninger til andre? Om jobbet Vi udsendte virksomhedsplanen for dette år og det seneste referat fra mødet i forældrebestyrelsen har du spørgsmål/kommentarer til det udsendte materiale? Af referatet fremgår beslutningen om besparelser på vikarområdet, som har vakt bekymring i medarbejdergruppen. Kan du forestille dig, hvordan du vil gribe denne udfordring an? Har du erfaringer med en tilsvarende udfordring? I så fald, hvordan håndterede du det? Forventninger fra ansættelsesudvalgets side Noget af det du især vil blive vurderet på i jobbet er at få nedbragt sygefraværet og dermed også vikarforbruget. Det er et problem for os og derfor er det vigtigt for os at du har lyst til at gøre noget ved det. Det handler bl.a. om at få skabt bedre trivsel blandt medarbejderne. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil gribe denne situation an? Hvordan du vil håndtere den? Afrunding Er der forhold vi har glemt at belyse eller forhold, som kan supplere eller uddybe dine kompetencer? Er der forhold ved jobbet, du ønsker uddybet? Hvilket forventninger har du til løn og øvrige vilkår (fx hjemmearbejdsplads) Vores udgangspunkt er så og så meget. Hvornår har du mulighed for at starte i jobbet? Det videre forløb Vi har interview den 14. og 15. februar og vil senest den 16. om eftermiddagen give en tilbagemelding. Såfremt du går videre til 2. samtale finder den sted den 26. februar. Farvel & tak Side 2 af 2

14 Hæfte og net Rekrutteringsguiden er publiceret i tre versioner. Foruden denne rapport findes guiden både som hæfte og på internettet på Hæftet præsenterer kort de vigtigste anbefalinger til en vellykket rekrutteringsproces. I netversionen bliver rapportens indhold suppleret med en række eksempler, skabeloner og skemaer, der knytter sig til hver enkelt fase i rekrutteringsforløbet. Her kan ansættelsesudvalget trin for trin hente brugbare redskaber til fx at udarbejde en jobanalyse eller opbygge en interviewguide. I sidste ende er det imidlertid altid deltagerne i den enkelte rekrutteringsproces, der må tage ansvar for at designe et forløb, der passer til det givne job og den konkrete situation. Rådene og redskaberne i denne guide skulle gerne være en hjælp i den proces - hverken en facitliste eller en spændetrøje.

Eksempelhæfte 1 Lederstilling i en kommune

Eksempelhæfte 1 Lederstilling i en kommune Eksempelhæfte 1 Lederstilling i en kommune Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Rammer Værdier: Kommunen søger i alle opgaveløsninger at leve op til følgende værdier: Respekt

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset. Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge

Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset. Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge Beskrivelse af Møllehuset: Møllehuset er et miljøterapeutisk behandlingssted for børn og unge fra Langeland.

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole 1. Indledning Ørnhøj Skole søger en skoleleder, der brænder for den lokale skole. Har du gode samarbejdskompetencer? Og kan du gå foran i udviklingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores leder går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse 1. februar 2015 eller snarest derefter. Stillingen

Læs mere

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT?

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune JOBPROFIL Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune 1. Indledning Stevns Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Store Heddinge Skole. Stillingen ønskes besat per 1. februar 2016. Dette notat er

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Leder til Vejlefjordskolens vuggestue og børnehave?

Leder til Vejlefjordskolens vuggestue og børnehave? Adventist Heritage Center From: Sent: To: Subject: Adventistkirken on behalf of Adventistkirken Thursday, June 22, 2017 8:46 AM

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Jammerbugt Kommune Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Eksternt stillingsopslag Side 1 af 7 indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organiseringen...3 3. Opgaver og ansvar...6 4. Den ønskede profil...6

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd

NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd 1. Indledning LÆringscenter Syd er et læringscenter fordelt på fem afdelinger. Centeret består af de to skoler i Kølkær og Arnborg med tilhørende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Velkommen til Hedemarken & Hvidbjerg Børnehave Kære studerende! Vi håber, du må få en god og indholdsrig praktik hos os. En praktik som vil være lærerig, ikke bare

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Fuglevængets børnehus en selvejende institution. Virksomhedsplan

Fuglevængets børnehus en selvejende institution. Virksomhedsplan Fuglevængets børnehus en selvejende institution. Virksomhedsplan Fuglevængets børnehus Virksomhedsplan INDHOLD FORORD 3 VIRKSOMHEDENS RAMMER 4 ORGANISATIONEN 4 PERSONALE TIMER 5 ØKONOMI 5 DAGTILBUDSOMRÅDET

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder til Læringscenter Syd

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder til Læringscenter Syd NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder til Læringscenter Syd 1. Indledning Arnborg og Kølkær skoler sammenlægges pr. 1 august 2015 og bliver sammen med de to dagtilbud Arnborg Børne Center-Tusindfryd

Læs mere

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder.

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Hjørring Kommune notat Dagtilbud Sag nr. 00.18.00-A21-3-11 27-09-2011 Side 1. Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Dette notat beskriver kompetencer og kerneopgaver

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Leder af Dagplejen. Job- og personprofil

Ikast-Brande Kommune søger. Leder af Dagplejen. Job- og personprofil Ikast-Brande Kommune søger Leder af Dagplejen Job- og personprofil Børne- og Undervisningsområdet 01-10-2013 1 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 3 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehaven Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Ledelse af store enheder

Ledelse af store enheder Ledelse af store enheder Konference om ledelsesspænd i fremtidens hospitaler d. 23.11.2011. Workshop 2: Relationel ledelse i afsnit med ca. 90 ansatte, Hjertemedicinsk afsnit, Hospitalsenheden Vest. 1

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Da vores tidligere leder er gået på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse 1. marts 2015. Stillingen annonceres på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Sinding Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Sinding Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Sinding Skole 1. Indledning Stillingen som skoleleder på Sinding Skole er ledig til besættelse 1. februar 2018, da skolelederen gennem mange år har valgt at gå på

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere

Ledelsesgrundlag Gug Skole

Ledelsesgrundlag Gug Skole Ledelsesgrundlag Gug Skole Redigeret september 2012 Vi udøver strategisk ledelse - Vi tager os tid til at afholde møder hvor strategi er på dagordenen. Med strategi mener vi, at vi arbejder med at udvikle

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Udviklingsdialoger i Effektive ledelsesformer

Udviklingsdialoger i Effektive ledelsesformer Udviklingsdialoger i Effektive ledelsesformer Fokusgruppe på Gefion om udviklingsdialoger Ledelsesudfordringer og nye lederroller kalder ofte på anderledes samtaleformer. Når instruktioner og anvisninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere September 2004 BILAG 5 Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere Formålet med stillings- og funktionsbeskrivelsen er at tydeliggøre, hvilke

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere