Fynsk svineproducent holder sin strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fynsk svineproducent holder sin strategi"

Transkript

1 Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent Søren Melvej er ikke i tvivl om strategiens effekt. HYO, magasinet for svineproducenter, November 2014 Af JØRN LUND, ledelseslærer Asmildkloster Landbrugsskole I maj måned bragte HYO en artikel om strategi for et produktionslandbrug. Artiklen Banken vil ikke overraskes var resultatet af en drøftelse mellem en virksomhedsrådgiver fra Sønderjysk Landboforening og undertegnede som ledelsesunderviser ved Landbrugets Lederuddannelse. Siden er spørgsmålet fremkommet om der er nogle, som bruger så mange ressourcer på at udarbejde en strategi og ikke mindst hvem følger en strategi, når forandringer vil tilsidesætte enhver strategi. Vi satte os som mål at finde en sådan svineproducent. På Carsten Hansen, SLF s foranledning besøgte vi Søren Melvej og hustru Britt i Sønder Højrup på Fyn. 1

2 Vi mødes over en kop kaffe i køkkenet og på det første meget direkte spørgsmål, om Søren rent faktisk har fulgt den lagte strategi i de 15 år, kommer det prompte fra Søren: Ellers var vi her ikke i dag! Ejendomsbeskrivelse Søren og Britt købte ejendommen på 21 ha i 1997 og startede en griseproduktion op helt fra bunden. Der blev kæmpet målrettet for at få meget ud af lidt og derfor satsede Søren og Britt på UK-grise på kontrakt. Full-line blev fravalgt og fokus blev lagt på so-strategien. Fra start blev valgt kernestyring og produktion af egne polte. I 2005 blev udvidet til 450 søer og i dag passer parret 750 årssøer. Som ejer og forpagter drives 315 ha, og herudover drives 60 ha som pasningsaftaler. Strategien fra 1997 Søren fortæller åbent om de mange første overvejelser. Det var ikke nemt, men med konsulentstøtte nåede parret efter nogle måneder frem til den strategi, der overordnet har styret bedriften og væksten i alle 15 år. Søren: Det er nok et udtryk for både held og dygtighed og strategien har bestemt også været udfordret undervejs, især da nabojorden kom til salg. I vores strategi står, at vi skal kunne skabe afkast af jordkøb og derfor ville vi ikke følge de enormt høje bud på jord. Sådan måtte det blive. Vi vil og skal lave overskud og den præmis har vi fulgt i alle 15 år! Så hvordan ser mon hovedpunkterne ud i en sådan strategi? Strategiens hovedpunkter Under virksomhedsbeskrivelsen står at læse, hvilke produktionsgrene ejendommen nu og i fremtiden skal arbejde med, sohold med smågrise, salg af 30 kg smågrise og også hvordan planteavlen ønskes indrettet. Hvilke arbejdsopgaver løser ejendommen selv, hvilke arbejdsopgaver købes ind fra maskinstation og hvordan tænkes medarbejderantallet at udvikle sig. Under visionen Bemærker vi især, at ejerandel af jord plus den forpagtede jord skal kunne give 100% selvforsyning af korn til soholdet. Søren har i alle årene været opmærksom på tilkøb af jord i nærområdet og i strategien står at læse, Vi vil ikke være prisdannere, men byde i niveau 2. Køb af en hel ejendom kan også være en mulighed. Al tilkøb skal økonomisk være rentabelt. Under strategien Bemærker vi, at der er ønske om udvidelse af soholdet til årssøer, dog skal de næste udvidelser på ejendommen samtidig indrettes på en sådan måde, at medarbejderantallet ikke skal udvides. 2

3 Personalepolitik Udgangspunktet over hele perioden er en medarbejderstab på 5 personer, de 2 medarbejdere tænkes faglærte og de 3 ufaglærte, enten som danske elever eller som østeuropæisk arbejdskraft. Eleverne blev fravalgt på af deres indstilling til et arbejde, til fordel for den østeuropæiske arbejdskraft. Driftslederen har været tilknyttet ejendommen i nu 9 år og den stabilitet har iflg. Søren haft stor indflydelse på væksten og udviklingen. Markarbejdet udføres af egne folk eller folk, der lejes ind til specifikke opgaver, men som Søren fastholder Vi producerer grise! Under finansieringsforhold Helt fra starten har rådgiver præget en lånesammensætning på 40 % fastforrentet og 60 % variabelt forrentet og operationel leasing kan anvendes. Her reagerer ledelsesunderviser Jørn Lund med en nøgtern konstatering, at det er tæt på det både lovgiverne i DK og kreditinstitutionerne vælger i de aktuelle låneudmålinger. Spændende standpunkt i år 1997! Pensionsforhold Her står at læse, at så længe ejendommen er under opbygning og der er mindreårige børn i familien, fravælges kontant pensionsopsparing. Familiens forsikringsforhold er dog i den grad blevet dyrket og afdækket. En målsætning i dødsfaldsdækning til den tilbageblevne ægtefælle er, at minimum 6 måneders terminer skal kunne dækkes. Derfor er forsikringen forhøjet i takt med byggeri, tilkøb og andre investeringer. Når virksomhedens driftsmæssige overskud er på plads, skal der gang i pensionsopsparingen. Der er indbetalt til pension de seneste år, endda ganske fornuftigt. Familiens trivsel Overraskende læser vi i strategiens sidste punkt om familiens trivsel. Der skal være tid til samvær med børnene i det daglige, pointerer Britt og Søren nikkende bifaldende. Søren supplerer Vi har altid holdt 2 ugers ferie. Undervejs i drøftelsen efterlader Søren det klare indtryk, at være afklaret med sig selv. Jørn Lund spørger ind til det: Var det sådan også i 1997? Efter en kort tænkepause skitserer Søren 3 bevæggrunde til ejendommens succes: 1. Vi var helt afklarede med os selv, vi vidste den gang, at vi ville arbejde med sohold og en 100 % selvforsyningsgrad 2. Vi har fastholdt strategien, bygget overblikket op over netop strategien og aldrig rystet på hånden, 3. Vi har været villige til den nødvendige arbejdsindsats. 3

4 Et andet afgørende valg i etableringsårene var: Driftsledelsen er os selv. Sidenhen er bedriften vokset så meget, at en driftsleder blev nødvendig, men alt det grundlæggende i opbygningen af bl.a. kernestyringen etablerede vi selv. Der er ikke kommet nye avlsdyr ind på ejendommen siden år 2000! Vi har altid arbejdet med risikominimering og fokuseret meget på bytteforholdet mellem eget foder og indkøbt færdigfoder. Og vi har altid vidst, at valg medførte fravalg og vi har sjældent set bagud og fortrudt. Vi har naturligvis truffet nogle valg undervejs, hvor et andet valg kunne have skabt øget afkast, men så ville det have været på en øget risikoprofil, som vi ganske enkelt ikke var indstillede på. Carsten Hansen, SLF, konstaterer nøgternt i slutningen af mødet: Alt for mange produktionslandbrug mangler den gennemtænkte 5-10 årige strategi, der helt klart vil udgøre forskellen på succes og fiasko, hvis ejer har modet og den tætte sparring med rådgivere, så strategien rent faktisk bliver fulgt. Jørn Lund, Asmildkloster spørger Søren og Britt om de Ville træffe de samme beslutninger i dag i 2014, som blev truffet i 1997? En kop bliver skænket og parret overvejer. Britt melder da ud, at så var turen nok gået over Lillebæltsbroen til en jysk ejendom, hvor jordtilliggendet var betydeligt større fra starten end de 21 HA på Fyn! Søren viser sig at være fuldstændig enig, men resten er de klar til at gøre igen! 4

5 Stadig ambitioner Søren oplyser tænksomt, at der da fortsat er udfordringer for husdyrejendomme. Driftsbudgetter skal overholdes, egenkapitalen udfordres i den grad i disse år og det er meget nødvendigt, at vi holder os inden for de bevilgede kreditter. Her på ejendommen har vi altid underbudgetteret antal søer i budgetterne og derved haft en buffer-/reserve at arbejde med. Vi har stadig ambitioner bl.a. at der skal 10 % ned på bundlinjen, og vi er der næsten får Søren afrundet med. Vær tro mod dig selv, din lagte strategi og rettidig omhu gælder ikke kun hos Mærsk, sluttede Søren med et smil. Fremtidens landmænd Fremtidens landmænd, som vi uddanner under Landbrugets Lederuddannelse, bliver under uddannelsesforløbet præget meget i retning af at træffe strategiske valg, få strategien nedskrevet og ikke mindst formidlet til interessenter så som realkreditinstitut, Vækstfond og måske også en bank. At strategien også skal formidles til medarbejdere skal ske på en ganske anden måde og vi træner begge dele mange gange på uddannelsen, slutter Jørn Lund. Artikel bragt i HYO, magasin for svineproducenter, november

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hjemmebanefordele med FM!

Hjemmebanefordele med FM! Hjemmebanefordele med FM! Opfølgning på debatmøde i Realdania Erhvervsforum den 24. maj 2007 Win-win situation Optimale rammer skaber større arbejdsglæde og bedre bundlinjer Rock i dag, fodbold i morgen

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere