Medicoindustrien i tal Branchestatistik 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicoindustrien i tal Branchestatistik 2007"

Transkript

1 Medicoindustrien i tal Branchestatistik 27 Udgivet af brancheforeningen Medicoindustrien, marts 28

2 Indholdsfortegnelse Forord.. 3 1) Medicoindustrien i Danmark Virksomhederne... 4 Omsætning... 5 Brancheoverlap. 5 Medico produktgrupper. 6 Beskæftigelse og virksomhedernes størrelse.. 7 2) Eksport og import Eksportlande.. 1 Eksport og import i EU Eksport og import fordelt på de største markeder. 12 Eksport og import fordelt på varegrupper 13 Markedsandele i EU og eksport/import i EU pr. indbygger ) Det danske marked for medicinsk udstyr Markedsstørrelse.. 15 Markedsudvikling.. 16 Prisudvikling ) Uddannelse til medicobranchen Medicospecifikke kandidatuddannelser ) Ventureinvesteringer i medicobranchen Ventureinvesteringer fordelt på brancher Vare- og fællesmærker for medicoindustrien ) Medicoindustrien og andre store industrier Eksport sammenlignet med industrien generelt. 21 Omsætning sammenlignet med andre industrier ) Medicoindustrien i Europa Udgifter til medicinsk udstyr i europæiske sundhedsvæsener Det europæiske medicomarked. 22 Virksomheder i den europæiske medicoindustri Beskæftigelse i den europæiske medicoindustri ) Definitioner og data til statistikken 24 9) Medicoindustrien som brancheorganisation 25 Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 2/26

3 Medicobranchen i fortsat vækst Medicobranchen fortsatte i 26 de foregående års vækst og fremgang. Både omsætning, beskæftigelse, antallet af medicovirksomheder og eksporten viste nye højdepunkter i 26. Og fremgangen forventes at fortsætte også i 27 og 28. Det er dog ikke kun i Danmark, at branchen oplever fremgang samme tendens ses i vores europæiske nabolande og i USA. Udviklingen skyldes både dygtige og visionære virksomheder, der kontinuerligt udvikler nye produkter og løsninger til behandling og pleje. Men den demografiske udvikling i den vestlige verden med flere ældre og kapacitetspres på sundhedsvæsnerne fremtvinger samtidig nye investeringer i udstyr og apparatur, der sikrer bedre, hurtigere og billigere behandling og pleje. I europæisk sammenhæng har Danmark en stor og indflydelsesrig medicoindustri. Branchens eksport pr. indbygger overgås kun af Sverige og Irland. Over 9 pct. af omsætningen hentes i udlandet og de fleste store danske virksomheder har flere ansatte i udlandet end herhjemme. Medicovirksomhederne skal dog fortsat blive bedre til at dokumentere, hvordan medicinsk udstyr er en investering og ikke en udgift for sundhedsvæsenet. Og virksomhederne skal blive ved med at bevise, hvordan kortsigtede besparelser på indkøb af udstyr ikke nødvendigvis er en langsigtet og holdbar løsning i et sundhedsvæsen, der har et konstant behov for nye løsninger og innovative produkter. Medicobranchen er en stærk bidragsyder til udviklingen af vores sundhedsvæsen, velfærd og den danske sundheds- og lifescience-industri. Branchens produkter og løsninger sikrer livskvalitet, patientsikkerhed og branchens overordnede fokus er en bæredygtig sundhedsøkonomi og en stærk samfundsøkonomi hvor sundhed giver velstand og velstand giver sundhed. Denne branchestatistik dækker branchen i året 26. Statistikken omfatter de største dedikerede medicovirksomheder i Danmark i alt ca. 225 virksomheder. Sammenlagt er der dog over 1. virksomheder i landet, som i større eller mindre grad beskæftiger sig med medicinsk udstyr. I alt kan over 5. forskellige produkter betegnes medicinsk udstyr. Jens Kr. Gøtrik Direktør i Medicoindustrien Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 3/26

4 1) Medicoindustrien i Danmark Virksomhederne Virksomhederne i medicobranchen spænder bredt og omfatter virksomheder beskæftiget med alt fra sprøjter, implantater og operationsudstyr over scannere og røntgenudstyr til høreapparater og kontaktlinser. Dertil kommer hospitalsinventar, hjælpemidler og udstyr til dentalbranchen. Endeligt er en række forsknings-, konsulent- og servicevirksomheder så tæt knyttet til branchen, at de kan betegnes medicovirksomheder. Sammenlagt er der i Danmark over 1. virksomheder, som i større eller mindre grad beskæftiger sig med medicinsk udstyr. Disse virksomheder er meget forskellige i størrelse, omsætning og aktiviteter. En stor del af dem får kun en lille del af deres omsætning fra medicoprodukter, andre er meget små. For at tegne et retvisende billede af medicobranchen omfatter data i denne branchestatistik godt 225 virksomheder, der kan betegnes som dedikerede medicovirksomheder i Danmark. Den danske branche for medicinsk udstyr er i udlandet specielt kendt for de store verdensomspændende virksomheder inden for fremstilling af medicinsk engangsudstyr, apparater, instrumenter og høreapparater. Derudover består medicoindustrien af en mængde små og mellemstore producenter, heraf flere innovationsvirksomheder foruden distributører og underleverandører. En dedikeret virksomhed er en virksomhed, der: 1) er eller har været medlem af Medicoindustrien på et tidspunkt 2) udelukkende producerer, forhandler, servicerer eller yder services på medicoområdet 3) er en stor virksomhed med en betydelig aktivitet på medicoområdet uden at det er virksomhedens kerneområde Omsætning 5 Omsætningen i medicoindustrien mia. kr Kilde: Virksomhedsdatabasen NNErhverv, virksomhedsregnskaber, Medicoindustrien Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 4/26

5 DADIF Medicoindustrien fortsætter sin omsætningsfremgang og havde i 26 en samlet omsætning på 4,75 mia. kroner. Det samlede omsætningstal inkluderer 227 virksomheder og omfatter danske virksomheders aktiviteter i Danmark, danske virksomheders aktiviteter i udlandet samt udenlandske virksomheders aktiviteter i Danmark. Se afsnit 8 angående definitioner, dataudvælgelse og beregningsgrundlag. Brancheoverlap Medicoindustrien som brancheorganisation omfatter som udgangspunkt udelukkende virksomheder, der beskæftiger sig med CE-mærket medicinsk udstyr. Derudover har Medicoindustrien en række ekstraordinære medlemmer, der på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. De dedikerede virksomheder i medicobranchen er ikke udelukkende virksomheder, som arbejder med CE-mærket medicinsk udstyr i snæver forstand. Flere virksomheder, der er inkluderet i branchestatistikken arbejder f.eks. primært med dentalområdet, med hjælpemidler eller med diagnostiske apparater. Flere af disse virksomheder er dog så væsentlige eller også har de en sideløbende medicoaktivitet, som gør det naturligt at inkludere dem i branchestatistikken. Brancheorganisationer hvis medlemmer har relation til området omfatter: Medicoindustrien med 15 medlemmer Dansk Dentalbrancheforening med ca. 35 medlemmer Dansk Rehab Gruppe med ca. 85 medlemmer DADIF med ca. 7 medlemmer Følgende graf viser, hvordan der er overlap imellem de forskellige brancheorganisationer for virksomheder, der beskæftiger sig med medicinsk udstyr i bred forstand. Omsætning af medicinsk udstyr blandt dedikerede medicovirksomheder fordelt på brancheorganisationer 26 Der forekommer overlap imellem de forskellige brancheorganisationer. Ikke alle medlemmer af DADIF, Dentalbrancheforeningen og Dansk Rehab er talt med mia. kr Dansk Rehab Medicoindustrien Dentalbrancheforening Udenfor forening Kilde: NN erhverv, Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 5/26

6 Oversigten giver ikke et komplet billede af omsætningen fra medlemmer i Dadif, Dansk Detalbrancheforening eller Dansk Rehab Group. Kun de virksomheder, der har et overlap med Medicoindustrien eller en betydelig aktivitet på medicområdet er inkluderet. Virksomheder der beskæftiger sig med høreapparater er ikke repræsenteret i nogle af brancheforeningerne, men de tegner sig for tæt på en tredjedel af den samlede omsætning i branchen. Medico produktgrupper Omsætningen blandt de dedikerede medicovirksomheder fordeler sig med hovedvægten på: - Medicinske forbrugsvarer med anslået 44 pct. af brancheomsætningen - Høreapparater med 28 pct. af brancheomsætningen Medicinske forbrugsvarer omfatter f.eks.: sprøjter, kanyler, sårplejeprodukter, engangsudstyr m.v. Apparatur og instrumenter omfatter f.eks.: scannere, dialyseapparater, pacemakere, røntgenapparater m.v. - Apparatur og instrumenter med 16 pct. af brancheomsætningen Endelig står virksomheder inden for branchespecifik forskning og udvikling, konsulentydelser eller andre brancheaktiviteter for 7 pct. af omsætningen Omsætning fordelt på produktgrupper Dental 1% Inventar 1% Ortopædi 1% Hjælpemidler 2% Konsulent, F&U og andet 7% Apparatur og instrumenter 16% Høreapparater 28% Forbrugsvarer 44% Kilde: Virksomhedsdatabasen NNErhverv, virksomhedsregnskaber, Medicoindustrien Opdelingen i produktgrupper er lavet på baggrund af en kategorisering af virksomhedernes primære beskæftigelsesområde. Virksomheder, der arbejder inden for flere produktområder, er medregnet i den kategori, hvor de har flest aktiviteter. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 6/26

7 Beskæftigelse og virksomhedernes størrelse De dedikerede medicovirksomheder beskæftiger omkring 18. medarbejdere i Danmark. Derudover beskæftiger de dansk baserede virksomheder i branchen yderligere over 2. medarbejdere i udlandet. Det er primært de store producenter af forbrugsvarer og høreapparater, som har produktion og et stort antal medarbejdere i udlandet. Ansatte i medicobranchen fordelt på produktgrupper Hjælpemidler 5% Dental 2% Ortopædi 2% Inventar 2% Andet 16% Forbrugsvarer 36% Høreapparater 16% Apparatur og instrumenter 21% Kilde: Virksomhedsdatabasen NNErhverv, virksomhedsregnskaber, Medicoindustrien Ligesom med omsætningsopgørelsen er branchen også i forhold til beskæftigede domineret af branchens aktiviteter inden for kategorierne; forbrugsvarer, apparatur, høreapparater samt andre aktiviteter heriblandt konsulentydelser og målrettet forskning og udvikling. Dedikerede medicovirksomheders størrelse procent ansatte 11-5 ansatte 51-1 ansatte 11-1 ansatte antal medarbejdere over 1 ansatte Kilde: Virksomhedsdatabasen NNErhverv, virksomhedsregnskaber, Medicoindustrien Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 7/26

8 Branchen er karakteriseret ved et stort flertal af mindre og mellemstore virksomheder og to tredjedele af branchens virksomheder har under 5 ansatte. Også i andre europæiske lande er branchen karakteriseret ved en overvægt af mindre og mellemstore virksomheder. Omsætning ud fra virksomhedernes størrelse 1-1 ansatte 1% 11-5 ansatte 6% 51-1 ansatte 3% 11-1 ansatte 13% over 1 ansatte 77% Kilde: Virksomhedsdatabasen NNErhverv, virksomhedsregnskaber, Medicoindustrien Det er de store virksomheder med over 1 ansatte, som står for over 75 pct. af branchens samlede omsætning. På samme vis står branchens 2 største virksomheder målt efter omsætning bag 75 pct. af branchens samlede omsætning. Beskæftigelsesudvikling i medicobranchen = Kilde: ATP-statistikken Kilde: Danmarks statistik, ATP-statistikken, Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 8/26

9 Beskæftigelsen i branchen har været støt stigende de sidste 1 år. Væksten i 24 er unormal stor, og den er ikke nødvendigvis retvisende for den reelle udvikling men kan skyldes en administrativ omklassificering af virksomheder eller underkategorier i branchen i Danmarks Statistik. ATP-statistikken som er afbilledet ovenfor omfatter ikke alle virksomheder i branchen men udelukkende virksomheder i branchekoderne: 3311 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt 3312 Fremstilling af høreapparater og dele hertil 3313 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater 3314 Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug 3319 Fremstilling af røntgenap., tandlægeap., respirationsap., ortopædiske prod., proteser m.v Fremstilling af invalidekøretøjer Engroshandel med læge- og hospitalsudstyr Disse branchebetegnelser dækker en betydelig men ikke komplet del af medicobranchen. Det antages dog, at udviklingen i disse branchekategorier er dækkende for branchens samlede udvikling i forhold til antal beskæftigede. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 9/26

10 2) Eksport og import Medicobranchen er et eksporteventyr for Danmark. De danske producenter eksporterer over 9 pct. af deres produktion og bidrager med et væsentligt eksportoverskud for medicoprodukter generelt. Eksportlande 26 Australien 3% Schweiz 1% Norge 3% Canada 2% Japan 3% Resten af verden 1% USA 16% EU-lande 62% Kilde: Danmarks Statistik Danmarks største eksportmarkeder findes i de store europæiske lande og i USA. Det største samlede eksportmarked findes i USA med i alt 16 pct. Derefter følger Tyskland med en andel på i alt 14 pct., Storbritannien med en samlet andel på 11 pct. og Frankrig med 9 pct. Eksporten til BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er tilsammen under 4 pct. med Indien som det mindste eksportland af de fire. Det globale marked for medicinsk udstyr udgjorde i 26 ca. 1.5 mia. kr. De største markeder på verdensplan er: - USA med ca. 4 pct. - EU med ca. 3 pct. - Japan med ca. 15 pct. - Resten af verden ca. 15. pct. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 1/26

11 Eksport EU-27 Eksport 26 EU-27 lande Østrig 2% Nye EU-lande 7% Luxembourg % Sverige 9% Belgien 4% Finland 2% Frankrig og Monaco 14% Grækenland 2% Tyskland 22% Italien 7% Irland 1% Storbritannien 17% Nederlandene 6% Portugal 1% Spanien 6% Inden for EU-landene findes de største eksportmarkeder i Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Sverige. De nye EU-lande har en samlet eksportandel på 7 pct. Import EU-27 Import 26 EU-27 lande Sverige 18% nye eulande 5% Luxembourg % Belgien 1% Finland 2% Frankrig og Monaco 6% Grækenland % Østrig 1% Irland 1% Italien 1% Nederlandene 16% Tyskland 28% Storbritannien 9% Portugal 1% Spanien 2% Kilder til Eksport- og Importtal i EU: Danmarks Statistik, KN8A+KN8Y. Danmark har også en betydelig import af medicinsk udstyr, og her er det igen de nære markeder i de store EU-lande, men også USA, vi importerer mest fra. Danmark har dog en væsentligt større import end eksport fra Sverige, Holland og Belgien. Mens importen fra Storbritannien og Frankrig er mindre end eksporten. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 11/26

12 Eksport og import i 26 fordelt på de største markeder import eksport eksport import EU , ,7 Resten af verden 2572,97 816,13 Rusland 142,6 1,1 Indien 49,28 6,4 Kina 24,33 532,42 Brasilien 115,32,67 Japan 51,6 143,14 USA 2546, ,86 mio. kr Kilde: Danmarks Statistik Danmarks samlede eksport er ca. dobbelt så stor som importen. Både import og eksport er domineret af EU-markederne men med USA som det næststørste marked. USA er isoleret set det største eksportmarked med 16 pct. efterfulgt af Tyskland med 14 pct. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 12/26

13 Eksport i 26 fordelt på varegruppe Medicinske forbrugsvare 49 % Ortopædi og Proteser 1 % Apparatur og instrumenter 14 % Dental 2 % Hjælpemidler 2 % Hospitalsinventar, førstehjælpsudstyr 3 % Høreapparater 29 % Kilde: Danmarks Statistik Medicinske forbrugsvarer er Danmarks største eksportproduktgruppe indenfor medico med tæt på 5 pct. af den samlede eksport. Høreapparater udgør tæt på en tredjedel af den samlede eksport og apparater og instrumenter udgør med 14 pct. den tredjestørste eksportproduktgruppe. Import i 26 fordelt på varegruppe Medicinske forbrugsvare 41% Ortopædi og Proteser 5% Apparatur og instrumenter 31% Dental 4% Høreapparater 11% Hospitalsinventar, førstehjælpsudstyr 2% Hjælpemidler 6% Kilde: Danmarks Statistik Danmark har også en stor import af medicinsk udstyr de største grupper udgøres af medicinske forbrugsvarer samt apparater og instrumenter. I forhold til vores eksport har vi en mindre import Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 13/26

14 af høreapparater men en større import af hjælpemidler, dentalvarer samt ortopædi og proteseprodukter. Danmarks markedsandele i EU Slovakia Finland Czech Replublic Norway Portugal Poland Sweden Austria Ireland Spain United Kingdom Italy France Germany % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% Kilde: Danmarks Statistik og Eucomed Sverige er det land i EU hvor Danmark relativt set har den største markedsandel. Tyskland er dog isoleret set Danmarks største eksportmarked i EU. Danmark står således med en samlet markedsandel på 13 pct. i Sverige. Eksport og import pr. indbygger i EU Denmark Slovakia Finland Czech Replublic Norway Portugal Poland Sweden Austria Ireland Spain United Kingdom Italy France Germany eksport pr indbygger import pr. indbygger Ireland: eksport = euro/indbygger Kilde: Eucomed euro pr. indbygger Danmark har en meget stor medicoeksport pr. indbygger kun overgået af Sverige og Irland. I det hele taget har både Danmark, Sverige og Irland en væsentlig import og eksport pr. indbygger hvilket understreger, at landene har en meget aktiv medicoindustri. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 14/26

15 3) Det danske marked for medicinsk udstyr Udgifter til medicinsk udstyr udgør ca. 6 pct. af de samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet. I 26 var den samlede udgift til sundhedsvæsenet 112,2 mia. kroner. Udgifter til den klassificerede gruppe Medicinske produkter, apparatur og udstyr udgjorde 6,8 mia. kr. Heraf udgør medicinske produkter en mindre andel. Datagrundlaget over det faktiske forbrug af medicinsk udstyr og apparater er dog mangelfuldt og der er reelt ingen, som har et samlet overblik over hvor mange penge det offentlige sundhedsvæsen præcist bruger på udstyr eller over forbruget på de enkelte dele af medicoområdet f.eks. fordelingen mellem forbrugsvarer, instrumenter eller apparatur. Der er budgetteret stigninger i de samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet i 27 til ca. 118 mia. kroner og i 28 til i alt ca. 129 mia. kroner. De budgetterede udgifter til medicinske produkter, apparatur og udstyr viser en kraftig forøgelse i 27 og 28. Opgørelsen neden for omfatter ikke det forventede indkøb af scannere på yderligere i alt ca. 85 mio. kroner i 27 og Real og nominel vækst i det off. forbrug på medicinske produkter apparater og udstyr For 27 og 28 er der tale om budgetterede tal I mio. kr I % Medicinske prod., app. & udstyr real vækst i med. prod., app. & udstyr Kilde: OFF23 Det offentlige sundhedsvæsen via de fem regioner er den største aftager af branchens produkter. Andre vigtige aftagere er kommuner (f.eks. i forbindelse med pleje og genoptræning), private hospitaler eller private borgere. Oversigten nedenfor viser væksten målt i omsætning i branchen over de senere år fordelt på henholdsvis producenter, salgsvirksomheder og andre. Den største vækst er således hos salgsselskaberne mens producenternes vækst ligger under gennemsnittet i branchen. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 15/26

16 Reale udvikling i det danske marked, fordelt på producenter, salgsvirksomheder og andre, faste priser Deflateret med udviklingen i forbrugerprisindekset for medicinske produkter og udstyr (22 =1) producenter salgsvirksomhed andre sum Kilde: Danmarks statistik, PRIS6 + NNerhverv Reale udvikling i det danske marked, fordelt på eksport, import, produktion og det danske marked. Deflateret med udviklingen i forbrugerprisindekset for medicinske produkter og udstyr (22 =1) Eksport Import Produktion DK marked import deflateret m. importprisudvikling Kilde: Danmarks statistik, KN8Y, KN8A, PRIS6 Ovenfor vises udviklingen i eksport, import, det danske marked og produktionen, i faste priser. Grafen viser en udvikling med en relativt større stigning i importen end i eksport, produktion eller det samlede marked. Grafen er lavet med udgangspunkt i produktionsligningen: produktion = indenlandsk efterspørgsel + udenlandsk efterspørgsel import Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 16/26

17 Udvikling i forbrugerprisindeks for udvalgte segmenter M6 21M6 22M6 23M6 24M6 25M6 26M6 27M6 Januar 2=1 Forbrugerprisindeks i alt Sundhed Medicinske produkter og udstyr Kilde: Danmarks statistik, PRIS6 Grafen ovenfor viser prisudviklingen for medicinske produkter og udstyr over de sidste 7 år. Kurven viser støt faldende priser gennem perioden sluttende på index 95 i 27. Til sammenligning er det generelle forbrugerprisindeks i perioden er steget til index 114. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 17/26

18 4) Uddannelse til medicobranchen Der er de senere år oprettet en række videregående uddannelser målrettet arbejde i medicobranchen. Uddannelserne kombinerer lægestudiets viden om kroppen og sygdomme med ingeniørfagets viden om teknik og funktion. Målrettede medicouddannelser tilbydes nu bl.a. fra: DTU og Københavns Universitet med Medicin og Teknologi Århus Universitet med Biomedicinsk teknik Aalborg Universitet med Sundhedsteknologi Fordeling af studerende på nye specialuddannelser: medicospecifikke kandidatuddannelser, 27 AAU AAU AAUDTU/KU DTU AU AU AU civilingeniørstuderende i alt, på overbygningen Biomedicinsk teknologi (kandidatudd.) Biomedicinsk teknik Bachelorer kanidater civilingeniørstuderende i alt, på overbygningen medicin og teknologi civilingeniørstuderende i alt, på overbygningen medicin med industriel specialisering sundhedsteknologi Antal studerende Kilde: København Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet Tallene ovenfor giver et generelt overblik over antal studerende i 27 på de målrettede medicouddannelser. Tallene er ikke i alle tilfælde umiddelbart sammenlignelige, da uddannelserne er forskelligt opbygget. Medicovirksomhederne i Danmark tilbyder jobs inden for en lang række områder bl.a. forskning, klinisk afprøvning, udvikling, analyse, salg, design, markedsføring, jura, HR og undervisning. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 18/26

19 5) Ventureinvesteringer i medicobranchen 35 3 Investeringer fra Vækstfonden i life science sektoren Investeringer i mio. kr Medicin: Farmaceutisk Medico: Instrumenter/udstyr Ventureinvesteringer i alt Bioteknologi Kilde: Vækstfonden Vækstfonden er en aktiv investor i den danske life science sektor. Fonden har investeret løbende i medicobranchen, dog ikke i samme omfang som i den farmaceutiske industri. Mens farmarelaterede investeringer toppede markant i 21 har medicoinvesteringerne oplevet en mere jævn stigning de sidste 7 år med et svagt dyk i 24. Fordelt på brancher modtog medicobranchen i 26 ca. 11 pct. af ventureinvesteringerne fra Væskstfonden. Den farmaceutiske industri var den største enkeltmodtager med 26 pct. af de samlede investeringer. Investeringer fra Vækstfonden i 26 fordelt på brancher Andet 2% Computer-relateret 11% Kommunikation 1% Medicin: Instrumenter/ udstyr 11% Anden elektronik 8% Medicin: Farmacetiske 26% Bioteknologi 15% Kilde: Vækstfonden Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 19/26

20 Ansøgte og registrerede vare- og fællesmærker for medicoindustrien 25 2 Alle ansøgte vare- og fællesmærker Registrerede vare- og fællesmærker Antal varemærker Kilde: Patent- og varemærkestyrelsen. Antallet af ansøgte og registrerede vare- og fællesmærker for medicoindustrien har ligget nogenlunde konstant mellem ca. 15 og 2 og 125 i perioden 21 til 26. Dog med et svagt dyk i 26. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 2/26

21 6) Medicoindustrien i Danmark og andre store industrier Medicoindustrien i Danmark har de senere år oplevet en eksportstigning som er større end for industrien generelt. 14 Udvikling i eksporten for medicoindustrien sammenlignet med en samlede industri (år 22 = 1) Medicoindustrien Samlede industri Kilde: Medicoindustrien, Danmarks Statistik Udvikling i omsætning i medicoindustrien, biotekindustri, medicinal industri, landbrug og den øvrige industri 2-26 (Index 24 = 1) Medicinalindustri Den samlede industri Landbrug Biotek Medicoindustrien Kilde: NN Erhverv, Medicoindustrien, Lif, Lanbrugsrådet Rapport 26, Biotekbranchen, Danmarks Statistik Sammenlignet med andre erhverv har medicoindustrien oplevet en relativt større omsætningsstigning siden 2. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 21/26

22 7) Medicoindustrien i Europa Udgifter til medicinsk udstyr i europæiske sundhedsvæsener Det er store forskelle på de enkelte EU-landes udgifter til medicinsk udstyr som andel af de samlede sundhedsudgifter. Medicinsk udstyr udgør i Danmark ca. 6 pct. af de samlede offentlige sundhedsudgifter hvilket er lidt under det europæiske gennemsnit på 6,3 pct. Der er dog store udsving i udgifterne fra under 3 pct. til over 14 pct. Udgifter til medicinsk udstyr som andel af samlede sundhedsudgifter United Kingdom Switzerland Sweden Spain Slovenia Slovakia Romania Portugal Poland Norway netherlands Malta Luxembourg Lithuania Latvia Italy Ireland Hungary Greece Germanny France Finland Estonia Denmark Czech Republic Cyprus Bulgaria Belgium Austria procent Det europæiske medicomarked Det anslås i en rapport fra den europæiske brancheorganisation Eucomed, Competitiveness and Innovativeness of the European Medical Technology Industry, fra maj 27, at det samlede europæiske marked for medicinsk udstyr udgjorde ca. 475 mia. kr. (63,6 mia. euro) i 25, og med en årlig vækst på omkring 5 6 pct. Europæiske marked for medicinsk udstyr Nye EU-lande 5% Andre EU-lande 16% Schweiz 2% Spanien 9% Tyskland 3% Storbritannien 11% Italien 11% Frankrig 16% Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 22/26

23 Virksomheder i den europæiske medicoindustri Der er over 11. virksomheder i Europa, som arbejde med medicinsk udstyr. Der er flest virksomheder i Storbritannien med 2 pct. og næst flest i Tyskland med 14 pct. Antal medicovirksomheder i EU Resten af EU 15% Storbritannien 2% Østrig 5% Schweiz 5% Italien 5% Tyskland 14% Polen 5% Holland 5% Sverige 7% Frankrig 9% Spanien 1% Beskæftigelse i den europæiske medicoindustri Den europæiske medicoindustri beskæftiger omkring 435. medarbejdere. Svarende til en stigning på 15 pct. siden 23. Der er flest ansatte i Tyskland efterfulgt af Storbritannien, Frankrig og Schweiz. Beskæftigede i medicobranchen i Europa Resten af Europa 14% Nye EU-lande 1% Tyskland 25% Spanien 6% Irland 6% Storbritannien 14% Italien 7% Schweiz 9% Frankrig 9% Kilden til data i dette afsnit er: Kilde: Eucomed, Competitiveness and Innovativeness of the European Medical Technology Industry, maj 27 Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 23/26

24 8) Definitioner og data til statistikken Definitioner og brug af data til branchestatistikken Det er vanskeligt at fastslå en klar og entydig definition på en medicovirksomhed og de 227 virksomheder, som er inkluderet i omsætnings- og beskæftigelsesopgørelsen i denne statistik, er udvalgt på baggrund af flere kriterier. Der er et betydeligt brancheoverlap mellem relaterede brancher, og branchens virksomheder er registreret under mange forskellige branchebetegnelser. De mest dækkende branchebetegnelser er koderne under 33.1 samt Branchestatistikken omfatter alle virksomheder indenfor disse branchekoder og derudover er en række virksomheder inkluderet på baggrund af følgende kriterier: 1) medlemskab af medicoindustrien i dag eller tidligere, 2) virksomheden beskæftiger sig udelukkende med medicoområdet, 3) virksomheden har en betydelige medicoaktivitet, uden at det er virksomhedens primære beskæftigelsesområde (for disse virksomheder gælder, at omsætningsog beskæftigelsestal er anslået på baggrund af virksomhedernes andel af medicoaktiviteter sammenholdt med totale aktiviteter.) Der kan i opgørelsen forekomme unøjagtigheder i forbindelse med outsourcing og aktiviteter i udlandet. Som udgangspunkt er danske virksomheders omsætning i udlandet talt med ligesom udenlandske virksomheders omsætning i Danmark er talt med. For en del af virksomhederne i regnskabsklasse B (5-4 mio.i omsætning) er det muligt at få oplyst omsætningstallet. I disse tilfælde har vi for medlemsvirksomheder estimeret deres omsætning ud fra deres kontingentbetaling til medicoindustrien og for ikkemedlemsvirksomheder har vi estimeret omsætningen ud fra de opgivne nøgletal som bruttofortjeneste, ansatte og afskrivninger. Mellem 25 og 26 er der sket en ændring i definitionen på en medicovirksomhed i forhold til hvilke virksomheder, der er inkluderet i statistikken som dedikerede medicovirksomheder. Omsætningsudviklingen fra 25 til 26 er derfor ikke nødvendigvis helt retvisende. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 24/26

25 9) Medicoindustrien som brancheorganisation Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i CE-mærket medicinsk udstyr. Medicoindustrien blev stiftet 21 ved en fusion mellem DMDA og Kirumed. Medicoindustrien havde ved udgangen af medlemmer og foreningen virker for at fremme medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og politiske interesser. I Danmark er Medicoindustrien høringsinstans for myndighederne i spørgsmål og sager, som angår branchen for medicinsk udstyr. Medicoindustrien deltager aktivt i råd og udvalg, som har indflydelse på erhvervsvilkårene for branchen. På internationalt plan yder Medicoindustrien en aktiv indsats i den fælles europæiske brancheorganisation Eucomed og samarbejder endvidere med de europæiske og amerikanske søsterorganisationer. Medicoindustrien arbejder på et højt etisk og fagligt niveau for en positiv og balanceret varetagelse af patienters, professionelles, samfundets og branchens interesser. Sundhedsvæsenets værdikæder - Sundhed giver velstand og velstand giver sundhed Virksomhederne i medicobranchen er en aktiv del af de værdikæder, som sikrer innovation og udvikling i sundhedsvæsenet og sundhed og velstand i samfundet. Værdikædens medicoaktører udgøres af Produktionsvirksomheder Service- og distributionsvirksomheder Forsknings- og udviklingsinstitutioner Der er et klart samspil og synergier imellem de forskellige led i kæden, der føder og påvirker hinanden kontinuerligt: De producerende virksomheder innoverer, udvikler, producerer, markedsfører og sælger medicoprodukter i Danmark og udlandet. Produktionen skaber grundlag for de distributører og servicevirksomhederne der distribuerer produkterne, servicerer, uddanner og skaber merværdi til både sælgere og aftagere af medicoprodukterne. Forsknings- og udviklingsinstitutioner på både universiteter, hospitaler og i private virksomheder skaber ny viden, der i samspil med producenterne omsættes til nye sundhedsteknologier. Som samlet enhed bidrager medicobranchen til den fortsatte sikring og udvikling af sundhedsvæsenet, som igen er en forudsætning for vort moderne velfærdssamfund. Medicoindustrien i tal, branchestatistik 27, side 25/26

26 Medicoindustrien Nivaagaard Gl.Strandvej 16 DK-299 Nivaa Tlf

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO-

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- 9. januar 2002 Af Lise Nielsen DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- Resumè NOMI En ny undersøgelse fra EU konkluderer, at Danmark er blandt de mest innovative EU-lande, og at Danmark sammen

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3.

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. april 2014 HVEM ER DANSK ERHVERV? 17.000 medlemsvirksomheder og 100

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation januar 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 28. januar 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.111 pt. Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Institut for Plante- og Miljøvidenskab Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Konference 4.-5. marts 2013 Lars Stoumann Jensen Professor lsj@life.ku.dk Vi er alle afhængige

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere