Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land"

Transkript

1 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem for spildevandsanlæg på enkeltejendomme i det åbne land. Herefter findes ejendomslister for hvert af de forureningsfølsomme vandløbsoplande, hvor spildevandsanlæggene i oplandene er kategoriseret efter miljøstyrelsens system, og evt. krav til forbedringer af rensningen er vurderet. F.1 Miljøstyrelsens kategoriseringssystem Til kategorisering af spildevandsanlæg i det åbne land med en kapacitet på 30 PE eller derunder har Miljøstyrelsen udarbejdet et kategoriseringssystem, som tager udgangspunkt i spildevandsbekendtgørelsens definition af renseklasser. Systemet opdeler de forskellige anlægstyper efter hvilket renseklasse, som anlægget kan opfylde. I tabel F.1 ses systemets inddeling af anlægstyperne, og for hver anlægstype er den opnåede stofreduktion i % af stofbelastningen angivet. % stofreduktion Total-N Total-P BI5 Nitrifikation Renseklasse: SOP A1: Minirenseanlæg : Nedsivning A3: Samletank A4: Samletank, toilet + nedsivning, gråt A5: Samletank, toilet + rodzoneanlæg, gråt A6: Samletank, toilet + biologisk sandfilter, gråt A7: Afløbsfrit toilet + nedsivning, gråt A8: Afløbsfrit toilet + rodzoneanlæg, gråt A9: Afløbsfrit toilet + biologisk sandfilter, gråt Renseklasse: SO B1: Biologisk sandfilter B2: Minirenseanlæg Renseklasse: OP C1: Minirenseanlæg Renseklasse: O 90 D1: Rodzoneanlæg D2: Biologisk sandfilter D3: Minirenseanlæg Øvrige anlægstyper E1: Mekanisk E2: Mekanisk biologisk E3: Rodzoneanlæg E4: Mekanisk + markdræn E5: Mekanisk (toilet) + markdræn E6: Nedsivning (toilet) + markdræn (gråt) E7: Nedsivning (toilet) + mekanisk + markdræn (gråt) E8: Samletank (toilet) + mekanisk (gråt) E9: Samletank (toilet) + markdræn (gråt) E10: Samletank (toilet) + mekanisk + markdræn (gråt) E11: Samletank (toilet) + urenset (gråt) E12: Afløbsfrit toilet + mekanisk (gråt) E13: Afløbsfrit toilet + markdræn (gråt) E14: Afløbsfrit toilet + mekanisk + markdræn (gråt) E15: Afløbsfrit toilet + urenset (gråt) : Mekanisk + udløb på terræn Tabel F.1 Miljøstyrelsens system til klassificering af de forskellige anlægstypers i forhold til renseklasse. Den opnåede stofreduktion i % af stofbelastningen er angivet for hver anlægstype.

2 Side 194 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I det følgende beskrives de enkelte anlægstyper nærmere: A1: A1 repræsenterer typegodkendte biologiske minirenseanlæg med særlige foranstaltninger til fosforfjernelse. Anlægget skal være typegodkendt til renseniveau SOP. Der kan også være tale om eksisterende minirenseanlæg, hvor det er dokumenteret, at udledningen kan overholde kravene til et SOP-anlæg. : Ved nedsivning forudsættes det, at der sker en 100 % stofreduktion. Et anlæg bestående af en bundfældningstank efterfulgt af sivedræn kategoriseres herunder, når der ikke sker udledning til et vandområde. Forventes det derimod, at spildevandet siver til det lokale vandområde, kategoriseres anlægget under den renseklasse, der forventes at svare til virkeligheden. Ejendomme, hvor alene toiletspildevand ledes til en bundfældningstank og det samlede spildevand derefter afledes via sivedræn, kategoriseres også som havende nedsivning, idet der ikke sker udledning til et vandområde. A3: For samletanke påregnes, at alt spildevand ledes til tanken. Stofreduktionen er angivet til 100 %, idet der ikke sker udledning til det lokale vandområde. A4: Samletank til toiletspildevand og nedsivning af øvrigt spildevand (gråt) er rensemæssigt at betragte som fuld stoffjernelse. A5: For samletank til toiletspildevand og rodzoneanlæg til øvrigt spildevand er det forudsat, at belastningen fra toiletspildevandet fjernes helt. Det øvrige spildevand renses i et rodzoneanlæg, der forudsættes etableret efter Miljøstyrelsens vejledning herom. A6: For samletank til toiletspildevand og biologisk sandfilter til øvrigt spildevand er det forudsat, at belastningen fra toiletspildevandet fjernes helt. Det øvrige spildevand renses i et biologisk sandfilter, der forudsættes etableret efter Miljøstyrelsens vejledning herom. A7: Afløbsfrit toilet og nedsivning af øvrigt spildevand er rensemæssigt at betragte som fuld stoffjernelse. Ved afløbsfrit toilet forstås eksempelvis komposttoiletter, multtoiletter, separationstoiletter mv. A8: For afløbsfrit toilet og rodzoneanlæg til øvrigt spildevand er det forudsat, at toiletspildevandet fjernes helt. Det øvrige spildevand renses i et rodzoneanlæg, der forudsættes etableret efter Miljøstyrelsens vejledning herom. A9: For afløbsfrit toilet og biologisk sandfilter til øvrigt spildevand er det forudsat, at toiletspildevandet fjernes helt. Det øvrige spildevand renses i et biologisk sandfilter, der forudsættes etableret efter Miljøstyrelsens vejledning herom. B1: For biologiske sandfiltre i renseklasse SO forudsættes, at anlægget er nyetableret og anlagt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning om etablering af biologiske sandfiltre op til 30 PE. B2: B2 repræsenterer typegodkendte biologiske minirenseanlæg med typegodkendelse SO. Der kan også være tale om eksisterende minirenseanlæg, hvor det er dokumenteret, at udledningen kan overholde kravene til et SO-anlæg. C1: C1 repræsenterer typegodkendte biologiske minirenseanlæg med særlige foranstaltninger til fosforfjernelse. Anlægget skal være typegodkendt OP. Der D Sæby Kommune Spildevandsplan

3 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 195 kan også være tale om eksisterende minirenseanlæg, hvor det er dokumenteret, at udledningen kan overholde kravene til et OP-anlæg. D1: Nyetablerede rodzoneanlæg anlagt efter Miljøstyrelsens vejledning herom. D2: Biologisk sandfilter af ældre dato, der tidligere opfyldte renseklasse SO. D3: D3 repræsenterer typegodkendte biologiske minirenseanlæg med typegodkendelse til renseniveau O. Der kan også være tale om eksisterende minirenseanlæg, hvor det er dokumenteret, at udledningen kan overholde kravene til et O-anlæg. E1: Til anlægstype E1 mekanisk rensning regnes anlæg, hvor alt spildevand renses i en bundfældningstank eller lignende, hvorefter der sker en udledning af spildevandet til et vandområde. E2: Som mekanisk biologiske anlæg regnes mindre anlæg med en rimelig god biologisk omsætning, men ikke tilstrækkelig til at kunne opfylde nogen af de ovennævnte renseklasser. Dette kan f.eks. være grusfilterbrønde med efterfølgende udløb til et vandområde. E3: Rodzoneanlæg af ældre dato. Såfremt anlægget påviseligt har en bedre rensegrad kan det placeres under anlægstype D1. E4: For mekanisk rensning efterfulgt af udledning via markdræn forudsættes det, at halvdelen af den samlede spildevandsmængde nedsives uden udledning til det lokale vandområde. Den anden halvdel af spildevandsmængden udledes efter rensning i bundfældningstank til et vandområde. E5: For mekanisk rensning af toiletspildevand efterfulgt af udledning via markdræn forudsættes det, at kun toiletspildevandet renses mekanisk. Halvdelen af det mekanisk rensede toiletspildevand og halvdelen af det øvrige spildevand nedsives (100 % stofreduktion). De øvrige halvdele udledes uden yderligere rensning til et vandområde. E6: For nedsivning af toiletspildevand og udledning af øvrigt spildevand via markdræn forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at halvdelen nedsives (100 % stofreduktion), mens den anden halvdel udledes uden yderligere rensning til et vandområde. E7: For nedsivning af toiletspildevand og mekanisk rensning efterfulgt af udledning via markdræn af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at der sker en mekanisk rensning, hvorefter den ene halvdel nedsives (100 % stofreduktion), mens den anden halvdel udledes uden yderligere rensning til et vandområde. E8: For samletank til toiletspildevand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand før udledning forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at der sker en mekanisk rensning efterfulgt af udledning til et vandområde. E9: For samletank til toiletspildevand og udledning via markdræn af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at den ene halvdel nedsives (100 % stofreduktion), mens den anden halvdel udledes uden yderligere rensning til et vandområde.

4 Side 196 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land E10: For samletank til toiletspildevand og mekanisk rensning efterfulgt af udledning via markdræn af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at der sker en mekanisk rensning, hvorefter den ene halvdel nedsives (100 % stofreduktion), mens den anden halvdel udledes uden yderligere rensning til et vandområde. E11: For samletank til toiletspildevand og udledning af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. Det øvrige spildevand udledes urenset til et vandområde. E12: For afløbsfrit toilet og mekanisk rensning af øvrigt spildevand før udledning forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at der sker en mekanisk rensning efterfulgt af udledning til et vandområde. E13: For afløbsfrit toilet og udledning via markdræn af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at den ene halvdel nedsives (100 % stofreduktion), mens den anden halvdel udledes uden yderligere rensning til et vandområde. E14: For afløbsfrit toilet og mekanisk rensning efterfulgt af udledning via markdræn af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. For den øvrige del af spildevandet påregnes, at der sker en mekanisk rensning, hvorefter den ene halvdel nedsives (100 % stofreduktion), mens den anden halvdel udledes uden yderligere rensning til et vandområde. E15: For afløbsfrit toilet og udledning af øvrigt spildevand forudsættes det, at der ikke sker nogen udledning af toiletspildevandet. Det øvrige spildevand udledes urenset. : For mekanisk rensning med efterfølgende udledning på terræn forudsættes det, at alt spildevand renses i bundfældningstank. Spildevandet udledes efterfølgende på terræn. Da der ikke sker udledning til et vandområde påregnes en 100 % stofreduktion. Afledning af husspildevand på terræn har af hygiejniske grunde aldrig været tilladt. D Sæby Kommune Spildevandsplan

5 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 197 F.2 Ejendomslister for forureningsfølsomme vandløbsoplande I de følgende afsnit findes ejendomslister for hvert af de forureningsfølsomme vandløbsoplande. I listerne er ejendommens nuværende spildevandsanlæg (status) kategoriseret i henhold til miljøstyrelsens system. Såfremt systemets anlægstyper ikke har været fuldt dækkende for en ejendoms spildevandsanlæg, er anlægget kategoriseret som den anlægstype, der bedst beskriver anlægget. I ejendomslisterne er det endvidere vurderet, om det eksisterende anlæg opfylder det krav, som er angivet i Nordjyllands Amts Regionplantillæg nr. 58 om spildevandsrensning i det åbne land. For de ejendomme, hvor det eksisterende anlæg ikke kan opfylde renseklassen, er krav til forbedret spildevandsrensning og forslag til fremtidige anlæg angivet (plan). For hvert forureningsfølsomt vandløbsopland indledes med en angivelse af kravet i henhold til regionplantillægget. Desuden er det angivet, hvornår de planlagte forbedringer af spildevandsrensningen påregnes udført. Endeligt henvises der til tegningsnummeret på den tegning, som viser det betragtede opland. F.2.1 Albæk Krav : Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 26. Donstedvej 71 Donstedvej 75 Uoplyst Afløb er afprøvet med farvestof, som ikke har kunnet genfindes i vandløbet Afledning til et godkendt nedsivningsanlæg Donstedvej 77 E1 Donstedvej 79 A4 Donstedvej 81 Donstedvej 83 Donstedvej 85 E1 Ingen beboelse. Ejendommen ejes af Albæk Kirkekasse. Afledning til et godkendt nedsivningsanlæg D : Tilladelse til nyt nedsivningsanlæg Frismosevej 27 Holtbjergvej 9 Holtbjergvej 13 Uoplyst Afledning til et godkendt nedsivningsanlæg Ejendommen har været ubeboet. Ejer har søgt om nedsivningstilladelse?? Når ejendommen igen beboes skal spildevandsanlægget opfylde renseklasse "O". Holtbjergvej 17

6 Side 198 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Holtbjergvej 19 Mølholtvej 85 Ekst. spildevandsanlæg kan benyttes indtil ejerskifte Mølholtvej 90 Mølholtvej 94 Afledning til et godkendt nedsivningsanlæg Mølholtvej 96 Mølholtvej 102 Mølholtvej 104 Mølholtvej 108 Mølholtvej 110 Mølholtvej 114 Afledning til et godkendt nedsivningsanlæg Sdr. Kirkevej 69 E1 Ved ejerskifte skal der etableres nyt spildevandsanlæg, som opfylder renseklasse F.2.2 Fladholt Bæk Krav : Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 27. Fladholtvej 25 E1 Fladholtvej 26 E1 Fladholtvej 28 E1 Rugtvedvej 5 Rugtvedvej 8 E1 Forsvarets bygning (kontorvagt- og værkstedsbygning). D : Tilladelse til nyt nedsivningsanlæg. Rugtvedvej 9 E1 Renseklasse "O" skal opfyldes. Forslag til. Renseklasse "O" skal opfyldes. Forslag til Renseklasse "O" skal opfyldes. Forslag til Renseklasse "O" skal opfyldes. Forslag til Renseklasse "O" skal opfyldes. Forslag til D Sæby Kommune Spildevandsplan

7 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 199 F.2.3 Karup Bæk Krav : Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 28. Hestvangvej 5 Harborgvej 10 Harborgvej 13 Karupvej 50 E1 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget Data for pumpehus. Området drives i "møldrift". Karupvej 50 Data for mandskabsbygning Karupvej 52 Kildalvej 4 Oddenvej 5 Uoplyst D : Påbud om lovliggørelse af anlægget Ejendommen har ikke været beboet siden Oddenvej 9 E1 Oddenvej 13 E5 Oddenvej 17 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget? Renseklasse "O" skal opfyldes, såfremt driften af området genoptages. Forslag til Når ejendommen igen bebos, skal spildevandsanlægget opfylde renseklasse "O"

8

9 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 201 F.2.4 Krogens Møllebæk (2. prioritet) Krav : O, såfremt igangsatte tiltag ikke medfører en tilstrækkelig bedring af vandløbskvaliteten. De igangsatte tiltag er en forbedring af spildevandsrensningen i oplandet til Vangkær Grøft. Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: renseforanstaltninger vurderes i år Tegningsnummer: 29. Brønderslevvej 234 Brønderslevvej 239 Brønderslevvej 241 E6 E1 Højstrupvej 2 Højstrupvej 4 Højstrupvej 5 Højstrupvej 8 Højstrupvej 12 Højstrupvej 16 Højstrupvej 20 E1 Ulovlig udledning til vejgrøft. Anlægget skal lovliggøres ved ejerskifte. Højstrupvej 21 Højstrupvej 22 E1 Højstrupvej 24 Uoplyst Pt. ingen spildevand fra ejendommen. Ejendommen skal ifølge ejer renoveres. Højstrupvej 30 Højstrupvej 31 E5 Højstrupvej 34 Kirkevej 27 Kirkevej 31 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget.? Anlægget skal lovliggøres ved ejerskifte. Det nye spildevandsanlæg skal opfylde renseklasse "O". Ved afledning af spildevand fra ejendommen, skal anlægget opfylde renseklasse "O".

10 Side 202 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Kirkevej 32 Kirkevej 35 Kirkevej 39 Kirkholtvej 10 Kirkholtvej 14 Kirkholtvej 18 Kirkholtvej 19 Lendumvej 64 Lendumvej 68 Lendumvej 70 Lendumvej 74 Lendumvej 80 A3 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget D : Påbud om lovliggørelse af anlægget D : Tilladelse til nyt nedsivningsanlæg Afledning til en godkendt samletank Nyholmsvej 3A Løbæk (2. prioritet) Krav : O, såfremt igangsatte tiltag ikke medfører en tilstrækkelig bedring af vandløbskvaliteten.. For Løbæk er de igangsatte tiltag en reduktion af spildevandsbelastningen fra overløbsbygværker i Dronninglund kommune samt forbedringer efter en mælkerumsforurening. Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: renseforanstaltninger vurderes i år Tegningsnummer: 30 Fæbrovej 26 E5 D Sæby Kommune Spildevandsplan

11 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 203 F.2.6 Risgård Bæk Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 31 Estrupvej 5 Hjørringvej 37 E4 Hyldevej 16 E1 Hyldevej 18 E1 Hyldevej 20 Hyldevej 22 E1 Riskærvej 4 Spildevandskloakering med tilslutning til offentlig kloak i Hørby. Renseklasse "O" skal opfyldes. Afhængig af den endelige placering af den planlagte kloakledning mellem Østervrå og Sæby renseanlæg tilbydes en spildevandskloakering med tilslutning til ledningen. Renseklasse "O" skal opfyldes. Afhængig af den endelige placering af den planlagte kloakledning mellem Østervrå og Sæby renseanlæg tilbydes en spildevandskloakering med tilslutning til ledningen.

12 Side 204 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land F.2.7 Selbæk Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 32 Gadholtvej 36 Kistehøjvej 2 E1 Kistehøjvej 4 E1 Kistehøjvej 5 Kistehøjvej 8 E1 Kistehøjvej 12 Rugtvedvej 13 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget. D : Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Understedvej 60 Understedvej 61 E1 Understedvej 63 E1 Data for 2 stk. pumpehuse Understedvej 63 Data for bolig/kontor/værksted Understedvej 65 nyt anlæg: Samletank eller nedsivningsanlæg, såfremt miljølovgivningens krav kan opfyldes. D Sæby Kommune Spildevandsplan

13 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 205 F.2.8 Skelbækken Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 33 Aalborgvej 295 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 296 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 297 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 298 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 300 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 301 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 304 Aalborgvej 305 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 308 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 309 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Aalborgvej 311 Aalborgvej 312 Aalborgvej 315 B1 Iflg. Nørresundby Højspændingsselskab: wc bruges 5-6 gange pr. år i apparathuset. Afledning til et godkendt sandfilteranlæg. Aalborgvej 316 E1 Aalborgvej 319 Aalborgvej 320 Aalborgvej 324 Badskærvej 50 B1 Afledning til et godkendt sandfilteranlæg. Bredmosevej 10 E4 Bredmosevej 18 Bredmosevej 20 Bredmosevej 22 E4 E4 E4 Anlæg er fælles med nr. 20 og 22 Anlæg er fælles med nr. 18 og 22 Anlæg er fælles med nr. 18 og 20. Bredmosevej 26

14 Side 206 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Donstedvej 4 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 6 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 10 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 12 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 14 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 16 E1 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 20 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 22 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 22A Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 26 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 27 Donstedvej 28 Ejendommen spildevandskloakeres. Donstedvej 30 Donstedvej 31 Uoplyst Afløbet er afprøvet med farvestof, som ikke kan genfindes. Donstedvej 33 A4 Donstedvej 37 Donstedvej 39 Donstedvej 46 Donstedvej 49 E5 Havensvej 30 Havensvej 34 Hybholtvej 35 Løgtvedvej 22 Østmarkvej 3 E1 Østmarkvej 11 Østmarkvej 15? D Sæby Kommune Spildevandsplan

15 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 207 F.2.9 Strengsholt Bæk st. 18 Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 34. Mariendalsvej 6 Mariendalsvej 7 Mariendalsvej 10 Voersåhedevej 9 E1 Voersåhedevej 10 Voersåhedevej 13 Voersåhedevej 14 Voersåhedevej 17 E1 E1

16 Side 208 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land F.2.10 Strengsholt Bæk st. 19 Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 35. Mariendalsvej 18 Mariendalsvej 22 E5 E5 Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Nr Kirkevej 31 Uoplyst? Sdr Kirkevej 25 E5 Sdr Kirkevej 26 E5 Sdr Kirkevej 29 E4 Sdr Kirkevej 34 Sdr Kirkevej 38 Sdr Kirkevej 42 Sdr Kirkevej 43 Strengsholtvej 17 E1 Strengsholtvej 21 E9 D : Påbud om lovliggørelse anlægget. Spildevandsforholdene undersøges. Anlægget skal opfylde renseklasse D Sæby Kommune Spildevandsplan

17 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 209 F.2.11 Strengsholt Bæk st. 30 Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 36. Faldtvej 2A A3 Afledning til gl. ajlebeholder, som er godkendt af kloakmester til opbevaring af husspildevand. Faldtvej 3 Faldtvej 4 E1 Faldtvej 5 Faldtvej 6 E1 Faldtvej 7 Faldtvej 11 Faldtvej 15 Mariendalsvej 14 Sdr. Kirkevej 46 Sdr. Kirkevej 51 Sdr. Kirkevej 55 Sdr. Kirkevej 56 Sdr. Kirkevej 59 E9 Sdr. Kirkevej 62 Sdr. Kirkevej 68 A Ejer har oplyst, at der ikke er afløb fra ejendommen. Ved afledning af spildevand fra ejendommen, skal anlægget opfylde renseklasse

18 Side 210 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land F.2.12 Svangen Bæk Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 37. Bredmosevej 38 Estrupvej 28 E1 Estrupvej 32 E1 Estrupvej 33 E5 Estrupvej 36 E1 Estrupvej 41 E5 Havensvej 23 Havensvej 25 Svangenvej 17 Svangenvej 21 E5 D Sæby Kommune Spildevandsplan

19 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 211 F.2.13 Tilløb til Hørby Å Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 38. Lendumvej 49 E1 Lendumvej 53 Lendumvej 57 Lendumvej 58 Anlæg fælles med nr. 60 Lendumvej 60 Anlæg fælles med nr. 58. Rishøjvej 5 Rishøjvej 9 F.2.14 Ulvmose Bæk Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 39 Højstrupvej 47 Højstrupvej 51 Højstrupvej 55 Højstrupvej 59 E5 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget. D : Tilladelse til nyt nedsivningsanlæg. Afledning til godkendt nedsivningsanlæg. Afledning til godkendt nedsivningsanlæg. Afledning til godkendt nedsivningsanlæg. Højstrupvej 60 Ingen krav om forbedret rensning. Ingen krav om forbedret rensning. Ingen krav om forbedret rensning.

20 Side 212 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land F.2.15 Vangkær Grøft Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 40. Ålborggårdvej 45 Ålborggårdvej 49 Ålborggårdvej 53 Ålborggårdvej 54 Ålborggårdvej 60 E5 E5 E5 Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Fældenvej 6 E4 Fældenvej 10 Fældenvej 11 Fældenvej 14 Kobberholmvej 6 E1 Udledning til sø uden forbindelse til vandløbet. Kobberholmvej 7 Kobberholmvej 11 Kobberholmvej 12 Kobberholmvej 16 Kobberholmvej 20 Kobberholmvej 21 Kobberholmvej 24 Kobberholmvej 25 Langoddevej 5 Uoplyst D : Påbud om lovliggørelse af anlægget D : Påbud om nyt spildevandsanlæg. D : Påbud om lovliggørelse af anlægget. D : Tilladelse til nyt nedsivningsanlæg. Afledning til godkendt nedsivningsanlæg. Ejendommen benyttes ikke til beboelse.? Påbud om nyt spildevandsanlæg efterleves. Det nye spildevandsanlæg skal opfylde renseklasse Såfremt ejendommen beboes, skal spildevandsanlægget opfylde renseklasse D Sæby Kommune Spildevandsplan

21 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 213 Langoddevej 6 Langoddevej 10 Langoddevej 11 Påbud om lovliggørelse af anlægget. D : Tilladelse til nedsivningsanlæg. Langoddevej 13 Langoddevej 14 E6 D : Tilladelse til nyt nedsivningsanlæg. Langoddevej 17 Langoddevej 21 Langoddevej 22 E1 Langoddevej 25 Langoddevej 29 Langoddevej 30 A7 E5 Der er ikke indlagt vand. Der er tørkloset på ejendommen. Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Langoddevej 33 Langoddevej 37 Uoplyst Afløb er afprøvet med farvestof, som ikke har kunnet genfindes i vandløbet. Langoddevej 38 E5 Nørkærvej 15 Nørkærvej 18 E4 Rævmosevej 110 Rævmosevej 114 E4 E6 Udløb fra dræn er ikke lokaliseret. Udledning til vejgrøft uden forbindelse til vandløb. Rævmosevej 119? Søholtvej 6 E1 Søholtvej 10 Krogsholt Lejrcenter Søholtvej 14 Søholtvej 18 Såfremt der etableres yderligere afledning af spildevand, skal renseklasse O opfyldes.

22 Side 214 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Søholtvej 19 Søholtvej 20 Søholtvej 22 E1 Søholtvej 26 E1 Søholtvej 60 Vangvej 23 Vangvej 27 E1 D Sæby Kommune Spildevandsplan

23 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 215 F.2.16 Volsted Bæk nord for st. 10 Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 41 Bjergetsvej 13 E1 Bjergetsvej 18 Bjergetsvej 20 E1 Hjørringvej 192 Hjørringvej 195 Krogsdamvej 5 Krogsdamvej 6 Krogsdamvej 9 Krogsdamvej 17 Krogsdamvej 18 E4 Krogsdamvej 22 Skarpholtvej 19 E1 Skarpholtvej 23 E5 Tryvej 41 E4 Tryvej 43 E4 Tryvej 63 Tryvej 81

24 Side 216 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land F.2.17 Volsted Bæk st Krav : O Planlagt forbedring af spildevandsrensningen: år Tegningsnummer: 42. Barkholtvej 15 Barkholtvej 19 Barkholtvej 23 Ejendommen er pr ubeboet. Barkholtvej 27 E1 Fjembevej 28 Fjembevej 29 Fjembevej 32 Fjembevej 46 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget. Fuglsangvej 5 Fuglsangvej 9 Fuglsangvej 10 D : Påbud om lovliggørelse af anlægget. Fuglsangvej 14 Fuglsangvej 15 E5 Krogsdamvej 21 E1 Krogsdamvej 26 Uoplyst Ejendommen beboes ikke? Krogsdamvej 34 Krogsdamvej 40 E4 Krogsdamvej 45 Krogsdamvej 53 E1 iht. hoveddelens afsnit 4.2 når ejendommen igen beboes.. Hvis ejendommen beboes, skal spildevandsanlægget opfylde renseklasse D Sæby Kommune Spildevandsplan

25 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 217 Krogsdamvej 55 A7 Krogsdamvej 57 E1 Krogsdamvej 59

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land Side 41 I en ændring af MBL d. 14. maj 1997 blev det lovmæssige indhold af spildevandsplanerne udvidet til at omfatte spildevandsplanlægning for det åbne land. Ved det åbne land forstås i denne sammenhæng

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Jammerbugt Kommune: Forslag til Spildevandsplan 2015 2020. Forslag til spildevandsplan 2015-2020

Jammerbugt Kommune: Forslag til Spildevandsplan 2015 2020. Forslag til spildevandsplan 2015-2020 Jammerbugt Kommune: Forslag til Spildevandsplan 2015 2020 Forslag til spildevandsplan 2015-2020 1 2 Indholdsfortegnelse Resumé 6 1 Indledning 7 1.1 Mål 7 1.2 Indhold 9 2 Planlægningsgrundlaget 11 2.1 Lovgrundlag

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 RENSEANLÆGSSTRUKTUR... 4 2 STATUS... 4 2.1 Spildevandsforsyningens renseanlæg... 4 2.2 Krav

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold

Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold 20. august 2015 Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold i BBR. Bilagsoversigt: Bilag 1: Særskilt vejledning i registrering af afløbskoder. Bilag

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10

TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10 4. DE ENKELTE EJENDOMMES TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK... 10 5. FORUDSÆTNINGER FOR

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Om udfyldning af ansøgningsskema

Om udfyldning af ansøgningsskema Natur Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

AUGUST 2014 NATURSTYRELSEN VIRKEMIDLER OVERFOR PUNKTKILDER

AUGUST 2014 NATURSTYRELSEN VIRKEMIDLER OVERFOR PUNKTKILDER AUGUST 2014 NATURSTYRELSEN VIRKEMIDLER OVERFOR PUNKTKILDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2014 NATURSTYRELSEN VIRKEMIDLER

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 1448 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1 1 Samsø Kommune Teknisk Afdeling Søtofte 10 8305 Samsø 2. december 2012 Bemærkninger og ændringsforslag til: Udkast til Spildevandsplan 2012-2016 Grundejerforeningen Fredendal sender hermed sine spørgsmål,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til version 1 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ændringer i BuildingDwelling... 4 2.1.

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere