Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til begyndere i slægtsforskningen"

Transkript

1 Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark

2 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca (ikke dateret) Fotograf: Karl Jørgensen, Holsted 4. udgave maj

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til slægtsforskningens verden... 4 Hvordan kommer du i gang med slægtsforskningen?... 4 Tal med de levende personer i slægten... 4 Anetavlen... 4 Familieoversigt... 5 Gennemgå dine fotos... 5 Vigtige regler... 5 Slægtsprogram... 6 Hvor bliver personoplysninger arkiveret?... 7 Rigsarkivet... 7 Landsarkiverne... 7 Lokale arkiver... 7 Kirkebøger og folketællinger på internettet... 7 Kirkebøger... 8 Perioden Perioden Folketællinger Hvad anvender man folketællingerne til? Nogle gode søgetips Håndbøger i slægtsforskning Har du set i dit eget hjem? Kilder i hjemmet fra a - å Tag vare på ejendelene Hvor finder jeg information på internettet? Søgemaskiner Nulevende, hvor finder jeg dem? Når du går i stå Kontakt med andre slægtsforskere FORUM Lokalforeninger Arrangementskalender Hvem står bag Linksamling

4 Velkommen til slægtsforskningens verden Erfarne slægtsforskere taler om slægtsforskerbacillen, som man ikke kan komme af med, hvis man først bliver rigtig bidt slægtsforskningen. Heldigvis har erfarne slægtsforskere heller ikke noget ønske om helbredelse, tvært imod taler de om, hvor meget mere de kunne nå, hvis døgnet havde flere timer. Slægtsforskning er en hobby som kan give dig glæde i mange år. Du vil opdage at mange andre har samme interesse for deres slægts historie og de fleste slægtsforskere hjælper gerne andre i gang ved at svare på de spørgsmål, som opstår efterhånden som vi kommer tilbage i tiden. Hvordan kommer du i gang med slægtsforskningen? Ønsket om at finde sin slægt kan have forskellige grunde. I vores tid begynder de fleste fordi de har et ønske om at finde frem til deres families historie. Nogle ønsker at finde ud af, om de stammer fra en bestemt person, som familiekrøniken påstår! I ældre tider kunne det være nødvendigt, for på den måde kunne de være berettiget til legater. Et legat baserede sig på, at en eller flere af en bestemt slægt, havde doneret penge til udbetaling til slægtens medlemmer. I vor tid har vi også fået en helt ny interessegruppe ind blandt slægtsforskere, gen-forskerne. Deres interesse for bestemte slægter baserer sig på et ønske om at finde ud af, om visse sygdomme ligger i slægtslinjerne, og om de føres videre. Denne gruppe vil sandsynligvis vokse, når genforskningen går frem. Tal med de levende personer i slægten Skynd dig at tale med alle de ældste i familien medens de endnu er her. De sværeste oplysninger at finde i diverse databaser og hjemmesider er fakta om levende personer. Få dem til at fortælle hvor/hvornår de er fødte, konfirmerede, viede og døde. Prøv også at få disse oplysninger for bedste- og oldeforældre. Få dem til at fortælle hvor/hvornår de er uddannet, hvor/hvornår de har arbejdet og hvor/hvornår de har boet. Alle disse oplysninger kan hjælpe til at finde frem til de tidligere generationer og de kan være med til at hjælpe med at skrive om familiens liv. Der er ikke noget kedeligere end at se endeløse rækker af aner, hvis der ikke er nogen historie med. Anetavlen Du begynder med en anetavle. Nogen kan gå 17 generationer bagud, men det, du har brug for i første omgang, er en anetavle som går 5-6 generationer tilbage. Du finder en anetavle på denne adresse Vi har lavet en anetavle i Word, som du kan hente på: 4

5 Anetavlen bliver det grundlag, som du arbejder ud fra. Som nummer et på anetavlen skriver du dig selv i det nederste felt, og efterfølgende fylder du ud med det, du ved. Nummer to er din fars plads, og nummer tre er din mors plads. I dette hæfte forudsættes det, at du kender alle oplysningerne om din mor og far. Før det ind på anetavlen. Måske ved du også en del om dine bedsteforældre? Hvor var bedstemor født? Hvornår døde hun? Hvor er hun begravet? Hvem er dine oldeforældre? Familieoversigt Det næste skridt er at lave en familieoversigt. Dette udelades af og til, men det er en del af slægtshistorien. Du finder et familieskema på denne adresse: Vi har lavet en anetavle i Word, som du kan hente på: Først skriver du dine forældre ind i skemaet som far og mor. Så skriver du dig selv og dine søskende ind i rigtig rækkefølge med alle de oplysninger, du har på dem. Fortsæt så med dine bedsteforældre med hele deres søskendeflok. Allerede nu ser du, at du begynder at få en vis oversigt over familien, og det uden at du har besøgt et eneste arkiv. Først når du har fået alt det, du kan, ud af familien, er tiden kommet til at besøge arkiv og bibliotek. Har du adgang til PC og et slægtsprogram, så kan du nu føre det, du ved, ind, hvis ikke du har ført det ind efterhånden. Gennemgå dine fotos Er der noget meget irriterende end at sidde og se på fotos, hvor man ikke aner, hvornår de er taget, hvorhenne og hvem der er på billederne. Noter oplysningerne for hvert enkelt billede. Der er ikke noget der inspirerer mere til historier og fakta end at sidde med familien, og de levende aner, end at se på billeder. Vigtige regler Noter altid præcist, hvor I har fået oplysningerne fra. Der er ikke noget værre end at sidde med en oplysning, som man kommer i tvivl om rigtigheden af og så ikke kunne gå tilbage til kilden til oplysninger. Kilden til oplysningerne er også vigtig, hvis man vil udveksle data med andre slægtsforskere. Hvis I får oplysninger fra andre, bør I altid få kilden oplyst og derefter selv undersøge om den modtagne oplysning er rigtig. Det er ikke sjovt, hvis man har baseret flere slægtled på en forkert oplysning. Spørg altid om I må publicere modtagne oplysninger. Oplysninger der er almindeligt tilgængelige kan man selvfølgelig altid publicere, men det er ærgerligt om et godt samarbejde går i stykker fordi den, der har givet oplysningerne, føler at man stjæler vedkommendes arbejde. Det er altid en god ide at fortælle hvem, man har fået oplysningerne fra, hvis det drejer sig om mange oplysninger. 5

6 Slægtsprogram Brug af computere har på mange måder revolutioneret slægtsforskningen. For år siden var den karikerede slægtsforsker en pensioneret mand med skoæsker og ringbind med løse ark i et eller andet system. PC ens indtog i hjemmene har sandsynligvis sørget for en betydelig rekruttering af yngre slægtsforskere af begge køn. Det er i hovedsagen på to fronter, at det nyvundne har betydet mest: Muligheden for at registrere slægtsinformation systematisk samt gøre indlagt information tilgængelig for opslag/søgning og forskellige udskrifter. Muligheden for at komme i kontakt med andre slægtsforskere som forsker i samme område som en selv via internettet og e-post. Internettet har også gjort det muligt at publicere kildemateriale, så man slipper for at tage til et landsarkiv, men kan søge/lave opslag hjemmefra. Denne mulighed har også gjort det mere nødvendigt end tidligere at være kildekritisk. Grundfunktioner i et slægtsprogram Der er i dag adgang til mange slægtsprogrammer. Slægtsprogrammets vigtigste funktioner er: Registrering af slægtsinformation (navn, hændelser, steder, datoer, kilder, familierelationer og noter) Søgning/opslag i indlagt information Udskrift af slægtsrapporter Udveksling af slægtsinformation med andre Udbredelse Der findes et stort antal slægtsprogrammer på markedet. Der er imidlertid stor forskel på, hvilke egenskaber programmerne har. Nogle programmer er også tungere at arbejde med end andre. Engelsksprogede programmer har indtil nu været trendsættende og har størst udbredelse internationalt. De programmer, der er slået bedst an, er udenlandske med danske sprogmoduler. Valg af program første gang Ved valg af slægtsprogram bør man lægge vægt på, at programmet gør det muligt at øge ambitionerne undervejs eller lader dig eksportere slægtsinformationen til et andet program uden for meget ekstraarbejde. Det kan være en fordel at prøve 2-3 programmer, før du bestemmer dig. Læg f. eks personer med familierelationer i hvert af programmerne, inklusive kilder og ekstra information som tekst og billeder. Prøv forskellige rapporttyper (enkle slægtstræer, grafiske slægtstræer med billeder eller fortællende slægtsbøger) for at finde ud af, om programmerne giver dig mulighed for at få den information frem, der er lagt ind. På siden kan du se en oversigt over nogle af de programmer, der findes. 6

7 Hvor bliver personoplysninger arkiveret? De offentlige danske arkiver er Rigsarkivet i København og landsarkiverne i Odense, Åbenrå og Viborg. Erhvervsarkivet i Århus har, som navnet siger, arkivalier fra erhvervene, men har også mange arkivalier om privatpersoner. Første gang du besøger et arkiv, er det fint, hvis du har mulighed for at følges med en, som har været der før, og som ved lidt om systemet. Men det er også muligt at gå til skranken og bede om hjælp. Rigsarkivet I Rigsarkivet findes den statslige centraladministration, f. eks.: Kongehuset, Danske og Tyske kancelli, Rentekammeret, Kollegierne, ministerierne, Højesteret, Forsvaret og Fødselsstiftelsen, samt arkivalier der tidligere var på Københavns Landsarkiv. Landsarkiverne Den statslige lokaladministration f. eks.: præster, provster og biskopper, stiftsøvrighed, kirkeinspektioner og menighedsråd, amtmænd (lensmænd) og amtsforvaltere (amtstuer); statsamter og amtsråd (amtskommuner); magistrats- eller rådstuearkiver; retsbetjente (by- og herredsfogeder og birkedommere); dommere og politimestre. Lokale arkiver Der er et eller flere lokale arkiver i alle kommuner. De rummer blandt andet foreningsprotokoller, fotos og avisudklip fra lokalområdet. Kirkebøger og folketællinger på internettet Statens Arkiver har skannet (fotograferet) kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og meget mere. Du finder de skannede arkivalier på Der findes også afskrevne folketællinger og kirkebøger, dannebrogsmænd, ind- og udvandrede og meget mere. Disse findes på Dansk Data Arkiv (DDA): Her er det muligt at søge på navn m.m. For at få adgang til en folketælling skal den være mere end 75 år gammel. For at se kirkebøger og folketællinger på AO skal man kende hvilket amt, herred og sogn og omtrentligt årstal for den person man eftersøger. Find sogn, herred, amt Hvis man har en adresse, eller kirke, men ikke ved hvilket sogn adressen ligger i, kan man slå adressen op på Sogneportalen. Sogneportalen vil vise de nugældende sogne. Hvis det man ønsker at kende sognets navn længere tilbage i tiden kan man slå op i Den Jyske kirkebog, der har en oversigt alle kirkebøger i hele landet: Hvis man ikke ved hvilket sogn et stednavn hører ind under kan man ofte slå det op på Krabsens database: Et andet godt hjælperedskab er hæftet Sogn, Herred, Amt. Det viser via kortskitser, hvilket herred og amt et bestemt sogn hører til. På denne måde kan du let finde navnene på nabosogne. Hvis søgning i sognet ikke gav 7

8 resultat kan du ofte finde oplysninger i nabosognene. Hæftet kan købes på hjemmesiden Kirkebøger Kirkebøger er den sikreste kilde til oplysninger. Følgende tilgængelighedsregler er gældende: Kirkebøger 50 år kirkebøger, der kun indeholder døde, 10 år. Kirkebøgerne blev indført af Christian IV i 1645/46 for hele landet, men der er enkelte kirkebøger fra 1573 og Perioden Præsterne skulle selv betale for kirkebogen. Derfor findes disse i mange forskellige formater og kun i ét eksemplar. Der var heller ingen retningslinjer for kirkebogsførelsen, og præsterne valgte derfor deres eget system. Der fandtes to måder, hvorpå kirkebøgerne blev ført: Den kronologiske, hvor fødsler, vielser og dødsfald er indført mellem hinanden, men i kronologisk rækkefølge. Den systematiske hvor kirkebogen er inddelt i afsnit for hver kirkelig handling: Fødsel, vielse og dødsfald (uægte børn født uden for ægteskab er ofte opført bag i bogen). Perioden Kirkebøgerne skulle nu føres i to eksemplarer: Hovedministerialbogen, der blev ført af præsten, og Kontraministerialbogen, der blev ført af degnen eller læreren. Præsten og degnen fik nu udleveret autoriserede bøger til kirkebogsførelsen. Kirkebøgerne førtes på fortrykte skemaer. I hver kirkebog var der syv forskellige skemaer, hvoraf de tre indeholdt oplysninger, der ikke tidligere havde stået i kirkebogen; nemlig tilog afgangslister over de personer, der flyttede til og fra sognet, samt et jævnførelsesregister. Kirkebøgerne opbevares på landsarkiverne, men du behøver ikke tage på et landsarkiv for at læse i kirkebøgerne. Har du adgang til internettet kan du på få adgang til indskannede kirkebøger. Hvad kan du finde i kirkebøgerne? De kirkelige handlinger, der er ført i kirkebøgerne, er fødsel/dåb, konfirmation, vielse og død/begravelse. Her er en oversigt over, hvilke oplysninger, du kan finde ved de forskellige indførelser: 8

9 Fødsel/dåb Barnets navn, fødselsdag og dåbsdag, om det er født i eller udenfor ægteskabet, forældrenes navne, beskæftigelse, adresse, navne på faddere (ofte slægtninge) samt nogle gange hvornår og hvor forældrene er viet. Konfirmation Navn, fødsels- og dåbsdato, eventuelt alder, adresse, forældrenes navne, stilling. I tillæg karakterer ved konfirmationen og ofte oplysning om vaccination. Vielse Brudeparrets navne, adresse, alder, som oftest fødested, brudgommens/brudens fars navn og stilling, forlovere og ofte oplysninger om vaccinationer. Begravelse Dødsdato og sted, begravelsesdato og -sted, navn, beskæftigelse og alder. Ved barns død faderens navn, beskæftigelse og adresse samt barnets navn og alder. I enkelte perioder blev dødsårsag anført. Til- og afgangslister Her er anført navn, alder, hvor de kommer fra, hvor de skal hen. Flytter hele familien, er alle familiemedlemmer anført med navn og alder. Jævnførelsesregister Det er en slags register, men i langt de fleste tilfælde er det ført på en måde så, det ikke har nogen særlig værdi. Hvordan knyttes familier sammen? Ved hjælp af kirkebøger og folketællinger. Findes der folketællinger på det givne tidspunkt giver disse en god oversigt over hvilke personer familien bestod af, hvornår. Se afsnittene folketællinger nedenfor. Ellers må du gå kirkebøgerne systematisk igennem. Ved du, hvornår nogen er blevet gift, leder du efter et barn fra vielsesdatoen og fremad eller nogle måneder før vielsesdatoen. Finder du et barn, går du i alle tilfælde 9 måneder frem, bør du begynder at lede efter søskende. Finder du datoen for et barns fødsel, og der står, at det er født i ægteskab, men du ikke ved, hvornår forældrene blev gift, leder du efter vielsen bagud, eller fremefter, fra barnets fødselsdag. Husk at notere hvilken kirkebog I har fundet oplysningerne i: Sogn, årsspand, herred,amt, fil-navn, sidenr., årstal nr. på indførelsen. Eksempelvis: Fensmark KB , Tybjerg, Præstø a-FK Side nr. 7. 9

10 Folketællinger Folketællingerne giver et øjebliksbillede af befolkningens sammensætning. Beboerne i hver by eller gade blev skrevet ind i folketællingen familievis, så du kan se, hvem der levede sammen. Måske var børnene ude at tjene, eller de boede hos bedsteforældrene. I folketællingerne fra 1845 og frem får du f.eks. oplyst, hvor personerne er født. Dern ældste folketælling er fra Den næste blev afholdt i 1801, dog er der folketællinger for dele af Sønderjylland i Derefter er der et langt spring til næste tælling, som fandt sted i 1834 og 1835 i Sønderjylland. Årsagen til dette er en statsbankerot, en Napoleonskrig m.m. Så fulgte 1840, 1845 (her er fødested anført for første gang), 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og Så kom 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og Hvad anvender man folketællingerne til? I folketællingerne kan du finde ud af, hvem der boede sammen på en given ejendom, i et givet sogn og evt. landsby og herregård på det angivne tidspunkt. Derudover står der ofte alder/fødselstidspunkt, stilling i husstanden, erhverv, i de senere år fødselssted, hvor de boede året før, hvor mange levende og døde børn og meget mere. Nogle af disse sidste oplysninger bliver ikke præsenteret i DDA s husstandsvisninger, men man kan se dem i folketællingerne på AO. På grund af disse mange oplysninger i folketællingerne kan man få sat navne på alle de personer af familien, der var til stede på folketællingsdagen. Ved at søge på den samme person i flere års folketællinger, kan man sjusse sig frem til, hvornår og hvor man skal søge efter dem i kirkebøgerne, så folketællingerne er et af de bedste redskaber til at få styr på familien. Nogle gode søgetips Se efter om den folketælling man vil søge i overhovedet er tastet ind. Det gøres i funktionen Hvad kan jeg søge i. Der kan være stor forskel på, hvorledes et navn er stavet i kirkebogen, hvorledes folketællingskommissæren staver navnet og hvorledes indtasteren har tolket det, kommissæren har skrevet, - så prøv alle de forskellige måder, I kan forestille jer navnet kan være stavet på - hvis hele navnet består af flere fornavne så prøv med alle, eller et af dem anvend flittigt erstatnings-/joker tegnene - bindestreg for et enkelt bogstav, % for flere bogstaver Hvis man har fundet et resultatsæt med ens aner er det en god ide at markere det på siden og kopiere det ind i f.eks. Word så man har det som dokumentation og baggrund for de fortsatte søgninger. Husk at tage kilden med, altså folketællingsår, amt, herred, sogn, bosted m.m. og skriv eventuelt søgekriteriet, så I har det til eventuel senere anvendelse. 10

11 Håndbøger i slægtsforskning Hvis du er nybegynder i slægtsforskning, kan det være en god ide at anskaffe en håndbog i slægtsforskning. Der findes en del på markedet. Her er et lille udvalg. Andre kan findes på bibliotek.dk - søg på emnet slægtsforskning. Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen Find din slægt og gør den levende. Forlaget Bonderosen. Gitte Christensen & Kathrine Tobiasen Slægtsforskning på nettet. Forlaget Libris. To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har skrevet dette lille hæfte, der kan være til stor hjælp for nybegynderen. Jørgen Green Slægtsforskerens ABC. Forlaget Grifo. En håndbog for alle der beskæftiger sig med slægtsforskning. Henning Karlby (red.) Sogn Herred Amt. DIS-Danmark Hjælper dig med at finde ud af, hvilket herred og amt et sogn hører til. Kathrine Tobiasen At skrive slægtshistorie idébog for slægtsforskere. DIS-Danmark. Bogen kan inspirere dig til at skrive din egen slægtsbog. 11

12 Tag vare på ejendelene Når en person dør, gives ejendelene ofte bort til et loppemarked eller spredes for alle vinde. Hvis du tror, at dette kan forekomme efter et familiemedlem, så tilbyd at sortere og gennemgå efter slægtshistorie, som du ønsker ikke skal gå tabt. Hvis du tror, at noget sådant sker efter dig, så sorter og katalogiser alt af slægtshistorisk værdi, og aftal med dine efterkommere, at dette skal gemmes og hvorfor. Skriv eventuelt i et testamente at materialet skal overgives til det lokale arkiv. Det er også muligt at donere Slægtsdatabaser til DIS Danmark, se (kun for medlemmer). Dette betyder at efterkommerne ved, hvad der er af slægtshistorisk værdi. Husk at skrive navn, dato, sted, personer m.m. på fotos. Der kan senere vise sig en efterkommer med speciel interesse for slægtshistorie, der vil blive meget glad for det, du har samlet og ordnet. Hvor finder jeg information på internettet? Søgemaskiner Du kan have stor hjælp af søgemaskinerne f. eks. Google, Jubii, Bing eller Yahoo. Når du har fået søgemaskinen frem, skriver du et eller flere søgeord. Hvis du får mange træf, så kan det svare sig at begrænse søgningen ved at tilføje et eller flere søgeord, eks. et årstal. Du kan skrive navn, stednavn, årstal, her er det kun fantasien, der sætter grænser. Husk at skrivemåden har ændret sig, folk kan derfor have registreret samme person på flere forskellige måder. Så giv ikke op, selv om du ikke finder noget i første forsøg. Nulevende, hvor finder jeg dem? Er du på jagt efter nulevende slægtninge er telefonbøger og vejvisere på internettet nyttige redskaber. Søgemaskiner som sociale medier som er gode steder at starte. På Krak er det muligt at søge på navn, telefonnummer, adresse. Når du går i stå Alle slægtsforskere går i stå med problemer. Heldigvis er hjælpen nær. I Forum (se næse side) hjælper slægtsforskere hinanden med tydning af ulæselige kragetæer, hjælper med opslag på arkiver, som ligger langt fra din bopæl, programproblemer og metodemæssige spørgsmål som, hvor du finder noget om skippere, enlige mødre, soldater og mange andre spørgsmål. Du skal registrere dig som bruger for at kunne skrive i forum. Du finder Forum her: 13

13 Kontakt med andre slægtsforskere FORUM På DIS-Danmarks hjemmeside finder du Forum (http://www.slaegtogdata.dk/forum), hvor slægtsforskere siden 1990 erne har hjulpet hinanden med at løse slægtsforskningsproblemer. Forum består af 8 fælles fora og 5 som er forbeholdt medlemmerne. Du kan efterlyse specifikke aner, bede om hjælp tydning af tekster eller til opslag på arkiver. Det er også her du finder den gode gruppe Metode og teknik, hvor du kan læse andre spørgsmål og svar på, i hvilke arkivalier man finder oplysninger om et konkret emne. Det er gratis at benytte Forum. Alle kan læse i det fælles Forum, men vil du have mulighed for at skrive i Forum skal du registrere dig. Ud over de fælles fora er der en række, som er forbeholdt foreningens medlemmer. Her finder du emner som Foreningsforhold og Slægtshistorier. Hjælpen er kun et spørgsmål væk. Mange slægtsforskere hjælper gerne andre til selv at kunne finde oplysningerne til deres slægtsforskning. Lokalforeninger Det kan være rart at møde andre med samme interesse, som man selv har. Et af de steder kan være DIS-Danmarks lokalforeninger, som ligger over hele landet. Du finder en oversigt på denne hjemmeside: Lokalforeningerne er selvstændige foreninger, hvor de enkelte bestyrelser og medlemmer bestemmer, hvor stor aktivitet, der er i foreningen. Her afholdes foredrag om emner som lægdsruller, genforeningen, gennemgang af slægtsforskningsprogrammer, og medlemsaftener, hvor man kan fortælle om sit sidste nye fund, eller man kan spørge andre, hvordan man finde det, som man leder efter. Arrangementskalender Arrangementskalenderen er den bedste oversigt over slægtsforsknings-arrangementer i Danmark. Du finder den på eller Her finder du arrangementer, som omhandler slægtsforskningsrelaterede emner fra alle lokalforeninger og en række slægtshistoriske foreninger. 14

14 Hvem står bag Dette hæfte er skrevet og trykt af Danmarks største landsforening for slægtsforskere med over medlemmer. Foreningen hedder DIS-Danmark og driver på hjemmesiden bl.a. et debatforum, hvor slægtsforskere hvert år skriver over indlæg/kommentarer. Forummet er åbent og gratis for alle, der ønsker at deltage. Hvis du vil skrive et indlæg, skal du dog registrere dig, men dette er ligeledes gratis. Foreningen udgiver et medlemsblad fire gange årligt og undertiden andre medlemspublikationer. Et eksempel på en sådan publikation er hæftet Sogn - Herred - Amt der bl.a. indeholder kort der viser sogneinddelingen, som den er oplistet i Trap Danmark - 5. udgave. Kortene kan ses på foreningens hjemmeside En del af disse publikationer sælges også til ikke-medlemmer, men til en pris der er ca. 50 % højere end medlemsprisen. Hvis du ønsker at støtte foreningen med et medlemskab, kan du gøre dette via hjemmesiden hvor du kan betale med betalingskort. Medlemskab koster i 2014 kun 200 kr. Herefter får du fuld adgang til hele hjemmesiden samt modtager foreningens publikationer, herunder medlemsbladet Slægt & Data. Foreningen støtter/samarbejder med en række lokale slægtsforskerforeninger spredt ud over landet. Disse foreningers hjemmesider kan ses her Hvis du ønsker at blive medlem af en af disse lokale foreninger, kan det ligeledes med enkelte undtagelser ske direkte på hjemmesiden Held og lykke med din slægtsforskning! 15

15 Linksamling En oversigt, der ikke er komplet (og aldrig bliver det). Skannede kirkebøger og folketællinger, lægdsruller skiftearkivalier, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikring, Københavns Overpræsidium, tingbøger Afskrevne kirkebøger og folketællinger (er søgbare) Statens Arkiver Den Jyske kirkebog (Oversigt over alle kirkebøger i hele Danmark, samt opdelinger igennem tiden). DIGDAG (kort over Danmarks administrative inddeling igennem tiderne, samt en omfattende stednavnedatabase) Hovedstadsarkiverne Danmarks Nationale Privatarkivdatabase Stednavnedatabase Sogneportalen (find nuværende sogn ved hjælp af adresse eller kirke) Skifte- og fæsteuddrag Den almindelige enkekasse Politiets Registerblade (Voksne beboere i København ) Dansk Slægtsgårdsforening Vort sogns historie Det danske Udvandrerarkiv Nygaards sedler mange oplysninger om jyder Vads sedler mange oplysninger om fynboer Kort- og Matrikelstyrelsen Matrikelnumre til vejnummer Lille ordbog for slægtsforskere Mormonernes store database Gotisk skrift Indvandrede til USA DIS-Danmark https://www.ois.dk nlige%20sider/ordbog%20for%20slaegtsforsker e%20-%20ipaper.aspx?showipaper=29 uktion_til_gotisk_skrift_for_arkivbrugere og Dette dokument kan hentes digitalt på 16

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark 1 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Slægts- og livshistorie på din PC

Slægts- og livshistorie på din PC Slægts- og livshistorie på din PC.med et flot og kreativ design (et gratis hæfte til inspiration) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Slægtsnr. systemer: Nummerering af aner... 4 Struktur med mapper i

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Slægtsforskning i København disposition

Slægtsforskning i København disposition Slægtsforskning i København disposition Foredrag den 5. februar 2014 i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland af Ove Jensen Billede 1 Historien er bestemt ikke komplet; mange spor mangler endnu at blive

Læs mere

1. Mormonernes Arkiver på Internettet

1. Mormonernes Arkiver på Internettet 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af http://www.familysearch.org Ulrich Alster Klug, 2008. Den fulde note lægges på www.odenseslaegt.dk Kortfattet oversigt over indholdet af Family

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Mødet blev afholdt den 27. maj 2015 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2014 Dagsordenen blev godkendt. Formanden

Læs mere

Her kan søges batch numre til søgning i family-search www.hammerum-herred.dk

Her kan søges batch numre til søgning i family-search www.hammerum-herred.dk Internetadresser for slægtsforskere Kirkebøger, folketællinger og andre kilder Arkivalieronline www.arkivalieronline.dk Indscannede kirkebøger og folketællinger. Fra 2011 også materiale fra brandforsikringer,

Læs mere

The Sims 3: Legacy Udfordringen Frit oversat til dansk af www.skinnerup.com. Legacy Udfordringen

The Sims 3: Legacy Udfordringen Frit oversat til dansk af www.skinnerup.com. Legacy Udfordringen Legacy Udfordringen Legacy betyder arv eller testamente og Legacy Udfordringen er en lang, 10-generations udfordring, hvor du starter ud med en enkelt stifter/grundlægger og meget beskedne levevilkår og

Læs mere

Lav en hjemmeside med Tribalpages

Lav en hjemmeside med Tribalpages Hjemmeside om slægtsforskning med www.tribalpages.com Indhold Om at oprette en hjemmeside med Tribalpages...1 Om at danne en slægtsfil, der kan lægges ud på Internet...4 Hvad må du lægge ud på Internet?...4

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER Henning Larsen Architects LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER kend din by - kend din slægt FORÅR 2015 januar - marts JANUAR Slægtsforskning workshop for begyndere Torsdag 15. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Slægt & Data. Projekt 1801 er godt på vej - vil det lykkes at nå det hele inden 1. februar 2001 Læs side 12. 14. årgang nr.

Slægt & Data. Projekt 1801 er godt på vej - vil det lykkes at nå det hele inden 1. februar 2001 Læs side 12. 14. årgang nr. Slægt & Data 14. årgang nr. 3 / 2000 Projekt 1801 er godt på vej - vil det lykkes at nå det hele inden 1. februar 2001 Læs side 12 Eventyret om den forsvundne mr. Bathroom Læs side 10 Læs side 22 Mange

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug Slægtsforskning med EDB 2 Kompendium Ulrich Alster Klug Nørgårds Højskole - uge 39 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 LIDT OM SLÆGTSFORSKNING 5 1.2 ARKIVERNE 5 1.2.1 Arkiverne 5 1.2.2 Tilgængelighedsfrister

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Mødet blev afholdt den 20. november 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 2014 3. Medlemsstatus a.

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Onfile. Skuffer/mappe/opgave-struktur For at kunne bevare overblikket sker arkiveringen i en skuffe/mappe-struktur.

Onfile. Skuffer/mappe/opgave-struktur For at kunne bevare overblikket sker arkiveringen i en skuffe/mappe-struktur. Onfile Onfile dokumentstyring Onfile er et dokumentstyringsprogram, dvs et program der kan arkivere og genfinde dokumenter. Dette notat omhandler kun anvendelsen af Onfile til elektronisk arkivering af

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere