Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til begyndere i slægtsforskningen"

Transkript

1 Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark

2 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca (ikke dateret) Fotograf: Karl Jørgensen, Holsted 4. udgave maj

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til slægtsforskningens verden... 4 Hvordan kommer du i gang med slægtsforskningen?... 4 Tal med de levende personer i slægten... 4 Anetavlen... 4 Familieoversigt... 5 Gennemgå dine fotos... 5 Vigtige regler... 5 Slægtsprogram... 6 Hvor bliver personoplysninger arkiveret?... 7 Rigsarkivet... 7 Landsarkiverne... 7 Lokale arkiver... 7 Kirkebøger og folketællinger på internettet... 7 Kirkebøger... 8 Perioden Perioden Folketællinger Hvad anvender man folketællingerne til? Nogle gode søgetips Håndbøger i slægtsforskning Har du set i dit eget hjem? Kilder i hjemmet fra a - å Tag vare på ejendelene Hvor finder jeg information på internettet? Søgemaskiner Nulevende, hvor finder jeg dem? Når du går i stå Kontakt med andre slægtsforskere FORUM Lokalforeninger Arrangementskalender Hvem står bag Linksamling

4 Velkommen til slægtsforskningens verden Erfarne slægtsforskere taler om slægtsforskerbacillen, som man ikke kan komme af med, hvis man først bliver rigtig bidt slægtsforskningen. Heldigvis har erfarne slægtsforskere heller ikke noget ønske om helbredelse, tvært imod taler de om, hvor meget mere de kunne nå, hvis døgnet havde flere timer. Slægtsforskning er en hobby som kan give dig glæde i mange år. Du vil opdage at mange andre har samme interesse for deres slægts historie og de fleste slægtsforskere hjælper gerne andre i gang ved at svare på de spørgsmål, som opstår efterhånden som vi kommer tilbage i tiden. Hvordan kommer du i gang med slægtsforskningen? Ønsket om at finde sin slægt kan have forskellige grunde. I vores tid begynder de fleste fordi de har et ønske om at finde frem til deres families historie. Nogle ønsker at finde ud af, om de stammer fra en bestemt person, som familiekrøniken påstår! I ældre tider kunne det være nødvendigt, for på den måde kunne de være berettiget til legater. Et legat baserede sig på, at en eller flere af en bestemt slægt, havde doneret penge til udbetaling til slægtens medlemmer. I vor tid har vi også fået en helt ny interessegruppe ind blandt slægtsforskere, gen-forskerne. Deres interesse for bestemte slægter baserer sig på et ønske om at finde ud af, om visse sygdomme ligger i slægtslinjerne, og om de føres videre. Denne gruppe vil sandsynligvis vokse, når genforskningen går frem. Tal med de levende personer i slægten Skynd dig at tale med alle de ældste i familien medens de endnu er her. De sværeste oplysninger at finde i diverse databaser og hjemmesider er fakta om levende personer. Få dem til at fortælle hvor/hvornår de er fødte, konfirmerede, viede og døde. Prøv også at få disse oplysninger for bedste- og oldeforældre. Få dem til at fortælle hvor/hvornår de er uddannet, hvor/hvornår de har arbejdet og hvor/hvornår de har boet. Alle disse oplysninger kan hjælpe til at finde frem til de tidligere generationer og de kan være med til at hjælpe med at skrive om familiens liv. Der er ikke noget kedeligere end at se endeløse rækker af aner, hvis der ikke er nogen historie med. Anetavlen Du begynder med en anetavle. Nogen kan gå 17 generationer bagud, men det, du har brug for i første omgang, er en anetavle som går 5-6 generationer tilbage. Du finder en anetavle på denne adresse Vi har lavet en anetavle i Word, som du kan hente på: 4

5 Anetavlen bliver det grundlag, som du arbejder ud fra. Som nummer et på anetavlen skriver du dig selv i det nederste felt, og efterfølgende fylder du ud med det, du ved. Nummer to er din fars plads, og nummer tre er din mors plads. I dette hæfte forudsættes det, at du kender alle oplysningerne om din mor og far. Før det ind på anetavlen. Måske ved du også en del om dine bedsteforældre? Hvor var bedstemor født? Hvornår døde hun? Hvor er hun begravet? Hvem er dine oldeforældre? Familieoversigt Det næste skridt er at lave en familieoversigt. Dette udelades af og til, men det er en del af slægtshistorien. Du finder et familieskema på denne adresse: Vi har lavet en anetavle i Word, som du kan hente på: Først skriver du dine forældre ind i skemaet som far og mor. Så skriver du dig selv og dine søskende ind i rigtig rækkefølge med alle de oplysninger, du har på dem. Fortsæt så med dine bedsteforældre med hele deres søskendeflok. Allerede nu ser du, at du begynder at få en vis oversigt over familien, og det uden at du har besøgt et eneste arkiv. Først når du har fået alt det, du kan, ud af familien, er tiden kommet til at besøge arkiv og bibliotek. Har du adgang til PC og et slægtsprogram, så kan du nu føre det, du ved, ind, hvis ikke du har ført det ind efterhånden. Gennemgå dine fotos Er der noget meget irriterende end at sidde og se på fotos, hvor man ikke aner, hvornår de er taget, hvorhenne og hvem der er på billederne. Noter oplysningerne for hvert enkelt billede. Der er ikke noget der inspirerer mere til historier og fakta end at sidde med familien, og de levende aner, end at se på billeder. Vigtige regler Noter altid præcist, hvor I har fået oplysningerne fra. Der er ikke noget værre end at sidde med en oplysning, som man kommer i tvivl om rigtigheden af og så ikke kunne gå tilbage til kilden til oplysninger. Kilden til oplysningerne er også vigtig, hvis man vil udveksle data med andre slægtsforskere. Hvis I får oplysninger fra andre, bør I altid få kilden oplyst og derefter selv undersøge om den modtagne oplysning er rigtig. Det er ikke sjovt, hvis man har baseret flere slægtled på en forkert oplysning. Spørg altid om I må publicere modtagne oplysninger. Oplysninger der er almindeligt tilgængelige kan man selvfølgelig altid publicere, men det er ærgerligt om et godt samarbejde går i stykker fordi den, der har givet oplysningerne, føler at man stjæler vedkommendes arbejde. Det er altid en god ide at fortælle hvem, man har fået oplysningerne fra, hvis det drejer sig om mange oplysninger. 5

6 Slægtsprogram Brug af computere har på mange måder revolutioneret slægtsforskningen. For år siden var den karikerede slægtsforsker en pensioneret mand med skoæsker og ringbind med løse ark i et eller andet system. PC ens indtog i hjemmene har sandsynligvis sørget for en betydelig rekruttering af yngre slægtsforskere af begge køn. Det er i hovedsagen på to fronter, at det nyvundne har betydet mest: Muligheden for at registrere slægtsinformation systematisk samt gøre indlagt information tilgængelig for opslag/søgning og forskellige udskrifter. Muligheden for at komme i kontakt med andre slægtsforskere som forsker i samme område som en selv via internettet og e-post. Internettet har også gjort det muligt at publicere kildemateriale, så man slipper for at tage til et landsarkiv, men kan søge/lave opslag hjemmefra. Denne mulighed har også gjort det mere nødvendigt end tidligere at være kildekritisk. Grundfunktioner i et slægtsprogram Der er i dag adgang til mange slægtsprogrammer. Slægtsprogrammets vigtigste funktioner er: Registrering af slægtsinformation (navn, hændelser, steder, datoer, kilder, familierelationer og noter) Søgning/opslag i indlagt information Udskrift af slægtsrapporter Udveksling af slægtsinformation med andre Udbredelse Der findes et stort antal slægtsprogrammer på markedet. Der er imidlertid stor forskel på, hvilke egenskaber programmerne har. Nogle programmer er også tungere at arbejde med end andre. Engelsksprogede programmer har indtil nu været trendsættende og har størst udbredelse internationalt. De programmer, der er slået bedst an, er udenlandske med danske sprogmoduler. Valg af program første gang Ved valg af slægtsprogram bør man lægge vægt på, at programmet gør det muligt at øge ambitionerne undervejs eller lader dig eksportere slægtsinformationen til et andet program uden for meget ekstraarbejde. Det kan være en fordel at prøve 2-3 programmer, før du bestemmer dig. Læg f. eks personer med familierelationer i hvert af programmerne, inklusive kilder og ekstra information som tekst og billeder. Prøv forskellige rapporttyper (enkle slægtstræer, grafiske slægtstræer med billeder eller fortællende slægtsbøger) for at finde ud af, om programmerne giver dig mulighed for at få den information frem, der er lagt ind. På siden kan du se en oversigt over nogle af de programmer, der findes. 6

7 Hvor bliver personoplysninger arkiveret? De offentlige danske arkiver er Rigsarkivet i København og landsarkiverne i Odense, Åbenrå og Viborg. Erhvervsarkivet i Århus har, som navnet siger, arkivalier fra erhvervene, men har også mange arkivalier om privatpersoner. Første gang du besøger et arkiv, er det fint, hvis du har mulighed for at følges med en, som har været der før, og som ved lidt om systemet. Men det er også muligt at gå til skranken og bede om hjælp. Rigsarkivet I Rigsarkivet findes den statslige centraladministration, f. eks.: Kongehuset, Danske og Tyske kancelli, Rentekammeret, Kollegierne, ministerierne, Højesteret, Forsvaret og Fødselsstiftelsen, samt arkivalier der tidligere var på Københavns Landsarkiv. Landsarkiverne Den statslige lokaladministration f. eks.: præster, provster og biskopper, stiftsøvrighed, kirkeinspektioner og menighedsråd, amtmænd (lensmænd) og amtsforvaltere (amtstuer); statsamter og amtsråd (amtskommuner); magistrats- eller rådstuearkiver; retsbetjente (by- og herredsfogeder og birkedommere); dommere og politimestre. Lokale arkiver Der er et eller flere lokale arkiver i alle kommuner. De rummer blandt andet foreningsprotokoller, fotos og avisudklip fra lokalområdet. Kirkebøger og folketællinger på internettet Statens Arkiver har skannet (fotograferet) kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og meget mere. Du finder de skannede arkivalier på Der findes også afskrevne folketællinger og kirkebøger, dannebrogsmænd, ind- og udvandrede og meget mere. Disse findes på Dansk Data Arkiv (DDA): Her er det muligt at søge på navn m.m. For at få adgang til en folketælling skal den være mere end 75 år gammel. For at se kirkebøger og folketællinger på AO skal man kende hvilket amt, herred og sogn og omtrentligt årstal for den person man eftersøger. Find sogn, herred, amt Hvis man har en adresse, eller kirke, men ikke ved hvilket sogn adressen ligger i, kan man slå adressen op på Sogneportalen. Sogneportalen vil vise de nugældende sogne. Hvis det man ønsker at kende sognets navn længere tilbage i tiden kan man slå op i Den Jyske kirkebog, der har en oversigt alle kirkebøger i hele landet: Hvis man ikke ved hvilket sogn et stednavn hører ind under kan man ofte slå det op på Krabsens database: Et andet godt hjælperedskab er hæftet Sogn, Herred, Amt. Det viser via kortskitser, hvilket herred og amt et bestemt sogn hører til. På denne måde kan du let finde navnene på nabosogne. Hvis søgning i sognet ikke gav 7

8 resultat kan du ofte finde oplysninger i nabosognene. Hæftet kan købes på hjemmesiden Kirkebøger Kirkebøger er den sikreste kilde til oplysninger. Følgende tilgængelighedsregler er gældende: Kirkebøger 50 år kirkebøger, der kun indeholder døde, 10 år. Kirkebøgerne blev indført af Christian IV i 1645/46 for hele landet, men der er enkelte kirkebøger fra 1573 og Perioden Præsterne skulle selv betale for kirkebogen. Derfor findes disse i mange forskellige formater og kun i ét eksemplar. Der var heller ingen retningslinjer for kirkebogsførelsen, og præsterne valgte derfor deres eget system. Der fandtes to måder, hvorpå kirkebøgerne blev ført: Den kronologiske, hvor fødsler, vielser og dødsfald er indført mellem hinanden, men i kronologisk rækkefølge. Den systematiske hvor kirkebogen er inddelt i afsnit for hver kirkelig handling: Fødsel, vielse og dødsfald (uægte børn født uden for ægteskab er ofte opført bag i bogen). Perioden Kirkebøgerne skulle nu føres i to eksemplarer: Hovedministerialbogen, der blev ført af præsten, og Kontraministerialbogen, der blev ført af degnen eller læreren. Præsten og degnen fik nu udleveret autoriserede bøger til kirkebogsførelsen. Kirkebøgerne førtes på fortrykte skemaer. I hver kirkebog var der syv forskellige skemaer, hvoraf de tre indeholdt oplysninger, der ikke tidligere havde stået i kirkebogen; nemlig tilog afgangslister over de personer, der flyttede til og fra sognet, samt et jævnførelsesregister. Kirkebøgerne opbevares på landsarkiverne, men du behøver ikke tage på et landsarkiv for at læse i kirkebøgerne. Har du adgang til internettet kan du på få adgang til indskannede kirkebøger. Hvad kan du finde i kirkebøgerne? De kirkelige handlinger, der er ført i kirkebøgerne, er fødsel/dåb, konfirmation, vielse og død/begravelse. Her er en oversigt over, hvilke oplysninger, du kan finde ved de forskellige indførelser: 8

9 Fødsel/dåb Barnets navn, fødselsdag og dåbsdag, om det er født i eller udenfor ægteskabet, forældrenes navne, beskæftigelse, adresse, navne på faddere (ofte slægtninge) samt nogle gange hvornår og hvor forældrene er viet. Konfirmation Navn, fødsels- og dåbsdato, eventuelt alder, adresse, forældrenes navne, stilling. I tillæg karakterer ved konfirmationen og ofte oplysning om vaccination. Vielse Brudeparrets navne, adresse, alder, som oftest fødested, brudgommens/brudens fars navn og stilling, forlovere og ofte oplysninger om vaccinationer. Begravelse Dødsdato og sted, begravelsesdato og -sted, navn, beskæftigelse og alder. Ved barns død faderens navn, beskæftigelse og adresse samt barnets navn og alder. I enkelte perioder blev dødsårsag anført. Til- og afgangslister Her er anført navn, alder, hvor de kommer fra, hvor de skal hen. Flytter hele familien, er alle familiemedlemmer anført med navn og alder. Jævnførelsesregister Det er en slags register, men i langt de fleste tilfælde er det ført på en måde så, det ikke har nogen særlig værdi. Hvordan knyttes familier sammen? Ved hjælp af kirkebøger og folketællinger. Findes der folketællinger på det givne tidspunkt giver disse en god oversigt over hvilke personer familien bestod af, hvornår. Se afsnittene folketællinger nedenfor. Ellers må du gå kirkebøgerne systematisk igennem. Ved du, hvornår nogen er blevet gift, leder du efter et barn fra vielsesdatoen og fremad eller nogle måneder før vielsesdatoen. Finder du et barn, går du i alle tilfælde 9 måneder frem, bør du begynder at lede efter søskende. Finder du datoen for et barns fødsel, og der står, at det er født i ægteskab, men du ikke ved, hvornår forældrene blev gift, leder du efter vielsen bagud, eller fremefter, fra barnets fødselsdag. Husk at notere hvilken kirkebog I har fundet oplysningerne i: Sogn, årsspand, herred,amt, fil-navn, sidenr., årstal nr. på indførelsen. Eksempelvis: Fensmark KB , Tybjerg, Præstø a-FK Side nr. 7. 9

10 Folketællinger Folketællingerne giver et øjebliksbillede af befolkningens sammensætning. Beboerne i hver by eller gade blev skrevet ind i folketællingen familievis, så du kan se, hvem der levede sammen. Måske var børnene ude at tjene, eller de boede hos bedsteforældrene. I folketællingerne fra 1845 og frem får du f.eks. oplyst, hvor personerne er født. Dern ældste folketælling er fra Den næste blev afholdt i 1801, dog er der folketællinger for dele af Sønderjylland i Derefter er der et langt spring til næste tælling, som fandt sted i 1834 og 1835 i Sønderjylland. Årsagen til dette er en statsbankerot, en Napoleonskrig m.m. Så fulgte 1840, 1845 (her er fødested anført for første gang), 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og Så kom 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og Hvad anvender man folketællingerne til? I folketællingerne kan du finde ud af, hvem der boede sammen på en given ejendom, i et givet sogn og evt. landsby og herregård på det angivne tidspunkt. Derudover står der ofte alder/fødselstidspunkt, stilling i husstanden, erhverv, i de senere år fødselssted, hvor de boede året før, hvor mange levende og døde børn og meget mere. Nogle af disse sidste oplysninger bliver ikke præsenteret i DDA s husstandsvisninger, men man kan se dem i folketællingerne på AO. På grund af disse mange oplysninger i folketællingerne kan man få sat navne på alle de personer af familien, der var til stede på folketællingsdagen. Ved at søge på den samme person i flere års folketællinger, kan man sjusse sig frem til, hvornår og hvor man skal søge efter dem i kirkebøgerne, så folketællingerne er et af de bedste redskaber til at få styr på familien. Nogle gode søgetips Se efter om den folketælling man vil søge i overhovedet er tastet ind. Det gøres i funktionen Hvad kan jeg søge i. Der kan være stor forskel på, hvorledes et navn er stavet i kirkebogen, hvorledes folketællingskommissæren staver navnet og hvorledes indtasteren har tolket det, kommissæren har skrevet, - så prøv alle de forskellige måder, I kan forestille jer navnet kan være stavet på - hvis hele navnet består af flere fornavne så prøv med alle, eller et af dem anvend flittigt erstatnings-/joker tegnene - bindestreg for et enkelt bogstav, % for flere bogstaver Hvis man har fundet et resultatsæt med ens aner er det en god ide at markere det på siden og kopiere det ind i f.eks. Word så man har det som dokumentation og baggrund for de fortsatte søgninger. Husk at tage kilden med, altså folketællingsår, amt, herred, sogn, bosted m.m. og skriv eventuelt søgekriteriet, så I har det til eventuel senere anvendelse. 10

11 Håndbøger i slægtsforskning Hvis du er nybegynder i slægtsforskning, kan det være en god ide at anskaffe en håndbog i slægtsforskning. Der findes en del på markedet. Her er et lille udvalg. Andre kan findes på bibliotek.dk - søg på emnet slægtsforskning. Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen Find din slægt og gør den levende. Forlaget Bonderosen. Gitte Christensen & Kathrine Tobiasen Slægtsforskning på nettet. Forlaget Libris. To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har skrevet dette lille hæfte, der kan være til stor hjælp for nybegynderen. Jørgen Green Slægtsforskerens ABC. Forlaget Grifo. En håndbog for alle der beskæftiger sig med slægtsforskning. Henning Karlby (red.) Sogn Herred Amt. DIS-Danmark Hjælper dig med at finde ud af, hvilket herred og amt et sogn hører til. Kathrine Tobiasen At skrive slægtshistorie idébog for slægtsforskere. DIS-Danmark. Bogen kan inspirere dig til at skrive din egen slægtsbog. 11

12 Tag vare på ejendelene Når en person dør, gives ejendelene ofte bort til et loppemarked eller spredes for alle vinde. Hvis du tror, at dette kan forekomme efter et familiemedlem, så tilbyd at sortere og gennemgå efter slægtshistorie, som du ønsker ikke skal gå tabt. Hvis du tror, at noget sådant sker efter dig, så sorter og katalogiser alt af slægtshistorisk værdi, og aftal med dine efterkommere, at dette skal gemmes og hvorfor. Skriv eventuelt i et testamente at materialet skal overgives til det lokale arkiv. Det er også muligt at donere Slægtsdatabaser til DIS Danmark, se (kun for medlemmer). Dette betyder at efterkommerne ved, hvad der er af slægtshistorisk værdi. Husk at skrive navn, dato, sted, personer m.m. på fotos. Der kan senere vise sig en efterkommer med speciel interesse for slægtshistorie, der vil blive meget glad for det, du har samlet og ordnet. Hvor finder jeg information på internettet? Søgemaskiner Du kan have stor hjælp af søgemaskinerne f. eks. Google, Jubii, Bing eller Yahoo. Når du har fået søgemaskinen frem, skriver du et eller flere søgeord. Hvis du får mange træf, så kan det svare sig at begrænse søgningen ved at tilføje et eller flere søgeord, eks. et årstal. Du kan skrive navn, stednavn, årstal, her er det kun fantasien, der sætter grænser. Husk at skrivemåden har ændret sig, folk kan derfor have registreret samme person på flere forskellige måder. Så giv ikke op, selv om du ikke finder noget i første forsøg. Nulevende, hvor finder jeg dem? Er du på jagt efter nulevende slægtninge er telefonbøger og vejvisere på internettet nyttige redskaber. Søgemaskiner som sociale medier som er gode steder at starte. På Krak er det muligt at søge på navn, telefonnummer, adresse. Når du går i stå Alle slægtsforskere går i stå med problemer. Heldigvis er hjælpen nær. I Forum (se næse side) hjælper slægtsforskere hinanden med tydning af ulæselige kragetæer, hjælper med opslag på arkiver, som ligger langt fra din bopæl, programproblemer og metodemæssige spørgsmål som, hvor du finder noget om skippere, enlige mødre, soldater og mange andre spørgsmål. Du skal registrere dig som bruger for at kunne skrive i forum. Du finder Forum her: 13

13 Kontakt med andre slægtsforskere FORUM På DIS-Danmarks hjemmeside finder du Forum ( hvor slægtsforskere siden 1990 erne har hjulpet hinanden med at løse slægtsforskningsproblemer. Forum består af 8 fælles fora og 5 som er forbeholdt medlemmerne. Du kan efterlyse specifikke aner, bede om hjælp tydning af tekster eller til opslag på arkiver. Det er også her du finder den gode gruppe Metode og teknik, hvor du kan læse andre spørgsmål og svar på, i hvilke arkivalier man finder oplysninger om et konkret emne. Det er gratis at benytte Forum. Alle kan læse i det fælles Forum, men vil du have mulighed for at skrive i Forum skal du registrere dig. Ud over de fælles fora er der en række, som er forbeholdt foreningens medlemmer. Her finder du emner som Foreningsforhold og Slægtshistorier. Hjælpen er kun et spørgsmål væk. Mange slægtsforskere hjælper gerne andre til selv at kunne finde oplysningerne til deres slægtsforskning. Lokalforeninger Det kan være rart at møde andre med samme interesse, som man selv har. Et af de steder kan være DIS-Danmarks lokalforeninger, som ligger over hele landet. Du finder en oversigt på denne hjemmeside: Lokalforeningerne er selvstændige foreninger, hvor de enkelte bestyrelser og medlemmer bestemmer, hvor stor aktivitet, der er i foreningen. Her afholdes foredrag om emner som lægdsruller, genforeningen, gennemgang af slægtsforskningsprogrammer, og medlemsaftener, hvor man kan fortælle om sit sidste nye fund, eller man kan spørge andre, hvordan man finde det, som man leder efter. Arrangementskalender Arrangementskalenderen er den bedste oversigt over slægtsforsknings-arrangementer i Danmark. Du finder den på eller Her finder du arrangementer, som omhandler slægtsforskningsrelaterede emner fra alle lokalforeninger og en række slægtshistoriske foreninger. 14

14 Hvem står bag Dette hæfte er skrevet og trykt af Danmarks største landsforening for slægtsforskere med over medlemmer. Foreningen hedder DIS-Danmark og driver på hjemmesiden bl.a. et debatforum, hvor slægtsforskere hvert år skriver over indlæg/kommentarer. Forummet er åbent og gratis for alle, der ønsker at deltage. Hvis du vil skrive et indlæg, skal du dog registrere dig, men dette er ligeledes gratis. Foreningen udgiver et medlemsblad fire gange årligt og undertiden andre medlemspublikationer. Et eksempel på en sådan publikation er hæftet Sogn - Herred - Amt der bl.a. indeholder kort der viser sogneinddelingen, som den er oplistet i Trap Danmark - 5. udgave. Kortene kan ses på foreningens hjemmeside En del af disse publikationer sælges også til ikke-medlemmer, men til en pris der er ca. 50 % højere end medlemsprisen. Hvis du ønsker at støtte foreningen med et medlemskab, kan du gøre dette via hjemmesiden hvor du kan betale med betalingskort. Medlemskab koster i 2014 kun 200 kr. Herefter får du fuld adgang til hele hjemmesiden samt modtager foreningens publikationer, herunder medlemsbladet Slægt & Data. Foreningen støtter/samarbejder med en række lokale slægtsforskerforeninger spredt ud over landet. Disse foreningers hjemmesider kan ses her Hvis du ønsker at blive medlem af en af disse lokale foreninger, kan det ligeledes med enkelte undtagelser ske direkte på hjemmesiden Held og lykke med din slægtsforskning! 15

15 Linksamling En oversigt, der ikke er komplet (og aldrig bliver det). Skannede kirkebøger og folketællinger, lægdsruller skiftearkivalier, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikring, Københavns Overpræsidium, tingbøger Afskrevne kirkebøger og folketællinger (er søgbare) Statens Arkiver Den Jyske kirkebog (Oversigt over alle kirkebøger i hele Danmark, samt opdelinger igennem tiden). DIGDAG (kort over Danmarks administrative inddeling igennem tiderne, samt en omfattende stednavnedatabase) Hovedstadsarkiverne Danmarks Nationale Privatarkivdatabase Stednavnedatabase Sogneportalen (find nuværende sogn ved hjælp af adresse eller kirke) Skifte- og fæsteuddrag Den almindelige enkekasse Politiets Registerblade (Voksne beboere i København ) Dansk Slægtsgårdsforening Vort sogns historie Det danske Udvandrerarkiv Nygaards sedler mange oplysninger om jyder Vads sedler mange oplysninger om fynboer Kort- og Matrikelstyrelsen Matrikelnumre til vejnummer Lille ordbog for slægtsforskere Mormonernes store database Gotisk skrift Indvandrede til USA DIS-Danmark nlige%20sider/ordbog%20for%20slaegtsforsker e%20-%20ipaper.aspx?showipaper= uktion_til_gotisk_skrift_for_arkivbrugere og Dette dokument kan hentes digitalt på 16

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark 1 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data 4. udgave marts 2016 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark Slægt & Data... 4 Hvad er DIS-Danmark Slægt & Data?... 4 Lokalforeningerne...

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør på Slægtsforskeren

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Dette undervisningssæt behandler det rent praktiske arbejde som slægtsforsker på nettet. Der er i foreningen tidligere foretaget gennemgang af søgemetodik

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Per Andersen www.familiesogning.dk per@andersen1.dk Agenda Hvad er specielt ved 1900-tallet? Folkeregister Folketællinger Aviser og

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET Jeg vil gerne fortælle lidt om slægtsforskning på nettet. Bagefter vil Dagny fortælle lidt om Rosendalslægtens forfædre. Vores interesse for slægtsforskning startede vel for omkring

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen? DIS-Danmark seminar 1246 i Helsinge 4. november 2006 Lægdsrulle foredrag / Workshop Ved Bodil og Niels www.bodilogniels.dk Udgangspunkt taget i Landsarkivets foldere og egne studier, samt hentet inspiration

Læs mere

Appendiks 4: Anetavle og personskemaer

Appendiks 4: Anetavle og personskemaer Appendiks 4: Anetavle og personskemaer Udfyldelsesvejledning til skemaerne Type 1: Med plads til oplysninger om en person og op til fire ægtefæller til ham / hende. Type 2: Med plads til oplysninger om

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark)

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark) Referat fra Brugerrådsmøde på Landsarkivet for Fyn 13.3.2015 Til stede: Kenneth Jørgensen (brugerrådsrepræsentant), Finn Hannesborg (brugerrådsrep.), Johnny Wøllekær (Historiens Hus, Odense), Ellen Warring

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Slægts- og livshistorie på din PC

Slægts- og livshistorie på din PC Slægts- og livshistorie på din PC.med et flot og kreativ design (et gratis hæfte til inspiration) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Slægtsnr. systemer: Nummerering af aner... 4 Struktur med mapper i

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende:

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende: Lægdsruller for begyndere Mange nystartede i slægtsforskning viger tilbage for at give sig i kast med lægdsrullerne. Det er synd, da de er en værdifuld kilde til at følge de mandlige slægtninge. Lægsrulle

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Sådan finder du en person

Sådan finder du en person Sådan finder du en person Befolkningen i Dansk Vestindien var på mange måder mere broget end befolkningen i Danmark. Slaverne, og senere de frie arbejdere, var enten afrikanere eller efterkommere af afrikanere

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Hjælp til opslag på AO, København, Emilie Margrethe Jørgensen, igen... Indsendt af: Jannie Hornstrup Dato: 21/ :02

Hjælp til opslag på AO, København, Emilie Margrethe Jørgensen, igen... Indsendt af: Jannie Hornstrup Dato: 21/ :02 1 af 5 21-02-2013 21:38 Hjælp til Opslag - hjemme og i udlandet: DIS-Danmark Her kan du søge og tilbyde hjælp til opslag på arkiver og i bøger og opslagsværker. Ligeledes kan du bede om hjælp, når du skal

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Folketællinger 1787-1950 Folder nr.

Folketællinger 1787-1950 Folder nr. Folketællinger 1787-1950 Folder nr. 01 Rigsarkivet Folketællinger Hvad er en folketælling? En folketælling er en grundlæggende registrering af befolkningen efter bopæl i et givet år. Folketællinger giver

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere

Livshistorie mappe. Tilhører:

Livshistorie mappe. Tilhører: Livshistorie mappe. Tilhører: Barn og ungdom. Fødested og miljø Årstal og dato. Byen/egnen. Hvordan var barndomshjemmet? Hvad har der gennem årene været snakket om fra barndomshjemmet? Forældre: Navne

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Login og få nye funktioner til rådighed Hvis du tidligere har haft et login til FamilySearch (http://familysearch.org), kan du umiddelbart tage de nye funktioner

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

SVOO-Vordingborg 11/ Kom godt i gang med. Lægdsruller

SVOO-Vordingborg 11/ Kom godt i gang med. Lægdsruller SVOO-Vordingborg 11/10-2016 Kom godt i gang med Lægdsruller Hvordan begynder vi? Statens Arkivers Værktøjer: https://www.sa.dk/ https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller Hvornår blev man optaget

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over.

Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over. Siden sidst! Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over. På generalforsamlingen var formanden og et næstformanden på valg. Begge blev

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann Indsamling, registrering og formidling Erik Kann 3 sider af samme sag? Disposition Dette foredrag Vores trygge hule er blevet opdaget eller noget om, hvad dette foredrag tager fat i Hvad nu hvis der ikke

Læs mere