Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis"

Transkript

1 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1

2 2

3 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Baggrund Billeddiagnostik er den næst hyppigste parakliniske undersøgelse anvendt i almen praksis og 15% af alle henvisninger fra almen praksis omhandler billeddiagnostik (1). Brugen af avancerede metoder såsom CT, MR og PET har medført mere akkurate diagnoser og mindre anvendelse af invasive procedurer. Som en følge af den hastige udvikling indenfor billeddiagnostiske procedurer, er udgifterne til disse procedurer steget kraftigt. I USA var udgifterne til billeddiagnostik indtil for nyligt den hurtigst voksende lægeafhængige udgift i Medicare programmet og der er i USA bred enighed om at en ukendt, men væsentlig del af billeddiagnostiske undersøgelser er unødvendige og i nogle tilfælde til belastning for såvel patienter som sundhedsvæsen (2). Også i Danmark har der været en hastig udvikling indenfor billeddiagnostiske procedurer og efterspørgslen i befolkningen er stor. Ligesom i USA diskuteres relevansen af billeddiagnostik. Kvaliteten og relevansen af henvisningerne beskrives anekdotisk af radiologer som værende meget varierende. Forskellige typer af undersøgelser tilbydes af forskellige afdelinger og med forskellig adgang for praktiserende læger. Det er derfor en udfordring for den praktiserende læge at vælge den rigtige undersøgelse til den rigtige patient på den rigtige afdeling under hensyntagen til de nævnte aktører. Nationale kliniske retningslinjer kan være en støtte til at træffe dette valg og indeværende undersøgelse forventes at kunne medvirke til implementeringen af disse. Formål Dette projekt er et pilotprojekt, med formålet at: 1. Vurdere relevansen og kvaliteten af billeddiagnostiske henvisninger fra almen praksis. 2. Skabe bedre dialog mellem almen praksis og de billeddiagnostiske afdelinger via undervisning og opfølgning baseret på audits resultater. 3. Udarbejde den mest hensigtsmæssige form for et fremtidigt projekt i større skala med samme formål som ovennævnte. 4. Kvalitetsforbedre området via ovennævnte. Materiale og metode 4 billeddiagnostiske afdelinger i Region Syddanmark blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Over en periode på 6 uger blev der foretaget stikprøvebaseret gennemgang af henvisninger fra almen praksis til følgende typer af modaliteter; Røntgen, UL-scanning, CT-scanning og MR-scanning indenfor følgende topografier; Kranium/cerebrum, columna cervicalis, columna thoracalis, columna lumbalis, overekstremiteter, underekstremiteter, thorax og abdomen. Det tilstræbtes at hver afdeling skulle gennemgå 5-1 henvisninger. Speciallæger i radiologi forestod gennemgangene, der tog udgangspunkt i Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (bilag 2). Vurderingerne blev nedfældet i et registreringsskema udviklet af projektets arbejdsgruppe (bilag 1). 3

4 Deltagere I indeværende studie var informanterne speciallæger i radiologi ansat ved de fire radiologiske afdelinger. Deltagerkreds og samarbejdspartnere Projektgruppe: Trine Torfing, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, Radiologisk Afdeling, OUH Merethe Kirstine Andersen, seniorforsker, praktiserende læge Walter Ulrichsen, praktiserende læge, praksiskonsulent OUH Jesper Lykkegaard, seniorforsker, praktiserende læge Jens Søndergaard, forskningsleder, praktiserende læge Bente Overgaard Larsen, Regionalt sekretariat for Praksiskonsulentordningen Janus Laust Thomsen, direktør for DAK-E, praktiserende læge Anders Munck, leder af APO, praktiserende læge Susanne Døssing Berntsen, APO Beskrivelse af nødvendige tilladelser Der blev i projektet ikke anvendt personfølsomme data og projektet fordrer ingen tilladelser. Resultater Fire billeddiagnostiske afdelinger fra Region Syddanmark indgik i undersøgelsen; Aabenraa Sygehuse (AS), Esbjerg Sygehus (ES), Odense Universitets Hospital (OUH) og Kolding Sygehus (KS). undersøgelsen. I alt blev 785 henvisninger gennemgået (tabel 1). ES gennemgik flest henvisninger (29%). Flest gennemgange (35%) blev foretaget på henvisninger til røntgen (tabel 1). Overordnet blev billeddiagnostik vurderet meget relevant/relevant i 73,5% af henvisningerne, hvoraf henvisninger til CT-scanning hyppigst blev vurderet meget relevante/relevante (87%). Henvisningsoplysningerne blev overordnet vurderet meget relevante/relevante i næsten 8% af de gennemgåede henvisninger, hvoraf oplysningerne på røntgenhenvisninger hyppigst blev vurderet meget relevante/relevante (87%) (tabel 1). Billeddiagnostik blev vurderet irrelevant/mindre relevant i 22,3% af henvisningerne, hyppigst forekommende ved henvisninger til MR-scanning og ved henvisninger vurderet på OUH, hvor 31,3% af alle gennemgåede henvisninger blev vurderet mindre relevante/irrelevante. I 9,5% af henvisningerne var den valgte billeddiagnostiske modalitet ikke optimal (tabel 1), mest udtalt for henvisning til UL-scanning (13%) hvor CT-scanning i 8% af tilfældene ville have været den optimale modalitet. Oplysningerne blev beskrevet som fuldstændig udtømmende/udtømmende i 58% af henvisningerne, hvoraf henvisninger til CT-scanning oftest blev betegnet som fuldstændig udtømmende/udtømmende (71%). Mest mangelfulde var henvisninger til MR-scanning, hvor 37,6% blev vurderet med mindre mangler og 18,8% mangelfulde. Mest mangelfulde var desuden oplysninger på henvisninger gennemgået på ES, hvor oplysningerne på 37,6% af henvisningerne var mangelfulde og 18,3% med mindre mangler. 4

5 En del fritekst fra registreringsskemaerne samler sig om, at der i henvisningerne findes for mange irrelevante oplysninger, som i flere tilfælde tilskrives copy-paste fra de praktiserende lægers journalsystemer. Radiologerne skulle derfor lede efter de relevante oplysninger i en længere tekst. Som eksempel er copy-paste af irrelevant laboratorieark eller medicinliste. Der manglede således i registreringsskemaet en mulighed for at sætte kryds ved For mange oplysninger i spørgsmålet om graden af udtømmende oplysninger. Referencer 1. Arbejdsgruppe under Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) med repræsentanter fra Danske Regioner K, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand). Referral patterns in general practice - Henvisningsmønsteret i almen praksis 28 October Hillman BJ, Goldsmith JC. The uncritical use of high-tech medical imaging. The New England journal of medicine. 21;363(1):4-6. 5

6 Samlede resultater i tabelform Alle Aabenraa Esbjerg OUH Kolding Antal Antal Antal Antal Antal MODALITET Røntgen ,% 37 19,6% 76 33,2% ,6% 5 29,6% UL-scanning 159 2,3% 49 25,9% 51 22,3% 16 8,1% 43 25,4% CT-scanning ,6% 49 25,9% 45 19,7% 52 26,3% 47 27,8% MR-scanning ,% 5 26,5% 57 24,9% 14 7,1% 28 16,6% Ej valgt af henv. læge 1,1%,%,% 1,5%,% Uoplyst 8 1,% 4 2,1%,% 3 1,5% 1,6% I alt 785 1,% 189 1,% 229 1,% 198 1,% 169 1,% LOKALISATION Kranium/cerebrum 76 9,7% 13 6,9% 23 1,% 28 14,1% 12 7,1% Columna cervicalis 58 7,4% 9 4,8% 16 7,% 2 1,1% 13 7,7% Columna thoracalis 32 4,1% 3 1,6% 6 2,6% 12 6,1% 11 6,5% Columna lumbalis 12 13,% 23 12,2% 34 14,8% 23 11,6% 22 13,% Overekstremiteter 85 1,8% 25 13,2% 24 1,5% 21 1,6% 15 8,9% Underekstremiteter 13 16,6% 35 18,5% 41 17,9% 34 17,2% 2 11,8% Thorax 72 9,2% 16 8,5% 14 6,1% 3 15,2% 12 7,1% Abdomen ,6% 77 4,7% 86 37,6% 41 2,7% 68 4,2% Uoplyst 5,6% 2 1,1% 2,9% 1,5%,% I alt ,% ,4% ,4% ,1% ,4% ER OPLYSNINGERNE Meget relevante 159 2,3% 35 18,5% 2 8,7% 5 25,3% 54 32,% RELEVANTE FOR DEN Relevante ,6% ,8% ,1% ,1% 76 45,% ØNSKEDE Mindre relevante ,4% 19 1,1% 46 2,1% 28 14,1% 28 16,6% UNDERSØGELSE Irrelevante 23 2,9% 2 1,1% 6 2,6% 6 3,% 9 5,3% Ved ikke 4,5%,% 2,9% 1,5% 1,6% Uoplyst 1 1,3% 1,5% 6 2,6% 2 1,% 1,6% I alt 785 1,% 189 1,% 229 1,% 198 1,% 169 1,% I HVILKEN GRAD ER Fuldstændig udtømmende 19 13,9% 26 13,8% 8 3,5% 4 2,2% 35 2,7% OPLYSNINGERNE Udtømmende ,8% 99 52,4% 91 39,7% 91 46,% 71 42,% UDTØMMENDE Med mindre mangler ,3% 47 24,9% 86 37,6% 42 21,2% 39 23,1% Mangelfulde 14 13,2% 16 8,5% 42 18,3% 23 11,6% 23 13,6% Ved ikke 3,4%,% 2,9% 1,5%,% Uoplyst 3,4% 1,5%,% 1,5% 1,6% I alt 785 1,% 189 1,% 229 1,% 198 1,% 169 1,% ER Meget relevant 161 2,5% 63 33,3% 15 6,6% 49 24,7% 34 2,1% BILLEDDIAGNOSTIK Relevant ,% 91 48,1% ,4% 83 41,9% 16 62,7% RELEVANT BEDØMT Mindre relevant ,1% 3 15,9% 41 17,9% 41 2,7% 22 13,% UD FRA HENVISNINGEN Irrelevant 41 5,2% 5 2,6% 1 4,4% 21 1,6% 5 3,% Ved ikke 3 3,8%,% 26 11,4% 2 1,% 2 1,2% Uoplyst 3,4%,% 1,4% 2 1,%,% I alt 785 1,% 189 1,% 229 1,% 198 1,% 169 1,% ER DEN OPTIMALE Ja 61 84,2% ,1% ,2% 124 7,9% ,6% BILLEDDIAGNOSTIK Nej 68 9,5% 2 1,9% 15 7,8% 8 4,6% 25 15,4% VALGT Uoplyst 45 6,3%,% 2 1,% 43 24,6%,% I alt 714 1,% 184 1,% 193 1,% 175 1,% 162 1,% HVILKEN VILLE VÆRE Røntgen 1 14,7% 3 15,% 3 2,% 2 25,% 2 8,% DEN BEDSTE UL-scanning 18 26,5% 6 3,% 1 6,7%,% 11 44,% CT-scanning 21 3,9% 7 35,% 7 46,7% 1 12,5% 6 24,% MR-scanning 16 23,5% 4 2,% 3 2,% 4 5,% 5 2,% Uoplyst 3 4,4%,% 1 6,7% 1 12,5% 1 4,% I alt 68 1,% 2 1,% 15 1,% 8 1,% 25 1,% 6

7 Samlede resultater i tabelform Røntgen UL-scanning CT-scanning MR-scanning Antal MODALITET Røntgen ,% 275 1,% UL-scanning 159 2,3% 159 1,% CT-scanning ,6% 193 1,% MR-scanning ,% 149 1,% Ej valgt af henv. læge 1,1% Uoplyst 8 1,% I alt 785 1,% 275 1,% 159 1,% 193 1,% LOKALISATION Kranium/cerebrum 76 9,7%,%,% 59 3,6% 17 11,4% Columna cervicalis 58 7,4% 33 12,% 1,6% 5 2,6% 19 12,8% Columna thoracalis 32 4,1% 22 8,%,% 1,5% 9 6,% Columna lumbalis 12 13,% 42 15,3%,% 1,5% 59 39,6% Overekstremiteter 85 1,8% 55 2,% 7 4,4%,% 22 14,8% Underekstremiteter 13 16,6% 88 32,% 6 3,8%,% 33 22,1% Thorax 72 9,2% 5 18,2%,% 2 1,4% 2 1,3% Abdomen ,6% 3 1,1% ,9% ,7%,% Uoplyst 5,6% 3 1,1% 2 1,3%,%,% I alt ,% ,6% 159 1,% ,3% ,1% ER OPLYSNINGERNE Meget relevante 159 2,3% 91 33,1% 16 1,1% 28 14,5% 22 14,8% RELEVANTE FOR DEN Relevante ,6% ,2% 98 61,6% ,2% 93 62,4% ØNSKEDE Mindre relevante ,4% 22 8,% 36 22,6% 29 15,% 31 2,8% UNDERSØGELSE Irrelevante 23 2,9% 6 2,2% 7 4,4% 7 3,6% 3 2,% Ved ikke 4,5% 2,7% 1,6% 1,5%,% Uoplyst 1 1,3% 5 1,8% 1,6% 4 2,1%,% I alt 785 1,% 275 1,% 159 1,% 193 1,% 149 1,% I HVILKEN GRAD ER Fuldstændig udtømmende 19 13,9% 5 18,2% 16 1,1% 26 13,5% 14 9,4% OPLYSNINGERNE Udtømmende ,8% ,1% 75 47,2% ,% 51 34,2% UDTØMMENDE Med mindre mangler ,3% 69 25,1% 52 32,7% 32 16,6% 56 37,6% Mangelfulde 14 13,2% 4 14,5% 13 8,2% 23 11,9% 28 18,8% Ved ikke 3,4% 2,7% 1,6%,%,% Uoplyst 3,4% 1,4% 2 1,3%,%,% I alt 785 1,% 275 1,% 159 1,% 193 1,% 149 1,% ER Meget relevant 161 2,5% 86 31,3% 22 13,8% 34 17,6% 14 9,4% BILLEDDIAGNOSTIK Relevant ,% 12 37,1% 9 56,6% ,4% 87 58,4% RELEVANT BEDØMT Mindre relevant ,1% 44 16,% 41 25,8% 14 7,3% 35 23,5% UD FRA HENVISNINGEN Irrelevant 41 5,2% 19 6,9% 5 3,1% 7 3,6% 9 6,% Ved ikke 3 3,8% 22 8,%,% 4 2,1% 4 2,7% Uoplyst 3,4% 2,7% 1,6%,%,% I alt 785 1,% 275 1,% 159 1,% 193 1,% 149 1,% ER DEN OPTIMALE Ja 61 84,2% ,8% ,4% ,6% ,6% BILLEDDIAGNOSTIK Nej 68 9,5% 12 5,1% 2 13,% 19 1,4% 17 12,5% VALGT Uoplyst 45 6,3% 4 17,1% 1,6%,% 4 2,9% I alt 714 1,% 234 1,% 154 1,% 182 1,% 136 1,% HVILKEN VILLE VÆRE Røntgen 1 14,7%,% 1 5,% 2 1,5% 7 41,2% DEN BEDSTE UL-scanning 18 26,5%,%,% 12 63,2% 6 35,3% CT-scanning 21 3,9% 2 16,7% 16 8,%,% 3 17,6% MR-scanning 16 23,5% 1 83,3% 2 1,% 4 21,1%,% Uoplyst 3 4,4%,% 1 5,% 1 5,3% 1 5,9% I alt 68 1,% 12 1,% 2 1,% 19 1,% 17 1,% 7

8 Samlede resultater De 4 afdelinger registrerede i alt 785 henvisninger. 35% var røntgen. Henvisningerne var i 56% vedr. kvinder, gennemsnitsalderen på alle var 54 år (min max 97), mændenes gennemsnitsalder var 52 år og kvindernes 56 år. Antal registreringer fordelt på afdeling og modalitet 12 Antal registreringer Aabenraa n=189 Esbjerg n=229 OUH n=198 Kolding n=169 Røntgen UL scanning CT scanning MR scanning Ej valgt af henvisende læge Uoplyst Lokalisation og køn ,6 34,6 33, ,7 9,7 9,4 8,5 7,4 5,9 4,1 4,8 2, ,3 11,8 1,8 1,1 16,6 17,4 15,3 9,2 12,7 6,4 Kranium/cerebrum Columna cervicalis Columna thoracalis Columna lumbalis Overekstremiteter Underekstremiteter Thorax Abdomen Alle registreringer n=785 Mænd n=339 Kvinder n=

9 Samlede resultater Der var stor aldersspredning i alle modaliteter, gennemsnitsalderen var højest ved CT-scanning Alder Alder og modalitet Røntgen UL scanning CT scanning MR scanning Høj Lav Mean Gennemsnitsalderen var højst ved kranium/cerebrum (68 år) og lavest ved underekstremiteter (49 år) Alder Alder og lokalisation Kranium/ cerebrum Columna cervicalis Columna thoracalis Columna lumbalis Overekstremiteter Underekstremiteter Thorax Abdomen Høj Lav Mean 9

10 Samlede resultater Røntgen var den hyppigste henvisning (35% af alle), CT-scanning udgjorde 25%, UL 2% og MR-scanning 19%. Oplysningerne for den givne undersøgelse blev vurderet relevante i 8% af tilfældene, hyppigst ved røntgen (87%), mindst hyppigt ved UL (72%). Antal registreringer fordelt på modalitet 3 Antal registreringer Røntgen UL scanning CT scanning MR scanning Ej valgt af henvisende læge 1 8 Uoplyst Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse 5 7 af alle registreringer 6 59, ,3 15,4 1 2,9,5 1,3 Meget relevante Relevante Mindre relevante Irrelevante Ved ikke Uoplyst 1 6

11 Samlede resultater Oplysningerne på henvisninger fandtes udtømmende 59% af tilfældene og billeddiagnostik relevant i 74% af tilfældene. I de tilfælde billeddiagnostik blev vurderet relevant var der i 84% af tilfeldene valgt den optimale modalitet. I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? 7 af alle registreringer , ,3 2 13,9 13,2 1 Fuldstændig udtømmende Udtømmende Med mindre mangler,4,4 Mangelfulde Ved ikke Uoplyst Alle registreringer Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? 7 2,5 Meget relevant 53 Relevant 17,1 Mindre relevant 5,2 3,8,4 Irrelevant Ved ikke Uoplyst Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? (n=714) ,2 9,5 6,3 Ja Nej Uoplyst 45 ul 11 46

12 Røntgen Mere end 5% af de 275 henvisninger var til røntgen af ekstremiteter. 87% fandtes relevante, men 4% af henvisningerne havde mindre mangler eller var mangelfulde. Lokalisation 35 3 (N=275) , , Kranium/ cerebrum Columna cervicalis Columna thoracalis Columna lumbalis Overekstremiteter Underekstremiteter 1,1 1,1 Thorax Abdomen Uoplyst rtg 28 Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse? I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? , , , ,2 25,1 14,5 1 Meget relevante Relevante 8 Mindre relevante 2,2,7 1,8 Irrelevante Ved ikke Uoplyst 1 5 Fuldstændig Udtømmende udtømmende Med mindre mangler,7,4 Mangelfulde Ved ikke Uoplyst rtg 12 25

13 Røntgen Billeddiagnostik fandtes meget relevant eller relevant i 68% af tilfældene, og i disse tilfælde vurderes røntgen langt hyppigst at være den optimale modalitet. I de fleste af de 12 tilfælde, hvor det ikke var tilfældet, ville MR-scanning have været foretrukket. Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? (N=275) 31,3 37, ,9 8,7 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Uoplyst rtg 26 Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? Hvis den optimale modalitet ikke er valgt, hvilken ville da være den bedste til at belyse det kliniske problem? (N=12) , , , ,7 1 5,1 Ja Nej Uoplyst 1 UL scanning CT scanning MR scanning Uoplyst rtg 13 27

14 UL-scanning Af de 159 henvisninger, der omhandlede UL, angik de 9% af abdomen. I 72% af henvisningerne fandtes oplysningerne relevante, men kun i 57% udtømmende. Lokalisation 1 9 (N=159) 89, ,6 Kranium/ cerebrum Columna cervicalis Columna thoracalis Columna lumbalis 4,4 3,8 Overekstremiteter Underekstremiteter 1,3 Thorax Abdomen Uoplyst ul 29 Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse? ,6 I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? , ,1 Meget relevante Relevante 22,6 Mindre relevante 4,4,6,6 Irrelevante Ved ikke Uoplyst ,1 Fuldstændig Udtømmende udtømmende 32,7 Med mindre mangler 8,2,6 1,3 Mangelfulde Ved ikke Uoplyst ul 14 3

15 UL-scanning I mere end 25% af tilfældene fandtes billeddiagnostik mindre relevant eller irrelevant. I de 2 tilfælde, hvor modaliteten ikke fandtes optimal ville CT-scanning være foretrukket hos de 16. Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? 6 (N=159) 56, , ,8 3,1,6 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Uoplyst ul 31 Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? Hvis den optimale modalitet ikke er valgt, hvilken ville da være den bedste til at belyse det kliniske problem? (N=2) ,4 13,6 Ja Nej Uoplyst Røntgen CT scanning MR scanning Uoplyst ul 15 32

16 CT-scanning Næsten 2/3 af de 193 henvisninger til CT-scanning var til CT af abdomen. Oplysninger på henvisningen fandtes i 79% af tilfældene relevante og i 72% udtømmende. Lokalisation 7 6 (N=193) 62, ,6 2 1 Kranium/ cerebrum 2,6 Columna cervicalis,5,5 Columna thoracalis Columna lumbalis Overekstremiteter Underekstremiteter 1,4 Thorax Abdomen Uoplyst ct 33 Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse? ,2 I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? ,5 Meget relevante Relevante 15 Mindre relevante 3,6,5 2,1 Irrelevante Ved ikke Uoplyst ,5 Fuldstændig Udtømmende udtømmende 16,6 Med mindre mangler 11,9 Mangelfulde Ved ikke Uoplyst ct 16 34

17 CT-scanning Billeddiagnostik fandtes relevant i 87% af tilfældene. I de 19 tilfælde, hvor den CT-ikke vurderedes optimalt, var UL den optimale modalitet hos 2/3. Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? (N=193) 69, ,6 1 7,3 3,6 2,1 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Uoplyst ct 35 Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? Hvis den optimale modalitet ikke er valgt, hvilken ville da være den bedste til at belyse det kliniske problem? (N=19) ,6 1,4 Ja Nej Uoplyst , ,1 2 1,5 1 5,3 Røntgen UL scanning MR scanning Uoplyst ul 17 36

18 MR-scanning Næsten 4% af de 149 henvisninger til MR-scanning var til MR af columna lumbalis. De medfølgende oplysninger fandtes relevante i 77% af henvisningerne, men oplysningerne var mangelfulde hos 56%. Lokalisation (N=149) 39, , ,4 Kranium/ cerebrum 12,8 Columna cervicalis 6 Columna thoracalis Columna lumbalis 14,8 Overekstremiteter Underekstremiteter 1,3 Thorax Abdomen Uoplyst MR Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse? ,4 I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? ,2 37, ,8 Meget relevante Relevante 2,8 Mindre relevante 2 Irrelevante Ved ikke Uoplyst ,4 Fuldstændig Udtømmende udtømmende Med mindre mangler 18,8 Mangelfulde Ved ikke Uoplyst MR 18 38

19 MR-scanning I 3% af tilfældene fandtes billeddiagnostik mindre relevant eller irrelevant. Hos de 17, hvor modaliteten ikke fandtes optimal, ville røntgen hyppigst være den foretrukne modalitet. Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? 7 (N=149) 6 58, , ,4 6 2,7 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Uoplyst MR Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? Hvis den optimale modalitet ikke er valgt, hvilken ville da være den bedste til at belyse det kliniske problem? (N=17) ,6 12,5 2,9 Ja Nej Uoplyst ,2 4 35,3 3 17, ,9 Røntgen UL scanning CT scanning Uoplyst MR 19 4

20 Afdeling Figurerne på denne og næste side viser resultaterne gjort op for hver af de deltagende afdelinger. Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse vurderet af de 4 afdelinger (alle registreringer N=785) af alle tilfælde 1,1,5 2,6,5 1,6,9 3 2,6 5,3 1,1 14,1 2,1 16, ,8 56, , ,3 18,5 8,7 Aabenraa n=189 Esbjerg n=229 OUH n=198 Kolding n=169 Meget relevante Relevante Mindre relevante Irrelevante Ved ikke Uoplyst I hvilken grad er oplysningerne udtømmende vurderet af de 4 afdelinger (alle registreringer N=785) af alle tilfælde,5,9,5,6 8,5 18,3 11,6 13, ,9 21,2 23,1 6 37, , ,7 2,2 2,7 13,8 3,5 Aabenraa n=189 Esbjerg n=229 OUH n=198 Kolding n=169 Fuldstændig udtømmende Udtømmende Med mindre mangler Mangelfulde Ved ikke Uoplyst 2 21

21 Afdeling Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? vurderet af de 4 afdelinger (alle registreringer N=785) af alle tilfælde 2,6,4 1 1,2 3 11,4 1,6 15,9 4, ,9 2, ,1 59,4 41,9 62, ,3 24,7 2,1 6,6 Aabenraa n=189 Esbjerg n=229 OUH n=198 Kolding n=169 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Uoplyst 22 Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? vurderet af de 4 afdelinger (N=714) 1 9 af alle tilfælde 1 1,9 7,8 24,6 15, , ,1 91,2 7,9 84,6 2 1 Aabenraa n=189 Esbjerg n=229 OUH n=198 Kolding n=169 Ja Nej Uoplyst 21 23

22 Registreringsskema Henvisningskvaliteten fra primærsektoren registreringsskema Der udfyldes ét skema pr. undersøgelse Patient: M K Fødselsår Afdeling: Dato: / 215 Evalueret ved: Patienten er henvist til 1. Modalitet Røntgen UL scanning CT scanning MR scanning Ej valgt af henvisende læge 2. Lokalisation Kranium/cerebrum Columna cervicalis Columna thoracalis Columna lumbalis Overekstremiteter Underekstremiteter Thorax Abdomen 3. Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse? Meget relevante Relevante Mindre relevante Irrelevante Ved ikke 4. I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? Fuldstændig udtømmende Udtømmende Med mindre mangler Mangelfulde Ved ikke 5. Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Hvis du svarer ikke relevant eller ved ikke skal du ikke besvare det sidste spørgsmål 6. Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? Ja nej Hvis nej, hvilken modalitet ville være den bedste til at belyse det kliniske problem? Røntgen UL scanning CT scanning MR scanning 22

23 Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter 47. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal sørge for at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom og det forventede resultat af undersøgelsen skal indgå i vurderingen af berettigelsen. I vurdering af berettigelsen skal også indgå anvendelse af alternative diagnostiske metoder der ikke er baseret på ioniserende stråling. 48. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser som han har kendskab til. 49. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen. 23

24 24

25 Modalitet Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse i forhold til modalitet af alle tilfælde 2,2,7,6 4,4,5 3, ,8 22, , ,6 64,2 62, ,1 1,1 14,5 14,8 Røntgen n=275 UL scanning n=159 CT scanning n=193 MR scanning n=149 Meget relevante Relevante Mindre relevante Irrelevante Ved ikke Missing I hvilken grad er oplysningerne udtømmende? i forhold til modalitet af alle tilfælde,7,4,6 1,3 14,5 8,2 11,9 18,8 8 16,6 7 25,1 32,7 6 37, ,1 47, ,2 1 18,2 1,1 13,5 9,4 Røntgen n=275 UL scanning n=159 CT scanning n=193 MR scanning n=149 Fuldstændig udtømmende Udtømmende Med mindre fejl Mangelfulde Ved ikke Missing 8 25

26 Modalitet Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? i forhold til modalitet af alle tilfælde 8 6,9 16 3,1 25,8 2,1 2,7 3,6 6 7,3 23, ,1 69,4 4 56,6 58, ,3 17,6 13,8 9,4 Røntgen n=275 UL scanning n=159 CT scanning n=193 MR scanning n=149 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing Hvis billediagnostik er fundet relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet der er valgt? af alle tilfælde 17,1 5,1,6 2,9 13 1,4 12, ,8 86,4 89,6 84, Røntgen n=234 UL scanning n=154 CT scanning n=182 MR scanning n=136 Ja Nej Uoplyst 26 1

27 Modalitet Hvis den optimale modalitet ikke er valgt, hvilken ville da være den bedste til at belyse det kliniske problem? af alle tilfælde 83,3 5 5,3 5,9 1 21,1 17,6 35, , ,2 16,7 5 1,5 Røntgen n=12 UL scanning n=2 CT scanning n=19 MR scanning n=17 Røntgen UL scanning CT scanning MR scanning Uoplyst Missing Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse i forhold til lokalisation (alle registreringer n=785) af alle tilfælde 1,3 6,6 12,1 9,2 13,8 13, ,8 3,1 1 1,2,8 4,9 1,8 7,1 4,6 2,8,4 1,1 5,6 9,4 9,8 2,4 6,9 16,9 9,4 17,6 19,4 19,2 18,6 12,5 31,9 48,2 4, ,8 52,9 2 4,3 1 7,9 Kranium/ cerebrum n=76 15,5 Columna cervicalis n=58 21,9 Columna thoracalis n=32 12,7 Columna lumbalis n=12 23,5 Overekstremiteter n=85 27,7 Underekstremiteter n=13 18,8 Thorax n=72 Abdomen n=272 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing 27 12

28 Lokalisation Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse Røntgen n= af alle tilfælde 3 4,5 2,4 1,8 1,8 2,3 3 4,8 1,8 5,7 15,2 18,2 11, ,5 4,9 47,6 65,5 68, , ,3 36,4 33,3 29,1 23, ,3 Kranium/ cerebrum Columna cervicalis n=33 Columna thoracalis n=22 Columna lumbalis n=42 Overekstremiteter n=55 Underekstremiteter n=88 Thorax n=5 Abdomen n=3 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse UL scanning n= af alle tilfælde 28,6 16,7 16,7,7 4,2 22, ,9 4 62,9 3 66,7 2 1 Kranium/ cerebrum Columna cervicalis n=1 Columna thoracalis n= Columna lumbalis n= 28,6 Overekstremiteter n=7 Underekstremiteter n=6 9,1 Thorax n= Abdomen n=143 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing 28

29 Lokalisation Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse CT scanning n= af alle tilfælde 1,7 3,4 16, ,1 2 9, ,6 4 69, ,5 Kranium/ cerebrum n=59 Columna cervicalis n=5 Columna thoracalis n=1 Columna lumbalis n=1 Overekstremiteter n= Underekstremiteter n= Thorax n=2 Abdomen n=121 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing Er oplysningerne relevante for den ønskede undersøgelse MR scanning n= af alle tilfælde 5,3 21,1 35,3 11,1 22,2 3,4 4,5 4,5 27,1 9, ,9 47,4 33,3 54,2 9,9 72, ,8 Kranium/ cerebrum n=17 26,3 Columna cervicalis n=19 33,3 Columna thoracalis n=9 15,3 Columna lumbalis n=59 Overekstremiteter n=22 18,2 Underekstremiteter n=33 Thorax n=2 Abdomen n= Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing 29

30 Lokalisation I hvilken grad er oplysningerne udtømmende i forhold til lokalisation (alle registreringer n=785) af alle tilfælde 7,9 22, ,1 1 1,2 1,4,4,7 13,1 9,6 18,8 2,6 17,6 16,7 3,4 28,2 28,5 2,8 26, ,2 36,2 4,6 4,2 38,8 45,4 38,9 48, ,5 Kranium/ cerebrum n=76 13,8 12,5 Columna cervicalis n=58 Columna thoracalis n=32 7,8 Columna lumbalis n=12 14,1 13,1 Overekstremiteter n=85 Underekstremiteter n=13 22,2 14 Thorax n=72 Abdomen n=272 Fuldstændig udtømmende Udtømmende Med mindre mangler Mangelfulde Ved ikke Missing Er billeddiagnostik relevant bedømt ud fra henvisningen? i forhold til lokalisation (alle registreringer n=785) af alle tilfælde 1,3 6,6 12,1 9,2 13,8 13, ,8 3,1 1 1,2,8 4,9 1,8 7,1 4,6 2,8 1,1,4 5,6 9,4 9,8 2,4 6,9 16,9 9,4 17,6 19,4 19,2 18,6 12,5 31,9 48,2 4, ,8 52,9 2 4,3 1 7,9 Kranium/ cerebrum n=76 15,5 Columna cervicalis n=58 21,9 Columna thoracalis n=32 12,7 Columna lumbalis n=12 23,5 Overekstremiteter n=85 27,7 Underekstremiteter n=13 18,8 Thorax n=72 Abdomen n=272 Meget relevant Relevant Mindre relevant Irrelevant Ved ikke Missing 3 18

31 Lokalisation Hvis du har fundet billeddiagnostik relevant ud fra henvisningen, er det da den optimale modalitet, der er valgt? (n=714) 1 9 af alle tilfælde 2,9 4,7 7 7,7 3,4 3,8 12,6 23,4 19,1 1,5,4 6,1 11, ,1 1, ,1 88,4 88,5 83,9 67,5 7,4 92,4 88,3 2 1 Kranium/ cerebrum n=7 Columna cervicalis n=43 Columna thoracalis n=26 Columna lumbalis n=87 Overekstremiteter n=77 Underekstremiteter n=115 Thorax n=66 Abdomen n=264 Ja Nej Uoplyst 19 31

32 32

33 33

34 34

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Bilag 4 Høringssvar Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet I det følgende er de indkomne høringssvar sat op anonymt og i tilfældig rækkefølge: Š Der gives i disse

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis

Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis Udfordringer og ønsker for de patienter, som ikke passer ind i et pakkeforløb set fra almen praksis v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup Lægepraksis Mit indlæg baserer

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Budskaber med hjem Lang udredningstid for kræftpatienter med ukarakteristiske symptomer Praktiserende læger har behov for let adgang til basale billeddiagnostiske

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

December 2010. Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg. Sundhedsplanlægning Primær Sundhed

December 2010. Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg. Sundhedsplanlægning Primær Sundhed Retningslinjer for direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Afrapportering fra arbejdsgruppen for henvisnings- og visitationspraksis

Læs mere

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst Januar 2013

Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst Januar 2013 1 Forord Denne delrapport om den praktiserende læges rolle som tovholder udgør den anden ud af tre udgivelser under projektet Organisatorisk Tovholder i Almen Praksis (OTAP). Udover Optimering af diabetesbehandling

Læs mere

Pilotprojekt om defensiv medicin i almen praksis i Region Syddanmark

Pilotprojekt om defensiv medicin i almen praksis i Region Syddanmark Protokol Pilotprojekt om defensiv medicin i almen praksis i Region Syddanmark Baggrund Den medicinsk teknologiske udvikling og ændringer i opfattelsen af læge-patient-forholdet har medvirket til at skabe

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2014 1. januar 2013 31. december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

KANDIDATGRADEN I KLINISK BIOMEKANIK VED SYDDANSK UNIVERSITET. Kliniske fœrdighedslister for klinikophold

KANDIDATGRADEN I KLINISK BIOMEKANIK VED SYDDANSK UNIVERSITET. Kliniske fœrdighedslister for klinikophold 1 KANDIDATGRADEN I KLINISK BIOMEKANIK VED SYDDANSK UNIVERSITET Kliniske fœrdighedslister for klinikophold 2 INDHOLD: Formål Indledning Opbygning Anvendelse Evaluering Ivœrksœttelse Kiropraktor praksis

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere