Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009"

Transkript

1 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi pakkebeskrivelse 1 (efterbehandling) Hoved-halskræft 2 (2 hverdage) (7 hverdage) (7 hverdage efter informeret Aalborg Sygehus. (ganske få undtagelser*). (Umiddelbart efter informeret. Strålebehandling (efterbehandling) (Umiddelbart efter informeret. Brystkræft (3 hverdage) (6 hverdage) (9 hverdage) (15-20 hverdage) 3 (15-20 hverdage) Aalborg Sygehus ikke ikke ikke ikke. (i de fleste tilfælde) forløbstid. forløbstid. forløbstid. Kommenter kort i de tilfælde, hvor der er sket ændringer i forhold til sidste indberetning (herunder hvad der gøres for at løse eventuelle problemer) *90-95 % af patienterne udredes inden for 7 hverdage. Resterende med få dages overskridelse. De indtrufne forringelser skyldes øget belastning uden at kapaciteten er øget tilsvarende: Den øgede ventetid i henvisningsperioden skyldes i visse tilfælde henvisninger fra almen praksis til pakkeforløbet, hvor kriterierne for start af pakkeforløb ikke er opfyldt. Hvad angår ventetid til operation, er denne fortsat presset af fund fra screening. Første runde af screening for brystkræft forventes afsluttet i juni 09, hvorefter der formodes en højere grad af balance i indtaget af patienter og dermed bedre 1 En angivelse af, hvor lang tid, der som minimum er nødvendig for at gennemføre det fagligt optimale forløb under forudsætning af, at alt nødvendigt personale, apparatur m.v. er til rådighed. 2 De nye for hoved-halskræft er ikke endeligt fastlagt, hvorfor de gamle tider anvendes hverdage til efterbehandling i form af kemo- og strålebehandling det typiske at afsætte til sårhealing, afklaring af histologisk diagnose m.v. efter operation gældende for de fleste kræftsygdomme.

2 Sygehus Vendsyssel med få dages overskridelse mulighed for at overholde forløbstiden. Hvad angår forløbstiden til kemo- og strålebehandling kan forløbstiden ikke overholdes. Også disse behandlinger er presset pga. fund gennem screeningsaktivitet. Det er i nogle tilfælde heller ikke muligt at overholde behandlingsgarantien, og der er derfor kontakt til andre sygehuse mht. aflastning. Der er håb om, at afslutning af første screeningsrunde også vil have positiv indflydelse på overholdelsen af ne for kemo og stråler. Da 60 % af speciallægestillingerne fortsat er vakante, er dette dog meget usikkert. Den indlendende overskridelse gælder dog kun meget få patienter. Tyk- og endetarmskræft Aalborg Sygehus (6 hverdage) (14-31 hverdage) 4 (7 hverdage) (15-20 hverdage) (ikke relevant) Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors forløbstid forløbstid forløbstid Varetages Ikke på Lungekræft 5 (2 hverdage) (20 hverdage) (10 hverdage (10 hverdage (10 hverdage efter Der har nogle uger været meget pres på endoskopifunktionen, som har bevirket få dages overskridelse ift. henvisningsperioden. Åbning af endoskopiafsnit i Hobro, samt ekstra endoskopilejer pr. 1/3, i Aalborg er medvirkende årsag til overholdelse af ne. 4 Den fagligt begrundede forløbstid for udredning er 14 hverdage. Hvis tumor ikke findes ved sigmoideoskopi forlænges udredningsforløbet med yderlige 17 hverdag.

3 efter informeret Aalborg Sygehus efter informeret ikke forløbstid* informeret ikke forløbstid* Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Sygehus Himmerland Gynækologiske (3 hverdage) (7-16 hverdage) 6 (6 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) kræftformer Aalborg Sygehus *Forløbstiden for kemo- og strålebehandling overholdes fortsat for småcellet lungecancer, men ikke for ikke-småcellet lungecancer. Der er (fortsat) et betydeligt pres på stålefunktionen, bl.a. er 60 % af speciallægestillingerne ikke besat. Der er løbende fokus på hensigtsmæssige arbejdsgange, og der arbejdes hårdt for at overholde behandlingsgarantien. Der er dog ikke umiddelbart udsigt til væsentlige forbedringer. Den samlede forløbstid overholdes. Afdelingen er ved at undersøge muligheden for særskilte ambulante tider til kræftpakkeforløb for mistanke om livmoderkræft, da det er den overvejende del af kræftpakkeforløbene. Dette vil optimere håndteringen af alle gynækologiske pakkeforløb endnu mere, idet der således kan frigives ambulante tider 5 De nye for lungekræft er ikke fastlagt, hvorfor de gamle tider anvendes. 6 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken gynækologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for kræft i æggestokken er således 7 hverdage, for livmoderkræft 11 hverdage, for livmoderhalskræft 15 hverdage, og for kræft i vulva er den fagligt begrundede forløbstid 16 hverdage (tiden består bl.a. af gynækologiske undersøgelser, analyse af biopsi og billeddiagnostiske undersøgelser og blodprøve ved mistanke om kræft i æggestokkene).

4 til andre pakkeforløb. Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors forløbstid forløbstid Hæmatologiske (1-3 hverdage) 7 (2-16 hverdage) 8 (ikke relevant) 9 (ikke relevant) kræftformer Jf. også fodnote 9 er dette fortsat relevant /Anne Bukh, Formand, SST arbejdsgruppe for hæmatologiske kræftformer Aalborg Sygehus (ikke relevant) Jf. også fodnote 9 er dette fortsat relevant. /Anne Bukh Urologiske kræftformer (3 hverdage) (17-18 hverdage) (7-10 hverdage) 10 (ca. 4 uger - blærekræft) (ikke relevant nyrekræft) Aalborg Sygehus forløbstid ikke forløbstid Sygehus Vendsyssel med få dages overskridelser forløbstid (ca. 4 uger - blærekræft) (ikke relevant nyrekræft) forløbstid Varetager kun nogen behandling af blærekræft: Der kan ved patienter, der går i et længevarende ambulant forløb i forbindelse med tidligere diagnostiseret blærepapilom, forekomme få dages overskridelse af forløbstiden, hvis der i 7 Forløbstiden for henvisning differentierer alt efter, hvilken hæmatologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for akut leukæmi er således 1 hverdag, for kronisk myeloid sygdom, lymfekræft og myelomatose er forløbstiden 3 hverdage. 8 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken hæmatologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for akut leukæmi er således 2 hverdage, for kronisk myeloid sygdom 11 hverdage, for myelomatose 14 hverdage og for lymfekræft er den fagligt begrundede forløbstid 16 hverdage (består bl.a. af anamnese, objektiv undersøgelse, knoglemarvsprøve og billeddiagnostik). 9 Hæmatologiske kræftpatienter behandles ikke med operation men med kemo- eller stråleterapi. 10 Forløbstiden for operation differentierer alt efter, hvilken urologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for nyrekræft er således 7 hverdage og for blærekræft 10 hverdage (består bl.a. af forundersøgelse og evt. billeddiagnostik).

5 Sygehus Thy-Mors forløbstid forløbstid forløbstid Modermærkekræft (3 hverdage) (8 hverdage) (11 hverdage) Ikke relevant Ikke relevant Aalborg Sygehus Hjernekræft (3 hverdage) (7 hverdage) (7 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) Aalborg Sygehus forbindelse med en kontrolundersøgelse diagnostiseres et nyt papilom. Vi arbejder på, at imødegå sådanne situationer. Varetager kun nogen behandling af blærekræft Mandlige kønsorganer (3-5 hverdage) 11 (8-23 hverdage) 12 (7 hverdage) (15-20 hverdage testikelkræft) (ikke relevant penis- og prostatakræft) Aalborg Sygehus forløbstid forløbstid Sygehus Vendsyssel ikke forløbstid for kræft i prostata forløbstid for kræft i penis og testikel. for de indgreb, der foretages i s regi Sygehus Thy-Mors forløbstid forløbstid forløbstid for de indgreb, der foretages i forløbstid (15-20 hverdage testikelkræft) (ikke relevant penis- og prostatakræft) forløbstid Ved prostatakræft er der ventetid på specialiseret behandling v. robotprostatectomi. *Testikelkræft 11 Forløbstiden for henvisning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom i de mandlige kønsorganer, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for testikelkræft og peniskræft er således 3 hverdage og for prostatakræft er forløbstiden 5 hverdage (for prostatakræft afsættes 2 hverdage til pausering med AK behandling, da der skal tages biopsi). 12 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom i de mandlige kønsorganer, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for testikelkræft (for såvel udredning og behandling fjernelse af testikel) er således 8 hverdage, for peniskræft 15 hverdage og for prostatakræft er forløbstiden 23 hverdage (består bl.a. af klinisk undersøgelse, analyse af biopsi og scanning).

6 Kræft i øvre mavetarm Aalborg Sygehus s regi.* (3 hverdage) (19-22 hverdage) 13 (7 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) Sygehus Vendsyssel Kræft hos børn (1 hverdag) (individuelt) 14 (individuelt) (individuelt) (individuelt) Aalborg Sygehus Sker hurtigt Iværksættes så snart beslutning truffet Sarkomer (5 hverdage) (9-18 hverdage) 15 (10 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) Region Nordjylland Kolorektale (5 hverdage) (7 hverdage) (7 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) levermetastaser Aalborg Sygehus Ikke relevant Kræft i øjne og (1-3 hverdage) 16 (4-8 hverdage) 17 (individuelt) 18 (individuelt) (individuelt) øjenomgivelser Region Nordjylland Ventetid til forundersøgelse og gastroskopi er en smule øget. Varetager kun indledende udredning af primær leverkræft Region Nordjylland varetager kun filterfunktion i forhold til pakkeforløb for sarkomer. Region Nordjylland varetager kun filterfunktion i forhold til pakkeforløb for kræft i øjne og øjenomgivelser. 13 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom i øvre mavetarm, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for kræft i galdegangen og bugspytkirtlen er således 19 hverdage, for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken 21 hverdage og for kræft i leveren er forløbstiden 22 hverdage (består bl.a. i klinisk undersøgelse, ultralyd og scanning). 14 Udredning og behandling af kræft hos børn tilrettelægges hurtigst muligt og er individuel og afhængig af kræftform, barnets almen tilstand og behov. 15 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for bløddelstumorer er således 9 hverdage og for knoglesarkomer 18 hverdage (består bl.a. af forundersøgelse, EKG, blodprøver og analyse af biopsi). 16 Forløbstiden for henvisning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for retinoblastom er således 1 hverdag og for malignt melanom i choroidea og kræft i øjenhulen er forløbstiden 3 hverdage. 17 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede forløbstid for retinoblastom er således 4 hverdage og for malignt melanom i choroidea og kræft i øjenhulen er forløbstiden 8 hverdage (består bl.a. af klinisk undersøgelse, ultralyd og scanning). 18 Den tidsmæssige tilrettelæggelse af behandlingen vil være en individuel vurdering afhængig af stadie, almen tilstand og forældre/barnets ønske.

7 Tabel 2: Spørgsmål vedr. klar besked til patienterne, tværgående samarbejde og registrering (fri skriftlig form) Spørgsmål Status (vurdér først status samlet på regionsniveau. Er status ikke ens på tværs af sygehuse og pakkeforløb, udspecificer da nærmere for hvert enkelt sygehus pr. pakkeforløb) Er pakkeforløbene implementeret i organisationen i henhold til de sundhedsfaglige retningslinier (kliniske undersøgelser, behandlingsformer m.m.)? Status for hele regionen er, at pakkeforløbene på alle sygehuse er implementeret i henhold til retningslinierne. Uddyb i de tilfælde, hvor der er sket ændringer i forhold til sidste indberetning (herunder hvad der gøres for at løse eventuelle problemer) Er det sikret, at alle patienter tildeles en kontaktperson senest ved første fremmøde på? a) Er der sikret en løbende forløbsledelses- og koordinationsfunktion herunder når patienten bevæger sig mellem sygehuse? b) Hvor mange personer har funktion som enten forløbsleder eller -koordinator i alt på regionens sygehuse? c) Hvad er typisk den faglige baggrund hos en forløbsleder eller forløbskoordinatorer? Status for hele regionen er, at patienter helt altovervejende tildeles kontaktperson ved første fremmøde på et sygehus. a) Der er udpeget forløbsledere for alle kræftpakker. Der er ligeledes udpeget forløbskoordinatorer for langt de fleste pakker. Der mangler en formel forløbskoordinator på Aalborg Sygehus, hvad angår gynækologiske kræftformer og børnekræft. Her varetages booking og koordination af nuværende personale. b) I Region Nordjylland er der pt. udpeget 22 forløbsledere og 30 forløbskoordinatorer. Hertil kommer et antal samarbejdspartnere for forløbslederne. Samarbejdspartnerne er lægefaglige personer på de afdelinger eller sygehuse, som indgår i kræftpakken i udrednings- eller behandlingsforløbet. c) Forløbslederne er overlæger fra de berørte stamafdelinger vedr. kræftpakkerne, i nogle tilfælde ledende overlæger. Den overvejende del af forløbskoordinatorerne er lægesekretærer, men også sygeplejersker varetager forløbskoordinationen. Der vil ske en løbende præcisering af, hvilke forventninger og opgaver, der knytter sig til forløbsleder- og koordinatorrollen. Herunder er der fokus på den vigtige betydning af koordination på tværs af sygehuse.

8 Til styrkelse af koordinering på tværs af de tre sygehuse, afholdes eksempelvis kvartalsmøde for forløbskoordinatorerne på det urologiske område. Der forventes afholdt kvartalsvise møder for forløbslederne med henblik på at styrke opgavevaretagelsen gennem målrettet gensidig information og erfaringsudveksling. Næste møde afholdes i maj Er der skabt rammer for en simpel og hurtig henvisningspraksis mellem sekundær og primær sektor, herunder er almen praksis orienteret om kriterier? Der er iværksat ét telefonnummer til brug ved henvisning til et akut kræft-pakkeforløb på et sygehus. Dette forenkler den telefoniske kontakt. Der er tale om en omstillingsfunktion, der stiller videre til relevant afdeling. Praktiserende læger er orienteret om akut-kræft telefonen såvel som henvisningskriterier både skriftligt og mundtligt. Henvisningskriterier og vejledning er genstand for løbende tilpasning og desuden lettilgængelige på praksisinformation på sundhed.dk. Der er aktuelt problemer med at uploade ny information til sundhed.dk. Problemet forventes løst ved etableringen af sundhed.dk på ny platform. Der er ansat praksiskonsulent, der er dedikeret til (akut) kræft. Det skal fortsat bemærkes, at information ikke i alle tilfælde har resulteret i en ændret henvisningsadfærd. Den telefoniske kontakt ved henvisning sker således ikke i lige stort omfang, og i nogle tilfælde fremgår det ikke af tydeligt af henvisningen, at der henvises til et kræftpakkeforløb, selvom kriterierne herfor er opfyldt.

9 Der blev i november og december 2008 afholdt en række informations-/dialogmøder for praktiserende læger, hvor netop henvisningsretningslinier og øvrige særlige forhold ved kræftpakkerne har indgået. Møderne har været godt besøgt, og givet udbytte for både praktiserende læger og de forløbsledere, der har deltaget. Der planlægges yderligere skriftlig information til almen praksis, ligesom der nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på forbedring af samarbejdet mellem almen praksis og sygehusene om kræftpakkeforløb. Er der sikret etablering af multidisciplinære teams og konferencer, der inddrager alle relevante specialer jf. pakkebeskrivelsernes anvisninger? Er ansvaret for registrering jf. pakkeforløbenes registreringsmodel klart forankret, og registreres der i henhold til pakkeforløbsbeskrivelserne? Det generelle billede er, at der i Region Nordjylland er etableret multidisciplinære teams/konferencer. Ja. Registrering af koder i forbindelse med kræftpakkerne varetages af den eksisterende registreringsorganisation i regionen. Læger og lægesekretærer på de relevante afdelinger er således informeret om opgaven gennem Sundhedsstyrelsens undervisningsseancer og regional opfølgning til den enkelte afdeling. Der er løbende dialog om og opfølgning på, at der sker korrekt registrering. Der er fokus på, at de registreringsansvarlige lægesekretærer på nogle afdelinger er under et stort arbejdspres. Dette nødvendiggør en særlig prioritering af registreringen vedr. kræftpakker. Nævn/beskriv positive virkninger af pakkeforløbene Der er generelt stor tilfredshed hos både patienter og personale for de hurtige forløb. Sygehusene konstaterer fortsat, at det giver hurtigere og mere sammenhængende forløb, bl.a. fordi der er etableret faste aftaler om undersøgelsestider med billeddiagnostiske

10 afdelinger. Kræftpakkerne har også medvirket til en forenkling af og mere hensigtsmæssige arbejdsgange. Har der været afledte konsekvenser af pakkeforløbene i form af øget pres på andre specialer, hvad angår f.eks. scanning og patologiundersøgelser m.v.? Nævn hvilke. Det generelle billede er, at pakkeforløbene sætter andre specialer under pres. Det gælder: - Radiologisk afdeling, herunder PET-CT - Patologisk afdeling - Nuklearmedicinsk afdeling Der er lavet aftaler, der sikrer bistand til pakkeforløbene, og disse aftaler overholdes i vid udstrækning. Det sker i nogle tilfælde ved hjælp af overarbejde i hverdage og weekends. Dette begrænser kapaciteten til øvrige sygdomme, og nogle kliniske afdelinger oplever derfor længere ventetider eksempelvis på undersøgelser ved radiologiske afdelinger eller Patologisk Institut.

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid (med få dages overskridelse) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: er, opfylder (med og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011

Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Indberetningsskema Region Syddanmark, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder er, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kræftplan for Region Nordjylland

Kræftplan for Region Nordjylland Kræftplan for Region Nordjylland Sundhed - Plan og kvalitet Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Ø jacber@rn.dk Oktober 2013 1 Indledning - hvad skal vi med en kræftplan?... 4 2 Anbefalinger... 5 3 Kræft i tal...

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere