Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2."

Transkript

1 Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige muligheder for at drive private enheder på skole- og dagtilbudsområdet Dagtilbudsloven Private pasningsordninger National lovgivning Kommunale politikker og standarder Tilsyn Økonomi Private daginstitutioner National lovgivning Kommunale politikker og standarder Tilsyn Økonomi Frie grundskoler Friskoleloven National lovgivning Kommunale politikker og standarder Tilsyn Økonomi Retningslinjer for politisk behandling ved lukning af dagtilbud Retningslinjer for politisk behandling ved lukning af skoler Salg af kommunale bygninger til private dagpasningstilbud, private daginstitutioner og frie grundskoler. 19 2

3 Indledning På kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2012 blev det besluttet at gennemføre en analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Samtidig blev det besluttet, at der skal tilknyttes en ekstern konsulent til analysearbejdet. På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med KL s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejdet en analyserapport, der består af tre hoveddele. Del 1 er udarbejdet af KLK og består af: En beskrivelse af generelle udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet En analyse af den nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet En vurdering af alternative strukturmuligheder på skoleområdet. Del 2 er udarbejdet af forvaltningen og består af: En vurdering af mulige ændringer i dagtilbudsstrukturen på baggrund af udviklingen i det forventede børnetal i perioden En beskrivelse af de lovgivningsmæssige muligheder for at oprette og drive private tilbud på skoleog dagtilbudsområdet En beskrivelse af lovgrundlag og procedure ved lukning af skoler. Del 3 er udarbejdet af forvaltningen og består af faktaoplysninger om skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune herunder centrale nøgletal samt en beskrivelse af den nuværende struktur og de seneste års strukturændringer. Dette dokument præsenterer del 2. 3

4 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen. Nedenfor er angivet talmateriale til belysning af muligheder for at ændre på dagtilbudsstrukturen. Der er udarbejdet talmateriale, som belyser forholdene i distrikterne Voldby, Glesborg og Vivild. Seks daginstitutioner samt dagplejen indgår i talmaterialet. De seks daginstitutioner er Frihedslyst, Savværket, Bønnerup Børnehave, Glesborg Børnehave, Blinklyset og Nørager Børnehave. Baggrunden for, at disse tre distrikter er inddraget i analysen, er: I Distrikt Glesborg (Glesborg Børneby) og i Voldby Børneby er der overskydende fysisk kapacitet og manglende kapacitetsudnyttelse hele året i forhold til den økonomiske tildeling på 35 grundpoint i Bønnerup Børnehave, Savværket og Frihedslyst. I Distrikt Vivild er der ligeledes overskydende fysisk kapacitet og kapacitetsudnyttelsen i forhold til grundpointtildelingen svinger gennem året omkring grundpointtildelingen på 35. Dvs. at der i nogle af årets måneder er manglende kapacitetsudnyttelse i forhold til grundpointtildelingen på 35. Bemærkninger til talmaterialet: Samtlige fødte børn i skoledistriktet, som d.d. ikke er i privat pasning, er indskrevet i tabellerne. Alle ufødte børn, jf. befolkningsprognosen er indsat i kommunalt dagtilbud ved 10 mdr. alderen. Dvs. der er tale om et max. tal, idet der er børn, som vil være i privat pasning, samtidig med at der generelt set er en tendens til, at det faktiske børnetal kan være mindre end forudsagt i prognosen. Det er forudsat, at nuværende dagplejekapacitet er udnyttet. Private børnepassere er ikke indregnet i kapaciteten i de enkelte områder. Der er pt. 2 i Glesborg skoledistrikt, 1 i Vivild og 1 i Voldby skoledistrikt. Godkendt til hver 5 børn. I forhold til befolkningsprognosen ses det, at de faktiske børnetal for de enkelte år generelt set ikke er så høje, som forventet i befolkningsprognosen. 4

5 Voldby Skoledistrikt Max kapacitet i dagplejen = 12 børn kapacitet i Frihedslyst = 54 børn Max kapacitet i alt = 66 børn Fødte Nyeste prognose Børn født Prognose n 2010 sagde Alle børn i pasning i skoledistriktet 2013 Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 0-2 årige , årige , årige , årige ,92 I alt ,92 Ledig kap. Pr. md , Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 0-2 årige , årige , årige , årige ,42 Forventet startende ,50 I alt ,17 Ledig kap. Pr. md , Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 2-3 årige , årige , årige ,25 Forventet startende 2014/ ,50 I alt ,50 Ledig kap. Pr. md ,50 Børnehaven Frihedslyst årige , årige , årige ,92 I alt ,42 5

6 Glesborg Skoledistrikt Max kapacitet i dagplejen Max kapacitet i Glesborg Max kapacitet i Savværket Max kapacitet i Bønnerup kapacitet i alt = 16 børn = 50 børn = 42 børn = 42 børn = 150 børn Fødte Nyeste prognose Børn født Prognose n 2010 sagde Alle børn i pasning i skoledistriktet 2013 Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 0-2 årige , årige , årige , årige ,42 I alt ,83 Ledig kap. Pr. md , Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 0-2 årige , årige , årige , årige ,67 Forventet startende ,33 I alt ,59 Ledig kap. Pr. md , Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 2-3 årige , årige , årige ,33 Forventet startende 2014/ ,00 I alt ,33 Ledig kap. Pr. md ,67 Glesborg Børnehave årige , årige , årige , årige ,50 I alt ,67 6

7 Børnehaven Savværket årige , årige , årige , årige ,50 I alt ,92 Bønnerup Børnehave årige , årige , årige ,42 I alt ,83 Sammenlægning af Glesborg børnehave og Bønnerup Børnehave årige , årige , årige , årige ,92 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn , årige , årige , årige ,25 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn ,17 7

8 Sammenlægning af Bønnerup Børnehave med Savværket årige , årige , årige , årige ,33 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn , årige , årige , årige ,08 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn ,17 Sammenlægning af Savværket og Frihedslyst årige årige årige , årige ,17 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn , årige , årige , årige ,17 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn ,58 8

9 Vivild Skoledistrikt Max kapacitet i dagplejen = 32 børn Max kapacitet i Blinklyset = 66 børn Max kapacitet i Nørager = 40 børn Max kapacitet i alt = 138 børn Fødte Nyeste prognose Børn født Prognose n 2010 sagde Alle børn i pasning i skoledistriktet 2013 Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 0-2 årige , årige , årige , årige ,08 I alt ,17 Ledig kap. Pr. md , Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 0-2 årige , årige , årige , årige ,83 Forventet startende ,00 I alt ,41 Ledig kap. Pr. md , Fysisk Anviste Børn kap. pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn 2-3 årige , årige , årige ,83 Forventet startende 2014/ ,00 I alt ,91 Ledig kap. Pr. md ,09 Børnehaven Blinklyset årige , årige , årige ,75 I alt ,00 9

10 Nørager Børnehave årige , årige , årige , årige ,42 I alt ,58 Sammenlægning af Blinklyset og Nørager børnehave årige , årige , årige , årige ,83 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn , årige , årige , årige ,92 I alt , Plus ufødte børn jf. prognose, der ikke er plads til i nuværende dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnmsn Børn ,17 10

11 De lovgivningsmæssige muligheder for at drive private enheder på skole- og dagtilbudsområdet I det følgende oplistes mulighederne for at oprette og drive private pasningsordninger, private daginstitutioner og frie grundskoler. 1 Afslutningsvis opridses mulighederne for at sælge kommunale bygninger og ejendomme til private pasningstilbud, private daginstitutioner og frie grundskoler. Private pasningsordninger Dagtilbudsloven giver mulighed for, at der kan oprettes private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene. Sådanne pasningsordninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn. Grænsen for antallet af børn i private pasningsordninger er op til fem børn, hvis pasningen foregår i et privat hjem og op til ti børn, hvis pasningen varetages af flere personer. Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte et privat børnepasningstilbud i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet. National lovgivning De private pasningsordninger skal leve op til gældende love, bekendtgørelser, vejledninger mv. på området. De private pasningsordninger er dog undtaget fra Dagtilbudslovens krav om at udarbejde pædagogiske læreplaner. Kommunale politikker og standarder Ud over at leve op til den nationale lovgivning på dagtilbudsområdet, skal de private pasningstilbud også leve op til de kommunale politikker og kvalitetsstandarder på dagtilbudsområdet: Dagtilbudsloven 78: Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn. stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning. 79: Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af op til fem børn. stk. 2: Varetages pasningen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at der kan modtages op til 10 børn. Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for it og læring Kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med de private pasningstilbud. 1 "Frie grundskoler" dækker over mange forskellige betegnelser for skoler for eksempel: "friskole", "privatskole", "lilleskole" og "realskole". 11

12 Økonomi Betingelserne for at få tilskud til et privat pasningstilbud er følgende: at barnet/børnene er mellem 30 uger og skolealderen at forældremyndighedsindehaveren er bosiddende (tilmeldt folkeregisteret) i Norddjurs Kommune i tilskudsperioden at kommunen har godkendt forældrenes pasningsbehov, den private pasningsaftale samt børnepasseren. Der ydes ikke tilskud til ordninger under 1 måneds varighed. Størrelsen af tilskuddet bliver tilpasset omfanget af forældrenes pasningsbehov efter reglerne for kommunens pasningsordninger. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Nedenstående tabel viser tilskuddet pr. barn pr. år i hhv. et privat pasningstilbud og i en kommunal dagpleje. Tallene er ikke direkte sammenlignelige for børn under 2 år, idet man opererer med forskellige inddelinger af børnene, alt efter om der er tale om privat eller kommunalt regi. TABEL 1. Alder Tilskud pr. barn pr. år i et privat pasningstilbud Tilskud pr. barn. pr. år i en kommunal dagpleje Tilskud pr. barn pr. år i en kommunal daginstitution Mellem 0-1 år kr. Mellem 0-2 år kr kr. - 2-årige kr. Mellem 3-6 år kr kr. Anm.: Tilskuddet er møntet på en fuldtidsplads. Anm.:Kommunal daginstitution dækker over både vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. 12

13 Private daginstitutioner Dagtilbudsloven giver også mulighed for, at der kan oprettes private daginstitutioner i kommunen. For at blive godkendt skal den private leverandør opfylde en række godkendelseskriterier, der er besluttet af kommunalbestyrelsen. 2 National lovgivning De private daginstitutioner skal leve op til gældende love, bekendtgørelser, vejledninger mv. på området. Det betyder bl.a., at de private daginstitutioner skal følge Dagtilbudslovens krav om at udarbejde pædagogiske læreplaner. Ligeledes skal de private daginstitutioner efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale daginstitutioner vedr. bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn mv. Endelig er de private daginstitutioner omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i sit virke, ligesom institutionen er omfattet af tavshedspligt og kravet om indhentelse af børneattester. Kommunale politikker og standarder Ud over at leve op til den nationale lovgivning på dagtilbudsområdet, skal de private daginstitutioner også leve op til de kommunale politikker og kvalitetsstandarder på dagtilbudsområdet: Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for it og læring Kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering Tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med private daginstitutioner. 2 Kriterierne for oprettelse og drift af private daginstitutioner i Norddjurs Kommune findes på kommunens hjemmeside 13

14 Økonomi Nedenstående tabel viser tilskuddet pr. barn i hhv. en privat daginstitution og i en kommunal daginstitution. Tallene er ikke direkte sammenlignelige for børn under 2 år, idet man opererer med forskellige inddelinger af børnene, alt efter om der er tale om privat eller kommunalt regi. TABEL 2. Alder Tilskud pr. barn pr. år i privat daginstitution Tilskud pr. barn pr. år i kommunal dagpleje Tilskud pr. barn pr. år i kommunal daginstitution Mellem 0-1 år kr. Mellem 0-2 år kr kr. - 2-årige kr. Mellem 3-6 år kr kr. Anm.: Tilskuddet er møntet på en fuldtidsplads. Anm.:Kommunal daginstitution dækker over både vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. 14

15 Frie grundskoler Friskoleloven giver mulighed for, at der kan oprettes frie grundskoler i kommunen. Oprettelse af en fri grundskole skal anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen og for Ministeriet for Børn og Undervisning. Det er ministeriet, der varetager godkendelsen af den frie grundskole. National lovgivning Frie grundskoler skal sikre, at den undervisning, der gives i børnehaveklassen og på klassetrin står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin. Mål for undervisningen Frie grundskoler skal opstille slutmål for undervisningen. Det er skolens ansvar, at slutmålene kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Slutmålene skal således kunne sammenlignes med folkeskolens slutmål, og man skal kunne finde de samme kundskabs- og færdighedsområder begge steder. Den frie grundskole beslutter selv, hvordan slutmålene skal udformes Skolens slutmål behøver ikke være ligeså omfattende eller detaljerede som folkeskolens mål. Det væsentlige er, at målene er skrevet, så det bliver helt tydeligt, at en elev, som går på skolen, samlet set har de samme muligheder for at bygge videre på sin skolegang, for eksempel med en ungdomsuddannelse, som hvis eleven havde gået i en folkeskole. En fri grundskole skal også fastsætte delmål for sin undervisning. Delmål er mål for undervisningen på bestemte tidspunkter i skoleforløbet. Delmålene skal lede frem mod de slutmål, skolen har formuleret. Afgangsprøver efter 9. klasse En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens afgangsprøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele Ministeriet for Børn og Undervisning, at den er prøvefri. Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, at skolen ikke tilbyder folkeskolens afgangsprøve. Skolen skal også orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder afgangsprøver. Friskoleloven 19: Oprettelse af en fri grundskole skal anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen og for Ministeriet for Børn og Undervisning. Stk.2: Anmeldelse af en ny skole, der ønsker statstilskud, indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 15. august året forud for skoleårets start. Ved anmeldelsen indbetales et depositum til Ministeriet for Børn og Undervisning. Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved oprettelse af en fri grundskole, som ønsker tilskud efter denne lov, herunder om frister for indsendelse af materiale til brug for Ministeriet for Børn og undervisnings sagsbehandling, anmeldelsesfrister og anmeldelsesdepositum. Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse. Eleverne kan også vælge at tilmelde sig folkeskolens afgangsprøve på en folkeskole i den kommune, de bor i i så fald kan de gå til prøve som privatister. 15

16 Kommunale politikker og standarder Ud over at leve op til den nationale lovgivning på dagtilbudsområdet, skal de frie grundskoler også leve op til de kommunale politikker og kvalitetsstandarder på dagtilbudsområdet: Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens årgang Politik for it og læring Kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering Tilsyn Forældre til børn på frie grundskoler skal føre tilsyn med undervisningen. Skolerne har også eksterne tilsynsførende, der udarbejder tilsynserklæringer om undervisningens kvalitet. Endelig har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen også ansvar for at føre et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler og fører flere former for tilsyn med undervisningen. Økonomi Nedenstående tabel viser tilskuddet pr. elev pr. år i hhv. en fri grundskole og i en kommunal folkeskole. TABEL 3. Type Tilskud pr. elev pr. år i en fri grundskole Tilskud pr. elev pr. år i en kommunal folkeskole Skolegang med SFO kr kr. Skole uden SFO kr kr. 16

17 Retningslinjer for politisk behandling ved lukning af dagtilbud Ifølge dagtilbudsloven 4, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Det er således kommunalbestyrelsen, der vurderer, hvilket behov der er i kommunen for dagtilbud, herunder træffer beslutning om nedlæggelse af pladser/institutioner, hvis der er overkapacitet. Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for, hvilke kriterier kommunalbestyrelsen skal inddrage i sin vurdering af, hvilke dagtilbud, der skal lukkes i tilfælde af overkapacitet. Kommunalbestyrelsen er således alene bundet af det almindelige saglighedsprincip ved sin vurdering. Det betyder, at kommunalbestyrelsens beslutning skal basere sig på hensyn, der er saglige og relevante i forhold til lovgivningen om dagtilbud. Det kan f.eks. være driftsøkonomiske hensyn, behov for kapacitet, stigning eller fald i pasningsbehov, hensyn til de enkelte institutioners fysiske stand, hensyn af mere pædagogisk karakter, børnenes trivsel mv. 3 Beslutning om lukning af et dagtilbud skal træffes af kommunalbestyrelsen senest 3 måneder inden iværksættelse af lukningen. Dette skyldes, at forældrene skal varsles senest 3 måneder før en lukning. Børnene skal tilbydes et andet tilsvarende dagtilbud. Bestyrelsen i dagtilbuddet skal høres forud for en lukning af det pågældende dagtilbud 3 Uddrag fra en tidligere afgørelse fra Tilsynet, Statsforvaltningen Midtjylland. 17

18 Retningslinjer for politisk behandling ved lukning af skoler I forbindelse med lukning af skoler er der en række retningslinjer og tidsplaner, som kommunen er forpligtet til at overholde. Beslutning om nedlæggelse af en skole skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 1. marts i det år, hvor skoleåret starter 1. august. Tidsplan og retningslinjer for nedlæggelse af en skole: Senest november: Kommunalbestyrelsen sender forslag om nedlæggelse af skole i høring. Senest 1.december: Offentliggørelse. Frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for udgivelse af det dageller ugeblad, hvori forslaget offentliggøres 1. gang. 31. januar: Hvis der er indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Senest 1. marts: Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om nedlæggelsen. Bekendtgørelse om procedure ved en skolenedlæggelse 1: Bekendtgørelsen finder anvendelse, hvis en kommunalbestyrelse vedtager et forslag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse pr. 1. august 1994 eller senere. 3, stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for udgivelsen af det dag- eller ugeblad, hvori forslaget offentliggøres første gang. 1. august: Nedlæggelsen træder i kraft ved skoleårets start. 5. Efter udløbet af fristen efter 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. 18

19 Salg af kommunale bygninger til private dagpasningstilbud, private daginstitutioner og frie grundskoler Kommunen har mulighed for at sælge kommunale bygninger og ejendomme til private dagpasningstilbud, private daginstitutioner og frie grundskoler, der ønsker at udøve deres virke i kommunens bygninger. Kommunens salg af ejendomme er reguleret af Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 4 Efter denne bekendtgørelse er det udgangspunktet, at der skal ske offentligt udbud af kommunens ejendomme, hvis kommunen ønsker at sælge en ejendom. Der er dog samtidigt en række undtagelser til dette udgangspunkt, og den relevante undtagelse er i dette tilfælde bekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 6; der siger, at en kommune kan sælge en ejendom uden offentligt udbud, hvis køberen er en institution eller lignende, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til. Det vurderes, at undtagelsen i bekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 6 kan bringes i anvendelse, og at kommunale bygninger således kan sælges til private dagpasningstilbud, private daginstitutioner og frie grundskoler uden offentligt udbud. 4 Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:55 Afbud: Børge Olsen Fraværende: Onsdag den 0710 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen.

Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen. Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen. Indledning FSL finder det meget positivt, at NLS har taget initiativ til at sætte kommercialisering i uddannelse på dagsordenen.

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere