Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere"

Transkript

1 Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside & app Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk

2 Kolofon Indholdsfortegnelse Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside og app Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere. udgave, august 203 Udgiver Ministeriet for Børn og Undervisning Frederiksholms Kanal København K Indledning og pædagogik side Opsøg side Ansøg side Samtale side Efter afslag side Udvikling Ramanan Balasubramaniam, Ministeriet for Børn og Undervisning Svend Erik Sørensen, Ministeriet for Børn og Undervisning Redaktion og tekst Marianne Corydon Kragh, EF Digital Grafisk produktion TRUE Tryk Arco Grafisk A/S Da der er forskellige tilgange til det at søge praktikplads inden for forskellige brancher, har vi valgt at opdele minimanualen på følgende måde: Opsøg - til de elever, der med fordel kan møde personligt op og aflevere deres ansøgning. Ansøg - til de elever, der bør sende en skriftlig ansøgning. Samtalen - her er der fokus på, hvordan man griber samtalen an, hvad enten man møder uanmeldt op eller er indkaldt af arbejdsgiveren. Efter afslag - her behandles ganske kort, hvordan eleven kommer videre efter afslag. Fordelen ved denne manual er, at der gives anvisninger til brug af både hjemmeside og app med såvel tekst som film og lyd. 2 3

3 Indledning Denne pixiudgave af undervisermanualen til Guiden til praktikplads henvender sig til undervisere i praktikpladssøgning på erhvervsuddannelserne. Pixiudgaven er, som navnet antyder, en mini- og quickguide i anvendelse af værktøjet GtilP.dk og GtilP-appen. I modsætning til den større udgave, som fortsat kan findes på GtilP.dk, tager denne pixiudgave udgangspunkt i underviserens rolle, når eleven skal opsøge en virksomhed eller sende en skriftlig ansøgning. Her bliver du som underviser i praktikpladssøgning guidet i at anvende inspirationsvideoer, videoer med gode og konkrete råd, værktøjer og skabeloner til ansøgninger og cv, samt GtilP-appen i din praktikpladsundervisning. Fordelen ved denne opdeling er, at eleven bliver vejledt til at komme hurtigt i gang, samtidig med at vejledningen klæder eleven på til at gennemføre sin praktikpladssøgning på kvalificeret vis med konkrete anvisninger og gode råd. I denne pixiudgave er GtilP.dk og appen derfor tænkt sammen som en helhed og et supplement til hinanden. Desuden lægger pixiudgaven op til anvendelse af inspirationsvideoer fra GtilP.dk og opfordrer dig til at starte vejledningen i klassen med at se videoer med arbejdsgivere, for at eleverne kan se og høre, hvilke krav og forventninger de skal leve op til for at få en praktikplads. Pædagogisk vejledning Elever, der søger en praktikplads, skal både være i besiddelse af nogle faglige kompetencer og kunne gennemføre en række aktive handlinger for at komme i betragtning til en praktikplads. Før eleven skal sende en ansøgning eller opsøge en mester for at aflevere en ansøgning personligt, skal eleven vide, hvilke forventninger og krav vedkommende skal opfylde fagligt, socialt og personligt. Hvis eleven skal ud og aflevere sin ansøgning personligt hos en mester, er det vigtigt, at eleven ved, hvad der skal medbringes, og hvordan man skal opføre sig, når man møder op. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man præsenterer sig selv, for det kan have betydning for, hvilken respons eleven får på sin henvendelse. Det samme er tilfældet, når eleven sender sin ansøgning til en virksomhed. Arbejdsgiveren har visse forventninger og krav til, hvordan ansøgningen er udformet, samt hvilke informationer og faktuelle data, ansøgningen skal indeholde. Når eleven bliver indkaldt til samtale, er det vigtigt at være godt forberedt, og at eleven er klædt bedst muligt på i forhold til situationen. Pixiudgaven af Guiden til praktikplads guider derfor praktikpladskonsulenter og undervisere i praktikpladssøgning i at anvende GtilP.dk og GtilP-appen i deres praktikpladsundervisning, så de kan blive fortrolige med at anvende dem, uanset om deres elever skal ud og opsøge en mester eller sende deres ansøgninger med posten. De videoer, interviews og indslag som manualen anbefaler, har alle sammen nogle relevante informationer og gode råd, som elever kan få gavn af at kende og agere efter, som en styrkelse af deres praktikpladssøgning. For at lette vejledningen og for at give eleven en fornemmelse af, hvad det går ud på, starter øvelsen med, at man ser videoer med interview af arbejdsgivere og elever i praktik. Det styrker elevens baggrundsviden og skaber en forståelse for de forventninger, virksomhederne har til en elev. Ved at se videointerview med arbejdsgivere og unge, der har været ude i lignende situationer, skaber man en refleksionsproces hos eleven, der skærper elevens viden om, hvad man skal foretage sig som praktikpladssøgende elev. Desuden giver videoerne en troværdig og autentisk oplevelse af, hvad eleverne kan forvente, når de søger praktikplads. Fastholdelseskaravanen foreslår, at de centrale elementer fra interviewfilmene bliver diskuteret i klassen for at skabe en fælles forståelse og viden om krav og forventninger til praktikpladsøgningen. Bagefter kan eleverne se videoerne med værterne, der giver konkrete anvisninger og gode råd, samt eventuelt supplere med brugen af appen, hvis eleverne har adgang til den. 4 5

4 . - Opsøg Fokus i dette afsnit er på elever, som med fordel kan aflevere praktikpladsansøgning ved personligt at opsøge praktikstedet. Her gives anvisninger til, hvordan disse elever kan bruge GtilP. dk i deres forberedelser evt. suppleret med appen. Det er især inden for håndværksfagene og butiksfagene, at arbejdsgiverne foretrækker, at ansøgere møder frem og afleverer deres ansøgning og cv personligt. Formålet med afsnittet er at give eleverne de kompetencer og den viden, de skal bruge i deres praktikpladssøgning. Formelle kompetencer Skrive en kort ansøgning Udarbejde et kort, relevant cv Uformelle kompetencer Give et ordentligt håndtryk Præsentere sig selv Gennemføre en engageret samtale Bruge sit netværk Følge op på sin henvendelse Forståelse for arbejdsgiverens reaktion på henvendelsen Eleverne skal tilegne sig viden om Praktikpladsmarkedets opbygning Arbejdsgivernes krav og forventninger Hvordan man opsøger en arbejdsgiver Hvad man skal huske, når man opsøger en arbejdsgiver Hvad ens kropssprog signalerer Hvordan man forbereder sig mentalt og bearbejder sin nervøsitet 6 7

5 2.. - Brug af film på gtilp.dk Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål...a. - Det vil være en god ide, at eleverne starter med at se en eller flere film med arbejdsgivere, så de får en fornemmelse af, hvilke krav og forventninger arbejdsgiverne har til de elever, der opsøger dem for at søge praktikplads. Se f.eks. nogle af disse film Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Jan Christensen Mansur Sheik, ejer en murervirksomhed Kristian Kronvad, ældrechef i Ålborg Kommune Søren Schmidt, ejer De blå mænd/schmidt VVS Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. I menuen vælges Arbejdsgivere

6 ..b. - I filmene med elever kan eleverne spejle sig i andre unge og høre, hvad de kan forvente, når de er ude at søge praktikplads. Eleverne kan også få ideer og inspiration til, hvad de selv kan gøre, når de skal opsøge en virksomhed. 2 Disse videoer kan anbefales Tømrerlærling Omar Mohamud Mansur Sheik, ejer af en murervirksomhed og tidligere elev på en teknisk skole Kokke- og tjenerelever Sune Kristiansen & Nerka Omerasevic Kontorelev Yacin Yuksel Kontorelev Melissa Hansen Find elevinterviews under fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Elever 2 Der er interviews med elever fra forskellige brancher. Eleverne kan med fordel se, om der er nogen fra de branche, de selv søger praktikplads indenfor. 0

7 ..c. - Under menupunkterne: Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg?, Hvad gør jeg? og Samtalen øverst på hjemmesiden ligger film med hjemmesidens værter. 2 I disse film fortæller værterne bl.a.: Hvad eleverne skal huske, inden de opsøger en arbejdsgiver Hvordan praktikpladsmarkedet fungerer i Danmark Hvordan man henvender sig til en arbejdsgiver Hvorfor det er vigtigt at give et fast håndtryk Hvordan man skriver en ansøgning og et cv Som forberedelse til det at søge praktikplads kan eleverne se de værtsfilm, som ligger under menupunktet Hvad gør jeg? Her giver værterne gode råd til at finde svar på de spørgsmål, som eleverne skal have afklaret, inden de går i gang med at søge en praktikplads. For nogle elever kan det være grænseoverskridende at skulle kontakte eller møde op hos en arbejdsgiver uden forudgående aftale. Det er vigtigt, at disse elever får redskaber og bliver klædt på til at overvinde deres barrierer. Det er vigtigt at coache eleven og forberede den usikre elev på, at det er naturligt at være usikker i denne situation. Det er også naturligt at være bange for at blive afvist. Som hjælp til at ringe uopfordret til en virksomhed kan eleverne se filmen Research-samtalen. 2 Værterne giver bl.a. gode råd til, hvad man skal huske, når man ringer uopfordret til en virksomhed. 2 3

8 Direkte links til ansøgning, cv og andre redskaber Se film med konkrete råd ved at klikke på områderne Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg? og Hvad gør jeg? 3 2 Eleverne skal altid have en ansøgning og et cv med, når de opsøger en arbejdsgiver. Her findes gode råd til at skrive cv. Der er også en skabelon, eleven kan lave sit cv i: (menupunktet Hvem er jeg?, Øvelser) (menupunktet Hvad kan jeg?, filmen CV-skabelon) Her kan eleverne få hjælp og gode råd til deres ansøgninger: (menupunktet Hvad gør jeg?, At skrive en ansøgning) I værktøjskassen findes forskellige redskaber til brug ved udarbejdelse af cv og ansøgning For at få sat gang i en diskussion i klassen kan man vise eleverne en eller flere af filmene under fanen Inspirationsvideoer, Satire- og diskussionsfilm. De første fem film viser situationer, som eleverne vil møde, når de søger praktikplads sat lidt på spidsen. Den karikerede form, som filmene har, gør det lettere at se de ting, eleverne skal være opmærksomme på og arbejde med. Find filmene under fanen Inspirationsvideoer, 2 vælg menupunktet Satire- og diskussionsfilm

9 .2. - Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 3 Planlægningskalender Motiver dig selv Tips til at opsøge Øg dine muligheder Eksempler på ansøgning og cv Øv med mobilvideo Planlægningskalender med mulighed for at strukturere praktikpladssøgningen. Der kan tilføjes forskellige typer opgaver i kalenderen. Opgaverne afkrydses, efterhånden som de er udført. Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. Tips til at opsøge indeholder 9 punkter og lægger op til, at eleverne tænker over, hvilket indtryk de gør, når de opsøger en virksomhed, og hvordan de bedst præsenterer sig. 2 Øg dine muligheder indeholder punkter bl.a. om fleksibilitet og netværk. 3 Eksempler på ansøgning og cv indeholder 2 eksempler på videoansøgninger og eksempler på skriftlige ansøgninger. Desuden 5 gode råd til videoansøgning. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. Eleverne kan med fordel opfordres til at lave videoansøgninger, da disse giver arbejdsgiveren et bredere og mere nuanceret billede af eleven. 6 7

10 .3. - Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set videoerne på GtilP.dk, kan de teste, om de er klar til at gå ud og opsøge arbejdsgivere ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: Stillingsmarkedet Hvordan er det danske praktikpladsmarked bygget op? Hvordan fungerer det? Hvilken betydning har netværk, når man søger praktikplads? Henvendelse Hvordan henvender man sig til en arbejdsgiver for at søge praktikplads? Hvad skal man have med? Hvordan skal man opføre sig? Hvad skal man have på? Hvordan følger man op på en samtale? Hvad er fordelen ved at opsøge en arbejdsgiver personligt? Hvilken betydning har ens kropssprog ved et møde? Skal man tage et afslag personligt? Research-samtalen Hvad er vigtigt, når man ringer uopfordret til en arbejdsgiver? Hvad skal man have afklaret, inden man ringer uopfordret? Hvad skal man gøre efter en uopfordret opringning? 2. - Ansøg Her sættes fokus på de elever, som skal sende en skriftlig ansøgning til en arbejdsgiver, når de søger praktikplads. I afsnittet gives anvisninger til, hvordan eleverne kan bruge GtilP.dk i deres forberedelser og evt. supplere hjemmesiden med appen. Skriftlig ansøgning om praktikplads bruges ofte inden for kontorfagene. Formålet med dette afsnit er at give eleverne de kompetencer og den viden, de skal bruge i deres praktikpladssøgning. Formelle kompetencer Skrive en kort ansøgning Udarbejde et kort, relevant cv Forberedelse til samtalen Uformelle kompetencer Ringe op og præsentere sig selv Følge op i telefonen på sendt ansøgning Bruge sit netværk Eleverne skal tilegne sig viden om Praktikpladsmarkedets opbygning Arbejdsgivernes krav og forventninger Hvordan man skriver en god ansøgning Hvordan man skriver et kort, relevant cv Hvordan man følger op, når man har sendt en ansøgning 8 9

11 2.. - Brug af film på GtilP.dk 2 Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 2..a. - Det vil være en god ide, at eleverne starter med at se en eller flere film med arbejdsgivere, så de får en fornemmelse af, hvilke krav og forventninger arbejdsgiverne har til eleverne og deres skriftlige ansøgninger. Se f.eks. nogle af disse film HR-konsulent Lise Christensen Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Lene Vestbirk Kok og køkkenchef Peter Husum Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. I menuen vælges Arbejdsgivere

12 2..b. - I filmene med elever kan eleverne spejle sig i andre unge og høre, hvad de kan forvente, når de søger praktikplads. Eleverne kan også få gode råd og inspiration til, hvad de selv kan gøre, når de søger praktikplads. 2 Disse film kan anbefales Kontorelev Yacin Yuksel Elev Mariam Sidawi Elev Michael Slyngborg Larsen Tandklinikassistentelever Find elevinterviews under fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Elever. 2 Der er interviews med elever fra forskellige brancher. Eleverne kan med fordel se, om der er nogen fra den branche, de selv søger praktikplads indenfor

13 2..c. - Under menupunkterne: Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg?, Hvad gør jeg? og Samtalen øverst på hjemmesiden ligger film med hjemmesidens værter. 2 I disse film fortælles bl.a.: Hvordan man opbygger et cv og hvilke oplysninger, man skal have med Hvad faglige kvalifikationer er Hvad personlige egenskaber er Hvordan man afklarer, hvad man vil Hvordan praktikpladsmarkedet fungerer i Danmark Hvordan man henvender sig til en arbejdsgiver Hvordan man skriver en ansøgning og et cv Hvordan man researcher til en ansættelsessamtale Som forberedelse til det at søge praktikplads kan eleverne se de værtsfilm, som ligger under menupunktet Hvad gør jeg? Her giver værterne gode råd til at finde svar på de spørgsmål, som eleverne skal have afklaret, inden de går i gang med at søge en praktikplads. Værterne giver bl.a. gode råd til, hvad man skal huske, når man ringer uopfordret til en virksomhed. Direkte links til ansøgning, cv og andre redskaber Se film med konkrete råd til at skrive ansøgning her: (menupunktet Hvad gør jeg?, At skrive en ansøgning) Indledende øvelser, før eleven går i gang med at skrive sit cv: (menupunktet Hvem er jeg?, Beskriv dine personlige egenskaber) I værktøjskassen 2 findes forskellige redskaber til brug ved udarbejdelse af cv og ansøgning 24 25

14 Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 3 Planlægningskalender Motiver dig selv Tips til ansøgning Tips til cv Øg dine muligheder Eksempler på ansøgning og cv Øv med mobilvideo Planlægningskalender med mulighed for at strukturere praktikpladssøgningen. Der kan tilføjes forskellige typer opgaver i kalenderen. Opgaverne afkrydses, efterhånden som de er udført. Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. Tips til ansøgning indeholder 0 punkter og giver gode råd til, hvad eleven skal fokusere på for at skrive en god ansøgning. 2 Tips til cv indeholder 7 punkter, som bl.a. kommer med forslag til i hvilken rækkefølge det er godt at placere de forskellige oplysninger på cv et. Øg dine muligheder indeholder punkter bl.a. om fleksibilitet og netværk. 3 Eksempler på ansøgning og cv indeholder 2 eksempler på videoansøgninger og eksempler på skriftlige ansøgninger. Desuden 5 gode råd til videoansøgning. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. Eleverne kan med fordel opfordres til at lave videoansøgninger, da disse giver arbejdsgiveren et bredere og mere nuanceret billede af eleven

15 Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set videoerne på GtilP.dk, kan de teste, om de er klar til at skrive ansøgninger og cv ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: Stillingsmarkedet Hvordan er det danske praktikpladsmarked bygget op? Hvordan fungerer det? Hvilken betydning har netværk, når man søger praktikplads? Research-samtalen Hvad er vigtigt, når man ringer/sender ansøgning uopfordret til en arbejdsgiver? Hvad skal man have afklaret, inden man ringer uopfordret? Hvad skal man gøre efter en uopfordret opringning/ansøgning? Ansøgning og cv Hvad er en god ansøgning? Hvor lang skal en ansøgning være? Hvorfor skal en anden læse ansøgningen igennem? Hvad skal man sælge i en ansøgning? Hvordan bruger man sit cv, når man svarer på en stillingsannonce? Hvordan kan man opdele sit cv? 3. - Samtalen I dette afsnit er der fokus på, hvordan eleverne forbereder sig bedst muligt til en ansættelsessamtale. Det kan være en grænseoverskridende oplevelse for eleverne at skulle til den første samtale men jo bedre eleverne er forberedt, jo mere trygge kan de føle sig ved samtalen. Det er en god ide at coache eleven før samtalen. Formålet med dette afsnit er at klæde eleverne bedst muligt på til at håndtere situationen, såvel psykisk som i bogstavelig forstand. Formelle kompetencer Præsentere sig selv kort Gøre rede for sine stærke og svage sider Overbevise arbejdsgiveren om, at man er den rigtige til jobbet Uformelle kompetencer Give et fast håndtryk Se de andre deltagere til samtalen i øjnene, når man taler med dem Forberede sig mentalt til samtalen Håndtere sin nervøsitet Være opmærksom på kropssprogets betydning Eleverne skal tilegne sig viden om Hvordan man præsenterer sig selv og sine kompetencer bedst muligt Hvordan man opfører sig til en samtale Grundlæggende fakta om virksomheden 28 29

16 3.. - Brug af film på GtilP.dk 2 Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 3..a. - I de forskellige interviews med arbejdsgivere kan eleverne høre, hvad de kan forvente til en samtale; hvor lang tid samtalen vil vare, hvilke spørgsmål der kan blive stillet, hvad de skal forberede sig på osv. Se f.eks. nogle af disse film HR-konsulent Lise Christensen Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Lene Vestbirk Kok og køkkenchef Peter Husum Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. I menuen vælges Arbejdsgivere

17 3..b. - I filmene med elever kan eleverne høre, hvilke oplevelser andre unge har haft med ansættelsessamtaler. Eleverne får her et indblik i, hvordan det føles at være til en samtale. De hører om, hvad der konkret er blevet spurgt til og talt om. 2 Disse film kan anbefales Kontorelev Yacin Yuksel Elev Halime Bozkurt Elev Michael Slyngborg Larsen Tanja Gwinner, praktikelev Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. Vælg menupunktet Elever

18 3..c. - Under området Samtalen med hjemmesidens værter får eleverne gode råd til, hvordan de kan forberede sig til en samtale. 2 Værterne fortæller, hvad man skal tænke på, når man skal til en samtale. Se f.eks. disse film: HR-konsulent Lise Christensen Elevansvarlig Jan Christensen Elev Halime Bozkurt Hvordan skal man være klædt til en ansættelsessamtale? I filmen Det første indtryk kan eleverne se, hvilke signaler forskellige tøjstile udsender. Filmen er primært rettet mod det merkantile område, men den kan bruges som udgangspunkt for en snak om passende/upassende påklædning eller om hvordan man giver hånd og ser en i øjnene. Få gode råd til, hvad man tager på til en ansættelsessamtale. 2 For at få sat gang i en diskussion i klassen kan man vise eleverne en eller flere af filmene under fanen Inspirationsvideoer, Satire- og diskussionsfilm. De første fem film viser situationer, som eleverne vil møde, når de søger praktikplads sat lidt på spidsen. Den karikerede form, som filmene har, gør det lettere at se de ting, eleverne skal være opmærksomme på og arbejde med. Find filmene under fanen Inspirationsvideoer, vælg menupunktet Satire- og diskussionsfilm

19 Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 Tips til samtalen indeholder 23 punkter med råd til før og under samtalen. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. 2 Mobilvideoerne kan bruges som hjælp til selvhjælp. De har den fordel, at eleven bliver opmærksom på sit kropssprog og på sit sprog og toneleje

20 Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set filmene på GtilP.dk, kan de teste, om de er forberedt til en samtale ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: Før samtalen Hvordan forbereder man sig til en samtale? Hvad skal man vide om virksomheden? Hvad skal man have med til samtalen? Under samtalen Hvad skal man fortælle om sig selv? Er det i orden at være nervøs under en samtale? Hvordan kan man præsentere sig selv til en samtale? Hvad skal man have på til en samtale? 4. - Efter afslag Dette afsnit behandler ganske kort, hvad eleverne kan gøre for at komme videre, hvis de får afslag på deres praktikpladsansøgninger. Eleverne skal opnå kompetencer, der gør dem i stand til at bevare engagement og motivation på trods af afslag. Hvordan arbejder man med elever, der har fået afslag: Anerkend elevens følelser Giv eleven hjælp til at bearbejde sin sorg Styrk elevens engagement og motivation Saml alle elever, der har fået afslag og skab en fælles forståelse for, at der er andre, som er i samme båd Gør eleven opmærksom på, hvilke muligheder der er for at komme i skolepraktik Motiver eleven til at komme i gang med at søge praktikplads igen 38 39

21 Brug af film på GtilP.dk Det er vigtigt, at eleverne ikke mister modet på trods af afslag. På GtilP.dk er der forskellige film, som kan bruges til at få råd og vejledning i denne situation. Eleverne kan f.eks. se disse film med praktikpladskonsulenter At arbejde målrettet med sin praktikplads At få afslag og komme videre Få gode råd til, hvordan man kommer videre efter et afslag. Vælg fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Praktikpladskonsulenter. 2 Det kan også anbefales at se filmen med tømrerlærlingen Omar Mohamud. Filmen ligger under Inspirationsvideoer, menupunktet Elever. 40 4

22 4..a. - Under området med hjemmesidens værter kan man finde inspiration til at komme videre. 3 2 Det er vigtigt, at man ikke satser alt for snævert, når man søger praktikplads. Find alternativer til ønskepraktikpladsen ved at udfylde Ønskelisten, som findes i Værktøjskassen. 2 Det kan være en hjælp for eleverne at få klarlagt deres grundlæggende værdier, når de skal udvide deres søgeområde. Værktøjskassen, som er placeret under skærmen med værtsfilmen, ligger et skema, som kan hjælpe eleverne med at afklare deres grundlæggende værdier

23 Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 3 Kom videre efter afslag Motiver dig selv Skolepraktik Kom videre efter afslag indeholder 6 punkter med fokus på, hvordan man kommer videre efter et afslag. Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. 2 Skolepraktik indeholder 6 punkter, der gør opmærksom på muligheden for skolepraktik, hvis man ikke kan finde en praktikplads

24 Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set filmene på GtilP.dk og arbejdet med at finde alternative søgeområder, kan de se, om de kan svare på følgende refleksionsspørgsmål: Efter afslag Hvordan kan man udvide sit søgeområde? Hvad kan man gøre for at bevare motivationen til at søge? Hvordan kan man bruge sit netværk? Hvilke muligheder er der for at komme i skolepraktik? Hvad kan man gøre anderledes/bedre for at styrke sine muligheder for at få en praktikplads? 46 47

25 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 48

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Den personlige samtale

Den personlige samtale Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb INDHOLD

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere