Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere"

Transkript

1 Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside & app Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk

2 Kolofon Indholdsfortegnelse Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside og app Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere. udgave, august 203 Udgiver Ministeriet for Børn og Undervisning Frederiksholms Kanal København K Indledning og pædagogik side Opsøg side Ansøg side Samtale side Efter afslag side Udvikling Ramanan Balasubramaniam, Ministeriet for Børn og Undervisning Svend Erik Sørensen, Ministeriet for Børn og Undervisning Redaktion og tekst Marianne Corydon Kragh, EF Digital Grafisk produktion TRUE Tryk Arco Grafisk A/S Da der er forskellige tilgange til det at søge praktikplads inden for forskellige brancher, har vi valgt at opdele minimanualen på følgende måde: Opsøg - til de elever, der med fordel kan møde personligt op og aflevere deres ansøgning. Ansøg - til de elever, der bør sende en skriftlig ansøgning. Samtalen - her er der fokus på, hvordan man griber samtalen an, hvad enten man møder uanmeldt op eller er indkaldt af arbejdsgiveren. Efter afslag - her behandles ganske kort, hvordan eleven kommer videre efter afslag. Fordelen ved denne manual er, at der gives anvisninger til brug af både hjemmeside og app med såvel tekst som film og lyd. 2 3

3 Indledning Denne pixiudgave af undervisermanualen til Guiden til praktikplads henvender sig til undervisere i praktikpladssøgning på erhvervsuddannelserne. Pixiudgaven er, som navnet antyder, en mini- og quickguide i anvendelse af værktøjet GtilP.dk og GtilP-appen. I modsætning til den større udgave, som fortsat kan findes på GtilP.dk, tager denne pixiudgave udgangspunkt i underviserens rolle, når eleven skal opsøge en virksomhed eller sende en skriftlig ansøgning. Her bliver du som underviser i praktikpladssøgning guidet i at anvende inspirationsvideoer, videoer med gode og konkrete råd, værktøjer og skabeloner til ansøgninger og cv, samt GtilP-appen i din praktikpladsundervisning. Fordelen ved denne opdeling er, at eleven bliver vejledt til at komme hurtigt i gang, samtidig med at vejledningen klæder eleven på til at gennemføre sin praktikpladssøgning på kvalificeret vis med konkrete anvisninger og gode råd. I denne pixiudgave er GtilP.dk og appen derfor tænkt sammen som en helhed og et supplement til hinanden. Desuden lægger pixiudgaven op til anvendelse af inspirationsvideoer fra GtilP.dk og opfordrer dig til at starte vejledningen i klassen med at se videoer med arbejdsgivere, for at eleverne kan se og høre, hvilke krav og forventninger de skal leve op til for at få en praktikplads. Pædagogisk vejledning Elever, der søger en praktikplads, skal både være i besiddelse af nogle faglige kompetencer og kunne gennemføre en række aktive handlinger for at komme i betragtning til en praktikplads. Før eleven skal sende en ansøgning eller opsøge en mester for at aflevere en ansøgning personligt, skal eleven vide, hvilke forventninger og krav vedkommende skal opfylde fagligt, socialt og personligt. Hvis eleven skal ud og aflevere sin ansøgning personligt hos en mester, er det vigtigt, at eleven ved, hvad der skal medbringes, og hvordan man skal opføre sig, når man møder op. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man præsenterer sig selv, for det kan have betydning for, hvilken respons eleven får på sin henvendelse. Det samme er tilfældet, når eleven sender sin ansøgning til en virksomhed. Arbejdsgiveren har visse forventninger og krav til, hvordan ansøgningen er udformet, samt hvilke informationer og faktuelle data, ansøgningen skal indeholde. Når eleven bliver indkaldt til samtale, er det vigtigt at være godt forberedt, og at eleven er klædt bedst muligt på i forhold til situationen. Pixiudgaven af Guiden til praktikplads guider derfor praktikpladskonsulenter og undervisere i praktikpladssøgning i at anvende GtilP.dk og GtilP-appen i deres praktikpladsundervisning, så de kan blive fortrolige med at anvende dem, uanset om deres elever skal ud og opsøge en mester eller sende deres ansøgninger med posten. De videoer, interviews og indslag som manualen anbefaler, har alle sammen nogle relevante informationer og gode råd, som elever kan få gavn af at kende og agere efter, som en styrkelse af deres praktikpladssøgning. For at lette vejledningen og for at give eleven en fornemmelse af, hvad det går ud på, starter øvelsen med, at man ser videoer med interview af arbejdsgivere og elever i praktik. Det styrker elevens baggrundsviden og skaber en forståelse for de forventninger, virksomhederne har til en elev. Ved at se videointerview med arbejdsgivere og unge, der har været ude i lignende situationer, skaber man en refleksionsproces hos eleven, der skærper elevens viden om, hvad man skal foretage sig som praktikpladssøgende elev. Desuden giver videoerne en troværdig og autentisk oplevelse af, hvad eleverne kan forvente, når de søger praktikplads. Fastholdelseskaravanen foreslår, at de centrale elementer fra interviewfilmene bliver diskuteret i klassen for at skabe en fælles forståelse og viden om krav og forventninger til praktikpladsøgningen. Bagefter kan eleverne se videoerne med værterne, der giver konkrete anvisninger og gode råd, samt eventuelt supplere med brugen af appen, hvis eleverne har adgang til den. 4 5

4 . - Opsøg Fokus i dette afsnit er på elever, som med fordel kan aflevere praktikpladsansøgning ved personligt at opsøge praktikstedet. Her gives anvisninger til, hvordan disse elever kan bruge GtilP. dk i deres forberedelser evt. suppleret med appen. Det er især inden for håndværksfagene og butiksfagene, at arbejdsgiverne foretrækker, at ansøgere møder frem og afleverer deres ansøgning og cv personligt. Formålet med afsnittet er at give eleverne de kompetencer og den viden, de skal bruge i deres praktikpladssøgning. Formelle kompetencer Skrive en kort ansøgning Udarbejde et kort, relevant cv Uformelle kompetencer Give et ordentligt håndtryk Præsentere sig selv Gennemføre en engageret samtale Bruge sit netværk Følge op på sin henvendelse Forståelse for arbejdsgiverens reaktion på henvendelsen Eleverne skal tilegne sig viden om Praktikpladsmarkedets opbygning Arbejdsgivernes krav og forventninger Hvordan man opsøger en arbejdsgiver Hvad man skal huske, når man opsøger en arbejdsgiver Hvad ens kropssprog signalerer Hvordan man forbereder sig mentalt og bearbejder sin nervøsitet 6 7

5 2.. - Brug af film på gtilp.dk Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål...a. - Det vil være en god ide, at eleverne starter med at se en eller flere film med arbejdsgivere, så de får en fornemmelse af, hvilke krav og forventninger arbejdsgiverne har til de elever, der opsøger dem for at søge praktikplads. Se f.eks. nogle af disse film Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Jan Christensen Mansur Sheik, ejer en murervirksomhed Kristian Kronvad, ældrechef i Ålborg Kommune Søren Schmidt, ejer De blå mænd/schmidt VVS Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. I menuen vælges Arbejdsgivere

6 ..b. - I filmene med elever kan eleverne spejle sig i andre unge og høre, hvad de kan forvente, når de er ude at søge praktikplads. Eleverne kan også få ideer og inspiration til, hvad de selv kan gøre, når de skal opsøge en virksomhed. 2 Disse videoer kan anbefales Tømrerlærling Omar Mohamud Mansur Sheik, ejer af en murervirksomhed og tidligere elev på en teknisk skole Kokke- og tjenerelever Sune Kristiansen & Nerka Omerasevic Kontorelev Yacin Yuksel Kontorelev Melissa Hansen Find elevinterviews under fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Elever 2 Der er interviews med elever fra forskellige brancher. Eleverne kan med fordel se, om der er nogen fra de branche, de selv søger praktikplads indenfor. 0

7 ..c. - Under menupunkterne: Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg?, Hvad gør jeg? og Samtalen øverst på hjemmesiden ligger film med hjemmesidens værter. 2 I disse film fortæller værterne bl.a.: Hvad eleverne skal huske, inden de opsøger en arbejdsgiver Hvordan praktikpladsmarkedet fungerer i Danmark Hvordan man henvender sig til en arbejdsgiver Hvorfor det er vigtigt at give et fast håndtryk Hvordan man skriver en ansøgning og et cv Som forberedelse til det at søge praktikplads kan eleverne se de værtsfilm, som ligger under menupunktet Hvad gør jeg? Her giver værterne gode råd til at finde svar på de spørgsmål, som eleverne skal have afklaret, inden de går i gang med at søge en praktikplads. For nogle elever kan det være grænseoverskridende at skulle kontakte eller møde op hos en arbejdsgiver uden forudgående aftale. Det er vigtigt, at disse elever får redskaber og bliver klædt på til at overvinde deres barrierer. Det er vigtigt at coache eleven og forberede den usikre elev på, at det er naturligt at være usikker i denne situation. Det er også naturligt at være bange for at blive afvist. Som hjælp til at ringe uopfordret til en virksomhed kan eleverne se filmen Research-samtalen. 2 Værterne giver bl.a. gode råd til, hvad man skal huske, når man ringer uopfordret til en virksomhed. 2 3

8 Direkte links til ansøgning, cv og andre redskaber Se film med konkrete råd ved at klikke på områderne Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg? og Hvad gør jeg? 3 2 Eleverne skal altid have en ansøgning og et cv med, når de opsøger en arbejdsgiver. Her findes gode råd til at skrive cv. Der er også en skabelon, eleven kan lave sit cv i: (menupunktet Hvem er jeg?, Øvelser) (menupunktet Hvad kan jeg?, filmen CV-skabelon) Her kan eleverne få hjælp og gode råd til deres ansøgninger: (menupunktet Hvad gør jeg?, At skrive en ansøgning) I værktøjskassen findes forskellige redskaber til brug ved udarbejdelse af cv og ansøgning For at få sat gang i en diskussion i klassen kan man vise eleverne en eller flere af filmene under fanen Inspirationsvideoer, Satire- og diskussionsfilm. De første fem film viser situationer, som eleverne vil møde, når de søger praktikplads sat lidt på spidsen. Den karikerede form, som filmene har, gør det lettere at se de ting, eleverne skal være opmærksomme på og arbejde med. Find filmene under fanen Inspirationsvideoer, 2 vælg menupunktet Satire- og diskussionsfilm

9 .2. - Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 3 Planlægningskalender Motiver dig selv Tips til at opsøge Øg dine muligheder Eksempler på ansøgning og cv Øv med mobilvideo Planlægningskalender med mulighed for at strukturere praktikpladssøgningen. Der kan tilføjes forskellige typer opgaver i kalenderen. Opgaverne afkrydses, efterhånden som de er udført. Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. Tips til at opsøge indeholder 9 punkter og lægger op til, at eleverne tænker over, hvilket indtryk de gør, når de opsøger en virksomhed, og hvordan de bedst præsenterer sig. 2 Øg dine muligheder indeholder punkter bl.a. om fleksibilitet og netværk. 3 Eksempler på ansøgning og cv indeholder 2 eksempler på videoansøgninger og eksempler på skriftlige ansøgninger. Desuden 5 gode råd til videoansøgning. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. Eleverne kan med fordel opfordres til at lave videoansøgninger, da disse giver arbejdsgiveren et bredere og mere nuanceret billede af eleven. 6 7

10 .3. - Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set videoerne på GtilP.dk, kan de teste, om de er klar til at gå ud og opsøge arbejdsgivere ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: Stillingsmarkedet Hvordan er det danske praktikpladsmarked bygget op? Hvordan fungerer det? Hvilken betydning har netværk, når man søger praktikplads? Henvendelse Hvordan henvender man sig til en arbejdsgiver for at søge praktikplads? Hvad skal man have med? Hvordan skal man opføre sig? Hvad skal man have på? Hvordan følger man op på en samtale? Hvad er fordelen ved at opsøge en arbejdsgiver personligt? Hvilken betydning har ens kropssprog ved et møde? Skal man tage et afslag personligt? Research-samtalen Hvad er vigtigt, når man ringer uopfordret til en arbejdsgiver? Hvad skal man have afklaret, inden man ringer uopfordret? Hvad skal man gøre efter en uopfordret opringning? 2. - Ansøg Her sættes fokus på de elever, som skal sende en skriftlig ansøgning til en arbejdsgiver, når de søger praktikplads. I afsnittet gives anvisninger til, hvordan eleverne kan bruge GtilP.dk i deres forberedelser og evt. supplere hjemmesiden med appen. Skriftlig ansøgning om praktikplads bruges ofte inden for kontorfagene. Formålet med dette afsnit er at give eleverne de kompetencer og den viden, de skal bruge i deres praktikpladssøgning. Formelle kompetencer Skrive en kort ansøgning Udarbejde et kort, relevant cv Forberedelse til samtalen Uformelle kompetencer Ringe op og præsentere sig selv Følge op i telefonen på sendt ansøgning Bruge sit netværk Eleverne skal tilegne sig viden om Praktikpladsmarkedets opbygning Arbejdsgivernes krav og forventninger Hvordan man skriver en god ansøgning Hvordan man skriver et kort, relevant cv Hvordan man følger op, når man har sendt en ansøgning 8 9

11 2.. - Brug af film på GtilP.dk 2 Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 2..a. - Det vil være en god ide, at eleverne starter med at se en eller flere film med arbejdsgivere, så de får en fornemmelse af, hvilke krav og forventninger arbejdsgiverne har til eleverne og deres skriftlige ansøgninger. Se f.eks. nogle af disse film HR-konsulent Lise Christensen Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Lene Vestbirk Kok og køkkenchef Peter Husum Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. I menuen vælges Arbejdsgivere

12 2..b. - I filmene med elever kan eleverne spejle sig i andre unge og høre, hvad de kan forvente, når de søger praktikplads. Eleverne kan også få gode råd og inspiration til, hvad de selv kan gøre, når de søger praktikplads. 2 Disse film kan anbefales Kontorelev Yacin Yuksel Elev Mariam Sidawi Elev Michael Slyngborg Larsen Tandklinikassistentelever Find elevinterviews under fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Elever. 2 Der er interviews med elever fra forskellige brancher. Eleverne kan med fordel se, om der er nogen fra den branche, de selv søger praktikplads indenfor

13 2..c. - Under menupunkterne: Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg?, Hvad gør jeg? og Samtalen øverst på hjemmesiden ligger film med hjemmesidens værter. 2 I disse film fortælles bl.a.: Hvordan man opbygger et cv og hvilke oplysninger, man skal have med Hvad faglige kvalifikationer er Hvad personlige egenskaber er Hvordan man afklarer, hvad man vil Hvordan praktikpladsmarkedet fungerer i Danmark Hvordan man henvender sig til en arbejdsgiver Hvordan man skriver en ansøgning og et cv Hvordan man researcher til en ansættelsessamtale Som forberedelse til det at søge praktikplads kan eleverne se de værtsfilm, som ligger under menupunktet Hvad gør jeg? Her giver værterne gode råd til at finde svar på de spørgsmål, som eleverne skal have afklaret, inden de går i gang med at søge en praktikplads. Værterne giver bl.a. gode råd til, hvad man skal huske, når man ringer uopfordret til en virksomhed. Direkte links til ansøgning, cv og andre redskaber Se film med konkrete råd til at skrive ansøgning her: (menupunktet Hvad gør jeg?, At skrive en ansøgning) Indledende øvelser, før eleven går i gang med at skrive sit cv: (menupunktet Hvem er jeg?, Beskriv dine personlige egenskaber) I værktøjskassen 2 findes forskellige redskaber til brug ved udarbejdelse af cv og ansøgning 24 25

14 Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 3 Planlægningskalender Motiver dig selv Tips til ansøgning Tips til cv Øg dine muligheder Eksempler på ansøgning og cv Øv med mobilvideo Planlægningskalender med mulighed for at strukturere praktikpladssøgningen. Der kan tilføjes forskellige typer opgaver i kalenderen. Opgaverne afkrydses, efterhånden som de er udført. Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. Tips til ansøgning indeholder 0 punkter og giver gode råd til, hvad eleven skal fokusere på for at skrive en god ansøgning. 2 Tips til cv indeholder 7 punkter, som bl.a. kommer med forslag til i hvilken rækkefølge det er godt at placere de forskellige oplysninger på cv et. Øg dine muligheder indeholder punkter bl.a. om fleksibilitet og netværk. 3 Eksempler på ansøgning og cv indeholder 2 eksempler på videoansøgninger og eksempler på skriftlige ansøgninger. Desuden 5 gode råd til videoansøgning. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. Eleverne kan med fordel opfordres til at lave videoansøgninger, da disse giver arbejdsgiveren et bredere og mere nuanceret billede af eleven

15 Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set videoerne på GtilP.dk, kan de teste, om de er klar til at skrive ansøgninger og cv ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: Stillingsmarkedet Hvordan er det danske praktikpladsmarked bygget op? Hvordan fungerer det? Hvilken betydning har netværk, når man søger praktikplads? Research-samtalen Hvad er vigtigt, når man ringer/sender ansøgning uopfordret til en arbejdsgiver? Hvad skal man have afklaret, inden man ringer uopfordret? Hvad skal man gøre efter en uopfordret opringning/ansøgning? Ansøgning og cv Hvad er en god ansøgning? Hvor lang skal en ansøgning være? Hvorfor skal en anden læse ansøgningen igennem? Hvad skal man sælge i en ansøgning? Hvordan bruger man sit cv, når man svarer på en stillingsannonce? Hvordan kan man opdele sit cv? 3. - Samtalen I dette afsnit er der fokus på, hvordan eleverne forbereder sig bedst muligt til en ansættelsessamtale. Det kan være en grænseoverskridende oplevelse for eleverne at skulle til den første samtale men jo bedre eleverne er forberedt, jo mere trygge kan de føle sig ved samtalen. Det er en god ide at coache eleven før samtalen. Formålet med dette afsnit er at klæde eleverne bedst muligt på til at håndtere situationen, såvel psykisk som i bogstavelig forstand. Formelle kompetencer Præsentere sig selv kort Gøre rede for sine stærke og svage sider Overbevise arbejdsgiveren om, at man er den rigtige til jobbet Uformelle kompetencer Give et fast håndtryk Se de andre deltagere til samtalen i øjnene, når man taler med dem Forberede sig mentalt til samtalen Håndtere sin nervøsitet Være opmærksom på kropssprogets betydning Eleverne skal tilegne sig viden om Hvordan man præsenterer sig selv og sine kompetencer bedst muligt Hvordan man opfører sig til en samtale Grundlæggende fakta om virksomheden 28 29

16 3.. - Brug af film på GtilP.dk 2 Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 3..a. - I de forskellige interviews med arbejdsgivere kan eleverne høre, hvad de kan forvente til en samtale; hvor lang tid samtalen vil vare, hvilke spørgsmål der kan blive stillet, hvad de skal forberede sig på osv. Se f.eks. nogle af disse film HR-konsulent Lise Christensen Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Lene Vestbirk Kok og køkkenchef Peter Husum Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. I menuen vælges Arbejdsgivere

17 3..b. - I filmene med elever kan eleverne høre, hvilke oplevelser andre unge har haft med ansættelsessamtaler. Eleverne får her et indblik i, hvordan det føles at være til en samtale. De hører om, hvad der konkret er blevet spurgt til og talt om. 2 Disse film kan anbefales Kontorelev Yacin Yuksel Elev Halime Bozkurt Elev Michael Slyngborg Larsen Tanja Gwinner, praktikelev Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. Vælg menupunktet Elever

18 3..c. - Under området Samtalen med hjemmesidens værter får eleverne gode råd til, hvordan de kan forberede sig til en samtale. 2 Værterne fortæller, hvad man skal tænke på, når man skal til en samtale. Se f.eks. disse film: HR-konsulent Lise Christensen Elevansvarlig Jan Christensen Elev Halime Bozkurt Hvordan skal man være klædt til en ansættelsessamtale? I filmen Det første indtryk kan eleverne se, hvilke signaler forskellige tøjstile udsender. Filmen er primært rettet mod det merkantile område, men den kan bruges som udgangspunkt for en snak om passende/upassende påklædning eller om hvordan man giver hånd og ser en i øjnene. Få gode råd til, hvad man tager på til en ansættelsessamtale. 2 For at få sat gang i en diskussion i klassen kan man vise eleverne en eller flere af filmene under fanen Inspirationsvideoer, Satire- og diskussionsfilm. De første fem film viser situationer, som eleverne vil møde, når de søger praktikplads sat lidt på spidsen. Den karikerede form, som filmene har, gør det lettere at se de ting, eleverne skal være opmærksomme på og arbejde med. Find filmene under fanen Inspirationsvideoer, vælg menupunktet Satire- og diskussionsfilm

19 Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 Tips til samtalen indeholder 23 punkter med råd til før og under samtalen. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. 2 Mobilvideoerne kan bruges som hjælp til selvhjælp. De har den fordel, at eleven bliver opmærksom på sit kropssprog og på sit sprog og toneleje

20 Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set filmene på GtilP.dk, kan de teste, om de er forberedt til en samtale ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: Før samtalen Hvordan forbereder man sig til en samtale? Hvad skal man vide om virksomheden? Hvad skal man have med til samtalen? Under samtalen Hvad skal man fortælle om sig selv? Er det i orden at være nervøs under en samtale? Hvordan kan man præsentere sig selv til en samtale? Hvad skal man have på til en samtale? 4. - Efter afslag Dette afsnit behandler ganske kort, hvad eleverne kan gøre for at komme videre, hvis de får afslag på deres praktikpladsansøgninger. Eleverne skal opnå kompetencer, der gør dem i stand til at bevare engagement og motivation på trods af afslag. Hvordan arbejder man med elever, der har fået afslag: Anerkend elevens følelser Giv eleven hjælp til at bearbejde sin sorg Styrk elevens engagement og motivation Saml alle elever, der har fået afslag og skab en fælles forståelse for, at der er andre, som er i samme båd Gør eleven opmærksom på, hvilke muligheder der er for at komme i skolepraktik Motiver eleven til at komme i gang med at søge praktikplads igen 38 39

21 Brug af film på GtilP.dk Det er vigtigt, at eleverne ikke mister modet på trods af afslag. På GtilP.dk er der forskellige film, som kan bruges til at få råd og vejledning i denne situation. Eleverne kan f.eks. se disse film med praktikpladskonsulenter At arbejde målrettet med sin praktikplads At få afslag og komme videre Få gode råd til, hvordan man kommer videre efter et afslag. Vælg fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Praktikpladskonsulenter. 2 Det kan også anbefales at se filmen med tømrerlærlingen Omar Mohamud. Filmen ligger under Inspirationsvideoer, menupunktet Elever. 40 4

22 4..a. - Under området med hjemmesidens værter kan man finde inspiration til at komme videre. 3 2 Det er vigtigt, at man ikke satser alt for snævert, når man søger praktikplads. Find alternativer til ønskepraktikpladsen ved at udfylde Ønskelisten, som findes i Værktøjskassen. 2 Det kan være en hjælp for eleverne at få klarlagt deres grundlæggende værdier, når de skal udvide deres søgeområde. Værktøjskassen, som er placeret under skærmen med værtsfilmen, ligger et skema, som kan hjælpe eleverne med at afklare deres grundlæggende værdier

23 Brug af appen De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: 2 3 Kom videre efter afslag Motiver dig selv Skolepraktik Kom videre efter afslag indeholder 6 punkter med fokus på, hvordan man kommer videre efter et afslag. Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. 2 Skolepraktik indeholder 6 punkter, der gør opmærksom på muligheden for skolepraktik, hvis man ikke kan finde en praktikplads

24 Refleksionsspørgsmål til eleverne Når eleverne har set filmene på GtilP.dk og arbejdet med at finde alternative søgeområder, kan de se, om de kan svare på følgende refleksionsspørgsmål: Efter afslag Hvordan kan man udvide sit søgeområde? Hvad kan man gøre for at bevare motivationen til at søge? Hvordan kan man bruge sit netværk? Hvilke muligheder er der for at komme i skolepraktik? Hvad kan man gøre anderledes/bedre for at styrke sine muligheder for at få en praktikplads? 46 47

25 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 48

MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP

MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk 1 KOLOFON MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE OG APP Vejledning til praktikpladskonsulenter

Læs mere

GtilP.dk. Vejledning til underviser

GtilP.dk. Vejledning til underviser GtilP.dk Vejledning til underviser GUIDEN TIL PRAKTIKPLADS Vejledning til underviser 2. udgave, april 2013. ISBN: 978-87-929-1728-7 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Frederiksholms Kanal 26

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Inspiration til erhvervsuddannelserne

Inspiration til erhvervsuddannelserne emu.dk/erhverv Inspiration til erhvervsuddannelserne Til undervisere, praktikpladsopsøgere og ledere Velkommen til emu.dk/erhverv På Danmarks undervisningsportal emu.dk har erhvervsuddannelserne deres

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation.

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation. Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentligt snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job Tonsvis af muligheder Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job - kom i gang med en uddannelse eller bliv klogere på et fag Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi hjælper dig

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Bilag A: Overblik over online forløbet og læringsindhold.

Bilag A: Overblik over online forløbet og læringsindhold. Bilag A: Overblik over online forløbet og læringsindhold. - langt mere bevidsthed, end på andre skoler. Erfaringsbaseret e-learningsforløb i en tilknytning til en mentor, med nye tanker og ny bevidsthed

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Kompetenceprofiler. Sammensætning af køkkenteam

Kompetenceprofiler. Sammensætning af køkkenteam Kompetenceprofiler Københavns Madhus har udarbejdet 3 kompetenceprofiler, som kan benyttes af daginstitutionsledere, og andre der rekrutterer køkkenpersonale til produktionskøkkener i daginstitutioner.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Showcase minihåndbog. Projekt fremtidens kompetencebehov. Version 1.1

Showcase minihåndbog. Projekt fremtidens kompetencebehov. Version 1.1 Showcase minihåndbog Projekt fremtidens kompetencebehov Version 1.1 1.1 Indledning I forbindelse med Region Midts projekt fremtidens kompetencebehov skal der udarbejdes 4 showcases for hvert ressourceområde.

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Find en læreplads. - som elektriker.

Scan koden og besøg os på nettet. Find en læreplads. - som elektriker. Scan koden og besøg os på nettet Find en læreplads - som elektriker www.def.dk/ungdom I LÆRE SOM ELEKTRIKER Hvad kan jeg blive? Som elektrikerlærling skal du vælge mellem 5 specialer indenfor elfaget.

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer.

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer. Hvad er realkompetence? Kernen i ordet er kompetence. Realkompetence udtrykker, at der er tale om reelle, faktiske kompetencer, som den enkelte kan bruge i konkrete situationer. Det er også formelle kompetencer,

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER

BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER På de følgende 8 sider finder du forskellige skemaer, - som du kan anvende i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder. Materialet kan bruges,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG Selv den mest kræsne og travle målgruppe stopper op og fordyber sig, når de bliver

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Gode råd - når du skal søge praktikplads

Gode råd - når du skal søge praktikplads Gode råd - når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere