MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP"

Transkript

1 MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk 1

2 KOLOFON MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE OG APP Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere 1. udgave, august 2013 UDGIVER Ministeriet for Børn og Undervisning Frederiksholms Kanal København K UDVIKLING Ramanan Balasubramaniam, Ministeriet for Børn og Undervisning Svend Erik Sørensen, Ministeriet for Børn og Undervisning REDAKTION OG TEKST Marianne Corydon Kragh, EF Digital GRAFISK PRODUKTION TRUE TRYK Arco Grafisk A/S 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og pædagogik side Opsøg side Ansøg side Samtale side Efter afslag side Da der er forskellige tilgange til det at søge praktikplads inden for forskellige brancher, har vi valgt at opdele minimanualen på følgende måde: Opsøg - til de elever, der med fordel kan møde personligt op og aflevere deres ansøgning. Ansøg - til de elever, der bør sende en skriftlig ansøgning. Samtalen - her er der fokus på, hvordan man griber samtalen an, hvad enten man møder uanmeldt op eller er indkaldt af arbejdsgiveren. Efter afslag - her behandles ganske kort, hvordan eleven kommer videre efter afslag. Fordelen ved denne manual er, at der gives anvisninger til brug af både hjemmeside og app med såvel tekst som film og lyd. 3

4 INDLEDNING Denne pixiudgave af undervisermanualen til Guiden til praktikplads henvender sig til undervisere i praktikpladssøgning på erhvervsuddannelserne. Pixiudgaven er, som navnet antyder, en mini- og quickguide i anvendelse af værktøjet GtilP.dk og GtilP-appen. I modsætning til den større udgave, som fortsat kan findes på GtilP.dk, tager denne pixiudgave udgangspunkt i underviserens rolle, når eleven skal opsøge en virksomhed eller sende en skriftlig ansøgning. Her bliver du som underviser i praktikpladssøgning guidet i at anvende inspirationsvideoer, videoer med gode og konkrete råd, værktøjer og skabeloner til ansøgninger og cv, samt GtilP-appen i din praktikpladsundervisning. Fordelen ved denne opdeling er, at eleven bliver vejledt til at komme hurtigt i gang, samtidig med at vejledningen klæder eleven på til at gennemføre sin praktikpladssøgning på kvalificeret vis med konkrete anvisninger og gode råd. I denne pixiudgave er GtilP.dk og appen derfor tænkt sammen som en helhed og et supplement til hinanden. Desuden lægger pixiudgaven op til anvendelse af inspirationsvideoer fra GtilP.dk og opfordrer dig til at starte vejledningen i klassen med at se videoer med arbejdsgivere, for at eleverne kan se og høre, hvilke krav og forventninger de skal leve op til for at få en praktikplads. PÆDAGOGISK VEJLEDNING Elever, der søger en praktikplads, skal både være i besiddelse af nogle faglige kompetencer og kunne gennemføre en række aktive handlinger for at komme i betragtning til en praktikplads. Før eleven skal sende en ansøgning eller opsøge en mester for at aflevere en ansøgning personligt, skal eleven vide, hvilke forventninger og krav vedkommende skal opfylde fagligt, socialt og personligt. Hvis eleven skal ud og aflevere sin ansøgning personligt hos en mester, er det vigtigt, at eleven ved, hvad der skal medbringes, og hvordan man skal opføre sig, når man møder op. Det er ikke 4

5 ligegyldigt, hvordan man præsenterer sig selv, for det kan have betydning for, hvilken respons eleven får på sin henvendelse. Det samme er tilfældet, når eleven sender sin ansøgning til en virksomhed. Arbejdsgiveren har visse forventninger og krav til, hvordan ansøgningen er udformet, samt hvilke informationer og faktuelle data, ansøgningen skal indeholde. Når eleven bliver indkaldt til samtale, er det vigtigt at være godt forberedt, og at eleven er klædt bedst muligt på i forhold til situationen. Pixiudgaven af Guiden til praktikplads guider derfor praktikpladskonsulenter og undervisere i praktikpladssøgning i at anvende GtilP.dk og GtilP-appen i deres praktikpladsundervisning, så de kan blive fortrolige med at anvende dem, uanset om deres elever skal ud og opsøge en mester eller sende deres ansøgninger med posten. De videoer, interviews og indslag som manualen anbefaler, har alle sammen nogle relevante informationer og gode råd, som elever kan få gavn af at kende og agere efter, som en styrkelse af deres praktikpladssøgning. For at lette vejledningen og for at give eleven en fornemmelse af, hvad det går ud på, starter øvelsen med, at man ser videoer med interview af arbejdsgivere og elever i praktik. Det styrker elevens baggrundsviden og skaber en forståelse for de forventninger, virksomhederne har til en elev. Ved at se videointerview med arbejdsgivere og unge, der har været ude i lignende situationer, skaber man en refleksionsproces hos eleven, der skærper elevens viden om, hvad man skal foretage sig som praktikpladssøgende elev. Desuden giver videoerne en troværdig og autentisk oplevelse af, hvad eleverne kan forvente, når de søger praktikplads. Fastholdelseskaravanen foreslår, at de centrale elementer fra interviewfilmene bliver diskuteret i klassen for at skabe en fælles forståelse og viden om krav og forventninger til praktikpladsøgningen. Bagefter kan eleverne se videoerne med værterne, der giver konkrete anvisninger og gode råd, samt eventuelt supplere med brugen af appen, hvis eleverne har adgang til den. 5

6 6

7 1. - OPSØG Fokus i dette afsnit er på elever, som med fordel kan aflevere praktikpladsansøgning ved personligt at opsøge praktikstedet. Her gives anvisninger til, hvordan disse elever kan bruge GtilP. dk i deres forberedelser evt. suppleret med appen. Det er især inden for håndværksfagene og butiksfagene, at arbejdsgiverne foretrækker, at ansøgere møder frem og afleverer deres ansøgning og cv personligt. Formålet med afsnittet er at give eleverne de kompetencer og den viden, de skal bruge i deres praktikpladssøgning. FORMELLE KOMPETENCER Skrive en kort ansøgning Udarbejde et kort, relevant cv UFORMELLE KOMPETENCER Give et ordentligt håndtryk Præsentere sig selv Gennemføre en engageret samtale Bruge sit netværk Følge op på sin henvendelse Forståelse for arbejdsgiverens reaktion på henvendelsen ELEVERNE SKAL TILEGNE SIG VIDEN OM Praktikpladsmarkedets opbygning Arbejdsgivernes krav og forventninger Hvordan man opsøger en arbejdsgiver Hvad man skal huske, når man opsøger en arbejdsgiver Hvad ens kropssprog signalerer Hvordan man forbereder sig mentalt og bearbejder sin nervøsitet 7

8 BRUG AF FILM PÅ GTILP.DK Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 1.1.a. - Det vil være en god ide, at eleverne starter med at se en eller flere film med arbejdsgivere, så de får en fornemmelse af, hvilke krav og forventninger arbejdsgiverne har til de elever, der opsøger dem for at søge praktikplads. SE F.EKS. NOGLE AF DISSE FILM Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Jan Christensen Mansur Sheik, ejer en murervirksomhed Kristian Kronvad, ældrechef i Ålborg Kommune Søren Schmidt, ejer De blå mænd/schmidt VVS Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. 1 I menuen vælges Arbejdsgivere. 2 8

9 2 1 9

10 1.1.b. - I filmene med elever kan eleverne spejle sig i andre unge og høre, hvad de kan forvente, når de er ude at søge praktikplads. Eleverne kan også få ideer og inspiration til, hvad de selv kan gøre, når de skal opsøge en virksomhed. DISSE VIDEOER KAN ANBEFALES Tømrerlærling Omar Mohamud Mansur Sheik, ejer af en murervirksomhed og tidligere elev på en teknisk skole Kokke- og tjenerelever Sune Kristiansen & Nerka Omerasevic Kontorelev Yacin Yuksel Kontorelev Melissa Hansen Find elevinterviews under fanen Inspirationsvideoer 1, menupunktet Elever 2 Der er interviews med elever fra forskellige brancher. Eleverne kan med fordel se, om der er nogen fra de branche, de selv søger praktikplads indenfor. 10

11 2 1 11

12 1.1.c. - Under menupunkterne: Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg?, Hvad gør jeg? og Samtalen 1 øverst på hjemmesiden ligger film med hjemmesidens værter. I DISSE FILM FORTÆLLER VÆRTERNE BL.A.: Hvad eleverne skal huske, inden de opsøger en arbejdsgiver Hvordan praktikpladsmarkedet fungerer i Danmark Hvordan man henvender sig til en arbejdsgiver Hvorfor det er vigtigt at give et fast håndtryk Hvordan man skriver en ansøgning og et cv Som forberedelse til det at søge praktikplads kan eleverne se de værtsfilm, som ligger under menupunktet Hvad gør jeg? 1 Her giver værterne gode råd til at finde svar på de spørgsmål, som eleverne skal have afklaret, inden de går i gang med at søge en praktikplads. For nogle elever kan det være grænseoverskridende at skulle kontakte eller møde op hos en arbejdsgiver uden forudgående aftale. Det er vigtigt, at disse elever får redskaber og bliver klædt på til at overvinde deres barrierer. Det er vigtigt at coache eleven og forberede den usikre elev på, at det er naturligt at være usikker i denne situation. Det er også naturligt at være bange for at blive afvist. Som hjælp til at ringe uopfordret til en virksomhed kan eleverne se filmen Research-samtalen. 2 Værterne giver bl.a. gode råd til, hvad man skal huske, når man ringer uopfordret til en virksomhed. 12

13 2 1 13

14 DIREKTE LINKS TIL ANSØGNING, CV OG ANDRE REDSKABER Se film med konkrete råd ved at klikke på områderne Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg? og Hvad gør jeg? Eleverne skal altid have en ansøgning og et cv med, når de opsøger en arbejdsgiver. Her findes gode råd til at skrive cv. Der er også en skabelon, eleven kan lave sit cv i: (menupunktet Hvem er jeg?, Øvelser) (menupunktet Hvad kan jeg?, filmen CV-skabelon) Her kan eleverne få hjælp og gode råd til deres ansøgninger: (menupunktet Hvad gør jeg?, At skrive en ansøgning) I værktøjskassen 1 findes forskellige redskaber til brug ved udarbejdelse af cv og ansøgning For at få sat gang i en diskussion i klassen kan man vise eleverne en eller flere af filmene under fanen Inspirationsvideoer, Satire- og diskussionsfilm. De første fem film viser situationer, som eleverne vil møde, når de søger praktikplads sat lidt på spidsen. Den karikerede form, som filmene har, gør det lettere at se de ting, eleverne skal være opmærksomme på og arbejde med. Find filmene under fanen Inspirationsvideoer, 2 vælg menupunktet Satire- og diskussionsfilm. 3 14

15

16 BRUG AF APPEN De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: Planlægningskalender Motiver dig selv Tips til at opsøge Øg dine muligheder Eksempler på ansøgning og cv Øv med mobilvideo Planlægningskalender med mulighed for at strukturere praktikpladssøgningen. Der kan tilføjes forskellige typer opgaver i kalenderen. Opgaverne afkrydses, efterhånden som de er udført. 1 Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. Tips til at opsøge indeholder 9 punkter og lægger op til, at eleverne tænker over, hvilket indtryk de gør, når de opsøger en virksomhed, og hvordan de bedst præsenterer sig. 2 Øg dine muligheder indeholder 11 punkter bl.a. om fleksibilitet og netværk. 3 Eksempler på ansøgning og cv indeholder 2 eksempler på videoansøgninger og eksempler på skriftlige ansøgninger. Desuden 15 gode råd til videoansøgning. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. Eleverne kan med fordel opfordres til at lave videoansøgninger, da disse giver arbejdsgiveren et bredere og mere nuanceret billede af eleven. 16

17

18 REFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL ELEVERNE Når eleverne har set videoerne på GtilP.dk, kan de teste, om de er klar til at gå ud og opsøge arbejdsgivere ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: STILLINGSMARKEDET Hvordan er det danske praktikpladsmarked bygget op? Hvordan fungerer det? Hvilken betydning har netværk, når man søger praktikplads? HENVENDELSE Hvordan henvender man sig til en arbejdsgiver for at søge praktikplads? Hvad skal man have med? Hvordan skal man opføre sig? Hvad skal man have på? Hvordan følger man op på en samtale? Hvad er fordelen ved at opsøge en arbejdsgiver personligt? Hvilken betydning har ens kropssprog ved et møde? Skal man tage et afslag personligt? RESEARCH-SAMTALEN Hvad er vigtigt, når man ringer uopfordret til en arbejdsgiver? Hvad skal man have afklaret, inden man ringer uopfordret? Hvad skal man gøre efter en uopfordret opringning? 18

19 2. - ANSØG Her sættes fokus på de elever, som skal sende en skriftlig ansøgning til en arbejdsgiver, når de søger praktikplads. I afsnittet gives anvisninger til, hvordan eleverne kan bruge GtilP.dk i deres forberedelser og evt. supplere hjemmesiden med appen. Skriftlig ansøgning om praktikplads bruges ofte inden for kontorfagene. Formålet med dette afsnit er at give eleverne de kompetencer og den viden, de skal bruge i deres praktikpladssøgning. FORMELLE KOMPETENCER Skrive en kort ansøgning Udarbejde et kort, relevant cv Forberedelse til samtalen UFORMELLE KOMPETENCER Ringe op og præsentere sig selv Følge op i telefonen på sendt ansøgning Bruge sit netværk ELEVERNE SKAL TILEGNE SIG VIDEN OM Praktikpladsmarkedets opbygning Arbejdsgivernes krav og forventninger Hvordan man skriver en god ansøgning Hvordan man skriver et kort, relevant cv Hvordan man følger op, når man har sendt en ansøgning 19

20 BRUG AF FILM PÅ GTILP.DK Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 2.1.a. - Det vil være en god ide, at eleverne starter med at se en eller flere film med arbejdsgivere, så de får en fornemmelse af, hvilke krav og forventninger arbejdsgiverne har til eleverne og deres skriftlige ansøgninger. SE F.EKS. NOGLE AF DISSE FILM HR-konsulent Lise Christensen Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Lene Vestbirk Kok og køkkenchef Peter Husum Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. 1 I menuen vælges Arbejdsgivere. 2 20

21 2 1 21

22 2.1.b. - I filmene med elever kan eleverne spejle sig i andre unge og høre, hvad de kan forvente, når de søger praktikplads. Eleverne kan også få gode råd og inspiration til, hvad de selv kan gøre, når de søger praktikplads. DISSE FILM KAN ANBEFALES Kontorelev Yacin Yuksel Elev Mariam Sidawi Elev Michael Slyngborg Larsen Tandklinikassistentelever Find elevinterviews under fanen Inspirationsvideoer, 1 menupunktet Elever. 2 Der er interviews med elever fra forskellige brancher. Eleverne kan med fordel se, om der er nogen fra den branche, de selv søger praktikplads indenfor. 22

23 2 1 23

24 2.1.c. - Under menupunkterne: Hvad kan jeg?, Hvem er jeg?, Hvad vil jeg?, Hvad gør jeg? og Samtalen 1 øverst på hjemmesiden ligger film med hjemmesidens værter. I DISSE FILM FORTÆLLES BL.A.: Hvordan man opbygger et cv og hvilke oplysninger, man skal have med Hvad faglige kvalifikationer er Hvad personlige egenskaber er Hvordan man afklarer, hvad man vil Hvordan praktikpladsmarkedet fungerer i Danmark Hvordan man henvender sig til en arbejdsgiver Hvordan man skriver en ansøgning og et cv Hvordan man researcher til en ansættelsessamtale Som forberedelse til det at søge praktikplads kan eleverne se de værtsfilm, som ligger under menupunktet Hvad gør jeg? 1 Her giver værterne gode råd til at finde svar på de spørgsmål, som eleverne skal have afklaret, inden de går i gang med at søge en praktikplads. Værterne giver bl.a. gode råd til, hvad man skal huske, når man ringer uopfordret til en virksomhed. DIREKTE LINKS TIL ANSØGNING, CV OG ANDRE REDSKABER Se film med konkrete råd til at skrive ansøgning her: (menupunktet Hvad gør jeg?, At skrive en ansøgning) Indledende øvelser, før eleven går i gang med at skrive sit cv: (menupunktet Hvem er jeg?, Beskriv dine personlige egenskaber) I værktøjskassen 2 findes forskellige redskaber til brug ved udarbejdelse af cv og ansøgning 24

25 1 2 25

26 BRUG AF APPEN De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: Planlægningskalender Motiver dig selv Tips til ansøgning Tips til cv Øg dine muligheder Eksempler på ansøgning og cv Øv med mobilvideo Planlægningskalender med mulighed for at strukturere praktikpladssøgningen. Der kan tilføjes forskellige typer opgaver i kalenderen. Opgaverne afkrydses, efterhånden som de er udført. 1 Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. Tips til ansøgning indeholder 10 punkter og giver gode råd til, hvad eleven skal fokusere på for at skrive en god ansøgning. 2 Tips til cv indeholder 7 punkter, som bl.a. kommer med forslag til i hvilken rækkefølge det er godt at placere de forskellige oplysninger på cv et. Øg dine muligheder indeholder 11 punkter bl.a. om fleksibilitet og netværk. 3 Eksempler på ansøgning og cv indeholder 2 eksempler på videoansøgninger og eksempler på skriftlige ansøgninger. Desuden 15 gode råd til videoansøgning. Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. Eleverne kan med fordel opfordres til at lave videoansøgninger, da disse giver arbejdsgiveren et bredere og mere nuanceret billede af eleven. 26

27

28 REFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL ELEVERNE Når eleverne har set videoerne på GtilP.dk, kan de teste, om de er klar til at skrive ansøgninger og cv ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: STILLINGSMARKEDET Hvordan er det danske praktikpladsmarked bygget op? Hvordan fungerer det? Hvilken betydning har netværk, når man søger praktikplads? RESEARCH-SAMTALEN Hvad er vigtigt, når man ringer/sender ansøgning uopfordret til en arbejdsgiver? Hvad skal man have afklaret, inden man ringer uopfordret? Hvad skal man gøre efter en uopfordret opringning/ansøgning? ANSØGNING OG CV Hvad er en god ansøgning? Hvor lang skal en ansøgning være? Hvorfor skal en anden læse ansøgningen igennem? Hvad skal man sælge i en ansøgning? Hvordan bruger man sit cv, når man svarer på en stillingsannonce? Hvordan kan man opdele sit cv? 28

29 3. - SAMTALEN I dette afsnit er der fokus på, hvordan eleverne forbereder sig bedst muligt til en ansættelsessamtale. Det kan være en grænseoverskridende oplevelse for eleverne at skulle til den første samtale men jo bedre eleverne er forberedt, jo mere trygge kan de føle sig ved samtalen. Det er en god ide at coache eleven før samtalen. Formålet med dette afsnit er at klæde eleverne bedst muligt på til at håndtere situationen, såvel psykisk som i bogstavelig forstand. FORMELLE KOMPETENCER Præsentere sig selv kort Gøre rede for sine stærke og svage sider Overbevise arbejdsgiveren om, at man er den rigtige til jobbet UFORMELLE KOMPETENCER Give et fast håndtryk Se de andre deltagere til samtalen i øjnene, når man taler med dem Forberede sig mentalt til samtalen Håndtere sin nervøsitet Være opmærksom på kropssprogets betydning ELEVERNE SKAL TILEGNE SIG VIDEN OM Hvordan man præsenterer sig selv og sine kompetencer bedst muligt Hvordan man opfører sig til en samtale Grundlæggende fakta om virksomheden 29

30 BRUG AF FILM PÅ GTILP.DK Vi henviser til forskellige film på GtilP.dk, men det skal understreges, at der er tale om forslag. Der er mange film på hjemmesiden, som alle er relevante til forskellige formål. 3.1.a. - I de forskellige interviews med arbejdsgivere kan eleverne høre, hvad de kan forvente til en samtale; hvor lang tid samtalen vil vare, hvilke spørgsmål der kan blive stillet, hvad de skal forberede sig på osv. SE F.EKS. NOGLE AF DISSE FILM HR-konsulent Lise Christensen Byggeleder Svend Lange Elevansvarlig Lene Vestbirk Kok og køkkenchef Peter Husum Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. 1 I menuen vælges Arbejdsgivere. 2 30

31 2 1 31

32 3.1.b. - I filmene med elever kan eleverne høre, hvilke oplevelser andre unge har haft med ansættelsessamtaler. Eleverne får her et indblik i, hvordan det føles at være til en samtale. De hører om, hvad der konkret er blevet spurgt til og talt om. DISSE FILM KAN ANBEFALES Kontorelev Yacin Yuksel Elev Halime Bozkurt Elev Michael Slyngborg Larsen Tanja Gwinner, praktikelev Filmene ligger under fanen Inspirationsvideoer. 1 Vælg menupunktet Elever. 2 32

33 2 1 33

34 3.1.c. - Under området Samtalen 1 med hjemmesidens værter får eleverne gode råd til, hvordan de kan forberede sig til en samtale. Værterne fortæller, hvad man skal tænke på, når man skal til en samtale. 1 SE F.EKS. DISSE FILM: HR-konsulent Lise Christensen Elevansvarlig Jan Christensen Elev Halime Bozkurt Hvordan skal man være klædt til en ansættelsessamtale? I filmen Det første indtryk kan eleverne se, hvilke signaler forskellige tøjstile udsender. Filmen er primært rettet mod det merkantile område, men den kan bruges som udgangspunkt for en snak om passende/upassende påklædning eller om hvordan man giver hånd og ser en i øjnene. Få gode råd til, hvad man tager på til en ansættelsessamtale. 2 For at få sat gang i en diskussion i klassen kan man vise eleverne en eller flere af filmene under fanen Inspirationsvideoer, Satire- og diskussionsfilm. De første fem film viser situationer, som eleverne vil møde, når de søger praktikplads sat lidt på spidsen. Den karikerede form, som filmene har, gør det lettere at se de ting, eleverne skal være opmærksomme på og arbejde med. Find filmene under fanen Inspirationsvideoer, vælg menupunktet Satire- og diskussionsfilm. 34

35 2 1 35

36 BRUG AF APPEN De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: Tips til samtalen indeholder 23 punkter med råd til før og under samtalen. 1 Øv med mobilvideo indeholder 6 punkter om hvordan man kan øve sig på samtaler med mobilvideoer. 2 Mobilvideoerne kan bruges som hjælp til selvhjælp. De har den fordel, at eleven bliver opmærksom på sit kropssprog og på sit sprog og toneleje. 36

37 1 2 37

38 REFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL ELEVERNE Når eleverne har set filmene på GtilP.dk, kan de teste, om de er forberedt til en samtale ved at se, om de kan svare på disse refleksionsspørgsmål: FØR SAMTALEN Hvordan forbereder man sig til en samtale? Hvad skal man vide om virksomheden? Hvad skal man have med til samtalen? UNDER SAMTALEN Hvad skal man fortælle om sig selv? Er det i orden at være nervøs under en samtale? Hvordan kan man præsentere sig selv til en samtale? Hvad skal man have på til en samtale? 38

39 4. - EFTER AFSLAG Dette afsnit behandler ganske kort, hvad eleverne kan gøre for at komme videre, hvis de får afslag på deres praktikpladsansøgninger. Eleverne skal opnå kompetencer, der gør dem i stand til at bevare engagement og motivation på trods af afslag. HVORDAN ARBEJDER MAN MED ELEVER, DER HAR FÅET AFSLAG: Anerkend elevens følelser Giv eleven hjælp til at bearbejde sin sorg Styrk elevens engagement og motivation Saml alle elever, der har fået afslag og skab en fælles forståelse for, at der er andre, som er i samme båd Gør eleven opmærksom på, hvilke muligheder der er for at komme i skolepraktik Motiver eleven til at komme i gang med at søge praktikplads igen 39

40 BRUG AF FILM PÅ GTILP.DK Det er vigtigt, at eleverne ikke mister modet på trods af afslag. På GtilP.dk er der forskellige film, som kan bruges til at få råd og vejledning i denne situation. ELEVERNE KAN F.EKS. SE DISSE FILM MED PRAKTIKPLADSKONSULENTER At arbejde målrettet med sin praktikplads At få afslag og komme videre Få gode råd til, hvordan man kommer videre efter et afslag. Vælg fanen Inspirationsvideoer, menupunktet Praktikpladskonsulenter. 2 1 Det kan også anbefales at se filmen med tømrerlærlingen Omar Mohamud. Filmen ligger under Inspirationsvideoer, menupunktet Elever. 40

41 2 1 41

42 4.1.a. - Under området med hjemmesidens værter kan man finde inspiration til at komme videre. Det er vigtigt, at man ikke satser alt for snævert, når man søger praktikplads. 1 Find alternativer til ønskepraktikpladsen ved at udfylde Ønskelisten, som findes i Værktøjskassen. 2 Det kan være en hjælp for eleverne at få klarlagt deres grundlæggende værdier, når de skal udvide deres søgeområde. Værktøjskassen, som er placeret under skærmen med værtsfilmen, ligger et skema, som kan hjælpe eleverne med at afklare deres grundlæggende værdier. 3 42

43

44 BRUG AF APPEN De elever, der har downloadet GtilP-appen, kan med fordel supplere filmene fra hjemmesiden med disse punkter i appen: Kom videre efter afslag Motiver dig selv Skolepraktik Kom videre efter afslag indeholder 16 punkter med fokus på, hvordan man kommer videre efter et afslag. 1 Motiver dig selv indeholder 9 punkter og har fokus på det at have den rigtige indstilling og på at sætte sig mål, som er opnåelige. 2 Skolepraktik indeholder 6 punkter, der gør opmærksom på muligheden for skolepraktik, hvis man ikke kan finde en praktikplads. 3 44

45

46 REFLEKSIONSSPØRGSMÅL TIL ELEVERNE Når eleverne har set filmene på GtilP.dk og arbejdet med at finde alternative søgeområder, kan de se, om de kan svare på følgende refleksionsspørgsmål: EFTER AFSLAG Hvordan kan man udvide sit søgeområde? Hvad kan man gøre for at bevare motivationen til at søge? Hvordan kan man bruge sit netværk? Hvilke muligheder er der for at komme i skolepraktik? Hvad kan man gøre anderledes/bedre for at styrke sine muligheder for at få en praktikplads? 46

47 47

48 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 48

Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere

Minimanual til brug af. Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside & app Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk Kolofon Indholdsfortegnelse Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside og app Vejledning til praktikpladskonsulenter

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Den personlige samtale

Den personlige samtale Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Gode råd, når du skal søge praktikplads

Gode råd, når du skal søge praktikplads Gode råd, når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads,

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Side 1 af 7 11/05/2013 InfoNyt Dyrepasseruddannelsen med specialet heste Efterår 2013 På dyrepasseruddannelsen ønsker vi at knytte en tæt kontakt til branchen, og derfor vil vi nu officielt udsende nyhedsbreve

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Flere og nye praktikpladser. Elever og mobilitet på HG

Flere og nye praktikpladser. Elever og mobilitet på HG Flere og nye praktikpladser Elever og mobilitet på HG Problematikken Vores elever på Hg søger ikke bredt nok, når de søger en praktikplads. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at eleverne kun søger

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Pro-AXP. Kom godt i gang med vikardelen

Pro-AXP. Kom godt i gang med vikardelen Pro-AXP Kom godt i gang med vikardelen Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Læsevejledning...3 2. Opret vikar...4 2.1. Opret ny vikar...5 2.2. Indkald vikar til møde...7 2.3. Find

Læs mere

Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService. Jobsøgning. Råd og vink fra PraktikService. Tietgen KompetenceCenter

Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService. Jobsøgning. Råd og vink fra PraktikService. Tietgen KompetenceCenter Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService Jobsøgning Råd og vink fra PraktikService Tietgen KompetenceCenter Jobsøgning - Råd og vink fra PraktikService - August 2009 TietgenSkolens PraktikService en

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere