FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning"

Transkript

1

2 FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret og strategisk med medarbejderne og deres ressourcer. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning Skulle du have spørgsmål til emnet, er du altid meget velkommen til at kontakte DS Håndværk & Industris uddannelsesafdeling for en nærmere dialog. 2 Fakta om rekruttering

3 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Rekruttering...5 Hjælpespørgsmål til udarbejdelse af jobanalyse...5 Skabelon til opstilling af kvalifikationskrav...6 Annoncering... 7 Disposition til stillingsopslag... 7 Ligebehandlingsloven... 7 Lov om forskelsbehandling... 7 Udvælgelse...8 Interview...8 Eksempel på interviewskema...9 Lovgivning Introduktion af den nye medarbejder Lovgivning Fakta om rekruttering

5 REKRUTTERING Rekruttering og ansættelse af en ny medarbejder bør betragtes som en investering i virksomhedens fremtid, hvilket understreger vigtigheden af, at det er den rigtige medarbejder, man ansætter. Eksempelvis vil en medarbejder, der stopper inden for de første måneder være en omkostning for virksomheden, idet medarbejderen ikke får mulighed for, at tjene sig selv ind igen og derved dække de omkostninger, der har været forbundet med rekruttering, ansættelse, oplæring og drift af medarbejderen i den forgangne periode. Der kan være to grunde til, at en virksomhed søger en ny medarbejder: virksomheden ønsker at udvide eller en medarbejder forlader sin stilling. Uanset af hvilken grund, man søger en ny medarbejder, er det en god ide at få overblik over hvilke arbejdsopgaver, der skal løses fremover. Til dette formål udarbejdes en jobanalyse, der har til formål at vise hvilke krav, der skal fokuseres på ved rekrutteringen. Udarbejdelsen af en jobanalyse er mindst lige så vigtig ved oprettelsen af en ny, som ved en eksisterende stilling. Uden en jobanalyse af en eksisterende stilling, vil der være en stor risiko for bare at erstatte den afgående medarbejder, med en der ligner så meget som muligt uden hensyntagen til virksomhedens/jobbets udvikling. Jobanalysen danner baggrund for udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse som har til formål at: Skabe overblik over hvem der laver hvad Sikre at alle arbejdsopgaver bliver udført Sikre at medarbejderen kender alle sine arbejdsopgaver og beføjelser HJÆLPEMIDLER TIL UDARBEJDELSE AF JOBANALYSE Hjælpespørgsmål til jobanalyse Hvilke opgaver løses i dag? Hvilke resultater skal der skabes og dermed hvilke opgaver skal der løses i fremtiden? Hvordan arbejdes der på at opfylde mål? Hvilke adfærdstyper belønnes? Hvordan ledes stillingen? Hvilke udviklingsmuligheder og krav er der i jobbet? På hvilken måde har ansvarsområderne og resultatkravene for dette job forandret sig? Hvordan forventes ansvarsområderne og resultatkravene at se ud i fremtiden? Hvordan kan/skal opgaverne løses? Hvilke opgaver vil i fremtiden falde bort og hvilke kan komme til? Hvilke kompetencer forestiller man sig, at der i stigende grad vil blive brugt i fremtiden? Hvilken baggrund med hensyn til uddannelse og erfaring mener man der er relevante for at kunne Skabe de ønskede resultater? Stillingsbeskrivelser bør revideres jævnligt, f.eks. i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Jobanalysen og stillingsbeskrivelsen bruges når kvalifikationskravene til den nye medarbejder fastsættes. Kvalifikationskravene bør, for overblikkets skyld, opdeles i: Afgørende Væsentlige Ønskelige 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 5

6 Skabelon til opstilling af kvalifikationskrav kan også hentes på Kvalifikationskrav til stillingen som Dato: Formelle uddannelser Ønskelig Væsentlig Afgørende (krav) Bemærkning - uddannet inden for... - certifikat inden for... - efteruddannelse inden for... Erfaring og faglig viden Ønskelig Væsentlig Afgørende (krav) Bemærkning - Mindst 2 års erfaring med... - kendskab til... - Erfaring med... Personlige egenskaber Ønskelig Væsentlig Afgørende (krav) Bemærkning - gode samarbejdsevner - stor selvstændighed - ansvarsbevidst - god til at arbejde under pres - serviceminded Skemaet kan efter udfyldelse af kvalifikationskravene, anvendes i forbindelse med vurdering af de enkelte ansøgere. Dette kan gøres ved at anvende feltet Bemærkninger til at vægte ansøgerens opfyldelse af de enkelte punkter med karakteren 1-5. (1 = laveste grad og 5 = højeste grad af opfyldelse) 6 Fakta om rekruttering

7 ANNONCERING Den ledige stilling kan annonceres såvel internt som eksternt. Intern rekruttering kan i mange tilfælde være en fordel. Dels kan uudnyttede ressourcer sættes i spil ved intern jobrotation og dels kan det opfattes som anerkendelse af den pågældende medarbejder. Ved ekstern rekruttering skal man, efter valg af medie, udforme en jobannonce. Her er det vigtigt, at man husker det er en invitation man laver så tænk over hvem der inviteres og hvem der ikke inviteres. Vær derfor ærlig omkring beskrivelse af virksomheden og stil ultimative krav, hvor det er nødvendigt. Ved udarbejdelsen af stillingsannoncen bør der tages hensyn til hvor man vælger at annoncere. Er det på Internettet hvor og er de mest anvendte eller er det i den trykte dagspresse. Uanset hvilket medie der vælges, skal ligebehandlingsloven og lov om forskelsbehandling overholdes. Disposition til stillingsopslag Jobtype - Definér altid om der er tale om en fast stilling, deltidsjob osv. Arbejdssted - Her beskrives, hvor medarbejderen rent fysisk skal arbejde Jobtitel - Lav en enkel, men dog præcis beskrivelse af jobtitlen Beskrivelse - Beskriv her hvad stillingen går ud på, hvilke krav I stiller - og ikke mindst, hvad kan ansøgeren forvente. Kontaktoplysninger - Hvem er kontaktperson? Hvortil skal ansøgningen sendes? Oplysninger om virksomheden - Lav en kort profiltekst om virksomheden, indsæt gerne link eller henvisning til egen hjemmeside, så ansøgeren kan søge yderligere informationer Ansøgningsfrist Ligebehandlingsloven Der må ikke søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Såfremt stillingensbetegnelsen er kønsbetonet kan kravet om kønsneutralitet opfyldes ved at tilføje m/k. Det er dog ikke tilladt at skrive mand m/k eller kvinde m/k. Lov om forskelsbehandling Der må ikke søges eller foretrækkes personer af en bestemt race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- eller etniskoprindelse. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 7

8 UDVÆLGELSE Ansøgeren er såvel som virksomheden, der skal ansætte, interesseret i at få afviklet ansøgningsprocessen så hurtigt som muligt. Lad aldrig en dygtig og måske den rette ansøger gå til spilde, men sørg for at svare på ansøgningerne med det samme. Det er positivt for ansøgeren at få hurtig feedback - det vil vedkommende sætte pris på. Som virksomhed skal man være parat til at ansætte den dygtige medarbejder, før konkurrenterne gør det! Når alle ansøgninger er modtaget gennemgås disse og der udvælges et antal til personlig samtale. For overskuelighedens skyld er det en god ide at lave et skema med alle ansøgere opført. Der bør i skemaet indgå felter som: Navn (på ansøger), afkrydsnings felt om hvorvidt ansøger opfylder kvalifikationskrav, hvilke kvalifikationer ansøgeren har derudover, bemærkninger samt en samlet vurdering (se skema kvalifikationskrav til... samt Interviewskema ) Hurtigt svar giver som tidligere nævnt et godt indtryk af virksomheden. Eventuelt kan der sendes et standardafslag til de ansøgere, der ikke har interesse. Indkald dernæst de ansøgere til samtale, der bedst matcher virksomhedens forventninger, ønsker og krav. INTERVIEW Det er vigtigt at forberede sig grundigt på ansættelsessamtalen. Ved at tage udgangspunkt i den samme disposition for alle samtaler, bliver det efterfølgende lettere at sammenligne ansøgerne. afklar hvem i virksomheden, der skal deltage i interviewene oprids forudsætningerne i starten af interviewet f.eks. hvor lang tid I har til samtalen, hvor mange I har indkaldt til samtale etc. forklar enten i begyndelsen eller undervejs, hvad arbejdet består i afsæt tilstrækkelig med tid til interviewet lyt, tal ikke for meget selv. Arbejd for at det skal blive en god dialog anvend åbne spørgsmål, der indledes med hv-ord, dvs. hvad, hvordan, hvornår etc. vent med personlige spørgsmål til I har opnået en god kontakt lav notater, så du/i kan huske både under og efter interviewet 8 Fakta om rekruttering

9 Eksempel på interviewskema, kan også hentes på Ansøgers navn Uddannelse Ansøgers kvalifikationer Relevant joberfaring Vurdering af potentiale* De vigtigste opgaver Andre interesser (fritid, rejser, sprog, motivation, karriereønsker mv.) Interviewers bemærkninger (tøj, håndtryk, øjne, selvtillid m.v.) Referencer hvem kan vi ringe til? Ansættelse anbefales Interviewresultat* *(1 = laveste grad og 5 = højeste grad) 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 9

10 Lovgivning Det er under samtalen tilladt at spørge ansøgeren, om vedkommende har eller har haft sygdomme eller symptomer på sygdomme såfremt disse har væsentlig betydning for ansøgerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Ifølge ligebehandlingsloven må der ikke lægges vægt på eventuelle oplysninger om graviditet ved ansættelse. Der kan heller ikke kræves svar om graviditet fra ansøgeren, medmindre der er mindre end 3 måneder til, at ansøgeren skal nedkomme. Udpeg en fadder, mentor eller kontaktperson for den nye medarbejder. Er der ingen andre i virksomheden, der kan påtage sig opgaven, bør det være en leder, der regelmæssigt er i kontakt med medarbejderen. Kontaktpersonens opgave er bl.a. at vise den nye medarbejder til rette og introducere til kollegaer, arbejdsopgaver, rutiner i virksomheden m.m. Virksomhedens leder bør tillige informere nye medarbejdere om virksomhedens vision og mål samt gennemgå eventuelle spørgsmål til virksomhedens personalehåndbog Det kan være en god ide, at følge op på medarbejderens tiltrædelse ved at afholde en medarbejdersamtale, eksempelvis et par måneder inde i tiltrædelsesperioden. Under samtalen kan der følges op på medarbejderens arbejdsopgaver, fastsættes mål for medarbejderens videre indsats m.v. Se Fakta om medarbejderudviklingssamtalen. INTRODUKTION AF DEN NYE MEDARBEJDER Nogle dage inden den nyansatte skal starte på sit nye job, kan det være en god ide at sende et brev, der byder medarbejderen velkommen, samt give forskellig praktisk information om hvad der skal ske første arbejdsdag. Virksomhedens personalehåndbog kan vedlægges dette brev, således at den nye medarbejder har mulighed for, at sætte sig yderligere ind i virksomhedens personalepolitik. Lovgivning Arbejdsgiveren har pligt til skriftligt at bekræfte de regler, der gælder for ansættelsesforholdet og at komme med disse oplysninger senest én måned efter, ansættelsesforholdet er begyndt. De oplysninger, som arbejdsgiveren har pligt til at give, vedrører de allerede aftalte ansættelsesvilkår. Ved benyttelse af DS Håndværk & Industris ansættelsesaftaler, som kan hentes på opfyldes samtlige krav til ansættelsesaftaler. 10 Fakta om rekruttering

11 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri 11

12 DS Håndværk & Industri Magnoliavej Odense SV tlf fax

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere 2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere FORORD Denne lille guide om fastholdelse af medarbejdere er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Professionel og gennemtænkt

Professionel og gennemtænkt Professionel og gennemtænkt rekruttering Professionel og gennemtænkt rekruttering af Steffen Marstrand, steffen.marstrand@get2net.dk Indledning Er hastværk lastværk? Lederen i afdelingen har registreret

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 1 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 FIND DEN RIGTIGE LEDER En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner Rapport_enKolonne.indd 3 01/03/07

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere