Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010."

Transkript

1 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent, referent og stemmetæller. Kiss blev valgt til, at være ordstyrer og Dorthe blev referent. Johnny og Jan blev stemmetæller. 4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er lovlig, da der er blevet indkaldt til tiden i henhold til paragrafferne. Bestyrelsen vil gerne have 2 ekstra punkter på dagsorden. Punkt 7. Valg af kasserer Punkt. 8. Ændring af paragraf 1 i vedtægterne. 5. Formandens beretning. (er vedlagt referatet) Ekstraordinær generalforsamling Formands beretning. Baggrunden for at vi desværre er nødt, til at indkalde jer til endnu en generalforsamling, er at et flertal i bestyrelsen, har har stemt for at vi ikke vil arbejde sammen med Flemming. Flemming vil så ikke forlade bestyrelsen frivilligt og da der intet er i vores vedtægter, om en sådan sag, vælger vi at lade generalforsamling afgøre situationen. Grunden til af vi ikke vil arbejde med Flemming, er nogle groft injurierende mail og indpakkede trusler. Vi har mistet tilliden til at Flemming kan udføre et seriøst samarbejde, hvis en mindre kommentar, kan udløse en så uforskammet tilsvining af et andet bestyrelsesmedlem. Hvad vil der så ske næste gang nogen kommenterer Flemming. Det i skal tage stilling til, er alene om den formulering Flemming bruger i sine mail, er aksetabel, om han så har ret eller uret i sine beskyldninger, er uvedkommende, det ene og alene tonen i mailen vi skal diskutere. Vi kan så efterfølgende, tage en diskussion, om takt og tone. Vi har en del sladderkoner af begge køn, i foreningen. Det er de mest utrolige rygter de kan sætte i omløb, ( som regel uden bund i nogen virkelighed ) desværre er der mange der lytter til det, uden at stille kritiske spørgsmål, prøv en gang at bruge det kritiske øre og tænk over hvad der bliver sagt. Jeg har mange gange bedt nogen om at forklare deres udtalelse, men sjovt nok forsvinder de hver gang de ser mig, det kan jo undre. Gør som de fornuftige, stil spørgsmål til de relevante personer der har med sagerne at gøre, der er som regel en fornuftig forklaring til tingene. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det bevist eller de simpelthen er så dumme, at de ikke tænker over konsekvenserne, men de ret alvorlige. Hvem tør efterhånden stå bag baren eller stå for maden om fredagen, hvis men efterfølgende skal høre rygter om økonomien. Faktisk har vi en sund økonomi, men den sidste månedstid, har den dårlige stemning gjort at mange ikke har lyst til at komme, og ja så dykker vores økonomi. Lad tage en snak om økonomien. Ja vi har brugt mange penge i 2009, den største samlede udgiftpost er kulisselageret, det kostede os 59,669 kr. at holde fester i 2009, indtægterne kom op i 29,714, Så et underskud på -29,955 kr. i samme tal for 2008 er på kr. og for 2007 sørme et overskud på 143 kr. For 2010 har vi skåret kraftigt i udgifterne, ved afholdelse af fester. Leje af disco anlæg er helt væk, det giver alene en besparelse på 1625 kr. pr. fest, det kan man så gange op med antal fester og så er det jo et anseligt beløb. Ligeledes har vi sparet DJ væk og bruger egne kræfter, yderligere besparelse på kr. pr. fest, men stadig har vi de faste udgifter til kulisselageret, som dørmand 1800 kr. PR. 400 kr. coda/gramex 500 kr. forsikring 180 kr. Samlet 2880 kr. Vores opsparing er faldet fra kr. ved årets start, til kr. ved årets slutning. Det et fald på kr. Ja mange penge og hvad er de så brugt til. Denne bestyrelse startede i april med ca kr. på driftskontoen, de blev

2 hurtigt brugt til diverse udgifter til fester og indkøb af biletter til rock i lunden, hyttetur osv var vi så nødt til at hæve kr. til den alm. drift. De rakte så frem til , hvor vi hævede kr. Der lå en regning fra kulissen på 4100 kr. og vi skulle til landsmøde i KBH. Det kostede 5122 kr. at være til landsmøde. Samlet har landsforeningen kostet os 9682 kr. for Den 25-9 betalte vi indskud i smedegade kr lå der igen en regning fra kulissen på kr. ja så var driftskontoen igen i nul besluttede vi os for at hæve kr. fra opsparingen, som så skulle dække resten af året inc. Indretning at smedegade og det kom til at passe, med 777,69 kr. tilbage på driftskontoen. Indretning af smedegade har kostet Ca kr. indkøb til bar ca kr. salg den første måned kr. Af andre interessante tal, kan jeg nævne kontingent som vi fik kr. ind ved ( kr kr. ). entre på kulisselageret kr. ( kr kr. ). Disse tal som jeg nævner her, er nogle som jeg har regnet mig frem til, via kasserapporten, så jeg må sige der er kan opstå nogle små justeringer, men jeg regner tallene for at være dækkende. Det fører så frem til manglende regnskab, som vi af flere forskellige årsager ikke har fået lavet. Anitta og mig har prøvet at lave januar og februar 2009, men må indrømme at vi ikke kan klare det regnskabs program klubben bruger. Det har så ført til at Anitta desværre har forladt posten som kasserer. Vi har så to valgmuligheder her, enten kan vi stille os tilfreds med den kasserapport, bestyrelsen har lavet, taste slut tallene ind for 2009 og starte på 2010 eller vi samler en task gruppe der taster regnskabet for 2009 ind. Personligt vil jeg helst at vi får ordnet regnskabet og vil gerne hjælpe, dog ikke med at indtaste. Vi skal have en ny kasserer! Vi kan så vælge at lade et bogholder firma ordne regnskabet, det vil koste os ca kr. om året, men er en oplagt mulighed. Mig bekendt har regnskabet altid været et problem, i hele klubbens levetid, så måske er det løsningen. Vi skal også tænke på at vi er momsregistreret nu, så der er større krav til regnskab nu og vi er allerede bagud for Vel mødt og lad os få et godt møde. Mogens Munk Formandens beretning er vedtaget med: 28 stemmer for, 0 imod og 4 hverken for eller i mod. 6. Afstemning om bestyrelsesmedlem er værdigt til, at sidde i bestyrelsen. Da Flemming Elimar Jensen. ca. en time før generalforsamlingen meldte sig ud af bestyrelsen via en mail. Vedlagt referatet. Til bestyrelsesmedlemmer i Single Rock CAFE Horsens også til formanden Mogens M. NIelsen Undertegnede, Flemming Elimar Jensen, bestyrelsesmedlem i Single Rock Cafe, Horsens, trækker mig hermed fra min bestyrelsespost med omgående virkning. Meldte mig ind i foreningen for at gøre en indsats, men har hurtigt fattet, at dette ikke på alle niveauer er muligt p.g.a. den topstyring, der hersker i Single Rock Cafe i Horsens. Specielt er det åbenbart forbudt at spørge til medlemskartotek og økonomi omkring det store svind i baren. Jeg skal kun beklage, at det tidsmæssigt ikke er muligt for mig at deltage i generalforsamlingen, da jeg allerede for flere måneder siden har lejet en stadeplads på Viborg Middelaldermarked. Horsens, den 29. maj 2010 mvh Flemming Samme besked er opså oprettet på FaceBOOK Siden af SRC Horsens,

3 Mogens uddeler kopier af de mails som hele sagen omhandler. Resten af bestyrelsen ville gerne høre generalforsamlingen om, hvordan man behandler andre bestyrelsesmedlemmer og tonen i den måde man tale og skriver til hinanden? Oprindelig var oplægget, at resten af bestyrelsen ikke ville samarbejde med Flemming mere. - Der var flere fra tidligere bestyrelser som har meldt sig ud pga. Lotte. - Det blev tilbage bevist af et tidligere medlem, som kunne fortælle, hvorfor de navngivende medlemmer havde forladt bestyrelsen. - De her beskyldninger skader foreningen Lotte håber, at nu stoppe hele diskussionen omkring det her. Da det tager meget hårdt på hende. Da hun aldrig har sagt det omkring Steffen var syg eller ej. Mogens fortæller, at der går mange rygter ud i byen om, at formanden har taget af kassen. Især at han skulle have stukket pengene fra nytårsaften i egen lomme. - Flere har hørt det rundt omkring hos naboer eller arbejdskollegaer - Denne diskussion skal stoppe nu efter i dag - Håber ikke, at nye medlemmer bliver skræmt væk pga. dette. - Har aldrig hørt om det - Det er startede, da huset var købt og det første fælles spisning var løbet af staben. Der bliver Mogens ringet op af Næring/nydelses, at de havde fået en klage over, at der blev lavet mad. Det er løst. - Der er ingen som tør være kasserer pga. Mogens vil selv styre det. Anita som har trukket sig som kasserer(hun blev valgt på den ordinære generalforsamling d ) Hun siger at hun følte, at hun var dum, og at Mogens ikke havde respekt for hende. Da hun ville tælle noget op i baren på en fredag. Hun og Mogens var uenig om hvordan det skulle laves. Bente fra bestyrelsen fortæller, at det er en klar aftale, at det er den ansvarlige for baren som tæller kassen op. Når der lukkes. - Regler for hvem der tæller hvad op i baren. Skal skrives ned. - Anita måtte have misforstået hvem der gjorde hvad. - Der har altid været problemer med regnskabet. F.eks. måtte den 1. Ordinær generalforsamling af lyses pga. manglende regnskab. - Der er ikke penge til at betale husleje efter den 1. juni.

4 - Stol på Mogens - Hvad er det Anita vil med, det her? Mogens henter kassebogen og fremlægger hvad der er af beløb efter den 1. juni. 10. Pr er der i en beholdning ,- Husleje 6.300,- Varme 500,- Vand 100,- I alt + Moms 8.625,- Bente siger, at fra nu af, stopper alle med at bringe alle de rygter rundt i byen. 7. Valg af kasserer. Tommy Simonsen blev valgt med enstemmighed. Tommy forslår, at man bruger en ekstern til, at lave 2009 regnskabet. Samtidig med, at der bliver fundet et nemt regnskabsprogram til kassereren. Mogens vil gerne have hele regnskabet tastet ind, så der kan blive ryddet op i det. Johnny forslår, at der bliver stemt om det. For at stoppe alle rygterne på en gang. Der er flere som kender regnskabsfolk som kan gøre det for under kr. Skal der hyres en ekstern til, at ordne regnskabet. Dette forslag ved tages enstemmigt. Valg af revisor: Dorthe Aaberg 8. Ændring af paragraf 1. Nu 1:Foreningens navn er Single Rock Cafe. Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune. Ændring 1: Forening er en selvstændig forening under Single Rock Café Danmark, der ejer navnet og konceptet. SRC Horsens er medstifter af SCR Danmark og forpligter sig til at arbejde indenfor dennes koncept. - Er det samme koncept som tidligere? - Ja det er samme koncept - Hvorfor blev det stemt ned? - Det var sendt til afstemning sammen med noget andet og derfor blev det ikke vedtaget.

5 Keld siger, at singlerock.dk regler gælder ikke for selv Horsens afdelingen. Vi har vores egne vedtægter. Vi er medejer af navne. Det er en formalisering af vores medlemskab af SCR.dk Hvis vi lukker tilfalder den gæld vi har til SCR.dk dem. Resten kan vi gøre med som vi vil. Det blev enstemmig vedtaget for ændringen af. 9. Evt. Johnny vil gerne have vi ser positiv på hvordan foreningen køres frem over. Tror på bestyrelsen. Keld var meget bekymret over sprogbruget på generalforsamlingen, men synes at vi kom et meget langt stykke. Synes vi skal bruge den som en slags brain-storm som vi bruger til, at komme videre. Mogens fortæller, at i denne måned manglede der kr. til huslejen og det er første gang, at man ikke har tjent til huslejen i baren og huset. Der er landsmøde i SCR.dk til september 2010 i Horsens. Da Flemming Elimar Jensen udtræder af bestyrelsen indtræder i stedet for 1. Suppleant Svend Aage Karlsen. Referent Dorthe Aaberg

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere