User Guide (Brugervejledning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User Guide (Brugervejledning)"

Transkript

1 User Guide (Brugervejledning) VibeTM juni 2012

2 Juridiske meddelelser Novell, Inc. giver ikke nogen erklæring eller garanti, hvad angår indhold eller brug af denne dokumentation, og fralægger sig udtrykkeligt alle udtrykkelige eller underforstående garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Novell, Inc. forbeholder sig endvidere retten til at revidere denne udgivelse og til at foretage ændringer i indholdet til enhver tid uden at være forpligtet til at meddele disse revisioner eller ændringer til nogen person eller enhed. Novell, Inc. giver derudover ingen erklæringer eller garantier vedrørende software og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige eller underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Novell, Inc. forbeholder sig endvidere til enhver tid retten til at foretage ændringer i alle dele af Novell-softwaren uden at være forpligtet til at meddele disse ændringer til nogen person eller enhed. Alle produkter eller tekniske oplysninger, der er omhandlet i denne aftale, kan være underlagt amerikanske eksportbegrænsninger og handelslovgivningen i andre lande. Du erklærer, at du vil overholde alle bestemmelser om eksportbegrænsninger og indhente de krævede tilladelser eller bemyndigelser til at eksportere, reeksportere eller importere produkter. Du erklærer, at du ikke vil eksportere eller reeksportere til parter, der i øjeblikket er anført på amerikanske eksportforbudslister, lande med embargo eller terroristlande, jf. de amerikanske eksportlove. Du accepterer, at du ikke vil anvende produkter til forbudte formål inden for atomvåben, missilvåben eller kemiske og biologiske våben. Se websiden Novell International Trade Services (http://www.novell.com/info/exports/) for at få flere oplysninger om eksport af Novellsoftware. Novell påtager sig intet ansvar, hvis du ikke indhenter de nødvendige eksportgodkendelser. Copyright Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, fotokopieres, gemmes i et registreringssystem eller videregives uden udgivers udtrykkelige skriftlige tilladelse. Novell, Inc South Novell Place Provo, UT U.S.A. Onlinedokumentation: Du kan få adgang til den seneste onlinedokumentation til dette og andre Novell-produkter på Novells dokumentationswebsted (http://www.novell.com/documentation). Novell-varemærker: Novell-varemærkerne er anført på listen med Novell-varemærker og -servicemærker (http:// Tredjepartsmaterialer: Alle tredjepartsvaremærker ejes af deres respektive ejere.

3 Indhold Om denne vejledning 7 1 Introduktion Start af Novell Vibe Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Om kolofonen Om navigationspanelet Om handlingsværktøjslinjen Om relevansfanerne på hjemmesiden i dit personlige arbejdsområde Om indholdsområdet Konfigurere dit personlige arbejdsområde Redigere din profil Branding af dit arbejdsområde Oprette et teamarbejdsområde Brug af mapper i Novell Vibe Diskussion Blog Kalender Gæstebog Filer Milepæle Mikroblog Spejlede filer Fotoalbum Spørgeundersøgelser Opgaver Wiki Indhentning af oplysninger Søge efter oplysninger Bruge grundlæggende søgning Søgning efter bestemte personer, steder eller mærkede elementer Bruge avanceret søgning Søgning efter slettede elementer Gemme og genbruge søgninger Lokalisering af en fagekspert Lokalisering af et relevant arbejdsområde eller mappe Abonnement på en mappe eller post Abonnement på en mappe Abonnement på en post Vælge beskedtyper og leveringsdestinationer Tilføje og ændre leveringsdestinationer Tilsidesættelse af beskedindstillinger på højere niveau Administration og brug af arbejdsområder Generel administration af arbejdsområder Oprettelse af et nyt arbejdsområde Ændring af et arbejdsområde Sletning af et arbejdsområde Indhold 3

4 3.1.4 Fortrydelse af sletning af et arbejdsområde Kopiering af et arbejdsområde Flytning af et arbejdsområde Tilføjelse af et underarbejdsområde Tilføjelse af yderligere mapper til et arbejdsområde Oprettelse af aktivitetsrapporter for et arbejdsområde Definition af en brugervenlig URL-adresse til et arbejdsområde eller en mappe Indstilling af en datakvote for et arbejdsområde Tilpasning af arbejdsområdevisningen Branding af et arbejdsområde Visning af YouTube-videoer i et arbejdsområde Administration og brug af mapper Oprettelse af ny mappe Ændring af en mappe Konfiguration af mappekolonner Vise og skjule kolonner Omdøbning af kolonner Sortering af kolonner Justering af kolonnebredde Gendannelse af kolonnestandarder Indstilling af en datakvote for en mappe Brug af filtre på mapper Oprettelse af et filter Anvendelse af et eksisterende filter Ændring af et filter Sletning af et filter Arbejde med mappeposter Oprettelse af en mappepost Udfyldelse af postformularen Oprettelse af en postbeskrivelse Oprettelse af et link til en mappe eller mappepost Oprette et link til en post i den aktuelle mappe Oprettelse af et link til en anden mappe eller en post i en anden mappe Oprettelse af et link til en ekstern side på internettet Kommentering af en mappepost Ændring af en mappepost Ændring af alle afsnit i en post Ændring af beskrivelsesafsnittet i en post Låsning af en mappepost Flytning af en mappepost Flytning af en enkelt post Flytning af flere poster Kopiering af en mappepost Kopiering af en enkelt post Kopiering af flere poster Sletning af en mappepost Sletning af en enkelt post Sletning af flere poster Fortrydelse af sletning af en mappepost Underretning af andre om en mappepost Deling af en post Afsendelse af en om en post Abonnement på en mappepost Mærkning af en mappepost Indhold

5 5.13 Arbejde med filer i en mappepost Oprettelse af en filpost Vedhæftning af filer til en mappepost Visning af filer i skrivebeskyttet tilstand Redigering af filer Overførsel af filer Hentning af WebDAV-URL'en til en fil Tilføjelse af en note om en fil eller filversion Indstilling af filstatus Brug af versionskontrol sammen med filer Visning af historikken for en post Visning af tidligere versioner af en post Sammenligning af en posts versioner Tilbageførsel af en post til en tidligere version Visning af YouTube-videoer i en mappepost Visning af billeder i en mappepost Klassificering af en mappepost Konfiguration af posters visningstypografi Udskrivning af en mappepost A Fejlfinding 61 A.1 Vibe-grænsefladen vises ikke korrekt A.2 Om spejlede mapper A.3 Kan ikke redigere filer, der er vedhæftet til poster A.3.1 Ændring af standardeditorindstillinger for en enkelt filtype A.3.2 Ændre standardeditorindstillingerne for alle filtyper A.3.3 Ændring af standardeditorindstillingerne, når editoren ikke er installeret på standardplaceringen A.4 Kan ikke overføre en fil, fordi den er for stor A.4.1 Forøge standardmængden af hukommelse i Windows A.4.2 Forøge standardmængden af hukommelse på Linux A.5 Filer, der indeholder udvidede tegn eller dobbeltbyte-tegn i filnavnet, er beskadigede, når zipfilen er pakket ud A.6 Overfør applet-problemer på SLED 10 SP A.7 Applet til redigering på stedet fungerer ikke på Mac A.7.1 Appletten til redigering på stedet fungerer ikke med OpenOffice A.7.2 Appletten til redigering på stedet fungerer ikke med Microsoft Office Indhold 5

6 6 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

7 Om denne vejledning I brugervejledningen til Novell Vibe 3.3 beskrives det, hvordan du bruger Novell Vibe-produktet. Denne vejledning indeholder følgende emner: Kapitel 1, Introduktion, på side 9 Kapitel 2, Indhentning af oplysninger, på side 17 Kapitel 3, Administration og brug af arbejdsområder, på side 27 Kapitel 4, Administration og brug af mapper, på side 33 Kapitel 5, Arbejde med mappeposter, på side 39 Appendiks A, Fejlfinding, på side 61 Målgruppe Denne vejledning er beregnet til alle nye brugere af Novell Vibe. Feedback Vi vil gerne have dine kommentarer og forslag i forbindelse med denne manual og den øvrige dokumentation, som er inkluderet i dette produkt. Benyt brugerkommentarfunktionen nederst på hver side i onlinedokumentationen. Dokumentationsopdateringer Du kan få den nyeste version af denne vejledning ved at besøge webstedet for dokumentation til Novell Vibe 3.3 (http://www.novell.com/documentation/vibe33). Yderligere dokumentation og ressourcer Du kan finde yderligere oplysninger i Novell Vibe-dokumentationen, som er tilgængelig på webstedet for dokumentation til Novell Vibe 3.3 (http://www.novell.com/documentation/vibe33). Du får adgang til Novell Vibe Brugervejledning i Novell Vibe ved at klikke på ikonet Hjælp (spørgsmålstegn). Se Novell Vibe Resource Library (http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/) for at få yderligere oplysninger og ressourcer, herunder brugerdefinerede formularer, der kan hentes, og arbejdsprocesser, relevante artikler m.m. Om denne vejledning 7

8 8 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

9 1 1Introduktion Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde. Afsnit 1.1, Start af Novell Vibe, på side 9 Afsnit 1.2, Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende, på side 9 Afsnit 1.3, Konfigurere dit personlige arbejdsområde, på side 12 Afsnit 1.4, Oprette et teamarbejdsområde, på side 13 Afsnit 1.5, Brug af mapper i Novell Vibe, på side Start af Novell Vibe 1 Start en webbrowser (f.eks. Mozilla Firefox eller Internet Explorer). 2 Gå til URL-adressen til virksomhedens Novell Vibe-websted. 3 Angiv dit Vibe-brugernavn i feltet Bruger-id. 4 Angiv din Vibe-adgangskode i feltet Adgangskode. Hvis du ikke kender dit Vibe-brugernavn og -adgangskode, skal du kontakte Vibeadministratoren. 5 Klik på OK. 1.2 Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Når du første gang starter Novell Vibe, ser du siden Nyheder. Denne side viser dig nyhederne i dine team, favoritsteder mv. Du kan nemt navigere til dit personlige arbejdsområde ved at klikke på Mit arbejdsområde, som indeholder følgende værktøjslinjer og funktioner: Introduktion 9

10 1.2.1 Om kolofonen Kolofonen indeholder følgende funktioner: Link til personligt arbejdsområde: Få hurtigt adgang til dit personlige arbejdsområde ved at klikke på linket med dit navn. Logout-link: Logger dig af Vibe-webstedet. Indstillinger: viser følgende indstillinger: Personlige indstillinger: viser dine personlige indstillinger, f.eks. den måde, poster skal vises på, og hvor mange poster der skal vises på en given side. Nyhedsfeeds: viser live feeds af de seneste poster i dine teams, steder, du følger, eller på tværs af hele stedet. Vibe-ressourcebibliotek: viser Vibe-ressourcebiblioteket, som indeholder yderligere oplysninger og ressourcer, herunder brugerdefinerede formularer og arbejdsprocesser, relevante artikler m.m., der kan overføres. Hjælp: viser dokumentationen i Vibe Hjælp Om navigationspanelet Navigationspanelet indeholder et navigationstræ, som viser det aktuelle arbejdsområde og alle underarbejdsområder og undermapper Om handlingsværktøjslinjen Handlingsværktøjslinjen indeholder følgende funktioner: 10 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

11 Ikon for udvid/skjul navigationspanel: skjuler og viser navigationspanelet. Ikon for udvid/skjul kolofon: skjuler og viser kolofonen. Ikonet for værktøjslinjen Arbejdsområde: viser værktøjslinjen Arbejdsområde, som du kan bruge til hurtigt at navigere til en vilkårlig placering, du har de fornødne rettigheder til. Mit arbejdsområde: Viser dit personlige arbejdsområde. Nyheder: Viser siden Nyheder, hvor du hurtigt kan se nyheder i dine teams, på dine favoritsteder og mere. Mine favoritter: Giver mulighed for at tilføje et sted som en favorit eller hurtigt at besøge dine favoritsteder på Vibe-webstedet. Mine teams: Viser links til alle de teamarbejdsområder, som du er medlem af. Seneste steder: Viser de steder, som du har besøgt for nylig. Arbejdsområde: (Denne indstilling vises kun, når du får vist et arbejdsområde). Indeholder forskellige funktioner, som du kan bruge til at administrere arbejdsområdet, herunder tilføje nye mapper, administrere adgangskontrol, konfigurere arbejdsområdet m.m. Mappe: (Denne indstilling vises kun, når du får vist en mappe). Indeholder forskellige funktioner, som du kan bruge til at administrere mappen, herunder tilføje nye mapper, administrere adgangskontrol, konfigurere mappen m.m. Vis: Kan bruges til at udføre forskellige opgaver, f.eks. få vist nyheder eller ulæste poster i arbejdsområdet eller mappen, få vist personer med adgang, få vist Vibe-udklipsholderen og få adgang til Vibe-papirkurven. Søg: Kan bruges til at søge på hele stedet efter poster, steder og personer. Du kan finde fagspecialister eller se, hvilke oplysninger der er tilgængelige for et bestemt emne. Klik på ikonet Søgeindstillinger, hvis du vil søge specifikt efter en person, et sted eller et mærke. Du kan også bruge en gemt søgning eller foretage en avanceret søgning Om relevansfanerne på hjemmesiden i dit personlige arbejdsområde Hjemmesiden til dit personlige arbejdsområde indeholder forskellige faner, der er beregnet til at lette dit arbejde. Brug disse faner som et centralt sted, hvor du hurtigt kan få oplysninger om nye poster, kommende opgaver, dine daglige møder m.m. Nyheder: Kan bruges til hurtigt at se nye poster i dine teams, på steder, du følger, eller på hele webstedet. Nyeste: Giver dig mulighed for få vist poster, du har lagt ud for nylig, og poster, du har besøgt for nylig. Du kan få vist, hvem der for nylig har besøgt dit arbejdsområde, og se dine personlige mærker. Opgaver og kalendere: Giver dig mulighed for at få vist opgaver, der er tildelt dig, samt dagens begivenheder i de kalendere, som du følger. Mikroblogge og delte elementer: Giver dig mulighed for at få vist mikroblogposter for de personer, du følger, samt poster, som personer har delt med dig. Tilbehør: Indeholder et tilbehørspanel med poster fra dine gæstebogs-, blog- og fotoalbummapper. Introduktion 11

12 1.2.5 Om indholdsområdet Indholdsområdet i Vibe er det sted, hvor størstedelen af oplysninger vises, f.eks. arbejdsområder, mapper og poster. 1.3 Konfigurere dit personlige arbejdsområde Inden du begynder at benytte alle funktionerne i Novell Vibe, kan det være en god idé at tilpasse dit personlige arbejdsområde Redigere din profil Det kan være nødvendigt at opdatere din profil manuelt, så vigtige kontaktoplysninger vises, f.eks. -adresse, telefonnummer, tidszone og billede. En anden årsag til at ændre din profil er at tilkendegive dine færdigheder og erfaring over for andre Vibe-brugere. Én fordel ved Vibe er muligheden for at finde eksperter inden for et givet felt i organisationen. Som Vibe-bruger har du mulighed for at være fagekspert. BEMÆRK : Hvis du ikke kan ændre dine personlige oplysninger (f.eks. din adgangskode til Vibe) som beskrevet i dette afsnit, skyldes det sandsynligvis, at dine personlige oplysninger er ved at blive synkroniseret fra en ekstern adresseserver. Du skal kontakte Vibe-administratoren for at foretage ændringer. 1 Klik på linket Profil ud for dit navn og din avatar på startsiden i dit personlige arbejdsområde. eller Klik på ikonet for tilstedeværelse, der er placeret ud for en post, som du har oprettet eller ændret, og klik derefter på Profil. Din profil vises. Hvis du er ny bruger, indeholder din profil sandsynligvis ikke mange oplysninger. 2 Klik på Redigér øverst til højre i profilen. Brugersiden vises. 3 Skift adgangskode, -adresse, telefonnummer, tidszone, sprog på brugergrænsefladen, send et billede m.m. 4 Klik på OK, når du er færdig med at redigere din profil Branding af dit arbejdsområde Med et personligt brand til dit arbejdsområde kan du tilpasse arbejdsområdets udseende, så det passer mere til dig. 1 Navigér til dit personlige arbejdsområde. 2 Klik på Arbejdsområde > Brandarbejdsområde. Dialogboksen Arbejdsområde-/mappebranding åbnes. 3 Angiv følgende oplysninger for at oprette dit ønskede brand: 12 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

13 Brug brandingbillede: Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge rullelisten til at vælge et eksisterende billede, eller klik på ikonet Gennemse for at navigere til et billede i computerens filsystem. Brug avanceret branding: Vælg denne indstilling, og klik derefter på Avanceret, hvis du vil oprette et brand, som indeholder avancerede funktioner, f.eks. en YouTube-video. Du kan tilføje en YouTube-video i dit brandingafsnit ved at klikke på ikonet Video. Baggrundsbillede: Klik på ikonet Gennemse for at navigere til et billede på computerens filsystem. Den viste rulleliste indeholder kun billeder, hvis du bruger branding på et teamarbejdsområde, og hvis du har vedhæftet billeder til arbejdsområdet Baggrundsbilledet vises bag den almindelige branding. Stræk billede: Strækker baggrundsbilledet, så det fylder hele brandingområdet. Hvis du strækker baggrundsbilledet, tilsidesætter billedet baggrundsfarver, som du har angivet. Baggrundsfarve: Tilføjer en baggrundsfarve, som fylder hele brandingområdet. Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du klikke på farvens navn til højre for dette felt, vælge den nye farve og derefter klikke på OK. Hvis du har tilføjet et baggrundsbillede og strakt det, vises baggrundsfarven ikke. Tekstfarve: Ændrer tekstfarven i arbejdsområdets navn øverst til højre i brandingområdet. Hvis du vil ændre tekstfarven, skal du klikke på farvens navn til højre for dette felt, vælge den nye farve og derefter klikke på OK. Ryd branding: Klik på denne indstilling for at rydde alle aktuelle brandingvalg. 4 Klik på OK. Arbejdsområdet viser nu det brand, som du har oprettet. 1.4 Oprette et teamarbejdsområde Alle har i Novell Vibe som standard ret til at oprette et teamarbejdsområde. Teamarbejdsområder er den mest almindelige type arbejdsområde. De gør teammålene nemmere, da teammedlemmer hurtigt kan dele filer, dele ideer og samarbejde mere effektivt. Sådan oprettes et teamarbejdsområde: 1 Klik på ikonet Gennemse på handlingsværktøjslinjen, og udvid derefter Hjemmearbejdsområder i arbejdsområdetræet. Mappen Hjemmearbejdsområder er mappen på øverste niveau i arbejdsområdetræet og kan have et andet navn for din organisation. 2 Klik på Teamarbejdsområder. 3 Klik på Tilføj et teamarbejdsområde. Siden Tilføj et teamarbejdsområde åbnes. Hvis du ikke kan se indstillingen Tilføj et teamarbejdsområde, har du ikke fået tilladelse af webstedsadministratoren til at oprette et nyt arbejdsområde på dette niveau. Fortsæt med at udvide arbejdsområdetræet ved at følge organisationsenhedens sti, klik på navnet på den mappe, hvor du vil oprette det nye teamarbejdsområde, og klik derefter på Arbejdsområde > Nyt arbejdsområde. Sørg for at vælge Teamarbejdsområde i afsnittet Arbejdsområde. 4 Angiv følgende oplysninger: Titel: Giv arbejdsområdet en titel. Introduktion 13

14 Teammedlemmer: Angiv teammedlemmerne. Du kan angive enkelte brugere, hele grupper eller tilføje navne, der findes i din udklipsholder. Arbejdsområdemapper: Vælg de mapper, som arbejdsområdet skal indeholde. Hvis du senere beslutter, at der skal være flere mapper, kan du altid tilføje dem. Meddelelse: (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet, og skriv derefter en meddelelse i feltet Meddelelsestekst. Denne meddelelse informerer teammedlemmerne om, at arbejdsområdet eksisterer og kan også forklare værdien af arbejdsområdet. 5 Klik på OK for at oprette det nye arbejdsområde. 1.5 Brug af mapper i Novell Vibe Novell Vibe indeholder flere typer mapper, du kan bruge til at organisere de forskellige typer oplysninger i dine arbejdsområder Diskussion Blog Brug diskussioner til at få kommentarer og feedback på spørgsmål og tanker, du måtte have. Du kan starte generelle diskussionstråde i diskussionsmappen i dit personlige arbejdsområde. Hvis diskussionstrådene er mere specifikke for et projekt og team, kan du starte tråden i diskussionsmappen til det relevante teamarbejdsområde. Blogge er en god måde at udtrykke sine tanker på om emner, man finder vigtige. Hvis du f.eks. arbejder på et projekt og er ansvarlig for et vist aspekt af projektet, kan du opdatere dit team om dine egne fremskridt ved at lægge en blog ind i blogmappen i teamarbejdsområdet Kalender Med Vibe kan du oprette en kalendermappe i et vilkårligt arbejdsområde. Du kan beholde en personlig kalender i dit personlige arbejdsområde og derefter tilføje separate kalendere i dine teamarbejdsområder for at holde styr på begivenheder, der er specifikke for dette team Gæstebog Filer Gæstebogsmappen i Vibe er et sted, hvor alle dine gæstebogsposter gemmes. Brugere kan som standard signere din gæstebog ved at klikke på fanen Oversigt på hjemmesiden til dit personlige arbejdsområde. Det er en hurtigt måde for dine venner og kollegaer at kommunikere med dig på. Med filmapper i Vibe er det nemt at gemme og holde styr på dine filer. Du kan gemme personlige filer i filmappen i dit personlige arbejdsområde og teamrelaterede filer i dine individuelle teammapper. Det gør det nemt at dele filer med dit team og andre, som kan være interesseret i at se dem. 14 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

15 1.5.6 Milepæle Milepælsmapper sporer status for flere opgavemapper. Milepælsmapper bruges for det meste i disse arbejdsområder, selvom de også kan bruges i andre arbejdsområder Mikroblog Mikroblogmappen i Vibe er et sted, hvor du gemmer alle dine mikroblogposter. Brug funktionen Mikroblog til hurtige personlige noter eller til at informere andre om, hvad du for tiden arbejder med. Det giver større gennemsigtighed, så dit team ved, hvad du laver, og hvordan de kan hjælpe med at udføre opgaverne. Du kan navigere til en anden persons mikroblogmappe for at se, hvad de har arbejdet på, og evt. hjælpe ved at dele din viden og erfaring Spejlede filer Spejlede filmapper bruger en reference til et filsystem på en ekstern server i stedet for det Vibefilsystem, hvor andre Vibe-data er gemt. Spejlede filmapper kan referere til en vilkårlig WebDAV-sti eller lokal filsti Fotoalbum I fotoalbummer gemmes og vises billeder. Du kan gemme dine personlige fotos i fotoalbummet i dit personlige arbejdsområde og teamrelaterede fotos i teamarbejdsområdets fotoalbum Spørgeundersøgelser Spørgeundersøgelsesmapper gemmer spørgeundersøgelser, som du eller andre Vibe-brugere har oprettet. Med spørgeundersøgelser kan du spørge teammedlemmer eller andre Vibe-brugere om emner, der er vigtige for dig, dit team eller virksomheden Opgaver Wiki Opgavemapper holder styr på status for udførelse af arbejdsopgaver. Med Vibe kan du oprette en opgavemappe i et vilkårligt arbejdsområde. Du kan beholde en personlig opgavemappe i dit personlige arbejdsområde og derefter tilføje separate opgavemapper i dine teamarbejdsområder for at holde styr på opgaver, der er specifikke for dette team. Wiki-mapper indeholder wiki-poster. En wiki er et sæt relaterede poster, der er forfattet af mappedeltagerne i fællesskab. Den bedst kendte wiki på internettet er f.eks. Wikipedia. Andre eksempler på muligt wiki-indhold er ordlister eller politikker og procedurer. Introduktion 15

16 16 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

17 2 2Indhentning af oplysninger Afsnit 2.1, Søge efter oplysninger, på side 17 Afsnit 2.2, Abonnement på en mappe eller post, på side Søge efter oplysninger Med søgefunktionalitet i Novell Vibe kan du udføre følgende opgaver: Finde ud af, hvilke oplysninger der er tilgængelige om et bestemt emne. Hurtigt navigere til et arbejdsområde (personligt, team osv.), en mappe eller et mærket element, som du ved findes på Vibe-webstedet. Finde en fagspecialist. Finde et relevant arbejdsområde eller mappe. I følgende emner beskrives søgefunktionaliteten: Afsnit 2.1.1, Bruge grundlæggende søgning, på side 17 Afsnit 2.1.2, Søgning efter bestemte personer, steder eller mærkede elementer, på side 20 Afsnit 2.1.3, Bruge avanceret søgning, på side 21 Afsnit 2.1.4, Søgning efter slettede elementer, på side 22 Afsnit 2.1.5, Gemme og genbruge søgninger, på side 23 Afsnit 2.1.6, Lokalisering af en fagekspert, på side 23 Afsnit 2.1.7, Lokalisering af et relevant arbejdsområde eller mappe, på side Bruge grundlæggende søgning Sådan udføres en grundlæggende søgning: 1 Skriv ordene eller vendingerne i anførselstegn i feltet Søg, og tryk derefter på Enter på tastaturet, eller klik på ikonet Søg. Med Vibe kan du finjustere den grundlæggende søgning på følgende måder: Indhentning af oplysninger 17

18 Søgemulighed Funktion Eksempel OG, ELLER og IKKE mellem to termer. En vending sat i dobbelte anførselstegn. Feltnavn efterfulgt af et kolon, efterfulgt af klammeparentes, som indeholder et datoområde. Stjerne (*) efter orddele. Du kan ikke sætte en stjerne før orddele. Søger efter Vibe-poster, hvor to termer eller vendinger: Begge findes (OG) En af dem eller begge findes (ELLER) Den ene findes, men ikke den anden (IKKE) Vibe bruger som standard OG, når du ikke angiver en operator mellem to termer. Grupperer ord for at udgøre en vending. Søger i et bestemt felt, som indeholder værdier i et bestemt datoområde. Søger efter ord, som begynder med den angivne orddel. salg IKKE tal søger efter Vibeposter, som indeholder termen "salg", men ikke termen "tal". "noter til marketingmøde" birthdate:{ * TO *} søger i alle poster, hvis felt Fødselsdato indeholder værdier, der er større end 5/3/2007 og mindre end 6/8/2010. Brug klammeparenteser, hvis du vil udelade start- og slutdatoer fra søgningen, som i ovenstående eksempel. Eller brug firkantede parenteser, hvis du vil medtage de start- og slutdatoer, som du angiver. birthdate:[ * TO *] søger f.eks. i alle poster, hvis felt Fødselsdato indeholder værdierne 5/3/2007 eller større og 6/8/2010 eller mindre. Navnet på søgefeltet (birthdate) er identisk med det interne dataelementnavn, som du kan få fra formular- og visningsdesigneren til postdefinitioner. (Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Creating a Custom Folder Entry Form (Oprettelse af en brugerdefineret mappeindtastningsformular) i Novell Vibe 3.3 Beta Advanced User Guide (avanceret brugervejledning til Novell Vibe 3.3 Beta). arbejd* søger efter ord som f.eks. "arbejdsområde" og "arbejdstitel". *område søger ikke efter ord, der slutter med "område", f.eks. "arbejdsområde". 18 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

19 Søgemulighed Funktion Eksempel Spørgsmålstegn (?) som erstatning for et enkelt tegn. Tilde (~) efter en term. Tilde (~) efter en gruppe ord efterfulgt af et tal. Cirkumfleks (^) efter en term. Erstatter et enkelt tegn i søgningen. Du kan bruge flere spørgsmålstegn for at erstatte flere tegn. Søger efter lignende matches for et enkelt ord. Søger efter forekomster af de ord. som du angiver, og som ligger inden for en vis afstand. Når du søger efter mere end et ord, vil brugen af cirkumflekstegnet (^) efter et ord give ordet større betydning (poster med flere forekomster af ordet vises først i søgeresultaterne). Hvis du indsætter et tal efter symbolet, får ordet endnu højere relevans. Relevansfaktoren er som standard 1. For eksempel er salg det samme som salg^1. s??i returnerer alle resultater, som indeholder ordene "skridt", "skride" osv. Du kan ikke bruge et spørgsmålstegn som det første tegn i en søgning. blad~ finder ord som f.eks. "glad" og "blade". "marketing noter"~5 søger efter forekomster, hvor ordene "marketing" og "noter" findes inden for 5 ord fra hinanden. online salg^ finder resultater for "online" og "salg", hvor der gives større betydning til ordet "salg" (poster med flere forekomster af ordet "salg" vises først i søgeresultaterne). Med henblik på at give endnu højere relevans er salg^2 højere end salg^, og salg^3 er højere end salg^2 osv. Du kan også give vendinger relevans. For eksempel "salgstal"^2 "marketingtal" Minus (-) før et ord Udelader ordet fra søgningen. -træ udelader alle elementer, der indeholder "træ", "Træ", "TRÆ" osv. Indhentning af oplysninger 19

20 Søgemulighed Funktion Eksempel Feltnavn efterfulgt af et kolon, efterfulgt af det, som du vil søge efter. Søger i et bestemt felt. Når du søger i et bestemt felt, skal du søge på feltets datanavn. Datanavne svarer til de ægte navne, der findes i grænsefladen. Du kan søge på følgende felter: _creationdate _creatorname _modificationdate _modificationname _ownername _ownertitle _workflowstate _filename _filestatus _fileext _rating _loginname _groupname firstname middlename lastname address txt address mobile address title description Når du søger i et bestemt felt, skelnes der altid mellem store og små bogstaver i feltets navn, selvom søgningen ikke gør. title:møde finder forekomster af ordet "møde" i indtastningsfeltet Titel. description:møde finder forekomster af ordet "møde" i indtastningsfeltet Beskrivelse. address:jchavez* finder forekomster af "jchavez" i feltet E- mail-adresse. Klik på ikonet Søgeindstillinger for at finjustere søgningen til kun at indeholde personer, steder eller mærker som beskrevet i Afsnit 2.1.2, Søgning efter bestemte personer, steder eller mærkede elementer, på side 20. Du kan også vælge en af dine gemte søgninger Søgning efter bestemte personer, steder eller mærkede elementer Sådan begrænses søgningen til kun at indeholde personer, steder eller mærker: 1 Klik på ikonet Søgeindstillinger. 2 Vælg én af følgende indstillinger: Personer: Gør det muligt hurtigt at navigere til en brugers personlige arbejdsområde. Steder: Gør det muligt hurtigt at navigere til en mappe eller et arbejdsområde i Vibe. Hvis du f.eks. vil finde en kollegas blogmappe, skal du blot skrive blog og derefter angive navnet på din kollega. Stedet vises på rullelisten. 20 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider OBS: Det er en fordel for både dig og miljøet at du læser artiklen her på computerskærmen på den måde kan du let

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvilke nyheder er der i 3.1?

Hvilke nyheder er der i 3.1? Hvilke nyheder er der i 3.1? 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanlægning...3 it's learning mobile...5 Logon...5 Brugergrænseflade...6 eportfolio...6 Blog...8 Indstillinger og tilladelser...9

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D

Email Archiving. SaaS Email Archiving. Brugervejledning Udgave D Brugervejledning Udgave D SaaS Email Archiving Email Archiving Email Archiving er en skybaseret tjeneste, der automatisk arkiverer din mail på et sikkert centralt sted. Desuden giver Email Archiving dig

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Velkommen til OneNote. - måske dit nye noteværktøj i det daglige

Velkommen til OneNote. - måske dit nye noteværktøj i det daglige - måske dit nye noteværktøj i det daglige OneNote 2007 er et nyt Microsoft program som er meget anvendeligt til at tage- og dele noter. OneNote kan bedst forklares som en stabel af notesbøger. Disse notesbøger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Hurtigstartguide Mamut ez Publish Hurtigstartguide

Hurtigstartguide Mamut ez Publish Hurtigstartguide [Type text] Mamut Active Services Hurtigstartguide Mamut ez Publish Hurtigstartguide 1 Mamut ez Publish Hurtigstartguide Indhold Hurtigstartguide... 2 Generelle oplysninger... 2 Hjemmeside og design...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Novell GroupWise. Ofte stillede spørgsmål om GroupWise-klienten. novdocx (da) 10 July 2008. 17. oktober 2008. www.novell.com

Novell GroupWise. Ofte stillede spørgsmål om GroupWise-klienten. novdocx (da) 10 July 2008. 17. oktober 2008. www.novell.com Ofte stillede spørgsmål om GroupWise-klienten Novell GroupWise 8 17. oktober 2008 www.novell.com Ofte stillede spørgsmål om GroupWise 8-klienten Juridisk meddelelse Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere