User Guide (Brugervejledning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User Guide (Brugervejledning)"

Transkript

1 User Guide (Brugervejledning) VibeTM juni 2012

2 Juridiske meddelelser Novell, Inc. giver ikke nogen erklæring eller garanti, hvad angår indhold eller brug af denne dokumentation, og fralægger sig udtrykkeligt alle udtrykkelige eller underforstående garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Novell, Inc. forbeholder sig endvidere retten til at revidere denne udgivelse og til at foretage ændringer i indholdet til enhver tid uden at være forpligtet til at meddele disse revisioner eller ændringer til nogen person eller enhed. Novell, Inc. giver derudover ingen erklæringer eller garantier vedrørende software og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige eller underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Novell, Inc. forbeholder sig endvidere til enhver tid retten til at foretage ændringer i alle dele af Novell-softwaren uden at være forpligtet til at meddele disse ændringer til nogen person eller enhed. Alle produkter eller tekniske oplysninger, der er omhandlet i denne aftale, kan være underlagt amerikanske eksportbegrænsninger og handelslovgivningen i andre lande. Du erklærer, at du vil overholde alle bestemmelser om eksportbegrænsninger og indhente de krævede tilladelser eller bemyndigelser til at eksportere, reeksportere eller importere produkter. Du erklærer, at du ikke vil eksportere eller reeksportere til parter, der i øjeblikket er anført på amerikanske eksportforbudslister, lande med embargo eller terroristlande, jf. de amerikanske eksportlove. Du accepterer, at du ikke vil anvende produkter til forbudte formål inden for atomvåben, missilvåben eller kemiske og biologiske våben. Se websiden Novell International Trade Services (http://www.novell.com/info/exports/) for at få flere oplysninger om eksport af Novellsoftware. Novell påtager sig intet ansvar, hvis du ikke indhenter de nødvendige eksportgodkendelser. Copyright Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, fotokopieres, gemmes i et registreringssystem eller videregives uden udgivers udtrykkelige skriftlige tilladelse. Novell, Inc South Novell Place Provo, UT U.S.A. Onlinedokumentation: Du kan få adgang til den seneste onlinedokumentation til dette og andre Novell-produkter på Novells dokumentationswebsted (http://www.novell.com/documentation). Novell-varemærker: Novell-varemærkerne er anført på listen med Novell-varemærker og -servicemærker (http:// Tredjepartsmaterialer: Alle tredjepartsvaremærker ejes af deres respektive ejere.

3 Indhold Om denne vejledning 7 1 Introduktion Start af Novell Vibe Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Om kolofonen Om navigationspanelet Om handlingsværktøjslinjen Om relevansfanerne på hjemmesiden i dit personlige arbejdsområde Om indholdsområdet Konfigurere dit personlige arbejdsområde Redigere din profil Branding af dit arbejdsområde Oprette et teamarbejdsområde Brug af mapper i Novell Vibe Diskussion Blog Kalender Gæstebog Filer Milepæle Mikroblog Spejlede filer Fotoalbum Spørgeundersøgelser Opgaver Wiki Indhentning af oplysninger Søge efter oplysninger Bruge grundlæggende søgning Søgning efter bestemte personer, steder eller mærkede elementer Bruge avanceret søgning Søgning efter slettede elementer Gemme og genbruge søgninger Lokalisering af en fagekspert Lokalisering af et relevant arbejdsområde eller mappe Abonnement på en mappe eller post Abonnement på en mappe Abonnement på en post Vælge beskedtyper og leveringsdestinationer Tilføje og ændre leveringsdestinationer Tilsidesættelse af beskedindstillinger på højere niveau Administration og brug af arbejdsområder Generel administration af arbejdsområder Oprettelse af et nyt arbejdsområde Ændring af et arbejdsområde Sletning af et arbejdsområde Indhold 3

4 3.1.4 Fortrydelse af sletning af et arbejdsområde Kopiering af et arbejdsområde Flytning af et arbejdsområde Tilføjelse af et underarbejdsområde Tilføjelse af yderligere mapper til et arbejdsområde Oprettelse af aktivitetsrapporter for et arbejdsområde Definition af en brugervenlig URL-adresse til et arbejdsområde eller en mappe Indstilling af en datakvote for et arbejdsområde Tilpasning af arbejdsområdevisningen Branding af et arbejdsområde Visning af YouTube-videoer i et arbejdsområde Administration og brug af mapper Oprettelse af ny mappe Ændring af en mappe Konfiguration af mappekolonner Vise og skjule kolonner Omdøbning af kolonner Sortering af kolonner Justering af kolonnebredde Gendannelse af kolonnestandarder Indstilling af en datakvote for en mappe Brug af filtre på mapper Oprettelse af et filter Anvendelse af et eksisterende filter Ændring af et filter Sletning af et filter Arbejde med mappeposter Oprettelse af en mappepost Udfyldelse af postformularen Oprettelse af en postbeskrivelse Oprettelse af et link til en mappe eller mappepost Oprette et link til en post i den aktuelle mappe Oprettelse af et link til en anden mappe eller en post i en anden mappe Oprettelse af et link til en ekstern side på internettet Kommentering af en mappepost Ændring af en mappepost Ændring af alle afsnit i en post Ændring af beskrivelsesafsnittet i en post Låsning af en mappepost Flytning af en mappepost Flytning af en enkelt post Flytning af flere poster Kopiering af en mappepost Kopiering af en enkelt post Kopiering af flere poster Sletning af en mappepost Sletning af en enkelt post Sletning af flere poster Fortrydelse af sletning af en mappepost Underretning af andre om en mappepost Deling af en post Afsendelse af en om en post Abonnement på en mappepost Mærkning af en mappepost Indhold

5 5.13 Arbejde med filer i en mappepost Oprettelse af en filpost Vedhæftning af filer til en mappepost Visning af filer i skrivebeskyttet tilstand Redigering af filer Overførsel af filer Hentning af WebDAV-URL'en til en fil Tilføjelse af en note om en fil eller filversion Indstilling af filstatus Brug af versionskontrol sammen med filer Visning af historikken for en post Visning af tidligere versioner af en post Sammenligning af en posts versioner Tilbageførsel af en post til en tidligere version Visning af YouTube-videoer i en mappepost Visning af billeder i en mappepost Klassificering af en mappepost Konfiguration af posters visningstypografi Udskrivning af en mappepost A Fejlfinding 61 A.1 Vibe-grænsefladen vises ikke korrekt A.2 Om spejlede mapper A.3 Kan ikke redigere filer, der er vedhæftet til poster A.3.1 Ændring af standardeditorindstillinger for en enkelt filtype A.3.2 Ændre standardeditorindstillingerne for alle filtyper A.3.3 Ændring af standardeditorindstillingerne, når editoren ikke er installeret på standardplaceringen A.4 Kan ikke overføre en fil, fordi den er for stor A.4.1 Forøge standardmængden af hukommelse i Windows A.4.2 Forøge standardmængden af hukommelse på Linux A.5 Filer, der indeholder udvidede tegn eller dobbeltbyte-tegn i filnavnet, er beskadigede, når zipfilen er pakket ud A.6 Overfør applet-problemer på SLED 10 SP A.7 Applet til redigering på stedet fungerer ikke på Mac A.7.1 Appletten til redigering på stedet fungerer ikke med OpenOffice A.7.2 Appletten til redigering på stedet fungerer ikke med Microsoft Office Indhold 5

6 6 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

7 Om denne vejledning I brugervejledningen til Novell Vibe 3.3 beskrives det, hvordan du bruger Novell Vibe-produktet. Denne vejledning indeholder følgende emner: Kapitel 1, Introduktion, på side 9 Kapitel 2, Indhentning af oplysninger, på side 17 Kapitel 3, Administration og brug af arbejdsområder, på side 27 Kapitel 4, Administration og brug af mapper, på side 33 Kapitel 5, Arbejde med mappeposter, på side 39 Appendiks A, Fejlfinding, på side 61 Målgruppe Denne vejledning er beregnet til alle nye brugere af Novell Vibe. Feedback Vi vil gerne have dine kommentarer og forslag i forbindelse med denne manual og den øvrige dokumentation, som er inkluderet i dette produkt. Benyt brugerkommentarfunktionen nederst på hver side i onlinedokumentationen. Dokumentationsopdateringer Du kan få den nyeste version af denne vejledning ved at besøge webstedet for dokumentation til Novell Vibe 3.3 (http://www.novell.com/documentation/vibe33). Yderligere dokumentation og ressourcer Du kan finde yderligere oplysninger i Novell Vibe-dokumentationen, som er tilgængelig på webstedet for dokumentation til Novell Vibe 3.3 (http://www.novell.com/documentation/vibe33). Du får adgang til Novell Vibe Brugervejledning i Novell Vibe ved at klikke på ikonet Hjælp (spørgsmålstegn). Se Novell Vibe Resource Library (http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/) for at få yderligere oplysninger og ressourcer, herunder brugerdefinerede formularer, der kan hentes, og arbejdsprocesser, relevante artikler m.m. Om denne vejledning 7

8 8 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

9 1 1Introduktion Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde. Afsnit 1.1, Start af Novell Vibe, på side 9 Afsnit 1.2, Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende, på side 9 Afsnit 1.3, Konfigurere dit personlige arbejdsområde, på side 12 Afsnit 1.4, Oprette et teamarbejdsområde, på side 13 Afsnit 1.5, Brug af mapper i Novell Vibe, på side Start af Novell Vibe 1 Start en webbrowser (f.eks. Mozilla Firefox eller Internet Explorer). 2 Gå til URL-adressen til virksomhedens Novell Vibe-websted. 3 Angiv dit Vibe-brugernavn i feltet Bruger-id. 4 Angiv din Vibe-adgangskode i feltet Adgangskode. Hvis du ikke kender dit Vibe-brugernavn og -adgangskode, skal du kontakte Vibeadministratoren. 5 Klik på OK. 1.2 Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Når du første gang starter Novell Vibe, ser du siden Nyheder. Denne side viser dig nyhederne i dine team, favoritsteder mv. Du kan nemt navigere til dit personlige arbejdsområde ved at klikke på Mit arbejdsområde, som indeholder følgende værktøjslinjer og funktioner: Introduktion 9

10 1.2.1 Om kolofonen Kolofonen indeholder følgende funktioner: Link til personligt arbejdsområde: Få hurtigt adgang til dit personlige arbejdsområde ved at klikke på linket med dit navn. Logout-link: Logger dig af Vibe-webstedet. Indstillinger: viser følgende indstillinger: Personlige indstillinger: viser dine personlige indstillinger, f.eks. den måde, poster skal vises på, og hvor mange poster der skal vises på en given side. Nyhedsfeeds: viser live feeds af de seneste poster i dine teams, steder, du følger, eller på tværs af hele stedet. Vibe-ressourcebibliotek: viser Vibe-ressourcebiblioteket, som indeholder yderligere oplysninger og ressourcer, herunder brugerdefinerede formularer og arbejdsprocesser, relevante artikler m.m., der kan overføres. Hjælp: viser dokumentationen i Vibe Hjælp Om navigationspanelet Navigationspanelet indeholder et navigationstræ, som viser det aktuelle arbejdsområde og alle underarbejdsområder og undermapper Om handlingsværktøjslinjen Handlingsværktøjslinjen indeholder følgende funktioner: 10 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

11 Ikon for udvid/skjul navigationspanel: skjuler og viser navigationspanelet. Ikon for udvid/skjul kolofon: skjuler og viser kolofonen. Ikonet for værktøjslinjen Arbejdsområde: viser værktøjslinjen Arbejdsområde, som du kan bruge til hurtigt at navigere til en vilkårlig placering, du har de fornødne rettigheder til. Mit arbejdsområde: Viser dit personlige arbejdsområde. Nyheder: Viser siden Nyheder, hvor du hurtigt kan se nyheder i dine teams, på dine favoritsteder og mere. Mine favoritter: Giver mulighed for at tilføje et sted som en favorit eller hurtigt at besøge dine favoritsteder på Vibe-webstedet. Mine teams: Viser links til alle de teamarbejdsområder, som du er medlem af. Seneste steder: Viser de steder, som du har besøgt for nylig. Arbejdsområde: (Denne indstilling vises kun, når du får vist et arbejdsområde). Indeholder forskellige funktioner, som du kan bruge til at administrere arbejdsområdet, herunder tilføje nye mapper, administrere adgangskontrol, konfigurere arbejdsområdet m.m. Mappe: (Denne indstilling vises kun, når du får vist en mappe). Indeholder forskellige funktioner, som du kan bruge til at administrere mappen, herunder tilføje nye mapper, administrere adgangskontrol, konfigurere mappen m.m. Vis: Kan bruges til at udføre forskellige opgaver, f.eks. få vist nyheder eller ulæste poster i arbejdsområdet eller mappen, få vist personer med adgang, få vist Vibe-udklipsholderen og få adgang til Vibe-papirkurven. Søg: Kan bruges til at søge på hele stedet efter poster, steder og personer. Du kan finde fagspecialister eller se, hvilke oplysninger der er tilgængelige for et bestemt emne. Klik på ikonet Søgeindstillinger, hvis du vil søge specifikt efter en person, et sted eller et mærke. Du kan også bruge en gemt søgning eller foretage en avanceret søgning Om relevansfanerne på hjemmesiden i dit personlige arbejdsområde Hjemmesiden til dit personlige arbejdsområde indeholder forskellige faner, der er beregnet til at lette dit arbejde. Brug disse faner som et centralt sted, hvor du hurtigt kan få oplysninger om nye poster, kommende opgaver, dine daglige møder m.m. Nyheder: Kan bruges til hurtigt at se nye poster i dine teams, på steder, du følger, eller på hele webstedet. Nyeste: Giver dig mulighed for få vist poster, du har lagt ud for nylig, og poster, du har besøgt for nylig. Du kan få vist, hvem der for nylig har besøgt dit arbejdsområde, og se dine personlige mærker. Opgaver og kalendere: Giver dig mulighed for at få vist opgaver, der er tildelt dig, samt dagens begivenheder i de kalendere, som du følger. Mikroblogge og delte elementer: Giver dig mulighed for at få vist mikroblogposter for de personer, du følger, samt poster, som personer har delt med dig. Tilbehør: Indeholder et tilbehørspanel med poster fra dine gæstebogs-, blog- og fotoalbummapper. Introduktion 11

12 1.2.5 Om indholdsområdet Indholdsområdet i Vibe er det sted, hvor størstedelen af oplysninger vises, f.eks. arbejdsområder, mapper og poster. 1.3 Konfigurere dit personlige arbejdsområde Inden du begynder at benytte alle funktionerne i Novell Vibe, kan det være en god idé at tilpasse dit personlige arbejdsområde Redigere din profil Det kan være nødvendigt at opdatere din profil manuelt, så vigtige kontaktoplysninger vises, f.eks. -adresse, telefonnummer, tidszone og billede. En anden årsag til at ændre din profil er at tilkendegive dine færdigheder og erfaring over for andre Vibe-brugere. Én fordel ved Vibe er muligheden for at finde eksperter inden for et givet felt i organisationen. Som Vibe-bruger har du mulighed for at være fagekspert. BEMÆRK : Hvis du ikke kan ændre dine personlige oplysninger (f.eks. din adgangskode til Vibe) som beskrevet i dette afsnit, skyldes det sandsynligvis, at dine personlige oplysninger er ved at blive synkroniseret fra en ekstern adresseserver. Du skal kontakte Vibe-administratoren for at foretage ændringer. 1 Klik på linket Profil ud for dit navn og din avatar på startsiden i dit personlige arbejdsområde. eller Klik på ikonet for tilstedeværelse, der er placeret ud for en post, som du har oprettet eller ændret, og klik derefter på Profil. Din profil vises. Hvis du er ny bruger, indeholder din profil sandsynligvis ikke mange oplysninger. 2 Klik på Redigér øverst til højre i profilen. Brugersiden vises. 3 Skift adgangskode, -adresse, telefonnummer, tidszone, sprog på brugergrænsefladen, send et billede m.m. 4 Klik på OK, når du er færdig med at redigere din profil Branding af dit arbejdsområde Med et personligt brand til dit arbejdsområde kan du tilpasse arbejdsområdets udseende, så det passer mere til dig. 1 Navigér til dit personlige arbejdsområde. 2 Klik på Arbejdsområde > Brandarbejdsområde. Dialogboksen Arbejdsområde-/mappebranding åbnes. 3 Angiv følgende oplysninger for at oprette dit ønskede brand: 12 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

13 Brug brandingbillede: Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge rullelisten til at vælge et eksisterende billede, eller klik på ikonet Gennemse for at navigere til et billede i computerens filsystem. Brug avanceret branding: Vælg denne indstilling, og klik derefter på Avanceret, hvis du vil oprette et brand, som indeholder avancerede funktioner, f.eks. en YouTube-video. Du kan tilføje en YouTube-video i dit brandingafsnit ved at klikke på ikonet Video. Baggrundsbillede: Klik på ikonet Gennemse for at navigere til et billede på computerens filsystem. Den viste rulleliste indeholder kun billeder, hvis du bruger branding på et teamarbejdsområde, og hvis du har vedhæftet billeder til arbejdsområdet Baggrundsbilledet vises bag den almindelige branding. Stræk billede: Strækker baggrundsbilledet, så det fylder hele brandingområdet. Hvis du strækker baggrundsbilledet, tilsidesætter billedet baggrundsfarver, som du har angivet. Baggrundsfarve: Tilføjer en baggrundsfarve, som fylder hele brandingområdet. Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du klikke på farvens navn til højre for dette felt, vælge den nye farve og derefter klikke på OK. Hvis du har tilføjet et baggrundsbillede og strakt det, vises baggrundsfarven ikke. Tekstfarve: Ændrer tekstfarven i arbejdsområdets navn øverst til højre i brandingområdet. Hvis du vil ændre tekstfarven, skal du klikke på farvens navn til højre for dette felt, vælge den nye farve og derefter klikke på OK. Ryd branding: Klik på denne indstilling for at rydde alle aktuelle brandingvalg. 4 Klik på OK. Arbejdsområdet viser nu det brand, som du har oprettet. 1.4 Oprette et teamarbejdsområde Alle har i Novell Vibe som standard ret til at oprette et teamarbejdsområde. Teamarbejdsområder er den mest almindelige type arbejdsområde. De gør teammålene nemmere, da teammedlemmer hurtigt kan dele filer, dele ideer og samarbejde mere effektivt. Sådan oprettes et teamarbejdsområde: 1 Klik på ikonet Gennemse på handlingsværktøjslinjen, og udvid derefter Hjemmearbejdsområder i arbejdsområdetræet. Mappen Hjemmearbejdsområder er mappen på øverste niveau i arbejdsområdetræet og kan have et andet navn for din organisation. 2 Klik på Teamarbejdsområder. 3 Klik på Tilføj et teamarbejdsområde. Siden Tilføj et teamarbejdsområde åbnes. Hvis du ikke kan se indstillingen Tilføj et teamarbejdsområde, har du ikke fået tilladelse af webstedsadministratoren til at oprette et nyt arbejdsområde på dette niveau. Fortsæt med at udvide arbejdsområdetræet ved at følge organisationsenhedens sti, klik på navnet på den mappe, hvor du vil oprette det nye teamarbejdsområde, og klik derefter på Arbejdsområde > Nyt arbejdsområde. Sørg for at vælge Teamarbejdsområde i afsnittet Arbejdsområde. 4 Angiv følgende oplysninger: Titel: Giv arbejdsområdet en titel. Introduktion 13

14 Teammedlemmer: Angiv teammedlemmerne. Du kan angive enkelte brugere, hele grupper eller tilføje navne, der findes i din udklipsholder. Arbejdsområdemapper: Vælg de mapper, som arbejdsområdet skal indeholde. Hvis du senere beslutter, at der skal være flere mapper, kan du altid tilføje dem. Meddelelse: (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet, og skriv derefter en meddelelse i feltet Meddelelsestekst. Denne meddelelse informerer teammedlemmerne om, at arbejdsområdet eksisterer og kan også forklare værdien af arbejdsområdet. 5 Klik på OK for at oprette det nye arbejdsområde. 1.5 Brug af mapper i Novell Vibe Novell Vibe indeholder flere typer mapper, du kan bruge til at organisere de forskellige typer oplysninger i dine arbejdsområder Diskussion Blog Brug diskussioner til at få kommentarer og feedback på spørgsmål og tanker, du måtte have. Du kan starte generelle diskussionstråde i diskussionsmappen i dit personlige arbejdsområde. Hvis diskussionstrådene er mere specifikke for et projekt og team, kan du starte tråden i diskussionsmappen til det relevante teamarbejdsområde. Blogge er en god måde at udtrykke sine tanker på om emner, man finder vigtige. Hvis du f.eks. arbejder på et projekt og er ansvarlig for et vist aspekt af projektet, kan du opdatere dit team om dine egne fremskridt ved at lægge en blog ind i blogmappen i teamarbejdsområdet Kalender Med Vibe kan du oprette en kalendermappe i et vilkårligt arbejdsområde. Du kan beholde en personlig kalender i dit personlige arbejdsområde og derefter tilføje separate kalendere i dine teamarbejdsområder for at holde styr på begivenheder, der er specifikke for dette team Gæstebog Filer Gæstebogsmappen i Vibe er et sted, hvor alle dine gæstebogsposter gemmes. Brugere kan som standard signere din gæstebog ved at klikke på fanen Oversigt på hjemmesiden til dit personlige arbejdsområde. Det er en hurtigt måde for dine venner og kollegaer at kommunikere med dig på. Med filmapper i Vibe er det nemt at gemme og holde styr på dine filer. Du kan gemme personlige filer i filmappen i dit personlige arbejdsområde og teamrelaterede filer i dine individuelle teammapper. Det gør det nemt at dele filer med dit team og andre, som kan være interesseret i at se dem. 14 Novell Vibe 3.3 Brugervejledning

15 1.5.6 Milepæle Milepælsmapper sporer status for flere opgavemapper. Milepælsmapper bruges for det meste i disse arbejdsområder, selvom de også kan bruges i andre arbejdsområder Mikroblog Mikroblogmappen i Vibe er et sted, hvor du gemmer alle dine mikroblogposter. Brug funktionen Mikroblog til hurtige personlige noter eller til at informere andre om, hvad du for tiden arbejder med. Det giver større gennemsigtighed, så dit team ved, hvad du laver, og hvordan de kan hjælpe med at udføre opgaverne. Du kan navigere til en anden persons mikroblogmappe for at se, hvad de har arbejdet på, og evt. hjælpe ved at dele din viden og erfaring Spejlede filer Spejlede filmapper bruger en reference til et filsystem på en ekstern server i stedet for det Vibefilsystem, hvor andre Vibe-data er gemt. Spejlede filmapper kan referere til en vilkårlig WebDAV-sti eller lokal filsti Fotoalbum I fotoalbummer gemmes og vises billeder. Du kan gemme dine personlige fotos i fotoalbummet i dit personlige arbejdsområde og teamrelaterede fotos i teamarbejdsområdets fotoalbum Spørgeundersøgelser Spørgeundersøgelsesmapper gemmer spørgeundersøgelser, som du eller andre Vibe-brugere har oprettet. Med spørgeundersøgelser kan du spørge teammedlemmer eller andre Vibe-brugere om emner, der er vigtige for dig, dit team eller virksomheden Opgaver Wiki Opgavemapper holder styr på status for udførelse af arbejdsopgaver. Med Vibe kan du oprette en opgavemappe i et vilkårligt arbejdsområde. Du kan beholde en personlig opgavemappe i dit personlige arbejdsområde og derefter tilføje separate opgavemapper i dine teamarbejdsområder for at holde styr på opgaver, der er specifikke for dette team. Wiki-mapper indeholder wiki-poster. En wiki er et sæt relaterede poster, der er forfattet af mappedeltagerne i fællesskab. Den bedst kendte wiki på internettet er f.eks. Wikipedia. Andre eksempler på muligt wiki-indhold er ordlister eller politikker og procedurer. Introduktion 15

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16-BIT

VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16-BIT VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16BIT TM Ansvarsfraskrivelse Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med indholdet eller brugen af nærværende manual og

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish

Mamut Active Services. Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish Mamut Active Services Introduktion Introduktion til Mamut ez Publish 1 Introduktion til Mamut ez Publish Indhold Om Mamut ez Publish... 2 Introduktion... 3 Webbrowser-understøttelse... 3 Brugere og login...

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER J U R I D I S K E M E D D E L E L S E R Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må transmitteres, afskrives, reproduceres, lagres i et søgesystem

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.8 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere