Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3."

Transkript

1 Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lene Pilegaard Munter, Bo Nissen, Leif Nybo, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen, Erling Johansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Mødeplan Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesregions Syddanmarks opfølgningsrapport for 3. kvartal Langelands opfølgningsrapport 3. kvartal Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" Projektevaluering "Styrket samarbejde" Status på LBR-midler - oktober Projektoversigt oktober Eventuelt...12

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 12/2329 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på tlf eller tlf Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 2. Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget 12/25937 Beslutningstema: Fastlæggelse af årsplan for aktivt medborgerskab i perioden efterår 2012 forår Sagsfremstilling: Som led i Byrådets samlede arbejde med aktivt medborgerskab skal Arbejdsmarkedsudvalget fastlægge en årsplan for efteråret 2012 forår 2013 om, hvordan der ønskes at arbejde med aktivt medborgerskab. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 15. August 2012, at der ønskedes en bred indfaldsvinkel til temaet Flere arbejdspladser (Praktikpladser, elev og lærlingepladser) og at der ønskedes inddragelse i forhold til aktiveringsindsatsen og information til borgerne om ny lovgivning. På den baggrund fremlægger administrationen her en række forslag, der kunne indgå i en årsplan: Paneldiskussioner m. medlemmer fra Arbejdsudvalget og LBR på 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den uddannelsesinstitutionerne hvor ser de unge udfordringerne? Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervsudvalget på virksomhedsbesøg hvor bliver praktikpladserne af? Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Temadrøftelse af fremme og brug af kommunale praktik og løntilskudspladser Fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Integrationsrådet Fokus på integration og arbejdsmarkedet Blog hvor borgerne kan møde Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR, virksomheder og borgere som optakt til beskæftigelsesplanen (forår 2013) Hvordan sikres flere arbejdspladser og en fleksibel arbejdsstyrke. Oplysende indslag om udvalgets arbejde på f.eks. kommunens hjemmeside, facebook, youtube eller lign. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget udvælger 2-3 aktiviteter og fastlægger en årsplan herudfra. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Der arbejdes videre med punkt 1, hvor Erhvervsudvalget inddrages, punkt 4 og punkt 6, der ændres til Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Erhvervsudvalget med virksomheder om, hvordan der sikres flere arbejdspladser. 3. Godkendelse af Mødeplan /33450 Beslutningstema: Godkendelse af mødeplan for 2013 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget i Svendborg Kommune har jf. andet punkt på dagsorden valgt nogle aktiviteter under overskriften aktivt medborgerskab. 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Flere af disse aktiviteter er foreslået afviklet sammen med LBR. På den baggrund foreslås følgende mødedatoer: Onsdag d. 23. januar ordinært LBR-møde Onsdag d. 6. februar - fællesmøde med Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget Onsdag d. 24. april fællesmøde med Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og lokale virksomheder som optakt til beskæftigelsesplanen 2014 med fokus på sikring af flere arbejdspladser Onsdag d. 29. maj ordinært LBR-møde Onsdag d. 28. august ordinært LBR-møde Onsdag d. 30. oktober ordinært LBR-møde Onsdag d. 11. december ordinært LBR-møde Det foreslås, at de ordinære møder afholdes fra kl. 15 Fællesmødet d. 6. februar foreslås afholdt fra kl. 19 Tidspunktet for fællesmøde d. 17. april vil efterfølgende blive udmeldt Indstilling: Det indstilles, at mødeplanen for 2013 godkendes. 4. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder 12/33396 Sagsfremstilling: Udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesministeren har i vedlagte brev af 24. september 2012 udmeldt de områder de lokale beskæftigelsesråd (LBR) opfordres til at prioritere i Ministeren påpeger at det er vigtigt at LBR understøtter kommunernes og jobcentrenes arbejde med at få en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. LBR opfordres til at have specielt fokus på at den virksomhedsrettede indsats understøtter implementering af førtids- og fleksjobsreformen ved at skabe et rummeligt arbejdsmarked samt hjælper de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. På den baggrund, udmelder ministeren følgende indsatsområder som LBR opfordres til at ligge til grund for anvendelse af tilskuddet: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats overfor de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Foreløbig udmelding af midler I brev af den 2. oktober 2012 modtog Jobcenter den foreløbige udmelding af midler til LBR for Det understreges i brevet, at der er tale om en midlertidig bevilling, og at det endelige bevillingsniveau først kendes når finansloven for 2013 er endeligt vedtaget. Det forventes, at den endelige bevillingsudmelding udsendes primo januar Bevillingen er som udgangspunkt et-årig, hvilket betyder at den skal udmøntes i Der kan dog overføres op til 25 pct. af den udmeldte bevilling, hvis der er disponeret over disse midler. Uforbrugte midler derudover tilbagebetales. Den foreløbig bevillingsudmelding angiver følgende bevilling: Svendborg: kr. Langeland: kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldinger drøfter strategi for 2013 med det formål at administrationen pba. drøftelserne kan udarbejde forslag til strategi til vedtagelse på decembermødet. Bilag: Åben - Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Åben - Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Åben - Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf 5. Beskæftigelsesregions Syddanmarks opfølgningsrapport for 3. kvartal 12/10928 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport om beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den I rapporten sættes der fokus på 2 væsentlige udfordringer og følges op på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg Kommune med en klynge af kommuner, der har de samme rammevilkår. I rapporten for 3. Kvartal 2012 er der sat fokus på langtidsledighed og tilgangen til førtidspension. Svendborg Kommune har oplevet stigende ledighed og da Svendborg historisk har haft mere langtidsledighed end klyngen anbefaler Beskæftigelsesregionen at der er fokus på en tidlig og tæt dialog med de ledige og at der er særlig fokus på faglig og geografisk mobilitet. Beskæftigelsesregionen skriver i rapporten at borgere i Svendborg pendler mindre i gennemsnittet og viser, at antallet af jobnet-stillinger stiger med graden af mobilitet. Det andet tema i rapporten er tilgangen til førtidspension, hvor Svendborg kommune har begrænset tilgangen til førtidspension. Beskæftigelsesregionen sætter fokus på, at der er sket en lille tilgang i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Svendborg Kommune er, som udvalget tidligere er orienteret om, netop med i et forsøgsprojekt Brug for alle, hvor der sættes fokus på dennem målgruppe gennem et tværfagligt samarbejde. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at der er fokus på de små forandringer og at der skal sikres fælles politisk forslag på tværs af forvaltninger, så borgerne får en helhedsorienteret indsats. Sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. Her ses en stigning i arbejdskraftsreserven og i antallet af unge, hvor udviklingen har været mindre gunstig end i klyngekommunerne. Der ses en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere, hvor klyngekommunerne har oplevet en større stigning og endelig ses at det er lykkedes at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger mere end i klyngekommunerne. Indstilling: Det indstilles, at rapporten tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Svendborg 3. kvt pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 6. Langelands opfølgningsrapport 3. kvartal /10928 Sagsfremstilling: 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beskæftigelsesregion Syddanmark har fremsendt en rapport som opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune for 3. kvartal 2012 rapporten er vedlagt som bilag. Indsatsen administreres på baggrund af det forpligtende samarbejde af Jobcenter Svendborg. Sammenligningsgruppen med samme rammevilkår klyngen udgøres af kommunerne: Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Nyborg, Randers, Slagelse og Vordingborg. 1) Der ses et fortsat fald i beskæftigelsen: Antallet af lønmodtagere på Langeland er det seneste år faldet fra personer til personer. Det svarer til et fald på 2,5 %. Dermed er antallet af lønmodtagere faldet kraftigere på Langeland end i Syddanmark som helhed. Faldet i beskæftigelsen ser ud til at fortsætte, om end lidt mindre voldsomt end i årene lige efter finanskrisen. I Syddanmark og klyngen ses en stabilisering i beskæftigelsen på et lavere niveau, som altså ikke helt kan ses på Langeland endnu. 2) Der er en svagt faldende langtidsledighed: Ledigheden er det seneste år steget med 5,4 %, således at der i juli 2012 var 370 ledige fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp på Langeland. Det seneste år er langtidsledigheden på Langeland steget med 1,7 %. Der har dog været fald siden årsskiftet. Udviklingen i antallet af langtidsledige trækkes primært af dagpengemodtagere med de største udsving, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været mere stabilt og er samlet set faldet forholdsmæssigt mest. Den typiske langtidsledige på Langeland er en 50+ årig mand, der enten er medlem af 3F, HK eller Krifa. Det seneste år er der dog sket en række forskydninger i, hvem der bliver langtidsledige. Således er antallet af langtidsledige mænd faldet, mens antallet af kvinder er steget. Det er dog fortsat gruppen 50+ år, der øges. Blandt de store a-kasser, f.eks. 3F, Metal, HK og FOA har der været stigninger i langtidsledigheden på Langeland. Her adskiller Langeland sig fra udviklingen i Syddanmark, hvor der generelt har været fald for 3F og Metal, men stigende langtidsledighed for bl.a. FOA og HK. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Langeland 3. kvt pdf 7. Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge 12/29289 Beslutningstema: 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om akutpakke og indsatsen for ledige, der risikerer at miste retten til dagpenge. Sagsfremstilling: Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august aftale om en akutpakke". Akutpakken skal hjælpe de ledige, der frem til næste sommer risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, hvis de ikke finder et arbejde. Akutpakken betyder i første omgang, at: Der oprettes et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe ledige, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge. Alle ledige, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, får et brev fra a-kassen og bliver opfordret til at henvende sig til jobberedskabet. Ledige, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job. Jobcentret tager kontakt til alle ledige, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med. Det vil ske senest en måned efter, at der er sendt et brev fra a-kassen. Derudover ligger det i aftalen, at alle arbejdsløse, der har behov for en mere intensiv hjælp, får: Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen. Ret til opkvalificeringsjob. Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Jobcenter Svendborg tilbyder allerede i dag en særlig og individuel indsats for ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Denne indsats ligner i vid udstrækning det, der nu lægges op til i akutpakken, men er på flere punkter mere intensiv. Blandt andet tilbydes ledige med mindre end 6 måneders dagpengeret tilbage ugentlige samtaler. Jobcentret ønsker som udgangspunkt at fortsætte den nuværende indsats, ajourført med indholdet af akutpakken. Aftaleteksten om akutpakken samt notat, der beskriver jobcentrets aktuelle indsats, er vedlagt som bilag. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Notat_Indsats_for_ledige_som_risikerer_at_opbruge_retten_til_dagpenge. pdf Åben - Aftaletekst_saerligindsats pdf.pdf 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Nuværende indsats videreføres tilpasset indholdet i akutpakken. Administrationen undersøger muligheden for aktiv formidling af udfaldstruede til kommunens egne vikariater. 8. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal /5539 Sagsfremstilling: Til orientering vedlægges 3. kvartals ankestatistik. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Klagestatistik 3. kvartal 2012.DOCX Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 9. Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet 12/7843 Sagsfremstilling: Svendborg og Langeland kommune har deltaget i en praksisundersøgelse på revalideringsområdet. Praksisundersøgelsen er indkaldt af Beskæftigelsesankenævnet Syddanmark. I alt har 8 kommuner deltaget og samlet er der indsendt 112 sager. Resultatet af undersøgelsen er, at Beskæftigelsesankenævnet finder, at kommunerne ikke har bevilget revalidering i overensstemmelse med praksis i 66% af sagerne. Hovedårsagen til den forkerte bevilling er, at kommunen ikke er tilstrækkelig opmærksom på, at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder i lovgivningen. Af praksisundersøgelsen fremgår det, at der er 7 overordnede årsager til, hvorfor de er uenige med kommunernes afgørelser: 1. Manglende lægelig dokumentation. Der skal foreligge aktuel lægelig dokumentation i sagerne. 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Fortsatte behandlingsmuligheder, der gør, at det ikke er muligt at vurdere om personen har behov for hjælp i form af revalidering for at komme tilbage til arbejdsmarkedet 3. Manglende afprøvning for at fastslå behov og mulighed for revalidering 4. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde umiddelbart, altså sager, hvor en borger har kunnet påtage sig passende arbejde, herunder ufaglært arbejde, uden en revalidering 5. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde efter en kortere hjælp efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. 6. For dårlig til revalidering, eller sager, hvor der jf. punkt 3 ikke er sket en afprøvning for at sikre at den godkendte revalideringsplan er realistisk. 7. Andet påvist nedsat funktionsevne og varige vanskeligheder berettiger ikke til revalidering, medmindre tilbud efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig, hvilket betyder, at unge som udgangspunkt skal uddanne sig i det ordinære uddannelsessystem, herunder særlige uddannelsesforløb for målgruppen. Nævnet anbefaler på den baggrund: - At kommunerne er opmærksomme på, at der skal være aktuel lægelig dokumentation med angivelse af prognose og fremtidige skånebehov, og undersøger om der er flere relevante behandlingsmuligheder inden der bevilges revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på at der skal være en rimelig afklaring/sikkerhed for, at en person kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet og opnå selvforsørgelse gennem revalidering, og at tilbud der sikrer denne afklaring ikke kan ydes som revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på ikke at bevilge revalidering, såfremt et kortere tilbud er tilstrækkeligt til at hjælpe personen ind på arbejdsmarkedet, der kan ikke bevilges revalidering som følge af særlige jobønsker. - At kommunerne er opmærksomme på at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder for hjælp, således at uddannelse så vidt mulig foregår på normale vilkår. - At kommunerne er opmærksomme på at opdatere ressourceprofilen med alle relevante oplysninger inden bevilling af revalidering. Jobcenter Svendborg deltog med 14 sager fra Svendborg og 8 sager fra Langeland. Nævnet fandt at i 18 ud af 22 sager, er der bevilget revalidering, der ikke er i overensstemmelse med den lovfastsatte praksis. Jobcenter Svendborg har taget praksisundersøgelsens resultater til efterretning og iværksat en proces for at sikre at anbefalingerne følges Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - SJ_(1) - Praksisundersøgelse revalidering.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 10. Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" 10/8352 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 24/ kr. til projektet. På møde den 31/ godkendte LBR en tidsmæssig forskydning af projektet. Projektet var oprindelig en del af Helvegsmindes STU-forløb for boglige svage, men har grundet Helvegsmindes konkurs udviklet sig bredere. I forbindelse med konkursen har formandskabet godkendt, at projektet fortsatte og blev afsluttet i den nuværende konstruktion. Vedlagte projektevaluering redegør for projektets resultater. Indstilling: Det indstilles, at projektevalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - IKT afrapportering August 2012.pdf 11. Projektevaluering "Styrket samarbejde" 10/44505 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 6/ en økonomisk ramme på op til kr. til afholdelse af 3 temadage for ansatte i faglige organisationer, A-kasser og Jobcenter Svendborg. 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Af vedlagte projektevaluering fremgår, at der har været afholdt 3 temadage, hvilket er i overensstemmelse med den oprindelige bevilling. Hovedoverskrifterne på de 3 møder har været: Samarbejde Arbejdsfastholdelse Revalidering Der har været god opbakning til de afholdte arrangementer og møderne har været præget af god debat. Der har været udgifter til de 3 arrangementer for ,40 kr., hvilket er indenfor den økonomiske ramme. Af evalueringen fremgår, at styregruppen bag arrangementerne vil arbejde på en ny ansøgning mhp. behandling på LBR s møde i december. Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Projekt evaluering "Styrket samarbejde" 12. Status på LBR-midler - oktober /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status på LBR-midler Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - regnskab oktober.pdf 13. Projektoversigt oktober /28898 Sagsfremstilling: 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Vedlagt projektoversigt for oktober 2012 Indstilling: Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt oktober 2012.docx 14. Eventuelt 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: Rita Andreasen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen Erling Johansen 13

15 Bilag: 4.1. Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

16

17

18 Bilag: 4.2. Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

19

20

21 Bilag: 4.3. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

22

23

24 Bilag: 5.1. Politisk opfølgning Svendborg 3. kvt pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

25 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2012

26 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. Denne gang på langtidsledighed og tilgang til førtidspension. Til sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg med en klynge af kommuner, nemlig Bornholm, Frederikshavn- Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse og Vordingborg. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som Svendborg. Kort om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere med bopæl i Svendborg Januar 2008 juni 2012 Antal beskæftigede Kilde: jobindsats.dk jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Figur 2: Udviklingen i langtidsledigheden jul jul Indeks juli 2011 = jul-11 aug-11 sep-11 Kilde: jobinsats.dk okt-11 A-dagpenge nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Kontanthjælp (jobklar) Figur 3: Udviklingen i langtidsledigheden, a-kasser, jul Udv. i langtidsledigheden jul jul FTF BUPL 100 Ledere FOA 50 Det Faglige 0 Hus Ase HK Krifa Gn.snit DLA Byggefagenes Metal 3F Teknikerne -50 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Andel forsikrede langtidsledige Kilde: jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Fortsat fald i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Svendborg kommu ne er det seneste år faldet 1,5 pct. Det svarer til, at der i dag er ca. 300 færre beskæftigede. Til sammenligning er beskæftigelsen faldet med 1 pct. i hele Syddanmark. Siden finanskrisens start i august 2008 er beskæftigelsen faldet med godt 8 pct., svarende til at der er godt færre lønmodtagere i Svendborg kommune. Syddanmark som helhed oplevede i perioden et fald på ca. 7,9 %. Svendborg er således kun marginalt hårdere ramt af krisen end regionen som helhed. Svagt faldende langtidsledighed Ledigheden er det seneste år steget med 5,4 %, således at der i juli 2012 var ca ledige fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp i Svendborg. Det seneste år er langtidsledigheden i Svendborg faldet med 4 %. Dette dækker dog over et kraftigt sæsonmæssigt fald i langtidsledigheden fra juni til juli på næsten 20 %, hvor langtidsledigheden i den foregående periode generelt har været stigende. Udviklingen i antallet af langtidsledige trækkes primært af dagpengemodtagere med de største udsving, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været mere stabilt og er samlet set faldet forholdsmæssigt mest. Den typiske langtidsledige i Svendborg er en en 50+ årig mand, der enten er medlem af 3F, HK eller Krifa. Det seneste år er der dog sket en række forskydninger i, hvem der bliver langtidsledige. Således er antallet af langtidsledige mænd faldet, mens antallet af kvinder er steget. Det er dog fortsat gruppen over 50 år, der bliver flere af. Mens både 3F og Metal har haft fald i antallet af langtidsledige, så vokser antallet i A-kasser, hvis medlemmer typisk er ansat i det offentlige som FTF, FOA og BUPL, jf. fig. 3. 2

27 Fokus på den tidlige indsats i bekæmpelse af langtidsledighed Figur 4: Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed, 4.kvt kvt.2011 Svendborg, klynge og Syddanmark Andel i pct. 35,0 30,0 32,4 32,2 34,0 I 3. kvartal 2012 fandt 32,4 % af de nyledige dagpengemodtagere i Svendborg arbejde indenfor 3 måneder. Herved kommer en mindre andel af de ledige i beskæftigelse 3 måneder efter at være blevet nyledige i Svendborg end i Syddanmark, jf. fig. 5. Andelen er dog den samme som i klyngen. Som tidligere beskrevet oplever Svendborg en stigende ledighed. Det kan med tiden udvikle sig til langtidsledighed. I klyngen som helhed er ledigheden og 25,0 langtidsledigheden aftagende. I juli 2012 var 2 % af arbejdsstyrken i Svendborg langtidsledige. Historisk har 20,0 Svendborg Klynge Syddanmark arbejdsstyrken i Svendborg været mere langtidsledige end arbejdsstyrken i klyngen. Svendborg har derfor Kilde: jobindsats.dk. fortsat en stor opgave med at sikre, at nyledige hurtigt kommer i arbejde igen, så de ikke overgår til langtidsledighed. En tættere dialog med nyledige Der er en dokumenteret positiv effekt for, at tidlig og hyppig kontakt til ledige kan afkorte ledighedsforløbet. Det er gennem kontakten, at jobcentret har mulighed for at påvirke den ledige og dennes jobsøgningsadfærd. Svendborg kan med fordel styrke indsatsen overfor nyledige gennem en tættere dialog med den ledige. Sigtet i denne dialog bør især gå på at afklare den enkeltes behov og sikre, at den enkelte får de relevante tilbud, der skal til, for at afkorte ledighedsperioden. Her kan især priv. løntilskud være et godt tilbud til ledige, fordi det styrker netværk og faglige kompetencer. Figur 5: Geografisk mobilitet Fokus på den faglige mobilitet og geografisk mobilitet En analyse fra viser, at en høj andel af både kort- og langtidsledige, der har opnået genbeskæftigelse, i deres nye job har fået helt andre arbejdsopgaver end i tidligere job. Via en tættere dialog kan Svendborg derfor sætte fokus på behovet for opkvalificering og omskoling, og derved styrke lediges faglige mobilitet. Herved øges den lediges mulighed for at tage arbejde i andre typer af brancher, end dem de kommer fra. Kilde: Debatoplæg. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Svendborg frem mod Udarbejdet af Mploy for Beskæftigelsesregion Syddanmark. I Svendborg var den gennemsnitlige pendlingsafstand i 2011 på 14 km. Til sammenligning var gennemsnittet i Syddanmark på 19 km. Borgere i Svendborg kommune pendler således relativt mindre end gennemsnittet i Syddanmark. Som det ses i figur 6, var der i 4. kvt stillinger i Svendborg-området. Var man villig til at rejse blot 1 time efter ledige stillinger, ville der i stedet være jobnetstillinger. Svendborg kan derfor med fordel vende potentialet ved en udvidet geografisk jobsøgning til andre steder i landet i dialogen med de nyledige. Fokusområder for Svendborg Kommune: En tættere dialog med nyledige med fokus på tidlig indsats Opkvalificering målrettet behov på arbejdsmarkedet Brug af virksomhedsrettede tilbud især privat løntilskud Dialog med ledige om potentialet i faglig og geografisk mobilitet 1 Beskæftigelsesregion Syddanmark (2012): Mobilitet fra ledighed til job. En undersøgelse af kort- og langtidslediges faglige og geografiske mobilitet i Syddanmark, Udarbejdet for Beskæftigelsesregion Syddanmark af mploy. København 3

28 Færre på førtidspension - men flere udsatte kontanthjælpsmodtagere Figur 6: Nytilgang til førtidspension i pct. af befolkningen, Svendborg og Syddanmark 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,40% 0,64% 0,32% 0,28% 0,25% Svendborg Syddanmark Kilde: jobindsats Note: Målingerne er opgjort juni i hvert år. Boks 1. Kort om initiativet: Brug for alle Mål og succeskriterier Initiativets langsigtede mål er: Borgere i matchgruppe 3 kommer i job eller ordinær uddannelse På kort sigt er målet: Borgere i matchgruppe 3 påbegynder en aktiv beskæftigelsesindsats og ommatches derfor til match 1 eller 2 Med henblik på at understøtte det langsigtede og kortsigtede mål indgår følgende succeskriterier i initiativet: Den enkelte borger fastlægger i samarbejde med jobcentret et konkret og realistisk mål om beskæftigelse eller uddannelse Tilgang til førtidspension falder De seneste år er det lykkedes Svendborg at få begrænset tilgangen til førtidspension betydeligt. I 2009 fik 0,64 % af befolkningen tildelt en førtidspension. I 2012 var dette tal faldet til 0,25 %. Tilgangen til førtidspension set i forhold til befolkningens størrelse er således gået fra at være et godt stykke over Syddanmarks niveau til et stykke under, jf. figur 4. En stor del af tilgangen til førtidspension kommer fra midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere en gruppe der ikke alene står uden for arbejds markedet, men som heller ikke modtager beskæf tigelsesrettede tilbud. I Svendborg udgør denne gruppe 16,5 % af alle kontanthjælpsmodtagere, og er det seneste år vokset med 2,2 %. Fokus på borgerens progression For de fleste midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere har uddannelse og beskæftigelse lange udsigter. Det er derfor nødvendigt at have fokus på de små skridt, borgeren tager mod job og uddannelse. Flere jobcentre landet over er begyndt at arbejde systematisk med styring på, hvorvidt borgeren opnår selv små fremskridt. Disse registreres, følges op på og forholdes borgeren selv. Denne arbejdsmetode har generelt givet gode erfaringer. Kommunerne etablerer tværfaglige teams, med repræsentanter fra hhv. beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen og evt. ungeforvaltningen. Borgeren får en indsatsplan og modtager tilbud på tværs af kommunens forvaltninger Andre jobcentre i Syddanmark, Haderslev, Sønderborg og Vejle, deltager for tiden i et kontrolleret forsøg, hvor unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere modtager mentorstøtte. Mentors opgave er at understøtte at den unge kommer i uddannelse og sekundært i job (der på sigt kan fører til at den unge påbegynder en uddannelse). To centrale element i forsøget er, at den unges små progressioner mod uddannelse og job måles, og at mentor anvender disse i samarbejdet med den unge. Nødvendigt med en tværfaglig indsats Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere slås typisk med komplekse helbredsmæssige og sociale problemer, og mange har svært ved at få livet til at hænge sammen. Borgerne kan ikke forventes at kunne varetage disse udfordringer selv, hvorfor hver enkelt borger bør tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats. Af samme årsag går Svendborg og resten af landets kommuner nu i gang med initiativet Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Initiativet består i, at alle kontanthjælpsmodtagere i match 3 får et møde med et tværfagligt team, samt en individuel indsatsplan. Se boks 1. Fokusområder for Svendborg kommune: Fokus på selv de små forandringer i borgerens udvikling - også fra politisk hold Sikre fælles politisk fodslag/strategi på tværs af forvaltninger, så borgeren får en helhedsorienteret indsats Bruge erfaringer fra andre jobcentres kontrollerede forsøg med understøtning af borgerens udvikling og deltagelse i tilbud via mentorer 4

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere