Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3."

Transkript

1 Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lene Pilegaard Munter, Bo Nissen, Leif Nybo, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen, Erling Johansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Mødeplan Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesregions Syddanmarks opfølgningsrapport for 3. kvartal Langelands opfølgningsrapport 3. kvartal Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" Projektevaluering "Styrket samarbejde" Status på LBR-midler - oktober Projektoversigt oktober Eventuelt...12

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 12/2329 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på tlf eller tlf Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 2. Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget 12/25937 Beslutningstema: Fastlæggelse af årsplan for aktivt medborgerskab i perioden efterår 2012 forår Sagsfremstilling: Som led i Byrådets samlede arbejde med aktivt medborgerskab skal Arbejdsmarkedsudvalget fastlægge en årsplan for efteråret 2012 forår 2013 om, hvordan der ønskes at arbejde med aktivt medborgerskab. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 15. August 2012, at der ønskedes en bred indfaldsvinkel til temaet Flere arbejdspladser (Praktikpladser, elev og lærlingepladser) og at der ønskedes inddragelse i forhold til aktiveringsindsatsen og information til borgerne om ny lovgivning. På den baggrund fremlægger administrationen her en række forslag, der kunne indgå i en årsplan: Paneldiskussioner m. medlemmer fra Arbejdsudvalget og LBR på 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den uddannelsesinstitutionerne hvor ser de unge udfordringerne? Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervsudvalget på virksomhedsbesøg hvor bliver praktikpladserne af? Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Temadrøftelse af fremme og brug af kommunale praktik og løntilskudspladser Fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Integrationsrådet Fokus på integration og arbejdsmarkedet Blog hvor borgerne kan møde Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR, virksomheder og borgere som optakt til beskæftigelsesplanen (forår 2013) Hvordan sikres flere arbejdspladser og en fleksibel arbejdsstyrke. Oplysende indslag om udvalgets arbejde på f.eks. kommunens hjemmeside, facebook, youtube eller lign. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget udvælger 2-3 aktiviteter og fastlægger en årsplan herudfra. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Der arbejdes videre med punkt 1, hvor Erhvervsudvalget inddrages, punkt 4 og punkt 6, der ændres til Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Erhvervsudvalget med virksomheder om, hvordan der sikres flere arbejdspladser. 3. Godkendelse af Mødeplan /33450 Beslutningstema: Godkendelse af mødeplan for 2013 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget i Svendborg Kommune har jf. andet punkt på dagsorden valgt nogle aktiviteter under overskriften aktivt medborgerskab. 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Flere af disse aktiviteter er foreslået afviklet sammen med LBR. På den baggrund foreslås følgende mødedatoer: Onsdag d. 23. januar ordinært LBR-møde Onsdag d. 6. februar - fællesmøde med Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget Onsdag d. 24. april fællesmøde med Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og lokale virksomheder som optakt til beskæftigelsesplanen 2014 med fokus på sikring af flere arbejdspladser Onsdag d. 29. maj ordinært LBR-møde Onsdag d. 28. august ordinært LBR-møde Onsdag d. 30. oktober ordinært LBR-møde Onsdag d. 11. december ordinært LBR-møde Det foreslås, at de ordinære møder afholdes fra kl. 15 Fællesmødet d. 6. februar foreslås afholdt fra kl. 19 Tidspunktet for fællesmøde d. 17. april vil efterfølgende blive udmeldt Indstilling: Det indstilles, at mødeplanen for 2013 godkendes. 4. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder 12/33396 Sagsfremstilling: Udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesministeren har i vedlagte brev af 24. september 2012 udmeldt de områder de lokale beskæftigelsesråd (LBR) opfordres til at prioritere i Ministeren påpeger at det er vigtigt at LBR understøtter kommunernes og jobcentrenes arbejde med at få en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. LBR opfordres til at have specielt fokus på at den virksomhedsrettede indsats understøtter implementering af førtids- og fleksjobsreformen ved at skabe et rummeligt arbejdsmarked samt hjælper de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. På den baggrund, udmelder ministeren følgende indsatsområder som LBR opfordres til at ligge til grund for anvendelse af tilskuddet: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats overfor de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Foreløbig udmelding af midler I brev af den 2. oktober 2012 modtog Jobcenter den foreløbige udmelding af midler til LBR for Det understreges i brevet, at der er tale om en midlertidig bevilling, og at det endelige bevillingsniveau først kendes når finansloven for 2013 er endeligt vedtaget. Det forventes, at den endelige bevillingsudmelding udsendes primo januar Bevillingen er som udgangspunkt et-årig, hvilket betyder at den skal udmøntes i Der kan dog overføres op til 25 pct. af den udmeldte bevilling, hvis der er disponeret over disse midler. Uforbrugte midler derudover tilbagebetales. Den foreløbig bevillingsudmelding angiver følgende bevilling: Svendborg: kr. Langeland: kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldinger drøfter strategi for 2013 med det formål at administrationen pba. drøftelserne kan udarbejde forslag til strategi til vedtagelse på decembermødet. Bilag: Åben - Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Åben - Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Åben - Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf 5. Beskæftigelsesregions Syddanmarks opfølgningsrapport for 3. kvartal 12/10928 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport om beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den I rapporten sættes der fokus på 2 væsentlige udfordringer og følges op på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg Kommune med en klynge af kommuner, der har de samme rammevilkår. I rapporten for 3. Kvartal 2012 er der sat fokus på langtidsledighed og tilgangen til førtidspension. Svendborg Kommune har oplevet stigende ledighed og da Svendborg historisk har haft mere langtidsledighed end klyngen anbefaler Beskæftigelsesregionen at der er fokus på en tidlig og tæt dialog med de ledige og at der er særlig fokus på faglig og geografisk mobilitet. Beskæftigelsesregionen skriver i rapporten at borgere i Svendborg pendler mindre i gennemsnittet og viser, at antallet af jobnet-stillinger stiger med graden af mobilitet. Det andet tema i rapporten er tilgangen til førtidspension, hvor Svendborg kommune har begrænset tilgangen til førtidspension. Beskæftigelsesregionen sætter fokus på, at der er sket en lille tilgang i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Svendborg Kommune er, som udvalget tidligere er orienteret om, netop med i et forsøgsprojekt Brug for alle, hvor der sættes fokus på dennem målgruppe gennem et tværfagligt samarbejde. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at der er fokus på de små forandringer og at der skal sikres fælles politisk forslag på tværs af forvaltninger, så borgerne får en helhedsorienteret indsats. Sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. Her ses en stigning i arbejdskraftsreserven og i antallet af unge, hvor udviklingen har været mindre gunstig end i klyngekommunerne. Der ses en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere, hvor klyngekommunerne har oplevet en større stigning og endelig ses at det er lykkedes at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger mere end i klyngekommunerne. Indstilling: Det indstilles, at rapporten tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Svendborg 3. kvt pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 6. Langelands opfølgningsrapport 3. kvartal /10928 Sagsfremstilling: 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beskæftigelsesregion Syddanmark har fremsendt en rapport som opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune for 3. kvartal 2012 rapporten er vedlagt som bilag. Indsatsen administreres på baggrund af det forpligtende samarbejde af Jobcenter Svendborg. Sammenligningsgruppen med samme rammevilkår klyngen udgøres af kommunerne: Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Nyborg, Randers, Slagelse og Vordingborg. 1) Der ses et fortsat fald i beskæftigelsen: Antallet af lønmodtagere på Langeland er det seneste år faldet fra personer til personer. Det svarer til et fald på 2,5 %. Dermed er antallet af lønmodtagere faldet kraftigere på Langeland end i Syddanmark som helhed. Faldet i beskæftigelsen ser ud til at fortsætte, om end lidt mindre voldsomt end i årene lige efter finanskrisen. I Syddanmark og klyngen ses en stabilisering i beskæftigelsen på et lavere niveau, som altså ikke helt kan ses på Langeland endnu. 2) Der er en svagt faldende langtidsledighed: Ledigheden er det seneste år steget med 5,4 %, således at der i juli 2012 var 370 ledige fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp på Langeland. Det seneste år er langtidsledigheden på Langeland steget med 1,7 %. Der har dog været fald siden årsskiftet. Udviklingen i antallet af langtidsledige trækkes primært af dagpengemodtagere med de største udsving, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været mere stabilt og er samlet set faldet forholdsmæssigt mest. Den typiske langtidsledige på Langeland er en 50+ årig mand, der enten er medlem af 3F, HK eller Krifa. Det seneste år er der dog sket en række forskydninger i, hvem der bliver langtidsledige. Således er antallet af langtidsledige mænd faldet, mens antallet af kvinder er steget. Det er dog fortsat gruppen 50+ år, der øges. Blandt de store a-kasser, f.eks. 3F, Metal, HK og FOA har der været stigninger i langtidsledigheden på Langeland. Her adskiller Langeland sig fra udviklingen i Syddanmark, hvor der generelt har været fald for 3F og Metal, men stigende langtidsledighed for bl.a. FOA og HK. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Langeland 3. kvt pdf 7. Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge 12/29289 Beslutningstema: 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om akutpakke og indsatsen for ledige, der risikerer at miste retten til dagpenge. Sagsfremstilling: Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august aftale om en akutpakke". Akutpakken skal hjælpe de ledige, der frem til næste sommer risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, hvis de ikke finder et arbejde. Akutpakken betyder i første omgang, at: Der oprettes et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe ledige, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge. Alle ledige, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, får et brev fra a-kassen og bliver opfordret til at henvende sig til jobberedskabet. Ledige, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job. Jobcentret tager kontakt til alle ledige, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med. Det vil ske senest en måned efter, at der er sendt et brev fra a-kassen. Derudover ligger det i aftalen, at alle arbejdsløse, der har behov for en mere intensiv hjælp, får: Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen. Ret til opkvalificeringsjob. Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Jobcenter Svendborg tilbyder allerede i dag en særlig og individuel indsats for ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Denne indsats ligner i vid udstrækning det, der nu lægges op til i akutpakken, men er på flere punkter mere intensiv. Blandt andet tilbydes ledige med mindre end 6 måneders dagpengeret tilbage ugentlige samtaler. Jobcentret ønsker som udgangspunkt at fortsætte den nuværende indsats, ajourført med indholdet af akutpakken. Aftaleteksten om akutpakken samt notat, der beskriver jobcentrets aktuelle indsats, er vedlagt som bilag. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Notat_Indsats_for_ledige_som_risikerer_at_opbruge_retten_til_dagpenge. pdf Åben - Aftaletekst_saerligindsats pdf.pdf 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Nuværende indsats videreføres tilpasset indholdet i akutpakken. Administrationen undersøger muligheden for aktiv formidling af udfaldstruede til kommunens egne vikariater. 8. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal /5539 Sagsfremstilling: Til orientering vedlægges 3. kvartals ankestatistik. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Klagestatistik 3. kvartal 2012.DOCX Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 9. Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet 12/7843 Sagsfremstilling: Svendborg og Langeland kommune har deltaget i en praksisundersøgelse på revalideringsområdet. Praksisundersøgelsen er indkaldt af Beskæftigelsesankenævnet Syddanmark. I alt har 8 kommuner deltaget og samlet er der indsendt 112 sager. Resultatet af undersøgelsen er, at Beskæftigelsesankenævnet finder, at kommunerne ikke har bevilget revalidering i overensstemmelse med praksis i 66% af sagerne. Hovedårsagen til den forkerte bevilling er, at kommunen ikke er tilstrækkelig opmærksom på, at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder i lovgivningen. Af praksisundersøgelsen fremgår det, at der er 7 overordnede årsager til, hvorfor de er uenige med kommunernes afgørelser: 1. Manglende lægelig dokumentation. Der skal foreligge aktuel lægelig dokumentation i sagerne. 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Fortsatte behandlingsmuligheder, der gør, at det ikke er muligt at vurdere om personen har behov for hjælp i form af revalidering for at komme tilbage til arbejdsmarkedet 3. Manglende afprøvning for at fastslå behov og mulighed for revalidering 4. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde umiddelbart, altså sager, hvor en borger har kunnet påtage sig passende arbejde, herunder ufaglært arbejde, uden en revalidering 5. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde efter en kortere hjælp efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. 6. For dårlig til revalidering, eller sager, hvor der jf. punkt 3 ikke er sket en afprøvning for at sikre at den godkendte revalideringsplan er realistisk. 7. Andet påvist nedsat funktionsevne og varige vanskeligheder berettiger ikke til revalidering, medmindre tilbud efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig, hvilket betyder, at unge som udgangspunkt skal uddanne sig i det ordinære uddannelsessystem, herunder særlige uddannelsesforløb for målgruppen. Nævnet anbefaler på den baggrund: - At kommunerne er opmærksomme på, at der skal være aktuel lægelig dokumentation med angivelse af prognose og fremtidige skånebehov, og undersøger om der er flere relevante behandlingsmuligheder inden der bevilges revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på at der skal være en rimelig afklaring/sikkerhed for, at en person kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet og opnå selvforsørgelse gennem revalidering, og at tilbud der sikrer denne afklaring ikke kan ydes som revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på ikke at bevilge revalidering, såfremt et kortere tilbud er tilstrækkeligt til at hjælpe personen ind på arbejdsmarkedet, der kan ikke bevilges revalidering som følge af særlige jobønsker. - At kommunerne er opmærksomme på at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder for hjælp, således at uddannelse så vidt mulig foregår på normale vilkår. - At kommunerne er opmærksomme på at opdatere ressourceprofilen med alle relevante oplysninger inden bevilling af revalidering. Jobcenter Svendborg deltog med 14 sager fra Svendborg og 8 sager fra Langeland. Nævnet fandt at i 18 ud af 22 sager, er der bevilget revalidering, der ikke er i overensstemmelse med den lovfastsatte praksis. Jobcenter Svendborg har taget praksisundersøgelsens resultater til efterretning og iværksat en proces for at sikre at anbefalingerne følges Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - SJ_(1) - Praksisundersøgelse revalidering.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 10. Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" 10/8352 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 24/ kr. til projektet. På møde den 31/ godkendte LBR en tidsmæssig forskydning af projektet. Projektet var oprindelig en del af Helvegsmindes STU-forløb for boglige svage, men har grundet Helvegsmindes konkurs udviklet sig bredere. I forbindelse med konkursen har formandskabet godkendt, at projektet fortsatte og blev afsluttet i den nuværende konstruktion. Vedlagte projektevaluering redegør for projektets resultater. Indstilling: Det indstilles, at projektevalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - IKT afrapportering August 2012.pdf 11. Projektevaluering "Styrket samarbejde" 10/44505 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 6/ en økonomisk ramme på op til kr. til afholdelse af 3 temadage for ansatte i faglige organisationer, A-kasser og Jobcenter Svendborg. 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Af vedlagte projektevaluering fremgår, at der har været afholdt 3 temadage, hvilket er i overensstemmelse med den oprindelige bevilling. Hovedoverskrifterne på de 3 møder har været: Samarbejde Arbejdsfastholdelse Revalidering Der har været god opbakning til de afholdte arrangementer og møderne har været præget af god debat. Der har været udgifter til de 3 arrangementer for ,40 kr., hvilket er indenfor den økonomiske ramme. Af evalueringen fremgår, at styregruppen bag arrangementerne vil arbejde på en ny ansøgning mhp. behandling på LBR s møde i december. Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Projekt evaluering "Styrket samarbejde" 12. Status på LBR-midler - oktober /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status på LBR-midler Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - regnskab oktober.pdf 13. Projektoversigt oktober /28898 Sagsfremstilling: 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Vedlagt projektoversigt for oktober 2012 Indstilling: Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt oktober 2012.docx 14. Eventuelt 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: Rita Andreasen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen Erling Johansen 13

15 Bilag: 4.1. Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

16

17

18 Bilag: 4.2. Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

19

20

21 Bilag: 4.3. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

22

23

24 Bilag: 5.1. Politisk opfølgning Svendborg 3. kvt pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

25 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2012

26 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. Denne gang på langtidsledighed og tilgang til førtidspension. Til sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg med en klynge af kommuner, nemlig Bornholm, Frederikshavn- Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse og Vordingborg. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som Svendborg. Kort om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere med bopæl i Svendborg Januar 2008 juni 2012 Antal beskæftigede Kilde: jobindsats.dk jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Figur 2: Udviklingen i langtidsledigheden jul jul Indeks juli 2011 = jul-11 aug-11 sep-11 Kilde: jobinsats.dk okt-11 A-dagpenge nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Kontanthjælp (jobklar) Figur 3: Udviklingen i langtidsledigheden, a-kasser, jul Udv. i langtidsledigheden jul jul FTF BUPL 100 Ledere FOA 50 Det Faglige 0 Hus Ase HK Krifa Gn.snit DLA Byggefagenes Metal 3F Teknikerne -50 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Andel forsikrede langtidsledige Kilde: jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Fortsat fald i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Svendborg kommu ne er det seneste år faldet 1,5 pct. Det svarer til, at der i dag er ca. 300 færre beskæftigede. Til sammenligning er beskæftigelsen faldet med 1 pct. i hele Syddanmark. Siden finanskrisens start i august 2008 er beskæftigelsen faldet med godt 8 pct., svarende til at der er godt færre lønmodtagere i Svendborg kommune. Syddanmark som helhed oplevede i perioden et fald på ca. 7,9 %. Svendborg er således kun marginalt hårdere ramt af krisen end regionen som helhed. Svagt faldende langtidsledighed Ledigheden er det seneste år steget med 5,4 %, således at der i juli 2012 var ca ledige fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp i Svendborg. Det seneste år er langtidsledigheden i Svendborg faldet med 4 %. Dette dækker dog over et kraftigt sæsonmæssigt fald i langtidsledigheden fra juni til juli på næsten 20 %, hvor langtidsledigheden i den foregående periode generelt har været stigende. Udviklingen i antallet af langtidsledige trækkes primært af dagpengemodtagere med de største udsving, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været mere stabilt og er samlet set faldet forholdsmæssigt mest. Den typiske langtidsledige i Svendborg er en en 50+ årig mand, der enten er medlem af 3F, HK eller Krifa. Det seneste år er der dog sket en række forskydninger i, hvem der bliver langtidsledige. Således er antallet af langtidsledige mænd faldet, mens antallet af kvinder er steget. Det er dog fortsat gruppen over 50 år, der bliver flere af. Mens både 3F og Metal har haft fald i antallet af langtidsledige, så vokser antallet i A-kasser, hvis medlemmer typisk er ansat i det offentlige som FTF, FOA og BUPL, jf. fig. 3. 2

27 Fokus på den tidlige indsats i bekæmpelse af langtidsledighed Figur 4: Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed, 4.kvt kvt.2011 Svendborg, klynge og Syddanmark Andel i pct. 35,0 30,0 32,4 32,2 34,0 I 3. kvartal 2012 fandt 32,4 % af de nyledige dagpengemodtagere i Svendborg arbejde indenfor 3 måneder. Herved kommer en mindre andel af de ledige i beskæftigelse 3 måneder efter at være blevet nyledige i Svendborg end i Syddanmark, jf. fig. 5. Andelen er dog den samme som i klyngen. Som tidligere beskrevet oplever Svendborg en stigende ledighed. Det kan med tiden udvikle sig til langtidsledighed. I klyngen som helhed er ledigheden og 25,0 langtidsledigheden aftagende. I juli 2012 var 2 % af arbejdsstyrken i Svendborg langtidsledige. Historisk har 20,0 Svendborg Klynge Syddanmark arbejdsstyrken i Svendborg været mere langtidsledige end arbejdsstyrken i klyngen. Svendborg har derfor Kilde: jobindsats.dk. fortsat en stor opgave med at sikre, at nyledige hurtigt kommer i arbejde igen, så de ikke overgår til langtidsledighed. En tættere dialog med nyledige Der er en dokumenteret positiv effekt for, at tidlig og hyppig kontakt til ledige kan afkorte ledighedsforløbet. Det er gennem kontakten, at jobcentret har mulighed for at påvirke den ledige og dennes jobsøgningsadfærd. Svendborg kan med fordel styrke indsatsen overfor nyledige gennem en tættere dialog med den ledige. Sigtet i denne dialog bør især gå på at afklare den enkeltes behov og sikre, at den enkelte får de relevante tilbud, der skal til, for at afkorte ledighedsperioden. Her kan især priv. løntilskud være et godt tilbud til ledige, fordi det styrker netværk og faglige kompetencer. Figur 5: Geografisk mobilitet Fokus på den faglige mobilitet og geografisk mobilitet En analyse fra viser, at en høj andel af både kort- og langtidsledige, der har opnået genbeskæftigelse, i deres nye job har fået helt andre arbejdsopgaver end i tidligere job. Via en tættere dialog kan Svendborg derfor sætte fokus på behovet for opkvalificering og omskoling, og derved styrke lediges faglige mobilitet. Herved øges den lediges mulighed for at tage arbejde i andre typer af brancher, end dem de kommer fra. Kilde: Debatoplæg. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Svendborg frem mod Udarbejdet af Mploy for Beskæftigelsesregion Syddanmark. I Svendborg var den gennemsnitlige pendlingsafstand i 2011 på 14 km. Til sammenligning var gennemsnittet i Syddanmark på 19 km. Borgere i Svendborg kommune pendler således relativt mindre end gennemsnittet i Syddanmark. Som det ses i figur 6, var der i 4. kvt stillinger i Svendborg-området. Var man villig til at rejse blot 1 time efter ledige stillinger, ville der i stedet være jobnetstillinger. Svendborg kan derfor med fordel vende potentialet ved en udvidet geografisk jobsøgning til andre steder i landet i dialogen med de nyledige. Fokusområder for Svendborg Kommune: En tættere dialog med nyledige med fokus på tidlig indsats Opkvalificering målrettet behov på arbejdsmarkedet Brug af virksomhedsrettede tilbud især privat løntilskud Dialog med ledige om potentialet i faglig og geografisk mobilitet 1 Beskæftigelsesregion Syddanmark (2012): Mobilitet fra ledighed til job. En undersøgelse af kort- og langtidslediges faglige og geografiske mobilitet i Syddanmark, Udarbejdet for Beskæftigelsesregion Syddanmark af mploy. København 3

28 Færre på førtidspension - men flere udsatte kontanthjælpsmodtagere Figur 6: Nytilgang til førtidspension i pct. af befolkningen, Svendborg og Syddanmark 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,40% 0,64% 0,32% 0,28% 0,25% Svendborg Syddanmark Kilde: jobindsats Note: Målingerne er opgjort juni i hvert år. Boks 1. Kort om initiativet: Brug for alle Mål og succeskriterier Initiativets langsigtede mål er: Borgere i matchgruppe 3 kommer i job eller ordinær uddannelse På kort sigt er målet: Borgere i matchgruppe 3 påbegynder en aktiv beskæftigelsesindsats og ommatches derfor til match 1 eller 2 Med henblik på at understøtte det langsigtede og kortsigtede mål indgår følgende succeskriterier i initiativet: Den enkelte borger fastlægger i samarbejde med jobcentret et konkret og realistisk mål om beskæftigelse eller uddannelse Tilgang til førtidspension falder De seneste år er det lykkedes Svendborg at få begrænset tilgangen til førtidspension betydeligt. I 2009 fik 0,64 % af befolkningen tildelt en førtidspension. I 2012 var dette tal faldet til 0,25 %. Tilgangen til førtidspension set i forhold til befolkningens størrelse er således gået fra at være et godt stykke over Syddanmarks niveau til et stykke under, jf. figur 4. En stor del af tilgangen til førtidspension kommer fra midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere en gruppe der ikke alene står uden for arbejds markedet, men som heller ikke modtager beskæf tigelsesrettede tilbud. I Svendborg udgør denne gruppe 16,5 % af alle kontanthjælpsmodtagere, og er det seneste år vokset med 2,2 %. Fokus på borgerens progression For de fleste midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere har uddannelse og beskæftigelse lange udsigter. Det er derfor nødvendigt at have fokus på de små skridt, borgeren tager mod job og uddannelse. Flere jobcentre landet over er begyndt at arbejde systematisk med styring på, hvorvidt borgeren opnår selv små fremskridt. Disse registreres, følges op på og forholdes borgeren selv. Denne arbejdsmetode har generelt givet gode erfaringer. Kommunerne etablerer tværfaglige teams, med repræsentanter fra hhv. beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen og evt. ungeforvaltningen. Borgeren får en indsatsplan og modtager tilbud på tværs af kommunens forvaltninger Andre jobcentre i Syddanmark, Haderslev, Sønderborg og Vejle, deltager for tiden i et kontrolleret forsøg, hvor unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere modtager mentorstøtte. Mentors opgave er at understøtte at den unge kommer i uddannelse og sekundært i job (der på sigt kan fører til at den unge påbegynder en uddannelse). To centrale element i forsøget er, at den unges små progressioner mod uddannelse og job måles, og at mentor anvender disse i samarbejdet med den unge. Nødvendigt med en tværfaglig indsats Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere slås typisk med komplekse helbredsmæssige og sociale problemer, og mange har svært ved at få livet til at hænge sammen. Borgerne kan ikke forventes at kunne varetage disse udfordringer selv, hvorfor hver enkelt borger bør tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats. Af samme årsag går Svendborg og resten af landets kommuner nu i gang med initiativet Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Initiativet består i, at alle kontanthjælpsmodtagere i match 3 får et møde med et tværfagligt team, samt en individuel indsatsplan. Se boks 1. Fokusområder for Svendborg kommune: Fokus på selv de små forandringer i borgerens udvikling - også fra politisk hold Sikre fælles politisk fodslag/strategi på tværs af forvaltninger, så borgeren får en helhedsorienteret indsats Bruge erfaringer fra andre jobcentres kontrollerede forsøg med understøtning af borgerens udvikling og deltagelse i tilbud via mentorer 4

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere