Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3."

Transkript

1 Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lene Pilegaard Munter, Bo Nissen, Leif Nybo, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen, Erling Johansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Mødeplan Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesregions Syddanmarks opfølgningsrapport for 3. kvartal Langelands opfølgningsrapport 3. kvartal Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" Projektevaluering "Styrket samarbejde" Status på LBR-midler - oktober Projektoversigt oktober Eventuelt...12

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 12/2329 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på tlf eller tlf Sagsfremstilling: Orientering fra formand Orientering fra sekretariat Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 2. Årsplan for aktivt medborgerskab - Arbejdsmarkedsudvalget 12/25937 Beslutningstema: Fastlæggelse af årsplan for aktivt medborgerskab i perioden efterår 2012 forår Sagsfremstilling: Som led i Byrådets samlede arbejde med aktivt medborgerskab skal Arbejdsmarkedsudvalget fastlægge en årsplan for efteråret 2012 forår 2013 om, hvordan der ønskes at arbejde med aktivt medborgerskab. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 15. August 2012, at der ønskedes en bred indfaldsvinkel til temaet Flere arbejdspladser (Praktikpladser, elev og lærlingepladser) og at der ønskedes inddragelse i forhold til aktiveringsindsatsen og information til borgerne om ny lovgivning. På den baggrund fremlægger administrationen her en række forslag, der kunne indgå i en årsplan: Paneldiskussioner m. medlemmer fra Arbejdsudvalget og LBR på 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den uddannelsesinstitutionerne hvor ser de unge udfordringerne? Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervsudvalget på virksomhedsbesøg hvor bliver praktikpladserne af? Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Temadrøftelse af fremme og brug af kommunale praktik og løntilskudspladser Fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Integrationsrådet Fokus på integration og arbejdsmarkedet Blog hvor borgerne kan møde Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR, virksomheder og borgere som optakt til beskæftigelsesplanen (forår 2013) Hvordan sikres flere arbejdspladser og en fleksibel arbejdsstyrke. Oplysende indslag om udvalgets arbejde på f.eks. kommunens hjemmeside, facebook, youtube eller lign. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget udvælger 2-3 aktiviteter og fastlægger en årsplan herudfra. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Der arbejdes videre med punkt 1, hvor Erhvervsudvalget inddrages, punkt 4 og punkt 6, der ændres til Fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, LBR og Erhvervsudvalget med virksomheder om, hvordan der sikres flere arbejdspladser. 3. Godkendelse af Mødeplan /33450 Beslutningstema: Godkendelse af mødeplan for 2013 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget i Svendborg Kommune har jf. andet punkt på dagsorden valgt nogle aktiviteter under overskriften aktivt medborgerskab. 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Flere af disse aktiviteter er foreslået afviklet sammen med LBR. På den baggrund foreslås følgende mødedatoer: Onsdag d. 23. januar ordinært LBR-møde Onsdag d. 6. februar - fællesmøde med Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget Onsdag d. 24. april fællesmøde med Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og lokale virksomheder som optakt til beskæftigelsesplanen 2014 med fokus på sikring af flere arbejdspladser Onsdag d. 29. maj ordinært LBR-møde Onsdag d. 28. august ordinært LBR-møde Onsdag d. 30. oktober ordinært LBR-møde Onsdag d. 11. december ordinært LBR-møde Det foreslås, at de ordinære møder afholdes fra kl. 15 Fællesmødet d. 6. februar foreslås afholdt fra kl. 19 Tidspunktet for fællesmøde d. 17. april vil efterfølgende blive udmeldt Indstilling: Det indstilles, at mødeplanen for 2013 godkendes. 4. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder 12/33396 Sagsfremstilling: Udmelding af indsatsområder Beskæftigelsesministeren har i vedlagte brev af 24. september 2012 udmeldt de områder de lokale beskæftigelsesråd (LBR) opfordres til at prioritere i Ministeren påpeger at det er vigtigt at LBR understøtter kommunernes og jobcentrenes arbejde med at få en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. LBR opfordres til at have specielt fokus på at den virksomhedsrettede indsats understøtter implementering af førtids- og fleksjobsreformen ved at skabe et rummeligt arbejdsmarked samt hjælper de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. På den baggrund, udmelder ministeren følgende indsatsområder som LBR opfordres til at ligge til grund for anvendelse af tilskuddet: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats overfor de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Foreløbig udmelding af midler I brev af den 2. oktober 2012 modtog Jobcenter den foreløbige udmelding af midler til LBR for Det understreges i brevet, at der er tale om en midlertidig bevilling, og at det endelige bevillingsniveau først kendes når finansloven for 2013 er endeligt vedtaget. Det forventes, at den endelige bevillingsudmelding udsendes primo januar Bevillingen er som udgangspunkt et-årig, hvilket betyder at den skal udmøntes i Der kan dog overføres op til 25 pct. af den udmeldte bevilling, hvis der er disponeret over disse midler. Uforbrugte midler derudover tilbagebetales. Den foreløbig bevillingsudmelding angiver følgende bevilling: Svendborg: kr. Langeland: kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldinger drøfter strategi for 2013 med det formål at administrationen pba. drøftelserne kan udarbejde forslag til strategi til vedtagelse på decembermødet. Bilag: Åben - Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Åben - Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Åben - Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf 5. Beskæftigelsesregions Syddanmarks opfølgningsrapport for 3. kvartal 12/10928 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport om beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den I rapporten sættes der fokus på 2 væsentlige udfordringer og følges op på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg Kommune med en klynge af kommuner, der har de samme rammevilkår. I rapporten for 3. Kvartal 2012 er der sat fokus på langtidsledighed og tilgangen til førtidspension. Svendborg Kommune har oplevet stigende ledighed og da Svendborg historisk har haft mere langtidsledighed end klyngen anbefaler Beskæftigelsesregionen at der er fokus på en tidlig og tæt dialog med de ledige og at der er særlig fokus på faglig og geografisk mobilitet. Beskæftigelsesregionen skriver i rapporten at borgere i Svendborg pendler mindre i gennemsnittet og viser, at antallet af jobnet-stillinger stiger med graden af mobilitet. Det andet tema i rapporten er tilgangen til førtidspension, hvor Svendborg kommune har begrænset tilgangen til førtidspension. Beskæftigelsesregionen sætter fokus på, at der er sket en lille tilgang i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Svendborg Kommune er, som udvalget tidligere er orienteret om, netop med i et forsøgsprojekt Brug for alle, hvor der sættes fokus på dennem målgruppe gennem et tværfagligt samarbejde. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at der er fokus på de små forandringer og at der skal sikres fælles politisk forslag på tværs af forvaltninger, så borgerne får en helhedsorienteret indsats. Sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. Her ses en stigning i arbejdskraftsreserven og i antallet af unge, hvor udviklingen har været mindre gunstig end i klyngekommunerne. Der ses en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere, hvor klyngekommunerne har oplevet en større stigning og endelig ses at det er lykkedes at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger mere end i klyngekommunerne. Indstilling: Det indstilles, at rapporten tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Svendborg 3. kvt pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 6. Langelands opfølgningsrapport 3. kvartal /10928 Sagsfremstilling: 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beskæftigelsesregion Syddanmark har fremsendt en rapport som opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune for 3. kvartal 2012 rapporten er vedlagt som bilag. Indsatsen administreres på baggrund af det forpligtende samarbejde af Jobcenter Svendborg. Sammenligningsgruppen med samme rammevilkår klyngen udgøres af kommunerne: Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Nyborg, Randers, Slagelse og Vordingborg. 1) Der ses et fortsat fald i beskæftigelsen: Antallet af lønmodtagere på Langeland er det seneste år faldet fra personer til personer. Det svarer til et fald på 2,5 %. Dermed er antallet af lønmodtagere faldet kraftigere på Langeland end i Syddanmark som helhed. Faldet i beskæftigelsen ser ud til at fortsætte, om end lidt mindre voldsomt end i årene lige efter finanskrisen. I Syddanmark og klyngen ses en stabilisering i beskæftigelsen på et lavere niveau, som altså ikke helt kan ses på Langeland endnu. 2) Der er en svagt faldende langtidsledighed: Ledigheden er det seneste år steget med 5,4 %, således at der i juli 2012 var 370 ledige fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp på Langeland. Det seneste år er langtidsledigheden på Langeland steget med 1,7 %. Der har dog været fald siden årsskiftet. Udviklingen i antallet af langtidsledige trækkes primært af dagpengemodtagere med de største udsving, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været mere stabilt og er samlet set faldet forholdsmæssigt mest. Den typiske langtidsledige på Langeland er en 50+ årig mand, der enten er medlem af 3F, HK eller Krifa. Det seneste år er der dog sket en række forskydninger i, hvem der bliver langtidsledige. Således er antallet af langtidsledige mænd faldet, mens antallet af kvinder er steget. Det er dog fortsat gruppen 50+ år, der øges. Blandt de store a-kasser, f.eks. 3F, Metal, HK og FOA har der været stigninger i langtidsledigheden på Langeland. Her adskiller Langeland sig fra udviklingen i Syddanmark, hvor der generelt har været fald for 3F og Metal, men stigende langtidsledighed for bl.a. FOA og HK. Indstilling: Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgning Langeland 3. kvt pdf 7. Indsats for ledige der risikerer at miste retten til dagpenge 12/29289 Beslutningstema: 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om akutpakke og indsatsen for ledige, der risikerer at miste retten til dagpenge. Sagsfremstilling: Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august aftale om en akutpakke". Akutpakken skal hjælpe de ledige, der frem til næste sommer risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, hvis de ikke finder et arbejde. Akutpakken betyder i første omgang, at: Der oprettes et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe ledige, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge. Alle ledige, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, får et brev fra a-kassen og bliver opfordret til at henvende sig til jobberedskabet. Ledige, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job. Jobcentret tager kontakt til alle ledige, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med. Det vil ske senest en måned efter, at der er sendt et brev fra a-kassen. Derudover ligger det i aftalen, at alle arbejdsløse, der har behov for en mere intensiv hjælp, får: Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen. Ret til opkvalificeringsjob. Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Jobcenter Svendborg tilbyder allerede i dag en særlig og individuel indsats for ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Denne indsats ligner i vid udstrækning det, der nu lægges op til i akutpakken, men er på flere punkter mere intensiv. Blandt andet tilbydes ledige med mindre end 6 måneders dagpengeret tilbage ugentlige samtaler. Jobcentret ønsker som udgangspunkt at fortsætte den nuværende indsats, ajourført med indholdet af akutpakken. Aftaleteksten om akutpakken samt notat, der beskriver jobcentrets aktuelle indsats, er vedlagt som bilag. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Notat_Indsats_for_ledige_som_risikerer_at_opbruge_retten_til_dagpenge. pdf Åben - Aftaletekst_saerligindsats pdf.pdf 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Nuværende indsats videreføres tilpasset indholdet i akutpakken. Administrationen undersøger muligheden for aktiv formidling af udfaldstruede til kommunens egne vikariater. 8. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 3. kvartal /5539 Sagsfremstilling: Til orientering vedlægges 3. kvartals ankestatistik. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Klagestatistik 3. kvartal 2012.DOCX Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 9. Orientering om praksisundersøgelse på revalideringsområdet 12/7843 Sagsfremstilling: Svendborg og Langeland kommune har deltaget i en praksisundersøgelse på revalideringsområdet. Praksisundersøgelsen er indkaldt af Beskæftigelsesankenævnet Syddanmark. I alt har 8 kommuner deltaget og samlet er der indsendt 112 sager. Resultatet af undersøgelsen er, at Beskæftigelsesankenævnet finder, at kommunerne ikke har bevilget revalidering i overensstemmelse med praksis i 66% af sagerne. Hovedårsagen til den forkerte bevilling er, at kommunen ikke er tilstrækkelig opmærksom på, at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder i lovgivningen. Af praksisundersøgelsen fremgår det, at der er 7 overordnede årsager til, hvorfor de er uenige med kommunernes afgørelser: 1. Manglende lægelig dokumentation. Der skal foreligge aktuel lægelig dokumentation i sagerne. 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Fortsatte behandlingsmuligheder, der gør, at det ikke er muligt at vurdere om personen har behov for hjælp i form af revalidering for at komme tilbage til arbejdsmarkedet 3. Manglende afprøvning for at fastslå behov og mulighed for revalidering 4. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde umiddelbart, altså sager, hvor en borger har kunnet påtage sig passende arbejde, herunder ufaglært arbejde, uden en revalidering 5. Mulighed for at kunne påtage sig arbejde efter en kortere hjælp efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. 6. For dårlig til revalidering, eller sager, hvor der jf. punkt 3 ikke er sket en afprøvning for at sikre at den godkendte revalideringsplan er realistisk. 7. Andet påvist nedsat funktionsevne og varige vanskeligheder berettiger ikke til revalidering, medmindre tilbud efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig, hvilket betyder, at unge som udgangspunkt skal uddanne sig i det ordinære uddannelsessystem, herunder særlige uddannelsesforløb for målgruppen. Nævnet anbefaler på den baggrund: - At kommunerne er opmærksomme på, at der skal være aktuel lægelig dokumentation med angivelse af prognose og fremtidige skånebehov, og undersøger om der er flere relevante behandlingsmuligheder inden der bevilges revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på at der skal være en rimelig afklaring/sikkerhed for, at en person kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet og opnå selvforsørgelse gennem revalidering, og at tilbud der sikrer denne afklaring ikke kan ydes som revalidering. - At kommunerne er opmærksomme på ikke at bevilge revalidering, såfremt et kortere tilbud er tilstrækkeligt til at hjælpe personen ind på arbejdsmarkedet, der kan ikke bevilges revalidering som følge af særlige jobønsker. - At kommunerne er opmærksomme på at revalidering er subsidiær i forhold til andre muligheder for hjælp, således at uddannelse så vidt mulig foregår på normale vilkår. - At kommunerne er opmærksomme på at opdatere ressourceprofilen med alle relevante oplysninger inden bevilling af revalidering. Jobcenter Svendborg deltog med 14 sager fra Svendborg og 8 sager fra Langeland. Nævnet fandt at i 18 ud af 22 sager, er der bevilget revalidering, der ikke er i overensstemmelse med den lovfastsatte praksis. Jobcenter Svendborg har taget praksisundersøgelsens resultater til efterretning og iværksat en proces for at sikre at anbefalingerne følges Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - SJ_(1) - Praksisundersøgelse revalidering.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 10. Slutevaluering projekt "Unge som Kulturarvsformidlere" 10/8352 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 24/ kr. til projektet. På møde den 31/ godkendte LBR en tidsmæssig forskydning af projektet. Projektet var oprindelig en del af Helvegsmindes STU-forløb for boglige svage, men har grundet Helvegsmindes konkurs udviklet sig bredere. I forbindelse med konkursen har formandskabet godkendt, at projektet fortsatte og blev afsluttet i den nuværende konstruktion. Vedlagte projektevaluering redegør for projektets resultater. Indstilling: Det indstilles, at projektevalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - IKT afrapportering August 2012.pdf 11. Projektevaluering "Styrket samarbejde" 10/44505 Sagsfremstilling: LBR bevilgede på deres møde 6/ en økonomisk ramme på op til kr. til afholdelse af 3 temadage for ansatte i faglige organisationer, A-kasser og Jobcenter Svendborg. 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Af vedlagte projektevaluering fremgår, at der har været afholdt 3 temadage, hvilket er i overensstemmelse med den oprindelige bevilling. Hovedoverskrifterne på de 3 møder har været: Samarbejde Arbejdsfastholdelse Revalidering Der har været god opbakning til de afholdte arrangementer og møderne har været præget af god debat. Der har været udgifter til de 3 arrangementer for ,40 kr., hvilket er indenfor den økonomiske ramme. Af evalueringen fremgår, at styregruppen bag arrangementerne vil arbejde på en ny ansøgning mhp. behandling på LBR s møde i december. Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Projekt evaluering "Styrket samarbejde" 12. Status på LBR-midler - oktober /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status på LBR-midler Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - regnskab oktober.pdf 13. Projektoversigt oktober /28898 Sagsfremstilling: 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Vedlagt projektoversigt for oktober 2012 Indstilling: Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversigt oktober 2012.docx 14. Eventuelt 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: Rita Andreasen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen Erling Johansen 13

15 Bilag: 4.1. Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

16

17

18 Bilag: 4.2. Foreløbig LBR fordeling 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

19

20

21 Bilag: 4.3. Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

22

23

24 Bilag: 5.1. Politisk opfølgning Svendborg 3. kvt pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

25 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2012

26 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. Denne gang på langtidsledighed og tilgang til førtidspension. Til sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg med en klynge af kommuner, nemlig Bornholm, Frederikshavn- Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse og Vordingborg. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som Svendborg. Kort om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere med bopæl i Svendborg Januar 2008 juni 2012 Antal beskæftigede Kilde: jobindsats.dk jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Figur 2: Udviklingen i langtidsledigheden jul jul Indeks juli 2011 = jul-11 aug-11 sep-11 Kilde: jobinsats.dk okt-11 A-dagpenge nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Kontanthjælp (jobklar) Figur 3: Udviklingen i langtidsledigheden, a-kasser, jul Udv. i langtidsledigheden jul jul FTF BUPL 100 Ledere FOA 50 Det Faglige 0 Hus Ase HK Krifa Gn.snit DLA Byggefagenes Metal 3F Teknikerne -50 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Andel forsikrede langtidsledige Kilde: jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Fortsat fald i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Svendborg kommu ne er det seneste år faldet 1,5 pct. Det svarer til, at der i dag er ca. 300 færre beskæftigede. Til sammenligning er beskæftigelsen faldet med 1 pct. i hele Syddanmark. Siden finanskrisens start i august 2008 er beskæftigelsen faldet med godt 8 pct., svarende til at der er godt færre lønmodtagere i Svendborg kommune. Syddanmark som helhed oplevede i perioden et fald på ca. 7,9 %. Svendborg er således kun marginalt hårdere ramt af krisen end regionen som helhed. Svagt faldende langtidsledighed Ledigheden er det seneste år steget med 5,4 %, således at der i juli 2012 var ca ledige fuldtidspersoner på dagpenge og kontanthjælp i Svendborg. Det seneste år er langtidsledigheden i Svendborg faldet med 4 %. Dette dækker dog over et kraftigt sæsonmæssigt fald i langtidsledigheden fra juni til juli på næsten 20 %, hvor langtidsledigheden i den foregående periode generelt har været stigende. Udviklingen i antallet af langtidsledige trækkes primært af dagpengemodtagere med de største udsving, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere har været mere stabilt og er samlet set faldet forholdsmæssigt mest. Den typiske langtidsledige i Svendborg er en en 50+ årig mand, der enten er medlem af 3F, HK eller Krifa. Det seneste år er der dog sket en række forskydninger i, hvem der bliver langtidsledige. Således er antallet af langtidsledige mænd faldet, mens antallet af kvinder er steget. Det er dog fortsat gruppen over 50 år, der bliver flere af. Mens både 3F og Metal har haft fald i antallet af langtidsledige, så vokser antallet i A-kasser, hvis medlemmer typisk er ansat i det offentlige som FTF, FOA og BUPL, jf. fig. 3. 2

27 Fokus på den tidlige indsats i bekæmpelse af langtidsledighed Figur 4: Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed, 4.kvt kvt.2011 Svendborg, klynge og Syddanmark Andel i pct. 35,0 30,0 32,4 32,2 34,0 I 3. kvartal 2012 fandt 32,4 % af de nyledige dagpengemodtagere i Svendborg arbejde indenfor 3 måneder. Herved kommer en mindre andel af de ledige i beskæftigelse 3 måneder efter at være blevet nyledige i Svendborg end i Syddanmark, jf. fig. 5. Andelen er dog den samme som i klyngen. Som tidligere beskrevet oplever Svendborg en stigende ledighed. Det kan med tiden udvikle sig til langtidsledighed. I klyngen som helhed er ledigheden og 25,0 langtidsledigheden aftagende. I juli 2012 var 2 % af arbejdsstyrken i Svendborg langtidsledige. Historisk har 20,0 Svendborg Klynge Syddanmark arbejdsstyrken i Svendborg været mere langtidsledige end arbejdsstyrken i klyngen. Svendborg har derfor Kilde: jobindsats.dk. fortsat en stor opgave med at sikre, at nyledige hurtigt kommer i arbejde igen, så de ikke overgår til langtidsledighed. En tættere dialog med nyledige Der er en dokumenteret positiv effekt for, at tidlig og hyppig kontakt til ledige kan afkorte ledighedsforløbet. Det er gennem kontakten, at jobcentret har mulighed for at påvirke den ledige og dennes jobsøgningsadfærd. Svendborg kan med fordel styrke indsatsen overfor nyledige gennem en tættere dialog med den ledige. Sigtet i denne dialog bør især gå på at afklare den enkeltes behov og sikre, at den enkelte får de relevante tilbud, der skal til, for at afkorte ledighedsperioden. Her kan især priv. løntilskud være et godt tilbud til ledige, fordi det styrker netværk og faglige kompetencer. Figur 5: Geografisk mobilitet Fokus på den faglige mobilitet og geografisk mobilitet En analyse fra viser, at en høj andel af både kort- og langtidsledige, der har opnået genbeskæftigelse, i deres nye job har fået helt andre arbejdsopgaver end i tidligere job. Via en tættere dialog kan Svendborg derfor sætte fokus på behovet for opkvalificering og omskoling, og derved styrke lediges faglige mobilitet. Herved øges den lediges mulighed for at tage arbejde i andre typer af brancher, end dem de kommer fra. Kilde: Debatoplæg. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Svendborg frem mod Udarbejdet af Mploy for Beskæftigelsesregion Syddanmark. I Svendborg var den gennemsnitlige pendlingsafstand i 2011 på 14 km. Til sammenligning var gennemsnittet i Syddanmark på 19 km. Borgere i Svendborg kommune pendler således relativt mindre end gennemsnittet i Syddanmark. Som det ses i figur 6, var der i 4. kvt stillinger i Svendborg-området. Var man villig til at rejse blot 1 time efter ledige stillinger, ville der i stedet være jobnetstillinger. Svendborg kan derfor med fordel vende potentialet ved en udvidet geografisk jobsøgning til andre steder i landet i dialogen med de nyledige. Fokusområder for Svendborg Kommune: En tættere dialog med nyledige med fokus på tidlig indsats Opkvalificering målrettet behov på arbejdsmarkedet Brug af virksomhedsrettede tilbud især privat løntilskud Dialog med ledige om potentialet i faglig og geografisk mobilitet 1 Beskæftigelsesregion Syddanmark (2012): Mobilitet fra ledighed til job. En undersøgelse af kort- og langtidslediges faglige og geografiske mobilitet i Syddanmark, Udarbejdet for Beskæftigelsesregion Syddanmark af mploy. København 3

28 Færre på førtidspension - men flere udsatte kontanthjælpsmodtagere Figur 6: Nytilgang til førtidspension i pct. af befolkningen, Svendborg og Syddanmark 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,40% 0,64% 0,32% 0,28% 0,25% Svendborg Syddanmark Kilde: jobindsats Note: Målingerne er opgjort juni i hvert år. Boks 1. Kort om initiativet: Brug for alle Mål og succeskriterier Initiativets langsigtede mål er: Borgere i matchgruppe 3 kommer i job eller ordinær uddannelse På kort sigt er målet: Borgere i matchgruppe 3 påbegynder en aktiv beskæftigelsesindsats og ommatches derfor til match 1 eller 2 Med henblik på at understøtte det langsigtede og kortsigtede mål indgår følgende succeskriterier i initiativet: Den enkelte borger fastlægger i samarbejde med jobcentret et konkret og realistisk mål om beskæftigelse eller uddannelse Tilgang til førtidspension falder De seneste år er det lykkedes Svendborg at få begrænset tilgangen til førtidspension betydeligt. I 2009 fik 0,64 % af befolkningen tildelt en førtidspension. I 2012 var dette tal faldet til 0,25 %. Tilgangen til førtidspension set i forhold til befolkningens størrelse er således gået fra at være et godt stykke over Syddanmarks niveau til et stykke under, jf. figur 4. En stor del af tilgangen til førtidspension kommer fra midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere en gruppe der ikke alene står uden for arbejds markedet, men som heller ikke modtager beskæf tigelsesrettede tilbud. I Svendborg udgør denne gruppe 16,5 % af alle kontanthjælpsmodtagere, og er det seneste år vokset med 2,2 %. Fokus på borgerens progression For de fleste midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere har uddannelse og beskæftigelse lange udsigter. Det er derfor nødvendigt at have fokus på de små skridt, borgeren tager mod job og uddannelse. Flere jobcentre landet over er begyndt at arbejde systematisk med styring på, hvorvidt borgeren opnår selv små fremskridt. Disse registreres, følges op på og forholdes borgeren selv. Denne arbejdsmetode har generelt givet gode erfaringer. Kommunerne etablerer tværfaglige teams, med repræsentanter fra hhv. beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltningen og evt. ungeforvaltningen. Borgeren får en indsatsplan og modtager tilbud på tværs af kommunens forvaltninger Andre jobcentre i Syddanmark, Haderslev, Sønderborg og Vejle, deltager for tiden i et kontrolleret forsøg, hvor unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere modtager mentorstøtte. Mentors opgave er at understøtte at den unge kommer i uddannelse og sekundært i job (der på sigt kan fører til at den unge påbegynder en uddannelse). To centrale element i forsøget er, at den unges små progressioner mod uddannelse og job måles, og at mentor anvender disse i samarbejdet med den unge. Nødvendigt med en tværfaglig indsats Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere slås typisk med komplekse helbredsmæssige og sociale problemer, og mange har svært ved at få livet til at hænge sammen. Borgerne kan ikke forventes at kunne varetage disse udfordringer selv, hvorfor hver enkelt borger bør tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats. Af samme årsag går Svendborg og resten af landets kommuner nu i gang med initiativet Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Initiativet består i, at alle kontanthjælpsmodtagere i match 3 får et møde med et tværfagligt team, samt en individuel indsatsplan. Se boks 1. Fokusområder for Svendborg kommune: Fokus på selv de små forandringer i borgerens udvikling - også fra politisk hold Sikre fælles politisk fodslag/strategi på tværs af forvaltninger, så borgeren får en helhedsorienteret indsats Bruge erfaringer fra andre jobcentres kontrollerede forsøg med understøtning af borgerens udvikling og deltagelse i tilbud via mentorer 4

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere