OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13

2 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Kommune. Denne gang er fokus på borgere med risiko for at miste dagpengeretten og tilgangen til førtidspension fra kontanthjælp. Til sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. I rapporten sammenlignes med en klynge af kommuner, nemlig Albertslund, Brøndby, København, Odense, Svendborg, Aalborg og Aarhus. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som. Kort om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere med bopæl i jan- apr- jul- okt- jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 Figur : Andel ledige der har modtaget akutbrev som efterfølgende er afmeldt til job eller uddannelse. Kun ledige der ikke har haft falddato uge , Albertslund Brøndby 1, Svendborg Aarhus København Odense Aalborg Gennemsnittet i er på 5 pct. Faldet i beskæftigelsen er aftaget Antallet af lønmodtagere i er det seneste år faldet ganske svagt med 1 personer jf. figur 1. Det svarer til et fald på 1 pct. Antallet af lønmodtagere er således faldet med samme niveau som i, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen det seneste år er faldet med,9 pct. Siden før finanskrisens start i august er beskæftigelsen faldet med 9,5 pct. i mod et fald på,1 pct. i hele regionen. er således hårdere ramt af krisen end regionen som helhed Fortsat behov for fokus på ledige i risiko for at opbruge deres dagpengeret I alt 5 ledige i har modtaget brev fra deres a- kasse om, at de er i fare for at opbruge deres dagpengeret i 1. halvår 13 og dermed er omfattet af akutpakkeindsatsen. En stor del af disse er dog igen afmeldt fra dagpenge. I er 33, pct. af de ledige, der endnu ikke har haft falddato, afmeldt fra dagpenge. Ca. 13, pct. er afmeldt til job og uddannelse jf. figur. Tilknytning af en personlig jobformidler, der kan give den ledige en håndholdt indsats og hjælpe i alle led af jobsøgningen, kan for mange ledige være et nyttigt instrument. pct. af de ledige i risikogruppen i har tilknyttet en personlig jobformidler. Et godt samspil med de lokale virksomheder er centralt både i forhold til at skaffe jobrotations-, voksenlærlinge-, løntilskuds- og praktikpladser og i forhold til at afdække, hvor der er jobåbninger for ledige i risikogruppen, herunder akutjob. Til og med uge 5 havde der i alt været slået 97 aktujob op i, heraf 19 private. I forhold til beskæftigelsens størrelse er s således én af de kommuner i regionen med flest opslåede akutjob.

3 Unge uden uddannelse rammes hårdere af ledighed også i fremtiden Figur 1: Udvikling i uddannelsesfordelingen blandt de beskæftigede 1--årige i fra Pct Ufaglært Faglært Videregående Kilde: Jobindsats.dk Note: Ufaglærte dækker over personer med grundskole eller en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Figur : Sammensætning af unge dagpengeog kontanthjælpsmodtagere i nov. 1 Unge forsørgere; 155; 17% Unge uden udd. over 5 år; 1; 1% Ikke udd. egnet under 5 år; 1; % Unge med udd. ; ; 7% Udd. egnet under 5 år; 1; 1% Kilde: Jobindsats.dk. 1. Figur 3: Tredeling af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i nov. 1 Ikke udd. Egnet unge; 337; 37% Unge med udd.; 19; % Ufaglærte rammes hårdere af ledighed Historisk set har der været en tendens til, at uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede er steget år for år. Som figur 1 viser, har den økonomiske krise betydet, at faldet i beskæftigelse især er gået hårdt ud over gruppen af ufaglærte i. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at andelen af ufaglærte job for nuværende og i fremtiden vil fortsætte med at falde. Det stiller krav til Kommune om at sikre, at så mange som muligt påbegynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så de ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et stort uddannelsespotentiale hos de unge Som figur viser, er det ca. 73 pct. af de unge dagpengeog kontanthjælpsmodtagere under 3 år i, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Den uddannelsesrettede indsats i dag har først og fremmest fokus på gruppen af unge under 5 år, som ifølge lovgivningen skal have et uddannelsespålæg. Som figur 3 viser, er der dog også et stort uddannelsespotentiale hos unge i de andre grupper uanset alder og forsørgelsespligt. Skab rammerne for unges uddannelsespotentiale Som nævnt ovenfor gælder det, at unge under 5 år skal have et uddannelsespålæg, men ofte er det ikke nok til at sikre den fornødne motivation til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Uddannelsespålægget skal derfor gå hånd i hånd med vejledning om den unges uddannelsesmuligheder, samt med støtteordninger som eksempelvis uddannelsesmentorer, der kan fastholde de unge i deres uddannelsesvalg. Det er positivt, at Jobcenter i foråret 13 indgår i et samarbejde omkring et brobygningsforløb, hvor der er fokus på at understøtte den lediges overgang til ordinær uddannelse. Samarbejdet foregår mellem, Middelfart, UU-lillebælt, IBC, VUC og social- og sundhedsskolen, og skal ruste de unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet forventes at omfatte 5 unge fra - primært jobklare unge kontanthjælpsmodtagere med enten sociale eller boglige udfordringer. Kilde: Jobindsats.dk. 1 Udd. Egnet unge; 355; 39% For gruppen over 5 år er det også vigtigt at uddannelsespotentialet udnyttes. Her kan med fordel udvide brugen af voksenlærlingeforløb samt skabe motivation til og kvalificering af uddannelsesvalg gennem praktik eller løntilskudsjob inden valg af uddannelse. Fokusområder Kan brugen af støtteordninger, som eksempelvis uddannelsesmentorer, med fordel udvides? Kan styrke brugen af uddannelsespålæg? Kan motivere og vejlede flere af de unge over 5 år til at påbegynde en erhvervsuddannelse eller et voksenlærlingeforløb? Kan udvide samarbejdet på tværs af institutioner i kommunen? 1 Beregningen af fordelingen mellem målgrupper er lavet på baggrund af: Beskæftigelsesregion (11), Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsen (1), Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

4 Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Et tæt samarbejde med de lokale virksomheder er centralt for en vellykket beskæftigelsesindsats. Et godt kendskab til behovene på arbejdsmarkedet er derfor vigtigt for at kunne hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de efterspørger, og for at kunne målrette indsatsen i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet. Stillingsopslag i jobnet viser en stigning fra til 31 opslag i fra. kvt. 11 til. kvt. 1. Der har især været stigning inden for vagtservice, socialt og pædagogisk arbejde, administration, rengøring og akademisk arbejde heriblandt flere jobs, der kan varetages af ufaglærte ledige. Figur : Antal opslåede akutjob pr. 1. beskæftigede 1 1 Ærø Nyborg Nordfyns Aabenraa Tønder Kerteminde Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Svendborg Vejen Vejle Middelfart Varde Esbjerg/Fanø Odense,3 Assens Sønderborg Billund Tabel 1: Andel arbejdssteder (offentlige og private) med dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager i praktik eller løntilskud, 3. kvt. 1 Undervisning 53,3 51, Sundhed og socialvæsen 3, 35, Offentlig administration 3,1 35,9 Industri 1,3 Handel 1, 1, Hoteller og restauranter 17,3 17, Operationel service 1,1 1,7 Ejendomshandel og udlejning 15, 7, Bygge og anlæg 1, 1, Transport 1,3 1, Andre serviceydelser mv 9,1 13,3 Videnservice, 7, Finansiering og forsikring 3,,3 Branche i alt 17,9 17,9 Note: Kun brancher med mindst 1 arbejdssteder Mange job besættes dog uden at være slået op. F.eks. var der i 1 ca..5 jobåbninger i og kun 17 pct. af disse var slået op i jobnet.dk. En del har været slået op andetsteds, men mange stillinger besættes gennem uformelle kanaler som netværk og uopfordrede henvendelser. For at sikre gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet er det således væsentligt med fokus på synlighed omkring jobåbningerne f.eks. i forhold til akutjob. Til og med uge 13 havde der i alt været slået 97 akutjob op i heraf 19 private akutjobopslag. Sat i forhold til beskæftigelsens størrelse er blandt de kommuner i regionen med flest akutjobopslag jf. figur. Styrket samarbejde om indsatsen Et tæt samarbejde med virksomhederne er afgørende for at skaffe udsatte ledige i job. Erfaringer viser, at virksomhedsrettede tilbud bringer både jobklare og udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. 17,9 pct. af arbejdssteder havde i 3. kvartal dagpengeeller kontanthjælpsmodtagere i tilbud, svarende til regionens niveau. kan have et potentiale i forhold til at øge samarbejdet med brancher, hvor der i dag kun er begrænset samarbejde. Jf. tabel 1 er det meget forskelligt i hvilket omfang brancherne har dagpenge- /kontanthjælpsmodtagere i tilbud. Også jobrotation er et effektivt redskab til at hjælpe langtidsledige i arbejde, men kan også understøtte kompetenceudvikling i virksomhederne. Frdericia kan fortsat styrke brugen af jobrotation især i forhold til private virksomheder. Fokusområder Hvilken indsats skal virksomhederne tilbydes i forbindelse med rekruttering? Hvad kan der gøres for at flere jobs bliver synlige på jobnet? Kan samarbejdet om indsatsen med virksomhederne styrkes, f.eks. i forhold til at skaffe akutjob, jobrotationspladser, virksomhedsrettede pladser og fleksjob?

5 Kort status for Ministermål Fig.. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse, jan.-1 aug , 13, 15, Bedst i klyngen Fig.7. Udvikling i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser, dec. 11. dec , -1,9 -, -37,1 Klynge Bedst i klyngen Fig.. Udvikling i antallet af langtidsledige, dec. 11 dec ,,7-3,7-1,1 Klynge Bedst i klynge Fig. 9. Andelen af arbejdssteder med et virksomhedsrettet tilbud,.kvt. 1, 5 største brancher ,9 I alt Privat løntilskud, Kilde: Jobindsats.dk Off. løntilskud 3, Privat v.praktik 1, Off.v.praktik 5,5 Uddannelsesgrad for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse I perioden januar-august 1 havde dagpengeog kontanthjælpsmodtagere i alderen 15-9 år, som ikke har en kompetencegivende udannelse, været i kontakt med jobcenter. De unge havde været i uddannelse 11, pct. af tiden efter de havde meldt sig i jobcentret. Uddannelsesgraden er således lavere i end i. Tilgang førtidspension har reduceret nytilgang til førtidspension med 1, pct. Denne reduktion er mindre end både reduktionen i klyngen og i. I perioden dec-11 til dec-1 er der således kommet 17 nye førtidspensionister til i. Set i forhold til befolkningens størrelse er tilgangen større end både klyngens og s gennemsnitlige tilgang. Langtidsledige Antallet af langtidsledige er det seneste år blevet reduceret med ca. 1, pct. Reduktionen er mindre end, men modsat har klyngen generelt haft en lille stigning. Udviklingen dækker over et stigende antal langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldende. Virksomhedssamarbejdet har samarbejde med de lokale virksomheder omkring virksomhedsrettede tilbud på ca. 1 % af arbejdsstederne i kommunen. Det er især private virksomhedspraktikker, der samarbejdes omkring. Således er der en virksomhedspraktik på 1,% af de lokale virksomheder. Omvendt er der etableret privat løntilskud på, % af virksomhederne. Dette på trods af, at netop privat løntilskud er den tilbudstype, der har størst effekt ift. at få ledige i beskæftigelse.

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere