BESTEMMELSE om Sessionsbedømmelse af Værnepligtige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE om Sessionsbedømmelse af Værnepligtige"

Transkript

1 BESTEMMELSE om Sessionsbedømmelse af Værnepligtige 1

2 Indhold Rettelsesblad... 5 Hjemmel, ikrafttræden og administration... 8 Sessionsbedømmelse, karaktergivning, egnethedsvedtegning... 1 Bestemmelser vedrørende sessionsundersøgelser af syn, farvesans, hørelse, sessionsprøve og angivelse af WHO-koder m.v. samt bedømmelser WHO-kode Diagnose Vurdering og vejledning Kapitel I A B Infektiøse, inklusive parasitære sygdomme (morbi infectiosi, morbi parasitarii inclusi) Kapitel II C D Svulster (neoplasmata) Kapitel II D1 D Svulster (neoplasmata) Kapitel III D5 D Sygdomme i blod og bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem (morbi sanguinis et systematis haematopoietici et immunodefecientia) Kapitel IV E E Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme (morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici) Kapitel V F F Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inklusive psykiske udviklingsforstyrrelser) (Morbi mentis) Kapitel VI G G Sygdomme i nervesystemet (morbi systematis nervosi) Kapitel VII H H Sygdomme i øje og øjenomgivelser (morbi oculi et adnexorum)

3 Kapitel VIII H6 H Sygdomme i øre og brystformede knogle (morbi auris et processus mastoidei) Kapitel IX I I Sygdomme i kredsløbsorganer (morbi organorum circulationis) Kapitel X J J Sygdomme i åndedrætsorganer (morbi organorum respirationis) Kapitel XI K K Sygdomme i fordøjelsesorganer (morbi organorum digestionis) Kapitel XII L L Sygdomme hud og underhud (morbi cutis et subcutis) Kapitel XIII M M Sygdomme knogler, muskler og bindevæv (morbi ossium, musculorum et telae conjunctivae) Kapitel XIV N N Sygdomme i urin og kønsorganer (morbi organorum urogenitalium) Kapitel XVI P P Sygdomme, der opstår omkring fødselsperioden (morbi perinatales) Kapitel XVII Q Q Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (maleformationes congenitae et anomaliae chromosomales) Kapitel XVIII R R Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds (symptomata et conditiones male definitae non alibi classificati) Kapitel XIX... 1 S T

4 Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger (traumata, veneficia sive injuriae)... 1 Kapitel XIX T T Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger (traumata, veneficia sive injuriae) Kapitel XXI Z Z Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen

5 Sessionsbedømmelse af Værnepligtige Rettelsesblad KODER DIAGNOSER m.v. RETTET Hjemmel, ikrafttræden og administration. april 28 Sessionsbedømmelse - Karaktergivning - Egnethedsvedtegning. april 28 Bestemmelser vedrørende sessionsundersøgelser af syn, farvesans, hørelse, sessionsprøve og angivelse af WHO-koder m.v. samt bedømmelser. april 28 A - B99 Infektiøse, inklusive parasitære sygdomme (morbi infektiosi, morbi parasitarii inclusi). april 28 C - D9 Svulster (neoplasmata). april 28 D1 - D48 Svulster (neoplasmata). april 28 D5 - D89 Sygdomme i blod og bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem (morbi sanguinis et systematis haematopoietici et immunodefecientia). april 28 E - E9 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme (morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici). nov. 211 F - F99 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inklusive psykiske udviklingsforstyrrelser) (morbi mentis). nov. 211 G- G99 Sygdomme i nervesystemet (morbi systematis nervosi). april 28 5

6 H - H59 Sygdomme i øje og øjenomgivelser (morbi oculi et adnexorum). april 28 H6 - H95 Sygdomme i øre og den brystformede knogle (morbi auris et processus mastoideus). april 28 I - I99 Sygdomme i kredsløbsorganer (morbi organorum circulationis). april 28 J - J99 Sygdomme i åndedrætsorganer (morbi organorum respirationis). juni 212 K - K93 Sygdomme i fordøjelsesorganer (morbi organorum digestionis). april 28 L - L99 Sygdomme i hud og underhud (morbi cutis et subcutis). april 28 M - M99 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv (morbi ossium, musculorum et telae conjunctivae). nov. 211 N - N99 Sygdomme i urin- og kønsorganer (morbi organorum urogenitalium). april 28 P - P96 Sygdomme, der opstår omkring fødselsperioden (morbi perinatalis). april 28 Q - Q99 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (maleformationes congenitae et anomaliae chromosomales). april 28 R - R99 Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsted (symptomata et conditiones male definitae non alibi classificati). juni 214 S - S99 Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre april 28 6

7 påvirkninger (traumata, veneficia sive injuriae). T - T98 Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger (traumata, veneficia sive injuriae). april 28 Z - Z99 Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen. juli 213 7

8 Hjemmel, ikrafttræden og administration 8

9 Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Rekruttering Sessionsbedømmelse af Værnepligtige er udstedt i henhold til værnpligtslovens 17 og trådte i kraft den 3. januar Sessionsbedømmelse af Værnepligtige er ved kgl. Anordning nr. 36 af 18. januar 1995 undtaget fra indførelse i Lovtidende A, men optages i det foreliggende løsbladssystem. Sessionsbedømmelse af Værnepligtige udgives og ajourføres af Forsvarets Personeltjeneste. Publikationen sendes til en række myndigheder inden for ministerområdet (Beredskabsstyrelsen og Militærnægteradministrationen), m.fl. Jfr. Værnepligtslovens 8 træffes sessionens afgørelser af sessionslederen og sessionslægen i fællesskab. Ved afgørelser om en persons egnethed til værnepligtstjeneste er sessionslægens indstilling afgørende ved manglende enighed. Ved andre afgørelser er sessionslederens indstilling afgørende ved manglende enighed. Tvivlsspørgsmål om fortolkning af Sessionsbedømmelse Af Værnepligtige forelægges Forsvarets Personeltjeneste. 9

10 Forsvarets Personeltjeneste, april 28 Sessionsbedømmelse, karaktergivning, egnethedsvedtegning 1

11 SESSIONSBEDØMMELSE - KARAKTERGIVNING - EGNETHEDSVEDTEGNING 1. SESSIONSBEDØMMELSE: For hver endeligt bedømt værnepligtig fastsætter sessionen en egnethedsprofil, der er en sammenfatning af karakterer (skala - 5) i kategorierne a - g. Sessionslægen fastsætter karakteren i den enkelte kategori på basis af modtagne lægeattester eller andre udtalelser, sessionsprøver, den værnepligtiges subjektive anbringender og objektiv undersøgelse. Kategorierne a - g omhandler følgende diagnoser/tilstande: a. Helbredsmangler, der væsentligst omfatter ryggens sygdomme. b. Helbredsmangler, der væsentligst omfatter overextremiteternes sygdomme. c. Helbredsmangler, der væsentligst omfatter underextremiteternes sygdomme. d. Øvrige helbredsmangler. e. Synsevne. f. Høreevne. g. Sessionsprøveresultat For hver helbredsmangel m.v., der registreres i kategorierne a - g noteres den tilsvarende bogstav-talkode i henhold til Sessionsbedømmelse af Værnepligtige, hvis grundlag er WHOs sygdomsklassifikation. Karakterer for de enkelte helbredsmangler eller tilstande, der registreres, fastsættes på grundlag af karakterer og vejledning i Sessionsbedømmelse af Værnepligtige. I tilfælde, hvor helbredsmangler ikke er opført i fortegnelsen, fastsættes karakteren efter sessionslægens skøn. 2. KARAKTERGIVNING: 5: Ingen helbredsmangler, der medfører nedsættelse af funktionsevnen. 4: Helbredsmangler, der medfører ringe funktionsnedsættelse og ingen hensyntagen. 3: Helbredsmangler, der medfører nogen funktionsnedsættelse, som for visse helbredsmanglers vedkommende kræver en hensyntagen, der begrænser den værnepligtiges anvendelighed. 2: Helbredsmangler, der medfører væsentlig funktionsnedsættelse, som for visse helbredsmanglers vedkommende kræver en hensyntagen, der begrænser eller udelukker den værnepligtiges anvendelighed. 1: Helbredsmangler eller tilstande, der medfører meget væsentlig funktionsnedsættelse, som forhindrer den pågældendes anvendelighed til værnepligtstjeneste. : Helbredsmangler eller tilstande, der medfører uegnethed til værnepligtstjeneste. Hvis flere helbredsmangler inden for samme kategori har indbyrdes forstærkende virkning, kan hovedkarakteren for kategorien af sessionslægen skønnes lavere end den enkelte karakter. I andre tilfælde anvendes den laveste karakter i kategorien som hovedkarakter. Hvis helbredsmangler i flere kategorier har indbyrdes forstærkende virkning, kan hovedkarakteren i en af kategorierne af sessionslægen sættes lavere end den laveste i de berørte kategorier. 11

12 I kapitlerne vedrørende diagnosegrupper angives i søjlen vurdering det karakterspænd vurderingen af en given diagnose som oftest vil medføre. En højeste karakter i parentes, f. eks. (4) angiver, at diagnosen normalt medfører uegnethed, men kan i særlige velbegrundede tilfælde medføre egnethed. At en diagnosekode markeres med angiver at vurderingen af helbredsmanglen ved sessionsbedømmelsen er strengere end ved forsvarets basishelbredskrav for fastansatte. At en diagnosekode markeres med * angiver at vurderingen af helbredsmanglen ved sessionsbedømmelsen er mildere end ved forsvarets basishelbredskrav for fastansatte. 3. EGNETHEDSVEDTEGNINGER: Egnet: Vedtegningen gives til værnepligtige, hvis laveste karakter i kategori a, c eller g er 4. Karakterer i kategorierne b, d, e eller f skal være mindst 3. Begrænset egnet: Vedtegningen gives til værnepligtige, hvis karakterer i kategori a eller c er 3. Karaktererne i kategorierne b, d eller f er 2. Uegnet: Vedtegningen gives til værnepligtige, hvis karakterer i kategori a eller c er 2 eller derunder. Karakterer i kategori b, d, e eller f er 1 eller. Karakter i kategori g er 3 eller derunder. 12

13 Bestemmelser vedrørende sessionsundersøgelser af syn, farvesans, hørelse, sessionsprøve og angivelse af WHO-koder m.v. samt bedømmelser 13

14 BESTEMMELSER VEDRØRENDE SESSIONSUNDERSØGELSER AF SYN, FARVESANS, HØRELSE, SESSIONSPRØVE OG ANGIVELSE AF WHO-KODER M.V. SAMT BEDØMMELSER (1-5) 1. BEDØMMELSE AF VÆRNE- PLIGTIGES SYN 1. A SYNSPRØVE Synsstyrken måles som afstandssyn efter Snellens princip. Synsstyrken angives for hvert øje som en brøk, hvor tæller er afstand til tavlen, og nævner er nummeret på den nederste linie, der kan læses med højst 1/3 fejl. Synsstyrker angivet ved decimalbrøk kan omregnes til almindelig brøk 2. Ved mistanke om simulation kan den værnepligtige henvises til øjenlæge. Det skal påses, at den værnepligtige ikke søger at bedre sin synsstyrke ved sammenknibning af øjet. Ved forskel på brille- og kontaktlinsestyrke er det brillestyrken, der skal lægges til grund for karaktergivningen. B VURDERING AF SYNSSTYRKE Karakter Visus Korrektion bedste - dårligste øje 5 6/9 6/9 uden 4 6/9 6/9 med 3 6/12 6/24 + / - 1 6/12 6/36 + / - Ringere end synskarakter 1. 1). Vurdering af synsstyrke: Sessionsbedømmelse af Værnepligtige: Kapitel VII side 3, 4 og 5 og nærværende bestemmelser spalte 1 side = 6/ = 6/ = 6/6.6 = 6/1.5 = 6/12.4 = 6/15.3 = 6/2.2 = 6/3.1 = 6/6 1. BEDØMMELSE AF VÆRNE- PLIGTIGES FARVESANS Ved undersøgelsen anvendes farvesanstavler. Resultatet registreres på bedømmelseskortet, men farvesansen indgår ikke i egnethedsprofilen og influerer således ikke på den værnepligtiges egnethed, men på visse funktioner i forsvaret. 3. BEDØMMELSE AF VÆRNE- PLIGTIGES HØRELSE A AUDIOMETERPRØVE Grundlaget for hørekarakteren er audiometri med luftledningsteknik på følgende frekvenser:,5, 1, 2, 3, 4, 6 og 8 KHz. Screening foretages med en signalstyrke på 2 decibel (db). Hvis denne styrke ikke høres på den pågældende frekvens, prøves en styrke som med sikkerhed forventes hørt. Herefter reduceres styrken med 5 db. ad gangen. Den svagest hørte tone noteres. Ved karaktervurderingen er i særlig grad lagt vægt på de informationsbærende frekvenser - 2, 3 og 4 KHz. Ved mistanke om simulation kan den værnepligtige henvises til ørelæge. 14

15 B VURDERING AF HØRETAB Der skelnes ikke mellem høretab som følge af lidelser i høreopfattende organer (labyrint, hørenerve og centrale hørebaner- eller centre (perceptiv hørenedsættelse eller nervedøvhed) og høretab, som alene skønnes at være følger efter lidelser i øregang, trommehinde, knoglekæde og/eller labyrintvinduer. Høretab vurderes efter nedenstående regler med karakterer fra 5 til. Hørekarakter 5: Normal screening ved 2 db. Hørekarakter 4: Højst et høretab på 25 db. på begge øren for de informationsbærende frekvenser Dårligste øre: Højst 35 db for 2, 3 og 4 KHZ Højst 4 db for 1 KHz Højst 55 db for 6 KHz Højst 6 db for,5 KHz Højst 65 db for 8 KHz Hørekarakter 2: Bedste øre: Højst et høretab som angivet ved hørekarakter 4. Dårligste øre: Højst 45 db for 1, 2, 3 og 4 KHZ Højst 65 db for,5 KHz Hørekarakter 1 og : Høretab større end ved hørekarakter 2. Hørekarakter 4: Højst 25 db for 2, 3 og 4 KHZ Højst 3 db for 1 KHz Højst 35 db for 6 KHz Højst 4 db for,5 KHz Højst 45 db for 8 KHz Hørekarakter 3: Bedste øre: Højst et høretab som angivet ved hørekarakter 4. 15

16 Hørekarakter 3: Hørekarakter 2: Bedste øre Bedste øre Dårligste øre Dårligste øre 16

17 3. Vurdering af øresygdomme: Sessionsbe dømmelse af Værnepligtige: Kapitel VIII side BEDØMMELSE AF SESSIONSPRØVE- RESULTATET 4 Hvis sessionslægen skønner, at en værnepligtig forsætligt har undladt at løse opgaver eller har løst et for hans uddannelsesniveau ringe antal, kan sessionslægen til de øvrige sessionsmedlemmer indstille en skønsmæssig vurderet sessionsprøvekarakter, eller sessionslægen kan give indstilling om, at den værnepligtige pålægges at møde på fornyet session til opgaveløsning igen. 4. Vurdering af prøveresultater m. v.: Sessionsbedømmelse af Værnepligtige: Kapitel V side 7 og kapitel XXI side WHO-KODE - DIAGNOSE - VURDERING - VEJLEDNING 17

18 WHO-kode Diagnose Vurdering og vejledning 18

19 Kapitel I A B99 Infektiøse, inklusive parasitære sygdomme (morbi infectiosi, morbi parasitarii inclusi) 19

20 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning A4 Bakterielle tarminfektioner (infectiones bacteriales intestinales aliae). A4.6 Tarmkatar forårsaget af Yersinia enterocolitica (enteritis per Yersinia Yersinia ledsygdom: M3. enterocolitica). A8 Tarminfektioner forårsaget af virus (infectiones intestinales virales). A15 Tuberkulose i åndedræts-organer, bakteriologisk og histologisk Følgetilstande efter tuberkulose: B9. verificeret (tuber-culosis organorum respira-tionis, per bacteriologiam et histologiam confirmata). A16 Tuberkulose i åndedrætsor-ganer, ikke bakteriologisk eller histologisk Følgetilstande efter tuberkulose: B9. verificeret (tuberculosis organorum respirationis, per bacteriolo-giam sive histologiam non confirmata). A18 Tuberkulose i andre organer (tuberculosis organorum aliorum). Følgetilstande efter tuberkulose: B9. A46 Rosen (erysipelas). 2

21 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning A48 Andre bakterielle sygdomme, som ikke er klassificeret andetsteds (morbi bacterici alii, non alibi classificati). A49 Bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation (infectio bacterialis, loco non indicato). A86 Viral hjernebetændelse uden Følger efter viral hjernebetændelse: B94. specifikation (encephalitis viralis non specificata). Afhængig af lokalisation og hyppighed. B Herpes simplex infektioner (infectiones herpes simplex). B7 Virale vorter (verrucae virales). B15 Akut leverbetændelse A (hepatitis Overstået A-virus infektion. A acuta). B16 Akut leverbetændelse B Overstået B-virus infektion uden anti HBsAg. (hepatitis B acuta). Overstået B-virus infektion med anti HBsAg. B17 Anden akut viral leverbetændelse - (4) (hepatitis acuta viralis alia). B18 Kronisk viral leverbetændelse - (4) B23 Akut human immundefekt virus - 3 (HIV) sygdom. B24 AIDS 21

22 (acquired immuno deficiency syndrome) uden specifikation (AIDS non specificata). B35 Hudsvamp (dermatophytosis). B58 Toksoplasmose (toxoplasmosis). B9 Følger efter tuberkulose (sequelae Tilfælde med nedsat lungefunktion og/eller tuberculosis). henfald. Tilfælde, der tidligere er sufficient kemoterapeutisk behandlet. Andre tilfælde uden tegn på aktivitet. Ophelet primærkompleks, inaktivt i mere end 5 år. Tuberkulose: A15 - A18. B91 Følger efter polio Afhængig af grad og lokalisation. (sequelae poliomyelitidis). B92 Følger efter spedalskhed Inklusive nervedegeneration. (sequelae lepra). Anden nervedegeneration: G62. B94 Følger efter andre og ikke spe- Inklusive følger efter viral hjernebetændelse. cificerede infektiøse og parasitære Viral hjernebetændelse uden specifikation: sygdomme (sequelae morbi A86. infectiosi et parasitarii alii). B99 Andre og ikke specificerede infektiøse sygdomme (morbi infectiosi alii et non specificati). 22

23 Kapitel II C D9 Svulster (neoplasmata) 23

24 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning C D9 Alle aktive maligne lidelser giver karakteren. Efter afsluttet behandling af maligne lidelser fra relevant specialafdeling kan gives kar. - 4 efter konkret vurdering. Seqvelae efter tidligere behandlet malign lidelse vurderes konkret i forhold til tjenestens krav. 24

25 Kapitel II D1 D48 Svulster (neoplasmata) 25

26 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning D1 Godartet svulst i læbe, mundhule og svælg (neoplasma benignum labii, cavi oris et pharyngis). D12 Godartet svulst i tyktarm, endetarm Inklusive arvelige tyktarmspolypper. og endetarmsåbning (neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis). D13 Godartet svulst i andre og dårligt definerede dele af fordøjelsessystemet (neoplasma benignum systematis digestivi, partes aliae et male definitae). D16 Godartet svulst i knogle og Afhængig af lokalisation og arbejdsevne. ledbrusk (neopl. benignum ossis et cartilaginis articuli). D18 Godartet svulst i blodkar og Godartede grupper af lymfeblærer lymfekar (haemangioma, lym- (lymphangiomatosis cystica benigna), phangioma). afhængig af lokalisation. D19 Andre godartede svulster i bin- devæv (neoplasmata benigna aliud telae conjunctivae). D32 Godartet svulst i hjernehinder Afhængig af operationsresultat. (neopl. benign. meningum). D33 Godartet svulst i hjerne og andre Godartet svulst i blod- og lymfekar: D18. dele af centralnervesystem 26

27 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning (neoplasma benignum cerebri et Godartet svulst i hjernehinder: D32. systematis nervosi centralis, partes aliae). D34 Godartet svulst i skjoldbruskkirtel (neoplasma benignum glandulae thyreoideae). D35 Godartet svulst i anden og ikke specificeret endokrin kirtel (neoplasma benignum glandulae endocrinae aliae et non specificatae). D36 Godartet svulst med anden og ikke specificeret lokalisation (neoplasma benignum loco alio et non specificato). D45 Øget dannelse af røde blodlege- -(4) Familiær polycytæmi: D75. mer (polycythaemia vera). D48 Svulster af usikker og ukendt karakter med andre eller ikke specificerede lokalisationer (neoplasma naturae incertae sive ignotae loco alio sive non specificato). 27

28 Kapitel III D5 D89 Sygdomme i blod og bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem (morbi sanguinis et systematis haematopoietici et immunodefecientia) 28

29 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning D5 Jernmangelanæmi (anaemia sideropenica). D51 Anæmi forårsaget af vitamin B 12 mangel (anaemia e deficientia vitamini B 12 ). D58 Andre arvelige blodmangler ved Inklusive anæmi forårsaget af sfærocytose henfald af røde blodlegemer og elliptocytose. (anaemiae haemolyticae here- Gulsot uden specifikation: R17. ditariae aliae). D59 Erhvervet blodmangel ved henfald Gulsot uden specifikation: R17. af røde blodlegemer (anaemia haemolytica acquisita). D66 Hæmofili A (arvelig mangel på faktor VIII) (haemophilia A (factor VIII)). D67 Hæmofili B (arvelig mangel på faktor IX) (haemofilia B (factor IX). D68 Andre koagulationsdefekter Tilfælde med kliniske symptomer. (defectus coagulationis alius). Andre tilfælde. D69 Purpurfarve og andre tilstande med blødningstendens (purpura et aliae conditiones haemorrhagicae). D69. Allergisk purpurfarve Tilfælde hos voksne. 29

30 (purpura allergica (Henochs- - (4) Tilfælde hos børn med nefritis eller/og Schönleins purpura)). nefrose i akut fase. Tilfælde hos børn uden nefritis eller/og nefrose og uden recidiv. D69.6 Blodplademangel uden specifi- Aktuelt tilfælde. kation (thrombocytopenia non Tidligere tilfælde. specificata). D7 Manglende hvide blodlegemer (agranulocytosis). D72 Andre forstyrrelser i hvide blod- legemer (alii morbi leucocytorum). D73 Sygdomme i milt Medfødte misdannelser af milten: Q89.. (morbi lienis). Miltlæsion: S36.. D75 Andre sygdomme i blod og Inklusive familiær øget dannelse af røde bloddannende organer blodlegemer (polycythaemia familiaris). (alii morbi sanguinis et systematis Polycythaemia vera: D45. haematopoietici). D8 Immundefekt med overvejende - (4) antistofmangel (immunodeficientia cum imprimis vitiis immunoglobulinorum). D83 Almindelige immundefekt tilstande - (4) med forskellige manifestationer (immunodeficientia variabilis communis). D86 Betændelsesproces med vævs- Tilfælde med symptomer inden for de sidste gendannelse 3 år. 3

31 (sarcoidosis). Tilfælde uden symptomer, herunder røntgenologiske forandringer inden for de sidste 3 år. D89 Andre forstyrrelser i immunap- Fjernelse af milt: D73. parat, som ikke kan klassificeres andetsteds (alii morbi immunosystematis non alibi classificati). 31

32 Kapitel IV E E9 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme (morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici) 32

33 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning E3 Anden nedsat aktivitet i skjold- - (4) Inklusive medfødt nedsat aktivitet i bruskkirtel (hypothyreoidismus skjoldbruskkirtel. Hvis medicinisk alius). velkompenseret. E4 Ugiftig, diffus eller knudefor- Tilfælde med kompression af luftrør. størrelse af skjoldbruskkirtel (struma alia non toxica (diffusa sive nodosa)). Andre tilfælde. E5 Forhøjet stofskifte Tilfælde, der kræver behandling. (thyreotoxicosis). - 2 Andre tilfælde. E7 Andre sygdomme i skjold-brusk- kirtel (morbi alii glandu-lae thyreoideae). E1 Sukkersyge, insulinkrævende (diabetes mellitus ex insulino dependens). E11 Sukkersyge, ikke insulinkrævende Velreguleret på motion og kost, samt ingen (diabetes mellitus non ex insulino comorbiditet. dependens). E16 Andre sygdomme i bugspyt-kirt- lens indre sekretion (dysfunctiones secretionis internae pancreatis). E2 Nedsat aktivitet i biskjold-brusk- kirtel (hypoparathyreoi-dismus). E21 Øget aktivitet og andre sygdomme Tilfælde, der behandles medikamentelt. i biskjoldbruskkirtel (hyperparathyreoidismus et morbi Tilfælde efter succesfuld kirurgisk 33

34 glandulae parathyreoi-deae alii). intervention. E22 Øget aktivitet i hypofyse Cushing's sygdom: E24. (hyperfunctio glandulae pituitariae). E23 Nedsat aktivitet af hypofyse og Tilfælde, der kræver vedvarende behandling andre sygdomme i hypo-fyse inkl. diabetes insipidus. (hypopituitarismus et alii morbi Andre tilfælde. hypophysarii). Prader-Willis syndrom: Q87.1. E23.6 Fedme, små kønsorganer og Organisk læsion af hypofyse-hypotha- vækstforstyrrelse lamusregion. (dystrophia adiposogenitalis). Andre tilfælde. E24 Øget påvirkning af glukokortikoider Anden øget aktivitet i hypofyse: E22. (syndroma Cushing). E25 Viriliserende og feminiseren-de Inklusive tilfælde med medfødt enzymdefekt. binyrebarkhormonover-produktion (syndroma adrenogenitalis). E27 Andre binyresygdomme (morbi alii Cushing's sygdom: E24. glandulae suprarenalis). E27.1 Binyrebark insufficiens (morbus Addison). E29 Sygdom i testiklens funktion - (4) Tilfælde, der kræver vedvarende behandling. (dysfunctio testicularis). Andre tilfælde med ændring af sekundære kønskarakterer. Andre tilfælde. Klinefelters syndrom: Q98. E31 Funktionssygdom i flere endokrine Tilfælde, der kræver vedvarende behandling. kirtler (dysfunctio poly-glandularis endocrina). Andre tilfælde. 34

35 E34 Andre sygdomme i internt ud- skillende kirtler (morbi alii systematis endocrini). E34.3 Dværgvækst Højde under 155 cm. (nanismus). Andre tilfælde. E34.4 Konstitutionel kæmpevækst (gigantismus constitutionalis). E41 Muselmenneske som følge af Tilfælde med nedsat arbejdsevne. underernæring (marasmus malnutritionis). Andre tilfælde. Følger efter underernæring eller mangeltilstande: E64. Spinkel, undervægt: Z. E64 Følger efter underernæring eller Tilfælde med nedsat trænbarhed. mangeltilstande Andre tilfælde. (seqv. malnutritionis et alteri-us Inklusive følger efter D-vitaminmangel. deficientiae nutritionis). Muselmenneske: E41. Spinkel, undervægt: Z. E66 Fedme Tilfælde med nedsat arbejdsevne og/eller (adipositas). nedsat trænbarhed. 2-4 Andre tilfælde. Gastric bypass se Z 98. E7. Arvelig aminosyrestofskifte-defekt Efter konkret vurdering og udtalelse fra (phenylketonuria). Kennedy Instituttet PKU uden følger og uden behov - 3 for diætetiske forholdsregler E73 Laktoseintolerans (intolerantia Svære symptomer med lav klinisk lactosis). tærskelværdi. Andre tilfælde. Glutenintolerans: K9. 35

36 E74 Andre sygdomme i kulhydrat- Sukkersyge: E1 - E11. stofskiftet (morbi metabolici Laktoseintolerans: E73. carbonhydratis alii). E74.8 Specificeret sygdom i kulhydrat-.sukker i urin: R81. stofskiftet (glucosuria renalis). E75 Sygdomme i sfingolipidstof-skiftet og andre lipidaflej-ringssygdomme (morbi metabolici sphingo-lipoidici et lipidosis alii). E78 Sygdomme i lipoproteinstof-skiftet Sfingolipidstofskiftesygdomme: E75. og andre lipidæmier (morbi metabolici lipoproteini et lipidaemiae alii). E78. Hyperkolesterolæmi (4) (hypercholesterolaemia). E78.3 Familiær forhøjelse af fedtpartikler i blod (hyperchylomikron-aemia). E78.5 Forhøjet blodfedt uden specifi- Tilfælde med vedvarende behandling. kation (hyperlipidaemia non specificata) Andre tilfælde. E8 Sygdomme i porfyrin- og biliru- Medfødte misdannelser i huden: Q82. binstofskiftet (porphyria et disordines metabolici bilirubini). E8. Familiær erytropoietisk porfyri. E8.4 Øget mængde galdefarvestof i Gulsot uden specifikation: R17. blod (Gilbert-Meulengracht). 36

37 E84 Cystisk fibrose (fibrosis cystica (mucoviscidosis)). E87 Andre sygdomme i vand-, e- lektrolyt- og syre-basebalance. E88 Andre stofskiftesygdomme (morbi alii metabolici). E88. Sygdom i α-proteinstofskiftet (hypo-α 1 -antitrypsinaemia). E89 Endokrine sygdomme og stofskiftesygdomme efter operation eller andet indgreb (morbi systematis endocrini et metabolici postchirurgici et postprocedurales). E9 Sygdomme i ernæring og stofskifte ved sygdom klassificeret andetsteds (morbi nutritionis et metabo-lici in morbo alibi classificato). 37

38 Kapitel V F F99 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inklusive psykiske udviklingsforstyrrelser) (Morbi mentis) 38

39 WHOkode Diagnose Vurdering Vejledning F6 Andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade eller hjernedysfunktion eller af legemlig sygdom (disordines mentales aliae e damno et dysfunctione cerebri sive morbo physicali). - (4) Beror på en konkret vurdering af tilstandens sværhedsgrad F7 Personligheds- og adfærdsforstyrrelser som følge af sygdom, skade eller dysfunktion af hjerne (disordines personalitatis et morum e morbo, damno et dysfunctione cerebri). - (4) Beror på en konkret vurdering af tilstandens sværhedsgrad F1 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af alkoholbrug (disordines mentales ex uso alcoholi). Tidligere og nuværende tilfælde. Tidligere forbigående tilfælde. Afhængig af en konkret vurdering, dog mindst 12 måneders abstinens. F11- F19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af brug af rusmidler andre end alkohol. Tidligere og nuværende tilfælde. Tidligere forbigående tilfælde. Afhængig af konkret vurdering, dog mindst 12 måneders abstinens. F2 Skizofreni (schizophrenia). Paranoid personlighedsstruktur: F6. Skizoid personlighedsstruktur: F6. Ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur: F6. F21 Skizotypisk sindslidelse (disordo schizotypica). F23 Akutte og forbigående sindslidelser (psychoses acutae et transitoriae). Tilfælde med varighed mere end 6 måneder Andre tilfælde. F25 Skizo-affektive sindslidelser (psychoses schizoaffectivae). F28 Anden ikke organisk sindssyg-dom (psychosis non-organica typus alius). Inklusive grænsepsykose. 39

40 F29 Ikke organisk sindslidelse uden specifikation (psychosis non organica non specificata). Tilfælde med varighed over 2 år Andre tilfælde F3 Manisk enkeltepisode (mania). F31 Bipolar affektiv sindslidelse, maniodepressiv psykose (psychosis affectiva typus bipolaris). - 2 Tilfælde, der kræver vedvarende behandling. Andre tilfælde. F32 Depressiv enkeltepisode (depressio mentis). Afhængig af symptomernes alvor og varighed. F39 Affektiv sindslidelse eller tilstand uden specifikation (disordo affectivus non specificatus). Beror på en konkret vurdering, afhængig af symptomernes alvor og varighed F4 Fobiske angsttilstande (disordines anxiosi phobici). Afhængig af symptomernes alvor og varighed. F41 Andre angsttilstande (disordines anxiosi alii). Afhængig af symptomernes alvor og varighed. F42 Tvangsforestilling-tvangshandlingstilstand (disordo obsessiva-compulsivus). Afhængig af symptomernes alvor og varighed. F43 Reaktioner på svær belastning, tilpasningsreaktioner (reactio e traumate gravi, reactiones maladaptivae). Betydelige tilpasningsvanskeligheder ved værnepligtstjeneste. Inklusive shock. Shock ikke klassificeret andetsteds: R57. Problemer i forbindelse med socialt miljø: Z6. Herunder posttraumatisk stress disorder. PTSD F44 Dissociative tilstande eller forstyrrelser (konversionstilstande) (disordines dissociativi (conversiones)). Afhængig af symptomernes alvor og varighed. F45 Legemliggjorte tilstande (disordines somatoformes). Afhængig af symptomernes alvor og varighed. F48 Andre nervøse tilstande (disordines neurotici alii). Tilfælde med varighed over 2 år og med indvirkning på arbejds- og tilpasningsevne. Andre tilfælde. Inklusive psykisk besvimelse. 4

41 F5 Spiseforstyrrelser (disordo alimentarii) Spiseforstyrrelser afhængig af grad og forløb. F51 Ikke organiske søvnforstyrrelser (disordines somni non organici). Søvnforstyrrelser: G47. Uimodståelig søvntrang og muskelspændingstab: G47.4. F55 Misbrug af ikke afhængighedsskabende stoffer (abusus substantiarum non ependiferorum). F6 Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur (disordines personalitatis specificati). Inklusive paranoid personlighedsstruktur, skizoid personlighedsstruktur og ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur. Skizofreni: F2. Skizotypisk sindslidelse: F21. F63 Sygelige vane- og impulshandlinger (consuetudines et impulsiones pathologicae). F64 Kønsidentitetsforstyrrelser (disordines identitatis sexualis). F65 Seksuelle afvigelser (perversioner) (disordines praeferentis sexualis). Tilfælde med psykiske komplikationer. Andre tilfælde. F66 Psykologiske og adfærdsmæssige forstyrrelser forbundet med den seksuelle udvikling og orien-tering (disord. ment. associaticum evolutione et orientatione sexuali). Afhængig af graden. F68 Andre forstyrrelser af personlighedsstruktur og adfærd i voksenalder (disordines alii personalitatis et morum adultae). Herunder psykisk udbygning af legemlige symptomer. F69 Forstyrrelse af personlighedsstruktur og adfærd i voksenalder uden specifikation (disordo personalitatis et morum adultae non specificatus). Tilfælde af længere varighed, herunder umodenhed. Andre tilfælde. F7 Mental retardering (åndssvaghed) i lettere grad (retardatio mentalis levis). Bedømmelsen afhængig af prøveresultater eller anden dokumentation: løste opgaver. 41

KAPITEL 0 KAPITEL 1 KAPITEL 2. Social indikation. Infektiøse incl. parasitære sygdomme. Svulster

KAPITEL 0 KAPITEL 1 KAPITEL 2. Social indikation. Infektiøse incl. parasitære sygdomme. Svulster Diagnoseliste KAPITEL 0 Social indikation Til brug ved diagnoseregistrering i førtidspensionssager benyttes den diagnosekode, der står anført til højre. Diagnosekoden til venstre refererer til WHO s sygdomsklassifikation.

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen Juli 2012, 8. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Generelle betingelser...7 1.1. Lovgrundlag...8 1.2. Medicinsk dokumentation...9

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

Øre, næse, hals kompendie

Øre, næse, hals kompendie Øre, næse, hals kompendie Indholdsfortegnelse: 1 1. Øret...2 2. Perifer facialisparese... 18 3. Næse, bihuler, ansigt... 20 4. Mundhulen og spytkirtlerne... 28 5. Pharynx... 35 6. Larynx... 39 7. Trachea

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅ VEJ. En vejviser. til børn med. Downs syndrom i. førskolealderen. Landsforeningen Downs Syndrom

PÅ VEJ. En vejviser. til børn med. Downs syndrom i. førskolealderen. Landsforeningen Downs Syndrom PÅ VEJ En vejviser til børn med Downs syndrom i førskolealderen Landsforeningen Downs Syndrom Udgivet af og copyright Forlaget LEV Landsforeningen Downs Syndrom og Foreningen Forældre til Mongolbørn i

Læs mere

Kort og godt om Biopati og Naturopati

Kort og godt om Biopati og Naturopati Kort og godt om Biopati og Naturopati Praktiserende Zn Biopater og Naturopather ibm Fe Biotin Jod Mg Ca Ω3 Se A B1 C Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather ibm optager studerende og uddannede

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor.

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor. Navn: CPR-nr.: - Stilling: Aftalenr.: Adresse: Postnr.: By: Du skal henvende dig til egen læge for at få attesten udfyldt. Hvert af lægens spørgsmål skal besvares. Gennemlæs svarene og underskriv herefter

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Gruppemedlemmer 5 Forsikringsdækning 15 Risikobegrænsning 16 Udbetaling/begunstigede 16 Rådighedsforhold 17 Præmie

Læs mere

Indholdsfortegnelse: De 12 funktionsmidler

Indholdsfortegnelse: De 12 funktionsmidler Copyright 2011 Biocellesalte Forlag: Need to know Forfatter: Thomas Andersen Grafik/layout/foto: Thomas Andersen Made in Denmark ISBN: 978-87-994694-0-6 (e-bog) www.biocellesalte.dk Enhver anvendelse som

Læs mere

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension?

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Baggrundsnotat Hvis udviklingen fortsætter, får vi en større gruppe af unge, der bliver dømt helt ude af arbejdslivet.

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10BI almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere