Eksempler på test. Kuliltemåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på test. Kuliltemåling"

Transkript

1 Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om og i så fald hvilke test og målinger, der evt. skal indgå i sundhedstjekket. Samtalen bør være det vigtigste element og test og målinger er mest et pædagogisk værktøj. Sundhed er komplekst, og test vil aldrig vise sandheden, og der er usikkerheder ved alle test. I de følgende afsnit gennemgås nogle af de mest almindelige test, der anvendes i sundhedstjek i håbet om, at det kan hjælpsomt i afgørelsen, om der skal indgå test og i så fald hvilke, der skal prioriteres. I prioriteringen anbefales, at arbejdspladsen også vælger ud fra, om testresultaterne kan anvendes til kollektive indsatser på arbejdspladsen. Hvis det f.eks. viser sig, at mange ansatte har et højt BMI, kan arbejdspladsen bruge det til at igangsætte indsatser i.f.t. sund mad. Kuliltemåling Kulilte er en farveløs, giftig og lugtløs luftart, der dannes ved forbrænding, og kulilte er et af de skadelige stoffer i tobaksrøg. Indholdet af kulilte i kroppen måles ved hjælp af en kuliltemåler. En kuliltemåling viser en rygers aktuelle kulilteniveau i udåndingsluften. Målingen kan oversættes til, hvor stor en procentdel af plads kulilten optager i de røde blodlegemers ilttransportsystem. De røde blodlegemer transporterer ilt rundt i kroppen, men kulilte har 200 gange så let ved at binde sig til hæmoglobinet i de røde blodlegemer som ilt. Når der mangler ilt i blodet, betyder det, at hjerne, hjerte og lunger har mindre ilt til rådighed. Måling af kulilte foregår ved, at man puster i et lille paprør, der er forbundet til et lille apparat, der måler kuliltemængden i udåndingsluften. Hvor meget kulilte blodet indeholder afhænger af, hvor meget personen har røget, hvor dybt han har inhaleret og hvor lang tid, der er gået, siden han røg sidst. Derfor kan rygeres kulilteniveau ikke sammenlignes direkte med hinanden. Alle mennesker danner kulilte, som udskilles når man ånder luft ud. Derfor vil en måling sjældent være 0 ppm. Der er ingen normalværdi, da værdien afhænger af om man fx ryger eller bor i meget forurenede områder med megen trafik. Kuliltemålingen kan bruges pædagogisk i samtalen. Mange mennesker finder det motiverende at få et objektivt tal for deres adfærd. Samtidig kan en ændring af tallet ved gentagne målinger være med til at fastholde personens motivation for at fastholde nye rygevaner. BMI BMI er en forkortelse af Body Mass Index eller kropsmasseindeks. BMI kan bruges som rettesnor, når man vil undersøge, om en person vejer for meget, for lidt eller lige tilpas. For at udregne BMI skal man kende vægt og højde, idet BMI er defineret som vægt i kg divideret med kvadratet på højden målt i meter. BMI viser altså, hvor meget man vejer i forhold til ens højde. 1

2 Formlen for BMI er: BMI = vægt / (højde x højde) Vægt måles i kg og højde i meter Ofte bruger man BMI til at vurdere om en person, er overvægtig. Men BMI kan ikke bruges til at vurdere, om en persons overvægt skyldes en stor mængde fedtvæv. For eksempel vil en meget muskuløs person ofte have et højt BMI på grund af sin høje vægt. Men det høje BMI kan skyldes en stor muskelmasse og ikke en stor fedtmasse. BMI skal derfor altid tages med et vist forbehold, og kan kun bruges som en indikator, da det ikke kan fortælle noget om forholdet mellem muskelmasse og fedtmasse, hvordan fedtet er placeret på kroppen eller aktivitetsniveau. Det mest præcise mål for, hvor meget fedt man har på kroppen fås ved at måle fedtprocenten. Der hvor BMI er et nyttigt værktøj, er når udviklingen i større befolkningsgrupper skal beskrives. Når man kigger på tilstrækkeligt mange personer på en gang, så vil "afvigerne" forsvinde i tallene og gennemsnitsværdierne vil være et reelt udtryk for forekomst af overvægt og fedme. Fedtprocent Fedtprocent er en betegnelse for, hvor mange procent af kropsvægten, der udgøres af fedt. Den hyppigst anvendte metode til måling af fedtprocent er Metoden fungerer ved at sende en meget lav elektrisk strøm gennem kroppen - normalt sker dette ved, at man har fødderne placeret på en vægt udstyret med sensorer. De elektriske impulser bevæger sig hurtigt gennem fedtfrimasse. Dette skyldes, at den fedtfrimasse har et højt vandindhold, og vand er en god leder for elektricitet. Omvendt bevæger de elektriske impulser sig langsomt gennem fedtmasse, da vandindholdet er lavt og dermed en dårlig leder for elektricitet. Ved at måle kroppens elektriske modstand kan man således beregne kroppensmængde af fedtvæv. Målingen af en persons fedtprocent er ikke 100 % præcis, men kan give et cirka mål for, om man har for meget eller for lidt fedt på kroppen. Der er visse usikkerheder ved denne målemetode. Væskebalancen spiller blandt andet en rolle for resultatet, og derfor er det en god idé at udføre testen under samme forhold hver gang. Fedtprocentmålingen kan bruges pædagogisk i samtalen. Mange mennesker finder det motiverende at få et objektivt tal for deres adfærd. Hvis målingen standardiseres kan metoden ved gentagne målinger være udemærket til at observere udviklingen i fedtprocent og være med til at fastholde personens motivation for at ændre livsstil. Talje hofte ratio Talje hofte ratio (THR) er en metode til at beregne forholdet mellem taljeomkredsen og hofteomkredsen. Det forhold har betydning for fedtfordelingen i kroppen og kan indikere, om der er risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Hvis man er overvægtig, er der forskel på, hvor sundhedsskadelig overvægten er. Det er afgørende, hvor fedtet er placeret. Hvis fedtet sidder omkring maven og brystkassen, er det mere sundhedsskadeligt, end hvis det for eksempel sidder på lårene eller bagen. Jo højere fedtet sidder på kroppen, jo større er risikoen for at få hjertelidelser og sukkersyge. 2

3 Man kan sammenligne de to fedt-former med en pære og et æble: Hvis man holder dem i stilken er pæren tykkest forneden, mens æblet er tykkest midt på. Det mest sundhedsskadelige er æbleformen. Pæretypen er knapt så kritisk, her sidder fedtet længere væk fra de centrale organer og finder ikke så let vej ind i blodårerne. Når man vejer for meget, vil det dog generelt hjælpe helbredet og sundheden på længere sigt, hvis man taber sig. Måling af THR foregår med et centimetermål. Taljen måles midt mellem den nederste ribbenskant og hoften, mens hoftemålet er det størst mulige mål omkring hoften. Man beregner den såkaldte THR som taljeomkredsen divideret med hofteomkredsen. Hvis mænds THR er større end 1, er der tale om fedme omkring maven, for kvinder er tallet 0,80. Fordelen ved denne test er, at den er let at udføre selv og kan bruges som motivationsfaktor til at ændre livsstil. Ulempen kan være, at det er svært at placere centimetermålet præcist fra gang til gang, og dermed kan der være usikkerhed i sammenligning af resultaterne. Man kan også nøjes med at måle sin taljeomkreds, da dette mål viser noget om den totale overvægt og størrelsen af mavedepotet. Flere studier har vist, at taljemålet alene kan vise, om man er i risikozonen. Hvis taljemålet er over 80 cm for kvinders vedkommende og over 94 cm for mænds er der grund til at tænke på at passe på vægten. Hvis taljeomkredsen er mellem centimeter for kvinder og mellem centimeter for mænd, er der moderat forøget risiko for følgesygdomme, og ved højere taljeomkreds er sygdomsrisikoen stærkt øget. Bodyage Mange tilbyder at måle bodyage, kropsalder, som skulle kunne fortælle, om kroppen er betydeligt ældre eller yngre end dåbsattesten. Måling af bodyage er ikke som sådan videnskabeligt baseret, og måling af kropsalder skal derfor tages med et betydeligt gran salt. Nogle måler kropsalder med en vægt til måling af fedtprocent, hvor vægten sender en svag strøm igennem kroppen, og den modstand strømmen møder, fortæller hvor høj ens fedtprocent er. Men for det første er der en betydelig usikkerhed på målingen af fedtprocenten. For det andet siger fedtprocenten ikke noget om ens alder. Der er ganske enkelt ikke nogen entydig sammenhæng mellem fedtprocent og alder. Derfor frarådes denne målemetode til måling til kropsalder. En af de mest udbredte test af bodyage, kropsalder, hedder Polar Bodyage Test. Testen er baseret på et computersystem og den omfatter måling af fedtprocent og test af styrke, udholdenhed, kondition, smidighed og blodtryk. Resultatet af en bodyage test er dog stadig behæftet med en del usikkerhed, bl.a. fordi det er forskelligt, hvordan vi ældes. Body-age testen kan imidlertid fungere som et pædagogisk værktøj, idet mange mennesker har let ved at forholde sig til en alder. Måling af bodyage kan derfor være en stærk motivationsfaktor til at ændre livsstil. Men teknisk set er resultatet af testen tvivlsom. At der kan tjenes gode penge på at måle folks bodyage, lægger firmaet bag et af de mest udbredte systemer, Polar Bodyage, ikke skjul på. Derfor skal man inden man vælger denne test, gøre sig fordele og ulemper vedrørende måling af bodyage klar. Blodtryk Blodtrykket er trykket i kroppens pulsårer. Trykket er højest, når hjertet pumper blod ud i kroppen, det kaldes det høje eller systoliske blodtryk. Når hjerter slapper af mellem to sammentrækninger, falder blodtrykket, det kaldes det lave eller diastoliske blodtryk. 3

4 Blodtrykket svinger i løbet af et døgn. Når man anstrenger sig ved arbejde eller motion, og når man tager et koldt bad stiger blodtrykket. Blodtrykket falder igen når man slapper af og er lavest, når man sover. Blodtrykket måles i mm kviksølv (mmhg) ved hjælp af en blodtrykmåler, hvor en blodtryksmanchet anbringes om den bare overarm. Når blodtrykket tages, skal medarbejderen slappe af i en stol i minimum 5 minutter før undersøgelsen. Manchetten pustes automatisk op med luft og måler blodtryk samt puls. Er værdien over 140/90 mmhg bør blodtrykket kontrolleres efter et par minutter og igen en tredje gang. Når man får målt sit blodtryk, kan det være forhøjet, alene fordi situationen er uvant, og man bliver lidt nervøs. Er blodtrykket stadig for højt efter 3 målinger, kan et apparat evt. lånes med hjem til hjemmeblodtrykstagning over 3 dage i vante omgivelser. Er blodtrykket stadig for højt kontaktes egen læge. Behandling af forhøjet blodtryk vil normalt være en kombination af afstresning, diæt, motion, rygestop og sidst medicinsk behandling. Forhøjet blodtryk giver normalt ingen symptomer og opdages ofte ved en tilfældighed. Det er derfor vigtigt at kende sit blodtryk. Forhøjet blodtryk er et tegn på, at hjertet arbejder hårdere end normalt, og dermed sættes både hjertet og pulsårerne under øget belastning. Værdier over 140/90 mmhg øger risikoen for tidlig udvikling af åreforkalkning, slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt og nyresvigt. Ca. 1 million danskere har forhøjet blodtryk, heraf som ikke ved det. Ulempen ved en blodtryksmåling kan være unødig bekymring over et falsk forhøjet blodtryk pga. af den uvante situation. Kolesterolmåling Kolesterol er fedtstof. Det dannes i leveren og indgår i kroppens celler, hormoner, D-vitamin og galdesyrer. Kolesterol føres rundt i kroppen med blodet. Jo federe kost vi spiser, jo mere kolesterol producerer leveren. Der findes flere typer kolesterol i blodet. LDL-kolesterol er det dårlige kolesterol, som øger risikoen for blodpropper HDL-kolesterol er det gode kolesterol, som kroppen har brug for Den samlede mængde kolesterol i blodet kaldes for kolesteroltallet, og et højt kolesteroltal er et fingerpeg om en øget risiko for blodpropper. Kolesteroltallet måles vha. en blodprøve taget som priktest f.eks. i en finger. Det er forbeholdt læger at foretage priktest, dog kan en læge delegere opgaven til en sundhedsfaglig medhjælper. Kolesterolmålingen bør først foretages efter ca. 20 min i siddende stilling. Hjerteforeningen anbefaler et samlet kolesteroltal under 5 mmol/l, HDL-kolesterol over 1 mmol/l og LDL-kolesterol under 3 mmol/l, for raske personer. Flere end 2 ud af 3 danskere har et højt indhold af kolesterol i blodet. Faste er generelt ikke nødvendigt for analyse af total-kolesterol samt HDL, dog kan alkoholindtag i nogle tilfælde give forhøjet total-kolesterol, hvorfor det anbefales at være abstinent 24 timer før prøven tages. Forhøjede værdier sendes til praktiserende læge. Har man fået konstateret en hjerte- eller kredsløbssygdom, diabetes eller er arveligt disponeret for at få åreforsnævring, er det nødvendigt med et samlet kolesteroltal lavere end 5 mmol/l. Kolesteroltallet kan reguleres ved at spise sundt og være fysisk aktiv. Læs mere om regulering af kolesteroltal på hjerteforeningens hjemmeside. 4

5 Ulempen ved kolesterolmålinger er, at der ikke er enighed om grænseværdierne for forhøjet kolesterol, samt hvornår det er behandlingskrævende. Blodsukkermåling Blodsukkeret kaldes også for blodglukose. Mængden af sukker i blodet angives som en koncentration, der måles i millimol per liter (mmol/l). Normalt bevæger blodsukkeret sig inden for snævre grænser i løbet af dagen (imellem cirka 4-8 mmol/l). Det er højest, efter man har spist og som regel lavest, når man står op om morgenen. I bugspytkirtlen dannes hormonet insulin, der styrer kroppens sukkerbalance. Insulinet gør, at det sukker, der er i blodet, nemmere optages i kroppens celler. Det optages overvejende i muskel- og leverceller, hvor det enten bruges som brændstof eller lagres til senere brug. Blodsukker måles ved hjælp af en priktest i fingeren samt en simpel blodsukkermåler. Det er forbeholdt læger at foretage priktest, dog kan en læge delegere opgaven til en sundhedsfaglig medhjælper. Blodsukkeret skal som ikke-fastende ligge under 6,1 mmol/l. Er prøven over 6,1-12,1 mmoll/l testes igen, denne gang fastende. Er værdien stadig højere end 6,1 mmol/l kontaktes egen læge for kontrol. Det anslås, at mellem personer har diagnosen diabetes type-2, samt at et tilsvarende antal har diagnosen uden at vide det. Svær overvægt og for lidt fysisk aktivitet forøger risikoen for at udvikle sygdommen. Ved type 2 diabetes er der en nedsat følsomhed for insulin på de celler, der skal optage sukkeret, kaldet insulinresistens. Derfor stiger blodsukkeret i blodbanerne. Tegnene på type 2 diabetes er ofte så svage, at man ikke opdager dem. Ubehandlet eller dårligt behandlet diabetes kan på længere sigt føre til følgesygdomme i form af alvorlige problemer med hjerte, øjne, nyrer og fødder. Arbejdspladsen skal være opmærksom på udfordringen der ligger i, ikke at fokusere på individet, men iværksætte tilbud rettet mod det kollektive niveau. Lungefunktionsmåling Lungefunktionsmåling er en enkel og hurtig måde at undersøge lungefunktionen på. Hvis lungefunktionen er mindre end 80 % af det normale, taler man om mild KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Et af de store problemer ved KOL er, at sygdommen ofte erkendes ret sent det vil sige, at lungerne har fået en ret betydelig skade, før man stiller diagnosen. De typiske KOL symptomer er åndenød, hoste og opspyt fra lungerne, og det udvikles ofte over flere år, så mange personer med KOL vænner sig stille og roligt til det. Den gradvise udvikling gør, at de fleste først går til læge, når sygdommen er ret alvorlig, og lungefunktionen er svært nedsat. Derfor er det vigtigt, at rygere eller personer, som har været rygere, er opmærksomme på, om de har KOL symptomer. Generelt anbefales det, at alle rygere over 35 år med lungesymptomer får målt deres lungefunktion. Lungefunktionsundersøgelse, som er nødvendig for at stille KOL diagnosen, tidligere kaldet rygerlunger, kaldes også for en spirometri. Den tager kun nogle få minutter. Undersøgelsen foregår ved, at man fylder lungerne maksimalt ved at trække vejret helt ind, og derefter puster man kraftigt ud igennem et mundstykke. Apparatet registrerer, hvor meget luft man puster ud i løbet af det første sekund. Dette mål kaldes for FEV1 (Forceret Ekspiratorisk Volumen i 1 sekund) og kaldes også for lungefunktionstallet - det er dette tal, som bruges til at afgøre, om man har KOL. Man skal som regel gentage målingen 3-4 gange, så man kan være sikker på, at den er helt korrekt udført. Efter at målingerne er gennemført, sammenlignes det højeste målte lungefunktionstal med det tal, som man ville forvente hos en rask ikke-ryger med samme alder, køn og højde. Ved KOL er luftvejene 5

6 forsnævrede, og derfor er den hastighed, som man kan puste luft ud med, nedsat. Dette viser sig ved, at lungefunktionstallet er nedsat i forhold til normalværdien Man inddeler KOL efter sværhedsgrad på baggrund af lungefunktionstallet: Hos raske ligger lungefunktionstallet på omkring 100 procent af normalværdien. Ved mild KOL er lungefunktionstallet omkring 80 procent af normalværdien. Ved moderat KOL ligger lungefunktionstallet mellem 50 og 80 procent af normalværdien. Ved svær KOL ligger lungefunktionstallet mellem 30 og 50 procent af normalværdien. Ved meget svær KOL ligger lungefunktionstallet under 30 procent af normalværdien Fordelen ved denne test er, at man har mulighed for tidligt at opspore udvikling af KOL hos rygere. Kondital Kondition er et udtryk for kroppens evne til at optage, transportere og forbruge ilt. Konditallet er kroppens evne til at optage og forbruge ilt i forhold til kropsvægten. Det er målt i ml. ilt pr. kg legemsvægt pr. minut. Jo mere fysisk aktiv du er, jo højere og dermed bedre vil dit kondital være. Hvis man har en god kondition, det vil sige et højt kondital, kan man være fysisk aktiv i længere tid og med en højere intensitet. Konditallet kan variere fra 20 ml/kg/min for utrænede op til over 90 ml/kg/min for topatleter. Hvis man vil måle konditallet helt nøjagtigt, skal det foregå i et laboratorium, hvor man har mulighed for at analysere udåndingsluftens volumen og indhold af ilt og kuldioxid. Det kaldes en direkte måling. I praksis (fx på arbejdspladser) måles konditionen ofte indirekte. Ved en indirekte test måler man ikke direkte på iltoptagelsen, men anslår den ud fra kendskabet til hvor meget ilt det kræver at udføre et bestemt arbejde. De indirekte tests er naturligvis ikke ligeså gode som en laboratorietest, men fordelen er, at man kan udføre dem uden brug af avanceret udstyr. Indirekte test kan underinddeles i maksimale og submaksimale test. Ved en submaksimal test udfører man et moderat arbejde og ud fra f.eks. pulsen anslår man, hvor meget fysisk arbejde personen sandsynligvis ville kunne udføre. Aastrand-testen er et eksempel på en submaksimal indirekte test. Ved en maksimal test skal man - som navnet siger - arbejde til maksimal anstrengelse. Arbejdets størrelse kan så omsættes til en anslået iltoptagelse. Watt-max testen er et eksempel på en maksimal indirekte test. De maksimale test er generelt mere pålidelige end de submaksimale. Som vejledende rettesnor er de submaksimale tests udmærkede. Man kan sige, at disse typer af test, foretaget med jævne mellemrum, er meget præcise til at fortælle om den samme person har forbedret sin kondition. Altså om træningen/sundheden går i den rigtige retning. 6

7 En god kondition regnes for et vigtigt sundhedsmål. Konditallet er afhængigt af din træningstilstand, alder, vægt og køn. Hvis man ønsker at forbedre konditionen, skal du øge dit fysiske aktivitetsniveau. For at forbedre din kondition skal du være aktiv ved et intensitetsniveau, som er moderat eller derover. Altså hvor du mærker, at pulsen stiger, åndedrættet øges, og du får sved på panden. Det er vigtigt, at intensiteten af din træning øges, hvis du løbende vil forbedre din kondition. Kvinder har generelt et lavere kondital end mænd grundet færre ilttransporterende røde blodlegemer. Fordelen ved konditionstest er pædagogisk en god anledning til at tale om motionsvaner, ulempen kan være at nogle af testene kan være tidskrævende og de maksimale test gør ofte medarbejderne meget svedige, så det er en god idé med mulighed for bad og omklædning. 7

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

Sundhedskatalog. Om at ændre vaner. Beslutningsprocessen. Det kan vi hjælpe med. Statistik Risikofaktorer. Test dig selv. Få styr på medicinen

Sundhedskatalog. Om at ændre vaner. Beslutningsprocessen. Det kan vi hjælpe med. Statistik Risikofaktorer. Test dig selv. Få styr på medicinen Sundhedskatalog 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Om at ændre vaner Beslutningsprocessen Det kan vi hjælpe med Statistik Risikofaktorer Test dig selv Få styr på medicinen Sundhedsprofil Rygestop Ned

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

RAPPORT - Sundt Lager

RAPPORT - Sundt Lager BAR transport og engros Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Att.: Susanne Linhart sli@di.dk Dato: 03.03.2011 Opg. nr.: 21593/cm WorkLife A/S Tlf.: 70 227 527 Fax: 75 225 390 www.wl.dk post@wl.dk RAPPORT -

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1 Den brede Sundhedsprofil Social- OG sundhedshjælper Navn: Hold: 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Det brede sundhedsbegreb 3 Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 5 Inaktivitet 7 BMI Body Mass Index

Læs mere

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Eller med andre ord Sukkersyge 6 april 2013 Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Læring for alle Hvad forbinder I med sukkersyge? Hvorfor er sukkersyge vigtigt at vide noget om? I forhold til

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

OBJEKTIVE MÅLINGER AF FYSISK AKTIVITET OG BELASTNING

OBJEKTIVE MÅLINGER AF FYSISK AKTIVITET OG BELASTNING OBJEKTIVE MÅLINGER AF FYSISK AKTIVITET OG BELASTNING UNDER ARBEJDE ½ Caroline Stordal Christiansen Dorte Ekner Jørgen Skotte Andreas Holtermann Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Lersø

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Maden der sænker dit blodtryk Simple kostråd Sænk dit farlige blodtryk INDHOLD: Mad kan sænke dit farlige blodtryk...

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Din guide til en. sundere hverdag. Lev bedre længere. CardioLab. Lev bedre længere

Din guide til en. sundere hverdag. Lev bedre længere. CardioLab. Lev bedre længere Din guide til en Lev bedre længere sundere hverdag CardioLab Lev bedre længere Overvægt Sundhed starter indefra I denne folder finder du masser af nyttige oplysninger gode råd til, hvordan du kan holde

Læs mere

Flad mave for altid så enkelt er det!

Flad mave for altid så enkelt er det! B i r g i t t e N y m a n n Flad mave for altid så enkelt er det! p o l i t i k e n s fo r l ag Indhold Forord 004 Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Kap. 11 Kap. 12

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

Type 2 diabetes og fysisk aktivitet. - gode råd til at komme godt i gang

Type 2 diabetes og fysisk aktivitet. - gode råd til at komme godt i gang Type 2 diabetes og fysisk aktivitet - gode råd til at komme godt i gang Indhold Type 2 diabetes og fysisk aktivitet 3 Hvad er type 2 diabetes? 3 Hvad kan jeg selv gøre? 4 Hvordan kommer jeg i gang? 4 Hvilken

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Guide. Kolesterolmedicin eller ej? sider. Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Kolesterolmedicin eller ej? sider. Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Kolesterolmedicin eller ej? Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du INDHOLD: Få styr på kolesterolet Kolesterolmedicin

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Amadeus Speciallægerne HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED? - Helbredsundersøgelse for private og virksomheder

Amadeus Speciallægerne HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED? - Helbredsundersøgelse for private og virksomheder Amadeus Speciallægerne HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED? - Helbredsundersøgelse for private og virksomheder Helbredsundersøgelse Amadeus Speciallægerne er specialiseret i forebyggende helbredsundersøgelser og

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere