Eksempler på test. Kuliltemåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på test. Kuliltemåling"

Transkript

1 Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om og i så fald hvilke test og målinger, der evt. skal indgå i sundhedstjekket. Samtalen bør være det vigtigste element og test og målinger er mest et pædagogisk værktøj. Sundhed er komplekst, og test vil aldrig vise sandheden, og der er usikkerheder ved alle test. I de følgende afsnit gennemgås nogle af de mest almindelige test, der anvendes i sundhedstjek i håbet om, at det kan hjælpsomt i afgørelsen, om der skal indgå test og i så fald hvilke, der skal prioriteres. I prioriteringen anbefales, at arbejdspladsen også vælger ud fra, om testresultaterne kan anvendes til kollektive indsatser på arbejdspladsen. Hvis det f.eks. viser sig, at mange ansatte har et højt BMI, kan arbejdspladsen bruge det til at igangsætte indsatser i.f.t. sund mad. Kuliltemåling Kulilte er en farveløs, giftig og lugtløs luftart, der dannes ved forbrænding, og kulilte er et af de skadelige stoffer i tobaksrøg. Indholdet af kulilte i kroppen måles ved hjælp af en kuliltemåler. En kuliltemåling viser en rygers aktuelle kulilteniveau i udåndingsluften. Målingen kan oversættes til, hvor stor en procentdel af plads kulilten optager i de røde blodlegemers ilttransportsystem. De røde blodlegemer transporterer ilt rundt i kroppen, men kulilte har 200 gange så let ved at binde sig til hæmoglobinet i de røde blodlegemer som ilt. Når der mangler ilt i blodet, betyder det, at hjerne, hjerte og lunger har mindre ilt til rådighed. Måling af kulilte foregår ved, at man puster i et lille paprør, der er forbundet til et lille apparat, der måler kuliltemængden i udåndingsluften. Hvor meget kulilte blodet indeholder afhænger af, hvor meget personen har røget, hvor dybt han har inhaleret og hvor lang tid, der er gået, siden han røg sidst. Derfor kan rygeres kulilteniveau ikke sammenlignes direkte med hinanden. Alle mennesker danner kulilte, som udskilles når man ånder luft ud. Derfor vil en måling sjældent være 0 ppm. Der er ingen normalværdi, da værdien afhænger af om man fx ryger eller bor i meget forurenede områder med megen trafik. Kuliltemålingen kan bruges pædagogisk i samtalen. Mange mennesker finder det motiverende at få et objektivt tal for deres adfærd. Samtidig kan en ændring af tallet ved gentagne målinger være med til at fastholde personens motivation for at fastholde nye rygevaner. BMI BMI er en forkortelse af Body Mass Index eller kropsmasseindeks. BMI kan bruges som rettesnor, når man vil undersøge, om en person vejer for meget, for lidt eller lige tilpas. For at udregne BMI skal man kende vægt og højde, idet BMI er defineret som vægt i kg divideret med kvadratet på højden målt i meter. BMI viser altså, hvor meget man vejer i forhold til ens højde. 1

2 Formlen for BMI er: BMI = vægt / (højde x højde) Vægt måles i kg og højde i meter Ofte bruger man BMI til at vurdere om en person, er overvægtig. Men BMI kan ikke bruges til at vurdere, om en persons overvægt skyldes en stor mængde fedtvæv. For eksempel vil en meget muskuløs person ofte have et højt BMI på grund af sin høje vægt. Men det høje BMI kan skyldes en stor muskelmasse og ikke en stor fedtmasse. BMI skal derfor altid tages med et vist forbehold, og kan kun bruges som en indikator, da det ikke kan fortælle noget om forholdet mellem muskelmasse og fedtmasse, hvordan fedtet er placeret på kroppen eller aktivitetsniveau. Det mest præcise mål for, hvor meget fedt man har på kroppen fås ved at måle fedtprocenten. Der hvor BMI er et nyttigt værktøj, er når udviklingen i større befolkningsgrupper skal beskrives. Når man kigger på tilstrækkeligt mange personer på en gang, så vil "afvigerne" forsvinde i tallene og gennemsnitsværdierne vil være et reelt udtryk for forekomst af overvægt og fedme. Fedtprocent Fedtprocent er en betegnelse for, hvor mange procent af kropsvægten, der udgøres af fedt. Den hyppigst anvendte metode til måling af fedtprocent er Metoden fungerer ved at sende en meget lav elektrisk strøm gennem kroppen - normalt sker dette ved, at man har fødderne placeret på en vægt udstyret med sensorer. De elektriske impulser bevæger sig hurtigt gennem fedtfrimasse. Dette skyldes, at den fedtfrimasse har et højt vandindhold, og vand er en god leder for elektricitet. Omvendt bevæger de elektriske impulser sig langsomt gennem fedtmasse, da vandindholdet er lavt og dermed en dårlig leder for elektricitet. Ved at måle kroppens elektriske modstand kan man således beregne kroppensmængde af fedtvæv. Målingen af en persons fedtprocent er ikke 100 % præcis, men kan give et cirka mål for, om man har for meget eller for lidt fedt på kroppen. Der er visse usikkerheder ved denne målemetode. Væskebalancen spiller blandt andet en rolle for resultatet, og derfor er det en god idé at udføre testen under samme forhold hver gang. Fedtprocentmålingen kan bruges pædagogisk i samtalen. Mange mennesker finder det motiverende at få et objektivt tal for deres adfærd. Hvis målingen standardiseres kan metoden ved gentagne målinger være udemærket til at observere udviklingen i fedtprocent og være med til at fastholde personens motivation for at ændre livsstil. Talje hofte ratio Talje hofte ratio (THR) er en metode til at beregne forholdet mellem taljeomkredsen og hofteomkredsen. Det forhold har betydning for fedtfordelingen i kroppen og kan indikere, om der er risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Hvis man er overvægtig, er der forskel på, hvor sundhedsskadelig overvægten er. Det er afgørende, hvor fedtet er placeret. Hvis fedtet sidder omkring maven og brystkassen, er det mere sundhedsskadeligt, end hvis det for eksempel sidder på lårene eller bagen. Jo højere fedtet sidder på kroppen, jo større er risikoen for at få hjertelidelser og sukkersyge. 2

3 Man kan sammenligne de to fedt-former med en pære og et æble: Hvis man holder dem i stilken er pæren tykkest forneden, mens æblet er tykkest midt på. Det mest sundhedsskadelige er æbleformen. Pæretypen er knapt så kritisk, her sidder fedtet længere væk fra de centrale organer og finder ikke så let vej ind i blodårerne. Når man vejer for meget, vil det dog generelt hjælpe helbredet og sundheden på længere sigt, hvis man taber sig. Måling af THR foregår med et centimetermål. Taljen måles midt mellem den nederste ribbenskant og hoften, mens hoftemålet er det størst mulige mål omkring hoften. Man beregner den såkaldte THR som taljeomkredsen divideret med hofteomkredsen. Hvis mænds THR er større end 1, er der tale om fedme omkring maven, for kvinder er tallet 0,80. Fordelen ved denne test er, at den er let at udføre selv og kan bruges som motivationsfaktor til at ændre livsstil. Ulempen kan være, at det er svært at placere centimetermålet præcist fra gang til gang, og dermed kan der være usikkerhed i sammenligning af resultaterne. Man kan også nøjes med at måle sin taljeomkreds, da dette mål viser noget om den totale overvægt og størrelsen af mavedepotet. Flere studier har vist, at taljemålet alene kan vise, om man er i risikozonen. Hvis taljemålet er over 80 cm for kvinders vedkommende og over 94 cm for mænds er der grund til at tænke på at passe på vægten. Hvis taljeomkredsen er mellem centimeter for kvinder og mellem centimeter for mænd, er der moderat forøget risiko for følgesygdomme, og ved højere taljeomkreds er sygdomsrisikoen stærkt øget. Bodyage Mange tilbyder at måle bodyage, kropsalder, som skulle kunne fortælle, om kroppen er betydeligt ældre eller yngre end dåbsattesten. Måling af bodyage er ikke som sådan videnskabeligt baseret, og måling af kropsalder skal derfor tages med et betydeligt gran salt. Nogle måler kropsalder med en vægt til måling af fedtprocent, hvor vægten sender en svag strøm igennem kroppen, og den modstand strømmen møder, fortæller hvor høj ens fedtprocent er. Men for det første er der en betydelig usikkerhed på målingen af fedtprocenten. For det andet siger fedtprocenten ikke noget om ens alder. Der er ganske enkelt ikke nogen entydig sammenhæng mellem fedtprocent og alder. Derfor frarådes denne målemetode til måling til kropsalder. En af de mest udbredte test af bodyage, kropsalder, hedder Polar Bodyage Test. Testen er baseret på et computersystem og den omfatter måling af fedtprocent og test af styrke, udholdenhed, kondition, smidighed og blodtryk. Resultatet af en bodyage test er dog stadig behæftet med en del usikkerhed, bl.a. fordi det er forskelligt, hvordan vi ældes. Body-age testen kan imidlertid fungere som et pædagogisk værktøj, idet mange mennesker har let ved at forholde sig til en alder. Måling af bodyage kan derfor være en stærk motivationsfaktor til at ændre livsstil. Men teknisk set er resultatet af testen tvivlsom. At der kan tjenes gode penge på at måle folks bodyage, lægger firmaet bag et af de mest udbredte systemer, Polar Bodyage, ikke skjul på. Derfor skal man inden man vælger denne test, gøre sig fordele og ulemper vedrørende måling af bodyage klar. Blodtryk Blodtrykket er trykket i kroppens pulsårer. Trykket er højest, når hjertet pumper blod ud i kroppen, det kaldes det høje eller systoliske blodtryk. Når hjerter slapper af mellem to sammentrækninger, falder blodtrykket, det kaldes det lave eller diastoliske blodtryk. 3

4 Blodtrykket svinger i løbet af et døgn. Når man anstrenger sig ved arbejde eller motion, og når man tager et koldt bad stiger blodtrykket. Blodtrykket falder igen når man slapper af og er lavest, når man sover. Blodtrykket måles i mm kviksølv (mmhg) ved hjælp af en blodtrykmåler, hvor en blodtryksmanchet anbringes om den bare overarm. Når blodtrykket tages, skal medarbejderen slappe af i en stol i minimum 5 minutter før undersøgelsen. Manchetten pustes automatisk op med luft og måler blodtryk samt puls. Er værdien over 140/90 mmhg bør blodtrykket kontrolleres efter et par minutter og igen en tredje gang. Når man får målt sit blodtryk, kan det være forhøjet, alene fordi situationen er uvant, og man bliver lidt nervøs. Er blodtrykket stadig for højt efter 3 målinger, kan et apparat evt. lånes med hjem til hjemmeblodtrykstagning over 3 dage i vante omgivelser. Er blodtrykket stadig for højt kontaktes egen læge. Behandling af forhøjet blodtryk vil normalt være en kombination af afstresning, diæt, motion, rygestop og sidst medicinsk behandling. Forhøjet blodtryk giver normalt ingen symptomer og opdages ofte ved en tilfældighed. Det er derfor vigtigt at kende sit blodtryk. Forhøjet blodtryk er et tegn på, at hjertet arbejder hårdere end normalt, og dermed sættes både hjertet og pulsårerne under øget belastning. Værdier over 140/90 mmhg øger risikoen for tidlig udvikling af åreforkalkning, slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt og nyresvigt. Ca. 1 million danskere har forhøjet blodtryk, heraf som ikke ved det. Ulempen ved en blodtryksmåling kan være unødig bekymring over et falsk forhøjet blodtryk pga. af den uvante situation. Kolesterolmåling Kolesterol er fedtstof. Det dannes i leveren og indgår i kroppens celler, hormoner, D-vitamin og galdesyrer. Kolesterol føres rundt i kroppen med blodet. Jo federe kost vi spiser, jo mere kolesterol producerer leveren. Der findes flere typer kolesterol i blodet. LDL-kolesterol er det dårlige kolesterol, som øger risikoen for blodpropper HDL-kolesterol er det gode kolesterol, som kroppen har brug for Den samlede mængde kolesterol i blodet kaldes for kolesteroltallet, og et højt kolesteroltal er et fingerpeg om en øget risiko for blodpropper. Kolesteroltallet måles vha. en blodprøve taget som priktest f.eks. i en finger. Det er forbeholdt læger at foretage priktest, dog kan en læge delegere opgaven til en sundhedsfaglig medhjælper. Kolesterolmålingen bør først foretages efter ca. 20 min i siddende stilling. Hjerteforeningen anbefaler et samlet kolesteroltal under 5 mmol/l, HDL-kolesterol over 1 mmol/l og LDL-kolesterol under 3 mmol/l, for raske personer. Flere end 2 ud af 3 danskere har et højt indhold af kolesterol i blodet. Faste er generelt ikke nødvendigt for analyse af total-kolesterol samt HDL, dog kan alkoholindtag i nogle tilfælde give forhøjet total-kolesterol, hvorfor det anbefales at være abstinent 24 timer før prøven tages. Forhøjede værdier sendes til praktiserende læge. Har man fået konstateret en hjerte- eller kredsløbssygdom, diabetes eller er arveligt disponeret for at få åreforsnævring, er det nødvendigt med et samlet kolesteroltal lavere end 5 mmol/l. Kolesteroltallet kan reguleres ved at spise sundt og være fysisk aktiv. Læs mere om regulering af kolesteroltal på hjerteforeningens hjemmeside. 4

5 Ulempen ved kolesterolmålinger er, at der ikke er enighed om grænseværdierne for forhøjet kolesterol, samt hvornår det er behandlingskrævende. Blodsukkermåling Blodsukkeret kaldes også for blodglukose. Mængden af sukker i blodet angives som en koncentration, der måles i millimol per liter (mmol/l). Normalt bevæger blodsukkeret sig inden for snævre grænser i løbet af dagen (imellem cirka 4-8 mmol/l). Det er højest, efter man har spist og som regel lavest, når man står op om morgenen. I bugspytkirtlen dannes hormonet insulin, der styrer kroppens sukkerbalance. Insulinet gør, at det sukker, der er i blodet, nemmere optages i kroppens celler. Det optages overvejende i muskel- og leverceller, hvor det enten bruges som brændstof eller lagres til senere brug. Blodsukker måles ved hjælp af en priktest i fingeren samt en simpel blodsukkermåler. Det er forbeholdt læger at foretage priktest, dog kan en læge delegere opgaven til en sundhedsfaglig medhjælper. Blodsukkeret skal som ikke-fastende ligge under 6,1 mmol/l. Er prøven over 6,1-12,1 mmoll/l testes igen, denne gang fastende. Er værdien stadig højere end 6,1 mmol/l kontaktes egen læge for kontrol. Det anslås, at mellem personer har diagnosen diabetes type-2, samt at et tilsvarende antal har diagnosen uden at vide det. Svær overvægt og for lidt fysisk aktivitet forøger risikoen for at udvikle sygdommen. Ved type 2 diabetes er der en nedsat følsomhed for insulin på de celler, der skal optage sukkeret, kaldet insulinresistens. Derfor stiger blodsukkeret i blodbanerne. Tegnene på type 2 diabetes er ofte så svage, at man ikke opdager dem. Ubehandlet eller dårligt behandlet diabetes kan på længere sigt føre til følgesygdomme i form af alvorlige problemer med hjerte, øjne, nyrer og fødder. Arbejdspladsen skal være opmærksom på udfordringen der ligger i, ikke at fokusere på individet, men iværksætte tilbud rettet mod det kollektive niveau. Lungefunktionsmåling Lungefunktionsmåling er en enkel og hurtig måde at undersøge lungefunktionen på. Hvis lungefunktionen er mindre end 80 % af det normale, taler man om mild KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Et af de store problemer ved KOL er, at sygdommen ofte erkendes ret sent det vil sige, at lungerne har fået en ret betydelig skade, før man stiller diagnosen. De typiske KOL symptomer er åndenød, hoste og opspyt fra lungerne, og det udvikles ofte over flere år, så mange personer med KOL vænner sig stille og roligt til det. Den gradvise udvikling gør, at de fleste først går til læge, når sygdommen er ret alvorlig, og lungefunktionen er svært nedsat. Derfor er det vigtigt, at rygere eller personer, som har været rygere, er opmærksomme på, om de har KOL symptomer. Generelt anbefales det, at alle rygere over 35 år med lungesymptomer får målt deres lungefunktion. Lungefunktionsundersøgelse, som er nødvendig for at stille KOL diagnosen, tidligere kaldet rygerlunger, kaldes også for en spirometri. Den tager kun nogle få minutter. Undersøgelsen foregår ved, at man fylder lungerne maksimalt ved at trække vejret helt ind, og derefter puster man kraftigt ud igennem et mundstykke. Apparatet registrerer, hvor meget luft man puster ud i løbet af det første sekund. Dette mål kaldes for FEV1 (Forceret Ekspiratorisk Volumen i 1 sekund) og kaldes også for lungefunktionstallet - det er dette tal, som bruges til at afgøre, om man har KOL. Man skal som regel gentage målingen 3-4 gange, så man kan være sikker på, at den er helt korrekt udført. Efter at målingerne er gennemført, sammenlignes det højeste målte lungefunktionstal med det tal, som man ville forvente hos en rask ikke-ryger med samme alder, køn og højde. Ved KOL er luftvejene 5

6 forsnævrede, og derfor er den hastighed, som man kan puste luft ud med, nedsat. Dette viser sig ved, at lungefunktionstallet er nedsat i forhold til normalværdien Man inddeler KOL efter sværhedsgrad på baggrund af lungefunktionstallet: Hos raske ligger lungefunktionstallet på omkring 100 procent af normalværdien. Ved mild KOL er lungefunktionstallet omkring 80 procent af normalværdien. Ved moderat KOL ligger lungefunktionstallet mellem 50 og 80 procent af normalværdien. Ved svær KOL ligger lungefunktionstallet mellem 30 og 50 procent af normalværdien. Ved meget svær KOL ligger lungefunktionstallet under 30 procent af normalværdien Fordelen ved denne test er, at man har mulighed for tidligt at opspore udvikling af KOL hos rygere. Kondital Kondition er et udtryk for kroppens evne til at optage, transportere og forbruge ilt. Konditallet er kroppens evne til at optage og forbruge ilt i forhold til kropsvægten. Det er målt i ml. ilt pr. kg legemsvægt pr. minut. Jo mere fysisk aktiv du er, jo højere og dermed bedre vil dit kondital være. Hvis man har en god kondition, det vil sige et højt kondital, kan man være fysisk aktiv i længere tid og med en højere intensitet. Konditallet kan variere fra 20 ml/kg/min for utrænede op til over 90 ml/kg/min for topatleter. Hvis man vil måle konditallet helt nøjagtigt, skal det foregå i et laboratorium, hvor man har mulighed for at analysere udåndingsluftens volumen og indhold af ilt og kuldioxid. Det kaldes en direkte måling. I praksis (fx på arbejdspladser) måles konditionen ofte indirekte. Ved en indirekte test måler man ikke direkte på iltoptagelsen, men anslår den ud fra kendskabet til hvor meget ilt det kræver at udføre et bestemt arbejde. De indirekte tests er naturligvis ikke ligeså gode som en laboratorietest, men fordelen er, at man kan udføre dem uden brug af avanceret udstyr. Indirekte test kan underinddeles i maksimale og submaksimale test. Ved en submaksimal test udfører man et moderat arbejde og ud fra f.eks. pulsen anslår man, hvor meget fysisk arbejde personen sandsynligvis ville kunne udføre. Aastrand-testen er et eksempel på en submaksimal indirekte test. Ved en maksimal test skal man - som navnet siger - arbejde til maksimal anstrengelse. Arbejdets størrelse kan så omsættes til en anslået iltoptagelse. Watt-max testen er et eksempel på en maksimal indirekte test. De maksimale test er generelt mere pålidelige end de submaksimale. Som vejledende rettesnor er de submaksimale tests udmærkede. Man kan sige, at disse typer af test, foretaget med jævne mellemrum, er meget præcise til at fortælle om den samme person har forbedret sin kondition. Altså om træningen/sundheden går i den rigtige retning. 6

7 En god kondition regnes for et vigtigt sundhedsmål. Konditallet er afhængigt af din træningstilstand, alder, vægt og køn. Hvis man ønsker at forbedre konditionen, skal du øge dit fysiske aktivitetsniveau. For at forbedre din kondition skal du være aktiv ved et intensitetsniveau, som er moderat eller derover. Altså hvor du mærker, at pulsen stiger, åndedrættet øges, og du får sved på panden. Det er vigtigt, at intensiteten af din træning øges, hvis du løbende vil forbedre din kondition. Kvinder har generelt et lavere kondital end mænd grundet færre ilttransporterende røde blodlegemer. Fordelen ved konditionstest er pædagogisk en god anledning til at tale om motionsvaner, ulempen kan være at nogle af testene kan være tidskrævende og de maksimale test gør ofte medarbejderne meget svedige, så det er en god idé med mulighed for bad og omklædning. 7

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36, af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 er svært overvægtige Omkring

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36,0 % af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 % er svært overvægtige

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11 Denne raport går ind og ser på vøres blodomløb. Det vil sige at der vil blive uddybet nogle enmer som blodtrykket, pulsen og kondital. Ved hjælp af forskellige målinger, er det muligt at finde ud af, hvor

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil

Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil Resultater fra 1. sundhedsprofil og 2. sundhedsprofil Blodtryk (systoliske/diastoliske) Blodtryk beskriver hjertets arbejdsbelastning ved fyldning af hjertet (diastoliske) og tømning af hjertet (systoliske).

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Blodtrk Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Emad Osman 29-10-2007 Indledning I de sidste par uger har vi på skolen haft temaet krop og sundhed, og på grund

Læs mere

Personal Profile. For. john Hansen --------------------------------------

Personal Profile. For. john Hansen -------------------------------------- Personal Profile For john Hansen -------------------------------------- 26-10-2009 BodyAge john, din BodyAge er 63 sammenlignet med din kronologiske alder på 49 år. BodyAge er beregnet fra resultaterne

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Helhjertet træning. - og et længere liv

Helhjertet træning. - og et længere liv Helhjertet træning - og et længere liv Kredsløbet Består af to systemer: Det lille som forbinder hjerte og lunger Det store forsyner kroppen med O2, div. stoffer og bringer metabolitter og CO2 tilbage

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn:

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn: Personlig hjerteplan regionsyddanmark.dk Rehabiliteringsklinikken Navn: Hjerterehabilitering og personlig hjerteplan Hjerterehabilitering Efter din hjertesygdom kan du få støtte og vejledning. Hjerterehabilitering

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Danskernes sundhed. Det Nationale forebyggelsesråd. Sundhed handler om menneskers trivsel og helbred.

Danskernes sundhed. Det Nationale forebyggelsesråd. Sundhed handler om menneskers trivsel og helbred. Danskernes sundhed Sundhed handler om menneskers trivsel og helbred. Der er forskellige faktorer, som påvirker vores sundhedstilstand. Man kan groft dele disse faktorer i to hovedgrupper: 1. Faktorer,

Læs mere

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk 4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk og lipider Anni Brit Sternhagen Nielsen og Camilla Budtz Forekomsten af befolkningens risiko for hjertekarsygdom vurderes i dette kapitel ud fra blodtryk

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker?

Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? Kapitel 16 Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? 165 Et lavt kondital er forbundet med

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) 1) Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige

Læs mere

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen Hvad sker der med kroppen under vægttab Brugertræf 2. februar 2008 Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk Hvad sker der med din krop Hovedet psykiske Muskler og kraft Hjerte og kredsløb Blodkar

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration Kredsløb Under udførelse af arbejde/ idræt skal musklerne have tilført ilt og næringsstoffer for at kunne udvikle kraft/energi. Energien bruges også til opbygning af stoffer, fordøjelse, udsendelse af

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Standard brugervejledning Blodtryksmåler

Standard brugervejledning Blodtryksmåler Standard brugervejledning Blodtryksmåler Tak fordi du har valgt at købe din blodtryksmåler hos os Kære kunde Ca. 1 mio. danskere har forhøjet blodtryk - betyder det noget? Ca. 50% af befolkningen kender

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Status på sundhedstjek Kara/Noveren 2012

Status på sundhedstjek Kara/Noveren 2012 Status på sundhedstjek Kara/Noveren 2012 Agenda > KRAMS > Kort gennemgang af sundhedstjek > Resultat af sundhedssamtalerne > Indsatsområder >Kost >Rygning >Alkohol >Motion >Stress KRAMS 5 veje til en sundere

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143

7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 7. udgave. 1. oplag. 2011. Forsidefoto: Scanpix/Corbis. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 143 KEND DIT KOLESTEROL Sådan kan du selv sænke dit kolesteroltal Mere end to ud af tre danskere har et højt

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Sundhed og fysisk aktivitet

Sundhed og fysisk aktivitet Sundhed og fysisk aktivitet Sund levevis indebærer passende fysisk aktivitet og gode kostvaner Sundhed og fysisk aktivitet Ilinniarfissuaq 25. juni 2008. HBH. 1 Alle dele af kroppen, som er skabt til at

Læs mere

Træn dit blodtryk sundere - sådan gør du

Træn dit blodtryk sundere - sådan gør du Træn dit blodtryk sundere - sådan gør du Af Fitnews.dk - onsdag 24. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/traen-dit-blodtryk-sundere-sadan-gor-du/ Et kronisk forhøjet blodtryk er en stor og den

Læs mere

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion Patientinformation Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M ost ygning Alkohol Motion ost A M Forekomsten af fedme i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40%

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Selandia Park 4-4100 Ringsted Tlf. 70 70 22 18 - www.selandiaklinikken.dk SK patientinformation KRAM vers1 070417 KOST Forekomsten af fedme i

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Livsstil, forebyggelse og behandling af åreforkalkning

Livsstil, forebyggelse og behandling af åreforkalkning Til patienter og pårørende Livsstil, forebyggelse og behandling af åreforkalkning Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling De 8 risikofaktorer Mange års forskning har påvist en række forhold og levevaner,

Læs mere

HTX Biologi C Blodets kredsløb 1.4 G 9 oktober 2007

HTX Biologi C Blodets kredsløb 1.4 G 9 oktober 2007 1 Fag: Biologi C Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium / HTX Klasse: 1.4 Navn: Daniel Thyrring, Devran Kücükyildiz Eksperimenter udført af: Daniel Thyrring, Devran Kücükyildiz Dato: Afleveres d. Hjertet.

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

SPEKTRUM HALSE WÜRTZ FYSIK C. Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz. Energiomsætninger i kroppen

SPEKTRUM HALSE WÜRTZ FYSIK C. Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz. Energiomsætninger i kroppen HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz Energiomsætninger i kroppen Kondital Glukoseforbrænding Fedtforbrænding Artiklen her knytter sig til kapitel

Læs mere

Sundhedstjek 1 samlede data

Sundhedstjek 1 samlede data Sundhedstjek 1 samlede data Sundhedstjek i Fagligt Fælles Forbund Februar 2012 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 53 arbejdspladser... 4 Hvordan styrkes sundhed og trivsel på arbejdspladsen?...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Sundhedstjek 1 alle data

Sundhedstjek 1 alle data Sundhedstjek 1 alle data Sundhedstjek i Fagligt Fælles Forbund 2012 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel foreløbig oversigt... 4 Hvordan styrker I sundhed og trivsel på arbejdspladsen?... 4 Vægttab...

Læs mere

Status på Sundhedstjek KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel

Status på Sundhedstjek KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel Status på Sundhedstjek-2013 KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel Dagens citat Det man fokuserer på vokser Agenda KRAMS Kort gennemgang af sundhedstjek Resultat af sundhedssamtalerne Diabetes Indsatsområder

Læs mere

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne Rygning og diabetes Har du diabetes, er risikoen ved at ryge meget større end for andre. Rygning forværrer nemlig de mange følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Sundhedstjek og Formtest. Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests

Sundhedstjek og Formtest. Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests Sundhedstjek og Formtest Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests Marina Aagaard Sundhedstjek og Formtest Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests aagaard Sundhedstjek

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det grusomme kolesterol Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol Der er det gode kolesterol, det onde kolesterol - og nu også det grusomme, som kan tredoble din risiko for livstruende hjertesygdom og alt for

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Fodbold som behandling og forebyggelse af type 2-diabetes

Fodbold som behandling og forebyggelse af type 2-diabetes Center for Holdspil og Sundhed Fodbold som behandling og forebyggelse af type 2-diabetes Jens Bangsbo Diabetesforeningen, 17. november 214 Center for Holdspil og Sundhed Vision "Vores vision er at skabe

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet Hjertet er kroppens vig:gste muskel Hjertet er kompliceret opbygget i 4 hjertekamre, der har hver sin funk:on Den højre

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Kost og motion - Sundhed

Kost og motion - Sundhed Kost og motion - Sundhed Vibeke Brinkmann Kristensen Fysioterapeut Testinstruktør Sundhedsprofiler Træning, sundhedsfremme og forebyggelse Livsstilsændringer, KRAM-faktorene Den Motiverende Samtale Hvad

Læs mere

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1½-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister I starten er det svært at håndtere og huske det hele, men efterhånden bliver det rutine for langt de

Læs mere

KORT FORTALT 3F sundhedstjek på 10 arbejdspladser 2009

KORT FORTALT 3F sundhedstjek på 10 arbejdspladser 2009 KORT FORTALT 3F sundhedstjek på 10 arbejdspladser 2009 Baggrund og resultater En vigtig sag for 3F 3Fere forlader arbejdsmarkedet før andre pga. nedslidning, svær sygdom og for tidlig død. De trues mere

Læs mere

guide 7 OVERSETE TEGN PÅ HJERTE-KAR-SYGDOM April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide 7 OVERSETE TEGN PÅ HJERTE-KAR-SYGDOM April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide April 2015 7 OVERSETE TEGN PÅ HJERTE-KAR-SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HJERTE-KAR-SYGDOM INDHOLD SIDE 4 Problemer med rejsningen kan være et varsel om, at man måske er i fare

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14 Dagsorden Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer Kredsløbet; hjertet og lungerne Åndedrættet og lungerne Huden Lever og nyrer Københavns Massageuddannelse Kredsløbet Kredsløbet

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

DIABETES OG SVANGERSKAB

DIABETES OG SVANGERSKAB DIABETES OG SVANGERSKAB Hvad er diabetes? Diabetes påvirker den måde, hvorpå kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et sukkerstof kaldet glukose. Glukose er det brændstof,

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere