14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14/11/12. Hvad bruger man disse piller til? Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge"

Transkript

1 14/11/12 Poul Videbech Professor, dr.med. Ledende overlæge Hvad bruger man disse piller til? Angst Apoplexi. Patologisk gråd. Smerter Så hvorfor får 25% af gamle sådanne præparater? Kilde: Lægemiddelstyrelsen: Forbruget af antidepressiva Konklusion: De ældre har haft MINDRE stigning end andre aldersgrupper Der kommer færre nye brugere til. Men dem der allerede bruger SSRI bliver ved længere tid 1

2 Risiko for første depressiv episode Omkring 10% Mange flere med symptomer Hvis medicinsk behandling 20% antidepressiv medicin 50% sedativa 10% antipsykotika Svensk undersøgelse 1993, Tysk undersøgelse 1996 Alder Lewinsohn et al mænd Kvinder Mænd 35 kvinder år år år år år år år 70+ år Køn: 2x kvinder Alder Ugift, skilt: 2x (lidt lavere for kvinder) Enke: 2x (lidt lavere for kvinder) På institution: 2x Kognitive deficits: 1,5-3x (8x højere for vaskulær demens) Kroniske somatiske sygdomme: 1,4-3x Smerter: 1,2-3x Stressful life events: 1,2-4x Tidligere depressioner: 1,5-9x Mellem år Ægtefællen død 15 måneder tidligere Social isolation Nedtrykthed Manglende interesse og glædesløshed Uoverkommelighedsfølelse Sygdomsfornemmelse Sover dårligt Nedsat appetit og vægttab Husker dårligt Tanker om døden I behandling for forhøjet blodtryk Storryger gennem mange år 2

3 Normal sorgreaktion?? Demenssygdom? En blanding af flere? Hvad skal man gøre? Skal man gøre noget? Gennem 14 dage: Mindst 2 af flg. symptomer: Følelse af nedtrykthed Markant nedsat lyst/interesser Reduceret energi, svær træthed 2 + 2: Let depression 2 + 4: Moderat depression 3 + 5: Svær depression Mindst 2 af følgende: Nedsat selvtillid/selvfølelse Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse Tanker om død/selvmord Tænke- / koncentrationsbesvær Agitation/hæmning Søvnforstyrrelser Signifikant vægt/appetit ændring Angst Tvangstanker Smerter Skamfølelse Opgivenhed Psykose Vrangforestillinger Hallucinationer Hukommelsesbesvær Nedsat koncentrationsevne Dårligere planlægningsevne Pseudodemens! Dårlig intellektuel funktion selv mellem episoderne Øget risiko for egentlig demens er en forfærdelig sygdom kan medføre neuronal skade Antidepressiv behandling kan forebygge dette Lave præstationer ved alle opgaver der kræver Udholdenhed Fokuseret indsats Nedsat visuel/verbal korttidshukommelse Delt opmærksomhed fungerer dårligere Erindringer med negativ farve huskes bedre Såkaldt Pseudo- demens 3

4 Relativt hurtig udvikling af symptomer Ofte tidligere depressive episoder Indsigt i kognitive vanskeligheder Demens Langsom symptomudvikling Oftest ingen tidligere depressive symptomer Ingen eller begrænset indsigt Detaljerede klager Diffust klagebillede Tendens til at fokusere på vanskeligheder Kan bagatellisere vanskeligheder Ved testning: Hurtig opgiven Forsøger at løse opgaver Ved ikke svar Forkerte svar Dårligt korreleret til depressionens sværhedsgrad Medfører større indskrænkning af daglige funktion end de øvrige symptomer Svarer til middelsvær hjerneskade Kan være forløber for det forsænkede stemningsleje Kan slæbe efter stemningslejet Stor betydning for den enkelte Ægtefællen død 15 måneder tidligere Social isolation Nedtrykthed Manglende interesse og glædesløshed Uoverkommelighedsfølelse Sygdomsfornemmelse Sover dårligt Nedsat appetit og vægttab Husker dårligt Tanker om døden I behandling for forhøjet blodtryk Storryger gennem mange år Gennem 14 dage: Mindst 2 af flg. symptomer: Følelse af nedtrykthed Markant nedsat lyst/ interesser Reduceret energi, svær træthed Mindst 2 af følgende: Nedsat selvtillid/selvfølelse. Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse. Tanker om død/selvmord. Tænke- / koncentrationsbesvær. Agitation/hæmning Søvnforstyrrelser. Signifikant vægt/appetit ændring Forskelle? Billedets konstans Tankeindholdet Selvbebrejdelser Depressivt tema vs. savn Glædesløshed Kan være svær differentialdiagnostik Forlænget sorgreaktion kan gå over i depression Behandling af depression kan tillade sorgen Hvilken fejl er værst? Øget dødelighed på 1,7 Fordoblet risiko for Blodprop i hjernen Blodprop i hjertet (AMI) Diabetes Øget dødelighed ved hjertesvigt (8x), AMI (2,6x) Depresssion er hyppig efter AMI (ca. 20 %) Blodprop i hjernen (ca. 30 %) Diabetes (ca. 12 %) 4

5 Stress (fx dødsfald, sygdom osv) går ofte forud for depression Hos ca. 50% er der svære forstyrrelser i stress- systemet Belastning Stress Indefra kommende (endogen) depression Udefra kommende (psykogen) depression Behandling: Endogen: Medicin Psykogen: Psykoterapi Nedsat funktion Denne opfattelse blev forladt i 1994 (ICD- 10), men trives stadigvæk Grov vanrøgt Incest Tidlig død af forælder Opvækst vilkår Ydre stress Dødsfald Sygdom o.m.a. Endogen depression Biologisk sårbarhed Legemlige påvirkninger Psykogen depression Arvelige forhold Forgiftninger Sygdomme: Stofskiftesygdomme Blodprop i hjernen Tendens til svind af hippocampus ved depression Værre ved flere depressioner Værre ved ubehandlet langvarig depression 1. Vigtigt del af det limbiske system 2. Betydning for hukommelsesfunk- tionen 3. Betydning for HPA- axen 1. Mange cortisolreceptorer 2. Følsom for hypercortisolæmi 5

6 Cortisol forhøjet hos ca. 50 % deprimerede ptt. Abnorm dexametason suppressionstest Kan forklare nogle af depressionens symptomer Kan medføre atrofi af hippocampus Dette medfører formentlig dårligere psykologisk funktion, måske demens Øget Stress- overfølsomhed Øger risikoen for nye depressioner Processen kan modvirkes ved behandling! Opbygning og nedbrydning af Synapser Dentritter Neuroner! Øges af Antidepressiv medicin ECT Motion Psykoterapi? Mindskes af Cortisol Stress Alexopoulos 1990, Krishnan Kardiovaskulære risikofaktorer Særligt dys- exekutivt syndrom Dårlig indsigt Svære at behandle Dårlig prognose Meget stor recidivrisiko (100%) Arteriosclerose Rygning Hypercholesterolæmi Hypertension Diabetes Immunforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser 6

7 h v Øget forekomst hos deprimerede pt. (2-5x) Særligt hos ptt. med sen debut Fremkaldes ikke af Antidepressiva, litium eller ECT Medfører dårligere kognitiv funktion selv hos raske Risikofaktorer Hypertension Diabetes Arteriosclerose Rygning Ingen motoriske eller sensoriske symptomer Kognitive symptomer Hyppighed: 10% Forøget risiko for at dø af AMI Psykomotorisk hæmning Øget risiko for behandlingskomplikationer Værre kognitive deficits Dårlig prognose, mht. recidiv og demens Læsioner i fronto- striatale pathways vigtige for depression og for cognitive deficits 39 Let Svær Behandling: Ingen behandling Støttende samtaler Samtaleterapi evt. medicin Medicin + Samtaleterapi afpasset efter patientens tilstand har en tendens til at vende tilbage Hurtigere og hurtigere og værre og værre, hvis den ikke behandles Det er meget lettere at behandle i starten kan måske give hjerneskade (Sekundær) forebyggelse kolossalt vigtig 7

8 Virker kun på sygeligt forsænket stemningsleje Virker efter 2 uger (op til 6 uger) Virker på 60 % af de behandlede Meget billig behandling ift. sygemelding, tabt produktivitet pga. selvmord etc. Virker bedst kombineret med samtaler, medicinsk beh. må aldrig stå alene Risiko for recidiv indenfor ½ år Meget effektiv profylakse Kognitiv terapi Interpersonel psykoterapi Korttidsterapi (12-14 gange, 1 gang ugentligt) Virker efter nogle (2) måneder Dokumenteret effektive Fokus: her og nu situationen Hjemmearbejde KT: identificere negative automatiske tanker IPS: analysere forholdet til de nærmeste Successrate: % Kan glimrende kombineres med medicin Tidlig opsporing vigtig! Ordentlig diagnostik Hurtig og aggressiv behandling: psykoterapeutisk & medicinsk Øget opmærksomhed blandt risikogrupperne: Enlige På institution Kognitive deficits Kroniske somatiske sygdomme Kardiovaskulære sygdomme Smertetilstande Stressful life events Tidligere depressioner Psykiatere Praktiserende læger Sygeplejersker Psykologer Sundhedsøkonom Fysioterapeut Patientorganisation er er hyppige sygdomme Som ofte ikke behandles Som kan være skadelige for hjernen Årsagerne er en blanding af psykologiske, sociale og biologiske faktorer kan behandles med godt resultat Psykoterapeutisk Medicinsk Virker behandlingen ikke skal den seponeres! Forebyggelse meget vigtig Læse mere? Se: 8

9 Hovedpine Kvalme, nedsat appetit Nervøsitet / angst Søvnløshed (bør ikke gives til natten) Sexuelle bivirkninger Følelsesmæssig dæmpning (Mani) Frank et al Misbrugsstoffer Craving Svækket evne til at styre brugen Symptomer ved seponering Tolerans Dominerende rolle mht. prioritering Vedblivende brug trods skadevirkning Antidepressiva TCA Influenza muskelsmerter, rysteture, eksessiv sveden, hovedpine, kvalme Søvnløshed, mareridt Mavesmerter SSRI & Venlafaxin Influenza Svimmelhed Elektriske stød Grådanfald MAO Konfusion og psykose Information: Seponeringssymptomer ikke arængighed (craving, tolerans!) 1/3 til 1/2 af alle patienter Debut: ca. 2-4 dage efter seponering Aftrapning over 4 uger (fluoxetin hurtigere) Behandling: Ingen behandling Genoptagelse af behandlingen Starte fluoxetin 9

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

I et sort hul og tilbage igen

I et sort hul og tilbage igen I et sort hul og tilbage igen Om depression og behandling Af videnskabsjournalist Lise Penter Madsen Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4

F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4 F o l k es u n d h e d s pr o j ek t 2 0 1 4 F o r e b y g g e l s e a f o v e r d ø d e l i g h e d v e d d e p r e s s i o n Martin Hornshøj Wolder, Eskild Johansen, Louise Skou Nielsen, Laura Pilgaard,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Arbejdslivets konsekvenser for den enkelte og for familien. Per Bech

Arbejdslivets konsekvenser for den enkelte og for familien. Per Bech Arbejdslivets konsekvenser for den enkelte og for familien Per Bech Indlæg til konferencen Det grænseløse arbejde Teknologirådet, Christiansborg 15. marts 2005. 1 Stress og distress I 2007 kan vi fejre

Læs mere

PsykiatriFondens Psykofarmakakursus. Del 1 Introduktion Psykosemedicin. Ved overlæge Jes Gerlach

PsykiatriFondens Psykofarmakakursus. Del 1 Introduktion Psykosemedicin. Ved overlæge Jes Gerlach PsykiatriFondens Psykofarmakakursus Del 1 Introduktion Psykosemedicin Ved overlæge Jes Gerlach Psykiske sygdomme Hyppigere end vi tror Noget af det værste der findes Livet opleves gennem det psykiske vindue

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere