Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:"

Transkript

1 Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer om menneskesyn, etik og moral og værdier Kendskab til 108/ 107 området Generel introduktion om Skovsbovej herunder tavsheds- og oplysningspligt Introduktion til afdelingen og beboergruppe Kendskab til funktionsbeskrivelse for SSA er Kendskab til beboergruppen, kolleger og andre samarbejdspartnere gennem det daglige arbejde Kendskab til rød og gul tvang og procedure ved indlæggelser Kendskab til Skovsbovejs voldspolitik Arbejde med bevidstgørelse af egne normer, grænser og holdninger og personlig udvikling Elevens ansvars og kompetenceområde Deltage i holdningsdiskussioner Deltage i husmøder Samvær og samarbejde med beboerne og evt. netværk, og deltage i beboernes hverdagsliv Samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere, samt deltage i hverdagslivet og refleksion med vejledere og personale Arbejde ud fra Skovsbovejs voldspolitik, Samt ud fra husets pædagogiske tilgang til beboerne. Bevidstgørelsen af egne grænser og kompetencer Arbejde ud fra samarbejdsplan og delmål Indsigt i den målrettede opgaveløsning hos den enkelte beboer gennem handleplaner, faglige planer, statusskemaer, og ugeplaner Hensigtsmæssigt miljøvalg for beboersammensætningen, den enkelte og gruppen

2 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2 Kendskab til hygiejniske principper Følge instrukser i den enkelte afdeling Involvere sig i beboerens hverdagsliv Kendskab til Skovsbovejs voldspolitik Hensigtsmæssigt miljøvalg i forhold til beboerens dagligdag Individuel tilgang på baggrund af ønsker, behov, ressourcer og krav Pædagogik Kendskab til hjælpemidler og arbejdsstillinger i forhold til den enkelte Kendskab til hygiejnemappen Modtage undervisning i lokale retningslinjer ved vejlederne Reflektere over forskellen mellem at arbejde i eget hjem, botilbud og på sygehuse Reflektere over hvilke mulige smittekilder og infektionssygdomme der evt. er i husene Søge oplysninger i den enkeltes samarbejdsplan og statusskema Rådgive og vejlede den enkelte med baggrund i deres personlige ressourcer og behov. Deltage i beboerens hverdagsliv. Arbejde ud fra Skovsbovejs voldspolitik Reflektere over indretning af lejlighed og fællesrum Kognitiv tilgang, herunder, jeg-støttende sygepleje, ADL, miljøterapi og brug af nærmiljøet for at sikre større livskvalitet, social integration og forhindre tilbagefald. Pædagogiske overvejelser

3 Omsorg,pleje og sygepleje 3 Indsigt i den målrettede opgaveløsning hos den enkelte beboer via 141 handleplan. Samarbejdsplan og delmål og statusmøder. Indgå i det daglige arbejde Samtale med den enkelte beboer, give støtte og vejledning ud fra dennes ressourcer, ønsker og behov (kommunikation og jeg-støttende sygepleje) Recovery orienteret tilgang hvor vi anvender psykosociale rehabiliterende metoder, herunder den kognitive, jeg-støttende sygepleje, ADL, miljøterapi og brug af nærmiljøet for at sikre større livskvalitet, social integration og forhindre tilbagefald Kendskab til Skovsbovejs Medicininstruks Kendskab til den mest anvendte medicin i husene Kendskab til et givent antal beboeres anvendte medicinpræparater Læse om den mest anvendte medicin i huset, herunder virkning, bivirkning og kontraindikationer Vejledning hvor elev og vejleder er i dialog om virkning, bivirkning og kontraindikationer. Deltage i medicindosering og bestilling i samarbejde med beboeren og øvrigt personale Udlevere medicin Kendskab til den enkeltes ressourcer og behov Dialog og refleksion med personale og samarbejdspartnere Vejledning Tværfagligt samarbejde

4 Kommunikation, dokumentation og vejledning 4 Introduktion til Bostedsystemet Få viden om daglig brug af pc er til registrering og dokumentation i bostedsystemet. Dokumentere og læse i bosted Kendskab til internt og eksternt telefonsystem Samvær med beboerne og tage del i deres hverdagsliv Etik Vejledning i kommunikationsformer Søge viden hos erfarent personale om brug af de elektroniske medier, herunder også telefoner, kalde- og alarmanlæg Koble teori og praksis ved brug af eget læringsredskab til refleksion med vejlederne At videre give observationer og have faglig dialog med fast personale. Samtale med den enkelte beboer, give støtte og vejledning ud fra dennes ressourcer, ønsker og behov (kommunikation og jeg-støttende sygepleje)

5 Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering 5 Kendskab til eksisterende aktiviteter i huset Kendskab til muligheder og begrænsninger i botilbuddet Kendskab til særlige forhold som f.eks. undervisning, beskæftigelse og aktivitetsmuligheder, netværk og andre kommunale og regionale tilbud fx Montagen, Impuls, aktivitetshuset, café Aroma m.m. Kendskab til lokal-områdets tilbud f.eks. biograf, café, svømmehal, bowling, osv. Indgå i dialog og samarbejde med personalet, om recovery, stemmehøregruppe, brugerinddragelse og aftaler om beboerindflydelse på Skovsbovej Brug af aktivitetsanalyse, udførelse og evaluering af aktiviteten Refleksion. Være opsøgende ifht. viden om, og besøg på andre tilbud evt. sammen med en beboer. Indgå i det daglige arbejde med beboerne Individuel tilgang på baggrund af ønsker, behov, ressourcer og krav Drøftelse af elevens valg af aktivitet med vejlederne og øvrige samarbejdspartnere Indgå i det daglige arbejde/daglige aktiviteter og skabe medinddragelse af beboerne Kendskab til de mest anvendte regler om tilskudsmuligheder Deltage i det daglige arbejde, hvor beboeren bruger beskæftigelse og aktivitetstilbud, kørselsordninger, søger medicintilskud, hjælpemidler og hjælp til brug af it/internettet mm.

6 Koordinering, administration og styring. 6 Indgå i det daglige arbejde med beboerne Individuel tilgang på baggrund af ønsker, behov, ressourcer og krav Indgå i det daglige arbejde/daglige aktiviteter og skabe medinddragelse af beboerne Involvere sig og deltage aktivt i planlægningen af det daglige arbejde sammen med personale og beboere Samvær med beboerne Dokumentation Opsøge beboerne og indgå i deres dagligdag med henblik på at observere symptomer og reaktioner Videregive observationer og have dialog med fast personale Dokumentere indsatsen i bosted evt. i delmål

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere