Fastlæggelse af gruppens mål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastlæggelse af gruppens mål."

Transkript

1 INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter I alle besvarelserne i gruppen. I skal være enige om besvarelsen. Udsagnene drejer sig om alle "sociale spilleregler", der kan tænkes at være brugbare netop for dig og den gruppe, du skal samarbejde med. Formålet med øvelsen er at nå frem til en fælles definition af den bedst mulige måde at være gruppe på for jer med de indkvarterings- og forplejningsopgaver, I skal arbejde med. Fremgangsmåden er følgende: A. Først udfylder hver enkelt sit skema, og sætter et tal ved hvert udsagn efter følgende regler: hvis du er helt enig i, at udsagnet er yderst vigtigt for, at I kan fungere som gruppe markerer du 4-tallet. hvis du er ret enig i, at udsagnet er yderst vigtigt for, at I kan fungere som gruppe markerer du 3-tallet. hvis du er i tvivl/neutral i, at udsagnet er yderst vigtigt for, at I kan fungere som gruppe markerer du 2-tallet. hvis du er ret uenig i, at udsagnet er yderst vigtigt for, at I kan fungere som gruppe markerer du 1-tallet. hvis du er helt uenig i, at udsagnet er yderst vigtigt for, at I kan fungere som gruppe markerer du 0-tallet. vend

2 side 2 af 12 sider B. Derefter går gruppen videre efter de retningslinier, der vil blive skitseret herefter af instruktøren. NB Det er vigtigt, at du besvarer alle 22 spørgsmål ud fra din ærligste overbevisning. Ellers kan du jo ikke have tillid til, at de andre i gruppen gør det samme! Hovedformålet med øvelsen er som før nævnt at nå frem til en fælles opfattelse af, hvad netop din gruppe forstår ved spørgsmålet. Det må starte med en individuel afklaring af, hvad hver enkelt mener om hvad, der er en god gruppe, netop for vedkommende selv. Note: Ad modus ( udsagn 20 ), der kommer fra latin, er den offentlige mening. Helt korrekt, måden at leve på. Her brugt om de udtalelser, den enkelte ikke kan drages til ansvar for, sådan er det bare. F.eks. Nogen mener Man siger, at.. Det kan man ikke, for jeg har hørt

3 INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 2. Hvad har vor gruppe brug for? side3 af 12 sider 1. For at undgå lange tidskrævende debatter, er det nødvendig for vores gruppe at have en valgt leder/ordstyrer: 2. Den absolut bedste måde at lære at blive bedre til at samarbejde i gruppen er løbende at diskutere den enkeltes måde at opføre sig. F.eks. åbent og direkte at fortælle hinanden, hvad man synes om hinandens indsats: 3. Det mest effektive gruppearbejde fås ved, at hver enkelt har en helt fast rolle at varetage. F.eks. som leder, menigt medlem, næstkommanderende, oppasser, m.v.. 4. Konflikter og uoverensstemmelse i gruppen skyldes, at enkelte ikke kan holde deres følelser udenfor den saglige debat: vend

4 side 4 af 12 sider 5. Gruppen vil fungere bedre, hvis de, der siger meget, lærer at holde sig tilbage og de, der siger lidt, bestræber sig på at blive mere åbne og aktive: 6. En vigtig betingelse for at vi kan blive en god gruppe er, at alle vigtige beslutninger træffes efter enigheds princippet. F.eks. valg af arbejdsform, målsætning, ide udvælgelse, forhold til andre grupper/personer, m.v.. 7. Hvis gruppen skal kunne fungere godt, er det vigtigt at undgå indlæg, der går ud på, hvad man føler overfor de andre i gruppen og overfor det, der diskuteres. Det forstyrrer en saglig debat og fører let over i for personlige emner: 8. Hvis en deltager i diskussionen eller i en afgørelse ikke siger noget, så skal dette tages som udtryk for, at vedkommende er enig med resten af gruppen:

5 INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 3. side 5 af 12 sider 9. En vigtig betingelse for at vores gruppe bliver god er, at den ikke glemmer begrebet "hygge". F.eks. ved at man interesserer sig for den enkeltes affærer også udenfor selve gruppen, kalder hinanden ved fornavne. 10. En vigtig betingelse for at vores gruppe kan fungere effektivt er, at den enkelte kan reagere helt spontant og frit, når vedkommende får en god ide: 11. Kompromis løsninger, hvor alle slår lidt af på deres interesser, er noget vores gruppe ikke bør gå med til, med mindre det af tidsmæssige grunde er absolut uundgåeligt. Især ikke når det drejer sig om forhold som målsætninger, valg af arbejdsform, idé udvælgelse og forholdet til andre grupper/personer. 12. Gode vittigheder, hensynsfuldhed, smil, kaffe, øller, imødekommenhed, hjælpsomhed er vigtige forudsætninger for, at vores gruppe udvikler sig hen imod at blive en virkelig god gruppe: vend

6 side 6 af 12 sider 13. En vigtig forudsætning for et godt gruppesamarbejde er, at vi ikke glemmer, at i nogle spørgsmål er der nogle, der ved bedre besked end andre. I sådanne tilfælde bør disse føle sig frie nok til at dominere og anvise teknikker og svar: 14. Et vigtigt princip er, at når der er nogen i gruppen, der har et problem såvel opgavemæssigt som personligt, som de har lyst til at fremlægge, så betragtes det automatisk som hele gruppens fælles problem: 15. En vigtig forudsætning for at styrke gruppen arbejdsmæssigt og socialt er, at vi skiftes til at varetage forskellige funktioner og roller i gruppen. F.eks. leder, hjælper, menig, ekspert, m.v En hovedregel skal være, at det helt må være op til den enkelte selv at varetage sine egne interesser og påtage sig ansvaret for sit eget udbytte af gruppens arbejde og indlæring. Det kan ikke være noget, de andre i gruppen skal føle sig ansvarlige for.

7 INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 4. side 7 af 12 sider 17. Det, den enkelte føler og oplever, er mindst lige så vigtigt at tage op til debat, som det, den enkelte per fornuft ved og sagligt kan argumentere for: 18. Den absolut bedste måde at sikre gruppens deltagere en retfærdig og givtig diskussion er at følge een bestemt procedure. F.eks. at vi udtaler os efter tur og ikke afbryder hinandens indlæg: 19. Enhver i gruppen bør hele tiden føle sig helt fri til at tage arbejdsmetoden i gruppen her og nu op til debat, selvom det kan sætte en ubehagelig personlig debat i gang: 20. En af de vigtigste ting at være på vagt overfor i gruppen er udtalelser som: "Du skal ikke tro, at du ved noget", "Jeg ved noget om dig, men det vil jeg ikke sige åbent her". Sådanne udtalelser - ad modus (se note side 2) - Janteloven skal altid tages op og diskuteres: vend

8 side8 af 12 sider 21. Det bedste tegn på at denne gruppe er en god gruppe er, at hver enkelt bagefter kan sige, at vedkommende har fået en dybere selvindsigt og noget personligt ud af samværet, som man kan bruge også udenfor denne gruppe: 22. Det bedste tegn på at denne gruppe er en god gruppe er, at hver især i gruppen bagefter er stolte af det konkrete arbejdsresultat, gruppen som helhed nåede frem til: Når du har sat dine krydser, kan du, mens du venter på, at alle er blevet færdige, skrive de udsagn ned, du mener har betydning for netop din gruppe. Skriv dem her:

9 INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 5. side 9 af 12 sider NB... Når det er overstået, skal du igen gennemse udsagnene og her finde frem til de 3 vigtigste, gruppen bør holde sig for øje. Sæt et A for det vigtigste et B for det næst vigtigste og et C for det tredje vigtigste. Den følgende opgave består i, at du gennemgår de 22 udsagn sammen med den gruppe, du skal samarbejde med under denne uddannelse. I skal opnå enighed (konsensus) om de fælles retningslinier, I vil arbejde efter. Gruppen skal under debatten og når i træffer beslutninger huske på, at hvert udsagn skal vurderes ud fra følgende spørgsmål: Hvor enige eller uenige er vi med hensyn til, om dette udsagn kan siges at være yderst vigtigt for, at netop denne gruppe kan fungere bedst muligt i netop vor situation? Ud fra ovenstående spørgsmål sker så nuanceringen mellem 0-4 på den tidligere angivne facon. Opgørelsesskema for målfastlæggelsen finder du på bagsiden.

10 Udsagn nr. Gruppe deltagernes initialer Gruppens fælles mål side 10 af 12 sider

11 INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 6. MÅL FASTLÆGGELSE m.h.t. NORMER. side 11 af 12 sider Hver enkelt i gruppen har nu udfyldt skema blad 2, 3 og 4, samt sat udsagnene i rangorden. Som de 3 vigtigste principper for "den gode gruppe". A, B og C. Med disse individuelle besvarelser som udgangspunkt, skal gruppen nu sammen tage 22 beslutninger efter enigheds princippet. Man starter med at overføre alle besvarelser til skemaet på bagsiden af blad 5. Ude til venstre står der tal, der henviser til de 22 udsagn på blad 2, 3 og 4. Hen langs den øverste linie er der en række kasser, der er reserveret hver enkelt deltagers navn. 1. Først skriver I alle gruppedeltagernes navne (initialer) ind i de øverste rubrikker i rækkefølge. 2. Når dette er sket, indføre alle sine svar fra blad 2, 3 og 4 i en kolonne nedenfor sit navn. 3. Derpå læser man én efter én sine tal rækkefølger op for hinanden og alle indfører dem i deres opgørelsesskema, således at alle bagefter har de andres besvarelser foran sig. (Det letter overblikket og sparer tid ved beslutningstagningen). 4. Endelig skal gruppen efter enighedsprincippet nå frem til eet og kun eet tal fra 0 til 4 ved hvert af de 22 udsagn. Dette fælles tal noteres i rubrikken, der hedder "Gruppens fælles mål". TID TIL RÅDIGHED FASTLÆGGES AF TRÆNEREN/INSTRUKTØREN. NB...Erfaringsmæssigt viser det sig ofte, at gruppen inden længe opdager, at mange har opfattet de forskellige udsagn forskelligt. Hvilken tolkning siger da jer mest? Denne debat bør betragtes som endnu vigtigere, end det at sætte et tal på opgørelsesskemaet. Men pas på tiden!!! vend

12 side 12 af 12 sider Bedst er det, om udsagnene stimulerer til at fremlægge konkrete eksempler fra tidligere erfaringer. Det "plejer" at give det største udbytte af denne øvelse. MÅLKONKLUSION. Efter at gruppen har udfyldt rubrikken "Gruppens fælles mål" ved alle 22 udsagn, skal den søge at konkludere denne første fase på følgende måde: OPGAVE: Hvilke 3 udsagn mener gruppen, er de allervigtigste at holde sig for øje fremover, hvis den ønsker at realisere sin målsætning om at blive en optimal gruppe? Udgangspunktet for denne debat kan være den individuelle rangorden i A, B og C. Hvis gruppen i løbet af sin debat har formuleret andre gruppeprincipper end de har angivne, og den mener, at disse bedre formulerer nogle hovedprincipper, bør den bestemt også medinddrage disse her i sin konklusion. A. Det vigtigste princip, vi bør holde os for øje i vor gruppeudvikling, mener vi, er følgende: B. Det næst vigtigste princip vi bør holde os for øje i vor gruppeudvikling, mener vi, er følgende: C. Det tredje vigtigste princip, vi bør holde os for øje i vor gruppeudvikling, mener vi, er følgende:

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere