Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum"

Transkript

1 Danske Landsbyer Februar årg. nr. 1 Landdistrikternes Fællesråd Ud af bankens skygge Af Hans Jørgen Dalum Hans Jørgen Dalum Det er en mærkelig og vanskelig tid vi lever i, når man ser på den økonomiske situation. På den ene side etableres den ene hjælpepakke efter den anden for at redde bankerne og samtidig ser vi markante rentestigninger. Det kan virke helt uforståeligt når man ser nogle bankers overdrevne indtjeningsevne. På den anden side udøves der masser af politiske initiativer for at redde gældsplagede lande og ikke mindst sikre, at det ikke sker igen senest med EU s vedtagelse af finanspagten. Hvis man så bare turde tro på, at det hele ville hjælpe på likviditeten ude i den enkelte virksomhed, var det jo fantastisk, idet man her oplever et meget voldsomt og for mange farefuldt pres på økonomien. Den hjælp skal man bestemt ikke forvente, nærmere tværtimod. Sagen i sin enkelthed er den, at det desværre nok bliver værre endnu. Grunden hertil er tre forhold. For det første står bankerne med en større gruppe af forgældede landbrug som skal løses nu et krav fra Finanstilsynet. Det vil indebære en følgevirkning en slags dominoeffekt i hele banksektoren. For det andet skal bankerne inden udgangen af 2013 efterleve nye og skrappere solvenskrav, hvilket indebærer, at bankerne generelt skal have slanket deres balance. Det gøres bl.a. ved at reducere engagementerne og dermed låne færre penge ud. Hertil kommer, at realkredit er blevet mere end almindelig tilbageholden med at låne penge ud, hvilket især går ud over alle dem, der bor på landet for ikke at tale om de mange spændende virksomheder i netop disse områder. Her er mulighederne flere steder nærmest ikke eksisterende. Det tredje forhold er de gældsplagede lande i Sydeuropa og her specielt Grækenland. Det bliver et meget langt og sejt træk, hvis de skal undgå økonomisk kollaps. Samlet set står vi som brugere af et system med kæmpe udfordringer, hvor vi desværre selv må finde løsningerne. Der Alle medlemmer, som ikke har fået dette blad tilsendt på mail, bedes sende deres adresser til Ellers vil bladet kun være på hjemmesiden og ikke blive sendt. er ingen hjælp at hente i det etablerede banksystem. Det helt store spørgsmål er så, om det overhovedet er muligt at finde andre alternative løsninger, hvor det korte svar for rigtig manges vedkommende er et stort ja, hvis man tænker sig grundigt om og har den fornødne indsigt. Man skal være klar over, at det er en kulturændring, der skal til. Det skal forstås således at, hvor man tidligere alene Fortsættes på næste side. Indhold: Ud af bankens skyggeg...s.1 Leder...s.2 Yderområderne ramt af manglende udlånsmuligheder...s.3 Nej til husbyggeri skaber vrede...s.4 Børn og unge former fremtidens landsby...s.5 Invitation til Landsbyernes Dag d. 17. marts...s.6

2 Leder Større synlighed omkring udviklingen Årets største landsbybegivenhed er lige på trapperne. Indbydelsen ligger på nettet, programmet er aktuelt og udfordrende, så nu er der kun at se frem til den 17. marts. Landsbyernes Dag i 2012 er bygget op omkring internettets muligheder og udfordringer i forhold til landsbyudvikling. Et program hvor alle landsbyer skal være med til at sætte en dagsorden for udviklingen de kommende år. Vi glæder os til at møde jer alle og jeg ser frem til en spændende debat. Sidst på mødet vælger vi udvalget, der skal arbejde med landsbyudvikling, så hvis du går rundt med en lyst til og har mulighed for at deltage i dette politiske arbejde, er der mulighed for at stille op til valg. Det kræver alene at du eller din landsby er medlem. Vi er syv medlemmer i udvalget og vi har besluttet at vi i 2012 vil være mere synlige for alle jer landsbyer. Det betyder, at vi vil deltage i arrangementer, der gennemføres regionalt. Vi vil selv holde øje med kalenderen, ligesom I er velkomne til at sende en invitation. Vi igangsætter indenfor denne måned en kampagne, hvor vi vil kontakte alle landsbyer, for at fortælle om det store arbejde vi gør i Danske Landsbyer og i hovedorganisationen Landdistrikternes Fællesråd. Et arbejde der er af stor betydning for landdistrikterne og som mange flere bør tage aktiv del i. Hjemmesiden Danske Landsbyer vil i den kommende tid blive mere levende, og der vil være nye indlæg på siden løbende. I er som landsby meget velkomne til at sende indlæg og aktiviteter til os. Endvidere vil Danske Landsbyer være at finde på Bornholm i juni måned, når der er Folkemøde Her håber vi at møde mange af landsbyernes lokalråd og formænd, for her er der en oplagt mulighed for at møde organisationerne og folketingets medlemmer, de politiske partier samt ikke mindst ministre. I disse år er det meget tydeligt, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at skabe liv i landsbyerne. Der synes på trods af god vilje og nyt udvalg og minister på landsplan, ikke at være den store mulighed for at den nye fokus kan finansieres. Faktisk ser det økonomisk ikke så spændende ud for tiden. Vi har i landsbyerne imidlertid før rykket sammen og skabt en udvikling, som de fleste ikke troede på kunne lade sig gøre. Det vil vi gøre igen. Vi skal Blomstre i landsbyerne og der findes mulighed for alle dem, der vil og kan. Landsbyen kan løfte store opgaver selv gennem ildsjæle, og er der brug for støtte og vejledning, er I altid velkomne til at kontakte Danske Landsbyers udvalgsmedlemmer. Hvis der er brug for konsulenthjælp bor vi i Landdistrikternes Hus, hvor der er dygtige og erfarne ansatte, som gennem mange år har rådgivet på udvikling af landsbyer. Er du medlem kan du frit ringe og få et godt råd om, hvorledes jeres landsby kommer videre. Nummeret til vores sekretariat er God udvikling Ole Olsen, formand Ud af bankens skygge. Fortsat fra forsiden. gik i banken med sit lånebehov, må man i dag sætte sig langt grundigere ind i det reelle behov, for så derefter at finde de mange gode alternative muligheder for finansiering. Det forholder sig nemlig sådan, at der findes en lang række muligheder vi ikke tidligere har været vant til at gøre brug af, idet bankerne gennem tiden har indtaget en monopolrolle. Denne position skal ændre ved, at vi som brugere ser os om efter og tør gøre brug af andre løsninger. De alternative muligheder kan eksempelvis være leasing og factoring som mange i dag gør brug af, men der findes også en række andre brugbare redskaber i vækstkautioner, eksportkredit, debitorog kreditorpolitik. Hertil kommer, at man skal være meget opmærksom på, hvordan ens rating ser ud altså hvilket indtryk man signalerer udadtil. Det vil dog være alt for omfattende at komme ind på alle mulighederne her, da det helt afhænger af den konkrete sag. Det overordnede mål for den enkelte må være, at blive uafhængig af banken og igen opleve friheden til at agere. Hvordan kommer man så i gang med denne proces? Den meste enkle måde er, at få udarbejdet en egentlig Finansieringsplan, hvor det behov man har, kobles sammen med alle de alternative muligheder der findes. Her skal man også have de mange forskellige støtteordninger med i overvejelserne, da de måske kan give et lille bidrag til en samlet løsning. Det kræver naturligvis den nødvendige viden for selv at kunne agere i det marked, der er forholdsvis kompliceret. Man kan i stedet søge hjælp til at få løst opgaven, men her er der desværre endnu ikke mange, der kan bidrage. De sædvanlige rådgivere som banker, advokater og revisorer er ikke altid de rigtige, da de ofte tænker for traditionelt og derfor kan have meget svært ved at finde den gode og måske meget anderledes løsning i den konkrete sag. Gennem mit mangeårige virke i at tænke i helt andre muligheder, har jeg set et utal af forskellige spændende løsninger, der er tilpasset den enkeltes behov og ønsker og som samtidig har haft det formål, at komme mest mulig fri af bankernes bindinger. Det giver frihed og mest af alt et råderum, der kan skabe udvikling og vækst selv i brancher, der i dag har det svært. ER DIN LANDSBY BLEVET EN BLOMSTRENDE LANDSBY?? VIL I GERNE FORTÆLLE OMVERDENEN AT I HAR EN BLOMSTRENDE LANDSBY, SÅ KONTAKT CARSTEN BLOMBERG I LANDDISTRIKTERNES HUS I VEJEN. SE IØVRIGT BLOMSTRENDE LANDSBY PÅ FACEBOOK. www. blomstrendelandsby.dk Den bedste løsning findes, når man er i god tid i modsætning til der, hvor man skal have fundet en løsning i løbet af få dage og uger. Det er en helt anden og meget spændende måde at tænke og arbejde på. Hans Jørgen Dalum Mobil: Mail: 2

3 Yderområderne i Danmark er ramt af manglende belåningsmuligheder Indlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 20. januar 2012 Flere og flere steder rundt i landets yderområder eller Udkantsdanmark som medierne ofte omtaler det vil realkreditselskaberne ikke længere tilbyde realkreditbelåning til boliger eller virksomheder, og det kan få fatale samfundsmæssige konsekvenser. Gift mod erhvervsudviklingen Realkreditlån til erhvervsbyggeri er i mange landsbyer i yderområder og på mindre øer ikke længere en mulighed. Der afvises kategorisk med baggrund i, at ejendommen efterfølgende kan være svært omsættelig, og at der er mindre chance for, at andre erhverv senere vil kunne bruge bygningen. Der opfordres ofte til at søge mod erhvervsområderne i de større byer. Det er direkte gift mod erhvervsudviklingen i mange landdistrikter og yderområder. Det er samtidig også gift for udviklingen i beskæftigelsen, og dermed påvirker det også bosætningen negativt. Det er meget vigtigt, at man finder en ordning hurtigst muligt for realkreditbelåningsmulighederne for erhverv i landdistrikter og yderområder, ellers vil udviklingen i disse områder blive koblet helt af resten af samfundet. Bankerne er de fleste steder meget tilbageholdende med at yde lån, her i den aktuelle kreditkrise og bankkrise. Ud over muligheder for belåning til erhvervsejendomme og erhvervsbyggeri, så er målrettede kom-i gang-lån, vækstlån og vækstkautioner rettet mod virksomheder i yderområderne også vigtige områder, som bør forbedres. Manglende udlånslyst til ejendomme Vi oplever, at flere landsbyer især i yderområderne bliver black-listet som områder, hvor man ikke vil tilbyde realkreditbelåning. Dermed ikke sagt, at man ikke kan finde gode eksempler på realkreditbelåning i lokalsamfund rundt om i Danmark, men meget ofte ender det med afslag til låneansøger, også selvom låneansøgers økonomi er meget solid. Når realkreditselskaberne ikke vil udlåne, er de interesserede boligkøbere overladt til at finde belåningen hos banker eller pantebreve. De fleste banker prøver at begrænse udlån, så det er ikke en selvfølge at få et banklån, og i positiv fald er det mange gange dyrere i en bank end i et realkreditselskab, hvis man sammenligner fx et huslån med variabel rente. Den manglende udlånslyst i visse yderområder og især til ejendomme under kr skyldes selvfølgelig, at realkreditselskaberne er bange for tab, men vi mangler at se, om det er i landområderne og yderområder eller i kommunernes centerbyer eller måske i landets 4-5 største byer, at realkreditselskaberne har oplevet størst tab gennem tiden og har oplevet den dårligste betalingsevne af terminerne. Den måde, som selskaberne har offentliggjort deres tab på, giver i dag ikke det fulde svar. 3 Noget af problemet skyldes også, at der i visse yderområder sker en nettofraflytning i befolkningen, så realkreditselskaberne er bange for lav boligefterspørgsel, og dermed et stigende boligoverskud samt at boligstanden vil forringes. Politiske tiltag og løsninger Problemet bør tages op landspolitisk af Folketingsudvalget for Landdistrikter & Øer, af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, samt Erhvervs- og Vækstminister, Ole Sohn. Det er naturligt, at man skal tage en række drøftelser sammen med realkreditbranchen og forsøge at finde flere forskellige løsningsforslag. Politisk kunne man måske i en overgang håbe på en form for delvis statsgaranti i landets yderområder for den første del af 1. prioriteten i realkreditlån i erhvervsbyggeri og eventuel også i privatboliger, så en del af realkreditlånet ikke medfører tabsrisiko for realkreditselskaberne. Det skal dog ikke sætte markedskræfterne helt ud af spil og være en blanko-garanti for hele lånet, som realkreditselskaberne bør yde, men det vil stimulere lånemarkedet for både bolig og erhverv.

4 Nej til husbyggeri skaber vrede: Frygter affolkning af landsbyer i Fjends Af Thomas Johansen Artiklen er fra Skive Folkeblad - En meget alvorlig situation for de små landsbyer. Sådan siger formanden for Viborgegnens Landistriktsråd, Mogens Møller Nielsen, Vroue, efter at Danmarks Naturfredningsforening har fået medhold i en sag fra en af Viborg Kommunes landsbyer. Her har Natur- og Miljøklagenævnet nu afgjort, at der ikke må opføres et nyt hus i landsbyen Fårup. - Den afgørelse kan give store problemer i de små bysamfund i kommunen. Det kan være slut med udvikling i små byer som Fly, Vroue, Sdr. Resen, Lånum og Smollerup, siger Mogens Møller Nielsen, der både er skuffet over afgørelsen i sagen fra Fårup og over Danmarks Naturfredningsforenings måde at køre sagen på. Det er naturfredningsforeningen, som har anket Viborg Kommunes tilladelse til opførelsen af en nu bolig i Fårup, fordi»der ikke er tale om huludfyldning, idet der ikke er bebyggelse på alle sider af den grund i landsbyen, hvor det nye hus ønskes opført«. - Ønsker naturfredningsforeningen at fratage de små landsbyer enhver mulighed for udvikling? Hvis der skal være bebygget hele vejen rundt om et nyt hus i en landsby, så er det reelt slut med at bygge nyt, siger Mogens Møller Nielsen, som opfordrer Viborg Kommune til at gå videre med sagen til regeringen. Formanden for Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Jens Ravn, ser også med stor alvor på afgørelsen. - Konsekvensen må blive, at det stort set ikke er muligt at give tilladelse til nye boliger i de helt små bysamfund i kommunen, siger Jens Ravn. I kommuneplanen for Viborg er der ikke planlagt udvikling i 23 landsbyer. Men kommuneplanen lægger op til, at der må udfyldes huller. Det ser sagen fra Fårup imidlertid ud til at have sat en stopper for. Jens Ravn erkender, at det nu bliver svært at få tilladelser til»huludflyldning«i landsbyerne igennem fremover. Han ser dog visse muligheder for igen at forbedre muligheden for at få bygget nyt i de små byer. - Vi må se på hvordan kommende kommuneplaner kan tage højde for problemet. Og med det fokus, der er på udkantsområdernes situation bør det også være muligt at få set på, om den gældende lovgivning skaber de fornødne rammer for udviklingen i landsbyerne, siger Jens Ravn. Mogens Møller Nielsen ser frem til, at udvalgsformanden handler. - Det er slemt for de små byer. Men hvad hvis tendensen breder sig? Kan vi imødese lignende afgørelser i de større landsbyer? Hvad med Mønsted? Hvis naturfredningsforeningen virkelig har tænkt sig at kæmpe imod, at der må udfyldes huller i landsbyerne, ender vi med at affolke dem helt. Det var klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune, som oprindelig gav tilladelse til at opføre den ny bolig i Fårup, som nu er blevet stoppet. Dannmarks Naturfredningsforening: - Der mangler ikke boliger i landsbyerne - Vi prøver såmænd bare at forholde os til kommuneplanlægningen. Sådan siger bestyrelsesmedlem i DN (Danmarks Naturfredningsforening) Viborg, Eyvind Lyngsie Jakobsen, Viborg, i en kommentar til sagen fra Fårup, hvor byggeriet af et nyt hus er blevet bremset. - Man skal huske at de mindste landsbyer ifølge kommuneplanen ligger i åbent land. Der er ingen faciliteter, og der foregår ingenting. I mange af dem ligger der måske huse ud til åbne marker. Vi så ikke huset i Fårup som et hul i en række, og det har vi nu fået medhold i, siger Eyvind Lyngsie Jakobsen. Han har noteret sig kritikken fra blandt andre Mogens Møller Nielsen, Vroue, men forstår ikke frygten for affolkning i landsbyerne. - Da jeg var i Fårup, var der to huse til salg og ét hus stod tomt. Ledige huse kan ofte ikke sælges. Der er jo ikke ligefrem pres på for at bo i landsbyerne alligevel, siger Eyvind Lyngsie Jakobsen. DN Viborgs holdning til sagen møder dog ikke forståelse hos formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalgruppe i Fjends, Kaj Madsen, Daugbjerg. - Jeg synes, det er forkasteligt. Jeg synes foreningen skal passe på med ikke at forholde sig så firkantet til love og regler, at man glemmer at tænke logisk. Det er måske ikke så smart at sidde i Viborg og bremse udviklingen i de små landsbyer i kommunen, siger Kaj Madsen. 4

5 De unges koncepter for fremtidens landsby er ved at tage form. Mobile ungdomsboliger på skinner er en af gruppens mest visionære ideer. Et koncept der kendes fra Norge. Børn og unge former fremtidens landsby Moderne huse, spændende arkitektur, naturoplevelser og gode transportmuligheder er blandt svarene, når 10 børn og unge fra hele landet skal forme fremtidens landsby. Landdistrikternes Fællesråd har givet dem til opgave at bygge en landsby, som den skal se ud i fremtiden, hvis de skal have lyst til at bo i den. Torsdag den 19. januar tog de step 2 i udviklingen af fremtidens landsby, og her begyndte ideerne at tage form. Hvilke koncepter skal landsbyen bygge på? Step 1 var at finde koncepterne for landsbyen. Hvor mange mennesker skal den bestå af, hvordan skal infrastrukturen være, institutionerne, faciliteterne, udseendet? - Der skal være 1200 indbyggere i landsbyen, masser af fritids- og naturoplevelser, den skal ligge i nærheden af en større by med mulighed for at tage en uddannelse, så man får det bedste af to verdener, der skal være mobile ungdomsboliger, lød nogle af svarene fra de unge. Undervejs i arbejdet lærer de unge om demokratiske processer og får sat ord på deres holdning til, hvordan livet skal leves i en moderne landsby. Færdig modellandsby til foråret Udviklingen foregår i Landdistrikternes Fællesråds lokaler i Vejen. Næste gang skal ideerne materialiseres, og her får de hjælp fra Kullegård Arkitekterne fra Holbæk. Går det efter planen, står en færdig modellandsby klar til foråret og en virtuel vil ligge på nettet, som vi naturligvis offentliggør her på siden. Det forventes, at de unge kan skabe et billede af fremtidens landsby, som lokalsamfund, politikere og embedsmænd kan blive inspireret af. KENDER DU NOGLE LANDSBYER, SOM IKKE ER MEDLEM AF DANSKE LANDSBYER, SÅ KONTAKT UDVALGET, SÅ VIL VI TAGE KONTAKT. JO FLERE VI ER, JO STÆRKERE STÅR VI. 5

6 Frist for stof til næste nummer: d. 1. april 2012 Så mange skulle vi gerne blive med 4000 landsbyer i danmark. Tilmelding På vegne af Landdistrikternes Fællesråd og afdelingen Danske Landsbyer glæder det os at invitere alle landsbyer i Danmark til Landsbyernes Dag. Lørdag den 17. marts 2012 kl på Thyregod Kursuscenter Skolegade 8, Thyregod, 7323 Give I år sætter vi fokus på bredbånd og hurtig internets betydning for erhvervsudvikling og bosætning på landet. Mange borgere i tyndtbefolkede områder har internet i sneglefart, og det samme gælder erhvervslivet. Det er en stor hæmsko for udviklingen. Om 10 år vil ingen bosætte sig i landsbyer og lokalsamfund, hvor der ikke er hurtigt internet. Den 17. marts skal vi høre om, hvorfor Vejen Kommune har satset stort på at få fibernet ud til alle borgerne, hvad det betyder for en gårdejer, slagter og boligudlejer fra Asnæs ved Kalundborg at have dårlig forbindelse, hvad Dansk Energi foreslår man gør for at fremskynde processen, og hvad Annette Lind, medlem af Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer kan fortælle om de politiske planer på området. Efter indlæggene skal der arbejdes med emnet: Danmark i to hastigheder? Eksempler på problemstillinger med internetforbindelser i landsbyer og på landet. Gode råd og ideer til forbedring. Vi samler eksemplerne og afleverer et katalog over udfordringer, dilemmaer og gode ideer til Udvalget for Landdistrikter og Øer. Der er således lagt op til en spændende dag, hvor deltagerne skal være med til at påvirke, at folk og virksomheder i fremtiden ikke fravælger landsbyerne pga. dårlige internetforbindelser. Herefter vil der være mulighed for at fremvise projekter, specialiteter og fyrtårne fra sin landsby, som man er stolt af. Vi har en hal til rådighed, så hvis nogen ønsker at udstille, giver I blot besked herom ved tilmeldingen. Der vil være små borde til rådighed. Der er mulighed for at tilmelde sig og se programmet på hjemmesiderne. eller. Vi glæder os til at se så mange landsbyer som muligt. Med venlig hilsen Steffen Damsgaard, formand for Landdsitrikternes Fællesråd Ole Olsen, formand for Danske Landsbyer Landdistrikternes Fællesråd Nørregade Vejen Tel Fax Girokonto: CVR Udvalget Danske Landsbyer Ole Olsen, formand Bildsøvej 165, Næsby Strand, 4200 Slagelse Margrethe Stenger Smedegade 29, 6535 Branderup Ejnar Tylvad Sæddingvej 15, 6900 Skjern Erik Rytoft Jensen Åbøl Østermarksvej 10 Åbøl 6520 Toftlund Mobil: Jørgen Hammer Nyker Hovedgade 32, Nyker 3700 Rønne Martin Damborg Nielsen Jordmodervej Ringsted Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup Carsten Blomberg Hansen Sekretær Nørregade 12, 6600 Vejen / Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer. Medlemmerne er: 4H - Dagli Brugsen og Lokalbrugsen - De Samvirkende Købmænd DGI - Fri Bønder Levende Land Fritid og Samfund Håndværksrådet - LandboUngdom - Landbrug & Fødevarer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning og Landskab 6

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Britt Seelhorst (DEP) Emne: Eksempler Fra: Kirsten Bruun [mailto:kb@landdistrikterne.dk] Sendt: 30. oktober

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober

LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober Nedlæg dem Holde liv i dem Holde liv i dem, men på hvilket niveau. Det er det

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

de mange udfordringer der, er i landdistrikterne. Hjemmesiden Danske Landsbyer finder man ved enten at taste www.landdistrikterne.

de mange udfordringer der, er i landdistrikterne. Hjemmesiden Danske Landsbyer finder man ved enten at taste www.landdistrikterne. Danske Landsbyer August 2011 1. årg. nr. 1 Landdistrikternes Fællesråd Desværre kan Danmarks landsbyer ikke leve af idyl alene. Foto: Ivan Jacobsen. Kære læser af dette første blad Danske Landsbyer Efter

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse.

Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse. Referat fra Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne Landstingssalen, Christiansborg 26.11.14 Velkomst v. formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Hans Chr. Schmidt. Indledning

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 3533 1710 Baggrund

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere