Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum"

Transkript

1 Danske Landsbyer Februar årg. nr. 1 Landdistrikternes Fællesråd Ud af bankens skygge Af Hans Jørgen Dalum Hans Jørgen Dalum Det er en mærkelig og vanskelig tid vi lever i, når man ser på den økonomiske situation. På den ene side etableres den ene hjælpepakke efter den anden for at redde bankerne og samtidig ser vi markante rentestigninger. Det kan virke helt uforståeligt når man ser nogle bankers overdrevne indtjeningsevne. På den anden side udøves der masser af politiske initiativer for at redde gældsplagede lande og ikke mindst sikre, at det ikke sker igen senest med EU s vedtagelse af finanspagten. Hvis man så bare turde tro på, at det hele ville hjælpe på likviditeten ude i den enkelte virksomhed, var det jo fantastisk, idet man her oplever et meget voldsomt og for mange farefuldt pres på økonomien. Den hjælp skal man bestemt ikke forvente, nærmere tværtimod. Sagen i sin enkelthed er den, at det desværre nok bliver værre endnu. Grunden hertil er tre forhold. For det første står bankerne med en større gruppe af forgældede landbrug som skal løses nu et krav fra Finanstilsynet. Det vil indebære en følgevirkning en slags dominoeffekt i hele banksektoren. For det andet skal bankerne inden udgangen af 2013 efterleve nye og skrappere solvenskrav, hvilket indebærer, at bankerne generelt skal have slanket deres balance. Det gøres bl.a. ved at reducere engagementerne og dermed låne færre penge ud. Hertil kommer, at realkredit er blevet mere end almindelig tilbageholden med at låne penge ud, hvilket især går ud over alle dem, der bor på landet for ikke at tale om de mange spændende virksomheder i netop disse områder. Her er mulighederne flere steder nærmest ikke eksisterende. Det tredje forhold er de gældsplagede lande i Sydeuropa og her specielt Grækenland. Det bliver et meget langt og sejt træk, hvis de skal undgå økonomisk kollaps. Samlet set står vi som brugere af et system med kæmpe udfordringer, hvor vi desværre selv må finde løsningerne. Der Alle medlemmer, som ikke har fået dette blad tilsendt på mail, bedes sende deres adresser til Ellers vil bladet kun være på hjemmesiden og ikke blive sendt. er ingen hjælp at hente i det etablerede banksystem. Det helt store spørgsmål er så, om det overhovedet er muligt at finde andre alternative løsninger, hvor det korte svar for rigtig manges vedkommende er et stort ja, hvis man tænker sig grundigt om og har den fornødne indsigt. Man skal være klar over, at det er en kulturændring, der skal til. Det skal forstås således at, hvor man tidligere alene Fortsættes på næste side. Indhold: Ud af bankens skyggeg...s.1 Leder...s.2 Yderområderne ramt af manglende udlånsmuligheder...s.3 Nej til husbyggeri skaber vrede...s.4 Børn og unge former fremtidens landsby...s.5 Invitation til Landsbyernes Dag d. 17. marts...s.6

2 Leder Større synlighed omkring udviklingen Årets største landsbybegivenhed er lige på trapperne. Indbydelsen ligger på nettet, programmet er aktuelt og udfordrende, så nu er der kun at se frem til den 17. marts. Landsbyernes Dag i 2012 er bygget op omkring internettets muligheder og udfordringer i forhold til landsbyudvikling. Et program hvor alle landsbyer skal være med til at sætte en dagsorden for udviklingen de kommende år. Vi glæder os til at møde jer alle og jeg ser frem til en spændende debat. Sidst på mødet vælger vi udvalget, der skal arbejde med landsbyudvikling, så hvis du går rundt med en lyst til og har mulighed for at deltage i dette politiske arbejde, er der mulighed for at stille op til valg. Det kræver alene at du eller din landsby er medlem. Vi er syv medlemmer i udvalget og vi har besluttet at vi i 2012 vil være mere synlige for alle jer landsbyer. Det betyder, at vi vil deltage i arrangementer, der gennemføres regionalt. Vi vil selv holde øje med kalenderen, ligesom I er velkomne til at sende en invitation. Vi igangsætter indenfor denne måned en kampagne, hvor vi vil kontakte alle landsbyer, for at fortælle om det store arbejde vi gør i Danske Landsbyer og i hovedorganisationen Landdistrikternes Fællesråd. Et arbejde der er af stor betydning for landdistrikterne og som mange flere bør tage aktiv del i. Hjemmesiden Danske Landsbyer vil i den kommende tid blive mere levende, og der vil være nye indlæg på siden løbende. I er som landsby meget velkomne til at sende indlæg og aktiviteter til os. Endvidere vil Danske Landsbyer være at finde på Bornholm i juni måned, når der er Folkemøde Her håber vi at møde mange af landsbyernes lokalråd og formænd, for her er der en oplagt mulighed for at møde organisationerne og folketingets medlemmer, de politiske partier samt ikke mindst ministre. I disse år er det meget tydeligt, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at skabe liv i landsbyerne. Der synes på trods af god vilje og nyt udvalg og minister på landsplan, ikke at være den store mulighed for at den nye fokus kan finansieres. Faktisk ser det økonomisk ikke så spændende ud for tiden. Vi har i landsbyerne imidlertid før rykket sammen og skabt en udvikling, som de fleste ikke troede på kunne lade sig gøre. Det vil vi gøre igen. Vi skal Blomstre i landsbyerne og der findes mulighed for alle dem, der vil og kan. Landsbyen kan løfte store opgaver selv gennem ildsjæle, og er der brug for støtte og vejledning, er I altid velkomne til at kontakte Danske Landsbyers udvalgsmedlemmer. Hvis der er brug for konsulenthjælp bor vi i Landdistrikternes Hus, hvor der er dygtige og erfarne ansatte, som gennem mange år har rådgivet på udvikling af landsbyer. Er du medlem kan du frit ringe og få et godt råd om, hvorledes jeres landsby kommer videre. Nummeret til vores sekretariat er God udvikling Ole Olsen, formand Ud af bankens skygge. Fortsat fra forsiden. gik i banken med sit lånebehov, må man i dag sætte sig langt grundigere ind i det reelle behov, for så derefter at finde de mange gode alternative muligheder for finansiering. Det forholder sig nemlig sådan, at der findes en lang række muligheder vi ikke tidligere har været vant til at gøre brug af, idet bankerne gennem tiden har indtaget en monopolrolle. Denne position skal ændre ved, at vi som brugere ser os om efter og tør gøre brug af andre løsninger. De alternative muligheder kan eksempelvis være leasing og factoring som mange i dag gør brug af, men der findes også en række andre brugbare redskaber i vækstkautioner, eksportkredit, debitorog kreditorpolitik. Hertil kommer, at man skal være meget opmærksom på, hvordan ens rating ser ud altså hvilket indtryk man signalerer udadtil. Det vil dog være alt for omfattende at komme ind på alle mulighederne her, da det helt afhænger af den konkrete sag. Det overordnede mål for den enkelte må være, at blive uafhængig af banken og igen opleve friheden til at agere. Hvordan kommer man så i gang med denne proces? Den meste enkle måde er, at få udarbejdet en egentlig Finansieringsplan, hvor det behov man har, kobles sammen med alle de alternative muligheder der findes. Her skal man også have de mange forskellige støtteordninger med i overvejelserne, da de måske kan give et lille bidrag til en samlet løsning. Det kræver naturligvis den nødvendige viden for selv at kunne agere i det marked, der er forholdsvis kompliceret. Man kan i stedet søge hjælp til at få løst opgaven, men her er der desværre endnu ikke mange, der kan bidrage. De sædvanlige rådgivere som banker, advokater og revisorer er ikke altid de rigtige, da de ofte tænker for traditionelt og derfor kan have meget svært ved at finde den gode og måske meget anderledes løsning i den konkrete sag. Gennem mit mangeårige virke i at tænke i helt andre muligheder, har jeg set et utal af forskellige spændende løsninger, der er tilpasset den enkeltes behov og ønsker og som samtidig har haft det formål, at komme mest mulig fri af bankernes bindinger. Det giver frihed og mest af alt et råderum, der kan skabe udvikling og vækst selv i brancher, der i dag har det svært. ER DIN LANDSBY BLEVET EN BLOMSTRENDE LANDSBY?? VIL I GERNE FORTÆLLE OMVERDENEN AT I HAR EN BLOMSTRENDE LANDSBY, SÅ KONTAKT CARSTEN BLOMBERG I LANDDISTRIKTERNES HUS I VEJEN. SE IØVRIGT BLOMSTRENDE LANDSBY PÅ FACEBOOK. www. blomstrendelandsby.dk Den bedste løsning findes, når man er i god tid i modsætning til der, hvor man skal have fundet en løsning i løbet af få dage og uger. Det er en helt anden og meget spændende måde at tænke og arbejde på. Hans Jørgen Dalum Mobil: Mail: 2

3 Yderområderne i Danmark er ramt af manglende belåningsmuligheder Indlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 20. januar 2012 Flere og flere steder rundt i landets yderområder eller Udkantsdanmark som medierne ofte omtaler det vil realkreditselskaberne ikke længere tilbyde realkreditbelåning til boliger eller virksomheder, og det kan få fatale samfundsmæssige konsekvenser. Gift mod erhvervsudviklingen Realkreditlån til erhvervsbyggeri er i mange landsbyer i yderområder og på mindre øer ikke længere en mulighed. Der afvises kategorisk med baggrund i, at ejendommen efterfølgende kan være svært omsættelig, og at der er mindre chance for, at andre erhverv senere vil kunne bruge bygningen. Der opfordres ofte til at søge mod erhvervsområderne i de større byer. Det er direkte gift mod erhvervsudviklingen i mange landdistrikter og yderområder. Det er samtidig også gift for udviklingen i beskæftigelsen, og dermed påvirker det også bosætningen negativt. Det er meget vigtigt, at man finder en ordning hurtigst muligt for realkreditbelåningsmulighederne for erhverv i landdistrikter og yderområder, ellers vil udviklingen i disse områder blive koblet helt af resten af samfundet. Bankerne er de fleste steder meget tilbageholdende med at yde lån, her i den aktuelle kreditkrise og bankkrise. Ud over muligheder for belåning til erhvervsejendomme og erhvervsbyggeri, så er målrettede kom-i gang-lån, vækstlån og vækstkautioner rettet mod virksomheder i yderområderne også vigtige områder, som bør forbedres. Manglende udlånslyst til ejendomme Vi oplever, at flere landsbyer især i yderområderne bliver black-listet som områder, hvor man ikke vil tilbyde realkreditbelåning. Dermed ikke sagt, at man ikke kan finde gode eksempler på realkreditbelåning i lokalsamfund rundt om i Danmark, men meget ofte ender det med afslag til låneansøger, også selvom låneansøgers økonomi er meget solid. Når realkreditselskaberne ikke vil udlåne, er de interesserede boligkøbere overladt til at finde belåningen hos banker eller pantebreve. De fleste banker prøver at begrænse udlån, så det er ikke en selvfølge at få et banklån, og i positiv fald er det mange gange dyrere i en bank end i et realkreditselskab, hvis man sammenligner fx et huslån med variabel rente. Den manglende udlånslyst i visse yderområder og især til ejendomme under kr skyldes selvfølgelig, at realkreditselskaberne er bange for tab, men vi mangler at se, om det er i landområderne og yderområder eller i kommunernes centerbyer eller måske i landets 4-5 største byer, at realkreditselskaberne har oplevet størst tab gennem tiden og har oplevet den dårligste betalingsevne af terminerne. Den måde, som selskaberne har offentliggjort deres tab på, giver i dag ikke det fulde svar. 3 Noget af problemet skyldes også, at der i visse yderområder sker en nettofraflytning i befolkningen, så realkreditselskaberne er bange for lav boligefterspørgsel, og dermed et stigende boligoverskud samt at boligstanden vil forringes. Politiske tiltag og løsninger Problemet bør tages op landspolitisk af Folketingsudvalget for Landdistrikter & Øer, af ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, samt Erhvervs- og Vækstminister, Ole Sohn. Det er naturligt, at man skal tage en række drøftelser sammen med realkreditbranchen og forsøge at finde flere forskellige løsningsforslag. Politisk kunne man måske i en overgang håbe på en form for delvis statsgaranti i landets yderområder for den første del af 1. prioriteten i realkreditlån i erhvervsbyggeri og eventuel også i privatboliger, så en del af realkreditlånet ikke medfører tabsrisiko for realkreditselskaberne. Det skal dog ikke sætte markedskræfterne helt ud af spil og være en blanko-garanti for hele lånet, som realkreditselskaberne bør yde, men det vil stimulere lånemarkedet for både bolig og erhverv.

4 Nej til husbyggeri skaber vrede: Frygter affolkning af landsbyer i Fjends Af Thomas Johansen Artiklen er fra Skive Folkeblad - En meget alvorlig situation for de små landsbyer. Sådan siger formanden for Viborgegnens Landistriktsråd, Mogens Møller Nielsen, Vroue, efter at Danmarks Naturfredningsforening har fået medhold i en sag fra en af Viborg Kommunes landsbyer. Her har Natur- og Miljøklagenævnet nu afgjort, at der ikke må opføres et nyt hus i landsbyen Fårup. - Den afgørelse kan give store problemer i de små bysamfund i kommunen. Det kan være slut med udvikling i små byer som Fly, Vroue, Sdr. Resen, Lånum og Smollerup, siger Mogens Møller Nielsen, der både er skuffet over afgørelsen i sagen fra Fårup og over Danmarks Naturfredningsforenings måde at køre sagen på. Det er naturfredningsforeningen, som har anket Viborg Kommunes tilladelse til opførelsen af en nu bolig i Fårup, fordi»der ikke er tale om huludfyldning, idet der ikke er bebyggelse på alle sider af den grund i landsbyen, hvor det nye hus ønskes opført«. - Ønsker naturfredningsforeningen at fratage de små landsbyer enhver mulighed for udvikling? Hvis der skal være bebygget hele vejen rundt om et nyt hus i en landsby, så er det reelt slut med at bygge nyt, siger Mogens Møller Nielsen, som opfordrer Viborg Kommune til at gå videre med sagen til regeringen. Formanden for Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Jens Ravn, ser også med stor alvor på afgørelsen. - Konsekvensen må blive, at det stort set ikke er muligt at give tilladelse til nye boliger i de helt små bysamfund i kommunen, siger Jens Ravn. I kommuneplanen for Viborg er der ikke planlagt udvikling i 23 landsbyer. Men kommuneplanen lægger op til, at der må udfyldes huller. Det ser sagen fra Fårup imidlertid ud til at have sat en stopper for. Jens Ravn erkender, at det nu bliver svært at få tilladelser til»huludflyldning«i landsbyerne igennem fremover. Han ser dog visse muligheder for igen at forbedre muligheden for at få bygget nyt i de små byer. - Vi må se på hvordan kommende kommuneplaner kan tage højde for problemet. Og med det fokus, der er på udkantsområdernes situation bør det også være muligt at få set på, om den gældende lovgivning skaber de fornødne rammer for udviklingen i landsbyerne, siger Jens Ravn. Mogens Møller Nielsen ser frem til, at udvalgsformanden handler. - Det er slemt for de små byer. Men hvad hvis tendensen breder sig? Kan vi imødese lignende afgørelser i de større landsbyer? Hvad med Mønsted? Hvis naturfredningsforeningen virkelig har tænkt sig at kæmpe imod, at der må udfyldes huller i landsbyerne, ender vi med at affolke dem helt. Det var klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune, som oprindelig gav tilladelse til at opføre den ny bolig i Fårup, som nu er blevet stoppet. Dannmarks Naturfredningsforening: - Der mangler ikke boliger i landsbyerne - Vi prøver såmænd bare at forholde os til kommuneplanlægningen. Sådan siger bestyrelsesmedlem i DN (Danmarks Naturfredningsforening) Viborg, Eyvind Lyngsie Jakobsen, Viborg, i en kommentar til sagen fra Fårup, hvor byggeriet af et nyt hus er blevet bremset. - Man skal huske at de mindste landsbyer ifølge kommuneplanen ligger i åbent land. Der er ingen faciliteter, og der foregår ingenting. I mange af dem ligger der måske huse ud til åbne marker. Vi så ikke huset i Fårup som et hul i en række, og det har vi nu fået medhold i, siger Eyvind Lyngsie Jakobsen. Han har noteret sig kritikken fra blandt andre Mogens Møller Nielsen, Vroue, men forstår ikke frygten for affolkning i landsbyerne. - Da jeg var i Fårup, var der to huse til salg og ét hus stod tomt. Ledige huse kan ofte ikke sælges. Der er jo ikke ligefrem pres på for at bo i landsbyerne alligevel, siger Eyvind Lyngsie Jakobsen. DN Viborgs holdning til sagen møder dog ikke forståelse hos formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalgruppe i Fjends, Kaj Madsen, Daugbjerg. - Jeg synes, det er forkasteligt. Jeg synes foreningen skal passe på med ikke at forholde sig så firkantet til love og regler, at man glemmer at tænke logisk. Det er måske ikke så smart at sidde i Viborg og bremse udviklingen i de små landsbyer i kommunen, siger Kaj Madsen. 4

5 De unges koncepter for fremtidens landsby er ved at tage form. Mobile ungdomsboliger på skinner er en af gruppens mest visionære ideer. Et koncept der kendes fra Norge. Børn og unge former fremtidens landsby Moderne huse, spændende arkitektur, naturoplevelser og gode transportmuligheder er blandt svarene, når 10 børn og unge fra hele landet skal forme fremtidens landsby. Landdistrikternes Fællesråd har givet dem til opgave at bygge en landsby, som den skal se ud i fremtiden, hvis de skal have lyst til at bo i den. Torsdag den 19. januar tog de step 2 i udviklingen af fremtidens landsby, og her begyndte ideerne at tage form. Hvilke koncepter skal landsbyen bygge på? Step 1 var at finde koncepterne for landsbyen. Hvor mange mennesker skal den bestå af, hvordan skal infrastrukturen være, institutionerne, faciliteterne, udseendet? - Der skal være 1200 indbyggere i landsbyen, masser af fritids- og naturoplevelser, den skal ligge i nærheden af en større by med mulighed for at tage en uddannelse, så man får det bedste af to verdener, der skal være mobile ungdomsboliger, lød nogle af svarene fra de unge. Undervejs i arbejdet lærer de unge om demokratiske processer og får sat ord på deres holdning til, hvordan livet skal leves i en moderne landsby. Færdig modellandsby til foråret Udviklingen foregår i Landdistrikternes Fællesråds lokaler i Vejen. Næste gang skal ideerne materialiseres, og her får de hjælp fra Kullegård Arkitekterne fra Holbæk. Går det efter planen, står en færdig modellandsby klar til foråret og en virtuel vil ligge på nettet, som vi naturligvis offentliggør her på siden. Det forventes, at de unge kan skabe et billede af fremtidens landsby, som lokalsamfund, politikere og embedsmænd kan blive inspireret af. KENDER DU NOGLE LANDSBYER, SOM IKKE ER MEDLEM AF DANSKE LANDSBYER, SÅ KONTAKT UDVALGET, SÅ VIL VI TAGE KONTAKT. JO FLERE VI ER, JO STÆRKERE STÅR VI. 5

6 Frist for stof til næste nummer: d. 1. april 2012 Så mange skulle vi gerne blive med 4000 landsbyer i danmark. Tilmelding På vegne af Landdistrikternes Fællesråd og afdelingen Danske Landsbyer glæder det os at invitere alle landsbyer i Danmark til Landsbyernes Dag. Lørdag den 17. marts 2012 kl på Thyregod Kursuscenter Skolegade 8, Thyregod, 7323 Give I år sætter vi fokus på bredbånd og hurtig internets betydning for erhvervsudvikling og bosætning på landet. Mange borgere i tyndtbefolkede områder har internet i sneglefart, og det samme gælder erhvervslivet. Det er en stor hæmsko for udviklingen. Om 10 år vil ingen bosætte sig i landsbyer og lokalsamfund, hvor der ikke er hurtigt internet. Den 17. marts skal vi høre om, hvorfor Vejen Kommune har satset stort på at få fibernet ud til alle borgerne, hvad det betyder for en gårdejer, slagter og boligudlejer fra Asnæs ved Kalundborg at have dårlig forbindelse, hvad Dansk Energi foreslår man gør for at fremskynde processen, og hvad Annette Lind, medlem af Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer kan fortælle om de politiske planer på området. Efter indlæggene skal der arbejdes med emnet: Danmark i to hastigheder? Eksempler på problemstillinger med internetforbindelser i landsbyer og på landet. Gode råd og ideer til forbedring. Vi samler eksemplerne og afleverer et katalog over udfordringer, dilemmaer og gode ideer til Udvalget for Landdistrikter og Øer. Der er således lagt op til en spændende dag, hvor deltagerne skal være med til at påvirke, at folk og virksomheder i fremtiden ikke fravælger landsbyerne pga. dårlige internetforbindelser. Herefter vil der være mulighed for at fremvise projekter, specialiteter og fyrtårne fra sin landsby, som man er stolt af. Vi har en hal til rådighed, så hvis nogen ønsker at udstille, giver I blot besked herom ved tilmeldingen. Der vil være små borde til rådighed. Der er mulighed for at tilmelde sig og se programmet på hjemmesiderne. eller. Vi glæder os til at se så mange landsbyer som muligt. Med venlig hilsen Steffen Damsgaard, formand for Landdsitrikternes Fællesråd Ole Olsen, formand for Danske Landsbyer Landdistrikternes Fællesråd Nørregade Vejen Tel Fax Girokonto: CVR Udvalget Danske Landsbyer Ole Olsen, formand Bildsøvej 165, Næsby Strand, 4200 Slagelse Margrethe Stenger Smedegade 29, 6535 Branderup Ejnar Tylvad Sæddingvej 15, 6900 Skjern Erik Rytoft Jensen Åbøl Østermarksvej 10 Åbøl 6520 Toftlund Mobil: Jørgen Hammer Nyker Hovedgade 32, Nyker 3700 Rønne Martin Damborg Nielsen Jordmodervej Ringsted Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup Carsten Blomberg Hansen Sekretær Nørregade 12, 6600 Vejen / Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer. Medlemmerne er: 4H - Dagli Brugsen og Lokalbrugsen - De Samvirkende Købmænd DGI - Fri Bønder Levende Land Fritid og Samfund Håndværksrådet - LandboUngdom - Landbrug & Fødevarer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning og Landskab 6

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

Dataskema for lokalsamfund i Danmark

Dataskema for lokalsamfund i Danmark Dataskema for lokalsamfund i Danmark Landdistrikternes Hus A/S Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@ldhus.dk www.ldhus.dk CVR. nr. 33 37 41 00 Bank 2208 8976659334 Kære lokalsamfund

Læs mere

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer

Ny formand i Danske Landsbyer Af Simon Drejer Danske Landsbyer April 2012 2. årg. nr. 2 Landdistrikternes Fællesråd Det nye udvalg i Danske Landsbyer. Fra venstre ses Jørgen Folkvang,, Margrethe Stenger, Ole Flemming Lyse, Ejnar Tylvad, Erik Rytoft

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD . Nuværende bestyrelse: Formand: Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Næstformand: Karsten Gram, Gråsten Bestyrelsesmedlemmer: Lars Høgh, Hjørring Frederik Kaae Kirk, København NV Mads Munk Jepsen, Mellerup

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk!

Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne. Fra den rådne banan til den grønne agurk! Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab.

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve!

77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! 77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! - et manifest Størstedelen af den danske befolkning flytter mod de større byer som nu har udviklet

Læs mere

Folkemødet på Bornholm 2011

Folkemødet på Bornholm 2011 Folkemødet på Bornholm 2011 Landdistrikternes Fællesråd har deltaget i den politiske Ø lejr på Bornholm, som Folkemødet blev benævnt af flere, bl.a. borgmester Winni Grosbøll, som sammen med Bertel Haarder

Læs mere

FAGLÆRT FREMGANG? Flere erhvervsuddannelser på vej til yderområder Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 24. maj 2016, 05:00

FAGLÆRT FREMGANG? Flere erhvervsuddannelser på vej til yderområder Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 24. maj 2016, 05:00 FAGLÆRT FREMGANG? Flere erhvervsuddannelser på vej til yderområder Af Mathias Svane Kraft Tirsdag den 24. maj 2016, 05:00 Del: Erhvervsskolerne har søgt om at udbyde langt flere grundforløb i yderkommuner

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest DGI Sydvest Nyhedsbrev November 2012 Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg Tilmeldingerne til DGI s landsstævne i Esbjerg den 4.-7. juli 2013 strømmer ind. En reduceret pris og kraftig PR indsats

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Incitaments-konference

Incitaments-konference Incitaments-konference Kan vi og vil vi være med til at realisere guldåren i den grønne banan? Dansk Industri d. 15. november 2013 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 16. september 2013 kl. 17:30 Sted Midtmors Sport Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordvestjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Klubtilbud maj for skolebørn i 3. klasse

Klubtilbud maj for skolebørn i 3. klasse Klubtilbud maj 2011 for skolebørn i 3. klasse Tilmeldingsfrist den 13. december 2010 Kære forældre til et barn i 3. klasse Selvom der er længe til næste forår, så er det alligevel nu, I skal beslutte jer

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Britt Seelhorst (DEP) Emne: Eksempler Fra: Kirsten Bruun [mailto:kb@landdistrikterne.dk] Sendt: 30. oktober

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg.

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landsbynyt April 2011 21. årg. nr. 2 Landdistrikternes Dag på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landdistrikternes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde 17. September 2017

Undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde 17. September 2017 Undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde 17 September 2017 Lærerintroduktion NEXT er i år en del af Ungdommens Folkemøde i Søndermarken på Frederiksberg d. 7.- 8. september. Ungdommens Folkemøde

Læs mere

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse Kromann Reumert Att.: Jacob Høeg Madsen Sundkrogsgade 5 2100 København Ø 6. juni 2017 Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån 1. Afgørelse Iben Have Thomsen, repræsenteret ved advokat

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg

Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg Kommune Der har i foråret 2016 været afholdt en idéhøring om opstilling af op til 19 møller på op til 150 m i Esbjerg

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere