Svage smertestillende lægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svage smertestillende lægemidler"

Transkript

1 Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

2 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 1 Versionsdato: Format: PDF Statens Serum Institut Side 2 af 13

3 Indhold 1. Salget af svage smertestillende før og efter receptpligt på store pakninger Baggrund Salget af svage smertestillende før og efter receptpligt Den solgte mængde er faldet Mere sælges med tilskud Salget af små pakninger er steget Patienterne betaler mere pr. døgndosis Metode og afgrænsning af materiale Data og definitioner Afgrænsning af Svage smertestillende lægemidler Referencer Statens Serum Institut Side 3 af 13

4 1. Salget af svage smertestillende før og efter receptpligt på store pakninger 1.1 Baggrund Den 30. september 2013 blev alle store pakninger af svage smertestillende lægemidler gjort receptpligtige. Det er drejer sig om pakninger indeholdende mere end 10 g paracetamol, acetylsalicylsyre eller phenazon eller mere end 4 g ibuprofen [1]. For de mest brugte tabletter svarer det til, at pakninger med mere end 20 stk. nu er på recept. Orale opløsninger og suspensioner (miksturer), der typisk bruges til børn, er stadig i håndkøb, da det samlede indhold af paracetamol i disse flasker er mindre end indholdet i 20 tabletter á 500 mg. 1.2 Salget af svage smertestillende før og efter receptpligt Lægemiddelgruppen Svage smertestillende lægemidler består i denne rapport af de smertestillende lægemidler, hvor der både findes små pakninger tilladt i håndkøb, og hvor større pakninger blev receptpligtige i september Det er de lægemidler, der ofte opfattes som hovedpinepiller, selvom de også bruges til mange andre typer af smerter. Lægemidler med følgende indholdsstoffer er omfattet (med enkelte undtagelser, se noter og uddybning i metodeafsnit 1.3.2): - Paracetamol 1 - Acetylsalicylsyre mg - Ibuprofen mg - Phenazon I det følgende vises salget af svage smertestillende lægemidler pr. måned før og efter, de store pakninger er kommet på recept. Hvordan er det for eksempel gået med håndkøbssalget i forhold til receptsalget, hvor stor en del af receptsalget er solgt med tilskud til patienten, hvordan ser det ud med salget af de små pakninger i forhold til de store pakninger, og hvad er der sket med patientens udgifter til medicinen? Tallene, der er baggrund for rapporten, er vist i et særskilt bilag (excel), så det er muligt selv at lave andre sammenstillinger og beregninger, end vi har gjort her i rapporten. Mængden er opgjort i definerede døgndoser (DDD), som et internationalt mål til at opgøre forbruget af lægemidler (se mere i metodeafsnit 1.3.1). 1 Undtagen paracetamol til infusion, som bruges direkte i blodbanen og primært anvendes på sygehusene. 2 Der findes også lægemidler med acetylsalicylsyre i lavere styrker. Disse er placeret i ATC-kode B01AC06, og er ikke inkluderet her, da de primært bruges som blodfortyndende lægemidler 3 Der findes også højere styrker af ibuprofen (400, 600 og 800 mg, samt 20 mg/ml (oral opløsning)), men de er ikke med her, da de ikke har været i håndkøb og nogle af styrkerne er væsentligt stærkere end dem, der kan fås i håndkøb. Statens Serum Institut Side 4 af 13

5 1.2.1 Den solgte mængde er faldet Efter de store pakninger blev gjort receptpligtige d. 30. september 2013, er den solgte mængde af svage smertestillende midler faldet, se Figur 1. Som forventet faldt håndkøbssalget drastisk efter det kun blev muligt at købe pakninger med 20 stk. eller mindre i håndkøb. Samtidigt er mængden solgt på recept steget, men ikke lige så meget som håndkøbssalget er faldet, idet den totale mængde solgt efter september 2013 er reduceret med ca. 1/4 i forhold til samme periode året før (oktober-december). Man kan desuden se, at der var en hamstring i september måned op til receptbelægningen af de store pakninger. I september 2013 blev der købt ca. 4 mio. DDD mere end i september året før, svarende til ca. 30 % mere. Det er dog ikke nok til at dække faldet i forbruget efter september I oktober-december 2013 blev der solgt ca. 11 mio. færre DDD end i samme måneder Faldet i forbruget i de sidste 3 måneder af 2013 betyder, at der totalt set blev solgt lidt mindre i hele 2013 end i 2012 (se denne nyhed baseret på tal fra medstat.dk). Figur 1: Solgt mængde svage smertestillende midler pr. måned - fordelt på receptsalg og håndkøbssalg fra henholdsvis apoteker og butikker Solgt mænde i DDD Total - (uden BUTIK i 2014) Receptsalg Håndkøbssalg - APOTEK Håndkøbssalg - BUTIK År og måned OBS! For 2014 har vi endnu ikke tal for salget uden for apotek (BUTIK). Totalen for månederne i 2014 er derfor lidt lavere end det reelle salg, da det kun indeholder salget fra apotekerne (stiplet linje). Statens Serum Institut Side 5 af 13

6 1.2.2 Mere sælges med tilskud Mængden af svage smertestillende solgt på recept er steget med 58 %, når man sammenligner perioden efter de store pakninger kom på recept (oktober april 2014) med samme periode året før. I gennemsnit er der solgt ca. 2.9 mio. flere DDD på recept pr. måned, jf. Figur 1. Stigningen er fordelt nogenlunde ligeligt på recepter med og uden tilskud, idet der er solgt ca. 1.5 mio. DDD mere med tilskud og ca. 1.4 mio. DDD mere på recept uden tilskud, jf. Figur 2. Figur 2: Receptsalget af svage smertestillende midler - fordelt på om recepten er udstedt med tilskud eller ej Solgt mængde i DDD Receptsalg - Tilskud Receptsalg - Ikke tilskud År og måned Til svage smertestillende lægemidler er der klausuleret tilskud. Det betyder, at borgeren kun er berettiget til at få tilskud til medicinen, hvis en bestemt klausul er opfyldt. I dette tilfælde gælder det personer, der har kroniske smerter [2]. Det er lægerne, der skriver på recepten, hvis de mener, patienten er berettiget til at få tilskud ud fra reglerne. Før de store pakninger blev receptpligtige, blev langt det meste af receptsalget solgt med tilskud, fordi man lige så godt kan spare recepten, hvis borgeren ikke er berettiget til at få tilskud. Men nu hvor det ikke længere er muligt at købe store pakninger uden recept, er mængden af svage smertestillende solgt på recept uden tilskud 4 gange så højt i januar-april 2014 som i januar-april Størstedelen af den mængde, der sælges på recept, er dog stadig med tilskud til patienten (75 % i jan-april 2014). Og at mængden solgt med tilskud er steget med ca. 1/3 i forhold til januar-april 2013, kan eventuelt skyldes, at flere personer med kroniske smerter er blevet opmærksomme på, at de kan få tilskud til lægemidlet, nu hvor medicinen ikke længere kan købes i store pakninger i håndkøb. Statens Serum Institut Side 6 af 13

7 1.2.3 Salget af små pakninger er steget Selvom salget af svage smertestillende totalt set er faldet, er salget af de små pakninger, der stadig fås i håndkøb steget, jf. Figur 3. Det gælder både salget på og uden for apotek. Figur 3: Solgt mængde af svage smertestillende - fordelt på store og små pakninger Solgt mængde i DDD Store pakninger Små pakninger - APOTEK Små pakninger - BUTIK År og måned Store pakninger: Mere end 20 stk. Små pakninger: 20 stk. eller mindre 4 OBS! For 2014 har vi endnu ikke tal for salget uden for apotek (BUTIK). Salget af små pakninger fra butikker med særlig tilladelse til salg af håndkøbsmedicin er lidt mere end fordoblet i december 2013 i forhold til december året før, mens salget af små pakninger på apotekerne er næsten 7 gange højere i december 2013 end i december Til gengæld er salget af de store pakninger faldet med flere DDD, end salget af små pakninger er steget. Så salget fra apotekerne totalt set er faldet. Det betyder også, at andelen af svage smertestillende midler, der sælges uden for apotek, nu udgør en større andel af totalsalget end tidligere. Før september 2013 udgjorde salget uden for apotek ca. 3-4 % af totalsalget i de forskellige måneder, mens det i oktober-december 2013 udgjorde ca. 6-7 % af totalsalget opgjort i antal solgte DDD. 4 Flydende miksturer til børn hører også til små pakninger, da totalindholdet af paracetamol er mindre end indholdet i en pakning med 20 tabletter á 500 mg. De små pakninger svarer til dem, der stadig kan købes uden recept. Statens Serum Institut Side 7 af 13

8 1.2.4 Patienterne betaler mere pr. døgndosis Der ses ikke det samme fald i omsætningen af svage smertestillende lægemidler i kroner som i solgt mængde. Under hamstringen i september 2013 ses en tydelig top (jf. Figur 4), hvor omsætningen var 25 % højere end i september året før. I oktober 2013 er omsætningen til gengæld lidt lavere end året før, men for både november og december 2013 er omsætningen nogenlunde på størrelse med året før - på trods af at den solgte mængde er faldet med ca. 1/4 i forhold til året før (jf. Figur 1). Figur 4: Omsætning af svage smertestillende i danske kroner - fordelt på patientbetaling og udgifter til regionale og kommunale medicintilskud Kroner (DKK) Omsætning, samlet Patientbetaling Regionalt medicintilskud Kommunalt medicintilskud År og måned OBS! For 2014 har vi endnu ikke tal for salget uden for apotek (BUTIK) og derfor ikke for den samlede omsætning og patientbetalingen i disse måneder. Det udbetalte regionale medicintilskud har ikke ændret sig væsentligt efter de store pakninger kom på recept (jf. Figur 4). Det ligger i gennemsnit 5 % højere i perioden efter september 2013 end i de tilsvarende måneder året før - på trods af at mængden solgt på recept med tilskud er steget med 30 % i samme periode (jf. Figur 2). Der er altså ydet mindre tilskud pr. DDD. Det er en kombination af, at den gennemsnitlige pris pr. DDD for de pakninger, der er købt med tilskud, er faldet med 9 % i forhold til den gennemsnitlige pris pr. DDD for pakningerne købt med tilskud året før 5 og at de personer, der har fået tilskud, i gennemsnit har ligget længere nede på tilskudstrappen 6 end de personer, der fik tilskud før. I oktober 5 Data er ikke vist, men kan beregnes ud fra tallene i bilaget ved at dividere omsætningen i kroner med den solgte mængde i DDD - for den del af receptsalget, der er solgt med tilskud. 6 I Danmark beregnes medicintilskuddets størrelse på baggrund af, hvor mange udgifter den enkelte person har haft til anden tilskudsberettiget medicin, læs mere om det behovsafhængige tilskudssystem på Sundhedsstyrelsens hjemmeside [3]. Statens Serum Institut Side 8 af 13

9 2012-april 2013 blev ca. 56 % af medicinudgifterne til de tilskudsberettigede recepter betalt af de regionale medicintilskud, mens denne andel var faldet til 50 % i oktober 2013-april Patientbetalingen er ligesom den samlede omsætning ikke faldet i takt med, at den solgte mængde er faldet (jf. Figur 1 og Figur 4). Det betyder, at patienterne i gennemsnit har betalt mere pr. DDD efter de store pakninger kom på recept end før. Samlet set for både receptsalg og håndkøbssalg har patienterne i gennemsnit betalt 3,49 kr. pr. DDD i december Det er 31 % mere end i december året før, hvor den gennemsnitlige patientbetaling var 2,67 kr. pr. DDD 8. Den største forskel for patienterne ses for håndkøbssalget, hvor patienterne i gennemsnit har betalt 9,01 kr. pr. DDD i december 2013 mod 3,58 kr. pr. DDD i december året før 8. Det er en stigning på 150 %, svarende til 2,5 gange så meget pr. DDD. Det er dog ikke overraskende, da man tidligere kunne købe store pakninger i håndkøb, og prisen pr. DDD for de store pakninger er væsentligt lavere end prisen pr. DDD for de små pakninger. Ovenstående er gennemsnitlige priser pr. DDD, og der vil være store forskelle i, om de enkelte personer har betalt mere eller mindre pr. DDD efter ændringen end før. Personer, der tidligere har købt store pakninger i håndkøb og nu køber små pakninger i håndkøb, vil få mindre for pengene, mens prisforskellen for personer, der tidligere har købt store pakninger i håndkøb og nu køber store pakninger på recept blandt andet vil afhænge af, om de er berettiget til at få tilskud til medicinen og af om de køber andre pakningsstørrelser end før. 7 Data er ikke vist, men kan beregnes ud fra tallene i bilaget ved at dividere det regionale tilskud med omsætningen - for den del, der er solgt på recept med tilskud. 8 Data er ikke vist, men kan beregnes ud fra tallene i bilaget ved at dividere patientbetalingen med den solgte mængde i DDD (er her gjort for hhv. receptsalg+håndkøbssalg og håndkøbssalg for sig) Statens Serum Institut Side 9 af 13

10 1.3 Metode og afgrænsning af materiale Data og definitioner Undersøgelsens data er baseret på udtræk fra Lægemiddelstatistikregisteret på Statens Serum Institut. Rapporten omfatter kun salget i primærsektoren. Forbruget på sygehusene indgår ikke i rapporten, da det ikke forventes, at receptbelægningen af de store pakninger har nogen indflydelse på, hvad der bruges af svage smertestillende midler på sygehusene. Salget i primærsektoren er delt op i: - Receptsalg: Alt det der er solgt på recept til enkeltpersoner fra apotekerne, inkl. recepter til udenlandske statsborgere. Det omfatter også håndkøbslægemidler, der er solgt på recept. Recepten kan både være fra alment praktiserende læge, speciallæge, sygehuslæge, anden læge eller tandlæge. - Håndkøbssalg: Alt der sælges som håndkøb til enkeltpersoner fra enten apoteker eller butikker med særlig tilladelse til at sælge udvalgte håndkøbslægemidler. - Leverancer og andet: Det kan for eksempel være til læges brug i egen praksis eller leverancer til fælleslagre på behandlingshjem. Gruppen udgør under 1 % af forbruget i primærsektoren, og salget er derfor ikke vist særskilt i Figur 1. Receptsalget er nogle steder delt op i Tilskud og Ikke tilskud. Opdelingen afhænger af, om det er markeret, at borgeren er berettiget til at få regionalt medicintilskud eller ej. Det afhænger ikke af, om der reelt er udbetalt tilskud til borgeren, da der ikke udbetales tilskud fra regionerne, før en borger har købt medicin for et vist beløb [3]. Håndkøbssalget er nogle steder delt op i, om det er solgt fra apotekerne eller fra andre forhandlere med særlig tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler. Dette salg er benævnt med henholdsvis APOTEK og BUTIK i rapporten. Leverancer og andet udgør under 1 % af forbruget i primærsektoren, og salget er derfor ikke vist særskilt i Figur 1, men indgår i totalen. I Figur 3 er leverancer og andet fra sygehusapotekerne til primærsektoren ikke vist, da det udgør en forsvindende lille del af totalforbruget både for store og små pakninger. ATC: ATC systemet er et internationalt klassifikationssystem til at inddele lægemidler efter, så alle lægemidler får en ATC-kode, der kan fortælle noget om lægemidlets primære anvendelse globalt set. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical, da lægemidlerne inddeles i en struktur baseret på den del af kroppen, de skal virke på, virkningsmekanismen og den kemiske struktur. Systemet administreres af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (læs mere på Definerede døgndoser (DDD): DDD er en international måleenhed, der bruges til at opgøre den solgte mængde uafhængigt af, om priserne skifter eller om det er forskellige pakningsstørrelser, der sælges i de perioder, der sammenlignes. DDD defineres af WHO som en gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis pr. døgn til en voksen person, der bruger lægemidlet til den primære indikation (i dette tilfælde mod smerter). Det er ikke ensbetydende med, at det er den dosis, alle patienter skal tage hver dag. Statens Serum Institut Side 10 af 13

11 For de svage smertestillende svarer 1 DDD til 6 tabletter indeholdende 500 mg paracetamol eller acetylsalicylsyre eller 6 tabletter indeholdende 200 mg ibuprofen. Regionalt medicintilskud: Økonomisk tilskud fra regionerne. Det er enten generelle tilskud baseret på lægens vurdering af, om patienten opfylder kravene (klausulen) for at få generelt tilskud til medicinen eller individuelle tilskud, hvor patienterne er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at få f.eks. kronikertilskud eller terminaltilskud betalt af regionerne. Kommunalt medicintilskud: Økonomisk tilskud fra kommunerne. Disse tilskud kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service Afgrænsning af Svage smertestillende lægemidler Lægemidlerne inkluderet i denne rapport er vist i boksen herunder. Lægemiddelgruppen Svage smertestillende lægemidler i denne rapport består af de smertestillende lægemidler, hvor der både findes små pakninger tilladt i håndkøb og større receptpligtige pakninger. Det er de lægemidler, der ofte opfattes som hovedpinepiller, selvom de også bruges til mange andre typer af smerter. Følgende lægemidler er omfattet: - Lægemidler indeholdende paracetamol (ATC-kode N02BE01 og N02BE51, sidstnævnte er i kombination med koffein). Undtagen paracetamol til infusion, der primært anvendes på sygehuse. - Lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre, hvor styrken er mindst 500 mg. (ATC-kode N02BA01 og N02BA51, sidstnævnte er kombinationer med f.eks. koffein eller kodein). Der findes også lægemidler med acetylsalicylsyre i lavere styrker. Disse er placeret i ATC-kode B01AC06, men er ikke inkluderet her, da de primært bruges som blodfortyndende lægemidler. - Lægemidler indeholdende 200 mg ibuprofen (ATC-kode M01AE01). Vi har valgt ikke at inkludere de højere styrker (400, 600 og 800 mg, samt 20 mg/ml (oral opløsning)), da de ikke har været i håndkøb, og nogle af styrkerne er væsentligt stærkere end dem, der kan fås i håndkøb. - Lægemidler indeholdende phenazon (N02BB51). Omfatter kombinationsmidler med koffein eller salicylamid og koffein. Kommentarer til afgrænsningen: Mange steder omtales gigtmidlerne i gruppen NSAID også som svage smertestillende midler. Men de er ikke med i denne rapport bortset fra ibuprofen 200 mg da rapporten omhandler de smertestillende midler, der op til den 30. september 2013 kunne købes i håndkøb i både små og store pakninger, men hvor de store pakningsstørrelser kom på recept efterfølgende. Alle andre NSAID end ibuprofen 200 mg var også receptpligtige før 30. september For paracetamol findes enkelte lægemidler, der også var receptpligtige før. Det drejer sig om tabletter á 1000 mg, tabletter med modificeret udløsning á 665 mg, samt depottabletter á 500 mg. Depottabletterne er af samme styrke som de almindelige tabletter, men i en form, hvor stoffet frigives langsommere til kroppen end de almindelige tabletter. De stærke tabletter á 1000 mg indeholder paracetamol svarende til 2 tabletter á 500 mg. Forbruget af disse midler har været let stigende, især efter de store pakninger af de andre lægemidler med paracetamol Statens Serum Institut Side 11 af 13

12 også blev receptpligtige. Disse midler er derfor med i rapporten for at give det fulde billede af salget. Før 30. september udgjorde de ca. 6-7 % af den samlede mængde svage smertestillende, efter udgjorde de ca. 10 %. Til gengæld er lægemidler med paracetamol som infusion (gives direkte i blodblanen) ikke med, da det er en helt anden administrationsvej. Forbruget af infusionerne er i øvrigt primært på sygehusene. Statens Serum Institut Side 12 af 13

13 2. Referencer 1. Nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside fra 28. maj 2013: 2. Sundhedsstyrelsens hjemmeside om tilskudsberettige lægemidler: (1. juli 2014) 3. Sundhedsstyrelsens hjemmeside om medicintilskudsgrænser: (1. juli 2014) Statens Serum Institut Side 13 af 13

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Indhold Resumé Om undersøgelsen Metode vedrørende beregning af de gennemsnitlige priser Omsætningen af de liberaliserede lægemidler Den

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013 Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har udviklet

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012 Mio. DDD Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af de lægemidler solgt med tilskud til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

HALSBRAND OG SUR MAVE

HALSBRAND OG SUR MAVE Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller fedtrige måltider. Andre kender til mavesmerter, hvor lysten til kaffe og stærk mad forsvinder.

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 1. juni 2012 Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Hvor svært kan det være? 56

Læs mere

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Notat Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

Smerte. Smerte er ofte et nyttigt advarselssignal, som beskytter

Smerte. Smerte er ofte et nyttigt advarselssignal, som beskytter Smerte Smerte er ofte et nyttigt advarselssignal, som beskytter kroppen mod at lide overlast. Smerte fortæller os, at der er noget galt. Og for at kunne sætte ind med den rette forebyggelse og behandling,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Har den danske økonomi det dårligt (så) har sundhedsøkonomien det også dårligt. Primærsektoren har historiske betalt sygehusmedicinen

Har den danske økonomi det dårligt (så) har sundhedsøkonomien det også dårligt. Primærsektoren har historiske betalt sygehusmedicinen Hvor længe kan vi holde til de stigende udgifter til medicin, hvad er konsekvenserne, og hvad kan vi gøre? Professor Jakob Kjellberg, Programleder for sundhed. Hvordan hænger finansieringen sammen Kilde:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Bugvævsbrok. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Bugvævsbrok. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Bugvævsbrok Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Hvad er bugvægsbrok? Bugvægsbrok betyder, at bughinden og en del af tarmen trænger ud

Læs mere

- om akut smertebehandling

- om akut smertebehandling Patientinformation - om akut smertebehandling - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. okt. 2005 Information om akut smertebehandling Når du er kommet til skade og f.eks.

Læs mere

Fjernelse af rynker og ar med fraktioneret CO2 laser Non-ablativ (også kaldet fraktioneret laser dermabrasio eller fraktioneret skinresurfacing)

Fjernelse af rynker og ar med fraktioneret CO2 laser Non-ablativ (også kaldet fraktioneret laser dermabrasio eller fraktioneret skinresurfacing) Fjernelse af rynker og ar med fraktioneret CO2 laser Non-ablativ (også kaldet fraktioneret laser dermabrasio eller fraktioneret skinresurfacing) Før Hvad er fraktioneret CO2- laserbehandling? Ved en fraktioneret

Læs mere

Til patienter og pårørende. Grå stær. Information om ambulant operation for grå stær. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt.

Til patienter og pårørende. Grå stær. Information om ambulant operation for grå stær. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Til patienter og pårørende Grå stær Information om ambulant operation for grå stær Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken HUSK at hente øjendråber på apoteket! Navn Cpr. nr. Deres kontaktperson

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Rift ved endetarmen. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Rift ved endetarmen. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Rift ved endetarmen Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Rift ved endetarm En rift ved endetarmen opstår ofte i forbindelse med en periode

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Patientinformation. Information. om ambulant operation på grund af nethindeløsning

Patientinformation. Information. om ambulant operation på grund af nethindeløsning Patientinformation Information om ambulant operation på grund af nethindeløsning Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Hvad er betingelserne for, at et håndkøbslægemiddel kan få generelt tilskud? Nævn mindst 4 ting, der gælder i forbindelse med receptskrivning af afhængighedsskabende lægemidler (A 4) Beskriv hvad en fase

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne.

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne. ADHD Denne brochure er til dig, der gerne vil vide mere om ADHD og medicin til behandling af ADHD. ADHD er en sygdom, der giver problemer som koncentrationsbesvær, uopmærksomhed, hyperaktivitet og grænseoverskridende

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER En undersøgelse af registerdata vedrørende forbrug, brugere og aldersfordelinger i Danmark 2003-2013 Lene Jarlbæk MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER EN UNDERSØGELSE AF REGISTERDATA VEDRØRENDE

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Åbning mellem huden og endetarmen (Fistel til endetarm)

Åbning mellem huden og endetarmen (Fistel til endetarm) Åbning mellem huden og endetarmen (Fistel til endetarm) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Hvad er en fistel? En byld i området omkring

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

SEPTEMBER 2014 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE ANALYSE AF INDKØB AF LÆGEMIDLER I PRIMÆRSEKTOREN RAPPORT

SEPTEMBER 2014 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE ANALYSE AF INDKØB AF LÆGEMIDLER I PRIMÆRSEKTOREN RAPPORT SEPTEMBER 2014 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE ANALYSE AF INDKØB AF LÆGEMIDLER I PRIMÆRSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Forbruget af antidepressiva 2001-2011 Indhold RESUMÉ... 2 LÆGEMIDDELGRUPPE... 2 ANTIDEPRESSIVA... 2 ANDRE LÆGEMIDLER MED ANTIDEPRESSIV VIRKNING... 3 RESULTATER... 4 ANTALLET AF BRUGERE ER STAGNERET... 4 NOGLE BRUGERE INDLØSER KUN ÉN RECEPT...

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær Patientinformation Grå Stær Information om ambulant operation for grå stær Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Operation på 1. øje i Øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg dag den 20 kl Medbring

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Ny model for vurdering af medicin

Ny model for vurdering af medicin Pressemøde fredag den 5. februar 2016 Ved Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk Ny model for vurdering af medicin Fremskrivning af sundhedsudgifter 160 2016 = indeks 100 150

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Lægemiddelmonitorering Region Midtjylland Lægemidler med tilskud Ekspederet på de private apoteker (tilskudsmedicin) Årsrapport 2014

Lægemiddelmonitorering Region Midtjylland Lægemidler med tilskud Ekspederet på de private apoteker (tilskudsmedicin) Årsrapport 2014 Lægemiddelmonitorering Region Midtjylland Lægemidler med tilskud Ekspederet på de private apoteker (tilskudsmedicin) Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Skottenborg 26, 8800 Viborg 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Operation for gynækomasti. - information til patienter

Operation for gynækomasti. - information til patienter Operation for gynækomasti - information til patienter Operation for gynækomasti Ved en brystreduktion hos mænd formindskes brysterne til det ønskede omfang. Operationen går i korthed ud på at mindske

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 14. juni 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 14. juni 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 14. juni 2016 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere