VÆKST- STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST- STRATEGI 2020 1"

Transkript

1 VÆKST- STRATEGI

2 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Kommune står sammen bag Vækststrategi Formålet med vækststrategien er dels at få fastlagt de overordnede retninger for udviklingen i vores område og dels at få identificeret de handlinger, der kan bringe os videre i den ønskede retning. Tilbage i 2008 definerede vi Vækststrategi 2015, og evalueringen af denne viser, at vi er nået meget langt med at indfri de mål, vi satte dengang. Men at vi er kommet langt, skal ikke være en undskyldning for at læne sig tilbage. Derfor har vi med afsæt i den forrige succesrige vision nu fundet inspiration til at sætte ambitionsniveauet endnu højere. Visionen for Vækststrategi 2020 er: ESBJERG SOM DANMARKS ENERGIMETROPOL OG TREDJE VÆKSTCENTER John Lesbo Bestyrelsesformand i Esbjerg Erhvervsudvikling 2 NOGLE AF DE CENTRALE AMBITIONER I VÆKSTSTRATEGI 2020 ER: Fordoble antallet af energivirksomheder og energiarbejdspladser frem mod 2025 Øge kommunens indbyggertal til Øge antallet af studerende til Samtidig med, at energisektoren er helt central, skal vi holde fast i, at en række andre brancher, organisationer og institutioner også kan og skal medvirke til at indfri målene. For at få kvalificerede bidrag til vækststrategien og få skabt ejerskab har der været involveret en lang række beslutningstagere fra Esbjergområdet. Dette gælder både i forhold til at fastlægge de overordnede rammer samt i forhold til videreudvikle de enkelte indsatsområder. Vi vil gerne takke alle for det forbilledlige samarbejde, der har været, og opfordre alle til at trække i arbejdstøjet, så vi kan nå målene i vækststrategien, der er så vigtige for vores fælles fremtid. Johnny Søtrup Borgmester i Esbjerg Kommune Læs dokumentet i fuld længde Dette er en resumeret version af Vækststrategi Strategien kan findes i fuld længde og med alle tilhørende bilag og konkrete handlinger på

3 OM TILBLIVELSEN AF VISIONEN Vækststrategi 2020 er udarbejdet af Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling, og i hele processen har der været stor involvering af centrale beslutningstagere i Esbjerg Kommune. I løbet af den sidste halvdel af 2013 og ind i 2014 diskuterede omkring 50 politikere, embedsmænd, erhvervsledere og repræsentanter fra organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner de styrker og udfordringer, der var relevante for den nye vision. I løbet af to workshops identificeredes hovedtemaerne for Vækststrategi Efterfølgende blev der samlet centrale interessenter i de arbejdsgrupper, der hver især identificerede indsatsområder, fastlagde ambitionsniveauet og beskrev forslag til konkrete indsatser. Nedenstående model illustrerer, hvordan den overordnede vision om at videreudvikle Esbjerg til Danmarks EnergiMetropol og tredje vækstcenter forudsætter, at Esbjerg-området positioneres stærkere regionalt, nationalt og internationalt. Den erhvervsmæssige satsning defineres med særlig fokus på vækst i energi- og offshore-erhvervene, og endelig udpeges de seks vækstskabere, der er nødvendige indsatsområder for at understøtte væksten og opfylde den ambitiøse vision. VISION Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol og tredje vækstcenter POSITIONERING Styrket national og regional rolle FOKUS Erhvervsmæssig vækst med afsæt i energi og offshore-erhvervene VÆKSTSKABERE Bosætning med byen som drivkraft Innovation og udvikling Esbjerg som uddannelsesby Internationalisering Infrastruktur og transport Sundhed og velfærd 3

4 VISION FOR VÆKSTSTRATEGI 2020 ESBJERG SOM DANMARKS ENERGIMETROPOL OG TREDJE VÆKSTCENTER ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 VISION 2020 ESBJERG KOMMUNE VISION 2020 RELATION TIL VISION 2020 Vækststrategi 2020 og Esbjerg Kommunes Byråds Vision 2020 tegner begge billedet af den kommune, der skal udvikles i de kommende år. Vækststrategiens fokus er at skabe vækst i hele området, og Vision 2020 beskriver Esbjerg Kommunes borgerrettede indsatsområder. 4

5 ENERGIMETROPOL Esbjerg er i dag Danmarks EnergiMetropol på grund af byens førerposition i forhold til de danske offshore-aktiviteter inden for både olie, gas og vind. Esbjerg har siden 2013 været Danmarks repræsentant i det eksklusive selskab World Energy Cities Partnership, der forener ekspertisen fra verdens vigtigste energibyer. Hvor Esbjerg som EnergiMetropol har sit center i Esbjerg Havn, så rækker visionen om Danmarks tredje vækstcenter ud over både by- og kommunegrænser Erhvervsmæssigt er Esbjergs vækst i høj grad drevet frem af energi og offshore, og byens position som EnergiMetropol skal fastholdes og udbygges. Målet er, at Esbjergs eksisterende status som Energi- Metropol skal være med til at danne grundlag for, at hele Esbjerg-området i stigende grad indtager positionen som Danmarks tredje vækstcenter. 5

6 VÆKSTCENTER I planlægningsmæssige sammenhænge begynder der nationalt at tegne sig et billede af Danmark med to vækstcentre omkring henholdsvis København og Aarhus som en del af et østjysk bybånd. Men for at bevare og udbygge Danmarks position inden for energi i bred forstand, er det afgørende, at Esbjerg-området ses som et tredje vækstcenter. Esbjerg Strand Esbjerg har på en række parametre gjort sig berettiget til betegnelsen som Danmarks tredje vækstcenter. Det drejer sig bl.a. om jobskabelse, beskæftigelse, udvikling i boligpriser samt udviklingen omkring Esbjerg Havn, der har oplevet den absolut største vækst blandt danske havne. På en række andre parametre skal Esbjerg arbejde målrettet for i 2020 at kunne leve op til visionen om at være et vækstcenter. Der er blandt andet udfordringer i forhold til at øge bosætningen og hæve befolkningens uddannelsesniveau. ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 Det er en global trend at befolkningen flytter fra land til by, og derfor er Danmarks største byer nu i endnu højere grad drivkraft for fremtidens vækst. Menneskelige ressourcer, innovation, kulturtilbud, iværksætteri og virksomhedsudvikling mv. koncentrerer sig i de større byer, der helt naturligt bliver centrum for virksomheder, investeringer og arbejdskraft. Dermed får færre byer et større opland, der relaterer sig til den vækst, der skabes der. 6 Visionen udtrykker, at der i de kommende år arbejdes frem imod, at Esbjerg-området i 2020 på alle parametre er Danmarks tredje vækstcenter. Det er et højt ambitionsniveau, men der er enighed om at forene kræfterne om at nå dette mål.

7 POSITIONERING Der vil i strategiperioden blive sat fokus, at Esbjerg skal udfylde sin regionale og nationale rolle og mere aktivt understøtte Danmarks position og muligheder på energiområdet Esbjerg skal bidrage til nationale dagsordener på områder, som er afgørende for områdets og landets vækst (energi, uddannelse, arbejdskraft etc.) Esbjerg skal tage lederskabet i udviklingen af det sydvestjyske område De seks udpegede vækstskabere definerer og uddyber det strategiske arbejde frem mod målet. Kommunen vil systematisk udvikle sin position på de områder, hvor man i dag halter efter sammenlignelige kommuner, og målrettet arbejde på at fastholde og videreudvikle nuværende styrkepositioner. Desuden skal der sideløbende arbejdes på at fremme selvforståelsen i Esbjerg og styrke byens gennemslagskraft og anerkendelse. Det er helt centralt for denne vækststrategi, at byens borgere og erhvervsliv med et mentalt sporskifte indser, at Esbjerg-området er en helt central spiller både i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. De seneste års positive udvikling har banet vejen for Esbjerg-områdets fremtidige rolle, og både selvforståelsen og omverdenens billede af Esbjerg skal afspejle dette. Vækststrategien skal understøttes ved at arbejde offensivt med at skabe gode rammebetingelser. Dette indbefatter bl.a. at bidrage til den globale energidagsorden og gøre Esbjergs medlemskab af det globale netværk af energibyer til et nationalt anliggende. Desuden skal der opbygges et beredskab til at præge nationale dagsordener, der har betydning for Esbjergs udvikling. Calgary Esbjerg og de øvrige medlemmer af World Energy Cities Partnership St. John s Houston Halifax Villahermosa San Fernando Stavanger Aberdeen Esbjerg Atyrau Tomsk Daqing Karamay Dongying Rio de Janeiro Port Harcourt Malabo Luanda Dammam Doha 7 Perth

8 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 ERHVERVSMÆSSIGT FOKUS Vækststrategi 2020 vil først og fremmest måle sin succes på evnen til at fastholde eksisterende arbejdspladser og skabe nye i området. De systematiske erhvervsmæssige satsninger i de kommende år sigter på, at I 2025 HAR ESBJERG KOMMUNE: FORDOBLET ANTALLET AF ENERGIARBEJDSPLADSER FORDOBLET ANTALLET AF ENERGIVIRKSOMHEDER. Væksten forventes først og fremmest inden for energierhvervet og offshore-branchen, hvor Esbjerg har en særlig styrkeposition. Fokus på udviklingspotentialet inden for energi og offshore er ikke et fravalg af de øvrige brancher. Når Esbjergs erhvervsmæssige vækst udvikles med offshore og energiområderne som drivkraft, forventes det at have en afsmittende effekt på de øvrige erhverv. Esbjergs erhvervsmæssige vækst er derfor baseret på alle virksomheder i området, med udviklingen inden for offshore og energiområderne som drivkraft. 8

9 VÆKSTSKABERE Der er identificeret disse seks vækstskabere, der forventes at kunne bidrage til at nå målet: ESBJERG SOM UDDANNELSESBY BOSÆTNING MED BYEN SOM DRIVKRAFT INNOVATION OG UDVIKLING INTERNATIONALISERING INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT SUNDHED OG VELFÆRD Herefter præsenteres ambitionerne for hver af disse vækstskabere, og der peges der på nødvendige indsatsområder. I vækststrategien i den fulde længde er der desuden beskrevet konkrete handlinger på de enkelte områder. 9

10 ESBJERG SOM UDDANNELSESBY AMBITIONEN ER AT ØGE DET SAMLEDE ANTAL STUDERENDE I BYEN TIL I ÅR 2020, FORDELT PÅ DE KORTE, MELLEMLANGE OG LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER. ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI Esbjerg skal være kendt som en af de store uddannelsesbyer. En uddannelsesby, som qua de mange uddannelsestilbud og det nære samarbejde mellem institutionerne har et unikt sømløst, sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem med åbne grænser mellem uddannelsesinstitutioner og -niveauer. Der fokuseres på science, entrepreneurship og innovation i uddannelsessystemet lige fra børnehave til ph.d. I Esbjerg opbygges et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, de studerende og erhvervslivet.

11 BOSÆTNING MED BYEN SOM DRIVKRAFT INDBYGGERTALLET I ESBJERG KOMMUNE SKAL ØGES MED PERSONER, SÅ MAN I 2020 HAR ET INDBYGGERTAL PÅ PERSONER. Esbjerg skal være en by med storbykvaliteter. Esbjerg skal være en vibrant city med den mangfoldighed i indbyggere og udtryk, hvilket en bosætningsanalyse bekræfter. Der skal ske en fortætning i bymidten og skabes en høj koncentration af kreative miljøer, kultur, attraktioner og international ånd. Samtidig skal Esbjerg Kommunes og Esbjerg-områdets meget alsidige bosætningstilbud markeres tydeligere. Det synliggøres, at her tilbydes alt lige fra storbycentrum, historisk by, forstadskvarterer, attraktive stationsbyer og landsbyer og til egentlige landdistrikter. 11

12 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 INNOVATION OG UDVIKLING 12 ESBJERG-OMRÅDET SKAL VÆRE DANMARKS BEDSTE TIL AT SKABE INNOVATION OG UDVIKLING PÅ OFFSHORE- OG ENERGI- OMRÅDERNE. Esbjerg skal være førende inden for praksisnær innovation og anvendt forskning, og der sikres en tæt kobling mellem erhvervslivet og vidensmiljøerne fra universiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Succesen måles på antallet af arbejdspladser i virksomhederne. En række af arbejdspladserne vil blive etableret i Esbjerg-området, andre i udlandet. Men alle ses som et resultat af den fælles indsats.

13 INTERNATIONALISERING DET SKAL VÆRE LET SOM UDLÆNDING AT BOSÆTTE SIG OG FINDE SIG TIL RETTE I ESBJERG, OG DER SKAL VÆRE RELEVANTE TILBUD OG OPLEVELSESMULIGHEDER FOR INTERNATIONALE TILFLYTTERE. Esbjerg skal styrke sin internationale profil som en storby med korte afstande til London, Hamburg og København og samtidig fastholde sin rolle som en af de tre stærkeste offshore-byer i Nordsøen. Esbjerg skal tiltrække folk fra hele verden, der ønsker at booste deres karriere inden for energi og offshore. Esbjerg Kommune skal tænke internationalt igennem alle led. 13

14 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT 14 SOM DANMARKS ENERGIMETROPOL VIL VI SIKRE, AT INTERNATIONAL OG NATIONAL TRANSPORT KAN FOREGÅ PÅ EN RATIONEL OG BÆREDYGTIG MÅDE TIL/FRA OG VIA ESBJERG. Infrastrukturen skal være udbygget, så personer og gods hurtigt, let, sikkert og billigt kan transporteres. Trængselsproblemer på indfaldsveje skal minimeres, og havnens udvikling skal understøttes maksimalt. Desuden skal udviklingen af den kollektive trafik sikre Esbjergs placering i den nationale struktur og underbygge positionen som regional storby. Endvidere vil Esbjerg udvikle et veludbygget cykelstinet som led i forbedring af kommunens attraktivitet som bosætningsområde.

15 ESBJERG VIL I 2020 HAVE EN AF EUROPAS FØRENDE KLYNGER INDEN FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI. SUNDHED OG VELFÆRD Denne satsning adresserer en helt central velfærdsudvikling som følge af den demografiske udvikling og er således afgørende for kommunens vækstambitioner. Sundheds- og velfærdsteknologi kan bygge videre på den teknologiske knowhow, der er udviklet i energi- og offshore-branchen. Samtidig vil en succesfuld satsning på dette segment skabe et mere varieret udbud af arbejdspladser, som også er til gavn for tiltrækning af arbejdskraft til energibranchen. Desuden vil en stærk faglig klynge inden for velfærdsteknologi mindske sårbarheden ved én dominerende branche. 15

16 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere