Hvad virker i aktiveringsindsatsen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad virker i aktiveringsindsatsen?"

Transkript

1 Hvad virker i aktiveringsindsatsen? Thomas Bredgaard, Lektor, P.hd. Præsentation for Uddannelsesforbundet, Odense, 11. januar 2012.

2 Aktivering virker ikke? Som det første vil jeg tage fat i aktiveringsspørgsmålet. Jeg har gravet mig igennem lovkomplekset, siden jeg blev minister, og er fuld af beundring over, at det er lykkedes politikerne at lave aktiv arbejdsmarkedspolitik, der ikke kan bruges«, sagde Mette Frederiksen. Politiken, 1. november 2011 Jyllandsposten, 2. november 2011.

3 Projektets formål 1. Undersøge, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder Hvad kan vi lære af de succesfulde aktiveringsforløb? 2. Udvikle håndbog i virkningsevaluering Hvordan kan jobcentre og andre leverandører blive bedre til at undersøge og dokumentere virkningerne af deres indsatser? Hvordan kan vi gøre mere af det, der virker?

4 Hvad har vi undersøgt? 1. Tre unge-projekter forankret i henholdsvis en privat, kommunal og socialøkonomisk virksomhed. For unge med problemer ud over ledighed. Projekternes formål er at få de unge i primært uddannelse, sekundært job. 2. Afklaringsforløb, kommunalt beskæftigelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere (18-60 år) med problemer udover ledighed (match 2). Formålet er, at afklare borgernes kompetencer og kvalifikationer ift. arbejde, uddannelse eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 3. Jobrotation: Et projekt hvor fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige bliver ansat som vikarer i ældresektoren, mens ordinære medarbejdere tilbydes opkvalificering på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen). Derefter skal vikarerne selv gennemføre SSH-uddannelsen. 4. Virksomhedspraktik: Undersøgt virksomhedspraktik i 4 kommuner. Målrettet ledige med mangelfulde kompetencer eller ledige med behov for afklaring af beskæftigelsesmål. Målet er ordinær ansættelse, uddannelse eller etablering af løntilskudsstilling. 5. Privat og offentligt løntilskud: Undersøgt i 4 kommuner. Målrettet fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige mhp. ordinær ansættelse

5 Hvordan har vi undersøgt det? 1. Litteraturstudie af eksisterende viden 2. Konstruktion af programteorier Interviews af projektmedarbejdere og job/virksomhedskonsulenter 3. Validering af programteorier: Interviews af ledige og virksomheder Resultatopgørelser af effekter ift. job og uddannelse

6 Hvad er virkningsevaluering? C + M = O Context + Mechanism = Outcome Under hvilke omstændigheder? Hvorfor? Hvad virker?

7 Effekten af nikotinplastre? KONTEKST (C) Motivation Nikotinplastre Rygestop Nikotinsubstitution

8 Effekten af privat løntilskud? KONTEKST (C) Udsigt til ansættelse Privat løntilskud Ordinær beskætigelse Netværk

9 Konstruktion af en programteori Målgruppe Aktiviteter (indsatsen) Virksomme mekanismer Delmål Slutmål Hvad er de(t) realistiske succesmål for indsatsen? Hvem gælder indsatsen for? Hvilke kendetegn har målgruppen? Hvilke udfordringer og barrierer har målgruppen? Er der forskellige delmålgrupper? Hvilke formål med indsatsen? Hvilke er de væsentligste aktiviteter i indsatsen? Hvorfor er de væsentlige? Hvilke metoder og tilgange benyttes? Hvilke faktorer er afgørende for succes/fiasko? Hvorfor og hvordan fører en given indsats til et bestemt resultat? For hvem virker indsatsen og for hvem virker den Ikke? Hvilke delmål er forudsætninger for at nå slutmålene? Hvilke resultater er opnået på kort og mellemlangt sigt? Hvilke resultater er opnået på længere sigt?

10 I fokus (Brønderslev) Målgruppe Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Delmål Slutmål Helhedsorienteret indsats: Afhentning på bopæl Socialpsykiatrisk udredning Henvisning til misbrugsrådgiver Udredning af økonomi og boligforhold Værgerolle Stå til rådighed døgnet rundt Relationsdannelse Tovholderfunktion Hverdagsmestring Stabilisere personlige, sociale og psykiske udfordringer Faste strukturer og normalisering af hverdag Forbedring af livskvalitet Sikre den rette hjælp Unge kontanthjælpsmodtagere mellem år. Problemer udover ledighed (match 2) Praksisnære billeder på fremtiden Besøg på virksomheder og uddannelser Primært: utilpassede Afklaringspraktikker unge med sociale og psykiske udfordringer Sekundært: unge med misbrugsproblemer. Individuelle samtaler: Afklaring af personprofil Afklaring af udfordringer Forventningsafstemning til forløbet mellem deltagere og personale Rollespil Den unge optræder eks. i en rolle som arbejdsgiver Træningspraktikker Rekrutteringspraktikker Trygge rammer Udfordre den unge i de rette doser Selvrefleksion Gribe anledningen når motivationen er tilstede Motivation Borger vælger virksomhed Medarbejdere der har viden om virksomheder og uddannelser Det rette match Selvindsigt ift. egne ressourcer og barriere Afklaring af job el. udd. ønsker og mål Kvalificeret valg af uddannelse eller job Styrke faglige, sociale og personlige kompetencer Fokus på uddannelse og job Forberede og planlægge opstart på udd. eller job Ordinær uddannelse Ikke give slip før borger er påbegyndt og har klaret overgang Fastholdelse Faglige undervisningsaktiviteter Alternativlæringsstil Succesoplevelse ift. læring Styrke selvtillid og selvværd Ordinær beskæftigelse Motion/Fitness Gratis og frivilligt Succesoplevelse ift. at forfølge mål Sociale aktiviteter Medbestemmelse Lyst og engagement Medarbejderen ser den unge i forskellige kontekster og får indblik i den unges kompetencer Social relationsdannelse mellem de unge

11 Resultater 1. Hvad virker for unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? i-fokus og Unge Coach (Brønderslev) samt Kaffé Fair (Aalborg) 2. Hvad virker for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (uanset alder)? Det Individuelle Afklaringsforløb (Aalborg) 3. Hvad virker i den virksomhedsrettede indsats? Jobrotation i Hjemmeplejen (Jammerbugt) Virksomhedspraktik Løntilskud

12 Udslusning for de tre ungeprojekter, umiddelbart efter afslutning i procent ( ) i-fokus Unge Coach* Kaffé Fair Ordinært arbejde 3 % 6 % 0 % Ordinær uddannelse 26 % 41 % 14 % Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) 8 % 0 % 0 % Afventer uddannelsesopstart 0 % 3 % 0 % Forrevalidering/revalidering 8 % 0 % 10 % Løntilskudsjob 3 % 3 % 0 % Virksomhedspraktik 0 % 0 % 2 % Indstilling til førtidspension 3 % 0 % 5 % Overgår til anden aktivering 5 % 13 % 14 % Overgår til passiv forsørgelse 0 % 10 % 31 % Udskrevet fra projektet pga. fravær, sygdom, graviditet, fængsel, misbrugsbehandling, behov for yderligere afklaring og udredning eller psykiske problemer/depression m.v. 34 % 19 % 19 % Ikke berettiget til kontanthjælp 0 % 0 % 2 % Flytter fra kommunen 11 % 6 % 2 % I alt (antal deltagere) 100 % (38 personer) 100 % (105 personer) 100 % (42 personer) * Bemærk at opgørelse for Unge Coach dækker perioden fra oktober

13 Hvad virker for unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? 1. Et komplekst samspil mellem mekanismer og moderatorer skaber resultater for målgruppen, eks. Tillidsfulde relationer mellem autentiske voksne og unge aktiveres ved at medarbejdere står til rådighed døgnet rundt og giver praktisk hjælp til normalisering af hverdagen Små succesoplevelser med alternativ undervisning øger sandsynligheden for at gennemføre folkeskolens afgangseksamen 2. En længerevarende helhedsorienteret indsats, der udreder og adresserer personlige, sociale og psykiske udfordringer er nødvendig forud for og parallelt med den beskæftigelsesorienterede indsats, eks. Sikre henvisning til den rette specialiserede hjælp (misbrugsrådgivning, socialpsykiatri, bolighjælp)

14 Hvad virker for unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere? 3. Ikke afgørende at alle aktiviteter og mekanismer er til stede på samme tid men afgørende at de iværksættes efter den unges behov, Individuel og målrettet indsats Fleksibilitet i udførslen 4. Afgørende at overgang fra aktiveringsprojekt til job/uddannelse understøttes ellers kan alt være tabt, eks. Fastholde kontakt efter den formelle afslutning af projektet Brug af mentorer

15 Programteori for projekt i Aalborg for uafklarede kontanthjælpsmodtagere Det individuelle afklaringsforløb, Aalborg Moderatorer Målgruppe Aktiviteter Delmål Virksomme mekanismer Slutmål Introduktion Gensidig forventningsafstemning Udarbejde plan for forløbet Prioritere værkstedsaktiviteter Tildeling af kontaktperson Meningsfulde arbejdsopgaver Medbestemmelse Tid og tålmodighed Beskrive og afklare: Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv, faglige og praktiske kvalifikationer, personlige kompetencer, helbred m.v. Kontanthjælpsmodtagere mellem år med problemer ud over ledighed: Indsatsklare (match 2) som er kendetegnet ved ringe eller uafklaret arbejdsevne, og som ikke kan afklares til en indsats af jobcenter rådgiver Personer hvor flere aktiveringsforsøg ikke er lykkedes Personer med sociale, psykiske og fysiske udfordringer Personer med misbrugsproblemer Personer med manglende selvtillid Værkstedsaktivitet Match af ønsker og udfordringer Afklare deltagerens arbejdsevne og arbejdsvilje Individuelle samtaler At afklare personprofil og udrede udfordringer og barrierer Erhvervspsykologiske test (personer med erhvervserfaring) Jobspor (samtaleredskab for unge) Sideløbende aktiviteter: Fast tilknyttet lægekonsulent og kognitiv behandler Henvisning til udredning ved læge, psykolog og fysioterapeut Obligatorisk motion 1-2 gang ugentligt Arbejdsmarkedsafprøvning Vejledning og hjælp til jobsøgning Arbejdspladsbesøg Etablering af afklaringspraktik, helbredsafklarende praktik Kompetenceafklaring Anerkendende konfrontation Klare aftaler omkring rammer og formål Relationsdannelse Tovholderfunktion Sikre den rette hjælp Gratis Varierende motionsformer Succesoplevelse ift. at forfølge mål Match af arbejdsevne og arbejdsopgave Forventningsafstemning af ønsker og muligheder Det rette match Afprøve kompetencer: Den ledige blive bevidst om egne udfordringer og kompetencer Lære at indgå i et socialt fællesskab Øge selvtillid Hverdagsmestring: Stabilisere personlige og sociale udfordringer Faste normalisering af hverdag Udredning ved specialister: Afhjælpe problemer med bolig, misbrug, økonomi m.v. Afhjælpe psykiske og fysiske barrierer Styrke selvtillid og selvværd Arbejdserfaring: Mod på at være på en arbejdsplads Hjælp til at finde den rette arbejdsplads Afprøve sig selv på en arbejdsplads Viderevisitering Sikre at JC rådgiver har den fornødne Information Sikre at borgeren oplever kontinuitet Realistisk og troværdig handlingsplan for videre forløb Virksomhedspraktik Løntilskud Ordinær Beskæftigelse Ordinær uddannelse

16 Udslusning for det Individuelle Afklaringsforløb (2009,2010) Antal kursister Procent Ordinært arbejde 13 4 Ordinær eller støttet uddannelse 27 8 Overgår til anden aktivering Arbejdsaktivering (haveservice) (85) Øvrige projekter (53) Misbrugsbehandling 6 2 Udskrives grundet sygdom eller behandling Passiv forsørgelse (varighedsbegrænsning) Øvrige (barsel, fraflytning, fortsat uafklaret) 24 7 I alt Note: Udslusningstal for 4. kvartal 2010 er ikke tilgængelige pga. overgang til nyt IT-system

17 Hvad virker for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (uanset alder)? 1. Nogle af de samme mekanismer og moderatorer, som virkede på unge-gruppen går igen, eks. Relationsdannelse, sikre den rette hjælp, succesoplevelser, det rette match 2. Men det realistiske succesmål adskiller sig: Realistisk og troværdig handlingsplan for det videre forløb 3. Derfor arbejdes der mere systematisk med værkstedsaktiviteter, der skal afklare deltagernes arbejdsevne og arbejdsvilje Kompetenceafklaring aktiveres af meningsfulde arbejdsopgaver, medbestemmelse samt tid og tålmodighed

18 Jobrotationsforløb i hjemmeplejen i Jammerbugt Jobrotationsprojektet Grib Fremtiden, Jammerbugt Moderatorer Målgruppe Aktiviteter Delmål Virksomme mekanismer Slutmål Information: Brev til alle ledige om forløbet Infomøder med ledige med fokus på lovgivning, uddannelse, varighed osv. Tidlig målrettet information til relevante institutioner Forventningsafstemning ml. arbejdsplads og ledig Intern kommunikation ml. kommunale enheder Sortere uegnede vikarer fra Vikarer: Fortrinsvis arbejdsmarkedsparate ledige uden varig nedsat arbejdsevne Motiverede for at påbegynde uddannelsesforløb. Gennemført 9. klasses afgangseksamen. Mindst 13 ugers Ledighed Mødestabile Ansøgninger: Potentielle vikarer ansøger JC Distriktschefer udvælger vikarer 8 ugers forforløb: Praktisk baseret undervisning 4 ugers praktik Rotationsmedarbejder: 12 måneders ansættelse Sideløbende aktiviteter: Dansk screening FVU undervisning Støtte til ordblinde Mentorcafe Det rette match Relevante arbejdsopgaver Overenskomstmæssig løn Elevpladsgaranti Vikaren som medarbejder Identificere og adressere udfordringer Sikre rette hjælp Afklare ansøgere Forberede ledige til projektet Erhvervserfaring Tilegne sig relevante faglige kvalifikationer Tilegne sig personlige kvalifikationer ift. at arbejde med ældre Tilegne sig påkrævede almene kvalifikationer Opstart på uddannelse som Socialog sundhedshjælper Voksenløn Fastholdelse Gennemføre uddannelsen Ansættelse som socialog sundhedshjælper Ordinære medarbejdere: Ofte medarbejdere med lang anciennitet Højest erhvervsuddannelse Tilbud om opkvalificering: Social- og sundhedshjælper Løn under uddannelse Udgiftsneutralt for arbejdsgiver Økonomiske incitamenter Styrkede faglige kvalifikationer Mere kvalificerede ordinære medarbejdere

19 Eksisterende viden om effekterne af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Resultater Positiv effekt på afgangen til beskæftigelse. Der er ikke tegn på fastlåsningseffekter. Programeffekterne er ikke så høje som for privat løntilskud. Til gengæld er der ingen signifikant fastlåsning (Rosholm & Svarer 2011). Uændret selvforsørgelsesgrad ift. sammenlignelig kontrolgruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (Skipper 2010). For hvem? Positive programeffekter for kvinder uanset alder og for mænd over 30 år. Reduktion i varigheden på kontanthjælp for indvandrere. Størst effekt for mandlige indvandrere, men også effekt for kvindelige indvandrere. Undersøgt i perioden for indvandrere, der kom til Danmark før 1999 (Heinesen m.fl. 2011)

20 Virksomhedspraktik Målgrupper Aktiviteter Moderatorer Virksomme mekanismer Aktivitet Moderatorer Virksomme mekanismer Delmål Slutmål Ledige med behov for afklaring af beskæftigelsesmål Ledige med mangelfulde faglige, sociale og sproglige kompetencer Afklaringspraktik Træningspraktik Forventningsafstemning Gratis for arbejdsgiver Ikke konkurrenceforvridende Rimeligt forhold ml. praktikanter og ordinære medarbejdere Gennemføre praktikforløb Udsigt til Ansættelse Arbejde på rigtige arbejdspladser Afprøvning af nyt beskæftigelses mål Afklaring af uddannelsesmål Afdække og træne mangelfulde kompetencer Opnå arbejdserfaring Løntilskud Ledige med mangelfuldt arbejdsmarkedsnetværk Rekrutteringspraktik Det rette match Mentorstøtte Opfølgning Tilbagemeldinger fra arbejdspladser Progression Etablere kontakt ml. ledig og Arbejdsgiver Opbygge arbejdsmarkedsrelevant netværk Ordinær beskæftigelse/ uddannelse

21 Eksisterende viden om effekterne af løntilskud Resultat For hvem Privat løntilskud Positiv beskæftigelseseffekt (fastholdelseseffekt opvejes af opkvalificeringseffekt) Positiv effekt på lønindkomst Ledige under 30 år: Større fastlåsningseffekt og mindre opkvalificeringseffekt, formentlig pga. tidligere aktivering Offentligt løntilskud Negativ beskæftigelseseffekt (fastholdelseseffekt er højere end opkvalificeringseffekt) Kun kvinder oplever positiv opkvalificeringseffekt, men den er ikke tilstrækkelig til at opveje fastlåsningseffekten Under hvilke omstændighede r Referencer Ingen fortrængningseffekt i små private virksomheder Mest effektivt ved lav ledighed, hvor der er udsigt til ansættelse efterfølgende Rosholm & Svarer 2011; Det Økonomiske Råd 2007; Kjærsgaard 2009; Rotger & Arendt 2010.

22 Løntilskud Moderatorer Målgruppe Aktiviteter Delmål Slutmål Virksomme mekanismer Ledige med behov for oplæring og genoptræning af forskellige kompetencer Borgere der er motiverede for at opbygge nye kompetencer Ledige der mangler netværk i arbejdsmæssig sammenhæng Ledige der er mødestabile Ledige med visse sociale kompetencer Afdække jobmål hos ledig herunder den lediges kompetencer herunder behov for karriereskifte Afdække virksomheders krav og forventninger til faglige kvalifikationer og personlige egenskaber virksomhedskultur opsøgende virksomhedskontakt pba. borgerprofil Kontakt ml. virksomhed og ledig Den ledige finder selv interesseret virksomhed Jobcenter formidler kontakt Den ledige skal sælge sig selv, men kan evt. ske efter jobkonsulent har anbefalet virksomhed Hjælpe virksomheder med det administrative arbejde Ex. udfylde relevante blanketter Bistå med råd og vejledning Udvælg virksomheder, der stiller job i udsigt Udvælg positivt Indstillede borgere Motivation hos borger og virksomhed Gensidig forventningsafstemning ml. virksomhed og borger - særligt mht. personlige egenskaber. Ikke konkurrenceforvridende og rimeligt forhold ml. ansatte med og uden løntilskud Det gode match Faste kontaktpersoner Effektiv sagsgang Gennemføre løntilskudsjob Positivt læringsmiljø Oplyse kolleger om rammer for løntilskud Balance ml. særlige hensyn og ligebehandling Meningsfuldhed Indblik i arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver Opkvalificering God modtagelse og introduktion. arbejdsplads synliggør at: der er brug for borger borgers rolle I produktion Del af en arbejdsplads og fællesskab Gennemføre karriereskift Modvirke tab af jobrelaterede kompetencer Arbejdserfaring indenfor fremtidigt jobmål Modvirke tab af selvrespekt og selvtillid. Modvirke tab af tidsstruktur Opbygge relevant netværk ift. jobsøgning Ordinær beskæftigelse

23 Opsamling 1. Virkningsevalueringer er velegnede til at synliggøre, systematisere og teste beskæftigelsesmedarbejdernes tavse viden 2. Virkningsevaluering er velegnet til at kortlægge og dokumentere de mekanismer, som skaber resultater i en given kontekst 3. Mekanismer er overførbare fra et område til et andet 4. Virkningsevaluering er velegnet til at tydeliggøre og evaluere de delmål, som er forudsætninger for resultaterne

24 Hvad bør vi gøre fremover? 1. Indikatorsystem der måler progression i beskæftigelsesindsatsen, hvis selvforsørgelse ikke er realistisk på kort sigt Løbende målinger af progression på indikatorer for arbejdsmarkedsparathed 2. Kræve at leverandører og projektmagere evaluerer egne aktiviteter Eks. virkningsevaluering af LBR projekter

25 Projektet er finansieret af Beskæftigelsesregionen i Nordjylland. Projektleder: Charlotte Hansen, New Insight, Projektdeltagere: Thomas Bredgaard Hans Henrik Jørgensen og Rasmus Madsen (AAU) og Maria Rye Dahl (New Insight)

BILAG TIL: HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

BILAG TIL: HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING BILAG TIL: HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indledning I dette bilag gives eksempler på, hvordan virkningsevaluering konkret kan tilrettelægges

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Pkt.nr. 4. Aktiverings- og sociale projekter - forslag til tilretning 311255

Pkt.nr. 4. Aktiverings- og sociale projekter - forslag til tilretning 311255 Pkt.nr. 4 Aktiverings og sociale projekter forslag til tilretning 311255 Indstilling: Det indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at forslag til tilretning af aktiverings og sociale projekter godkendes.

Læs mere

Progressionsmåling sætter nye standarder for effektmåling. Resultater fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet DES-arrangement, februar, 2016

Progressionsmåling sætter nye standarder for effektmåling. Resultater fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet DES-arrangement, februar, 2016 Progressionsmåling sætter nye standarder for effektmåling Resultater fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet DES-arrangement, februar, 2016 Dagsorden Kort om BIP og datagrundlag Foreløbige resultater Perspektiver

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Resultatstyret indsats (RBS) Hvordan i praksis?

Resultatstyret indsats (RBS) Hvordan i praksis? Resultatstyret indsats (RBS) Hvordan i praksis? Resultatbaseret styring har stået højt på dagsordenen i de sidste års forvaltningspolitik i Danmark både i staten og kommunerne. Resultatbaseret styring

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering

Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering Se dette nyhedsbrev i en browser Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering Efter to års arbejde inden for hjerneskaderehabilitering og knap 70 gennemførte forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig

Samtidig er der en række udfordringer med it-systemet, før jobcentret kan bruge systemet til reel ledelsesmæssig Jobcenter Esbjerg Baggrund I 2009 indledte Jobcenter Esbjerg et pilotprojekt om resultatbaseret styring og progressionsmålinger af borgernes vej til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for projektet var at

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Vinsa Virksomhedsnet Viborg

Vinsa Virksomhedsnet Viborg Vinsa Virksomhedsnet Viborg Årsmøde den 28. november, 2012 Vinsas overordnede fokus og sammenhæng til CSR Forebyggelse Fastholdelse Indslusning Nedbringelse af sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Stress Familiepolitikker

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori

En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-stipendiat Stella Mia Sieling, ph.d.-stipendiat

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Det kan virksomhederne Alternative veje for unge til job og uddannelse

Det kan virksomhederne Alternative veje for unge til job og uddannelse Det kan virksomhederne Alternative veje for unge til job og uddannelse Side 1 Christiansborg 24. maj 2016 Cabi bedre arbejde til flere Netværks- og videnshus for jobcentre og virksomheder Fremmer socialt

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer

Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer Eksempler på indsatser, der er målrettet borgere med psykiske udfordringer 1. Korte afklarende psykologforløb med fokus på arbejdsmarkedet. 2. Kognitive forløb for personer med angst/depression Forløb

Læs mere

Etablering af fleksjob i små virksomheder

Etablering af fleksjob i små virksomheder Inspiration til jobcentre Etablering af fleksjob i små virksomheder Slå to fluer med et smæk: Etablér et fleksjob og bidrag til udviklingen i virksomheden April 2007 FORORD 7 ud af 10 fleksjob etableres

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

at der pr. 1. november normeres 2 stillinger til kursusledere for aktivering af sprogkursister, med lønudgift kr. 105.000 i 1999.

at der pr. 1. november normeres 2 stillinger til kursusledere for aktivering af sprogkursister, med lønudgift kr. 105.000 i 1999. Pkt.nr: 37 Aktivering af indvandrere/flygtninge som modtager kontanthjælp 238924 Indstilling: Det anbefales overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at der indledes aktivering for sprogkursister

Læs mere

Integro anden aktør. Resultat - det eneste der tæller. Begejstring - dette skaber resultater. Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv

Integro anden aktør. Resultat - det eneste der tæller. Begejstring - dette skaber resultater. Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv Integro anden aktør Vores opgave i livet Vi vil skabe arbejdslivsglæde. Sammenhæng mellem job og fritid, mellem det professionelle og private. Vi vil skabe helhed og mening. Harmoni og handling. Arbejdsglæde

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter

i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter i kan og vi vil - vi kan og vi vil Nyhedsbrev december 2010 - Vestegnens Erhvervscenter Vi har et mål... at bringe ledige borgere ud på/tættere på arbejdsmarkedet Fra mange års erfaring med at bringe ledige

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring Velkommen Du vil I det følgende blive præsenteret for en række spørgsmål, som har til formål at give jobcentret mere viden om borgerens progression i forhold til de opstillede mål og processuelle resultater

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg

Nyborg. Erfaringer med. På rette vej i job. i Jobcenter Nyborg Erfaringer med På rette vej i job i Jobcenter Nyborg Kort om På rette vej i job Nyborg er pilot kommune, aug.2010 Forsøgsprojekt for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2 Nyvisiterede og om matchede

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV Skive det er RENT LIV Afklarings og ressourceforløb ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten Ressourceforløb. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere