Projekt brandkadetter - Blikke udefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt brandkadetter - Blikke udefra"

Transkript

1 Helle Rabøl Hansen Naja Kinch Sohn 1 Projekt brandkadetter Blikke udefra Highlights fra evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen. AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

2 2 Projektbeskrivelse kort I nyere tid er der sket en stigning i hærværks- og chikanebrande i særlige boligområder i Københavns Kommune. I enkelte af disse tilfælde udsættes Københavns Brandvæsens indsatspersonel for stenkast, trusler og negative tilråb, der besværliggør den nødvendige indsats. Derudover oplever indsatspersonellet, at der er et større antal af mindre ildspåsættelser i disse boligområder end i resten af kommunen. Omvendt har nogle unge fra disse kvarterer negative erfaringer og oplevelser med myndighedspersoner, og det kan skabe anspændte og konfliktuelle stemninger i gademiljøet. Projekt Brandkadetters idé er at bygge bro mellem københavnske brandmænd og unge fra sær-

3 3 lige boligområder i København ved at tilbyde uddannelse til de unge som brandkadetter i brandvæsnets regi. Fra skoleelev til brandkadet Der var i løbet af evalueringsperioden (August 2011-maj ) 49 skoleelever tilknyttet Projekt Brandkadetter på i alt 4 hold. Eleverne blev rekrutteret på lokale folkeskoler i de boligområder i København, hvor man ønsker en bedre kontakt med lokalbefolkningen. Eleverne ansøger selv om jobbet som brandkadet. Det har været et mål i rekrutteringen, at gruppen af brandkadetter repræsenterer en mangfoldighed af sociale baggrunde, etnicitet og køn. Det er dog blevet tilstræbt, at halvdelen af kadetterne har en eller flere negative udfordringer i deres skole, lokaleområde eller familie. Projektets indhold Brandkadetterne gennemgår en kadetuddannelse, der indeholder 4 faser. Første fase er et grundforløb, hvor instruktører (brandmænd) underviser i elementære brandmandsfærdigheder og førstehjælp. Anden fase udgøres af en praktik, hvor brandkadetterne får tilknyttet en mentor fra brandmandskorpset. Brandkadetten følger mentoren i dennes vagtplan på brandstationen. Tredje fase udgøres af fritidsjob på brandstationen eller andetsteds i brandvæsenet. I fjerde fase tilknyttes brandkadetten ungdomsbrandkorpset. Mellem første og anden fase er der opvisninger, hvor kadetterne aflægger prøve. Brandkadetterne dimitterer efter opvisning nr. 2 og modtager diplom og vidnesbyrd. Evalueringens opgave Procesevalueringen har karakter af følgeforskning af Projekt Brandkadetters to centrale praksisaktanters udvikling: Brandkadetter og brandmænd. Der sættes særlig fokus på at følge hold 2, men der vil ligeledes blive trukket på informationer (i mindre omfang) vedrørende forløb af hold 1, 3, 4. Følgeforskningens resultater holdes op imod projektprocessens mål. Evalueringens data består af interviews, observationer og dokumentanalyser. Dette dokument er en pixi udgave af hovedrapporten Brandmand det er meget helteagtigt evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen.

4 4 Projektet en succes På baggrund af evalueringens analyser vurderes Projekt Brandkadetter samlet set som en succes ud fra tre hovedbegrundelser. For det første opfylder projektprocessen de formulerede formål om at skabe (begyndende) kontakt mellem brandvæsen og unge fra særlige boligkvarterer i København. For det andet vurderes det, at en stor del af de deltagende brandkadetter og brandmænd har haft positivt, udviklende udbytte af Projekt Brandkadetter i form af gensidig kendskab og dynamisk mester elev relation. Gennemførelsesniveauet for de første hold af brandkadetter ligger meget højt. 96 % af de rekrutterede skoleelever i projektet har gennemført grundforløb og praktiktid. For det tredje vurderes det, at for nogle deltageres vedkommende har Projekt Brandkadetter betydet radikale nye læringsdimensioner. Fra enkelte brandkadetters side i form af at tilegne sig oplevelser for livet og opnå praksisfærdigheder på højt niveau. Fra enkelte brandmænds side i form af at udvikle nære kendskaber til miljøer i Danmark, de efter egne udsagn har haft fordomme overfor.

5 5 I de følgende to afsnit uddybes de elementer i projektet, der har bidraget til at brandmænd og brandkadetter har oplevet det positivt at deltage i projektet. Action, arbejde og anerkendelse Brandmand, det er meget helte-agtigt Det lyder meget sådan heltemodigt og action-agtigt, så jeg synes, det er spændende og komme ud og se dem slukke ild og køre igennem alt med sirener og sådan noget (Dreng 8. klasse). Projekt Brandkadetter har stor tiltrækningskraft i de skoleklasser, der er blevet kontaktet. Langt flere elever har søgt om optagelse, end det har været muligt at optage. Det er især de spændingsprægede aspekter i brandmandsjobbet, der trækker ansøgere hos såvel piger som drenge. Altså jeg har altid haft en fascination af brandbiler og brandstationer og sådan noget. Det, tror jeg, stammer helt tilbage fra min børnehave, fordi den lå lige ved siden af en brandstation Hver gang man kunne høre brandbilerne komme, så løb vi ud til vejen så man kunne se dem (Pige 8. klasse). De actionprægede aspekter fortsætter med at være motivation for de optagede elever. Brandkadetterne oplever, at projektforløbet giver adgang til på tæt hold at observere og tage del i opgaver, der findes spændende og meningsfyldte. Udover det actionprægede indhold opleves projektet som en stor oplevelse for brandkadetterne, idet de inviteres ind i et stykke reelt voksenarbejde. Aktiviteterne er ikke imiteret voksenarbejde men deltagelse i virkelige brandmandspraksisser på nær opgaver, der indebærer åbenlyse fare. Ikke alene inviteres brandkadetterne ind i actionpræget brandmandsarbejde, men de fleste af kadetterne er blevet mødt med stor venlighed og anerkendelse på de lokale brandstationer, hvilket har betydet, at det for nogles vedkommende har været en oplevelse for livet at blive optaget som brandkadet. Det vurderes, at kernen i projektets succes netop har været den dynamiske samarbejdsrelation mellem brandmand og brandkadet. Relationen kan kaldes for en mester-elev relation, hvor brandmanden er mesteren, der instruerer, viser vej og giver og får respekt og tillid. Brandmændene og vagtmesteren forklarer mange ting, når vi er på udrykninger. De gør meget ud af, at jeg skal forstå tingene. Jeg bliver virkelig respekteret, selvom jeg kun er 14 år (Brandkadet/pige).

6 6 Fordomme på rejse Min indstilling er blevet vendt 180 grader. Jeg mærker succesen i dagligdagen. Når min kadet har været med ude i Mjølnerparken, så har vi fået positive tilråb (Instruktør/mentor). På trods af en vis skepsis blandt brandpersonalet, da projektet blev vedtaget, vurderes det at gruppen af brandmænd, der indgår i Projekt Brandkadetter eller på anden måde viser deres engagement, er støt voksende. Især blandt de brandmænd, der har meldt sig til mentorarbejdet, meldes der tilbage, at projektet har været en øjenåbner for dem. Det har gjort en kæmpe forskel for mig. Jeg var jo en af dem med rigtig mange fordomme, rigtig mange. Jeg har måttet æde rigtigt mange kameler undervejs. Alle mine fordomme er kommet til kort (Mentor). De fordomme, der for nogle brandmænds vedkomne er blevet udfordret, er f.eks. forestillinger om manglende engagement hos kadetfamilierne eller disciplinærproblemer hos kadetterne.

7 7 Minusser i projektet Selvom det vurderes, at projektet er succesfuldt, så er der forhold, der kan forbedres for at den positive udvikling forankres og gøres robust. Nedenfor nævnes to områder, der kalder på overvejelser og beslutninger: For det første ser den høje gennemførelsesrate, fra de første kadethold ser ud til at falde lidt på de efterfølgende hold. Det kan skyldes mulige forskelle i den måde, de gamle og nye skoler har udvalgt brandkadetter på. Det kan også have betydning, at projektets tilknyttede personale havde et meget tæt follow up på hver enkel brandkadet på de første to hold. Det betød, at når og hvis kadetter eller brandfolk havde problemer i projektforløbet, blev der interveneret for at løse udfordringerne. Det har der ikke været tilstrækkelig tid til med de efterfølgende hold pga. projektets naturlige ekspansion med nye hold, der starter hver 3. måned. For det andet ser brandkadetternes tilhørsforhold til Projekt Brandkadetter ud til at være løsere, når de når til projektets fjerde fase: Ungdomsbrandkorpset, og derfor er der er større frafald her end ved de øvrige faser. Tomandspartnerskabet mellem brandkadet og mentor ophører ved fjerde fase, hvilket kan få betydning for kadettens tilknytning til projektet. Tak fra evaluatorerne Det har som forskere været en meget spændende opgave at evaluere Projekt Brandkadetter. Vi siger tak for de åbne døre og den store velvillighed blandt kadetter og brandfolk til at dele ud af erfaringerne med et projekt, som er blevet beskrevet af en kadet som: Med venlig hilsen Helle Rabøl Hansen & Naja Kinch Sohn.en oplevelse for livet.

8 8 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Lay-out: Knud Holt Nielsen

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere