Den Kriminalitetsforebyggende Indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016"

Transkript

1 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats

2 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen gøre i starten af skoleåret... 4 Undervisningsforløb... 5 Årscyklus klasse... 6 Temaforløb for overgangen mellem skole/sfo og klub Trivsel og konflikthåndtering klasse... 8 Børns rettigheder / Børnetelefonen, Børns vilkår... 8 Brug af Sociale medier klasse... 9 Sociale medier, etik og moral... 9 Tank din sundhed op i 5. klasse klasse Rygning, alkohol og flertalsmisforståelser klasse Kriminalitet og konsekvens klasse Rusmidler (fokuspunkt hash) og flertalsmisforståelser Sundhedseksperimentarium i 8. klasse klasse Identitet, - Grænser og ansvar klasse Info til unge-dage Greve Kommune, 2014 Læseplan findes på KFI hjemmeside, 2

3 Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for klasse. Identitet og handlekompetence. Forord Greve Kommune har længe arbejdet målrettet med tidligt forebyggende indsatser indenfor børneog ungeområdet. I 2013 besluttede Børne og Unge Udvalget, at der skulle udarbejdes en KFI læseplan, der sikrer genemførelsen af en forebyggende indsats, der inddrager alle børn i kommunen. Undervisningsforløbene vil understøtte Børne- og Ungepolitikken indenfor områderne tryghed og sundhed og vil understøtte skolepolitikken om trivsel, såvel som den skal være med til at danne afsæt for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Folkeskolen. Den kriminalitetsforebyggende undervisning i Greve Kommune skal gennemføres i alle klasser fra 3. klassetrin og opefter. I forlængelse af undervisningsforløbene er det vores håb at emnerne, som berøres i nærværende læseplan, også løbende inddrages i den almene undervisning. Formål med indsatsen Gennem forebyggende undervisning i Folkeskolen skal målrettede forløb i mellemtrinet og udskolingen sikrer, at flere børn og unge styrker deres normsæt. Dette vil ske gennem korte temaforløb, der vil tage udgangspunkt i elevernes oplevelser og erfaringer og udfordre dem med faktuel viden. Den kriminalitetsforebyggende undervisning skal bidrage til, at fastholde elevers holdning og handling i en positiv retning, hvor de hver for sig og i fællesskabet kan tage kritisk stilling og fremme deres ansvarlighed. Det overordnede formål Det Kriminalpræventive Råd beskriver formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen som følgende: "Stk.1. At eleven tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Stk.2. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk.3. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger." 3

4 KFI i Greve Kommune KFI har til formål at forebygge og nedbringe forekomsten af kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i kommunen. Projektet vil tage afsæt i følgende af KFI s principper: Vi løser så vidt muligt problemer lokalt og i normalsystemet. Vi løser opgaven i fællesskab. Vi inddrager altid forældrene, når deres børn har behov for hjælp, støtte eller kontrol. Vi har altid fokus på familiernes og børnenes ressourcer. I forlængelse af ovenstående mål har Greve Kommune i samarbejde med kommunens KFIlærere, pædagoger, Omega og Sundhedstjenesten udarbejdet nærværende læseplan, der skal gennemføres i alle kommunens klasser fra 3. klassetrin. Denne skal anskues som en læseplan, hvori der er præsenteret temaer og undervisningsmateriale, som har særlig fokus på forskellige kriminalitetsforebyggende indsatser. Endvidere er timeantal og inddragelse af gæstelærere præsenteret. Organisering KFI projektgruppe udarbejder undervisningsforløb for klasse. Skolelederne på den enkelte skole vil afsætte den planlagte tid for den enkelte årgang og sikre, at forløbene gennemføres i alle klasser. KFI lærerne på den enkelte skole vil koordinere den forebyggende undervisning internt på skolen og deltage i videreudviklingen gennem KFI netværkene Undervisningsforløbene vil blive varetaget af klasselærerne såvel som interne og eksterne formidlere i Greve kommune. Forældreinddragelse I Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik er det et mål, at børn og forældre hører sammen og børn, unge og deres forældre tilbydes en tidlig indsats for at mindske behovet for en mere indgribende indsats senere i opvæksten. For at lykkes med de forebyggende indsatser bør skolen indtænke forældreinddragelse, hvor klasselærerne - så vidt det er muligt - inddrager forældrene i temaforløbene. Det skal skoleledelsen gøre i starten af skoleåret 1. Forløb med Børnerådgivning (Børnetelefon) i 4. klasse. Foregår via booking link til Børns Vilkår, der er oplyst i materialet. 2. Forløb med børn og unges digitale liv i 5. klasse. Her skal I booke oplæg ved at kontakte Louise Krog på mailen eller telefon (hun ringer tilbage, hvis I lægger besked). 3. KFI-lærer aftaler tidspunkter med Gademedarbejder tilknyttet skolen for hvornår undervisningen skal foregå i hver 6.klasse. Mobil nr Forløb med Kriminalitet og konsekvens i 7. klasse. KFI lærer kontakter inden d. 1/9 KFI koordinator Mette Hvidemose på tlf eller for at booke Gademedarbejder og Ungerådgiver. 5. Forløb i 8. klasse. Kontakt Omega via oplysninger i læseplan. KFI dækker Omega s udgifter. 6. Leder af 10. klasse mødeindkalder KFI lærer og koordinator. 4

5 Undervisningsforløb Der er udarbejdet undervisningsforløb for hvert klassetrin. Temaerne på de forskellige årgange bygger videre på den viden, der er tilegnet året forinden. Temaerne er udvalgt for, hvad der i dag er vurderet, som relevant for den enkelte årgang. Her gives en samlet oversigt over temaerne på de forskellige klassetrin: "Identitet og handlekompetence" Identitet - grænser og ansvar Mobning, trivsel og konflikthåndtering Kriminalitet og konsekvens Børnetelefonen, Børns vilkår Rygning, alkohol og flertalsmisforståelser Info til Unge-dage Sociale medier, etik og moral Årscyklus: KFI lærer introducerer materiale for klasselærene på en årgang Projektgruppen revurderer materialet og sender nyt materiale ud til viceskolelederen, der videregiver det til KFI lærerne Klasselærerne planlægger, hvornår temaet skal genemføres og sikre sig, at aftaler er på plads. Temaforløbene gennemføres i alle klasser. Udgifter til eksterne undervisere afholdes af KFI 5

6 3. klasse Temaforløb for overgangen mellem skole/sfo og klub. Formål At vi sikrer at børnene har noget at tage sig til i deres fritid og vi ved at alle børn og forældre ved der er et alternativ til at gå hjem. Klubberne går i dialog med forældrene om betydningen for sociale fællesskaber med kompetent voksenkontakt. Varighed Klubberne har forskellige procedurer for, hvordan klubtilbud præsenteres for forældrene, børn, skole og sfo. Det kan derfor anbefales, at klasselærer kontakter den lokale klub for at få en plan for forløbet, men ellers er det klubberne, der kontakter skole eller sfo for at aftale et informationsmøde. Overordnet set sker følgende: Klubberne kontakter sfo eller skole i januar for at aftale møde med børn og forældre Klubberne inviterer børnene til at komme på besøg i klubben Nogle klubber sender breve ud til alle forældre med indbydelse til møde, mens andre deltager ved et allerede planlagt forældremøde på skolen. Nogle klubber vil også besøge klasserne på skolerne. Børnene inviteres efterfølgende til at besøge klubben. Nogle inviterer børnene til at komme i hverdagene efter skoletid, mens andre afholder åbent hus i weekenden. Når børnene starter i klub, vil der være et særligt indslusningsforløb, hvor børnene bl.a. bliver hentet i skolen i opstartsfasen. Trivsel og konflikthåndtering Formål Formålet med at lære eleverne om anerkendelse (Girafsprog) er, at forebygge konflikter og forhindre de konflikter der opstår, i at udvikle sig. Anerkendelse hjælper eleverne til at kunne udtrykke sig bedre, skabe forståelse for deres synspunkter og fungerer bedre i sociale sammenhænge. Formålet med temaforløbet er, at eleverne gennem anerkendende tilgang lærer: at lytte til egne behov, følelser og ønsker og give udryk for dem. at iagttage den andens behov, følelser og ønsker. at bevare dialogen ved at stille spørgsmål til den andens følelser, behov og ønsker. Eleven lærer at undgå: at angribe. at forsvare sig mod det den anden siger. at trække sig ud af samtalen, lukke den eller afvise den anden. 6

7 Varighed Forløbet kan finde sted henover et par temadage, eller i dansktimerne i løbet af en almindelig skoleuge. Oplæg Undervisningen foretages af klasselæren. Klasselæreren bliver klædt på til forløbet af KFI læreren Forforståelse (Girafsprog) Girafsprog er et redskab til at skabe bedre relationer mellem mennesker. Evnen til at kunne give udtryk for egne følelser og behov og forståelsen af andre menneskers følelser og behov er vigtig for, at kunne skabe ærlige og nære forhold. Ofte føler børn, at det bedste forsvar er et angreb, andre børn trækker sig i konflikter og finder sig i kritikken, hvilket kan have betydning for ens selvværd. Når man kommunikerer via Girafsprog lærer man at lytte til, hvad der bliver sagt og hvilke behov der ligge bag det talte. Gennem arbejdet med Girafsprog lærer eleverne, at kende til ord, der kan optrappe og nedtrappe en konflikt. Dette betyder, at eleverne får mulighed for at være i konflikter og komme ud af disse på en måde, hvorpå alle bliver vindere. Links Læs mere om Girafsprog på DCUM s hjemmeside: 7

8 4. klasse Børns rettigheder / Børnetelefonen, Børns vilkår Formål At give børnene viden om at børn har rettigheder At give børnene viden om, at de har ret til at blive hørt og hjulpet At give børnene viden om, at de har ret til hjælp, hvis de bliver udsat for svigt, vold og overgreb, og indblik i, hvad der sker, når de beder om hjælp At gøre BørneTelefonen og anden rådgivning til en aktiv mulighed for børnene, hvis de har brug for at tale med en voksen. At give børnene styrke til at søge hjælp, hvis deres rettigheder ikke bliver overholdt/_ eller hvis de ikke har det godt. Oplæg Oplægget formidles af Børns vilkår og tager afsæt i cases fra BørneTelefonen. De taler med børnene om deres rettigheder, med særligt fokus på retten til at blive lyttet til og retten til at blive passet på. De støtter børnene i, at de har ret til hjælp og giver dem handlemuligheder, når der er noget der er svært. Når oplægget er slut kender børnene til muligheden for at få anonym rådgivning også når man er barn. De taler både til de børn, der oplever omsorgssvigt og måske mangler mod til at søge hjælp og til de børn, der blot skal vide, at de altid har ret til at blive lyttet til af en voksen, når små og store ting fylder i hverdagen. I oplægget går de i dialog med børnene og inddrager øvelser, billeder og historier. Varighed Oplægget Børn har også ret om børns rettigheder og adgang til anonym rådgivning varer 1½ time. Klasselæreren booker via dette link Der afholdes meget gerne to oplæg på én dag, så hvis der er to 4. klasser, der kan få oplæg på samme dag, er det en god ide. Der holdes dog kun oplæg for én klasse ad gangen. Hvis der er problemer med booking, så kontakt gerne Louise Krog på tlf Brug af Sociale medier De sociale medier fylder mere og mere i børns liv. Derfor er det vigtigt, at komme i dialog så tidligt som muligt om brug af sociale medier. Online4ever tilbyder i samarbejde med Center for Digital pædagogik godt og anvendeligt materiale. Som lærer har du her mulighed for at sætte net- og mobiletik til debat i klassen på en anderledes måde. UV-materialet består af debatskabende videoer og en medfølgende lærervejledning, hvor du kan finde ideer til retning i debatten. Videoerne omfatter blandt andet en række forløb, der udspiller sig blandt unge med en forbindelse til digitale medier. Herudover finder du 6 korte Facebook-monologer, der på sjov og tankevækkende vis fremhæver problematikker fra det store sociale netværk. Derudover tilbyder Online4ever diverse forum og rådgivning til børn. Links: 8

9 5. klasse Sociale medier, etik og moral Formål I den digitale verden skaber og styrker børn og unge venskaber, men nogle gange gør de også det modsatte. Den digitale verden er en stor og betydningsfuld del af deres hverdag og sociale liv. Det er de voksne omkring børnene og de unge, der har ansvaret for, at de lærer at agere ansvarligt og beskytte sig selv i den digitale verden. Børnene skal lære, hvorledes de skal håndtere de mange udfordringer, de elektroniske medier byder på. Det tekniske har de styr på, men det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre, hvis de bliver truet, mobbet eller på andre måder krænket over nettet eller via en sms. Forforståelse I dag er mobilen og internettet vigtige sociale arenaer for børn og unge. Et barn eller en ung, der ikke har adgang dertil, kan derfor være udenfor nogle af de mest populære sociale fællesskaber. Det er derfor en god idé som forældre eller anden voksne, at: have viden om mobil og internet. vise interesse og involvere sig i børn og unges digitale liv. tale med børnene og de unge om deres brug af mobil og internet vise børnene, at det er ok søge hjælp hos en voksen om det, der sker i den digitale verden. Oplæg Klasselæreren kan hjælpe børn og unge til at færdes på Internettet på en sikker og fornuftig måde, så de undgår ubehagelige oplevelser. Tal med børnene om SMART- reglerne. Sæt grænsen Mød ikke en net-kontakt alene Anmeld og blokér Respektér andre Tal med en du stoler på Links og Litteratur:

10 Formidlere: Børns Vilkår Tema: Børn og unges digitale liv - for børn.. I den digitale verden skaber og styrker børn og unge venskaber, men nogle gange gør de også det modsatte. De går i dialog med børnene, taler med dem om hvad digital mobning og krænkelse er, og sammen finder de ud af, hvordan de kan bruge mobilen og agere på internettet på en god og konstruktiv måde. De tager afsæt i cases fra BørneTelefonen og starter en samtale, hvor børnene fortæller om deres gode og dårlige oplevelser med de nye medier. På den måde kan det også være et godt afsæt for børnene til, i fællesskab, at skabe en god mobil- og internetkultur i klassen Oplægget varer 90 minutter. Årgangens klasselærere finder en fælles dato for oplæg til klasserne og booker dato hos Børns Vilkår. Tank din sundhed op i 5. klasse. Formål Sundhedstjenesten tilbyder en nutidig, involverende og motiverende undersøgelses- og samtale form, som generelt retter sig mod de spørgsmål, eleverne i 5. klasse står overfor. Temaer Kost, motion, fysisk og psykisk udvikling, pubertet, identitet og trivsel. Tank din sundhed op består af 24 forskellige opstillinger, hvor eleverne tester deres egen sundhed og viden om sundhed. Varighed Tank din sundhed op tager ca. to lektioner. Der vil være to sundhedsplejersker tilstede, og de er ansvarlige for at tilrettelægge og gennemføre forløbet. Efterfølgende vil alle eleverne komme til en individuel samtale med sundhedsplejersken. Det er sundhedsplejersken der er ansvarlig for planlægning og udførelse af forløbet og dem, der kontakter klasselærerne. 10

11 6. klasse Rygning, alkohol og flertalsmisforståelser Formål Der tages udgangspunkt i Faghæfte 24: Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for rygning og alkohol". Varighed 2-4 t. pr. år på 6. klassetrin KFI-lærer aftaler tidspunkter med Gademedarbejder tilknyttet skolen for hvornår undervisningen skal foregå i hver 6.klasse. Undervisningen vil tildligst kunne finde sted efter Klasselærer skal være tilstede i klassen ved undervisningen. Forforståelse Baggrundsmateriale læses igennem: og og der henvises til forskelligt undervisningsmateriale Undervisningsforløb Klasselæreren samtaler med klassen om sociale overdrivelser i forbindelse med alkohol, rygning og stoffer, og der henvises til undervisningsmateriale på flg. links: k/sundhed/oevelse_om_flertalsmisforstaeelser.ashx Forældreinddragelse Det anbefales at der laves samarbejdsaftaler ved forældremødet, hvor rammer omkring bl.a. alkohol og rygning indgår. 11

12 7. klasse Kriminalitet og konsekvens Formål med temaforløbet Formålet med dette tema er at undervise eleverne i, hvad kriminalitet er, samt give en viden om de konsekvenser kriminalitet har. Varighed 2 lektioner - 7. årgang samlet Oplæg En gademedarbejder og en ungerådgiver kommer på besøg. KFI lærerne kontakter inden 1.september KFI koordinator ( med 2-3 datoforslag for oplægget i perioden fra uge 43 til uge 48 (begge incl.). Forforståelse Begreber som kriminel lavalder, betinget og ubetinget dom, sigtelse, straf, afsoning drøftes i fællesskab i klassen. Undervisningsforløb Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete, beskrevne dilemmaer, som berører emner, der har relevans for elever i 7. klasse. Der skal drøftes gråzoner, hvor man f.eks. kan tro at man ikke er en del af noget kriminelt, men alligevel er det, hvornår er en vare købt for billigt? Hvad er rigtigt i forhold til, hvad der er dit og mit? Grænsen mellem et tyveri og et røveri? Hvad er en trussel og er man med når man ser på? Der skal også drøftes, hvad der sker, når en ung under 15 og en ung der er fyldt 15, bliver taget i at have lavet noget kriminelt hvilke konsekvenser har det straffeattest, domme, sociale myndigheder, etc. Endelig skal fokus også rettes på, hvad du gør, når du er vidende om, at en kammerat laver kriminalitet, når du selv inviteres med til at begå kriminalitet - er man en tøsedreng, hvis man siger man ikke vil være med, hvad er sejt at gøre, hvem kan man gå til og tale med og få hjælp af. Forældreinddragelse Informationsbrev om temaforløb sendes ud af KFI koordinator til KFI læreren, som lægger det på forældreintra dels information om konkret viden, som eleverne har fået og dels information om de dilemmaer, eleverne bliver sat til at debattere. 12

13 Derudover bør klasselærer følge op på temaforløb i 6. klasse med forældrene: Sundhedsplejen udleverer pjece til klasselærerne om, at forældrene udarbejder en alkoholpolitik i den enkelte klasse. Inden forældremødet i 7. kl. sendes links ud til forældrene fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan de kan håndtere alkohol, tobak og stoffer som forældre til en 7. klasse elev Emnet tages op på et forældremøde i 7. klasse. Links Det kriminalpræventive råds hjemmeside, der har viden og undervisningsmaterialer bl.a. vedr. hæleri, sikker chat, m.m. Rapport om kriminalitetsudviklingen i Danmark og i de enkelte kommuner: gsrapporter/2013/unge-% pdf Rapport tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, beskriver de risikofaktorer og de beskyttende faktorer: KFIs hjemmeside: 13

14 8. klasse Rusmidler (fokuspunkt hash) og flertalsmisforståelser Formål Give unge og forældre en faktuel viden og indsigt i rusmidlers påvirkningen af krop, sind, sjæl og familie, samt kognitive evner. Give elever et fundament for at kunne sige til og fra og blive bedre til at tage ansvar for sig selv og andre. Give mulighed for en god og åben dialog mellem forældre og unge omkring rusmidler. Få kendskab til Omega og viden om den hjælp, man kan få i kommunen. Varighed. Oplæg i begyndelsen af 8.klasser 1-2 lektioner en klasse ag gangen, samt: Det anbefales, at klasselærerne vælger at benytte Dialogmøder i 8. klasser á 2 timers varighed max 2 klasser pr. gang. Omega afholder dialogmøder mellem unge og forældre på skolen. Læreren deltager før og efter mødet og må regne med at skulle afsætte tre timer til dette. Ellers Tilbydes der også oplæg til forældremøder gerne som punkt i sædvanlige møder a 1 times varighed. (klasselærer følger selv op omkring indgåelse af aftaler med Omega. Klasselæreren deltager og følger op. KFI - læreren indkalder årgangens lærere i 8. klasse til et møde sammen med Omega. Omega informerer om, hvad man kan gøre, hvis der er misbrug i hjemmet blandt forældre eller søskende. Det vil være skoleledelsen der indkalder til mødet og sikre sig, at mødet gennemføres med Omega. Oplæg Omegas medarbejdere. Den enkelte klasselærer henvender sig direkte til Omega og aftaler tidspunktet for besøget. Omega: eller Mobil: / Forforståelse Den almene opfattelse i Danmark er, at indtagelse af hash ikke er så skadelig, som det rent videnskabelig er bevist. Da unge ikke kan tænke i konsekvenser i forhold til ovenstående, før deres hjerner er færdigudviklede i ca. 24 års alderen, spiller forældre og andre voksnes holdninger en væsentlig rolle for de unges valg i teenage årene. Sundhedseksperimentarium i 8. klasse Sundhedsplejen tilbyder temaforløb om Sundhedseksperimentariet. Der er en involverende og motiverende undersøgelses- og samtaleform, som generelt retter sig mod de problemer, de unge har eller kommer til at stå over for. 14

15 Temaer Alkohol, rygning, fysisk og psykisk udvikling, seksuel sundhed, kost, motion, identitet og trivsel. Sundhedseksperimentariet består at 28 forskellige opstillinger, hvor eleverne tester deres egen sundhed og viden. Varighed Sundhedseksperimentariet tager ca. to lektioner. Der vil være to sundhedsplejersker til stede, og de er ansvarlige for, at tilrettelæge og afholde forløbet. Efterfølgende vil alle eleverne komme til en individuel samtale med sundhedsplejersken. Eleven besvarer et anonymt spørgeskema om trivsel og vaner. Det er sundhedsplejersken, der er ansvarlig for planlægning og udførelse af forløbet og hende, der kontakter klasselærerne. 15

16 9. klasse Identitet, - Grænser og ansvar. Formål Det overordnede mål med undervisningsforløbet er dels at give eleverne anledning til i fællesskab(et) at diskutere, hvordan man kan sætte grænser for sig selv og andre, dels hvordan man i fællesskab kan løse konflikter uden vold og hærværk, så dét at løse konflikter, man er en del af eller tilskuer til, bliver alles medansvar. Forløbet har derfor også som mål, at udvikle bevidsthed hos den enkelte elev om, at han/hun kan være med til at man kan gøre en forskel ved at tage et medansvar for det, man ser eller deltager i. Forforståelse Det Kriminalpræventive Råd opfordrer skoler til at etablere et undervisningsforløb med fokus på grænser og ansvar. Temaet tager udgangspunkt i situationer, hvor unge handler ansvarsløst og kriminelt, og hvor andre kunne have grebet ind. Det er individuelt, hvor den enkelte har sine grænser men den ultimative grænse er, når loven brydes. Det er væsentligt, at både unge og voksne tager et medansvar og griber ind, før grænserne overskrides. Undervisningsforløb Et tværfagligt eller fagligt undervisningsforløb planlagt af lærerne med en varierende tidshorisont/tidsforbug. Som et egentligt problemorienteret og tværfagligt tema, hvor eleverne arbejder selvstændigt i en afgrænset periode i flere eller alle skolens fag. Perioden bestemmes af skolens lærere. Det foreslås, at elevernes selvstændige arbejdsperiode sættes i gang af læreroplæg og/eller elevoplæg med forskellige indgange til temaet i udvalgte fag, f.eks. i: Dansk (f.eks. oplæg, tekstlæsning og eksemplariske avisartikler og diskussion i grupper eller i klassen.) Matematik (f.eks. fokus på statistisk materiale vedr. vold og kriminalitetsudviklingen i DK) Samfundsfag (f.eks. kriminalitet som fænomen med fokus på vold og overgreb og ansvar i samfundet) Historie ( Kriminalitet og ansvar set i en historisk sammenhæng) Oplæg : Lærerne i klassen. Links: Udførlige litteraturliste og spørgsmål som kan danne grundlag for projektarbejde og plenumdiskussioner findes på hjemmesiden. 16

17 10. klasse Info til unge-dage Formål: Det overordnede mål med undervisningsforløbet er dels at give eleverne anledning til i fællesskab(et) at diskutere forskellige emner af relevans for unge i Greve. Derudover skal de forskellige workshops fungere som en oplysning til kommende unge borgere i Greve kommune Forløbet har derfor også som mål, at udvikle bevidsthed hos den enkelte elev om, at han/hun kan være med til, at man kan gøre en forskel ved at tage ansvar for ens eget liv. Varighed: To dage á ca. 4 timers varighed Undervisningsforløb Forløbet tilrettelægges som seks forskellige workshops hvor eleverne i grupper af ca. 20 stk., informeres om - og arbejder med forskellige emner som er relevante for unge i Greve. Emnerne planlægges ved skoleårets start og forløbet afvikles i løbet af januar/februar. Som relevante workshops kan fx nævnes: Sex og Sundhed (oplægsholder Katja fra Ungdomsskolen) Rygning og Sundhed (10.kl. sundhedsvejleder, Christian Antonsen) Rusmidler og misbrug (oplægsholder fra Omega) Identitet (egen KFI-lærer) Hvem kan jeg kontakte i kommunen? (oplæg fra Familerådgiver/Gadeteammedarbejder/Socialrådgiver/Jobcenter etc.) Brug af sociale medier (oplæg fra Børns Vilkår) Oplæg : Kombination af egne lærere og udfrakommende oplægsholder. Forløb planlægges i samarbejde mellem skoleleder, KFI lærer og koordinator. 17

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

2 årigt projekt for at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn

2 årigt projekt for at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn 2 årigt projekt for at sætte fokus på forebyggelse af vold mod børn Københavns kommune har fået udarbejdet rapporten: Børns oplevelser af vold i hjemmet i Københavns kommune. Rapporten viser nogle skræmmende

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen Udarbejdet (dato): Februar 2013 Hvad forstår vi ved trivsel? Det vi forstår ved trivsel er, at eleven føler sig set, hørt, anerkendt og

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Alle elever inviteres elektronisk via forældreintranettet af den sundhedsplejerske der er tilknyttet skolen. Klassetrin Sundhedsfaglig fokus Bh. Kl. Motorisk

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

cyberhus Online rådgivning for børn og unge

cyberhus Online rådgivning for børn og unge cyberhus Online rådgivning for børn og unge Denne folder fortæller om hvordan Cyberhus rådgiver børn og unge via nye medier. Erfaringer opbygget gennem 6 år som en ikke-kommerciel online rådgivning for

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Gasværksvejens Skole & Gasværkstedet Gasværksvej 22 1656 København V 33 88 10 10 mail@gas.kk.dk www.gas.kk.dk

Gasværksvejens Skole & Gasværkstedet Gasværksvej 22 1656 København V 33 88 10 10 mail@gas.kk.dk www.gas.kk.dk Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2013/2014 Inden undersøgelsens start har alle klasser drøftet begrebet undervisningsmiljø med deres kontaktlærere, og ledelsen har særligt drøftet begrebet med de

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

It- og mediepolitik på Fritidscentret Atlantic

It- og mediepolitik på Fritidscentret Atlantic It- og mediepolitik på Fritidscentret Atlantic Formål: Formålet med Atlantics it- og mediepolitik er at tydeliggøre og at anskueliggøre, hvilke overvejelser vi har gjort os i relation til de it-værktøjer

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Juni 2012. Vejledende retningslinjer for eksterne elevfester med alkohol

Juni 2012. Vejledende retningslinjer for eksterne elevfester med alkohol Juni 2012 Vejledende retningslinjer for eksterne elevfester med alkohol Indhold Alkohol, tobak, stoffer Fakta om problemet... 3 Har efterskolerne en udfordring?... 3 Hvad siger loven... 3 Elevfester med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven)

Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven) Stavnsholtskolens trivselspolitik ( Skolens Værdiregelsæt, jf. Folkeskoleloven) Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Sjette netværksmøde i: Sammen om de unge implementering af ungepakken Onsdag d. 26. oktober 2011 Munkebjerg Hotel, Vejle Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Jens Christian

Læs mere

Unge under 16 må ikke købe øl og vin det gælder altså 8. klasse og de fleste 9. klasses elever

Unge under 16 må ikke købe øl og vin det gælder altså 8. klasse og de fleste 9. klasses elever Alkohol, tobak, stoffer Fakta om problemet Unge, der starter tidligt med at drikke, har relativt flere konflikter med venner og forældre, involveres i flere slagsmål, kommer ud for uønsket og usikker sex

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mobbepolitik Der skal være plads til alle

Mobbepolitik Der skal være plads til alle 2010 Mobbepolitik Der skal være plads til alle Furesø Privatskole Frederiksværksgade 150, 3400 Hillerød 18-08-2010 Indholdsfortegnelse...3 Forord 5 Hvad er mobning..7 Forebyggende indsats mod mobning..8

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 Indholdsfortegnelse En sund skole. side 3 Sund krop... side 5 Sund kost... side 7 Daglig motion side 7 Sund medarbejder.. side 9 Økonomi side 10 2 EN SUND SKOLE Hvorfor et

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere