Forretningsmodel for konceptet: Skan og find det usete

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsmodel for konceptet: Skan og find det usete"

Transkript

1 Forretningsmodel for konceptet: Skan og find det usete Forretningsmodel-forslaget er baseret på modellen Business Model Canvas, og der refereres i teksten til projektets personas og brugertyper af mobilt internet uden yderligere specificering. - Business Model Canvas A4 oversigt ses i bilag. - Forretningsmodel-forslaget tager udgangspunkt i det nederst beskrevne valgte perspektiv. Business Model Canvas: Skan og find det usete Infrastruktur Nøgleaktiviteter Nøgleressourcer Nøglepartnere Tilbud Værditilbud Tilbuddet generelt: Specifikke produkter/services Kunder Kundesegmenter Kanaler Kunderelation Økonomi Omkostningsstruktur Indtjeningskilder Omverdensforståelse Fravalgt perspektiv Valgt perspektiv Alternative perspektiver Business Model Canvas: Skan og find det usete Infrastruktur Nøgleaktiviteter Det er afgørende for tilbuddet, at: 1. Sikre, at de nødvendige data og api'er er til rådighed i bibliotekssystem, brønd, eksterne kilder. 2. Der udvikles et modul/service, der udfra en lokal OPAC-søgning kan genere QR-kode til etiket/print/ikon, samt genere de nødvendige opslag, som app'en skal bruge til sine visninger. 3. Der udvikles en brugervenlig app med skanningsfunktion. 4. Der udvikles et idé- og servicekatalog, hvor bibliotekernes funktionsansvarlige kan finde dækkende dokumentation. Nøgleressourcer Der skal sikres: 1. Penge til udvikling og opstart (se nøgleaktiviteter). 2. Udviklingsteam med ekspertise i såvel katalogdata, design af fysiske biblioteksrum, sociale OPACs, samt PR og marketing. 3. Ressourcebiblioteker, der kan tilbyde konsulenttimer til biblioteker, der skal i gang med tilbuddet eller som ønsker at udlicitere etablering af tilbuddet lokalt.

2 Nøglepartnere DDB Da konceptet indeholder, at en bruger i et lokalt biblioteksrum kan kobles direkte til bibliotekernes fælles digitale services via en skanning af et lokalt fastformsdokument, så er processen Danmarks Digitale Bibliotek en vigtig nøglepartner. Den koordinerende udviklingsproces ligger derfor naturligt forankret i DDB-regi. DBC I princippet er der tale om et OPAC-opslag, og konceptets service- og udviklings-potentiale er afhængig af katalog-, beholdnings-, bruger- og brugerskabte data, herunder API-adgang for mobile-webservices. DBC er med sin brøndteknologi en naturlig nøglepartner i forhold til berigede opac-data, herunder samspil med eksterne datakilder, udvikling af nye standardvisninger, og webservice-adgang. Tilbud Værditilbud Tilbuddet generelt: De fleste brugere bruger det fysiske rum helt eller delvist i deres søgning efter materialer. Tilbuddet understøtter brugen af det fysiske biblioteksrum i relation til udforske og orientere sig i vores samling. Tilbuddet synliggør bibliotekets materialer om et emne, af en forfatter, i en genre, for relaterede emner/facetter etc. - uanset materialernes beholdnings-status og opstilling/placering. Synliggørelsen sker via QR-kode genererede OPAC- / xbase-opslag på tydeligt markerede steder i det fysiske biblioteksrum (fx hylder/udstillinger/plakater/etc.), som brugeren nemt kan finde eller finder tilfældigt ved at bevæge sig rundt i biblioteksrummet. De klassiske OPAC-funktioner overføres til scanning af de fund brugerne gør via hyldegræsning / x-græsning i det fysiske biblioteksrum. Dermed nedsættes kendte barrierer for biblioteksbenyttelse, som fx manglende viden om DK5 og OPAC-søgning. Brugerne gjort opmærksomme på den store mængde materiale biblioteket rent faktisk har indenfor et emne eller genre, men som ikke er umiddelbart synlig der, hvor brugeren forventer at finde materialet. Fremfinding af materialer i basen kobles med den tilsvarende fysiske placering af materialet i biblioteket. Tidligere har de usynlige materialer kun været tilgængelige ved søgning på hjemmesiden eller spørge personalet. Men man kan ikke søge efter noget eller spørge efter noget, hvis man ikke ved, at det findes. "Usynligt materiale", som med tilbuddet synliggøres, er fx: 1. Udlånte materialer (ofte nye / spændende / relevante) 2. Digitale materialer f.eks. ebøger (ofte relevante) 3. Materialer som står i lukket magasin eller depot (kan være relevante). 4. Materialer som står i udlånet men opstillet efter en anden logik f.eks. stort format. 5. Materialer som står i beslægtede opstillinger. Specifikke produkter/services Eksempler på specifikke produkter / services er: QR-kode mærket dummy-materiale

3 1. Dummy materiale på hylden. For de nyeste altid udlånte materialer laves der en fysisk dummy materiale som står på hylden. Dummy materialet indeholder forside og anden beskrivelse af materialet. Derudover indeholder materialet en QR kode som fører hen til en evt. digtal udgave af materialet og en QR kode som gennemfører en reservering af materialet. 2. Dummy materiale på plakat En QR-kode plakat med forsiderne af materialer som vi har en digital udgave af. Fx en plakat med top 100 film på Filmstriben ved siden af filmene i det fysiske bibliotek. Til hvert materiale er der knyttet en QR kode som tager en hen til filmen. Det fungerer i praksis som en slags virtuel hylde og kan placeres både i og udenfor biblioteket. App til scanning af QR-koder 1. QR-kode hylder, opstillinger, udstillinger etc. Skanning med app'en kalder informationer frem om de usynlige materialer som ville/kunne stå hylden jævnført de forskellige typer at usynligt materiale som er listet i den generelle beskrivelse af tilbuddet. App viser følgende informationer: a. Liste over udlånte materialer som ville stå på den hylde hvis de var hjemme. Evt. rankeret efter ratings, anmeldelser, udlånstal eller lignende. b. Liste over materialer som kunne stå på den her hylde og er hjemme men befinder sig et andet sted, bogvogn, magasiner anden opstilling. c. Liste over digitale materialer som ville stå på den her hylde hvis de var fysiske materialer. F.eks. ebogs udgaven af Hundehoved vises hvor Hundehoved står fysisk i biblioteket. d. Kort over biblioteket som viser alternative placeringer af samme slags materialer i forhold til hvor man står, stort format, depot osv. F.eks ville skanning af QR-koden for astronomi hylden vise på et kort over biblioteket andre hylder med astronomi materialer i stort format, astronomi bøger i børneafdeling, astronomi bøger i åbent depot, astronomi film. e. Kort over biblioteket som viser hylder med emnemæssigt relaterede materialer. F.eks ved hylden for bøger om England vises hylden for engelsk historie og engelsk politik. f. Som en bonus feature så kan brugere abonnere på nyheder på en bestemt hylde. F.eks havebøger så kan brugeren få besked om nye havebøger. Kunder Kundesegmenter Tilbuddets centrale element (QR-koderne) er synlige i biblioteksrummet, og kræver derfor brugere som bevæger sig rundt i biblioteksrummet og som kan forventes at kunne have/bruge smartphone: Tilbuddet kræver at brugerne har og kan / vil bruge smartphone til at skanne og udforske. Der er tale om en stor og voksende målgruppe, som strækker sig over flere personas og brugertyper af mobil internet. Oplagte segmenter og brugertyper omfatter som minimum: Mulige personas: Lene - "Drive-in brugeren" Flemming - "biblioteksentusiasten" Sherin - "arbejdsbien" Kristine - "opdrageren" Mulige brugertyper af mobilt internet: Type C Den rationelle bruger Type D Hverdagsbrugeren Type E Den rastløse bruger

4 De forskellige lister / visninger i app'en vil appellere til forskellige målgrupper. En liste over udlånte materialer vil fx appellere til brugere som regelmæssigt besøger biblioteket og opholder sig i det i stykke tid. De vil gerne reservere det og få materialet en anden gang. Det vil være en som Flemming men også Sherin, Gudrun og Kristine. Til gengæld vil de andre funktioner som hjælper til med at finde materialet her og nu enten digitalt eller gemt i magasiner og lignende appellere til brugere som har specifikke behov her og nu, f.eks. skoleelever som skal lave opgave. Kanaler Kanaler er primært QR-koder i det fysiske biblioteksrum 1. QR-koder på hylder, opstillinger, udstillinger, etc. 2. QR-koder på dummy-eksemplarer på hylder, i udstillinger o.lign. 3. QR-koder på dummy-visualisering på plakater, foldere o.lign. Brugernes smartphones og tablets er de primære bærbare enheder til benyttelse af tilbuddet, men opstillede eller udlåns-enheder (fx tablets) er mulig. Til udbredelse af kendskab til tilbuddet kan bruges bibliotekernes normale markedsføringskanaler. Bibliotekspersonalet kan aktivt udbrede kendskab til tilbuddet ved med deres egne mobile enheder at bruge QR-koderne i deres brugerbetjening. Kunderelation Tilbuddet giver nye relationsmuligheder til biblioteksbrugerne, da skanningen giver mulighed for at designe kontekstuelle grænseflader, der kan anvise brugerne supplerende måder, som biblioteket / personalet kan hjælpe brugeren på - eller måder hvorpå brugeren kan berige bibliotekets samling på. Self service Græsserne og de aktivt hyldesøgende får mere inspiration, samt bliver mere effektive og selvhjulpne. Personlig assistance App'en kan formidle hjælp fra fagreferenter og andre ressource-personaler for forskellige emneområder, opstillinger, etc. Automatiseret service App'en kan sørge for personaliseret nyhedsinformation og forslag til relaterede emner på basis af søge-, aktivitets-, lokationsprofil. Fællesskaber App'en kan vise brugere med lignende søgeprofiler og facilitere eventuel kontakt til brugere og netværk. Økonomi Omkostningsstruktur Tilbuddet kan startes op på meget simpelt niveau og løbende udbygges. Værdi-dreven erhvervsstruktur Målet er tilbyde en udvidet OPAC-service, så flere borgere finder det de søger ved græsning på bibliotek / andre steder, uanset beholdsningsstatus og opstilling - herunder også relateret materiale. Stordriftsfordele Fx fælles app-udvikling (herunder krav til fx nye metadata, app-visninger, etc.), fælles udvikling af modul/service der udfra en lokal OPAC- / brønd-søgning kan genere QR-koder til print på forskellige standardmedier (klæbe-etiketter, ikoner til plakatfremstilling etc.).

5 Omkostningsfordeling primært variable omkostninger Primært variable omkostninger afhængig af udviklings-ambitioner og benyttelsesgrad. Afledte variable omkostninger, da større materiale-synlighed sandsynligvis vil medføre større udlån. Indtjeningskilder Indtjening skal i en værdi-dreven omkostningsstruktur måles på den værdi, som tilbuddet samlet tilfører bibliotekerne. Større og mere relevant udlån. Al erfaring viser at når materialer bliver synlige så bliver de lånt mere ud. Markedsføring af digitale materialer via kobling mellem fastformsdokumentsøgning og digitale dokumenter. Brugerne bliver mere selvhjulpne og får flere succesoplevelser - da kvalificerede søgninger kan foretages mange steder i biblioteksrummet uden personalehjælp. Brugerne bliver opmærksomme på materialer de ellers aldrig ville have opdaget og får derfor en bedre oplevelse ud af biblioteksbesøget og et mere positivt syn på biblioteket. Omverdensforståelse Fravalgt perspektiv I et andet almindeligt perspektiv indeholder forretningsmodellerne salg af tilbuddet til et 'multi-sidet marked'. I dette perspektiv indgår kundesegmentet 'deltagende biblioteker' i forretningsmoden, ofte som en nødvendigt 'køber' af tilbuddet, for at tilbuddet kan tilbydes til borgere på lokalt niveau. Konsortie-ejede tilbud som fx BibZoom og Netlydbog er eksempler på såkaldt 'fælles bibliotekstilbud', hvor deltagende biblioteker må betragtes som et nødvendigt kundesegment for at kunne tilbyde servicen til andre kundesegmenter (borgere). Perspektivet er fravalgt. Valgt perspektiv Forretningsmodellen tager udgangspunkt i et samarbejdende folkebiblioteksvæsen som produktejer af konceptet i en overgangsperiode, hvor der er fokus på fælles løsninger der kan omstille folkebiblioteksvæsenet til en lettere overgang til Danmarks Digitale Bibliotek som primær organisation for folkebibliotekernes ledelse og opgaveløsning. Folkebibliotekerne ses altså en del af organisationen og ikke som partnere - dette er valgt, fordi det vurderes at der er et reelt ønske i DDB-tankegangen om, at folkebibliotekerne skal tilbyde borgerne samme samme generelle services uanset hvor man bor. Konceptet 'Skan og find det usete' vurderes at være en sådan generel service, da den er en naturlig teknologi-tilpasning af den hos alle biblioteker værende OPAC-funktion. Mobilers GPS- og QR skannings-funktion, og generel GIS-teknologi, er i dag ikke længere ny teknologi, men noget som blot naturligt har udvidet mulighederne for at søge i OPAC'en på personaliseret og kontekstuel vis. Alternative perspektiver 1. En forenings-organisation som tilbudsejer vil være i overenstemmelse med det valgte perspektiv bortset fra, a. at foreningsperspektivet indeholder en risiko for, at tilbuddet ikke tilbydes i alle kommuner, b. at deltagende biblioteker i så fald skal indtænkes som afhængigt kundesegment (multi-sidet marked). 2. Et kommunalt biblioteksvæsen som tilbudsejer er ukompliceret, men vil være dyrere og ude af trit med de udtrykte ønsker om en effektiv offentlig sektor, udviklingsprocessen DDB, etc.

6 Scan - og find det usete Partnernetværk DDB - Konceptet indebærer, at en bruger i et lokalt biblioteksrum kobles direkte til bibliotekernes digitale services via en skanning af et lokalt fastformsdokument. Den koordinerende udviklingsproces ligger derfor naturligt forankret i DDB-regi. DBC - Tilbuddets service- og udviklings-potentiale er afhængig af katalogdata, bruger- og brugerskabte data, herunder API-adgang for mobile-webservices. DBC er med brøndteknologi en naturlig nøglepartner i forhold til berigede opacdata, herunder samspil med eksterne datakilder, udvikling af nye standardvisninger, og webserviceadgang. Nøgleprocesser - Sikre data og api'er er til rådighed i bibliotekssystem, brønd, eksterne kilder. - Udvikle QR modul/service, (QR kode til etiket/print/ikon,) skal give adgang til nødvendige opslag/data til app'en. - Udvikle brugervenlig app med skanning- / listefunktion. - Dokumentation / support. Nøgleressourcer Der skal sikres: - Penge til udvikling og opstart (se nøgleaktiviteter). - Udviklingsteam med ekspertise i : -- katalogdata, -- design af biblioteksrum, -- sociale OPACs, -- PR og marketing. - Ressourcebiblioteker, der kan tilbyde konsulenttimer til andre biblioteker. Værditilbud Gør brugen af det fysiske biblioteksrum i relation til udforske og orientere sig i samlingen nemmere og bedre. Synliggør bibliotekets materialer uanset materialernes beholdningsstatus og opstilling/placering. Gør det nemt at søge mange steder i biblioteksrummet via QR-kode genererede OPAC- / xbase-opslag. Barrierer for biblioteksbenyttelse mindskes, fx manglende viden om DK5 og OPAC-søgning. Tilbuddet gør biblioteksrummet til én stor 3D-OPAC, hvor brugerne kan bevæge sig rundt og udforske OPAC-poster og eksemplarer. Kunderelation - Self service: Hyldesøgende får inspiration, samt bliver mere effektive og selvhjulpne. - Personlig assistance: App'en kan formidle hjælp fra fagreferenter o.lign. - Automatiseret service: Fx personaliseret nyheds- og relaterede søgeforslag. - Fællesskaber: Vise lignende søgeprofiler / netværk. Kanaler Primært QR-koder i biblioteksrum - QR-koder på hylder, opstillinger, udstillinger, etc. - QR-koder på dummyeksemplarer på hylder m.m. - QR-koder på dummyvisualisering på plakater m.m. Smartphones og tablets. Normal markedsføring. Eksemplarisk betjening. Kundesegmenter Brugere som bevæger sig rundt i biblioteksrummet og har / kan bruge smartphone: Mulige personas: - Lene - "Drive-in brugeren" - Flemming - "biblioteksentusiasten" - Sherin - "arbejdsbien" - Kristine - "opdrageren" Mulige brugertyper af mobilt internet: Type C Den rationelle bruger Type D Hverdagsbrugeren Type E Den rastløse bruger De forskellige lister / visninger i app'en vil appellere til forskellige målgrupper. Omkostningsstruktur Indtjeningskilder (værdi-dreven) Værdi-dreven erhvervsstruktur (udvidet OPAC-service) Stordriftsfordele ved fælles udvikling Omkostningsfordeling primært variable omkostninger o Størrelse afhængig af udviklings-ambitioner og benyttelsesgrad. Mere synlige materialer Større og mere relevant udlån. Bedre markedsføring af digitale materialer. Brugerne bliver mere selvhjulpne. Brugerne får bedre oplevelse.

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

2 cases med anvendelse af RFID.

2 cases med anvendelse af RFID. 1 2 cases med anvendelse af RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ

DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ LÆR LÆR DINE DINE GÆSTER AT AT KENDE KENDE SAMARBEJDE GIVER VÆRDI BRUG BRUG FACEBOOK TIL AT GIVE TIL AT GIVE GÆSTERNE VÆRDI HVAD KAN VI VI TILBYDE DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ DIGITALT! DIGITALT! DU ER OGSÅ

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

KONCEPTMANUAL BIBLIOTEKAREN UD AF BIBLIOTEKET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et anderledes møde mellem bibliotekar og bruger

KONCEPTMANUAL BIBLIOTEKAREN UD AF BIBLIOTEKET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et anderledes møde mellem bibliotekar og bruger KONCEPTMANUAL BIBLIOTEKAREN UD AF BIBLIOTEKET Et anderledes møde mellem bibliotekar og bruger PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK INTRO Denne konceptmanual handler om metoder til at flytte bibliotekaren ud af biblioteket.

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere