Personas: Målgrupper Eksisterende brugere "Opdrageren"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personas: Målgrupper Eksisterende brugere "Opdrageren""

Transkript

1 Beskrivelse af de personas vi anvender i projektet: Formidling på mobile platforme. Personas stammer fra projektet Digital Trendspotting oger kombineret med en mobil brugertype. Personas: Målgrupper Eksisterende brugere De eksisterende brugere er interessante af flere årsager: De kan fortælle os, hvad det er bibliotekerne gør godt idag, og hvilke behov bibliotekerne opfylder. Samtidig kan de også pege på hvilke behov biblioteket ikke opfylder. Kigger man på tilfredshedsundersøgelser, vil man se, at de eksisterende brugere er meget tilfredse med den service og de muligheder bibliotekerne tilbyder. Deres specifikke behov bliver altså opfyldt. Derfor kan det også være svært at spørge de eksisterende brugere direkte hvad biblioteket skal i fremtiden for det passer jo godt til dem, som det er. Hvis man spørger vil de grundlæggende svare mere af det samme. (Eksempelvis flere og bedre bøger, længere åbningstider, osv.) Det skal ikke forveksles med, at man ikke kan udarbejde nye services til disse målgrupper, for det kan man i høj grad. Statistikken over brugernes adfærd i dag viser at:»» 40-60% er under 10 min på biblioteket (afhentning/aflevering af materiale)»» 10% kommer for at læse aviser & tidsskrifter»» 14% er pc brugere og er der gennemsnitligt 1 time»» 4 ud af 5 voksne kommer alene»» hvert 2. barn kommer alene (<14) Brugerne er i høj grad selvhjulpne. De henvender sig sjældnere til bibliotekarerne for at få hjælp til at udvælge materialer. Ofte drejer spørgsmålene sig om hvor specifikke materialer er placeret. Grunden til at de er glade for selvbetjening kan forklares med, at det er hurtigt, da man er uafhængig af andre, men også at der er mange som synes det er spændende at finde frem til materialet. Brugerne er generelt også glade for de hjemmesidebaserede services, som f.eks. genlån og reservering af materialer, samt at man kan se om specifikt materiale er på hylden, inden man bevæger sig ned på biblioteket. "Opdrageren" Benytter bibliotekernes tilbud i form af aktiviteter henvendt til børn, og låner af poser fyldt med børnebøger og musik. Behovet er at skabe oplevelser mellem barn/ voksen, gennem historier og underholdende læring/ udvikling - som et led i at skabe en god ramme for børnene. Hvad er det Opdrageren efterspørger? Har behov for at vælge de rigtige materialer for at givebørnene de gode oplevelser. De har et stort behov for en god søgning der giver overblik, men samtidig vil de gerne græsse og opdage nye områder og hele tiden blive inspireret. Behov for strukturering og søgning i både materialer og arrangementer. Persona Kristine som er et eksempel på denne brugergruppe.

2 "Arbejdsbien" Benytter det fysiske bibliotek som en arbejdsplads, for en kortere eller længere periode, hvor der er fokus på et specifikt emne, f.eks. studie, hobby eller arbejdsrelaterede projekter. Arbejdsbien anvender sjældent bibliotekets medarbejdere til at skaffe viden, tværtimod vil de gerne arbejde selv. De mener deres emne er så komplekst, at biblioteket ikke kan hjælpe dem, derfor vil de gerne arbejde isoleret. Behovet er arbejdsstationen, fri for distraherende elementer og med adgang til de redskaber/viden der skal bruges til deres opgaveløsning. Hvad er det Arbejdsbien efterspørger? Der søges efter en specifik viden om det ønskede område. Har brug for at det er dybdegående materiale om specifik viden. De efterspørger en guide til udvidet videnssøgning, evt. hvor de selv bliver en del af det. Måske en form for netværk med deling af kompleks viden? Persona Sherin som er et eksempel på denne brugergruppe. "Videnssøgeren" Benytter biblioteket til at søge ny viden og hente inspiration. Ofte ved de hvilket emne de går efter, og det er her de vil have deres viden udbygget. Det er ofte faglitteratur der søges efter, men det kan dog også være skønlitterære områder. Behovet er at udbygge sin viden, udvide interesseområder eller finde helt nye. Benyttes ofte i forbindelse med skole/studie, men kan også være eget interesseområde. Videnssøgeren er nysgerrig og søger relevant viden indenfor det pågældende område. Bruger biblioteket til inspiration og for at afdække området, evt. forud for køb af bog. Bibliotekets hjemmeside, søgemaskine samt reservationer bruges flittigt. Der hentes også inspiration på nettet, i kildelister og evt. hos bibliotekets personale. Hvad er det Videnssøgeren efterspørger? Søger hele tiden efter ny viden, og bygger videre påden eksisterende. Der er behov for at kunne søge inspiration, græsse og afdække interesse områder. Samtidig er der også behov for hjælp til løsning af alternative behov, f.eks. hvis hun ikke er helt klar over hvilket materiele der skal vælges, men vil gerne lære noget om asiatisk madkunst, hvordan afdækkes området bedst? Persona Gudrun som er et eksempel på denne brugergruppe. "Biblioteksentusiasten" Har stort kendskab til biblioteket, og benytter mange af de tilbud, som bibliotekerne udbyder. Vil gerne have hjælp til informationssøgning og inputs til nyt materiale. Brugeren benytter ofte biblioteket og er meget åben og positivt overfor biblioteket. Behovet er at få et overblik over den viden der findes - så man ikke går glip af noget, en form for videnoptimering. Formålet kan både være specifikt eller underholdningsorienteret. Hvad er det Biblioteksentusiasten efterspørger? Der er et behov for hele tiden at blive inspireret og hele tiden at være opdateret. En stor del af de behov denne gruppe har er opfyldt allerede, men de er meget åbne for nye tiltag og vil helt sikkert være åben overfor nye muligheder. Kan de få den nødvendige inspiration af biblioteket? Eller skal den findes et helt andet sted? Skal biblioteket formidle kontakter til f.eks. Læsekreds netværk debatfora el.lign.? Persona Flemming som er et eksempel på denne brugergruppe.

3 "Drive-in brugeren" Handler meget målrettet, og er kort tid på biblioteket. Har som regel reserveret et specifikt materiale hjemmefra, og skal bare lige samle det op. Alternativt har denne brugergruppe udvalgt sig materiale hjemmefra og skrevet en indkøbsseddel. Behovet er et så effektivt (hurtigt) forløb som muligt, at få samlet materialet op og så komme hjem. Er glad for selvbetjening, for så er man uafhængig af andre personer. Hvad er det drive-in brugeren efterspørger? Der er et behov for målrettet udvælgelse af materialer en form for udvidet søgning i kataloger. Bevidsthed om hvad de vil have, men har brug for at optimere deres viden løbende. Der efterspørger muligvis en ramme for en meget effektiv videnssøgning. Persona Lene som er et eksempel på denne brugergruppe. Ikke-brugerne Det er selvfølgelig langt lettere at definere og beskrive de nuværende brugergrupper i forhold til ikke-brugerne,for det eneste vi kender til sidstnævnte er at de har fravalgt at bruge de services der tilbydes i dag. Baseret på egne interviews med ikke-brugere og et par rapporter har det været muligt at definere nogle barrierer mod at bruge bibliotekerne. Det er vigtigt at vi ikke (altid) tager udtalelser for pålydende, men prøver at gå bagom brugerne. Vi vil derfor vælge at tage udgangspunkt i de barrierer, som brugerne angiver som årsag til at de ikke benytter bibliotekerne. Vi behandler dem isoleret, men det er sjældent at brugeren kun anfører én grund til at han ikke benytter sig af en biblioteksservice. Her er altså tale om en subjektiv analyse, et kvalificeret gæt om man vil, og læseren er velkommen til at videreudvikle tankerne. Projektgruppen anvender informationen som et springbræt i vores idéudvikling, for senere at validere om koncepterne modsvarer virkeligheden. "Jeg har ikke tid" Det helt åbenlyse problem er, at brugeren føler at han ikke har tid til at bevæge sig hen til bibliotekerne. Der kan imidlertid også være tale om et prioriteringsspørgsmål, hvor bibliotekets ydelser ikke er attraktive nok for brugerne, og derfor bliver bibliotekernes serviceydelser nedprioriteret til fordel for andre formidlere af viden. Brugere i denne gruppe ville gerne benytte biblioteket, og kender overordnet til bibliotekets tilbud, men dagligdagen opsluges af andre gøremål. Her finder vi ofte de travle erhvervsfolk og børnefamilierne Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? TID! Biblioteket passer ikke ind i den travle hverdag? Disse brugere har brug for at mere materiale og serviceydelser gøres tilgængeligt over f.eks. nettet, eller at bibliotekerne på anden hvis bringer deres viden tættere på brugerne. Desuden skal biblioteket tilbyde services der er attraktive, i indhold og udseende, for at kunne konkurrere med andre tjenester, som er målrettet denne gruppe. Det er også vigtigt at der er overskuelighed, let og hurtigt adgang til ibrugtagelse, samt evt. elektronisk reminder m.m. ved aflevering. Persona Anne som er et eksempel på denne ikke brugergruppe.

4 "Jeg køber mit materiale" Umiddelbart er det at købe sit materiale jo et valg, som brugeren træffer. De søger ofte informationer på nettet, og køber så det, de finder interessant. Den underlæggende præmis er, at man kan få det samme på biblioteket, som man kan i en forretning, prisen til undtagelse. Hvis man opfatter biblioteket somen logistisk service, hvor man kun kan låne materiale (og altså ikke får anden hjælp/service) er det også rigtig. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? For denne type bruger er en udlånsservice ikke det primære.men derfor kan biblioteket godt levere relevant vidensformidling, i form af nye serviceydelser, der kan komme brugeren til gavn, og som fokuserer på det som bibliotekerne kan gøre for folk, som arbejdslivet ikke kan. (f.eks. for rødvinssegmentet / friværdifolk på 50+) Persona Stig som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. "Specielle behov" Disse brugere har en dyb viden om et emne eller fagområde, og føler derfor at bibliotekerne kan have svært ved at levere materiale, og/eller at bibliotekarerne ikke kan vejlede på deres område. Hvad er det de efterspørger? Måder at skabes dybere viden omkring deres område, eller kontakter til personer med samme interesser. En form for vidensnetværk, da de har stort behov for at dele og diskutere viden, f.eks. i et debatfora, - netværk af nørder, - faglige spidskompetencer. De har behov for selv at bidrage med noget. De ligger inde med meget viden, men kan hele tiden udvide. Livet er livslang læring! Persona John som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. "Jeg har ikke behov (mere)" Denne gruppe rummer både tidligere brugere og aldrig brugere, de er på et stadie i deres liv, hvor de slet ikke tænker på biblioteket som en mulighed til videnssøgning. De føler ikke de har et behov, der skal dækkes ved at tilegne sig ny viden igennem feks. en bog. De er positive overfor biblioteket, men mener ikke biblioteket henvender sig til dem i deres nuværende situation. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? Services der er målrettet dem på et personligt og individuelt plan, som engagerer og optager dem, i modsætning til f.eks. det mere studierelaterede forbrug. Måske skyldes det, at disse brugere har andre interesser som de prioriterer højere? Man kan derfor overveje om det er en ny form for markedsføring, der skal til. Kunne strikkeklubben eller debataftenen være interessant for dem? Hvis de vidste den var der? Persona Kirsten som er et eksempel på denne ikke brugergruppe.

5 "Jeg læser ikke bøger" Flere brugere har udtalt at de ikke læser bøger, hvilket sikkert er rigtig nok. Men det betyder ikke, at brugerne ikke benytter sig af viden, snarere tværtimod. De anvender bare mange forskellige kilder til viden, f.eks. dokumentarfilm, billedserier, blogs, reportager, aviser... Man må så spørge Hvorfor har brugerne fravalgt bogen som medie? Svaret herpå skal ofte findes i, at en bog er flere hundrede sider lang, og kan tage flere dage at komme igennem. Det kræver en hvis forpligtigelse at opnå viden fra en bog, i skærende kontrast til massemedier som radio, tv, og Internet hvor man hurtigere kan opnå viden. Disse brugere anvender altså ikke bibliotekerne bl.a. fordi at bøger opleves som svært tilgængelige, i form af en tidskrævende relation til formålet. (Afslapning, opbygning af viden, osv.) Derfor benytter de sig af andre kommunikationsformer og leverandører der leverer lettere tilgængelig information. Hvad er det disse ikke-brugere efterspørger? Materiale der er let læseligt, må heller ikke være for langt. A la let info på nettet. Materialet skal også være let tilgængeligt! Derfor skal det ikke forventes, at denne gruppe selv tager initiativ til at gå på biblioteket og søge info. De skal have det serveret Persona Michael som er et eksempel på denne ikke brugergruppe. Personaerne kan inddeles i 4 brugertyper for mobilt internet: Type A Næsten ikke brugeren Typen har så begrænset brug af Internet, at de i realiteten næsten er ikke-brugere. Typen er blevet introduceret til Internet gennem job, uddannelse eller familie. Selv om man er nogenlunde fortrolig med computermediet og ved, at Internet sandsynligvis har meget at byde på, har det aldrig rigtig fænget i privat sammenhæng. Af nogle anvendes jævnligt, men ellers bruges Internet næsten kun, når det ikke kan undgås. Det mobile net bruges derfor ikke. Alder: Typen har ikke en fælles karakteristisk profil med hensyn til demografi eller livsstil, men kan i princippet dække over brugere, der på grund af manglende tid, kendskab eller lyst bruger Internet meget lidt i privat sammenhæng. Type af mobiltelefon: basic mobiltelefon Type B Nybegynderen Internettet er først og fremmest et praktisk redskab, der udelukkende bruges til at løse en række opgaver, der tidligere blev ordnet via telefon eller med personligt fremmøde i banken, på posthuset eller lignende. Yderst sjældent kan typen finde på at bruge Internet som ren fornøjelse. Brugen af internet er ikke så intensiv som i andre segmenter. Det mobile net bruges meget selektivt og er reduceret til få basale services. Værdien og relevansen af mobilt net er endnu ikke gået op for denne brugertype. Alder: Det ældste segment (1/4 af alle i denne brugertype er over 45 år gammel). Type af mobiltelefon: basic mobil telefoner, få smartphones. Type C Den rationelle bruger

6 Her finder vi den meget øvede og ofte mere modne Internetbruger. Typen har gennem flere års brug af Internet både i privat og i arbejdsmæssig sammenhæng lært at bruge Internet, men har også en vedholdende interesse for det. Nærer en sund skepsis for mediet og stiller høje krav til dets indhold Typen er allerede vant til at bruge det mobile netværk og bruger det jævnligt, men har stadig svært ved at se mer-værdien. Brugen er mere selektiv end intens. Størelse af segment: ca. 50% - langt det største segment. Alder: De fleste er mellem 25 og 45 år gamle. Type af mobiltelefon: Mere moderne end Nybegynderen. Type D Hverdagsbrugeren Her er brugeren glad for at have Internet, for det giver en følelse af at være med, hvor det sker. Typen har haft Internet i flere år, men bruger det udelukkende som hobby. Internettet kan være et krævende medie. Man holder sig derfor helst til de emneområder og funktioner, der i forvejen er kendte, og som ikke kræver, at man skal skrive for meget. De sociale medier bruges dog mere end den rationelle brugertype og nybegynderen. Brugeren forstår dog mer-værdien ved mobilt netværk og bruger det ofte. Men mobilt netværk er ikke en egentlig konkurrent til fastnet endnu. Størelse af segment: ca. 20% af alle mobilt netværks brugere. Alder: 55% er yngre end 34 år. Type af mobiltelefon: Smartphones (specielt iphones og Android baserede devices) Type E Den rastløse bruger Brugertypen hører til blandt de flittigste Internetbrugere. Typen har en meget alsidig brug, der løbende udvikler og forandrer sig. Typen er ivrig og lærenem, Det mobile netværk er derfor også en integreret del af hans liv. Brugsintensiteten er høj og ligeså forståelsen af de services og merværdi det mobile net tilbyder. Flittige brugere af den mobile verden og andre medietyper. Det samme er tilfældet med sociale medier, som bruges meget i dette segment både fra fastnet og det mobile net. Størelse af segment: ca. 12% Alder: 70% er yngre end 34 år. Type af mobiltelefon: Smartphones (specielt iphones og Android baserede devices)

7 Personas: Brugere Kristine - "opdrageren" Alder: 29 Køn: kvinde Beskæftigelse: folkeskolelærer Målgruppe: Kristine er skilt og bor med sine to børn på 5 og 3 år. Børnenes far bor i nærheden og har god kontakt til børnene flere gange om ugen. Kristine bruger biblioteket en del, både i forbindelse med sit arbejde, hvor hun ofte tager sin klasse med på biblioteket, men også sammen med sine egne børn. Hun syntes det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge det som noget specielt og spændende. Børnene elsker at komme der og kan blive helt opslugt af historie verdenen eller grebet af at søge viden til en skoleopgave. Det er dejligt at se. Kristine interesserer sig for boganmeldelser, børnene, bøger og musik. Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester og mail. Hvad er Kristine en potentiel bruger af på biblioteket? Hun dækker meget bredt over skønlitterære og faglitterære områder, musik og spil, da hun bruger biblioteket til skoleopgaver til sin klasse, sine egne børn og sig selv. Hun benytter sig af mail og sms services, men bruger ikke hjemmesiden voldsomt meget. Græsser mere på biblioteket. Du er den meget øvede og ofte mere modne Internetbruger. Du har gennem flere års brug af Internet både i privat og i arbejdsmæssig sammenhæng lært at bruge Internet, men har også en vedholdende interesse for det. Du nærer en sund skepsis for mediet og stiller krav til dets indhold Du er allerede vant til at bruge det mobile netværk og bruger det jævnligt, men har stadig svært ved at se mer-værdien. Du bruger det mobile net selektivt, og måske er din mobiltelefon en af de nye smartphones.

8 Sherin - "arbejdsbien" Alder: 17 Køn: kvinde Beskæftigelse: Studerende Sherin går i 2g. på gymnasiet, hun er meget målrettet og ved hvad hun vil. Det er vigtigt for hende at klare sig godt i skolen så hun kan få den uddannelse hun ønsker. Hun vil gerne læse medicin. Hun bor sammen med sin familie som er godt integreret i det danske samfund. Sherin læser meget og bruger biblioteket som et opholdssted hvor der er ro til fordybelse, men samtidig mulighed for at møde andre mennesker. Hun er der både i forhold til sine studier, men også når hun vil finde bøger efter hendes egen interesse. Sherin interesserer sig for sin uddannelse og hendes venner og veninder. Bibliotekets hjemmeside, reserverer og søger efter materiale, Internettet, pc, musik, tv, mobil. Hvad er Sherin en potentiel bruger af på biblioteket? Faglitteratur til studier, Internet, Wifi, skønlitteratur, tidsskrifter, film, studiepladser, studiegruppe og Internettet. Du hører til blandt de flittigste Internetbrugere. Du har en meget alsidig brug, der løbende udvikler og forandrer sig. Det mobile netværk er derfor også en integreret del af dit liv. Brugsintensiteten er høj og ligeså forståelsen af de services og merværdi det mobile net tilbyder. Du er en flittig bruger af den mobile verden og andre medietyper. Det samme er tilfældet med sociale medier, som bruges meget både fra fastnet og det mobile net. Din mobiltelefon er en smartphone.

9 Gudrun - "videnssøgeren" Alder: 48 Køn: kvinde Beskæftigelse: Historielærer Gudrun bor sammen med sin mand og søn på 15 år. Hun låner hovedsaglig faglitteratur i forbindelse med sit arbejde som lærer hvor hun underviser i historie og religion. Hun ser det som en billig og let tilgængelig måde at få en masse informationer. Hun finder også inspiration i en del kogebøger da madlavning har stor interesse, samt af og til tidsskrifter og musik. Gudrun interesserer sig for historie, religion, sin familie og håndbold. Bibliotekets hjemmeside bliver brugt en del, også reservationer, men ville ønske hun kunne se ind i bogen reservationerne blev mere præcise. Nettet, tv, trykte medier, musik og pc. Hvad er Gudrun en potentiel bruger af på biblioteket? Benytter en del faglitteratur, er præcis i sin søgning og ved hvad hun vil have, derfor bruger hun meget bibliotekets hjemmeside. Internettet, arrangementer på biblioteket. Internettet er først og fremmest et praktisk redskab, der udelukkende bruges til at løse en række opgaver, der tidligere blev ordnet via telefon eller med personligt fremmøde i banken, på posthuset eller lignende. Du kan sjældent finde på at bruge Internet som ren fornøjelse. Det mobile net bruges meget selektivt og er reduceret til få basale services. Du kan ikke helt se værdien og relevansen af det mobile net. Din mobiltelefon er med stor sandsynlighed en helt almindelig mobil.

10 Flemming - "biblioteksentusiasten" Alder: 58 Køn: mand Beskæftigelse: arbejder i pengeinstitut Flemming bor sammen med sin kone, de har to børn, men de er begge flyttet hjemmefra. Han læser hovedsagelig krimi, romaner og biografier. Han følger med i anmeldelser i aviser, når der kommer nye materialer samt bibliotekets top 10. Han servicerer sig selv og holder sig hele tiden opdateret, bl.a. via. Bibliotekets hjemmeside. Han er også flittig bruger af lydbøger da han er meget på farten. Flemming interesserer sig for samfundsforhold, økonomi/finans og skønlitteratur. Bruger meget Bibliotekets hjemmeside, reserverer og søger nyt materiale, bibliotekets top 10, nyhedsmail, Internettet, pc, ipod, musik, tv, trykte medier. Hvad er Flemming en potentiel bruger af på biblioteket? Skønlitteratur, de nyeste samt anbefalede materialer, bruger hjemmesiden som søgeværktøj og for at blive informeret om nyheder. Han ville ønske han kunne reservere materiale der endnu ikke er kommet i basen. Det er vigtigt for ham ikke at overse noget og vil gerne være opdateret hele tiden. Du er den meget øvede og ofte mere modne Internetbruger. Du har gennem flere års brug af Internet både i privat og i arbejdsmæssig sammenhæng lært at bruge Internet, men har også en vedholdende interesse for det. Du nærer en sund skepsis for mediet og stiller krav til dets indhold Du er allerede vant til at bruge det mobile netværk og bruger det jævnligt, men har stadig svært ved at se mer-værdien. Du bruger det mobile net selektivt, og måske er din mobiltelefon en af de nye smartphones.

11 Lene - "Drive-in brugeren" Alder: 26 Køn: kvinde Beskæftigelse: Studerende Lene læser teologi og låner faglitteratur på biblioteket i forbindelse med sit studie. Hun henter inspiration på fakultetet, nettet samt via undervisere og medstuderende. Denne inspiration tager hun med sig på biblioteket og låner bøgerne, da det er for dyrt at købe. Den psykologiske og fysiologiske side af mennesket. Musik og koncerter. Hun bruger også biblioteket til at hente inspiration til sine interesser. Lene bruger bibliotekets hjemmeside, reservere materiale og søger efter nyt. Hun bruger nettet ofte fagspecifikt, tv, pc og musikanlæg. Hvad er Lene en potentiel bruger af på biblioteket? Faglitteratur, et supplement til sit studie, effektiv søgning, mulighed for at gøre ting hjemmefra, udforsker ny musik og holder øje med kommende koncerter. Du hører til blandt de flittigste Internetbrugere. Du har en meget alsidig brug, der løbende udvikler og forandrer sig. Det mobile netværk er derfor også en integreret del af dit liv. Brugsintensiteten er høj og ligeså forståelsen af de services og merværdi det mobile net tilbyder. Du er en flittig bruger af den mobile verden og andre medietyper. Det samme er tilfældet med sociale medier, som bruges meget både fra fastnet og det mobile net. Din mobiltelefon er en smartphone.

12 Personas: Ikke-brugere Anne - "har ikke tid" Alder: 34 Køn: kvinde Beskæftigelse: Butiksuddannet, arbejder i Matas Anne er mor til 3 børn på 2, 5 og 7 år. Hun bor sammen med sin mand som er Tømmermester og har sit eget firma. Der er en travl hverdag i det lille hjem og det er ofte et puslespil når ugen skal planlægges, men heldigvis er mormor god til at hjælpe med at hente ungerne nogle dage om ugen. Anne ville ønske hun havde mere tid så hun kunne nå f.eks. at tage på biblioteket med børnene, men det er meget sjældent de når derned, da der er så mange andre ting der skal gøres. Og heldigvis kommer ham på 7 jævnligt på biblioteket med skolen, så det hjælper lidt på hendes samvittighed. Anne interesserer sig for familien, venner og løbetræner et par gange om ugen. Tv, computer, Internet, musik, dameblade og fagblade. Internettet er først og fremmest et praktisk redskab, der udelukkende bruges til at løse en række opgaver, der tidligere blev ordnet via telefon eller med personligt fremmøde i banken, på posthuset eller lignende. Du kan sjældent finde på at bruge Internet som ren fornøjelse. Det mobile net bruges meget selektivt og er reduceret til få basale services. Du kan ikke helt se værdien og relevansen af det mobile net. Din mobiltelefon er med stor sandsynlighed en helt almindelig mobil.

13 Stig - "køber selv bøger" Alder: 48 Køn: Mand Beskæftigelse: arbejder med logistik Stig bor sammen med sin kone Hanne, hun arbejder som sygeplejerske og han arbejder med logistik i en større virksomhed. De læser begge bøger jævnligt, både fag- og skønlitterært, men køber som oftest de bøger de vil læse. De kender overordnet til bibliotekets services, men har faktisk ikke rigtig benyttet sig af det siden de studerede. Stig syntes det er rart at gå i boghandleren eller på nettet og købe den bog han gerne vil have, så har han den altid stående på hylden derhjemme til senere brug. Stig interesserer sig for samfundsforhold, politik og sport, bl.a. golf og tennis. Computer, Internettet, musik, tv, aviser og fagblade. Du er glad for at have Internet, for det giver en følelse af at være med, hvor det sker. Du har haft Internet i flere år, men bruger det udelukkende som hobby. Internettet kan være et krævende medie. Du holder dig derfor helst til de emneområder og funktioner, der i forvejen er kendte, og som ikke kræver, at man skal skrive for meget. Du bruger de sociale medier ofte. Du forstår dog mer-værdien ved mobilt netværk og bruger det tit. Men mobilt netværk er ikke en egentlig konkurrent til fastnet endnu.

14 John - "specielle behov" Alder: 42 Køn: Mand Beskæftigelse: ingeniør John er skilt og bor nu sammen med sin nye kæreste, han har 2 teenager børn fra sit tidligere forhold, de bor hos deres mor og besøger ham hver 2. weekend. For John er hans arbejde en meget stor del af ham, han har ofte svært ved at slippe det helt. Han elsker at fordybe sig i fagstof indenfor ingeniørvidenskab og holder sig hele tiden opdateret når der kommer ny viden. Han føler ikke at biblioteket dækker hans behov, det han søger er meget fagspecifikt og han tildrager sig bl.a. viden på nettet, undersøger forskningsresultater, udenlandske og danske fagblade og bøger. John interesserer sig for videnskab, musik, gåture og familien. Computer, Internet, TV, tidsskrifter, bøger og musik. Du er den meget øvede og ofte mere modne Internetbruger. Du har gennem flere års brug af Internet både i privat og i arbejdsmæssig sammenhæng lært at bruge Internet, men har også en vedholdende interesse for det. Du nærer en sund skepsis for mediet og stiller krav til dets indhold Du er allerede vant til at bruge det mobile netværk og bruger det jævnligt, men har stadig svært ved at se mer-værdien. Du bruger det mobile net selektivt, og måske er din mobiltelefon en af de nye smartphones.

15 Kirsten- "har ikke behov mere" Alder: 60 Køn: kvinde Beskæftigelse: Er gået på efterløn Kirsten er uddannet pædagog, men gik på efterløn for ½ års tid siden. Hendes mand er lige gået på pension efter at have været sygemeldt i en lang periode hvor han kæmpede mod kræft. Han er lykkeligvis kommet igennem sygdommen og de har besluttet at nu skal de nyde årene sammen. Hun nyder at have mere tid - ikke mindst til hendes mand og børnebørnene. Før i tiden benyttede de sig af biblioteket jævnligt, men de føler ikke rigtig det matcher deres behov på nuværende tidspunkt. Det er dog længe siden hun har været der og har ikke rigtig fulgt med i bibliotekets udvikling og service tilbud de seneste år. De holder meget af at gå lange ture med hunden og ordne ting i haven - i det hele taget at være ude i naturen og den friske luft. Benytter sig af TV, radio, musikanlæg og computer - mest til mail, men også til at finde oplysninger af og til. Du har så begrænset brug af Internet, at du i realiteten næsten er ikke-bruger. Du er måske blevet introduceret til Internet gennem job, uddannelse eller familie. Selv om du er nogenlunde fortrolig med computermediet og ved, at Internet sandsynligvis har meget at byde på, har det aldrig rigtig fænget i privat sammenhæng. Du anvender måske jævnligt, men ellers bruges Internet næsten kun, når det ikke kan undgås. Du bruger slet ikke det mobile net og har en almindelig mobiltelefon.

16 Michael - "læser ikke bøger" Alder: 35 Køn: mand Beskæftigelse: Arbejder hos Post Danmark Michael bor sammen med sin kæreste som er uddannet SoSu hjælper. Han læser ikke bøger, han ser ikke biblioteket, som en vidensformidler der passer til hans behov. Hvis der er noget han vil vide søger han efter det på nettet. Han har ikke brug for at blive fagligt opdateret via bøger i forbindelse med hans job. Og i fritiden er han meget aktiv og ikke typen der sætter sig og læser en bog for underholdningens skyld. Fodbold, spiller selv et par gange om ugen, derudover løbetræner han en del. Han er meget engageret i sport og følger godt med i TV. Michael bruger TV, computer, Internet, Ipod og downloader film og musik fra nettet. Du hører til blandt de flittigste Internetbrugere. Du har en meget alsidig brug, der løbende udvikler og forandrer sig. Det mobile netværk er derfor også en integreret del af dit liv. Brugsintensiteten er høj og ligeså forståelsen af de services og merværdi det mobile net tilbyder. Du er en flittig bruger af den mobile verden og andre medietyper. Det samme er tilfældet med sociale medier, som bruges meget både fra fastnet og det mobile net. Din mobiltelefon er en smartphone.

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger"

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger" AfAlessandraDigsmed/Wrem,marts/april2013. Abstract Uddragafstatistikomhandlende414danskeresskønlitterærelæsevanermed fokuspåe/bøger.idatasætteterderenovervægtafunge,studerendeogkvinder,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek 13. januar 2017, Vejle & 16. januar, Roskilde Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 45 min o Hvem bruger det fysiske og digitale

Læs mere

Digital Trendspotting

Digital Trendspotting Digital Trendspotting Præsentation og bearbejdning af indsamlet materiale fra analysefase. Redigeret af Nanna Lund Indhold Indhold 2 Indledning Projektgruppens Målsætning Afgrænsning Hvorfor innovere biblioteksservices?

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

5. Hvordan spørger du? Ved at undersøge trenden som den er nu og lave analyser af markedet og den målgruppe der skal rammes af min løsning.

5. Hvordan spørger du? Ved at undersøge trenden som den er nu og lave analyser af markedet og den målgruppe der skal rammes af min løsning. BILAG 4.1 Opgavepentagonen 5. Hvordan spørger du? Ved at undersøge trenden som den er nu og lave analyser af markedet og den målgruppe der skal rammes af min løsning. 4. Hvad spørger du med? Med teorier

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere