Saudi Arabien signalerer markedskrig mod Rusland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saudi Arabien signalerer markedskrig mod Rusland"

Transkript

1 Saudi Arabien signalerer markedskrig mod Rusland Alliancen mellem OPEC og Rusland brød fredag sammen. Som en konsekvens har Saudi Arabien lørdag annonceret store prisrabatter til specielt kunder i Nordvesteuropa i et frontalt angreb på Rusland. Coronavirus og Ruslands brud med OPEC er en perfekt storm på oliemarkedet, og vores risikoscenarier peger på et sandsynligt interval for Brent-olieprisen på $30 50 næste 12 mdr. Rusland afviser yderligere produktionsnedgang På sidste uges ordinære OPEC-møde i Wien blev det vedtaget, at coronavirussens efterspørgselschok nødvendiggjorde en yderligere produktionsnedgang på 1,5 mio. tønder olie per dag for alliancen af Nye OPEClande. Rusland var ikke enig i den beslutning, og fredag afviste Ruslands energiminister Novak at sænke produktionen endnu en gang. Et sammenbrud i alliancesamarbejdet synes nu en realitet. Risikomærkning Kompleks Ikke-kompleks S e ve nligst de sidste s ide r for forklaring. Den eksisterende produktionsaftale mellem OPEC og 10 yderligere lande (primært Rusland) lød på en produktionsnedgang på 1,8 mio. tønder olie per dag, og den aftale udløber ultimo marts måned. Det betyder, at alle alliancelandene fra april måned frit kan producerer den mængde olie, som de ønsker. Figur 1 Produktionsaftale (og sanktioner) har fjernet betydelig mængde olie Saudi Arabien lancerer kamp om Ruslands storkunder Mens motivet for Ruslands pludselige strategiskifte over for OPEC fremstår uklart, så vurderer vi, at Saudi Arabiens udmelding lørdag om de største prisrabatter i 20 år markerer villigheden til en ny (og ødelæggende) kamp om markedsandele. Saudi Arabien har således annonceret rabatter på USD 10,25 til nordvesteuropæiske kunder, som traditionelt udgør storaftagere af Ruslands Ural-olie. Research, Jyske Markets, Jyske Bank A/S Valuta-, rente- og oliestrateg, Jan Bylov Analytikerassistent, Mathias Danielsen Plovst Vigtig investorinformation: Se materialets sidste sider. 1

2 Rabat (USD) Figur 2 Saudi Arabien svarer igen med uhørt store prisrabatter Spotpris Brent Crude, ha Rabat på Arab Light til Nordvesteuropa Rabat på Arab Light til Asien Rabat på Arab Light til USA Kilde: Jyske Bank Konfrontationen og de ødelæggende konsekvenser for både Saudi Arabien og Rusland (og alle andre producenter) kan naturligvis bilægges, såfremt de politiske magthavere enes eller såfremt den eskalerede situation beror på taktiske misforståelser mellem energiministrene og deres beføjelser. Det håb har i vores øjne en meget lav sandsynlighed, men naturligvis en potentiel høj markedseffekt. Figur 3 Markedskonfrontation i kostede dyrt for begge lande Den perfekte storm og risikoscenarier for Brent-olieprisen De kommende dage og uger vil helt forventeligt blive præget af forvirring, beskyldninger og som altid konspirationsteorier. I det tågede udsyn, skal oliemarkedet og dets aktører nu til at prise et vægtet risikoscenarie. Umiddelbart, så skal efterspørgselschokket fra coronavirus nu tillægges et udbudschok i form af udløbet af produktionsaftalen mellem landene i det nu kollapsede Nye OPEC i et værst tænkeligt scenarie kaldet den perfekte storm. 2

3 Til at kvantificere den situation benytter vi OPEC s estimat for efterspørgselschokket som den produktionsnedgang, som netop ikke kunne vedtages. Vores estimat for efterspørgselschokket sætter dermed til 1,5 mio. tønder olie per dag for resten af Som estimat for udbudschokket benytter vi den eksisterende produktionsaftale på 1,8 mio. tønder olie per dag, som nu potentielt kan returnere til oliemarkedet. Iran og Venezuela er sanktionsramt, og ventes ikke at kunne øge eksporten til verdensmarkedet. Samlet set, så risikerer oliemarkedet i den perfekte storm et teoretisk overskud på 3,3 mio. tønder olie per dag gennem Figur 3 Ikke realistisk med olieoverskud på 3,3 mio. tønder olie per dag Den perfekte storm er urealistisk, som det fremgår af vores fundamentale olieprismodel* (jf. nedenstående tabel). Oliemarkedet under den perfekte storm vil være præget af et overskud på 3,3 mio. tønder olie per dag, og det vil teoretisk få OECD s olielagre til at svulme til et historisk abnormt rekordniveau på omkring mio. tønder olie gennem de kommende 12 måneder. Vi konkluderer derfor, at det ikke er sandsynligt, at oliemarkedet vil frygte og dermed prise et efterspørgsels- og udbudschok, som aftalekollapset umiddelbart kan foranlediges at tro. Risikoscenarier efter sammenbrud Q220 Q320 Q420 Q121 Den perfekte storm efter sammenbrud Gentagelse af markedskonfrontation *Vores fundamentale Brent-olieprismodel har en historisk forklaringsgrad på 93 % Kilde: Jyske Bank I vores øjne afslører risikoscenariet med den perfekte storm derimod, at nogle aktører på oliemarkedet vil blive tvunget til at reagere på det potentielle olieoverskud og lageropbygning, og derigennem genskabe en bedre balancere på oliemarkedet. Som altid vil væsentligt lavere oliepriser selvregulere udbud og efterspørgsel. 3

4 Vi har regnet vi på et alternativ, som i vores øjne fremstår som et mere sandsynligt risikoscenarie, hvor lavere priser rammer producenter med højere breakeven-priser og efterspørgslen anspores af lavere energipriser (understøttet af penge- og finanspolitiske lempelser). Et alternativt scenarie, som kan sammenlignes med konsekvenserne af markedskonfrontationen tilbage i Dette alternative scenarie svarer til et overskud på oliemarkedet på 1,2 mio. tønder olie per dag gennem de næste 12 måneder. Udspiller markedsmekanismerne sig tæt på situationen i , så viser vores fundamentale Brent-olieprismodel, at vi kan forvente et udsvingsbånd for Brentolieprisen mellem USD over de næste 12 måneder. Figur 4 Skiferolieindustrien i USA kan ikke længere afdække sin breakeven Markedets selvregulerende mekanisme bliver allerede nu indikeret med konsekvenserne af det seneste olieprisfald. Den amerikanske skiferolieindustri kan (gennemsnitligt) ikke længere profitabelt prissikre sin olieproduktion via terminsmarkedet. Det forstærker presset på en skiferolieindustri, som allerede har svært ved at skaffe ny investorkapital pga. ringe afkast (ROIC) gennem de senere år. Som en sluttelig bemærkning, så er det presset på den amerikanske skiferolieindustri, som ultimativt kan vise sig at være Ruslands og Putins motivation for strategiskiftet over for OPEC. USA har sanktioneret russiske Rosneft, og nu har Rusland måske øjnet en mulighed for at slå tilbage på USA, Trump og den skiferolieindustri, som løbende har taget markedsandele fra også Rusland og Rosneft. Jyske Banks officielle Brent-olieprognose er ikke længere realistisk efter fredagens kollaps i det Nye OPEC. Forventet ny prognoseudgivelse er fredag, den 13. marts

5 Vigtig Investorinformation Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK ) er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. Dette materiale er en investeringsanbefaling, som er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og kravene om investeringsanalysens uafhængighed. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen. Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet). Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: Modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Rente Regressionsmodeller med input fra økonomiske og finansielle data herunder også Jyske Banks forventninger til disse (fx forventninger til vækst, inflation og pengepolitik). Rentekurveanalyse, herunder rentekurvehældning og kurvatur. Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet. Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af ScanRate) bestående af en stokastisk rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske Banks realkreditmodel. Valuta Simpel regressionsmodel, hvor valutakrydset værdiansættes via variabler som f.eks. forskelle i realrenter, rentekurvehældning, kurvatur, råvarepriser og volatiliteter. Principal komponentanalyse-model, hvor valutakrydset værdiansættes via variabler som f.eks. forskelle i reale og nominelle swaprenter, rentekurvehældning og kurvatur. Jyske Markets økonomiske forventninger til vækst, inflation, pengepolitik indgår i modelvariabler. Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet. Anbefalingsbegreber Kursmål Kursmål afspejler den retning, som valutakursen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Kursmålet er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se valutakursen på den angivne horisont. Kursmålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for valutakursen i den pågældende periode. Renteprognose Renteprognosen afspejler den forventede retning for renter over en given horisont. Renteprognosen er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer at se renten på den angivne horisont. Renteprognosen bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for renten i den pågældende periode. Anbefalinger Den enkelte kunde bør i samarbejde med sin rådgiver altid forholde sig til den udvalgte anbefaling og strategi i forhold til kundens risikoprofil og formål. Opdatering af analysen Rente Renteprognosen laves månedligt med forskellige horisonter ud til to år. Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis. Valuta Kursmål med forskellige horisonter ud til et år fastsættes månedligt. Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis Risiko Investering og handel med valuta og renter er behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Afkast og kursudvikling De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. Oplyste renter og kurser i materialet er enten seneste observerede i markedet jf. påførte tidsstempel. For realkreditobligationer henvises til Jyske Realkreditss hjemmeside Det er vigtigt at understrege, at de oplyste renter og kurser ikke er handlebare for kunden. 5

6 Risikomærkning Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. Kompleksitet For at et produkt kan betegnes som Ikke-kompleks : Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs. Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen. Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål. Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika. Må produktet ikke være et derivat. 6

Ny prognose for Fed og lavere USD-renter

Ny prognose for Fed og lavere USD-renter Rekordlave renter i Danmark og øvrige Europa Vi har ændret prognosen for ECB og Nationalbanken, som ventes at nedsætte renten med i alt 20 bp i år. Fed-prognosen er nedjusteret, så vi venter rentenedsættelser

Læs mere

Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn

Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn Rente, % Rente, % 05.09.2018 Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn Renteprognosen ændret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken. USD-renter stiger mere end indpriset, og rentekurven inverterer

Læs mere

ECB kan næppe prises mere dueagtig

ECB kan næppe prises mere dueagtig ECB kan næppe prises mere dueagtig Siden renteprognosen i marts er især de lange renter i DKK og EUR faldet. USD-renter er steget ud til 5-års løbetid, mens længere løbetider er faldet. Rentefaldene skyldes

Læs mere

Ny prognose for ECB og Nationalbanken: Uændrede renter i 2019 og 2020

Ny prognose for ECB og Nationalbanken: Uændrede renter i 2019 og 2020 Ny prognose for ECB og Nationalbanken: Uændrede renter i 2019 og 2020 Vi har ændret prognosen for ECB og Nationalbanken, som ventes at holde renterne uændret i 2019 og 2020 Fed ventes stadig at hæve renten

Læs mere

Gradvist stigende renter

Gradvist stigende renter Gradvist stigende renter USD-renter er steget mest i april og ventes at stige yderligere Lange renter i DKK og EUR ventes at stige mere end indpriset Danske realobligationer er fortsat interessante for

Læs mere

Recession og QE4 på vej i USA

Recession og QE4 på vej i USA maj-2019 jun-2019 jul-2019 sep-2019 okt-2019 dec-2019 jan-2020 mar-2020 apr-2020 jun-2020 jul-2020 sep-2020 okt-2020 dec-2020 jan-2021 Akk. renteændring, bp Akk. renteændring, bp Recession og QE4 på vej

Læs mere

Dueagtige centralbanker holder renterne lave

Dueagtige centralbanker holder renterne lave Dueagtige centralbanker holder renterne lave Ny Fed-prognose: Fed færdig med renteforhøjelser og nedsætter i 2020 Økonomisk afmatning og dueagtige centralbanker holder renter lave Største rentefald i USD,

Læs mere

Risiko for rentefald på kort sigt

Risiko for rentefald på kort sigt Risiko for rentefald på kort sigt Risiko for rentefald på kort sigt, efter renter er tættere på de højeste niveauer siden maj. Korte USD-renter ventes at stige mere end indpriset i takt med kvartårlige

Læs mere

Rekordlave renter i Europa og forbliver lave

Rekordlave renter i Europa og forbliver lave Rekordlave renter i Europa og forbliver lave Stats- og swaprenter i Europa er faldet til rekordlave niveauer pga. dueagtig ECB, eskalerende handelskrig og øget risiko for hårdt Brexit. Prognosen er ændret

Læs mere

Renteprognosen nedjusteret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken

Renteprognosen nedjusteret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken Renteprognosen nedjusteret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken Rentenedsættelser i juli fra Fed og i september fra i ECB og Nationalbanken Renteprognosen er nedjusteret pga. mere dueagtige

Læs mere

Frygt for handelskrig presser renter lavere

Frygt for handelskrig presser renter lavere Frygt for handelskrig presser renter lavere Frygt for handelskrig og politisk kaos i Italien har presset renter lavere siden midten af maj, og denne frygt kan sende renterne lidt lavere hen over sommeren

Læs mere

Fed hæver renten hurtigere

Fed hæver renten hurtigere Rente, % Rente, % 12.10.2017 Fed hæver renten hurtigere Vi venter, at Fed hæver renten i december, og igen i marts og juni næste år, hvilket er hurtigere end tidligere ventet. Vi har tilpasset renteprognosen,

Læs mere

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 sep-19 Rente, % Rente, % 15.02.2018 Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald Opjustering af antallet af renteforhøjelser fra Fed Renteprognosen

Læs mere

USD-renter trækker Europa med op

USD-renter trækker Europa med op USD-renter trækker Europa med op Renter er faldet i Europa og steget i USA siden februar Markederne undervurderer Feds intentioner om at hæve renten Renteprognosen er rullet og dækker nu indtil ultimo

Læs mere

Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december

Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december Næste renteforhøjelse i USA udskudt til december Næste renteforhøjelse udskudt fra september til dec. -17 Balancereducering igangsættes til oktober 2017 Renterne stiger mere end priset og trækker dollaren

Læs mere

Fed hæver renten med blød juleindpakning

Fed hæver renten med blød juleindpakning Rente, % Rente, % 14.12.2018 Fed hæver renten med blød juleindpakning Fed hæver renten i næste uge, men fokus er på rentebanen Fladere rentekurve i USD invertering i 2019 EUR/USD ventes at holde invervallet

Læs mere

EUR/DKK tæt på interventionsniveau

EUR/DKK tæt på interventionsniveau EUR/DKK tæt på interventionsniveau Nationalbanken testes, da EUR/DKK er tæt på interventionsniveau Ingen ændringer i renteprognosen i DKK og EUR = gradvist højere renter Fed har stadig ammunition til at

Læs mere

Centralbankerne holder renter lave længe

Centralbankerne holder renter lave længe Centralbankerne holder renter lave længe Pilen peger mod flere pengepolitiske lempelser fra ECB, Nationalbanken og Fed efter svagere nøgletal og stigende risici for vækstudsigterne. Fed ventes stadig at

Læs mere

Ny prognose for Nationalbanken

Ny prognose for Nationalbanken Ny prognose for Nationalbanken Renteprognosen nedjusteret efter kraftige rentefald på begge sider af Atlanten pga. bekymringer om global vækstafmatning og lavere aktieindeks. Aktiemarkederne vil sætte

Læs mere

Renter er faldet for meget

Renter er faldet for meget Renter er faldet for meget Renter i Europa er faldet til rekordlave niveauer, og USD-renter er lavest siden 2017 pga. handelsstridigheder og lavere inflation Markederne priser rentenedsættelser fra Fed

Læs mere

Renteprognosen forlænget ind i 2020: Fed vender kursen i 2019, mens ECB går i dvale

Renteprognosen forlænget ind i 2020: Fed vender kursen i 2019, mens ECB går i dvale Renteprognosen forlænget ind i 2020: Fed vender kursen i 2019, mens ECB går i dvale Tegn på kraftig afmatning i USA s økonomi i 3. kvartal 2019 får Fed til at ændre kurs fra renteforhøjelser i 2019 til

Læs mere

Store udsving efter politisk kaos i Italien

Store udsving efter politisk kaos i Italien Store udsving efter politisk kaos i Italien Rentefald og store markedsudsving i maj efter politisk kaos i Italien Vi venter gradvist stigende renter, hvis den nye italienske regering undgår budgetkonfrontation

Læs mere

Renteprognosen nedjusteret til mere bekymrede centralbanker

Renteprognosen nedjusteret til mere bekymrede centralbanker Renteprognosen nedjusteret til mere bekymrede centralbanker Vi har nedjusteret renteprognosen, så den afspejler mere bekymrede signaler fra Fed og ECB. Vi venter højere renter i år, men stigningspotentialet

Læs mere

Usikkerhed dominerer rentemarkederne

Usikkerhed dominerer rentemarkederne Usikkerhed dominerer rentemarkederne Markederne domineres af krisen for den tyrkiske lira, budgetforhandlinger i Italien og risiko for handelskrig, hvilket har presset renter lavere. Vigtigt at pointere,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Gradvist højere lange renter

Gradvist højere lange renter Gradvist højere lange renter Sammenfatning Rentemarkedet Vi har ikke ændret renteprognosen i nævneværdig grad, da vi stadig venter, at Fed hæver renten mere end indpriset, mens ECB vurderes mere fair priset.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Højeste renteniveauer i flere år

Højeste renteniveauer i flere år Højeste renteniveauer i flere år Sammenfatning Rentemarkedet USD-renter er steget kraftigt i 2018 over hele rentekurven, mens renter i DKK og EUR er steget mest for løbetider over 2 år. Rentestigningerne

Læs mere

Jyske Foretrukne Danske Obligationer

Jyske Foretrukne Danske Obligationer Jyske Foretrukne Danske Obligationer Rentefald efterfulgt af rentefald Høje udtræk præger afkastet Stor usikkerhed fremadrettet Risikoklassifikation Risikomærkning Kompleks Se venligst de sidste sider

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Jyske Foretrukne - Danske obligationer

Jyske Foretrukne - Danske obligationer Jyske Foretrukne - Danske obligationer Nærværende publikation er opdateret i forlængelse af vores seneste renteprognose af 20. august 2018. Siden seneste opdatering primo juli er renterne generelt faldet

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 30.06.2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.06.2017 676.442.495 Kursværdi af gæld pr. medio 807.124.274 2017 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed 7,3 Følsomhed

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017

Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 01.12.2017 Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.12.17 658.925.532 Kursværdi af gæld pr. 30.12.17 770.331.253 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Jyske Foretrukne - Danske obligationer

Jyske Foretrukne - Danske obligationer Jyske Foretrukne - Danske obligationer Investeringsmarkederne har i 2018, med politiske temaer i fronten, ikke manglet udsving. Hvad enten der har været tale om budgetforhandlinger i Italien, handelskrig

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

:56. Research, Jyske Markets, Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg. Råvareteamet:

:56. Research, Jyske Markets, Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg. Råvareteamet: Handelsaftale vil nu tidligst finde sted i april Udsigt til højere fransk hvedeeksport understøttede i går møllehveden Amerikansk hvedeeksport viser igen skuffende takter Kornmarkedet oplevede i går nye

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Intervalhandel fortsætter

Intervalhandel fortsætter Intervalhandel fortsætter Renterne kort: Renter fortsætter med at handle i intervallerne, der har været gældende siden midten af november. I første halvdel af april faldt renter til bunden af intervallerne

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Centralbanker og politik dominerer

Centralbanker og politik dominerer Centralbanker og politik dominerer Renterne kort: Renter i både Europa og USA er nærmest tilbage på niveauerne for en måned siden, efter de i midten af marts var presset midlertidigt op af forventninger

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Lav inflation holder midlertidigt renter nede

Lav inflation holder midlertidigt renter nede Lav inflation holder midlertidigt renter nede Renterne kort: Swaprenter i DKK og EUR er tæt på niveauerne fra seneste renteprognose, der blev udsendt i starten af maj. Renterne drives i øjeblikket af forventninger

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger

ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger ECB hæver senere end tidligere ventet og vil dæmpe rentestigninger Sammenfatning Rentemarkedet: Vi har ændret prognosen for ECB, og venter nu den første renteforhøjelse fra ECB i juni 2019, da ECB-mødet

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Centralbankerne lufter tanker om stramninger

Centralbankerne lufter tanker om stramninger Centralbankerne lufter tanker om stramninger Renterne kort: Rentemarkederne domineres af centralbankerne, som igennem juni har luftet tankerne om strammere pengepolitik: Fed har hævet renten og fremlagt

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 48 26.11.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 13-01-2015 13-02-2015 13-03-2015

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018

Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018 Ny Fed-prognose og opgør med intervalhandel i 2018 Sammenfatning Rentemarkedet: Siden vores seneste prognose er renter faldet i Europa, mens de er steget i USA. Vi har rullet renteprognosen, så den gælder

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

High Yield HighLights Uge 17

High Yield HighLights Uge 17 High Yield HighLights Uge 17 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Dong: Q1 regnskab - CEDC: Stopper dækning Index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% High Yield Return - Yearly

Læs mere

Vi sparer på papiret og slukker for printeren

Vi sparer på papiret og slukker for printeren HP SÆLG (FØR STÆRKT KØB) Vi sparer på papiret og slukker for printeren Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række

Læs mere

Dr. Pepper overgår de høje forventninger

Dr. Pepper overgår de høje forventninger DR PEPPER SNAPPLE - STÆRKT KØB Dr. Pepper overgår de høje forventninger Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Renteprognose: Mens vi venter på Trump

Renteprognose: Mens vi venter på Trump Renteprognose: Mens vi venter på Trump Renterne kort: Markederne har stor fokus på konsekvenserne for den globale økonomi og for centralbankerne, når Trump indsættes som præsident den 20. januar. Rentemarkederne

Læs mere

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec.

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec. Staples er stabile! Staples er kommet med 1. kvt. regnskab, som var en spids lavere end forventet. Både omsætning og EBITmargin var til den lave side. Selskabet bibeholder dog forventningerne til hele

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 2 14.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 05-02-2015 05-04-2015 05-06-2015 05-08-2015 05-10-2015

Læs mere

Fremtiden ser lysere ud

Fremtiden ser lysere ud 24.1.214 NOVOZYMES - KØB Fremtiden ser lysere ud Vi fastholder vores KØB-anbefaling og løfter vores kursmål til DKK 3 (27) Novozymes leverede et stærkt kvartalsregnskab med både omsætningen og indtjeningen

Læs mere