Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s."

Transkript

1 A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i dialog / s. 6-7 HR-chefen ind på direktionsgangen Sådan gøres jeres måling strategisk / s. 8-9 Case: Pensam Højere arbejdsglæde giver ekstra gevinster / s

2 O k t o b e r Velkommen til Ennova Insight! Arbejdsglæde og produktivitet to sider af samme sag En af de mest markante trusler mod fremtidig vækst og velstand i Danmark er den faldende produk tivitets udvikling, som Danmark har oplevet gennem det seneste årti. Meget tyder heldigvis på, at den tilpasning af ressourcerne mange virksomheder har gennemført de sidste to år og den vækst mange virksomheder nu heldigvis rapporterer om, vil aflejre sig i en stigende produktivitet i Dette bekræftes af de aktuelle konjunkturindikatorer som giver håb om stigende overskud i virksomhederne i Men rejsen mod en højere produktivitet er knap nok begyndt og alle tænkelige tiltag må og skal vendes. Adm. direktør Henrik D. Sørensen Et af de tiltag, der har vist sig nyttige, er et fokus på arbejdsglæde i virksomheden. I Ennova har vi været optaget af effekterne af en høj arbejdsglæde i mere end 10 år og har sammen med adskillige af vore kunder belyst de meget markante positive effekter, der er af en højere arbejdsglæde (øget kunde tilfredshed, lavere sygefravær, lavere personaleomsætning, færre fejl etc.). En nylig litteraturgennemgang dokumenteret i bogen Trivsel og produktivitet af Tage Søndergaard Kristensen bekræfter disse resultater med et særligt fokus på de produktivitetsgevinster arbejdsglæde giver. I dette nummer af Ennova Insight kan du læse historien om, hvordan Nordens største flyselskab SAS har fokuseret på processen og den stigende kompleksitet i deres medarbejdermåling. Vi beretter også om, hvordan PenSam høster en lang række gevinster på bundlinjen ved, at fokusere på øget trivsel blandt medarbejderne. Endelig sætter vi fokus på hvordan HR-resultater kommer på dagsordenen på direktionsgangene, og hvorfor det er så vigtigt for den samlede organisation. God fornøjelse! Udgiver: Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T E Redaktør: Anders Filtenborg Design: Ecco Print as Tryk: Ecco Print as Ansvarshavende redaktør: Henrik D. Sørensen Oplag:

3 O k t o b e r Siden sidst Stort fremmøde til præsentation af European Employee Index 2010 HR-interesserede fra mere end 100 forskellige virksomheder var mødt op, da Ennova i samarbejde med DI to dage i maj præsenterede resultaterne fra European Employee Index Med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen hørte deltagerne oplæg om et bredt udvalg af HR-emner af blandt andre Teddy Hebo Larsen, Vice President Corporate HR hos Lundbeck, og Jens Mundbjerg, partner i People & Strategy, Grundfos A/S. «Også i Norge og Sverige har vi holdt konferencer med udgangspunkt i de nordiske resultater. I alt har mere end 600 HR-interesserede deltaget i konferencerne i 2010, som blev holdt i syv forskellige skandinaviske byer. Alle resultater, som blev præsenteret i maj, bruges nu i de mange virksomheder, der foretager deres medarbejdermålinger i samarbejde med Ennova. Vi glæder os til igen i 2011 at byde velkommen til European Employee Index-konferencerne. 10 år med European Employee Index (EEI) Ennova har gennemført EEI-målinger (European Employee Index) hvert år siden Det giver os en unik historik over de elementer, der skaber arbejdsglæde, fordi de år efter år bliver belyst i undersøgelsen. Derudover inddrager vi hvert år en række temaspørgsmål, der afspejler det, der sker i virksomhederne og fylder i den aktuelle debat. I 2010 har vi samlet svar i 23 lande, der har betydning for globale virksomheder med domicil i Norden. I Danmark har vi samlet svar. Det gør os i stand til at bryde svarene op på brancher, faggrupper, uddannelsesretninger og andre relevante grupper af medarbejdere. Sammenlign resultater med det generelle arbejdsmarked European Employee Index giver mulighed for at benchmarke sin virksomhed med det danske arbejdsmarked på en række områder. Sammenligningen bruger virksomhederne til at se, hvordan medarbejderne sammenlignet med medarbejdere på andre arbejdspladser vurderer de områder, som har et særligt strategisk fokus. Har virksomheden en konkurrencemæssig fordel? Eller giver medarbejderne udtryk for noget andet? Nyt kontor i Oslo Som følge af mange nye norske kunder har Ennova nu åbnet kontor i Oslo. Med det norske kontor kan vi servicere vores kunder bedre lokalt, ligesom vi gør fra vores øvrige nordiske kontorer i Århus, København og Stockholm. Fra kontoret i Rådhusgaten i det centrale Oslo glæder Ennova sig til at servicere de mange norske kunder. Henrik D. Sørensen, adm. direktør i Ennova, præsenterer årets resultater hos Lundbeck. Eksempler på benchmarking Aktuelle emner 2010 Evne til at eksekvere Grad af performancekultur Vurdering af læringsmiljøet Vurdering af innovationsevne Grad af ris, ros og anerkendende ledelse Evne til at fastholde de dygtigste medarbejdere Evne til at håndtere forandringer Engagement efter fyringer Klassiske dimensioner Motivation Engagement Arbejdsglæde Nærmeste leders evner Tillid til den overordnede ledelse Faglig og personlig udvikling Det daglige arbejde og ansættelsesforhold MUS 3

4 O k t o b e r Svarprocenten viser sundhedstilstanden i din organisation En høj svarprocent i medarbejdermålingen er afgørende for, hvor effektivt du kan bruge resultaterne. Men svarprocenten viser også, om medarbejderne involverer sig i organisationen. At få en høj svarprocent er imidlertid nemmere sagt end gjort Svarprocenten i en medarbejdermåling er i virkeligheden et resultat i sig selv. Sådan siger Pernille Lundtoft Jensen, der er projektleder hos Ennova, og som har erfaring med medarbejdermålinger fra talrige store og små virksomheder. Uanset om den organisation, vi måler for, har gode eller dårlige resultater, vil en høj svarprocent altid vidne om, at medarbejderne er engagerede og har lyst til at give deres mening til kende. Og det er et vigtigt fundament for det efterfølgende arbejde med handlingsplaner, siger Pernille Lundtoft Jensen. Reager på en faldende svarprocent En faldende svarprocent fra det ene år til det andet bør få både HR og ledelsen til at reagere, mener Pernille Lundtoft Jensen. Enten er det et tegn på, at medarbejderne mener, at det ikke gav noget udbytte at deltage i den sidste måling. Eller også er det et tegn på mistro til, hvordan resultaterne bliver brugt. Omvendt er en stigning i svarprocenten en cadeau til holdet omkring målingen og ledelsen, som har formået at iscenesætte målingen som en central del af års-cyklusen i organisationen og som et værktøj til udvikling og trivsel, siger Pernille Lundtoft Jensen. Høj deltagelse gør det nemt at følge op Svarprocenten er ikke kun et signal til ledelsen om, hvor meget medarbejderne involverer sig. Den er også afgørende for, hvor gode resultaterne efterfølgende er at arbejde med. Der er stor forskel på, om en leder, der har 10 medarbejdere, skal diskutere trivsel i afdelingen på baggrund af 5 ud af 10 svar eller på baggrund af 10 ud af 10 svar, siger Pernille Lundtoft Jensen. En høj svarprocent giver en sikkerhed for, at resultaterne afspejler virkeligheden. I en afdeling hvor alle har svaret, er der ingen usikkerhed om resultatet. Der er ingen svar, vi ikke kender. Hvis kun halv delen har svaret, ved man reelt ikke, om man kun kender den halve sandhed. Og så kan det være svært at finde ind til afdelingens reelle udfordringer, forklarer Pernille Lundtoft Jensen. En høj svarprocent sikrer også, at selve dialogen i afdelingen hurtigt kommer i den rigtige retning. Omvendt har Pernille Lundtoft Jensen oplevet, at medarbejdere stiller sig tvivlende over for resultaterne i afdelinger, hvor kun få har svaret. Et godt resultat kan pludselig blive stillet i et helt andet lys, når en medarbejder anfører, at det nok ikke er alle i afdelingen, der synes, at det går så godt, som undersøgelsen viser. En høj svarprocent sikrer desuden, at alle kommer til orde. De medarbejdere, der ikke råber højest får mulighed for at gøre deres mening gældende gennem målingens resultater, siger Pernille Lundtoft Jensen. Og de medarbejdere, der plejer at være dominerende, kan blive nødt til at anerkende kendsgerningerne. Når alle har svaret, er det svært for en medarbejder, der er uenig i et resultat, at påstå, at situationen er en anden, end resultaterne viser, siger Pernille Lundtoft Jensen. Hvor højt er højt nok? Hvor høj skal svarprocenten være? Det spørgsmål får konsulenterne i Ennova ofte. Men det kommer an på organisationens historik, siger Pernille Lundtoft Jensen. Har man dårlige erfaringer med tidligere målinger, så skal der virkelig arbejdes hårdt for at genskabe tilliden. Her kan 75 procent være en rigtig god svarprocent. Men i organisationer, der enten måler første gang eller har tradition for gode målinger, skal man med det rette forarbejde og en god kommunikation gerne nå over 80 procent, siger hun. At det er muligt, viser svarprocenter fra Ennovas kunder. Selv kunder med mere end medarbejdere på tværs af landegrænser har svarprocenter over 80 og nogle gange endda tæt på 95 procent. 4 En høj svarprocent er afgørende for, at der kan arbejdes seriøst med resultaterne fra medarbejdermålingen. Vil du vide mere? At opnå en høj svarprocent er en integreret del af Ennovas arbejde med medarbejderundersøgelser. Hvis du vil vide mere, så kontakt Pernille Lundtoft Jensen på tlf

5 O k t o b e r Medarbejderne skal vide, hvad målingen skal bruges til, lyder et af rådene til at sikre en høj svarprocent fra Pernille Lundtoft Jensen, projektleder hos Ennova. 7 gode råd til at få en høj svarprocent Svarprocenten er et af de resultater, der skal tages allermest seriøst i den årlige medarbejdermåling. Men hvordan opnår man, at medarbejderne har lyst til at deltage i målingen? Her følger 7 konkrete opmærksomhedspunkter i jagten på den høje svarprocent 1. Ledelsen skal gå forrest Målingen skal nævnes og kommenteres af den øverste ledelse, og det skal klart fremgå, at ledelsen tager målingen seriøst og bruger den efterfølgende. En medarbejdermåling må ikke være et løsrevet HR projekt. 2. Kommuniker tydeligt målingens formål Hvorfor måler vi? Hvad skal vi have ud af målingen? Spørgsmål, som er banale at svare på for dem, der til dagligt arbejder med HR og udvikling, er ikke selvfølgelige for alle øvrige medarbejdere. Det skal klart fremgå over for medarbejderne, hvorfor de skal bruge tid på at involvere sig. 3. Gør det nemt Hav styr på logistikken. Medarbejdere med daglig adgang til pc skal have en , mens produktionsarbejdere uden adgang til på arbejdspladsen skal have mulighed for at svare hjemmefra. Jo mere skræddersyet formen på dataindsamlingen er til den enkelte, desto mere sandsynligt er det, at medarbejderne svarer. Og husk at sende en venlig påmindelse halvvejs i målingen til de medarbejdere, der endnu ikke har svaret. 4. Skab en stemning omkring målingen Giv undersøgelsen et navn, et brand, i stedet for blot medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Hold en dag for ledere og/eller medarbejdere, hvor målingen er temaet. Hold for eksempel et oplæg om arbejdsglæde, motivation eller trivsel og knyt emnet til organisationens evne til at konkurrere og have succes. 5. Målingen skal være anonym Alle studier viser, at trygheden ved og forsikringen om at være anonym skaber både flere og mere troværdige svar. En medarbejder, der ikke føler sig sikker på at være anonym, vil ofte tegne et skønmaleri af virksomheden af frygt for, at man kan se de individuelle svar. Og så er målingen værdiløs. Definer et sæt af regler, som sikrer anonymiteten: Lav kun opsamlinger ud fra minimum fem besvarelser Lad ingen i organisationen, heller ikke HR, have adgang til enkeltbesvarelser 6. Tag ledere og medarbejdere i hånden Kommunikation før, under og efter dataindsamlingen er altafgørende. Fortæl lederne, hvad der forventes af dem. At de skal bakke op om målingen. Hav et beredskab klar efter målingen, som fortæller, hvordan der skal arbejdes med resultaterne. Hvad skal der ske bagefter? Fortæl tydeligt, hvor man kan få mere information og svar på sine spørgsmål. Sørg for at bruge alle organisationens kommunikationskanaler, mails, intranet, plakater og mundtlig kommunikation. 7. Vær præcis Sørg for, at alle informationer i målingen er 100 procent korrekte. Medarbejdere skal vurdere de rigtige ledere, og resultaterne skal med i de rigtige rapporter. Alt for ofte under graves troværdigheden i en måling af forkerte rapporter, fordi forarbejdet ikke er godt nok. En leder, der kun er blevet bedømt af halvdelen af sine medarbejdere, kan ikke bruge resultaterne til noget. Ligesom en medarbejder, der bliver bedt om at vurdere en anden end sin egen leder, hurtigt mister tilliden til målingens brugbarhed. 5

6 O k t o b e r Engagerede medarbejdere i dialog om fremtidens SAS PULS-undersøgelse af tilfredshed og motivation blandt de ansatte giver SAS det rigtige fundament til at fortsætte arbejdet med at skabe dygtige ledere og medarbejdere Med Ennovas undersøgelse kan SAS sammenligne egne resultater med eksternt benchmark. Fra venstre Thomas Vestergaard, direktør i Ennova, Henriette Fenger Ellekrog, HR-direktør i SAS og Torgny Johnsson, Vice President i SAS. 6 Scandinavian Airlines er Nordens største flyselskab. Med mere end medarbejdere fordelt over hele Norden og internationalt fylder SAS meget i mediebilledet. Vi hører om flysikkerhed, forsinkelser og konstante overvejelser om ejerskifte og fusioner. Bag disse overskrifter gemmer sig en virksomhed med stærkt engagerede medarbejdere, som hver dag arbejder for, at passagerne oplever den ånd og service, som SAS ønsker at være kendt for: Service and Simplicity. De årlige målinger af medarbejdernes tilfredshed og motivation var frem til 2008 primært et lokalt værktøj for det enkelte selskab i SAS-gruppen. Koordinationen af spørgsmål på tværs af koncernen var minimal og der manglede overblik over performance og indsatser på tværs af SAS. - Da vi startede dialogen med Ennova, var det primært, fordi vi havde behov for en leverandør, som har erfaring med undersøgelser i denne skala og med denne kompleksitet, siger Henriette Fenger Ellekrog, Koncern HR-direktør og medlem af Group Management. - Vi havde behov for at få sat den årlige PULS måling på koncernledelsens agenda, samtidig med at vi fastholdt det gode lokale engagement, som vi har opbygget over flere år, fortsætter hun. Det kan være hensigtsmæssigt, at overgangen fra et målesystem til et andet sker over en årrække. Derfor har fokus i PULS været anvendelsen af en ny og revideret spørgeramme samt en ny og mere anvendelig rapportering. Det er hensigten, at der i de kommende års målinger skal indarbejdes flere og flere elementer omkring rapportering, opfølgning, handlingsplaner og lignende. Mere relevant undersøgelse Grundstenen i PULS var modellen bag European Employee Index. - Det var vigtigt for os, at vi kunne anvende en gennemtestet spørgeramme, som samtidig kunne suppleres med vores egne spørgsmål fra tidligere undersøgelser, forklarer Henriette Fenger Ellekrog og fortsætter:

7 O k t o b e r Det har skabt en ro omkring konceptet, som har gjort, at vi har kunnet fokusere på processen og ikke har skullet bruge tid på at diskutere de store rammer på vore indre linier. Samtidig har vi kunnet tilbyde særlige spørgsmål til udvalgte medarbejdergrupper, hvilket har gjort undersøgelsen mere nærværende og relevant end tidligere. Med PULS har SAS for første gang haft muligheden for at sammenligne sine egne resultater med et eksternt benchmark, og det har været et stærkt værktøj, når man har diskuteret resultaterne på koncern-niveau. - Vi agerer på et arbejdsmarked, hvor konkurrencen er hård. Derfor er det helt centralt, at vi formår at skabe et engagement blandt medarbejderne, der som minimum matcher det generelle arbejdsmarked, understreger Henriette Fenger Ellekrog. - Vi ser PULS-undersøgelsen som et vigtigt værktøj til at udvikle både medarbejdere og ledere i SAS. Vi har med vores nye strategi: Core SAS, sat en væsentlig forandringsproces i gang, hvor alle medarbejdere spiller en central rolle for, at vi lykkes. Derfor fortsætter vi ufortrødent arbejdet med at skabe dygtige ledere, som kan motivere og engagere deres medarbejdere, slutter Henriette Fenger Ellekrog. Inddragelse af lokalt HR Projektansvarlig på PULS-undersøgelsen, Vice President Torgny Johnsson, fik som det første fastlagt rammerne og strukturen for undersøgelsen, så han kunne gå i dialog med lederne og PULS-gruppen tidligt i forløbet. - Vi er en international virksomhed, hvor vi har tradition for at inddrage hinanden i projekterne og finde fælles løsninger. Vi kunne trække på Ennovas erfaring i at gennemføre en sådan undersøgelse fra A til Z, og det betød, at vi fik taget nogle hurtige centrale beslutninger. Det gjorde os i stand til at tage de lokale diskussioner tidligt og på den måde få alle med i processen. Det har været guld værd i det efter følgende arbejde, at det lokale ejerskab var til stede, forklarer Torgny Johnsson. SAS har gennemført PULS-målingen i flere år, og en af de store udfordringer har været indsamlingen og valideringen af medarbejderdata, som skulle bruges i forbindelse med dataindsamlingen. - Når vi i tidligere år har opgjort den tid, vi har anvendt til dette arbejde, har vi konstateret, at det har været for kompliceret og taget alt for lang tid. Med Ennovas Organizer tog vi et kvantespring på begge dimensioner og kunne reducere tiden betragteligt samtidig med, at kvaliteten var i top, fortæller Torgny Johnsson og fortsætter: - Vi lænede os op af Ennovas erfaring på dette felt og afholdt bl.a. en hands-on workshop med de personer, der skulle hjælpe med valideringen af vores data. Her gennemgik Ennova processen fra start til slut, og den efterfølgende validering er forløbet rigtig godt! Højeste deltagelse Hele 77% af samtlige SAS-medarbejdere deltog i undersøgelsen. Det er den højeste deltagelsesprocent nogensinde. - Det vidner om, at medarbejderne ønsker at deltage i en dialog om fremtidens SAS. Nu har vi det rigtige fundament til at arbejde videre med resultaterne, som i øvrigt varierer meget på tværs af SAS, og der er behov for vidt forskellige indsatser i de forskellige selskaber og afdelinger, under streger Torgny Johnsson. For at sikre en god lokal dialog blev der afholdt resultatworkshops med relevante HR-konsulenter fra SAS. Formålet var at klæde HR godt på til at rådgive og udfordre lederne på deres resultater. - Når man som os har en lokal forankret opfølgning, er det en forudsætning, at lederne kan få den sparring og den input, som de har behov for. Derfor arrangerede vi sammen med Ennova nogle workshops, hvor HR-konsulenterne blev trænet i at arbejde med undersøgelsens resultater. Det var en stor styrke, at Ennova har erfaringen med at afholde disse workshops, og tilbagemeldingen fra deltagerne har været meget positiv, siger Torgny Johnsson. Fakta SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de tre nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige. Selskabet blev frem til 2003 drevet som ét selskab. I 2003 blev SAS delt op i selvstændige forretningsenheder; og efterfølgendes dannedes de selvstændige aktieselskaber SAS Scandinavian Airlines Danmark; SAS Scandinavian Airlines Sverige, SAS Braathens og SAS Scandinavian Airlines International. I starten af 2009 besluttede SAS at ændre koncernstrukturen og introducerede strategien Core SAS, som via en strømlining og effektivisering af organisationen skal sikre SAS konkurrenceevne fremadrettet. 7

8 O k t o b e r HR-resultater skaber værdi på direktionsgangen Alt for sjældent rykker resultaterne af medarbejderundersøgelser ind på direktionsgangen og bliver en del af det strategiske arbejde. Og det er ærgerligt. For HRresultaterne kan på mange områder skabe værdi i virksomheden Reduceret sygefravær, højere produktivitet og fastholdelse af de gode medarbejdere. Det er nogle af de effekter, virksomhederne opnår, når de bruger resultaterne fra deres medarbejdermålinger strategisk. Men i mange tilfælde når medarbejdermålingerne aldrig ind på direktionsgangen og får derfor ikke plads i strategien. Data samles ind, resultaterne kommer ud til lederne, og afdelingerne går i gang med at behandle materialet. Men leverer HR-chefen strategisk ledelsesinformation til direktionen? Og positionerer medarbejderundersøgelserne ham/hende som strategisk partner? Alt for sjældent. For at tilbyde topledelsen strategisk ledelsesinformation på baggrund af medarbejderundersøgelserne, skal det først gøres klart, hvad strategisk information til ledelsen er i en HR-kontekst. I det følgende præsenteres eksempler på resultater, som Ennova har erfaring med at formidle til direktionsgangen, og som understreger, at udbyttet af den årlige medarbejdermåling er væsentlig strategisk ledelsesinformation. Reducer sygefraværet At kende sammenhængen mellem sygefravær og medarbejdermålingens resultater kan være mange penge værd. Det er muligt at reducere sygefraværet i langt de fleste virksomheder ved at ændre på særlige forhold for udvalgte faggrupper, afdelinger eller personer, så deres motivation og engagement øges. Det er forhold, som alle kan identificeres i medarbejdermålingen. Med adgang til virksomhedens sygefraværsstatistik kan Ennova ved hjælp af et sammenlignende studie finde frem til præcist, hvor problemet er størst, og hvad der kan gøres for at ændre på det. Det vækker opsigt hos topledelsen, når HR har fundet frem til, at et points stigning i medarbejdermålingen svarer til et procents nedgang i sygefraværet. Man skal dog være opmærksom på, hvordan sygefraværsstatistikken kobles. Her har Ennova den erfaring, der sikrer valide resultater til topledelsen. Hold på de dygtige medarbejdere Der er grund til at frygte, at personaleomsætningen stiger dramatisk, i takt med at den økonomiske krise aftager. Og derfor skal man, paradoksalt nok, sideløbende med afskedigelser forholde sig til at fastholde spidskompetencerne i virksomheden. Den nyeste undersøgelse fra Ennova, European Employee Index 2010, viser, at jobindholdet er den primære drivkraft, når medarbejderne vurderer, hvor attraktiv arbejdspladsen er (se figur 1). Det er derfor af afgørende betydning for topledelsen at have et reelt billede af nøglemedarbejdernes syn på deres arbejdsplads på tværs af virksomheden. Den viden kan gøre forskellen på, om en medarbejder rejser eller bliver i virksomheden. Beløn og følg op på præstationer Skal en virksomhed klare sig på et konjunkturpresset marked, er det afgørende nødvendigt med en stærk, resultatorienteret kultur, der skaber højere produktivitet. Topledelsen skal derfor kunne følge, om evnen til at modstå det eksterne pres er til stede i virksomhedskulturen. Medarbejdermålingen kan mere præcist end noget andet værktøj pege på de dimensioner af kulturen, som virksomheden skal arbejde mere med. I figur 2 ses tydeligt, at akilleshælen i danske virksomheder i forbindelse med at skabe en resultatorienteret kultur, også kaldet Performance Culture, er belønning og opfølgning 8 Figur 1: Figuren viser, at medarbejdere rejser fra en dårlig leder. Men en lav vurdering af jobindhold er langt værre Dan Turéll (1984) Jeg holder af hverdagen Mest af alt holder jeg af hverdagen

9 O k t o b e r Sæt målrettet ind Et andet vigtigt element i medarbejdermålingen er, at topledelsen ikke kun forholder sig til virksomhedens generelle gennemsnit i målingen, som tit ligger på et fint niveau. Men også forholder sig til spredningen i resultaterne og fokuserer på de afdelinger, der ikke har den fornødne arbejdsglæde og det engagement, der er nødvendigt for at præstere. Forestil dig blot, at produktudvikling og ledergruppen er blandt de afdelinger, der ligger nederst til venstre i figur 3. Over for de afdelinger skal topledelsen være særlig opmærksom og ikke mindst her sætte de rigtige forbedringsmål frem mod næste måling. Figur 2: Danske virksomheder bliver bedømt meget forskelligt på de 5 nøgledimensioner, som Ennova bruger til at beskrive virksomhedens Performance Culture. på præstation. Resultaterne kommer fra Ennovas European Employee Index 2010, som bruges af Ennovas kunder til at benchmarke deres eget performanceniveau med det generelle gennemsnit på de danske arbejdspladser. Beløn de rigtige ledere Hvor meget skal vi forbedre os? spørger direktøren. Det er et klassisk spørgsmål, som helt afhænger af hver enkelt afdelings niveau i den seneste måling. Det er ikke rimeligt at sidestille den leder, som har forbedret sig 10 procent fra et meget lavt niveau, med den leder, som har forbedret sig 10 procent fra et højt niveau. Særlig vigtig bliver denne skelnen, hvis man i virksomheden har en bonusmodel koblet til medarbejdermålingen. De virksomheder, som ønsker et nuanceret overblik over, hvilken stigning de kan forvente i en afdeling, får udarbejdet et sådant overblik af Ennova på baggrund af en statistisk analyse af virksomhedens data fra medarbejdermålingen. Få styr på loyaliteten Er virksomheden præget af ledere som er mest loyale over for topledelsen eller mest loyale over for medarbejderne? Eller hersker en sund balance, hvor lederen kommunikerer loyalt og nuanceret om organisationens tilstand? Når virksomheder gennemgår forandringer, har det afgørende betydning for medarbejdernes motivation og engagement, hvordan lederne kommunikerer topledelsens beslutninger. Ledere, der udviser manglende opbakning over for topledelsen i deres daglige kommunikation, betegnes som local heroes. En local hero taler mod topledelsen, når døren er lukket ofte for at holde sig på samme side som de medarbejdere, han er tættest på i det daglige arbejde. Hvis medarbejdermålingen viser et billede af mange local heroes, er der behov for en fokuseret kommunikationsindsats over for både ledere og medarbejdere. Om fænomenet eksisterer i virksomheden, er vanskeligt for topledelsen at afklare selv. HR vil kunne levere informationen som en integreret del af medarbejdermålingen. Figur 3: Topledelsen skal bruge målingens viden om, i hvilke specifikke afdelinger arbejdsglæden halter. HR-chefen ind på direktionsgangen De nævnte områder er blot et udpluk af de informationer, som topledelsen kan have gavn af fra medarbejdermålingen. Det er Ennovas erfaring, at de HR-chefer, der forstår at formidle resultaterne af deres medarbejdermåling, så de er på linje med topledelsens strategifokus, også i stigende grad bliver inddraget i det strategiske arbejde med at udvikle virksomheden. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere om de nævnte analyser eller selv har forslag til analyser, som vil gavne på direktionsgangen, så kontakt afdelingschef i Ennova, Anders Filtenborg, , og få en faglig dialog med en af vores eksperter. 9

10 O k t o b e r Arbejdsglæde er indsatsområde hos PenSam: Højere arbejdsglæde giver lang række ekstra gevinster Da PenSam satte fokus på medarbejdernes trivsel, steg arbejdsglæden markant. Men det var ikke den eneste gevinst for pensionsselskabet. Effektivteten er øget, og kundernes kendskab til PenSam er vokset samtidig med, at kundetilfredsheden er steget på de vigtigste parametre. 10 Arbejdsglæden kunne kun lige snige sig op på 65 point, da PenSam gennemførte sin første store medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Med forsatte forbedringer i 2007, 2008 og 2009 er arbejdsglæden i dag helt oppe på 75 points ud af 100 mulige. Og det er højt. Gennemsnittet for arbejdsglæde på de danske arbejdspladser ligger nemlig på 71 point (2010 tal).»i samme periode har PenSam fået flere kunder, som betjenes af færre medarbejdere end hidtil. Det er sket samtidig med, at de eksisterende kunder har fået et styrket kendskab til PenSam og de ydelser, som PenSam har. Samtidigt er kundernes tilfredshed med medarbejdernes evne til at være Om PenSam Pensionsselskab. Tilbyder også forsikringer og bank-produkter. Administrerer pensionsordninger for mere end danskere. Hovedkontor i Farum. Afdelinger i Odense, Vordingborg, Århus, Aalborg og Esbjerg. imødekommende og hjælpsomme steget. Og det er centralt, da det er et af de parametre, kunderne lægger størst vægt på. Endelig er PenSams ekspeditionstider blevet reduceret væsentligt,«fortæller Kim Jonasson, der er Sektionschef i HR hos PenSam. Krav om større åbenhed Pensionsselskaberne står over for store udfordringer i disse år. Kunderne kræver åbenhed, effektivitet, god service og mest muligt for pengene, og lovgivningen går i retning af krav om større gennemsigtighed. Samtidig er kampen om kunderne sat ind. Der snakkes mere og mere om liberalisering.»om få år vil PenSams kunder formentligt fortsat bestå af et stort antal medlemmer af FOA. Men det er muligt, at en øget liberalisering vil betyde, at langt flere kunder uden tilknytning til FOA vil vælge PenSam som deres foretrukne pensionsselskab,«fortæller Kim Jonasson. I 2005 gik PenSam i gang med at forberede sig på fremtiden. De udarbejdede en ny strategi, og her var arbejdsglæde centralt.»vi tror på, at tilfredse medarbejdere yder mere og giver en bedre service til vores kunder. Så en høj arbejdsglæde er et strategisk mål for direktionen. Det betyder, at arbejdet med

11 O k t o b e r trivsel og arbejdsglæde får opmærksomhed og ressourcer. Området har prestige, og det er et vigtigt signal til alle lederne,«siger Kim Jonasson. Kun relevante spørgsmål Spørgsmålene i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen tilpasses løbende PenSams strategi.»det ville jeg forvente, at andre leverandører også kunne, men Ennova er gode til at udfordre os, så vi ikke spørger til for meget. De holder spørgsmålene op mod strategien og spørger, hvad vi skal bruge den viden til. På den måde sikrer vi os, at det, vi spørger til, også er noget, vi ville gøre noget ved efterfølgende,«siger Kim Jonasson. I forlængelse af undersøgelserne er Ennova gode til at rådgive om realistiske målsætninger.»ennova har så bred erfaring med målinger, at de ved, hvor mange point, man kan forvente at stige, hvis man gør en indsats på et bestemt område. Det betyder, at vores målsætninger bliver realistiske og kan nås. Det giver en succesoplevelse, når vi når en målsætning, og det er med til at bevare engagementet,«siger Kim Jonasson. Han fremhæver også den professionelle måde, Ennova klæder HR-afdelingen på til at præsentere resultaterne for lederne. Ennova præsenterer først resultaterne af målingen for direktionen og den øverste ledelse. Herefter modtager alle ledere deres rapport samt et præsentationsformat af alle resultater klar til at bruge i den videre dialog med medarbejderne. Scorede lavt I den første medarbejdertilfredshedsundersøgelse lå PenSam et godt stykke under gennemsnittet for den finansielle sektor, så der var nok at tage fat på. I samarbejde med kommunikationsafdelingen gjorde HR-afdelingen meget ud af at fortælle medarbejderne, at trivsel og arbejdsglæde er et fælles ansvar.»vi har gentaget - igen og igen, at arbejdsglæde skabes i det yderste led. At alle medarbejdere har indflydelse på arbejdsglæden, men at det er ledernes opgave at skabe rammerne,«siger Kim Jonasson. På baggrund af resultaterne formulerede direktionen den overordnede, generelle retning for arbejdsglæden, men ellers foregik indsatsen decentralt i de enkelte afdelinger. HR-afdelingen udarbejdede forslag til en plan for, hvordan afdelingerne kunne arbejde videre med deres resultater, men det var op til de enkelte ledere, om de ville bruge planen eller finde andre metoder. PenSam ligger i den gode ende Med en arbejdsglæde på 75 point ligger PenSam godt placeret sammenlignet med andre virksomheder i den finansielle sektor. Gennemsnittet i branchen Pengeinstitutter og forsikring er nemlig 74 point (2010 tal), hvilket er det højeste brancheresultat i den danske benchmarkmåling.»vi tror på, at tilfredse medarbejdere yder mere og giver en bedre service til vores kunder«siger Kim Jonasson, Sektionschef i HR hos PenSam.»Vi sørgede for at klæde lederne på, så de forstod, hvorfor det var vigtigt at arbejde med området, men ellers har afdelingerne arbejdet meget forskelligt,«siger Kim Jonasson. Klare målsætninger for målingens resultater PenSam er et godt eksempel på, hvordan en igennem flere år velgennemført måling, helt naturligt integreres i direktionens målsætninger for virksomheden.»ledelsen har et klart ønske om at være branchens bedste arbejdsplads og her er målingen et helt centralt redskab. Det er nu også blevet en strategisk målsætning, at ligge højt i forhold til det eksterne benchmark for branchen«konkluderer Kim Jonasson. Succes avler succes»det har også en stor værdi, at arbejdsglæde er et strategisk mål for direktionen, og at vi bruger ressourcer på området. Vi taler om arbejdsglæde, og medarbejderne oplever, at vi følger op. At der sker noget. Signalværdien er ekstrem vigtig. Arbejdsglæde betyder noget for medarbejderne. I undersøgelserne er svarprocenten over 90,«siger Kim Jonasson. Han tror også, det betyder meget, at indsatserne målrettes, så ressourcerne bruges optimalt.»svarene i målingerne giver et præcist billede af, hvordan trivslen er. Det betyder, at vi kan prioritere og sætte ind de rigtige steder,«siger han. Endelig mener Kim Jonasson, at oplevelserne af at nå i mål skubber i den rigtige retning.»succes avler succes. Det vil medarbejderne godt have mere af. Det giver god energi. De bliver stolte og tilfredse, og det smitter af på kundeservicen.«stigende arbejdsglæde Arbejdsglæde

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? ANALYSE Når 99,999 % ikke er godt nok! MÅLING 2 ipads eller 20.000 digitale spørgeskemaer? LØSNINGER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og tvj@ramboll.com Per Møller Janniche prmj@rambol.com VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Når virksomhedens produktive nærvær er i frit fald... Høj motivation Nedsat fokus Sygefravær + PRODUKTIVT NÆRVÆR Ledere og medarbejdere udfordres

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ledelsens Dag 2008. Workshop III. 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere?

Ledelsens Dag 2008. Workshop III. 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere? Ledelsens Dag 2008 Workshop III 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere? 1 Peter Salling Petersen og Introduktion Mads Lyngby Olsen Cand. Oecon. Erhvervserfaring fra flere store virksomheder:

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Disposition Anbefalinger på baggrund af pilottest Information og vejledninger Justeringer af spørgsmål Ekstra spørgsmål

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere