Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00."

Transkript

1 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud: Majid Tim Zakaria og John Steen Johansen Fraværende uden afbud: Ulrik Rosenkilde 1) Valg af referent Barbara Cros valgt senere afløst af Merrit Rosberg 2) Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 3) Forretningsorden og mødeform - Orientering fra ad hoc arbejdsgrupper: Flere beboere henvendte sig om kulde og lave temperaturer i lejlighederne i de kolde dage i begyndelsen af februar med megen kold østenvind.

2 2 John steen Johansen talte med HOFOR, Københavns energiforsyning en lørdag morgen. Den vagthavende fortalte at fremløbstemperaturen på det varme vand fra Vallø-værket og trykket, der sikrer at det varme vand kommer rundt og op i husene fra varmecentralerne var i orden. Ved skiftende vindretninger og medfølgende nedkøling, skal der justeres lokalt fra ejendomskotoret på Bellahøj i forhold til vindretningerne. Efterfølgende mandag talte vi med EK om at få justeret varme og temperaturer. Driftsleder Kim Husted Kjeldgaard justerede fremløbstemperaturen. John Barzel fremlagde forslag til billigere ordninger i forbindelse med indkøb af komfurer og rengøring. John Barzel vil undersøge om vi kan få en prøvespuling på vinduerne i trappetårnene før afdelingmødet i april, så vi kan se resultatet og beboerne kan beslutte om vi skal have det i fremtiden. Barbara Cros fremlagde resultatet af rundtur til tre beboere med skimmelsvamp i lejlighederne sammen med et rådgivningsfirma, Bygge- og Miljøteknik A/S, som er et velrenommeret rågivningsfirma i forhold til løsninger på kulde, fugt og skimmelsvamp. Den ene lejlighed havde skimmelsvamp rundt om vinduerne i et par værelser. Kulturstyrelsen har været på besøg i samme lejlighed for et år siden og forslog dengang at man tætnede vinduerne, da det er luft/passage mellem vinduesramme og betonen som skaber problemer. Teknikeren fra Bygge- og Miljteknik A/S havde samme opfattelse. Det er enkelt og ikke særlig dyrt at udbedre. I en anden lejlighed blæste det ind fordi der var en revne imellem muren og vinduet. Teknikeren lavede en papirprøve. Han kunne trække et A4 papir igennem i mellemrummet mellem vindue og ramme i det lukkede vindue. En

3 3 ekstra liste på vinduet med islolering vil også være en nem og billig måde at mindske træk og kulde og dermed frjerne kuldebroer. Det tredie sted har beboeren henvendt sig til ejendomskontoret gennem flere år vedr. kulde og og store områder med fugt på væggen. På bestyrelsesmødet d. 5. december blev det aftalt at bestyrelsen kunne kontakte et firma for opfølgende undersøgelser. Dette skulle føre til forslag til, hvad vi kan gøre i de lejligheder, hvor beboerne har været plaget af kulde, fugt og skimmelsvamp i årevis. Der er flere beboere der har henvendt sig til ejendomskontoret gentagne gange uden at der er blevet fulgt op på dette. For nogle af sagernes vedkommende strækker det sig over en periode på 6 7 år. Forholdene vedr. kulde, fugt og skimmelsvamp registrering og indsats er blevet drøftet løbende på bestyrelsesmøderne gennem det sidste halve år og de tre lejemål er blevet diksuteret med EK og KAB løbende gennem et halvt år på bestyrelsesmøderne. 4) Møde med ejendomskontoret Driftsleder Kim Husted Kjeldgaard og Driftschef Henrik Rune Jensen var af den opfattelse at det ikke var besluttet, at bestyrelsen kunne gå videre med samarbejde med ekstern konsulent om hvad evt kan gøres ved de skimmesvampskadede lejligheder. Driftslederen fastholdt at han ikke kendte til sagerne og heller ikke havde modtaget henvendelser frabeboerne. Derfor forelå der heller ikke nogen registrering. De ville sætte Dansk Skadedyrsservice på lejlighederne med skimmelssvamp.

4 4 Bestyrelsen sagde, at det ikke hjælper på længere sigt, hvis man ikke lukker kuldebroerne. Bestyrelsen er bekymret for kompetencen i KAB og på ejendomskontroret til at håndtere kulde, fugt og skimmelsvamp. Vedr. Komfurer og rengøring ville driftschef Henrik Rune Jensen undersøge om det kunne gøres billigere og bedre end indhentede tilbud. Vedr. nye stole til beboerlokalet: Driftslederen havde checket med leverandøren og fundet de havde tilbud på stolene p.t., så der indkøbes 28 stk. nye stole til beboerlokalet. De stole der står i lokalet, der er indkøbt af det tidligere FDB, der har genoptaget produktionen af disse, forsøges solgt via Lauritzs.com. Q Park udskifter P-skiltene. Der er indtil nu skudt 474 kloakrotter i kloakfælderne, de såkaldte wisetraps. Nedlæggelsen af toiletterne i nr. 40 er igangsat. KAB undersøger om arealet hvor legepladsen ligger er offentlig grund, da vi har modtaget kr i tilskud fra Københavns Kommune til legepladsen. Vedr. Vaskeri Afdelingsbestyrelsen har sammen med Kim og Michael fra ejendomskontoret været på besøg hos Miele og fået præsenteret forskellige maskiner og tilbud. Der skal udarbejdes et udbudsmateriale, så vaskeriet kan komme i udbud. Efterfølgende vil man indhentes tilbud på leasing af maskiner, før der tages endelig stilling til udskiftning af maskinerne på vaskeriet. Hvis tidsplanen holder, planlægges det at udskifte maskinerne i vaskeriet i juli måned, vaskeriet vil være lukket i 2 uger. Henrik Rune Jensen,KAB kom med tilbud på glas- og kummeforsikring. Den blev gennemgået og det blev besluttet, at Henrik Rune og Kim vil undersøge

5 5 hvor mange penge vi har brugt på udskiftning af ruder og glas/kumme til næste møde. Henrik Rune Jensen gennemgik budgettet, og i uge 8 eller 9 vil repræsentanter for bestyrelsen mødes med økonomimedarbejder fra KAB og HRJ om budgetforslaget til afdelingsmødet i april. Kim har ferie i ugerne 8, 9 og 10. Invalideskilt, der blev ansøgt om er blevet opsat. Døren til nr. 24 baggård bliver udskiftet. Desværre blev der i først omgang leveret en forkert dør, så den måtte laves om. Varmeaflæsning er afsluttet. Der var 12% af lejemålene man ikke kom ind i, det svarer til 54 lejemål. Hvis der er beboere, der mener at de betaler for meget i a conto varme, bedes de rette henvendelse til ejendomskontoret. Henrik Rune Jensen undersøger, hvornår det nye varmeregnskab er udfærdiget og a conto afregningerne og forbruget på lejemålene foreligger? Problemerne med varmen i bebyggelsen bliver undersøgt af KAB s varmetekniker, der vil kontrollere varmeanlægget. Timeforbruget til udskiftning af bordpladerne i køkkenerne er for høje, bordpladerne er specielle, det vil sige ikke standard. Driftsleder og driftschef undersøger dette og vender tilbage. 5) Afdelingsmøde 8. april - Beretning - Forslag - Dirigent - Referent Besluttes på næste møde. 5) Regnskab for 12/13 - og langtidsbudget 3025

6 6 Blev drøftet under punkt 4. 7) SABs repræsentantskabsmøde Kort orientering og drøftelse af repræsentantskabsmødet. 8) Orientering fra følgegruppemøde 28. Januar Udsat til næste møde, da formanden var fraværende 9) Fælles Have Kontingentet til Fælles Have nedsættes kr , Beløbet fordeles med den ene ½ del i dette budgetår, og den anden ½ i næste budget år. Da Fælles Have ikke skal foretage nyanlæggelser i dette budgetår. Fælles Have har regnskabsår fra 1. januar til 31. december. Vores afdeling har fra 1. august til den 31. juli, derfor fordeles beløbet som beskrevet. AKB har besluttet alt beplantning omkring husene skal klippes helt ned. 10) SSP - Klubtilbud til børn og unge i området Der har været møde i SSP den 5. februar 2014 med deltagelse fra kommunen, de øvrige afdelinger samt vores afdeling. Mødet blev afholdt i beboerlokalet i nr. 21. Biblioteket på Brønshøj Torv laver arrangementer for voksen med børn i 2 5 års alderen lørdag og søndag. Der er 7 klubber i området til børnene. 11) Fastelavn/Katten af tønden Da der afholdes arrangementer i daginstitutionerne, skolerne, ved supermarkederne, på Brønshøj Torv m.m. blev det besluttet ikke at afholde Katten af tønden i år. Bestyrelsen har været i kontakt med beboere, der eventuelt vil vil arrangere Fasterlavn.Beboerlokalet er reserveret den 1. marts og 2. Marts. 12) Eventuelt

7 Intet under dette punkt. 7

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012. 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl. 19.30. Der er sket meget på Bellahøj siden

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere