AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen."

Transkript

1 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær (ST) Aase B. Stisen (AAS) Christian Hansen (CHH) Afbud fra David Oszlak. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11, samt beslutningsreferatet. Godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. 1. Danfoss Energytrim. Bilag 1. Varmecentralen er blevet kontrolleret, og alt fungerer som det skal. Ifølge prognosen for i år vil vi kunne opnå en besparelse på 11,5%. 2. Altanvinduer. Bilag 2. Spørgsmål til firmaet Balco: Når alle vinduer er lukket op og skudt op mod væggen, hvordan er fastgørelsen af disse. De skal kunne holde til en del blæst. Svar fra firmaet: Vinduerne bliver låst ved et beslag nederst på vinduet, når man åbner det går det i hak og derved låses. For at låse det op trykkes beslaget ind med et simpelt let tryk, og vinduet kan derefter lukkes. Dette gælder både når et enkelt vindue åbnes eller når alle vinduer er åbnet op langs væggen. 3. Skitse tegning over køkken. Bilag 3. samt bilag til pkt Køkkenrenovering blok 3. nr. 51 stuen tv. Vedr. problemet med skimmelsvamp, som tidligere er blevet refereret til i referat nr. 11. Løsningen bliver at man opsætter de nye skabe på de 2 indervægge. Der bliver vasket ned og derefter bliver der igen taget målinger, hvor der dokumenteres, at der ikke længere er skadelige forekomster af skimmel i lejligheden før der bliver sat et nyt køkken op. 1

2 Meddelelser fra administrationen fortsat. 4. Svar fra BL. vedr. venteliste på køkken. Bilag til pkt Der blev spurgt ind til, hvornår man sidst har renoveret køkken fra ventelisten på beboermødet. Spørgsmålet blev taget op på mødet i organisationsbestyrelsen, om det er lovligt at have 2 sideløbende ordninger, her blev det besluttet, at (EO) skulle undersøge det juridiske med BL. Svaret fra BL: Da man har vedtaget forslag om kollektiv råderet / individuel modernisering af køkkener tilbage i 2001, hvor lejeren betaler for det nye køkken over 15 år. Indflyttere bliver kontraktligt forpligtet til denne udskiftning m.h.t. køkken og kan derfor ikke vælge. Boende lejere kan indgå en frivillig aftale på samme vilkår. Ud fra det oplyste skal ventelisteordningen og den kollektive råderet føre til samme resultat, og at det derfor ikke er muligt at have 2 ordninger sideløbende. (EO) vil udfærdige et bilag, med en forklaring til beboerne omkring problemet, som vedlægges referatet fra beboermødet, der bliver husstandsomdelt. 5. Videokamera i opgang. Bilag til pkt Beboer har haft opstillet et videokamera i en opgang uden tilladelse fra selskabet, dette er klart ulovligt, dette er i strid med 264 a. Der vil blive stillet et påkrav til beboer, samt at hvis der sker en gentagelse, vil lejemålet blive ophævet på grund af væsentlig misligeholdelse, subsidiært opsagt. Bestyrelsen godkender skrivelsen. 6. Nedbrud hos Cirque. Bilag til pkt Der har været nedbrud på nettet hos Cirque flere gange. Cirque har meldt tilbage at de lægger svarer på ved større nedbrud som kundeservice ikke kan nå at besvare, hvis man ringer til dem. Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen. 1. Faldstammer. Vores 1. mand, Mehmet har været rundt og tjekke tilstanden på faldstammerne i kældrene i alle 8 blokke. Ud af de 32 kældre opgange er der 17 der er rust på. Man starter med at udbedre den som ser værst ud, og ser hvad det koster. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til, når det er muligt at få det på budgettet. 2. Maling af døre i erhvervslejemål. Der er 2 erhvervslejemål som har fremsat ønske om at få malet deres døre. Dette vil bestyrelsen se på til næste budgetår, der er ikke mulighed for det i år. 2

3 AD. 4 Godkendelse af forretningsorden og målsætninger. Bilag 4 og Bilag 5. En enig bestyrelse godkendte forretningsordenen, samt målsætningerne. AD. 5 Konstituering af bestyrelsen og diverse udvalg. Bilag 6. Bestyrelsen, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen. Formand Freddy Rasmussen Formand i organisationsbestyrelsen Næst Formand Mads Greve Suppleant i organisationsbestyrelsen Sekretær Aase B. Stisen Suppleant i organisationsbestyrelsen Kasserer Bianca Balslev Medl. af Repræsentantskabet Best. Medl. Tina Laursen Best. Medl. i organisationsbestyrelsen Best. Medl. Allan L. Klem Medl. af Repræsentantskabet Best. Medl. Sussie Tranekær Medl. af Repræsentantskabet. 1. Suppleant Christian Hansen 2. Suppleant David Oszlak Medl. Af Repræsentantskabet Jan Smed er medl. af repræsentantskabet uden for bestyrelsen. Louis V. Nielsen er 1. Suppleant til repræsentantskabet. Den person der står først er kontaktperson i div. Udvalg. Informations og kontorudvalget. Videregive information ud til beboerne. Freddy Rasmussen og Aase Birthe Stisen. Udlån af bestyrelseslokalet / boremaskine / registrering af flagdage: Freddy Rasmussen Hejsning af flag: Mads Greve og Christian Hansen. Byder nye erhvervsdrivende på Torvet velkommen: Bianca Balslev. Det grønne udvalg. Tage sig af det grønne område i samarbejde med vores gartner Tine. Aase Birthe Stisen og Tina Laursen. Fest udvalget. Arrangerer fælles sammenkomster for beboerne. Allan Levin Klem, Sussie Tranekær, Freddy Rasmussen og Christian Hansen. Legeplads udvalget. Bianca Balslev og Sussie Tranekær. 3

4 Konstituering af bestyrelsen fortsat. Husdyrs udvalget. Sørger for registrering af husdyr i afdelingen. Freddy Rasmussen og Mads Greve. Bygge og økonomi udvalget. Tager sig af budgetter og vedligeholdelsesplanen bliver overholdt i samarbejde med administrationen og varmemesteren. Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Aase B. Stisen og Christian Hansen. Bilag 7. Telefon og mail liste over Bestyrelsen. Bilag 8. Principper for uddeling af bilag i bestyrelsesregi. Orientering omkring principperne for dagsorden / referater / orienteringsopslag. AD. 6 Evaluering af beboermøde. Bilag 9. Udvalg. En opfordring til de beboere der kunne have lyst til at deltage i et udvalg. Bilaget vil blive vedlagt referatet fra beboermødet når det bliver husstandsomdelt. Bilag 10. Husorden. Den rettede husorden der blev vedtaget på beboermødet. Det var et godt fremmøde, der deltog 82 husstande. AD. 7 Gennemgang af budgetkontrol. Bilag 11 og Bilag 11a. Bestyrelsen gennemgik budgetkontrollen. Ingen bemærkninger. AD. 8 Nyt fra festudvalget v / Mads Greve og Aase Stisen. (AAS) kunne oplyse at der havde været et pænt fremmøde til Promenadekoncerten, der blev afholdt i forbindelse med kulturdagen i Brøndbyøster. Åbningen af det nye bibliotek ved Kilden. Der var flere som havde stillet op til loppemarked. Slagteren grillede pølser på plænen. AD. 9 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ingen bemærkninger. 4

5 AD. 10 Meddelelser fra kasserer v / Freddy Rasmussen. Bilag 12. Der er d.d. ca. kr tilbage på kontoen. AD. 11 Organisationsbestyrelsen v / Freddy R. og Tina L. Der har været afholdt et møde d. 20. september. (FR) orienterer om at han stiller forslag for beboer til repræsentantskabsmødet d. 14. maj Forslaget er en vedtægtsændring ifølge stk. 4. Anden linje efter det sidste punktum fjernes ordet ikke. Så der vil komme til at stå. Det er tilladt at stemme ved fuldmagt. AD. 12 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Bilag 13. Brev fra anonym beboer. Bestyrelsen blev orienteret. Bilag 14. Forslag til beboermøde Bestyrelsen blev orienteret om forslaget fra beboer vedr. hjemmesiden. Bilagene 16 og 17, samt bilag til pkt. 12. Bestyrelsen blev orienteret om verserende sager. Bilag 15, samt bilag til pkt Der er indhentet 2 tilbud på renovering af containergården efter branden. Bestyrelsen har besluttet at det skal være det billigste tilbud, men vi skal holde et møde med udbyderen, om vi får det for pengene, som de har givet tilbud på. Bilag til pkt En beboer har bedt om at få undersøgt hvad det vil koste med omlægning af låse i vaske og tørrerum.. Bestyrelsen godkender at man undersøger priserne hos Kvik køkken. Der afholdes en YouSee messe d. 10. oktober. Deltagere fra bestyrelsen er (FR), (MG), (TL) og (CHH). AD. 13 Orientering omkring byggemøder, gavlisolering og altanudskiftning. Der skal være afleveringsmøde om ca. 14 dage vedr. gavl isoleringen. Altanudskiftning i blok 5 går planmæssigt. 5

6 AD. 14 Forslag til Orienteringsbrev / Dagsorden. Bestyrelsen har afholdt det første møde, og ser frem til et godt samarbejde. Bestyrelsen har besluttet at de ikke deltager i debatter på Facebook. Men bestyrelsens medlemmer har naturligvis ret til at deltage som privat person. AD. 15 Eventuelt. Ingen bemærkninger. Dirigent på næste møde: Mads Greve Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase B. Stisen 6

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4 Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Årlig beretning fra organisationsbestyrelsen for året 2014 til repræsentantskabsmødet tirsdag, den 19. maj 2015. Side 1 Beretning for året 2014 Organisationsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere