Marts Beretning for Bellahøj l og ll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2015. Beretning for Bellahøj l og ll"

Transkript

1 1 Marts 2015 Beretning for Bellahøj l og ll Der er sket meget siden sidste års afdelingsmøde d. 8. april I beretningen vil du kunne læse om nogle af de mange ting bestyrelsen har arbejdet med og se hvem, der har været aktive i forbindelse med de enkelte sager og initiativer. Bestyrelsen har været på arbejde med at følge op på driften og ejendomskontorets daglige opgaver. Det har været en vigtig opgave for bestyrelsen at husene og de grønne områder bliver bedre vedligeholdt og fremstår pænt. Formanden har holdt regelmæssige morgenmøder med KAB og det lokale ejendomskontor om dette og andre opgaver og har haft en omfattende skriftlig korrespondance med KAB om arbejdet i vores afdeling. Samarbejde med KAB Siden sommeren 2014 har vi måttet sige farvel til en forretningsfører, en driftschef og en driftsleder. Stillingerne har været ubesatte længe. Vi har for nylig fået ny driftschef, Jesper Palle Larsen, og får en ny driftsleder på kontoret i maj. Samarbejdet med KAB er blevet effektiviseret og opgraderet ikke mindst takket være chefkonsulent Michael Willer-Jensen, der har været tilknyttet vores område siden oktober Han har påtaget sig stort og småt og koordineret det meste. Bestyrelsen har haft et effektivt samarbejde med ham. Han har taget opgaverne om vedligehold af huse og udendørsområderne meget alvorligt. Det synlige resultat er bl.a. at der males opgange og trapper og der pletmales så området fremstår mere ryddeligt. Chefkonsulenten har også indført at ejendomsfunktionærerne regelmæssigt går på trapperne for at fjerne affald og se om der skal repareres, fjernes grafitti eller foretages andet vedligehold. Desuden har han afskaffet den ordning, der gjorde, at de ledende medarbejdere på Ejendomskontoret ved planlagt overarbejde kunne oparbejde omfattende afspadsering, der for to medarbejdere udløste henholdsvis to ugers ferie med løn og 120 timers overtid, der blev udbetalt i december måned. Derudover har vi fået hjælp fra Anders Christian Horst, KAB i forbindelse med vaskeriet og Søren Pedersen, KAB, der har hjemtaget tilbud på vinduesvask.

2 2 Viggo Strøm Børsting også fra KAB har medvirket på både markvandring, syn af lejligheder med skimmelsvamp og budgetberegning. Samarbejdet med ham har været godt og han har gjort en stor indsats i forbindelse med budgettet, hvor især Claus Dilling og Merrit Rosberg har været aktive i samarbejde med de øvrige i bestyrelsen. Claus Dilling, Merrit Rosberg og John Steen Johansen har været til møde med KAB om budgettet. Opgangsmøder Der blev holdt fire opgangsmøder i Bellahøj l og ll i perioden 28. oktober til 24. november 2014 på initiativ og med deltagelse af Merrit Rosberg og Claus Dilling. Der var veloplagt deltagelse og mange havde meget på hjerte. Blandt de mange temaer og synspunkter som bestyrelsen arbejder videre med, er det værd at fremhæve følgende udsagn og ønsker: Mange mente at udendørsarealerne og trappeopgangene alt for ofte så meget forsømte ud med skrald og andre efterladenskaber Mange ønskede mere sikkerhed og tryghed på Bellahøj og derfor også videoovervågning og dørlåse Sluk for lyset, der brænder døgnet rundt - opsæt sensorer til lysstyring Bedre information om adfærd og regler på flere sprog på vaskeriet Husordensregler bør opdateres på flere områder Bedre muligheder for at sortere skrald og affald Behov for at gøre noget ved den tiltagende trafik og parkering i Ostebuen Ønske om synligt ejendomspersonale Bedre pasning og beskæring af buskadser og anden bevoksning Information om helhedsplanen og dens konsekvenser Behov for at få vasket og pudset vinduer i trappetårnene Vinduespudsning Den på sidste afdelingsmøde besluttede og længe ventede vinduespudsning i trappetårnene er endelig kommet i gang. Bestyrelsen tog initiativ til det for længe siden, men da driftschefen havde taget næstformandens brors firma med i udbuddene om trappevask og vinduespudsning, besluttede den øvrige bestyrelse at det måtte gå om. Der har også været andre forviklinger før det endelig lykkedes. Med bestyrelsesmedlem Barbara Cros vedholdende insisteren på at det skulle i gang før afdelingsmødet, lykkedes det endelig at få det gennemført. Vi endte med et tilbud, der prismæssigt lå meget tæt på det Barbara Cros havde fremlagt på afdelingsmødet i 2014.

3 3 Nyt vaskeri Inden driftschefen, Henrik Rune Jensen fratrådte måtte han fortælle at udbuddet af vaskeriet, der allerede var betydeligt forsinket, måtte gå om fordi han havde udformet udbudsmaterialet forkert. Med KAB-konsulenters mellemkomst lykkedes det langt om længe at få gennemført udbudsrunden. Vaskeriet har været en vigtig opgave for bestyrelsen, da der har været afsat penge til det tilbage i Bestyrelsen besøgte i foråret 2014 Miele for at se på vaskemaskiner. Desværre har der været mange forviklinger i forbindelsen med vaskeriet. Dagen før malerne skulle i gang stod der kun repræsentanter fra Miele/Bolind, maleren og Barbara Cros fra bestyrelsen til det aftalte møde kl. 15 på vaskeriet. Det viste sig, at der ikke var bestilt sammenlægningsborde. Noget som er en KAB opgave. Vi blev nødt til selv at bestille sammenlægningsbordene igennem Miele. Der er en leveringstid på 3 uger, så de kommer senere. Vaskeriet så derfor set lidt ufærdigt ud ved åbningen. Vi havde sagt til KAB, at vi ville have at vaskemaskinerne skulle være magen til de gamle med samme funktioner og som noget nyt en 10 kilos maskine. Maskinerne, der er blevet bestilt, skulle dække vores behov i følge de statistikker, der er lavet på forbruget. Der var en del andre uforberedte ting, der voldte problemer, da vaskeriet skulle installeres. Dette medførte ekstra arbejde til bestyrelsen. Arbejdsopgaver som burde ligge på KAB. Vaskeriet er blevet malet og der er vægmaleri for at sende positive signaler. Der er stillet børnemøbler ind vaskeriet. Barbara Cros har haft opgaven med at vælge farver sammen med maleren. Vi har allerede fået flere henvendelser fra beboerne, da der ikke er afholdt introduktion til de nye maskiner. Vi har sendt dem videre til KAB, da det er dem, der står for driften af vaskeriet. Vi håber det vil lykkes med nogle gode introduktionsmøder til det nye vaskeri, så alle beboerne bliver fortrolige med det. Kulde, fugt og skimmelsvamp er en plage der skal gøres noget systematisk ved. Bestyrelsen har løbende fulgt arbejdet med kulde fugt og skimmelsvamp, særligt i tre lejligheder, der har været særlig hårdt ramt. Vi har også været i løbende dialog med KAB og andre omkring dette vigtige emne og hvad der kan gøres. KAB s ekspert på området har været på besøg og forklaret, at det dummeste man kan gøre er at foretage indvendig isolering. På trods af denne viden er det lige præcis hvad KAB har gjort i en del lejligheder uden at følge op på det.

4 4 Den tidligere driftsleder og KAB igangsatte store indvendige saneringsprojekter. Der er således alene sidste år iværksat ikke budgetterede arbejder til udbedring og afhjælpning af kulde fugt og skimmelsvamp for omkring kr. Bestyrelsen krævede at man undersøgte skimmel-svampsagerne ordentligt og ikke bare ukritisk lod de lokale håndværkere ordne sagerne. Bestyrelsen havde kontaktet et firma, Teknik og Miljø i Ballerup, som så på tre udvalgte lejligheder. Driftschefen og driftslederen valgte ikke at bruge denne viden. Den ene af lejlighederne har haft vand ind gennen utætheder i 8 år. Den er endnu udbedret. Beboere har siden 2007 fået at vide, at det ville blive ordnet ved en kommende renovering. Det er en besked mange beboere har fået. Driftschef Viggo Strøm Børsting fra KAB, har på initiativ fra bestyrelsen været rundt og se på ovenstående lejlighed og andre lejligheder med vand og skimmelsvamp. Vi afventer konklusionerne på det. I forbindelse med skimmelsvamp er der især fokus på vinduerne, da det er utætheden omkring dem og manglende isolering, der er skaber kuldebroer. På skimmelsvampsagerne har formanden, Merrit Rosberg, Claus Dilling, John Steen Johansen og Barbara Cros været aktive. Søndermarken Flere repræsentanter fra bestyrelsen, John Steen Johansen, Merrit Rosberg og Claus Dilling, var i august 2014 på et meget interessant besøg i Søndermarken sammen med bl.a. daværende driftsleder og KAB s kundechef for at høre om den lokale afdelings erfaringer med helhedsplaner og se hvordan de der prøvede at løse udfordringerne med kulde, fugt og skimmelsvamp og en helhedsplan. Søndermarkens huse, der ligger på Frederiksberg, ligner Bellahøjhusene. Det var en interessant oplevelse. Budgettet for deres klimaskærm og helhedsplan er mange doblet siden starten. Eksemplet viser at der er vanskeligt at budgettere med helhedsplaner og klimaskærme. Budgettet for renovering af Søndermarken startede på 178 millioner kr. men havde på besøgstidspunktet passeret 521 millioner kr. Bellahøjen Det begyndte med en forespørgsel om parkeringspladser og endte med en lokalplan for byggeri. Lokalplanen er nu vedtaget i Københavns kommune og der vil blive bygget omkring 126 boliger op til 24 meters højde -1/3 ejer og 2/3 lejer, som skal udlejes af AAB.

5 5 I forbindelse med lokalplanforslaget for bebyggelse på den gamle vandreservoirgrund, kaldet Bellahøjen, sendte formanden på bestyrelsens vegne en indsigelse mod lokalplanen med vægt på mulige sociale og miljømæssige perspektiver og konsekvenser. I dialogen med de mange repræsentanter fra institutioner og øvrige boligforeninger, der udtrykte bekymring for den kommende bebyggelse, blev der indgået et inspirerende samarbejde. Et godt naboskab som vi forhåbentlig kan få glæde af senere. Merrit Rosberg og John Steen Johansen, deltog i flere møder med de øvrige boligforeninger og institutioner og i kommunen. Videoovervågning På mange møder har der været ønske fra beboerne om videovervågning. John Steen Johansen, John Thomasberg og Claus Dilling har udformet det. Claus Dilling har været tovholder i det og indhentet det forslag, der bliver fremlagt på afdelingsmødet. Det Koordinerende Netværk - i løbende dialog med SSP Afdelingens repræsentanter, John Steen Johansen, Steffen Rosberg, Teia Hauerslev og Theis Nedergaard mødes regelmæssigt i Det Koordinerende Netværk med repræsentanter fra de øvrige afdelinger på Bellahøj - og repræsentanter for det lokale SSP, Gadeteam m.fl. som vi har en tæt og godt samarbejde med. De har et indgående kendskab til børn og unge på hele Bellahøj. Afdelingsbestyrelserne har talt om muligheden for at genoplive nogle af de tidligere forslag om en boligsocial helhedsplan som et modtræk mod den tiltagende, chikane, uro og utryghed, som mange beboere oplever. Afdelingsbestyrelsen har gennem de sidste to år henvendt sig til KAB og forsøgt at få dem mere på banen i forhold til udsatte familier med børn og unge, der skaber uro og hærværk på Bellahøj. I hverdagen - og i daglig kontakt med børn og unge samt i samarbejdet med de lokale SSP-repræsentanter, Gadeteam m.fl. har Steffen Rosberg været særligt aktiv - suppleret af Theis Nedergaard og Teia Hauerselv. Anvisning Den kommunale anvisningspraksis og aftale blev bl.a. sat på dagsordenen af bestyrelsesmedlem Barbara Cros gennem debatindlæg i lokalavisen og ved et debatmøde i beboerlokalet med deltagelse af forskere, politikere, beboere, socialforvaltning og KAB. Fra bestyrelsen deltog Barbara Cros, Merrit Rosberg og John Steen Johansen i mødet, der blev afholdt i vores beboerlokale i oktober 2014.

6 6 Boldbane og legeplads Det særlige møde der blev afholdt om legeplads og boldbane i juni måned 2014 i Grøndalscentret pålagde bestyrelsen at arbejde for nedlæggelse eller flytning af boldbanen. Det har ikke været nogen let opgave og det sidste ord er næppe sagt i den sag. Men foreløbig status er, at vi ikke har fået svar fra kommunen om den halve million kr., vi modtog fra kommunen skal betales tilbage ved en eventuel nedlæggelse. Der er flere problemer i det. Afdelingen modtog pengene og bevilligede selv den anden halve million kr. Men legepladser skal betales af Fælles Have. Den daværende formand sad i Fælles Haves bestyrelse, så vi har brugt en halv million bevilliget på et beboermøde, vi kunne have sparet og vi har fået en halv million fra kommunen, som vi selv havde og skulle have søgt Fælles Have om. Arkitektkonkurrencen Bestyrelsesmedlem Merrit Rosberg indgik i dommerkomitéen i forbindelse med den store arkitektkonkurrence. Der blev afholdt flere møder i KAB med en bedømmelseskomité på 11 personer, 4 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen og 10 rådgivere for bedømmelseskomiteen samt en sekretær. Der blev afholdt opfølgende debat- og præsentation af vinderforslaget på Arkitektskolen og i AAB s lokaler ved Frederikssundsvej. Konkurrencen om renovering og helhedsplan blev vundet af Henning Larsens Tegnestue, der dog ikke havde været i kontakt med mange beboere i Bellahøj l og ll. Helhedsplan og renovering I forhold til helhedsplan og renovering har bestyrelsen med Claus Dilling som primus motor sat en dagsorden med konstruktive forslag om undersøgelse af tilstanden af bl.a. faldstammer og stigstrenge, som der arbejdes videre med. Tilbage i 2005 lige efter sidste renovering, ville KAB udskifte faldstammerne. De blev undersøgt og var i god stand. Hvis rørene stadigvæk er gode nok kan man strømpeisolere i stedet for at udskifte dem og spare en del penge. Desuden kan man undersøge vores varmecentrals tilstand. Ideen er at lave det vedligehold og renoveringer husene trænger til. Vinduerne er også aktuelle da deres tilstand har betydning for kulde fugt og skimmelsvamp. Der er sat kr. af på budgettet til at undersøge de nævnte ting nærmere. På beregningsseminaret med KAB i januar måned, hvor der blev arbejdet med økonomi og huslejekonsekvenser i forhold til vedligehold og renovering deltog følgende fra bestyrelsen: Merrit Rosberg, Barbara Cros, Claus Dilling og John Steen Johansen. Claus Dilling og John Steen Johansen har deltaget i et enkelt orienterende følgegruppemøde.

7 7 Køkkener Mange beboere vil gerne have nye køkkener og mange er glade for de oprindelige køkkener. Der er arbejdet på et forslag om at man kan få sit køkken fornyet. Forslaget bliver fremlagt på afdelingsmødet af Merrit Rosberg og Claus Dilling, der har været primus motor i denne sag. Beboerlokalet Der er kommet nye møbler i beboerlokalet, noget som Merrit Rosberg har stået for. Lokalet har udover udlejning til beboerne været brugt til forskellige møder. Markvandring I december måned blev årets markvandring gennemført sammen med Viggo Strøm Børsting fra KAB. I markvandringen, hvor der ses på både huse og udendørsområder og vurderes hvad der skal gøres, deltog Claus Dilling og Merrit Rosberg. På det efterfølgende budgetmøde med KAB deltog Claus Dilling, Merrit Rosberg og John Steen Johansen. Julen Der blev afholdt et velbesøgt julearrangement i beboerlokalet med næsten 50 deltagere. Aase Christensen, Barbara Cros og John Steen Johansen stod for det praktiske i det vellykkede arrangement. Ejendomskontorets medarbejdere fik hver en julekurv bestilt af Barbara Cros. Fælles Have I august måned fik Fælles Have nye vedtægter og foreningens selvstændige status, der kunne ligne en forberedelse til de mange muligheder en eventuel helhedsplan kan medføre for udendørsarealerne, gør det ikke lettere at få lavet elementære småopgaver som hegnsopretning o.l. hos os på trods af at Bellahøj l og ll betaler et stort årligt bidrag. John Steen Johansen har afløst John B Thomasberg som kontaktperson til Fælles Have. Bestyrelsen har i samarbejde med BOSAM og AKB arbejdet for at få et møde med Fælles Have og KAB s direktør for at få drøftet den for beboerne meget uhensigtsmæssige og dyre konstruktion. Det ser ud til at lykkes inden længe. Hjemmesiden Claus Dilling og John Steen Johansen overtog arbejdet med hjemmesiden efter Dennis Villumsen trådte ud af bestyrelsen. Vi prøver efter henvendelser

8 8 og inspiration beboerne at gøre siden mere brugervenlig og overskuelig. Der er altid plads til forbedring på sådanne sider, så forslag og ideer er velkomne. Pletmaling og maling af trapperne Flere trappeopgange er blevet pletmalet. Der er blevet repareret terrazzo og gelændere og balustre flere steder og en mere systematisk maling af trapperne er igangsat. Der males tre opgange ad gangen. Dette har vi haft på dagsordenen på vores møder med KAB siden Nu ser det endelig ud til at lykkes. Den nye maler koster halvdelen af hvad den tidligere "faste" maler kostede. Oprydning på de udendørs arealer Udendørsarealerne er kommet til at se bedre og bedre ud. Også noget vi har haft på dagsordenen på flere møder siden Den nye chefkonsulent Michael Willer-Jensen har deltaget aktivt i dette. SAB s repræsentantskabsmøde På det årlige repræsentantskabsmøde for SAB, hvor alle lokalbestyrelser kan deltage, deltog Claus Dilling, Teia Hauerslev, Barbara Cros, John Barzel Thomasberg og John Steen Johansen. På repræsentantskabsmødet havde formanden stillet et forsalg om at renoveringer og større byggesager ikke skulle udløse byggesagshonorarer til SAB s organisationsbestyrelse. Det giver dem økonomiske interesserer i renoveringerne. Den tidligere afdelingsformand sidder stadig i organisationsbestyrelsen. Den 11 mands store organisationsbestyrelse vil modtage ca 2.2 million kroner til deling, hvis alle de planlagte renoveringer bliver modtaget, samtidig med at de deler ca ½ million årligt i bestyrelseshonorarer. Hvis renoveringen for Bellahøj l og ll bliver vedtaget vil det udløse kr. til deling i den 11 mand store organisationsbestyrelse. Formanden stillede et forsalg om at disse byggesagshonorarer ikke skulle udbetales til organisationsbestyrelsen. Claus Dilling og John Steen Johansen der er i følgegruppen ville tilbageføre de penge til beboerne. Forslaget kom desværre ikke til afstemning, da KAB-dirigenten trak forslaget. Kontakten til Købehavns kommune og Kulturstyrelsen Bestyrelsen har løbende kontakt til kommunen og er i dialog med dem om deres tilsynspligt overfor det almennyttige.

9 9 Vi har også kontakt til Kulturstyrelsen, der er optaget af hvordan arbejdet med de bevaringsværdige foregår. Det er primært Barbara Cros, der står for denne kontakt. KAB og Københavns kommune På afdelingsmødet 2014 kunne vi fortælle at bestyrelsen ikke havde underskrevet regnskabet for Bellahøj l og ll for Vi mente at der var for mange fejl og mangler og der desuden var flere forhold og detaljer omkring det vi gerne ville have grundigt belyst. Vi henvendte os første gang til KAB i august 2013 for at få adgang til bilag vedrørende gulvafhøvling, maling, udskiftning af køkkenborde og komfurer. Vi fik først materialet udleveret i slutningen af januar Efter at have haft lejlighed til at gennemgå bilagene sammen med kvalificerede revisorer, stillede bestyrelsen via Københavns kommune i august 2014 en række spørgsmål til KAB. Flere af disse spørgsmål vedr. underbilag og kontering er den dag i dag stadig ubesvarede. Københavns kommune spurgte i samme forbindelse KAB om hvor mange udbud de har taget hjem de seneste år for at prischecke og konkurrenceudsætte de opgaver der iværksættes i afdelingen. Dette spørgsmål er heller ikke besvaret fra KAB s side. Det er primært Barbara Cros, der har stået for kommunikationen med Københavns kommune om denne sag. Varmemålere De gamle varmemålere, der skulle have været skiftet, sidder der endnu fordi den tidligere driftschef Henrik Rune Jensen glemte at prioritere og budgettere opgaven. Udbetaling til bestyrelsesmedlemmer Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har modtaget penge i form af telefontilskud eller lignende udover Dennis Villumsen, der som den eneste tilskud til sit internetabonnement. Suppleanter I bestyrelsen På sidste møde blev der valgt to suppleanter: Theis Nedergaard og Majid Tim Zakaria. Det er frivilligt for suppleanterne, hvor meget de deltager. Theis Nedergaard, der afløste Dennis Villumsen, da denne trådte ud af bestyrelsen pga travlhed med skole, har deltaget i 7 bestyrelsesmøder og Majid Tim Zakaria i 3.

10 10 Beboerskrivelse oktober 2014 Barbara Cros, Theis Nedergaard, Merrtit Rosberg og John Steen Johansen uddelte beboerskrivelse I oktober John Steen Johansen har været fast referent på bestyrelsesmøderne siden juni Mødelokalet på Restaurant Bellahøj og referent til afdelingsmødet er bestilt af Barbara Cros. Med venlig hilsen John Steen Johansen Formand for afdelingsbestyrelsen Bellahøj l og ll, SAB Marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 21 august 2014 for Bellahøj l og ll

Referat af bestyrelsesmøde d. 21 august 2014 for Bellahøj l og ll Referat af bestyrelsesmøde d. 21 august 2014 for Bellahøj l og ll I mødet deltog: Merrit Rosberg, Barbara Cros,Teia Hauerslev, Claus Dilling, Dennis Villumsen, John Steen Johansen og suppleanterne Theis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i. I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis

Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i. I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i beboerlokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis Nedergaard, John Barzel Thomasberg og John Steen

Læs mere

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. August 2015 Tilstede: John Steen Johansen, Flemming Jørgensen, Merrit Rosberg, Teia Hauerslev, Barbara Cros. Thor Nielsen med på telefon i tilfælde af afstemning. Afbud

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December 1 Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December Mødet var oprindelig planlagt til Torsdag d. 5. December, men blev udsat pga stormen Bodil. I mødet deltog: John Thomasberg,

Læs mere

Beboerinformation for Bellahøj l og ll / august 2015

Beboerinformation for Bellahøj l og ll / august 2015 1 Beboerinformation for Bellahøj l og ll / august 2015 Kære naboer i Bellahøj l og ll Sommeren er stadig over os med regn, torden og varme. Der er mange flotte og blæsende dage. Der har været afholdt det

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012. 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl. 19.30. Der er sket meget på Bellahøj siden

Læs mere

Afd. 3025 Bellahøj I & II

Afd. 3025 Bellahøj I & II EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSBESTYRELSEN Referat Mødedato: 23. juni 2015 Init.: jsj/mr Den: 14. august 2015 Mødet afholdes tirsdag d. 23. Juni kl. 17 i bestyrelseslokalet Følgende deltager i mødet: Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 05

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 05 15. september 2016 Dato: 17. maj 2016, kl. 16.30-18.30 Sted: AKB Bellahøjs bestyrelseslokale, Ved Bellahøj Nord 7, kld. 2700 Brønshøj KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 1 Velkommen til Afdelingsmødet for Bellahøj l og ll Onsdag d. 20. april 2016 på Bellahøj Vandrerhjem Indskrivningen begynder kl.18.30 På afdelingsmødet vil du kunne høre mere om renovering og helhedsplan

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

SKABELON TIL AFDELINGSMØDE-REFERAT. Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. Formand Ulla Møller fremlagde beretningen for det forløbne år.

SKABELON TIL AFDELINGSMØDE-REFERAT. Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. Formand Ulla Møller fremlagde beretningen for det forløbne år. Side 1 af 6 SKABELON TIL AFDELINGSMØDE-REFERAT Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. MØDEDATO: 8. maj 2015 TIDSPUNKT: 17:00 MØDESTED: Hasselagerhus, Hasselager Så mange beboere deltog: 60 Antal udleverede

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København. Mens vi venter

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København. Mens vi venter Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Mens vi venter Ordinært afdelingsmøde 2015 Tirsdag den 22. september - kl. 19:00 Mød gerne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Afdeling 1-6065-6084 Händelsvej/Grønrisvej Mødedato: 8. november 2012 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen. Fra administrationen: Benny Sciegienny

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I.

Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. Side 1 af 7 Afdelingsmøde for afdeling 21 Langenæs I. MØDEDATO: 29. april 2016 TIDSPUNKT: 17:00 MØDESTED: HASSELAGERHUS. Så mange beboere deltog: 32 Antal udleverede stemmesedler: 64 Fra AABs administration

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat. SAB /0001 Bellahøj I-II. Helhedsplan. Følgegruppemøde

Referat. SAB /0001 Bellahøj I-II. Helhedsplan. Følgegruppemøde Følgegruppemøde nr. 04 Dato: 18. maj 2016, kl. 17.00-19.00 Sted: Bellahøjs bestyrelseslokale Bellahøjvej 34b, kld. 2700 Brønshøj 4. juli 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Forslag om privat parkeringsselskab. Formanden

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2015 BESTYRELSENS BERETNING

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2015 BESTYRELSENS BERETNING Året har været præget af flere store projekter. INDLEDNING Beboeraktiviteter og stort engagement fra frivillige. Genopbygning efter en brand sidste jul. Etablering af fibernet. Udskiftning af vinduer og

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde

Referat fra ordinært beboermøde Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne Fax: 5694 0707 www.bo42.dk Afdeling 4 Referat fra ordinært beboermøde afholdt den 11. september 2007,, kl. 19.00

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere