Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Oplev sødmen ved Rama s navn af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dette fædreland, Bharath (Indien), har frembragt mange ædle sjæle, der på alle verdens kontinenter opnåede et storslået omdømme og stor berømmelse. Mange af Bharaths vismænd og profeter har siden tidernes morgen helliggjort deres tid ved at formidle Rama Tattwa (Rama-princippet). (Rama-princippet fastsætter, at Gud er i alle eksistenser, og at alle eksistenser er i Gud). Ramayana en (Historien om Rama) fandt sted i Treta-tidsalderen. (Den anden i cyklusen af de fire tidsaldre: Kritha, Treta, Dwapara og den nuværende Kali-tidsalder). Skønt tusindvis af år er gået, bliver Historien om Rama læst med ærefrygt i enhver landsby og lille flække. Selv nu om stunder fremsiger folk, unge som gamle, Rama s hellige navn med stor hengivenhed. De glemmer muligvis alle andre navne, men ikke Rama Nama (Rama s navn). I vanskelige stunder søger såvel millionærer som fattige mennesker tilflugt i Rama s guddommelige navn. I Indien er det vanskeligt at finde nogen, der ikke kontemplerer på eller fremsiger Rama s navn. I fortiden udførte mange vismænd askese og afgav forskellige former for højtidelige løfter med det formål at sprede Rama s navns herlighed ud over verden. Imidlertid hverken ønskede eller bad Rama aldrig nogen om at fremsige Hans navn eller kontemplere på det. Rent faktisk erklærede Han, at alle er legemliggørelser af det guddommelige. Det vigtigste element i Rama s lære er, at man skal følge sathya (Sandhed). (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Idet man har Sandhed som sit fundament, skal man opretholde og fremme dharma (rigtig handling). (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter livet igennem. Jeg har valgt at oversætte begrebet dharma med rigtig handling ). Rigtig handling er ikke begrænset til noget specielt sted eller land. Rigtig handling er til stede i alt. Rigtig handling udspringer fra Sandhed. Rent faktisk kan rigtig handling ikke eksistere uden Sandhed. Hvad er rigtig handling? Dharayati iti dharma (det, der opretholder og understøtter, er rigtig handling ). Nogle mennesker begrænser fejlagtigt rigtig handling til blot at være bespisning af de fattige og velgørenhedshandlinger. Rigtig handling skal strømme fra jeres hjerte. Herefter skal den føres ud i livet, ud i handling. Praktiser det, du siger. Det er menneskets første og vigtigste 1

2 pligt. Der bør være fuldstændig harmoni mellem jeres ord og handlinger. Hvis man på den anden side siger en ting og gør det stik modsatte, så vil det medføre adharma (uretfærdige handlinger). Før I siger noget, bør I desuden omhyggeligt analysere samt veje for og imod det, I ønsker at sige. Manasyekam vachasyekam, karmanyekam mahatmanam. (De, hvis tanker, ord og handlinger er i perfekt harmoni, er ædle sjæle). I siger, I er et menneske. Men I er udelukkende berettiget til at blive kaldt et menneske, når dine tanker, ord og handlinger er i harmoni med hinanden. Rama praktiserede enhed i tanke, ord og handling. I modsætning hertil var Ravana s tanker, ord og handlinger i modstrid med hinanden. Manasyanyath vachasyanyath, karmanyanyath duratmanam. (De, der savner enhed i tanke, ord og handling, er ondsindede). Der har naturligt været en konflikt mellem sathya (Sandhed) og asathya (usandhed) samt mellem dharma ( rigtig handling ) og adharma (uretfærdige handlinger). Rama fulgte omhyggeligt Sandhed, mens Ravana søgte tilflugt i usandhed. Der eksisterer ingen rigtig handling større end overholdelsen af Sandhed. Derfor skal I, selv i ubetydelige anliggender, holde fast i Sandheden. I bør aldrig ty til usandhed for at slippe ud af en vanskelig situation. Skabelsen opstår fra Sandhed og forenes igen i Sandhed. Eksisterer der et sted i kosmos, hvor Sandhed ikke eksisterer? Se denne rene og uplettede Sandhed for dig. Faktisk er Sandhed hele skabelsens grundlag. Hvis dette grundlag af en eller anden grund bliver bragt i uorden, så vil hele verden styrte sammen. Hvad er årsagen til alle de besværligheder og trængsler, som mennesket i dag udsættes for? Det sker, fordi mennesket har glemt Sandheden. Mennesket udsættes for ydmygelse og får et dårligt ry, fordi det hengiver sig til uretfærdighed og usandhed. Derfor bør du ikke under nogen omstændigheder søge tilflugt i usandheden. Du bør udelukkende sige sandheden. Sandhed er en smal sti. Men den fører til sath (uforanderlig og evig væren). Eftersom du forsøger at forandre denne uforanderlige Sandhed, gennemgår du forandringer og oplever forvanskninger. Kære elever! I er alle unge. Hvis I fra denne alder følger Sandhedens vej, vil I helt sikkert komme til at fremstå som forbilleder for hele landet. Hvad er Sandhed? Guds ord er Sandhed. Når I derfor taler og handler med følelsen af, at Sarva karma Bhagavad preetyartham (alt hvad I gør, gør I for at behage Gud), så vil alt blive Sandhed. Enhver tanke og følelse, der strømmer ud fra mennesket, er en genspejling af dets indre Sandhed. Uheldigvis forvandler den fejlagtige brug af tungen tankerne og følelserne til usandhed. Tungen er et af de fem sanseorganer. Jeres sanser er årsagen til de forandringer, der sker med jer. De er ansvarlige for den synd eller fortjeneste, som I optjener. Panchabhutas (de fem elementer) gennemtrænger hele universet lige fra Jorden til himlen. (De fem elementer er: Jord, ild, vand, luft og æter). Intet sted i hele universet eksisterer der et sjette element. De samme fem elementer findes i en finere form i ethvert menneske. I er nødt til at erkende denne sandhed og opføre jer i overensstemmelse med den. Sathya (sandhed), dharma ( rigtig handling ), santhi (fred), prema (kærlighed) og ahimsa (ikke-vold), der er til stede inde i jer, skal fremelskes og udvikles. Sandhed er vejen. Rigtig handling følger den. Kærlighed er oplevelserne. Først når I oplever denne kærlighed, manifesterer ikkevold sig. Himsa (vold) er ikke begrænset til det at skade eller såre andre. Det at handle i modstrid med det man siger, er også vold. Der eksisterer ingen større form for ikke-vold end at anvende sin tunge på en hellig måde. 2

3 Santhi (fred) er ikke noget, der skal findes andre steder. Fred er i allerhøjeste grad til stede i jer. I indeholder mange forskellige kvaliteter. For jer gælder det om at gøre god brug af disse kvaliteter. I spørger måske: Hvorfor ændrer Gud ikke vores natur? Nej, Gud blander sig overhovedet ikke. Han er vidnet til alt. Det er ikke op til Gud at fortælle, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Jeres egne tanker og følelser fortæller jer, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Når I spiser en agurk, vil jeres ræben have en afsmag af agurk. På samme måde gælder, at hvad der er i jer, vil blive genspejlet udadtil. Lige meget hvilket dårligt I ser i andre, så er det intet andet en genspejlingen af jeres egne tanker. Nogle mennesker er til stadighed fordybet i verdslige tanker. Sådanne mennesker kan aldrig blive lykkelige. Udelukkende de personer, hvis sind er roligt, hvis sind er uden tanker, kan opnå lyksalighedens tilstand. Nogle mennesker opfatter sig selv som værende meget intelligente. De bliver ved med at dykke dybere og dybere ned i deres akkumulerede, boglige viden. Den form for pedanteri er som en allergi. Så snart allergien begynder at sprede sig, bliver deres energi svækket. Uheldigvis udvikler nutidens mennesker allergi og ikke energi. Lad være med at blive ved med at overveje, hvorvidt noget er godt for dig eller ej. Alt er godt. Ligegyldigt hvad der sker, så anse det for at være godt for dig. Når du udvikler en sådan holdning, så vil alt vise sig at være godt for dig. Legemliggørelser af kærlighed! Elsk alle. Had ingen. Lad være med at være uenig med andre. Nogle mennesker udvikler endda uenighed om Gud! Det er den værste af alle synder. Lad derfor være med at nære sådanne fejlagtige opfattelser. Hvis sådanne tanker af en eller anden grund trænger ind i dit sind, så skal du opfatte dem som dine fjender og drive dem bort. Vær altid kærlig og munter! Det er alene kærlighed, der beskytter og støtter dig. Du er selv legemliggørelsen af kærlighed. Hvor der er kærlighed, kan hadet ikke trænge ind. Legemliggørelser af kærlighed! Det menneskelige legeme er en miniature-verden. Legemet er sammensat af panchabhutas (de fem elementer), panchadriyas (de fem sanser) og panchapranas (de fem livsenergier). De er på deres side udsprunget af Sandhed, de bliver understøttet af Sandhed, og til sidst bliver de forenet i Sandhed. Derfor skal du ivrigt og seriøst følge Sandheden. Eftersom folk forvansker Sandheden, mister de deres medfødte renhed. Hovedårsagen til urenheden i folks hjerte er deres tendens til at forvanske Sandheden. Du er derfor nødt til at tale sandt, hvis du ønsker at opretholde renhed og hellighed i dit hjerte. Hvis du ikke har tanke for andet end sandheden, så vil alt, hvad du siger blive godt. Nogle mennesker beklager sig: Swami! Selv om vi betræder Sandhedens vej, så plager usandheden os stadig. Hvad kan være årsagen til vores forlegenhed? Et enkelt eksempel kan besvare spørgsmålet. Mens den rene og krystalklare Ganges-flod flyder af sted, slutter nogle bifloder og bække, der er dannet af regnvandet, sig til den. Herved forurenes floden. Du skal derfor være forsigtig med ikke at tillade nogle urenheder at flyde sammen med dit hjertes rene og ikke tilsmudsede Sandhed. Det er på grund af dine sansers svaghed, at forskellige urenheder trænger ind i dit hjerte og forurener det. Disse urenheder er arishadvargas (menneskehedens seks indre fjender), nemlig kama (begær), krodha (vrede), lobha (grådighed), moha (tilknytning), mada (stolthed) og matsarya (jalousi). Selv den mindste lille urenhed kan ødelægge den guddommelige nektars renhed. Engang komponerede en orkesterleder en sang: Jeg er bevidst om, at du er som Månen i den fjerne himmel; alligevel forsøger mit sind at gribe fat i dig; jeg ved ikke hvorfor. 3

4 Hvor befinder Månen sig i virkeligheden? Ikke i den fjerne himmel. Selve jeres sind er Månen. I er ude af stand til at opnå kontrol over sindet, fordi de seks indre fjender kommer i vejen. Er det ikke sandt, at selv Månens klare lys ved fuldmåne ikke er synligt, hvis skyerne kommer i vejen? I det øjeblik skyerne driver væk, bliver Månen synlig. Tilsvarende er du nødt til konstant at gentage Guds navn for at drive de seks indre fjenders skyer væk. I dag fejrer vi Sri Rama Navami. (Rama s fødselsdag eller mere præcis dagen for Rama s tilsynekomst her på Jorden). På denne hellige dag bør I beslutte jer for at følge Rama s lære. Sandhed og rigtig handling er de to væsentligste elementer i Rama s lære. Opfat ikke jer selv som værende blot et menneskeligt væsen. I skal udvikle en fast tro på, at I er selveste Rama! Folk siger ofte: Udelukkende min Atmarama (Rama i hjertet) ved det! Følgelig er jeres Atma (Selvet, Den guddommelige Gnist) Herren Rama s legemliggørelse! Den guddommelige Gnist har ingen speciel form. Den samme guddommelige Gnist, der gennemtrænger hele universet, antog en form og inkarnerede som Rama. På samme måde tog rigtig handling Lakshmana s skikkelse; Lakshmana der konstant fulgte Rama. Lakshmana betragtede Rama som sit åndedræt. For ham var Rama alt. (Lakshmana er en af Rama s brødre). Jeg har overgivet min rigdom, min familie og endda min sjæl til Dig. Vil du ikke nok komme og frelse mig. Jeg søger udelukkende tilflugt hos dig. Under Rama s, Sita s og Lakshmana s eksil vovede Lakshmana sig en gang ind i en bestemt del af skoven. Snart blev han plaget af onde tanker. Så snart han vendte tilbage, fortalte han følgende til Rama: Oh Rama! Hvorfor gennemgår vi alle disse besværligheder? Hvorfor skal den uskyldige moder Sita udsættes for disse prøvelser? Kom! Lad os drage tilbage til Ayodhya (byen hvor Rama inkarnerede, og hvor Han senere regerede); lad os gøre det med det samme. Sita blev overrasket over den pludselige ændring i Lakshmana s indstilling. Eftersom Rama vidste alt, kaldte han Lakshmana hen til sig. Han smilede til sin broder og fik ham til at sætte sig ved sin side. Øjeblikkeligt indså Lakshmana sin fejl. Fuld af skyldfølelse spurgte han Rama: Kære border! Hvordan kan det være, at disse dårlige og skadelige tanker kom ind i mit sind? Aldrig før er noget sådant hændt mig. Rama forklarede: Kære broder! Det er ikke din fejl. Dette er en dæmons område. Derfor trængte alle de onde tanker ind i dit sind. Fortæl mig, hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Som dit selskab så dine tanker. Derfor skal I holde jer væk fra dårligt selskab. Slut jer til ædle sjæles selskab. Så vil I få gode tanker. Som jeres tanker, således vil resultatet blive. Yad bhavam tad bhavati. (Som jeres følelser, således bliver resultatet). Da Kausalya græd, efter at Rama var draget ud i skoven, forsøgte Sumitra at trøste hende ved at sige: Kære søster! Hvorfor græder du? Er det fordi, Rama er draget ud i skoven? Nej. Nej. Du tror fejlagtigt, at Rama vil leve i skoven, mens vi vil nyde kongelige bekvemmeligheder her i Ayodhya. Rent faktisk forholder det sig sådan, at hvor som helst Rama bor, så er det sted Ayodhya, og alle andre steder er intet andet end skov. Vi bør leve et eksemplarisk liv i sindsro, idet vi forbliver sindsligevægtige i glæde såvel som i sorg. Glæde og sorg følger hinanden. Vi bør ikke blive påvirket af dem! Vi bør hverken blive opstemt af glæde eller nedtrykt af sorg. Findes der et menneske i denne verden, der ikke oplever glæde og sorg? Faktisk er Rama alvidende og almægtig. Vilde dyr eller dæmoner vil aldrig kunne forårsage ham nogen skade. 4

5 Kausalya var også bekymret for Sita, eftersom hun skulle ledsage Rama ud i skoven. Rama forsøgte at tale Sita fra at tage med ham ud i skoven. Han sagde: Sita! Skoven er fuld af tornede buske og vilde dyr. Du vil blive udsat for en masse besværligheder i skoven! Sita argumenterede med Rama: Oh Rama! Du er hele verdens beskytter. Kan du ikke beskytte din egen hustru mod de vilde dyr? Du er allestedsnærværende, almægtig og alvidende. Jeg er sikker på, at ingen af disse vilde dyr vil kunne skade mig, når du er hos mig. Det frygter jeg slet ikke. Rama blev meget glad over at høre Sita sige dette. Da Sita blev bortført af Ravana, blev både Rama og Lakshmana meget bekymrede for hende. Kogende af vrede over Ravana s ondskabsfulde handling henvendte Lakshmana sig til sin ældre broder Rama og sagde: Kære broder! Giv mig din tilladelse. Jeg vil reducere alle disse ondsindede dæmoner til aske! Rama manede til tålmodighed. Han sagde: Lakshmana! Vi behøver ikke gøre noget sådant. Dæmonerne vil tilintetgøre sig selv; det vil de gøre på egen hånd. Rent faktisk vil de blive ofre for deres egen ondsindede kvaliteter. Senere blev Ravana dræbt af Rama og dennes abe-hær. Nu forklarede Rama følgende til Lakshmana: Lakshmana! Folk opfører sig på en bestemt måde, og afhængig af deres prarabdha (skæbne) og deres kvaliteter udlever de konsekvenserne af deres handlinger. Det behøver vi ikke bekymre os alt for meget over. Så længe et menneske er knyttet til verdslige genstande og tænker i vendinger som mine og dine, vil det blive plaget af sorg. Derfor skal du behandle verdslige genstande med følgende holdning: Disse genstande er ikke mine; de er alle sammen legemliggørelser af det guddommelige. Alle handlinger bør udføres med det formål at behage Gud. Hvis en person udvikler ego ved at tænke jeg og mine, vil vedkommende helt sikkert gå til grunde. Du siger: Det er min og den er min. Hvad er det rent faktisk, der i virkeligheden tilhører dig? Er det kroppen, sindet, intellektet eller sanserne? Du siger: Det er min krop, det er mit sind, det er mit intellekt og så videre. Men ingen af disse tilhører i virkeligheden dig. Kroppen, som du mener, tilhører dig, vil forlade dig om et øjeblik. Det vil den gøre, uden du ved af det. På samme måde flakker sindet omkring som en abe. Er det muligt at styre denne tossede abekat? Sig ikke: Jeg er dette eller hint. Sig: Jeg er jeg. Det er det korrekte signalement af dig. Det rigtige svar på spørgsmålet: Hvem er jeg? er jeg er jeg et (Atma, Selvet, Den guddommelige Gnist). Rama hverken kritiserede eller forvoldte nogen skade. Hvem kunne derfor nære had mod ham? Rama s gode handlinger bragte ham gode resultater. Når I gør noget godt over for andre, når I gavner andre, så er der ingen mulighed for, at I udsættes for sorger og vanskeligheder. Hvis I stadig føler, at I bliver udsat for vanskeligheder, så ligger fejlen hos jer. Gud er ikke ansvarlig for jeres sorger og vanskeligheder. Det er jeres sansers egensindighed, der er ansvarlig for dem. Så I skal kontrollere jeres sanser. Hvis I er i stand til at kontrollere jeres sanser, så vil alt andet komme under jeres kontrol. Det er essensen i Rama s lære. Ramayana en er ikke blot historien om Rama. Rent faktisk er den historien om alle menneskelige væsener. I giver Gud skylden for jeres problemer og vanskeligheder. Men Gud elsker alle lige meget. Gud nærer ikke had mod nogen. Gud er altid munter og smilende. Et smilende ansigtsudtryk er et guddommeligt væsens naturlige og medfødte kvalitet. Der, hvor der er et smil, kan der slet ikke være noget had! Ikke under nogen omstændigheder bliver folk med sådanne 5

6 guddommelige kvaliteter forstyrret eller bekymret. Vær derfor altid smilende og munter. I bør aldrig se sure og lidende ud. Nogle elever er meget bekymret for eksamenerne. De ønsker, de vil blive forsinket eller udsat. Det er imidlertid sådan, at jo før I løser jeres eksamensopgaver og består dem, des hurtigere bliver I rykket op i en højere klasse. I stedet for at bekymre jer om eksamen, bør I skynde jer op i en højere klasse. I denne form for hast er der ikke rum for bekymring. Kom! Oh hengivne! Kom! Tag for jer af Rama s navns sødme. Lad være med, af ren og skær uvidenhed, at købe og spise andre søde sager. De vil ødelægge jeres helbred. Ved at blande vedaernes hovedindhold med de vediske erklæringers mælk, ved at tilsætte subuddhi s (gode dyders) sukker og nibaddhi s (sandhedens) ghee (klaret smør), ved at fjerne abaddhamu s (løgnens) urenheder, således har vores fortidige vismænd tilberedt denne yderst lækre konfekt, der hedder: Rama s navn. Dit helbred vil blive ødelagt, hvis du spiser alle mulige slags slik, der bliver solgt på markedspladsen. Alt dette slik smager måske godt, men det er skadeligt for dig. Som erstatning har vores store vismænd tilberedt et stykke konfekt til jer: Rama s navn. Navnet har en vidunderlig indvirkning på dit sind. Det kan aldrig blive muggent eller fordærvet. Jo mere du spiser af Rama s navns søde konfekt, des mere glæde får du ud af det. Navnet er sødere end sukker og mere velsmagende end curd. (Curd er nærmest en delikat form for kvark). Rama s guddommelige navn er fuld af sødme, og det forbliver for evigt sødt. Der har været mange Guds-inkarnationer på Jorden. Men Rama s guddommelige navn er forblevet udødeligt. Fra ældgammel tid er Rama s navn forblevet et Taraka-mantra (et mantra, der befrier) for alle. Alle kan opnå lyksalighed ved at fremsige Rama s navn; det gælder for børn såvel som for ældre. Alder er ingen forhindring for at opleve Rama s navns sødme. Der findes en umådelig sødme i dette navn. End ikke for et øjeblik bør I opgive den guddommelige sødme og lyksalighed, der er i Rama s navn. Desværre forsømmer folk i dag at fremsige Rama s navn. Det er deres ulykke. Da Maharana (mægtig konge) bad Mirabai om at forlade Krishna-templet, blev hun meget bekymret. (Mirabai var prinsesse af Mewar og en kendt Krishna-hengiven; levede fra 1498 til 1547). Hun tænkte: Hvordan kan jeg forlade min kære Krishna og tage herfra? Men hendes ubøjelige tro på Krishna udviklede en fast overbevisning i hende om, at Krishna vil følge mig. Hun bad til Herren Krishna: Oh Herre! Efter mange anstrengelser har jeg vundet det guddommelige navns kostbare perle. Vil du ikke nok velsigne mig, så jeg ikke mister denne uvurderlige perle. Idet hun uophørligt fremsagde Krishna s navn, nåede hun frem til Dwaraka (byen, der var hovedstad i Krishna s rige). Her fandt hun imidlertid templets døre lukkede. Ude af stand til at bære smerten ved adskillelsen fra sin kære Krishna længere, bankede hun sit hoved mod templets døre. Og der skal man bare se! Templets døre åbnede sig, og Herren Krishna viste sig foran hende. Efter at have fået sin kære Herres darshan (synet af Mesteren), forenede Mirabai sig med ham. I er nødt til at udvide jeres hjerter. Og jeg mener ikke det fysiske hjerte. Hvis det fysiske hjerte bliver forstørret, kræver det operation af læger! At udvide ens hjerte forudsætter, at 6

7 man udvikler storsindethed. Nogle sidder her med udstrakte ben og optager en masse plads. Hvis folk i stedet sad tæt, vil der være plads til nogle flere hengivne. Ved at være hensynsfulde og ved at dele kan vi hjælpe hinanden. Kære elever! Sommerferien er begyndt. Fra i morgen af vil I tage hjem for at tilbringe jeres ferie sammen med jeres forældre. Tilbring jeres tid i lyksalighed sammen med jeres forældre. Det gør også jeres forældre lykkelige at tænke på den dejlige tid, I har tilbragt her med at lære om mange hellige forhold. Hvis I er lykkelige, vil de også være lykkelige. I må aldrig gøre jeres forældre ulykkelige på grund af jeres opførsel. Jeres forældre optager en vigtig plads i jeres liv. Det er jeres fremmeste pligt at gøre dem lykkelige. Det er ikke nok, at I sørger for jeres egen bekvemmelighed og jeres eget velbefindende. Først og fremmest skal forældrene gøres lykkelige. Livet er ikke begrænset til khana (mad), peena (drikke), sona (søvn) og marna (død). I er ikke født for, at I skal spise, strejfe omkring og nyde alle mulige slags behageligheder. I er født for at tjene jeres forældre og gøre dem lykkelige. Hvis I gør jeres forældre lykkelige nu, vil jeres egne børn gøre jer lykkelige i fremtiden. I skal føre et forbilledligt og eksemplarisk liv. Kun på den måde vil jeres liv blive helliggjort. Kun på den måde vil den uddannelse, som I tager på Sri Sathya Sai Uddannelsesinstituttet, blive meningsfuld. Jeg ønsker, at I alle vil leve op til det gode ry, der knytter sig til dette storslåede uddannelsesinstituts elever. (Bhagavan afsluttede sin tale med bhajan en (lovsangen): Rama Rama Rama Sita ). Oversat af 7

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015

Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015 Det værste er at alting kan ske. Det bedste er at alting kan ske. Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015 EVANGELIELÆSNING Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Åndelige manifestationer i Bibelen

Åndelige manifestationer i Bibelen Åndelige manifestationer i Bibelen De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet det mere ekstreme og mange ved ikke

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298 Åbningshilsen Så kom vi ind i forårets første måned. 4. søndag i fasten, midt i fasten, halvvejs

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen 1 Prædiken til 15. s. e. trin kl. 10.00 i Engesvang 729 - Nu falmer skoven 29 - Spænd over os dit himmelsejl 728 - Du gav mig, o Herre 730 - vi pløjed og vi så de 477 - Som korn fra mange marker 13 - Måne

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 19. februar 1964 Sted : Venkatagiri. (By med ca. 35.000 indbyggere i delstaten Andhra Pradesh). Anledning : Baba holdt denne tale i forbindelse med afholdelse af det første møde den 18. februar

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver 12.s.e.trin.18.8.2013. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 414 Den mægtige finder vi ikke, 305 Kom Guds Helligånd, 443 Op til Guds hus, 11 Nu takker alle Gud. Nadver: 4 Giv mig Gud. Gråbrødre 17: 5 O havde

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

studie Frelsens erfaring

studie Frelsens erfaring studie 4 Frelsens erfaring 28 Åbne spørgsmål Hvornår i dit liv har du følt dig længst væk fra Gud? Hvad hjalp dig i de situationer til at komme tættere på ham? Åbningshistorie Sådan er livet. Det var et

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 bind 2. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 bind 2. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 bind 2 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16 1 1.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 10. januar 2016 kl. 10.00. Salmer:123/434/138/289//444/439/362/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /750 Åbningshilsen Vi er efter helligtrekonger

Læs mere