Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik. Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik. Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside."

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside.

2 FAGPLAN. SIDE: _1 AF: _1 FAG: matematik KLASSE: 1 klasse ÅR: : DELEMNER: AKTIV./ORGAN: Undervisningsmål matematik Kontext A Kontekst B Hele klassen, individuelt, parvis og i grupper Forståelse for tal. Plus og minus. Former mønstre, mængder, længder, spejling og begreber. : DELEMNER: AKTIV./ORGAN: Undervisningsmål Computer Matematikopgaver og matematikspil Hele klassen Kendskab til brug af computere : DELEMNER: AKTIV./ORGAN: Undervisningsmål Kreativ matematik Uret, tid på aktiviteter Hele klassen Kendskab til til uret med timer, kvarter, minutter, sekunder Købmand, køb og salg Do Forståelse for penge, plus og minus. Sanglege med tal do talforståelse : DELEMNER: AKTIV./ORGAN: undervisningsmål spil Banko Kortspil Skak Rummikub o.l. Hele klassen Og sammen med bhkl. Samarbejde, forståelse for brug af tal i mange sammenhæng

3 Årsplan Matematik 2. klasse FAG: matematik KLASSE: 2. ÅR: 12/13 Lærer: LT Spil og koder Uge Matematik spil Klasseaktivitet Terningespil Regnespil opgaver Opleve at matematik kan bruges med farver og former. Lege med matematik Flader om rum Intro med firkanter Uge Omkreds Areal Måling Klasseaktivitet og gruppearbejde Gætte og måle forskellige objekter. Klasseaktivitet og gruppearbejde Føre om areal, men kun bruge det simpelt med hensyn til at fylde firkanten op. Klasseaktivitet og gruppearbejde Forskellige metoder til, at måle og lege med afstande. Kende ordet omkreds og betydningen af dette. Forstå at det er hele vejen rundt om firkanten. Kunne gætte og måle omkreds. Kende ordet areal. Forstå at det er mængden der er inden i firkanten. Få en fornemmelse af størrelsesforhold og en forståelse for afstande.

4 Tal Uge Talområder og Talgenkendelse Klasseaktivitet og gruppearbejde Talkort Tallinje Talmønstre Talbyspillet Hvor mange er der? En række historier og opgaver om tal. Forstå positionssystemets opbygning (enere, tiere, hundreder og tusinder) Kende titalssystemet. Kende til begrebet en halv i forbindelse med en halvtredsøre ved regning med penge. Få indblik i overslag og afrunding. Kende klokken. Uge 41: Emneuge Uge 42: Efterårsferie Emneuge om dyr Uge Dyr Klasseaktivitet og gruppearbejde Zoologisk have projekt. Indsigt i danske dyr. Opleve krybdyr (gekkoer) Kende til længde, højde, bredte, vægt og fart. Forstå mængder af dyr gennem praktiske visuelle aktiviteter. Uge 47: Faguge Figur og tegning Uge Geometriske former Klasseaktivitet og gruppearbejde / Individuelt arbejde Historier Snoremønstre Brikker og brikspil Kuber Skattekort Hvad hedder figurerne? Arbejde med forskellige figurer og deres navn. Kende navne på enkelte geometriske former. Kunne beregne omkredsen. Få kendskab til koordinationssystemet og kunne orientere sig i et sådant. Få erfaring med begrebet isometrisk og prøve at tegne på isometrisk papir. Afprøve og få kendskab til simple dele af plangeometrien og målingsgeometrien. Få erfaringer med kantede figurer. Uge 52: Juleferie

5 Plus og minus Uge 1-4 Data og chance Uge 5-7 Plus Minus Klasseaktivitet og gruppearbejde / Individuelt arbejde Regnehistorier (faglig læsning) Find min regel (CL) Talpuslerier Mariehønen Legetøj Hotellet Madlavning via opskrifter Kende de to regnearter som to sider af samme sag (modsatte regnearter) Være i stand til at tælle sig frem ved simple opgaver. Lære brugbare tællestrategier. Kunne løse opgaver uden visuelle hjælpemidler (hovedregning) Kunne opstille additions- og subtraktionsstykker korrekt skriftligt. Data Chance Klasseaktivitet og gruppearbejde Hval emne Undersøge og indsamle data Byg kombinatorik tårne Klasseaktivitet og gruppearbejde Hval emne spille fjols Cykelløb Terningespil Kunne samle og ordne data. Kunne afbillede data via billeder og søjlediagrammer. Få præsenteret en graf. Kende til hvad chance er. Kunne regne på simple chancer. Kunne læse og forstå simple informationskilder. Kunne sortere i nødvendig og unødvendig information. Kunne lave en tabeloversigt. Prøve at eksperimentere med kombinatorik. Kende til retfærdige og uretfærdige spil. Uge 8: Vinterferie

6 Flader om rum Uge 9-12 Omkreds Areal Klasseaktivitet og gruppearbejde Historielæsning Regnehistorier (faglig læsning) På tur med kant-kravleren. Gætte og måle forskellige objekter. Løse opgaver Klasseaktivitet og gruppearbejde Byg en kvadratmeter Byg en terning Løse opgaver Bage kage Regnehistorier (faglig læsning) Kende ordet omkreds og betydningen af dette. Kunne måle omkreds på mange forskellige former og figurer. Forstå længden af en cm, deres hånd og andre objekter der gør at de kan gætte mere nøjagtigt. Kende ordet areal og betydningen af dette. Kende en kvadratmeter og kunne måle større ting som f.eks. rum. Kunne overveje og undersøge længde, bredte og højde. Starte på at opleve rumfang. Uge 13: Påskeferie Tal Uge Plus og minus Gange Klasseaktivitet og gruppearbejde Lommeregner Ordspil Butik Væddeløb Simons strandskaller Forskellige måder at visualisere og konkretisere regneprocessen. Få anskueliggjort hvad der sker ved en addition og subtraktion. Videreføre og udbygge hvad de lærte tidligere på året. Lære at sammenlægge på talplade og via billeder. Lære at bruge lommeregner.

7 Måling Uge Måling Klasseaktivitet og gruppearbejde Forskellige metoder til at måle og lege med afstande. Tid. Afstand. Vægt. Rumfang. Postkontoret. Fakta og færdigheder vedrørende måling. Få bedre begreb om afstande. Kende måleenhederne: længde, vægt, tid. Uge 20: lejrskole Spejle og skubbe Uge Former og figurer Spejling og forflytning Klasseaktivitet og gruppearbejde / Individuelt arbejde Spejlbilleder Skubbespillet Punkter og linjer Nye mønstre Tapetet. Kende til drejning. Kende til spejling. Kende til parallelforskydning. Kende til glidespejling. Kende til mønstergeometri. Uge 24: Emneuge

8 Spejle og skubbe Uge Former og figurer Spejling og forflytning Klasseaktivitet og gruppearbejde / Individuelt arbejde Spejlbilleder Skubbespillet Punkter og linjer Nye mønstre Tapetet. Kende til drejning. Kende til spejling. Kende til parallelforskydning. Kende til glidespejling. Kende til mønstergeometri.

9 Årsplan FAG: Matematik KLASSE: 3. ÅR: 12/13 Lærer: MA Jeg vil i undervisningen i hvert emne stræbe efter at følge følgende faseopdelte model: Fase 1: forhåndserfaring ved hjælp af værkstedserfaring (her undersøger vi matematik) Fase 2: Kontekstforståelse gennem scenarier fra en mulig virkelighed (det vil ofte være her hvor vi leger matematik) Fase 3: Opgaveløsning fordybelse og træning (her bruger vi det vi har lært vi får sat vores opdagelser i system kan man sige) Fase 4: Evaluering (hvad har vi egentlig lært) Tegning Uge 33 DELEMNER UNDERVISNINGSMÅL Forsvindningspunkter Skabe positive holdninger til faget Størrelses-forhold Være i stand til at identificere karakteristika ved forskellige geometriske former. arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning Tal og måling Uge DELEMNER Egypternes tal De fantastiske fugle UNDERVISNINGSMÅL kende de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved hjælp af tallinjen vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge Uge 41: Emneuge Uge 42: Efterårsferie Former og figurer Uge Uge 47: faguge DELEMNER UNDERVISNINGSMÅL Kom i form tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed Cirkelmønstre undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt

10 Regn med tallene DELEMNER Ferie på Bornholm UNDERVISNINGSMÅL Uge 50-4 Fredag uge 51 til og med onsdag uge 1: juleferie Det søde campingliv Lidt til den søde tand bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division inden for de naturlige tal bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge DELEMNER UNDERVISNINGSMÅL Data og chance Uge 5 12 Uge 7-8: Faguge/ Vinterferie Uge 13: Påskeferie Data fra min klasse Andedammen indsamle, ordne og behandle data opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil. bruge matematik i relevante hverdagssituationer løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige beregninger erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel. DELEMNER UNDERVISNINGSMÅL Figurer og måling Uge Det nye gulvtæppe Rundt på Læsø forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer Regn mere med tallene DELEMNER Frimærke-museet Frugtboden UNDERVISNINGSMÅL kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer Uge Prøv lykken DELEMNER UNDERVISNINGSMÅL

11 Mønstre Uge Hvor mange stole og borde? undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri Fest og farver undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer Tal og enheder Uge DELEMNER Pant på flasker og dåse Vil du have en halv eller en kvart? Rekorder med vægt og længde Andre rekorder Hvor lang tid UNDERVISNINGSMÅL deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer Hvis alt går efter min hensigt vil undervisningen i år lede eleverne i 3. klasse på Viby Friskole hen imod følgende matematiske kompetencer: Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer (problembehandlingskompetence) opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer (modelleringskompetence) ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) bruge uformelle repræsentationsformer sammen med symbolsprog og arbejde med deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) afkode og anvende enkle matematiske symboler, herunder tal og regnetegn, samt forbinde dem med dagligdags sprog (symbolbehandlingskompetence) udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger (kommunikationskompetence) kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence).

12 Årsplan Matematik 4. klasse FAG: matematik KLASSE: 4. ÅR: 12/13 Lærer: LT Spil og koder Uge 33 Matematik spil og koder Klasseaktivitet Opleve at matematik kan bruges med farver og former. Tal og størrelser Uge At gange At dele Klasseaktivitet og Individuelt arbejde Klasseaktivitet og Individuelt arbejde Forstå multiplikation som løbende addition. Forstå multiplikation som et forhold (f.eks. arealforhold) Kunne multiplicere med 0 og 10. Kende til multiplikationstabellerne. Kunne arbejde med multiplikationsalgoritmer ved opgaver som 3*125. Forstå den kommutative lov (a*b = b*a) Genkende forskellige divisionsprocesser. Forstå at dele som det modsatte af at gange. Genkende divisionsprocessen iklædt som målingsdivision og delingsdivision. Kunne arbejde med divisionsalgoritmer f.eks. 125:5. Forstå betydningen af division med rest og uden rest.

13 Brøktal Decimaltal Måling Klasseaktivitet og gruppearbejde Klasseaktivitet og gruppearbejde gruppearbejde Identificere del helheds relationer. Beskrive delen af en helhed ved hjælp af brøktal. Beskrive helhed ud fra brøkdelen. Forstå brøktal som en position på en tallinje. Kunne bedømme størrelsesforholdet mellem to brøktal. Kunne forlænge og forkorte. Forstå at større nævner gør brøktallet mindre og indse, at ½ er større end ⅓. Forstå at brøktal er relative størrelser, og at ½ af noget er afhængig af helheden. Forstå at brøktal er udtryk for en division. Forstå decimaltal som en udvidelse af de naturlige tal. Arbejde med beregning af enkle decimaltal med en eller to decimaler. Kende til forskellige notationsformer med decimaltal. Forstå decimaltal som et specialtilfælde af brøktal. Kunne placere decimaltal i forhold til hinanden på en tallinje. Kunne omsætte fra centimeter til meter og omvendt blandt andet ved brug af decimaltal. Kunne gætte og måle vægt, længde og tid. Kunne omsætte inden for længdeenheder som m, cm og mm. Kunne omsætte inden for vægtenhederne g, kg og ton. Kunne omsætte inden for tidsenhederne sek, min, timer, dage og år. Kunne tage stilling til måleusikkerhed og nøjagtighed. Kunne afrunde et decimaltal. Kunne beregne et gennemsnit.

14 Former og dimensioner Uge 1-13 Form og tegning Areal og omkreds Individuelt arbejde Klasseaktivitet og gruppearbejde Forstå og beskrive forskelle og ligheder inden for tre kanter som ligesidet trekant, ligebenet trekant og retvinklet trekant. Forstå og beskrive forskelle og ligheder inden for firkanter som kvad rat, rektangel, parallelogram. Kende til og forstå parallelitet. Forstå symmetri. Kende til isometrisk tegning. Forstå og anvende begrebet omkreds. Forstå og anvende begrebet areal. Udvikle strategier til at male omkreds og areal af enkle figurer og former. Forstå og anvende maleenhederne m2 og cm2. Data og chance Uge Data Tag chancen Klasseaktivitet og gruppearbejde Klasseaktivitet og Individuelt arbejde Indsamle og registrere data. Udvælge og sortere data. Systematisere data i tabeller og enkle diagrammer. Fremstille data i tabeller og diagrammer. Beskrive data. Analysere og vurdere tabeller og diagrammer. Udforme og udfore en enkel undersøgelse. Kende til risiko og usikkerhed. Kende til og vurdere intuitivt chancebegrebet. Kende til og vurdere intuitivt tilfældigheds begrebet.

15 Mønstre og sammenhænge Uge Kunne beskrive og undersøge gentagelser i en talfølge. Analysere og beskrive gentagelsen i geometriske Det gentager sig Individuelt arbejde mønstre. Genkende og fremstille gentagelser på baggrund af spejling, parallelforskydning og drejning. Se sammenhænge mellem geometriske monstre og talfølger. Andet: Uge 41: Emneuge Uge 42: efterårsferie Uge 47: Faguge Uge 52: Juleferie Uge 8: Vinterferie Uge 13: Påskeferie Uge 20: lejrskole Uge 24: Emneuge

16 Årsplan FAG: Matematik KLASSE: 5. ÅR: 12/13 Lærer: MA Tegning Uge 33 Forsvindningspunkter Størrelses-forhold Individuelt Skabe positive holdninger til faget Være i stand til at identificere karakteristika ved forskellige geometriske former. Individuelt Spil Uge 34 Tal & størrelser Uge Analysere spil Lave spil Grupper Aflæse og forstå strukture samt logistiske sammenhænge repræsenteret gennem spilleregler Analysere og vurdere strukturer repræsenteret ved brætspil, spilleregler og vinderstrategier Grupper Opfinde egne strukturer illustreret ved et strategisk brætspil med gennemtænkte spilleregler og vinderstrategier Skabe positive holdninger til faget Formidle sammenhænge og systemer til andre Store tal og negative tal Individuelt Kunne anvende multiplikation og division inden for de hele tal Kunne afgøre, hvornår der er tale om henholdsvis en divisions- og en multiplikationsproces

17 Uge 41: Emneuge Uge 42: Efterårsferie Uge 47: faguge Decimaltal og brøktal Procent Måling Parvis Individuelt Kunne angive størrelser, der er mindre end enheden. Kunne angive størrelser mellem to hele tal. Kunne beskrive del- og helhedsrelationer ved hjælp af brøktal. Kunne sammenligne brøktal ved at forlænge eller forkorte. Forstå relationen mellem decimaltal og brøktal. Forstå at brøktal er et udtryk for et forhold mellem to hele tal. Forstå decimalernes funktion i titalssystemet. Kende til beregning af dele af helheden, fx 0,2 kg af 250 kr. eller ½ af 250 kr. Kunne addere og subtrahere enkle brøktal. Kunne addere og subtrahere decimaltal. Kunne multiplicere enkle decimaltal med hele tal. Kunne foretage afrunding af decimaltal. Kunne genkende og anvende brøktal og decimaltal i forskellige dagligdags sammenhænge. Forstå relationen mellem decimaltal, brøktal og procenttal. Kunne angive en procentdel af en helhed. Kunne beskrive del- og helhedsrelationer ved hjælp af procenttal. Kunne foretage enkle beregninger med procenttal relateret til enkle brøktal som 1/4, ½ osv. Undersøge, anvende og forstå procenttal i forskellige dagligdagssammenhænge. Kunne vælge passende måleenhed i forskellige målinger. Forstå behovet for at omsætte til samme enhed for at kunne regne og sammenligne størrelser. Kunne omsætte mellem længdeenhederne millimeter, centimeter, meter, decimeter og kilometer. Kunne omsætte mellem vægtenhederne gram, kilogram og ton. Kunne omsætte mellem tidsenhederne sekunder, minutter og timer. Forstå forskellen i nøjagtighed på en måling på fx 4,5 km og 4,56 km. Forstå at en målt størrelse beskriver intervaller, fx at 3,2 m kan repræsentere værdier i intervallet ]3,15-3,25[ m. Forstå at en størrelse ikke repræsenterer "et rigtigt resultat", men er et udtryk for målingens nøjagtighed. Fredag uge 51 til og med onsdag uge 1: juleferie

18 Forstå, hvad der kendetegner vinkler. Identificere vinkler i forskellige hverdagssammenhænge. Forstå, hvordan man angiver vinkelstørrelser ved hjælp af grader. Kunne måle vinkler i forskellige konkrete situationer. Vinkler Grupper Kunne tegne og konstruere vinkler. Kende til opbygningen af en vinkelmåler og kunne anvende den som måleinstrument. Vide, hvad der kendetegner spidse, rette og stumpe vinkler. Former & dimensioner Uge 1-14 Uge 13: Påskeferie Koordinat-system Rundt eller kantet Rumfang Individuelt Grupper Grupper Kunne angive et punkts placering i et plan. Kunne angive en placering ved hjælp af talpar. Aflæse og afsætte tal par i et plan. Kunne beskrive retning ved brug af talpar. Forstå opbygningen af et koordinatsystem med akser og enheder. Kunne anvende en passer. Kende til en cirkels egenskaber. Arbejde videre med forståelsen af n-kantede geometriske former. Forstå sammenhængen mellem vinkler og former på n-kanter. Være i stand til at identificere karakteristika ved forskellige geometriske former. Tilegne sig geometriske begreber som diameter, radius og centrum. Tilegne sig begreber som lodret, vandret, vinkelret, parallel med, diagonal. Tilegne sig begreber som regelmæssige (konkave) og uregelmæssige (konvekse) figurer (polygoner). Kende til sproglige og praktiske sammenhænge, som er knyttet til rumfangsmåling. Forstå at måling af rumfang er tælling af kubeenheder som kubikcentimeter, kubikdecimeter og kubikmeter. Kende til sammenhænge mellem liter og kubikdecimeter. Forstå simple regnemodeller til rumfangsberegning fx ved kasseformede rumlige genstande. Få erfaring med størrelsen af kubikmeter, kubikdecimeter og kubikcentimeter. Kunne omsætte fra en rumfangsenhed til en anden på et enkelt niveau. Kende notationerne fx cm 3 og kunne bruge dem ved angivelse af rumfang. Kunne aflæse skitsetegninger med mål til beregning af rumfang. Kunne tegne kasseformede og sammensatte kasseformede rumlige figurer på isometrisk papir. Uge 7: Faguge

19 Uge 8: Vinterferie Data og chance Uge Grafer og diagrammer Individuelt Kunne indsamle, sortere og registrere data. Arbejde med intervaller af simpel karakter. Kunne præsentere data i grafer og diagrammer. Forstå sammenhængen mellem tal par og det "at plotte ind" i et koordinatsystem. Kunne tolke og reflektere over data gennem aflæsning af grafer og diagrammer. Kunne udforme og udføre enkle undersøgelser og fremstille dem grafisk. Kende til risiko og usikkerhed. Kende til og intuitivt vurdere chancebegrebet. Kende til statistiske begreber som gennemsnit, maximum- og minimumværdi. Mønstre og sammenhænge Uge Ligninger og talfølger Individuelt/parvis Kunne bruge strategier til at generalisere systematikken i en talfølge. Kunne beskrive med ord "formlen" på den n'te værdi i en talfølge. Kunne tabellægge en talfølge systematisk og hensigtsmæssigt. Kunne beskrive væksten i en talfølge. Kunne omsætte figurer, som vokser til en talfølge. Kunne opstille en simpel ligning. Forstå brugen af lighedstegnet som en ligevægt mellem to udsagn. Forstå brugen af lighedstegnet ved løsning af en ligning. Kunne foretage simple løsninger ved brug af gættemetoden eller ved brug af enkle ligningsløsningsmetoder.

20 Geometriske mønstre Individuelt Kunne beskrive mønstre ud fra kendskab til: - Egenskaberne forbundet med regelmæssige trekanter og firkanter som kvadrater, ligesidede trekanter m.m. - Figurernes vinkler og vinkelsummer. - Geometriske steder som højder, diameter, radius, sider osv. Kunne foretage flytninger som parallelforskydning og spejling. Kunne analysere mønstre ved at beskrive ved brug af symmetribegrebet. Kunne analysere mønstre ved at beskrive en grundfigurs gentagelse via spejling, drejning eller parallelforskydning. Kunne konstruere eller bygge et fladedækkende mønster ud fra en eller flere grundfigurer.

21 Årsplan Matematik 6. klasse FAG: matematik KLASSE: 6. ÅR: 12/13 Lærer: LT Matematiske spil og gåder Uge Matematik spil Matematik gåder Hvad er matematik spil? Klassen snakker om hvordan man kan løse simple matematik spil med frøer og centicubes Klassen spiller plus og gange vendespil. Hvad er gåder? Hvad er matematiske gåder? Fælles løsning af gåder. Klassen deles i grupper, grupperne skaber deres egne gåder og sætter dem pænt op så klassen kan løse dem i fællesskab. Gåderne bruges efterfølgende som udsmykning i klasseværelset. Der er fokus på matematik som et problemløsningsværktøj. Eleverne får erfaring med praktiske løsningsmodeller og resonere på problemstillinger. De får derudover trænet deres repræsentationskompetencer. Tal og størrelser (Fokus på de fire regnearter) Store tal Vi arbejder med udvidelse af kendskabet til de naturlige tal, ved at arbejde med store tal og tierpotens. Vi arbejder med fordobling af kerner på et skakbræt og andre objekter med felter for at få indblik i potensregler. Vi arbejder med fortællinger og udregninger. Forstå opbygningen af de hele tal og nul. Kende til forskellige anvendelser af negative tal. Kunne regne med negative tal. Kunne håndtere og arbejde med store hele tal som f.eks. repræsenteret som potenser af 10.

22 Uge Matematisk regning Hele tal. Positive tal, nul og negative tal. Regning på papir. Regning med lommeregner. Klassen arbejder med priser på varer i supermarkedet og regner ud fra dette. Klassen arbejder med regnskaber og klassekasse. Klassen arbejder med verdens højeste bjerg. Klassen arbejder med tal i vækst og udendørs eksperimenter med lommeregner. Vi arbejder med fokus på at eleverne får begreb om hele tal og får det som et normalt begreb i deres matematiske sprogbrug. Eleverne arbejder med regneregler igennem objekter og problemstillinger fra hverdagen. Vi spiller træk et kort. Der indgår meget klassesamtale ud fra emnerne priser, opvask, højde og dybde. Klassen arbejder med Birgers burgerbar. Kende notationen, når gentaget multiplikation med samme faktor skrives som potenstal. Kende til potenstal navngivet som kvadrattal og kubiktal. Kunne anvende de fire regningsarter og regnehierarkierne inden for de hele tal. Kunne afgøre, hvilke løsningsstrategier inden for lommeregnerregning, papirregning og hovedregning som er mest hensigtsmæssige ved beregning. Kunne vælge regningsart i en given problemstilling og dermed afgøre, hvornår man skal addere, subtrahere, dividere og multiplicere. Uge 41: Emneuge Uge 42: efterårsferie

23 Decimaltal, procenttal Og brøktal Uge 48-3 Forskellige måder at skrive og opstille matematik på. Klassen arbejder med Decimaltal, Procenttal og brøktal. Klassen bruger tid på at træne verbalt at sige decimaltal. Klassen laver lommeregnerberegninger. Klassen arbejder med at omsætte og forholde de tre repræsentationsformer. Klassen arbejder med DM i streetdance. Klassen arbejder med parkeringsopgaver. Klassen arbejder med restaurant. Formen på en pizza vil klassen kigge nærmere på. Forstå, at decimaltal og procenttal er en anden måde at skrive brøktal på. Forstå decimaltallenes værdier som 1/10, 1/100 osv. Forstå procentdele som hundrededele. Kunne anvende procent ved en relativ sammenligning af to forskellige mængder. Kunne omsætte mellem repræsentationsformerne decimaltal, procenttal og brøktal. Kunne genkende, undersøge, anvende og forstå brøktal, decimaltal og procenttal i forskellige dagligdagssammenhænge. Kunne beregne delen af en helhed. Kunne beregne helheden, når delen i form af procenttal, brøktal og decimaltal er kendt. Kunne addere og subtrahere brøktal samt foretage simple multiplikationer med brøktal. Kunne anvende forholdsregler ved simple forhold. Kende til moms. Uge 47: Faguge Uge 52: Juleferie

24 Former og dimensioner Uge 4-9 Cirkler og kanter Klassen arbejder med en skovtur. Udendørs måling af kanter og vinkler. Når en træ vokser, klassen arbejder med årringe. Solbriller forskellige modeller af briller og opsætning i forretning. Klassen prøver praktisk at finde Pi. Vinkler og figurer fra hverdagen. Forstå, at forholdet mellem cirklens omkreds og diameter er konstant. Kendskab til, at værdier for pi er tilnærmelsesværdier. Forstå og anvende formlen for cirklens omkreds og areal. Forstå og anvende, at vinkelsummen i trekant er 180. Forstå, at der er en sammenhang mellem vinkelstørrelser og sidelængder i en trekant. Tilegne sig begreber som vinkelspids, vinkelben, vinkelrum, vinkelsum m.m. Kunne konstruere trekanter ud fra enkelte anvisninger på sider og vinkler i trekanten. Kunne konstruere cirkler, dele af cirkler og koncentriske cirkler. Forstå og anvende forskellige formler og regneregler for areal fx af et rektangel og en trekant Tilegne sig begreber, som beskriver forskellige former fx kvadrat, rektangel, parallelogram, rombe, trapez, polygon samt retvinklet, ligesidet og ligebenet trekant.

25 Flader og rum Klassen skaber et flyttefirma og arbejder med flytning af forskellige objekter. Klassen arbejder med friluftsbad. Anatomi og krop. Den levende matematik vi selv er. Forstå relationen mellem kvadrat/flade og kubik/rum. Forstå, at flader males i antal kvadrater, og at rum måles i antal kubeenheder. Forstå, at begrebet kubik er måling af figurer i 3. dimension. Kende til at kanterne en kasse kan benævnes længde, bredde og højde. Forstå, at længde, bredde og højde ikke er entydige geometriske steder, men kan variere i forhold til sammenhængen, man betragter genstanden i. Kunne omsatte mellem størrelserne cm3, dm3 og m3. Forstå relationen mellem liter og dm3. Forstå og anvende form en for rumfang af en kasse og en cylinder. Kunne beregne en kasseformet figurs overfladeareal.

26 Tegnemodeller og forhold Klassen skaber kæmpernes land. Klassen arbejder med glasmosaik og billedskole. Undersøgelse af perspektivtegning. Tegn skolen og skolegården. Forhold mellem ting du ser. Forstå, at to ligedannede figurer har samme form, men kan have en anden størrelse. Forstå, at kongruente figurer er ens i både størrelse og form. Forstå målestoksforhold som et forhold mellem den samme afstand på tegningen og i virkeligheden. Forstå målestoksforhold som en beskrivelse af en formindskelse eller en forstørrelse af virkeligheden. Kende til, hvordan man beregner afstande fra tegning til virkelighed og omvendt. Erfare, at arealforholdet er 1:4, nar længdeforholdet er 1:2. Fokus på mønstre og sammenhænge ved perspektiviskgengivelse af virkeligheden. Forståelse af perspektivtegnings-fænomener som: Horisontlinjens placering i forhold til tegning Forskel på fugle fro og normalperspektiv Forskellen på et og to forsvindingspunkter Placering af forsvindingspunkter på horisontlinjen og uden for horisontlinjen Det særlige ved parallelle og lodrette linjer Det særlige ved frontplaner Man kan ikke umiddelbart måle dybder på et perspektivisk billede Indse forskellen på isometrisk tegning og arbejdstegning til sammenligning med den perspektiviske tegning. Uge 8: Vinterferie Uge 13: Påskeferie

27 Data og chance Uge 9-14 Zoologisk have Uge Tælle og beskrive Vi arbejder med en dyrehandel. Musik og dj for en aften. Hvad gemmer posen. Meningsmålinger og andre analyser. Terningespil. Farvekombinationer. Låsekombinationer. Få indsigt anvendelse af de deskriptorer og beregninger, der knytter sig til arbejdet med statistisk information. Kunne indsamle og registrere data. Kunne udvælge og sortere data. Kunne systematisere data i grafer og diagrammer. Fremstille data i grafer og diagrammer. Kunne tolke og reflektere over data, der er repræsenteret i grafer og diagrammer. Kunne arbejde med statistiske begreber som hyppighed, gennemsnit/middeltal, største- og mindsteværdi, variationsbredde og typetal. Forstå faglige begreber, der knytter sig til kombinatorik. Kende til tælletræer som mulighed for at systematiserer kombinationer. Kende til og vurdere chancebegrebet. Tværfagligt projekt med engelsk Vi arbejder med dyr: længde, højde, bredte, hastighed og forplantning. Vi arbejder med zoologisk have: indretning af parken og bure, besøgstal osv.

28 Mønstre og sammenhænge Uge Grafer, tabeller og formler Arbejde med grafer Arbejde med variabler Arbejde med priser Fyldte chokolader Det stiger og falder Formel-yatsy Kroppens forhold Kunne genkende enkle lineære sammenhænge/funktioner præsenteret som grafer, tabeller og formler. Kunne tabellægge en linear sammenhæng. Kunne aflæse og tolke grafer. Kunne systematisere et datamateriale ved brug af grafer og tabeller. Være fortrolige med opbygningen af et koordinatsystem. Kunne anvende et koordinatsystem fra tabellægning til grafisk afbildning. Kunne bruge variabelbegrebet til at beskrive en lineær sammenhæng. Kunne anvende en formel/forskrift på en lineær sammenhæng til at plotte sammenhængen i et koordinatsystem.

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere