DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v. side 4 Tilmelding til Hegnsynskursus 1 for hegnsynsmænd og sekretærer side 5 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 6 Hjælp til de nye Hegnsyn side 7 Omkostningsfordeling ved skelforretninger side 8 Spørg bare side 16 Regionsmødet 2009 side 17 Brevkasse side 18 2

3 Fra formanden Vi er i skrivende stund i november måned, og der har netop været afholdt kommunevalg. Hegnsynenes funktionsperiode udløber med udgangen af Der er al mulig grund til at sige tak for samarbejdet til de kolleger, der stopper nu. Nogle har fungeret i tre år og andre i fire år. Fra de 32 kommuner, der ikke ændrede størrelse ved kommunalreformen i 2005, har hegnsynsmændene været med i 4 år og i de 65 kommuner, som blev sammenlagt, har hegnsynsmændene været med i tre år, og det har forhåbentlig, uanset længden, været en god oplevelse at være hegnsynsmand. Der skal for nuværende lyde en stor tak fra Foreningen af Hegnsyn til de folk, der ikke bliver beskikket til en ny periode eller vælger at stoppe. For mit eget vedkommende kender jeg ikke fremtiden, men synes under alle omstændigheder, at det har været en spændende og en meget stor oplevelse at være hegnsynsmand. Jeg håber dog på, at blive beskikket igen. Regionsmødet på Hejse Kro ved Fredericia lørdag den 31.oktober 2009 blev efter min mening en god oplevelse. Dog med lidt færre deltagere end normalt. Specielt tak til oplægsholderne, uddannelsesudvalget og formanden for uddannelsesudvalget. Det er vigtigt, at man uddanner sig, og i den forbindelse skal det nævnes, at Foreningen af Hegnsyn allerede lørdag den 6. februar har planlagt det første af to grundkurser i 2010 på Vissenbjerg Kro. Derfor - sørg for at få den fornødne bevilling til kurset fra din kommune. Næste årsmøde i Foreningen af Hegnsyn afholdes den 26. og 27. marts 2010 i Svendborg, og da det er mødet, hvor der også afholdes valg til bestyrelsen, opfordrer jeg medlemmer, der måtte ønske at gøre et stykke arbejde for foreningen, om at gøre opmærksom på dette. Cand. jur. fuldmægtig Flemming Jessen har overtaget pladsen efter fuldmægtig Anne Holst, som er gået på pension fra dette efterår. Fra Foreningen af Hegnsyn skal der lyde en stor velkomst, et stort tillykke og et ønske om et godt samarbejde med Flemming Jessen. Skyerne gråne og løvet falder fuglene synger ej mer vinteren truer og natten kalder blomsterne sukke: det sner! Og dog bære blus vi med glæde. Grundtvig, N.F.S Glædelig Jul og Godt Nytår til alle! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. og redaktør: Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vur derings mænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 4

5 Tilmelding til Hegnsynskursus Kursus 1 - specielt for nye hegnsynsmænd og -sekretærer Lørdag den 6. februar 2010 kl Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, tlf Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag den 29. januar 2010 Send denne blanket til, eller meld dig via hjemmesiden til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Pris 1200,- kr. pr deltager overføres forud til: Danske Bank, Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her: Navn og adresse. Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Hjælp til de nye hegnsyn Med virkning fra 1. januar starter de nyudnævnte Hegnsyn deres virke for de næste fire år. Nogle af medlemmerne er gengangere fra sidste periode, men mange er ganske nye ud i metieren, og til dem er der hjælp at hente, når foreningen allerede i februar byder på et grundkursus i hegnsyn. Sekretærerne bør oplyse om kurset og opfordre de nye medlemmer til at deltage. Kurset tager først og fremmest sigte på de nyudnævnte hegnsynsfolk, men henvender sig i lige så høj grad til nyudnævnte hegnsynssekretærer i kommunerne. Skulle der være mere erfarne hegnsynsfolk, der føler trang til lidt genopfriskning af deres viden, er de naturligvis også velkomne. Kurset, der strækker sig fra kl til lørdag den 6. februar, afholdes på Vissenbjerg Storkro, der ligger centralt i landet, nemlig midt på Fyn. Kursusleder er formanden for foreningens uddannelsesudvalg, Halfdan Nørgaard- Mortensen, og undervisningen er lagt i hænderne på advokat Jørgen Jørgensen og hegnsynsrådgiver Svend Gunnar Kofoed-Dam. Da de nye hegnsynsmedlemmer måske ikke ser dette blad, eller på anden måde når at blive klar over kursusmu- ligheden, opfordrer vi de genudpegede hegnsynsmedlemmer og sekretærerne til at gøre dem opmærksomme på det og være behjælpelig med tilmeldingen. Kursusprisen er kr. 1200,- pr. deltager. Tilmelding skal ske senest den 29. januar til: Forretningsfører Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf Se tilmeldingsskema på side 5 i dette blad, eller under Uddannelse på foreningens hjemmeside Kursusprogram Kl Ankomst, morgenkaffe, registrering og præsentation. 1. lektion Hegnslovens opbygning. 2. lektion Hegn / hegnstvist. 3. lektion Hegnsynet / hegnsynsforretninger. 4. lektion Tvangsfuldbyrdelse. 5. lektion Domstolenes kompetence i hegnssager. Kl Evaluering og afslutning. 7

8 Omkostningsfordeling ved skelforretninger Af Jørgen Jørgensen På foreningens regionsmøde på Hejse Kro v. Fredericia den sidste dag i oktober holdt advokat Jørgen Jørgensen et glimrende foredrag om dette emne. Hvordan du finder Vissenbjerg Storkro Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, telefon Kroen ligger ud til den gamle hovedvej mellem Odense og Middelfart, ca. 25 km fra Odense. Motorvejen er beliggende ca. 1 km fra kursusstedet, og benytter man afkørsel nr. 54 kører man direkte til hotellet. Benytter man tog, skal man tage bus nr. 830 fra Odense. Enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse, kan anmode en praktiserende landinspektør om at afholde skelforretning. Der er særlige regler for København og Frederiksberg, hvor det ikke er nødvendigt med en skelforretning forud for sagsanlæg i en tvist om skellets rette beliggenhed. Almindeligvis vil det være to naboer, der har en interesse i at få fastlagt skellet, men andre, f.eks. brugere af fast ejendom, offentlige myndigheder og institutioner eller koncessionerede selskaber, der i forbindelse med projektering af veje og ledningsanlæg og lignende kan have interesse i at få skellet nøjagtigt fastlagt, samt Kort & Matrikelstyrelsen med henblik på berigtigelse af matrikelkort. Hvis ejendommens grænse er klar, f.eks. fordi den naturligt er afgrænset af vandløb eller mod havet, således at der ikke er nogen uvished om, hvor skellet går, kan der ikke rekvireres 8

9 skelforretning, fordi der ikke er en retlig interesse heri. Afgrænsninger mod umatrikulerede arealer, gadejord, kirkegårdsjord og tilsvarende arealer kan være genstand for skelforretning, hvis man vel at mærke ved, hvem der ejer jorden på den anden side af skellet. Hvis det ikke er tilfældet, må den, der mener at have adkomst til et umatrikuleret areal, anlægge sag om ejendomsdom, før der kan rekvireres skelforretning. Der er i udstykningsloven, lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003 med senere ændringer, og i bekendtgørelse om skelforretninger, bekendtgørelse nr. 82 af 10. februar 2006, samt i Kort & Matrikelstyrelsens vejledning nr. 61 af 12. juni 2003 givet en række anvisninger på, hvorledes skelforretninger afvikles. Der er regler om indvarsling af begge parter, der har krav på at være til stede samtidig og på at udtale sig, helt som ved alle andre retskonflikter. Landinspektøren skal ved forretningens begyndelse gøre rede for reglerne om skelforretning. Skelforretninger foregår i øvrigt på den måde, at landinspektøren beder parterne om at redegøre for deres synspunkter nedlægge påstande herunder om der foreligger hævd eller andre forhold, der har indflydelse på fastlæggelse af skellet. Når landinspektøren på baggrund af disse forklaringer og egne undersøgelser kommer frem til et resultat, skal han søge at få parterne til at blive enige om skellets beliggenhed. Lykkes dette ikke, træffer han en afgørelse og afgiver en erklæring herom. Landinspektørens afgørelse og indsigelser mod denne I henhold til bekendtgørelse om skelforretninger skal landinspektøren, hvis parterne ikke kan tiltræde hans afsætning af skellet, udarbejde en erklæring, der skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der har rekvireret skelforretningen. Hvem der blev indkaldt til skelforretningen. Hvem der var til stede ved skelforretningen. Parternes påstande om skellets beliggenhed og de afgivne forklaringer. Oplysning om, hvorvidt skellet, da skelforretningen blev indledt, fremtrådte ved tydelige tegn eller synlige skelmærker, eller om hegn eller skelmærker var urigtigt anbragt. Landinspektørens egne undersøgelser. Landinspektørens begrundelse for sin afgørelse. Beskrivelse af det afsatte skels beliggenhed og de anbragte skelmærker med tilhørende kort, hvorpå skellet og skelmærkerne er indtegnet og målsat efter reglerne i 36 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder. Landinspektøren skal snarest muligt sende parterne erklæring og kort samt underrette dem om, at skellet er bin- 9

10 dende, hvis de ikke inden 8 uger har anlagt retssag mod den anden part om skellets beliggenhed, og om at omkostningsfordelingen kan indbringes for Hegnsynet inden samme frist 8 uger. Det er vigtigt at mærke sig, at det er den anden part, der er modpart og ikke landinspektøren. Landinspektørens opgørelse over omkostningerne skal sendes til parterne samtidig med hans erklæring om skelforretningen og en vejledning om, hvordan parterne kan klage over afgørelsen. Såfremt parterne ikke kan tiltræde landinspektørens afgørelse, men indbringer sagen for retten, er det retten, der skal tage stilling til omkostningsspørgsmålet, jf. bekendtgørelse om skelforretninger 10, stk. 4. Rekvirenten hæfter for omkostningerne ved skelforretningen, og hvis han synes, at modparten skal betale en del af disse, kan han ikke vente med at begære omkostningerne fordelt af Hegnsynet, indtil han ved, om modparten anlagt sag ved domstolene. Rekvirenten er nødt til at indbringe sagen for Hegnsynet med påstand om, at Hegnsynet skal fastsætte omkostninger i et nærmere angivet forhold. Nogle Hegnsyn mener, at de står i et underligt dilemma, fordi kompetencen til at fordele omkostningerne ifølge Vejledning om skelforretninger pkt. 8.2, 3 afsnit, ligger hos domstolene, hvis der anlægges sag om skellets placering, og vælger derfor først at indkalde parterne til hegnsynsforretning, når 8-ugers fristen er gået, og Hegnsynet har fået oplyst, at der ikke af nogen af parterne er anlagt sag ved de almindelige domstole. Det følger af bekendtgørelse om skelforretninger, 10, stk. 3, at Hegnsynets afgørelse af hver af parterne kan indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet meddelt de pågældende. Der står intet om, at Hegnsynet skal afvente udløbet af 8-ugers fristen, før det træffer afgørelse, men det er et spørgsmål, om Hegnsynet kan behandle en sag om omkostningsfordeling, før det ved, om der er anlagt sag ved retten, og om Hegnsynet kan færdigbehandle en sag, hvis en af parterne efterfølgende anlægger sag om skellets rette beliggenhed. Bendt Berg antager i Hegnsloven med Kommentarer, 3. udgave 2004, side 265, tredje afsnit, at Hegnsynet skal afvise at behandle en sag om omkostningsfordeling, hvis den anden part efterfølgende men før 8-ugers fristens udløb indbringer landinspektørens fastlæggelse af skellet for retten, hvilket svarer til Kort & Matrikelstyrelsens anvisninger i vejledning om skelforretninger, pkt. 8.2, tredje afsnit. Det gælder ifølge vejledningen også, selv om der ikke under retssagen om skellets beliggenhed nedlægges påstand om omkostningsfordeling ved skelforretning. Vejledningen er ikke bindende for Hegnsynet, der som anført af Bendt Berg i Hegnsloven med Kommentarer, side 208 ff. er et selvstændigt privat 10

11 tvistnævn og ikke underkastet instruktionsbeføjelser, hverken fra kommunalbestyrelse eller centraladministration. Det antages dog, at de centrale styrelser kan afgive retligt uforbindende udtalelse om generelle spørgsmål. Min opfattelse er, at Kort & Matrikelstyrelsens vejledning ikke harmonerer med bekendtgørelsen, der er den primære retskilde, som Hegnsynet skal anvende. Bestemmelsen i bekendtgørelse om skelforretninger 10 stk. 4, hvorefter det er retten, der efter påstand træffer afgørelse om omkostningsspørgsmålet ved skelforretningen, fører ikke til, at en allerede påbegyndt sagsbehandling i Hegnsynet skal afbrydes, og at sagen i stedet afvises, og heller ikke til, at Hegnsynet skal vente med sagsbehandling, indtil man har vished for, at skelforretningen ikke indbringes for retten. Bestemmelsen må forstås således, at der er hjemmel til for domstolene at tage omkostningsspørgsmålet under påkendelse, uden af dette har været forelagt Hegnsynet, hvilket ellers kunne være naturligt, navnlig hvis Hegnsynet har været til stede under skelforretningen, se bekendtgørelse om skelforretninger 2, stk. 1, 3. pkt. Jeg mener heller ikke, at betragtninger om, at skellet skal være endeligt fastlagt, kan føre til resultatet, fordi det ikke er en nødvendig forudsætning for at fastsætte omkostningsfordeling ved en foretagen skelforretning, i modsætning til hvad der gælder, når Hegnsynet behandler tvister om hegn i eller langs skel. Hegnsynsforretninger kan i henhold til hegnslovens 34, stk. 3, indkaldes med mindst 8 dages varsel, og denne frist er også gældende for sager om omkostningsfordeling, jf. udstykningslovens 39, stk. 2. Hegnsynet kan således færdigbehandle en sag om omkostningsfordeling inden 8-ugers fristens udløb. Hvis Hegnsynet påbegynder behandling af en sag om omkostningsfordeling, må denne sag færdigekspederes, selv om en af parterne efterfølgende anlægger sag ved domstolene om skellets rette beliggenhed, medmindre parterne, eller en af dem, begærer sagen henvist til retten. Hegnsynets afgørelse af omkostningsfordelingen ved skelforretningen kan indbringes særskilt for retten og behandles sammen med hovedsagen om skellets beliggenhed. Principielt kan de to sager behandles hver for sig, men alle praktiske hensyn tilsiger, at begge spørgsmål, skellets beliggenhed og fordeling af omkostninger ved skelforretningen, behandles under samme sag ved byretten. Hvis den ene part har anlagt sag ved domstolene, før Hegnsynet af den anden part bliver bedt om at tage stilling til omkostningsfordeling, må Hegnsynet efter påstand afvise sagen, hvis omkostningsspørgsmålet er eller vil være en del af sagen om skellets beliggenhed, således at retten i sin dom skal tage stilling til såvel skellets beliggenhed som til fordeling af omkostningerne. 11

12 Hvis man forestiller sig, at indklagede i en skelforretning indbringer sagen om skellets rette beliggenhed for domstolene med den konsekvens, at rekvirenten undlader at anmode Hegnsynet om at fordele omkostningerne og efterfølgende hæver sagen, før der er afgivet svarskrift og nedlagt selvstændig påstand vedr. omkostninger ved skelforretningen, vil rekvirenten stå tilbage med alle omkostningerne. Retten vil formentlig i den situation kunne genoptage sagen efter sagsøgtes (rekvirenten under skelforretningen) begæring, hvis den fremkommer umiddelbart efter, at sagsøger (indklagede under skelforretningen) har hævet sagen, eller tillade sagsanlæg i henhold til udstykningslovens 36, stk. 4, analogt. Men ellers må rekvirenten anlægge sag ved domstolene med påstand om, at modparten skal betale omkostninger ved skelforretningen. Der er så ikke tale om oprejsningsbevilling i henhold til retsplejelovens 372, stk. 2, eller genoptagelse af sagen, men om et selvstændigt søgsmål, der støttes på, at indklagede under skelforretningen ved sin handlemåde har forhindret rekvirenten i at få omkostningerne ved skelforretningen fordelt af retten eller af Hegnsynet. Sagsanlægget skal ske snarest muligt. Omkostningsfordelingen kan ikke indbringes for Hegnsynet efter hegnslovens 42, stk. 2, hvis fristen er overskredet, fordi denne bestemmelse forudsætter, at Hegnsynet har truffet en afgørelse, der skal behandles på ny med den begrundelse, at der er sket væsentlige ændringer af forholdene, hvilket der ikke er tale om ved et for sent sagsanlæg. Hvad en begæring om omkostningsfastsættelsen skal indeholde Den, der rekvirerer Hegnsynets bistand til fastsættelse af omkostninger, skal i sin anmodning til Hegnsynet fremsætte en påstand om, hvorledes omkostningerne skal fordeles, ligesom landinspektørens redegørelse med bilag skal vedlægges til Hegnsynet. Hvis der ud over dette materiale er dokumenter, som man mener, Hegnsynet skal tage stilling til, skal de ligeledes vedlægges. Samtidig bør modparten underrettes om, at man har indbragt sagen for Hegnsynet og modtage kopi af begæringen samt de yderligere dokumenter, rekvirenterne vil påberåbe sig. Herefter skal Hegnsynet foretage en sagsbehandling. Den foregår ligesom alle andre sager ved Hegnsynet ved, at parterne tilsiges enten til en besigtigelse eller et forhandlingsmøde og at parterne under mødet fremsætter deres påstande og begrunder disse, hvorefter Hegnsynet så kan afsige kendelse i sagen, hvis der ikke opnås forlig. 12

13 Hvilke omkostninger? Hegnsynet skal træffe afgørelse om fordeling af de omkostninger, der fremgår af landinspektørens opgørelse. Disse er ikke i sig selv genstand for prøvelse for Hegnsynet. Hegnsynet kan således ikke nedsætte landinspektørens omkostninger, men kun fordele dem. Hvis parterne under skelforretning har været repræsenteret af advokater, er det et spørgsmål, om advokatudgiften kan medtages i Hegnsynets fordeling af omkostninger. Efter bekendtgørelse om skelforretninger, 10, stk. 2, kan alene følgende omkostninger medtages: Landinspektørens honorar og udlæg. Parternes efter landinspektørens skøn rimelige udgifter til oplysning om skelforholdene. Eventuelle omkostninger ved forkyndelse og indkaldelse af skelforretning. Omkostninger ved hegnsynsmænds deltagelse i skelforretning. Medmindre landinspektøren har medtaget advokatomkostninger under første punkt, er der således ikke hjemmel til for Hegnsynet at fordele advokatomkostninger, der må betales af parterne selv eller af parternes retshjælpsforsikringsselskaber. Landinspektøren kan kun medtage advokatomkostninger efter påstand og kun i begrænset omfang for arbejde, der selvstændigt har bidraget til oplysning af skelforholdene, fx indhentelse af arkivoplysninger, udredninger, der bidrager med ikke kendt materiale og lignende. Nogle landinspektører fremsætter i redegørelse for skelforretningen forslag til, hvorledes omkostningerne skal fordeles, formentlig under henvisning til bekendtgørelse om skelforretning 4, stk. 2. Men ifølge denne bestemmelse skal redegørelsen kun indeholde de i bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 5, anførte oplysninger om, hvem der har rekvireret skelforretningen, hvem der har været indkaldt, hvem der har været til stede, parternes påstande og oplysninger om, hvordan skellet fremtrådte ved indledning af skelforretningen. Landinspektøren skal således ikke afgive udtalelse om omkostningsfordelingen. Spørgsmålet er, om han kan gøre det og om hans udtalelse kan tillægges betydning. Hvis der under skelforretningen opnås forlig mellem parterne om skellets beliggenhed, vil landinspektøren også forsøge at forlige fordelingen af omkostningerne ved skelforretningen og vil derfor på forhånd overveje spørgsmålet. Men hvis sagen ikke ender med forlig, bør landinspektøren efter min mening undlade at komme med forslag til omkostningsfordeling, da kompetencen ligger hos Hegnsynet eller retten, og eventuel tilkendegivelse bør udgå af sagen. Fordelingen af Hegnsynets egne omkostninger afgøres ikke efter udstykningsloven, men efter hegnsloven, 41, 13

14 stk. 2, jf. 46 og fordeles efter Hegnsynets almindelige principper. Omkostningerne til Hegnsynet ved en påbegyndt, men senere afbrudt sag om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen, må betales af rekvirenten, der kan medtage disse under retssagen og kræve dem godtgjort af modparten eller fordelt sammen med sagens øvrige omkostninger. Hvorledes skal afgørelsen falde ud? Af Bekendtgørelse om skelforretninger 10, stk. 3, 3. pkt., fremgår det, at Hegnsynet ved afgørelsen skal tage hensyn til parternes interesse i konstatering af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resultatet af skelforretningen. Det er således ikke uden videre givet, at den, der har vundet sagen, også skal have tilkendt alle omkostningerne, sådan som det er sædvane ved domstolene. I tilfælde, hvor ejendomsgrænsen har været uklar eller hvor hævd har medført, at den matrikulære grænse kan være forrykket, vil det være i begge parters interesse at få skellet fastlagt. Derfor kan man komme frem til, at en ligedeling af omkostningerne er en passende afvejning af de interesser, der har været forbundet med sagen, selv om den ene part endeligt har fået medhold eller i hovedsagen har fået medhold. Sagens nærmere omstændigheder og parternes optræden kan føre til, at omkostninger fordeles skævt eller til, at den ene part pålægges alle omkostninger. En skelforretning kan fx være nødvendig for at få afbrudt en igangværende hævdende råden af en nabo, der vedbliver med denne råden, selv om der er fremsat klare og tydelige indsigelser over for den og selv om eksisterende afmærkninger eller afspærringer viser det rette skel. (Hævd afbrydes ikke ved påtale, men ved retsskridt eller effektive fysiske hindringer). I et sådant tilfælde vil det være rimeligt, at hovedparten af omkostninger eller alle omkostningerne pålægges den nabo, der handler retsstridigt, men selv dette er ikke nødvendigvis den rette afvejning, fordi den råden, der fører 14

15 til ejendomshævd, kan være udøvet af flere efter hinanden følgende ejere, således at den seneste ejer måske er i ganske god tro med hensyn til skellets rette beliggenhed, eller må regne med, at det er hævdvundet, og den, hvis rettigheder krænkes, har været søvnig og sløv i en lang periode, eller har affundet sig med tidligere ejeres råden og først over for den ny nabo fremsætter indsigelser. Tilsvarende kan en part, der begærer skelforretning for at få fastslået hævd, men helt åbenbart ikke har erhvervet ejendomsret, få pålagt alle omkostninger. Er det entydigt i den ene parts interesse at få fastlagt skellet, fx fordi der skal ske udstykning, salg eller bebyggelse på ejendommen, er det rimeligt, at denne nabo skal betale alle omkostninger. Hvis fx hans interesse i at få fastlagt skellet skyldes et ønske om at opføre et byggeri så tæt ved skel som muligt, kan skelfastsættelsen måske betragtes som en del af byggesagens omkostninger. Men også her må Hegnsynet vurdere, hvorledes tvisten mellem naboerne er opstået og prøve at afbalancere interesserne i at få skellet fastlagt. Hvis offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber mv. anmoder om skelforretning med offentlige formål for øje, vil de som udgangspunkt skulle bære alle omkostninger ved skelforretningen. Det følger af ovenstående, at Hegnsynet skal foretage en rimelighedsvurdering og en vurdering af de interesser, der på begge sider er involveret. Hegnsynet foretager en forholdsmæssig fordeling af omkostningerne, dvs. at Hegnsynet skal angive de brøker, hvori omkostningerne skal fordeles. Det er noget anderledes ved tvisten for domstolene, fordi en fastlæggelse af skellet i overensstemmelse med landinspektørens erklæring eller en ændring af dette i overensstemmelse med sagsøgers påstand i højere grad indebærer, at den ene part taber og den anden vinder eller i det væsentlige vinder, således at omkostningerne her skal pålægges den tabende part. Men også her kan dommeren reducere omkostningerne ved at ophæve dem (det betyder, at hver part betaler egne omkostninger) ud fra rimelighedsbetragtninger eller fastsætte en fordeling af disse. Retten kan fastsætte beløb, som den ene part skal betale til den anden i stedet for at angive de forhold, hvori omkostningerne skal fordeles. Bekendtgørelse om skelforretninger 4 synes at forudsætte, at fordeling af omkostninger ved skelforretningen ikke behøver at følge den omkostningsfordeling, en dommer kommer frem til vedrørende tvisten om skellets beliggenhed. Forhandlingsmaksimen Hegnsynet kan ikke ved fastsættelse af omkostninger gå ud over parternes påstande, og Hegnsynet kan kun tage hensyn til det, der er sagt under skel- 15

16 forretningen, altså de anbringender (argumenter), som parterne har fremsat til støtte for deres påstande. Det er som udgangspunkt ikke Hegnsynets opgave at oplyse sagen, og manglende oplysninger fra den ene parts side kan føre til, at resultatet går ham imod, selv om dette ikke burde være sket. Hegnsynet kan dog stille spørgsmål til parterne, herunder spørgsmål om, hvorledes deres påstande og anbringender skal forstås, og derved i nogen grad afbøde virkningerne af, at parterne ikke har sagkyndig bistand. Er parterne på den anden side repræsenteret af advokater, bør Hegnsynet kun fremsætte opklarende spørgsmål, hvis man ønsker en påstand eller et anbringende præciseret. Forlig eller kendelse Også i spørgsmålet om fordeling af omkostninger ved skelforretninger kan Hegnsynet mægle forlig. I mangel af forlig skal der afsiges en kendelse. Denne kendelse kan indbringes for domstolene inden 4 uger. Kendelsen skal indeholde klagevejledning. Litteratur: Lars Ramhøj: Udstykningsloven med Kommentarer, 1992, side 240 ff. Lars Ramhøj: Hvor ligger skellet, 1998, side 214 ff. Bendt Berg: Hegnsloven, 3. udgave 2004, side 208 ff. og side 265. Bendt Berg: Landinspektøren 1995 nr. 3, side SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og FødevareErhverv, tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på

17 Regionsmødet

18 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål om Inhabilitet På regionsmødet på Hejse Kro den 31. oktober 2009 spurgte en deltager om, hvornår der forelå inhabilitet for en hegnsynsmand, ligesom det blev diskuteret, om formanden for Hegnsynet forud for en hegnsynsforretning ved henvendelse til klageren skulle søge at få fastlagt tvistens nærmere karakter og omfang. Svar Det fremgår af hegnslovens 31, at et medlem af Hegnsynet er inhabil, hvis han selv er part i sagen eller nært beslægtet med en af parterne, eller hvis han er afskediget som hegnsynsmand. Herudover kan konkrete forhold føre til inhabilitet, fx venskab, uvenskab, forretningsforhold og lignende mellem et hegnsynsmedlem og en af sagens parter eller parternes eventuelle rådgivere. Hvis formanden eller et medlem af Hegnsynet har været tæt på at tage stilling til sagen på forhånd eller har hjulpet med venlig rådgivning, fører dette også til inhabilitet. Medlemmer af Hegnsynet skal undlade at tale med parterne om sagen, før denne foretages. Eventuelt opklarende spørgsmål eller konkretisering på forhånd bør overlades til hegnsynssekretæren eller ske under hegnsynsforretningen, der måske så må udsættes, for at parterne kan tage stilling til det, der fremkommer eller fremskaffe de oplysninger, der mangler. Indvendingen herimod vil være, at det bliver dyrt for parterne, hvis Hegnsynet er så formelt, men det er efter min opfattelse at foretrække frem for diskussionen om inhabilitet. De fleste klager vil i øvrigt være dækket af en retshjælpsforsikring. Mange hegnsynsformænd eller medlemmer af et Hegnsyn har været udsat for, at parterne efterfølgende ville diskutere Hegnsynets kendelse. Det skal man helt undlade og blot henvise til den klagevejledning, der er fulgt med kendelsen. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen 18

19 Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør 1000 andre hver måned. Du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Glædelig jul & godt nytår 20

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af enhver der har en retlig retlig interesse i 187 Skelforretning eller skelafsætning? at få den rette ejendomsgrænse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6

Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6 Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6 Rekvisition Hvad er typisk baggrunden for, at der rekvireres en skelforretning? o regulær skelstridighed (hævd/ikke hævd) o et projekt

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af naboejere forud for afmærkning af skel og om fjernelse af skelmærker, der var afsat uden at forskifterne herfor var fulgt Landinspektør L var af klageren bestilt til at afsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Hvor ligger vejskellet?

Hvor ligger vejskellet? Hvor ligger vejskellet? v/landinspektør Villy K. Fink, Landinspekørfirmaet LE34 A/S, vkf@le34.dk Når vejskellet ved en offentlig vej skal fastlægges er det vigtigt, om vejen er udskilt i matriklen. Ved

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE: Et målehold under landinspektør L s ansvar foretog opmåling af et skel vedrørende klagernes ejendom. På baggrund af en måling fra 1967 genfandt de skelmærker i alle skelpunkterne undtagen skelpunktet ved

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 274a: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. april 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 274a: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. april 2005 følgende KENDELSE: Landinspektørnævnet fandt, at landinspektør L ikke havde fulgt reglerne i 4 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder ved at afsætte et skel, der ikke fremtrådte synligt på stedet, efter matriklens oplysninger

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere